Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.650 din 27.08.2013

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 04 septembrie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390“,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se completează amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la articolul 1 cu planul de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre._____*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. 2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector «Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390», şi pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, sector «Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350», proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3. 3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 , având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Articolul II(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390“, completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector „Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390“, şi pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, sector „Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350“, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Articolul IIISumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390“, completat potrivit art. I pct. 1, situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector „Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390“, şi pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, sector „Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350“, sunt în cuantum total de 672 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, articolul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“. Articolul IVSumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul VDepartamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul VIPlanul cu amplasamentul lucrării completat potrivit art. I pct. 1 se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul VIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Dan-Coman Şova Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 158/2012) LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390“, sector „Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390“, situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector „Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350“, situate pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului Numărul topografic/ Tarlaua/ Parcela Categoria de folosinţă Numărul cadastral Nr. carte funciară Suprafaţa totală (m2) Suprafaţa de expropriat (m2) Construcţii (m2) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Bihor Sânmartin S.C. Top Invest - S.R.L. 328/1 A 2227 - 820 71 6541,57
Gard 34 5329,00
2 Bihor Sânmartin Lupu Dorina Valeria 385/1 A 4555 1005 - 11 13,87
3 Bihor Sânmartin PNN Company Cominpex - S.R.L. 328/1, 328/2, 328/3 A 53570 - 958 2 - 2,52
4 Bihor Sânmartin PNN Company Cominpex - S.R.L. - A 53569 - 988 25 - 31,51
5 Bihor Sânmartin PNN Company Cominpex - S.R.L. - A 53568 - 1030 9 - 11,35
6 Bihor Sânmartin S.C. Imobil Nurofin - S.R.L. 385/1, 349 A 3335 57058 1357 59 - 74,38
7 Bihor Sânmartin S.C. Imobil Nurofin - S.R.L. 385/1, 349 A 3334 57057 1404 141 - 177,76
8 Bihor Sânmartin S.C. Imobil Nurofin - S.R.L. 385/1, 349 A 3333 57056 1455 136 - 171,45
9 Bihor Sânmartin S.C. Imobil Nurofin - S.R.L. 385/1, 349 A 3332 57055 1309 52 - 65,56
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 Bihor Sânmartin Ligia Brata, Rodica Apsan, Vasile Ardelean, Dragoş Cheoreanu, Viorel Ardelean, Maria Ardelean 385/1 F - - 1000 3 - 2,24
11 Bihor Sânmartin Sticlaru Viorica 377 A 4523 142 2958 50 - 63,04
12 Bihor Sânmartin Bara Gheorghe Ioan 373, 374 A 5717 - 4455 76 - 95,81
13 Bihor Sânmartin Luca Viorica 372 A 4007 858 4632 119 - 150,02
14 Bihor Sânmartin Filip Petru 371/2, 371/5, 371/6 F - - 5245 55 - 41,07
15 Bihor Sânmartin Sirb Maria 371/4, 371/2 F - - 5446 7 - 5,23
16 Bihor Sânmartin Pavel Marge, Teodor Marge, Traian-Valeriu Vereş, George Marge, Viorica-Silvia Părău 368 F - - 5856 13 - 9,71
17 Bihor Sânmartin Bara Constantin Florian, Bara Maria 367, 368 Cc 2093 - 2800 24 - 2560,38
18 Bihor Sânmartin Popa Viorica, Antal Ioan 362,363, 364,366 A 6298 - 6881 31 - 39,09
19 Bihor Sânmartin Rutas Vasile, Rutas Claudia 362,363, 364, 366 A 3635 - 6840 45 - 56,73
20 Bihor Sânmartin Comisia locală de fond funciar 363, 364, 365, 366 A - - 6497 40 - 50,43
21 Bihor Sânmartin Dacin Eugenia 361, 362, 363, 364, 366 A 4897 - 5392 24 - 30,26
22 Bihor Sânmartin Popus Lucian, Popus Mariana 361, 362, 363, 364, 366 A 4215 - 4106 36 - 45,38
23 Bihor Sânmartin Leuce Teodor 361, 362, 363, 364, 366 A - - 34 - 42,87
24 Bihor Sânmartin Birta Marioara, Popovici Viorel 361, 362, 363, 364, 366 A 3844 - 1500 13 - 16,38
25 Bihor Sânmartin Ghit Ana 361, 362, 363, 364, 366 A 3841 - 3596 32 - 40,34
26 Bihor Sânmartin Marinau Florian 361, 363, 364, 365, 366 A 3693 - 5077 14 - 17,65
27 Bihor Sânmartin Pop Mircea Lucian, Iancovescu (Pop) Anca - A 1241 - 5080 42 - 3869,66
28 Bihor Sânmartin Bara Dorin Petru - A 1240 - 5080 38 - 3501,12
29 Bihor Sânmartin Bara Nicolae - A 1239 - 5079 42 - 3869,66
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Bihor Sânmartin Micut Maria, Huseras Viorica Maria, Cismigiu Alexandrina, Birta Marioara - A 3712 - 10555 101 - 127,33
31 Bihor Sânmartin Pop Katalin (Ecaterina) 352, 354/2, 355/2 A 3713 - 4300 48 - 60,51
32 Bihor Sânmartin Marinau Florian, Marinau Gheorghe, Marinau Ioan, Negrut Floare, Caba Ecaterina 354/2, 355/2 A 3842 - 4300 57 - 71,86
33 Bihor Sânmartin Bara Constantin, Bara Maria 354/1, 355/1 A 3845 - 8736 133 - 167,67
34 Bihor Sânmartin Marge Alexandru 354/1, 354/2 A - - 3300 51 - 64,29
35 Bihor Sânmartin Bereteu Roman, Bereteu Zamfira - A 6236 2974 600 80 - 7370,78
36 Bihor Sânmartin Bereteu Roman, Bereteu Zamfira - A 6235 56358 1623 10 - 921,35
37 Bihor Sânmartin Ciorba Floare, Ciorba Constatin 347, 348, 349, 350 A - - 4800 10 - 12,60
38 Bihor Sânmartin Marinau Gheorghe, Negrut Floare, Caba Ecaterina, Marinau Floare, Hulber Ioana Marian, Marinau Rafila, Marinau Florian 388/1 A 7449 375 3122 14 - 17,65
39 Bihor Sânmartin Stiube Teodor, Stiube Maria 388/2 A 2627 - 3826 27 - 2487,64
40 Bihor Sânmartin Floare Lucaci, Maria Gui, Ecaterina Mihai, Gheorghe Cret, Ana Berinde, Florian Creţ 388/2 F - - 3827 62 - 46,30
41 Bihor Sânmartin Herman Dana, Herman Ioan 388/3 CC 52082 52082 7654 244 - 26030,51
42 Bihor Sânmartin Stoia Maria 389 A 2922/1 - 3920 99 - 124,80
43 Bihor Sânmartin Bejan Aurelia 389 A 5323 - 4078 20 - 1842,70
44 Bihor Sânmartin Moga Sofia 346, 345, 344 A - - 4800 9 - 11,35
45 Bihor Sânmartin Chiliba Floare 346, 345, 344 A - - 4800 7 - 8,82
46 Bihor Sânmartin Parohia Ortodoxă Română Sânmartin - A 1190/3 594 11660 27 - 2487,64
47 Bihor Sânmartin Parohia Ortodoxă Română Sânmartin - A 1190/2 594 1046 23 - 2119,10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
48 Bihor Sânmartin Parohia Ortodoxă Română Sânmartin - A 1190/1 594 2000 41 - 3777,53
49 Bihor Sânmartin Mitan Rodica Smaranda, Igna Mircea Traian, Igna Vasile, Moca Viorica, Amarandei Danila Floare, Marta Mircea, Miroescu Viorica, Igna Stefan Marius 341/1, 342/1 A 55979 (vechi 6548) 55979 5726 8 - 10,09
50 Bihor Sânmartin Bulc Mihai 340, 341/1, 342/1 A 6403 176 4953 51 - 64,29
51 Bihor Sânmartin Bot Vasile 340, 342/2 A 6404 176 4953 65 - 81,94
52 Bihor Sânmartin Bara Dumitru 339/2 A - - 6031 115 - 144,98
53 Bihor Sânmartin Leuce Ana - A 1238 - 3574 25 - 2303,37
54 Bihor Sânmartin Pop Traian 394 F - - 6124 62 - 46,30
55 Bihor Sânmartin Junc Gheorghe 394 F - - 3062 65 - 48,54
56 Bihor Sânmartin Motaianu Silvia 394 F - - 6124 405 - 302,42
57 Bihor Sânmartin S.C. Europeny Market - S.R.L. - A 53562 53562 5574 152 - 14004,49
58 Bihor Sânmartin Marge Ioan 320/3, 321/2 A 2256 - 4515 7 - 8,82
59 Bihor Sânmartin Bara Silvia Ecaterina 320/2, 320/3 A 2255 - 4515 2 - 2,52
60 Bihor Sânmartin Bara Ioan, Rotar Georgeta - F 5159 772 2334 23 - 2119,10
61 Bihor Sânmartin Mwais Viorica 315/2 A 54631 54631 6287 8 - 10,09
62 Bihor Sânmartin Cristea Ionel, Cristea Mihaela - A 54541 54541 702 34 - 3132,58
63 Bihor Sânmartin Campan Cornel, Camoan Maria - A 5120 146 947 11 - 1013,48
64 Bihor Sânmartin Daraban Floare 313/2, 314/2, 315/1a A - - 4583 38 - 47,91
65 Bihor Sânmartin Ardelean Rodica 313/1, 314/1 A - - 4468 63 - 79,42
66 Bihor Sânmartin Zare Ioan, Zare Silvia, Zare Stefan 311, 312 A 51707 51707 7019 109 - 137,42
67 Bihor Sânmartin Horvath Barbara 311, 312 A 51706 51706 7019 54 - 68,07
68 Bihor Sânmartin Gavris Traian, Gavris Georgeta - CC 3228 - 1600 4 - 426,73
69 Bihor Sânmartin Ardelean Anica Rodica - CC 1326 - 2600 277 - 29551,02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
70 Bihor Sânmartin S.C. BOBO TOUR, S.C. PRELEM, S.C. TIM IL TUR - CC 7339 - 337 9 - 960,14
71 Bihor Sânmartin Igna Simona-Gabriela - Cc 1507/1 - 764 12 - 1280,19
72 Bihor Sânmartin Veres Alexandru, Limban Maria - drum 1081 - 382 10 - 921,35
73 Bihor Sânmartin S.C. Macmex - S.R.L. - P 1077 - 534 34 - 3132,58
74 Bihor Sânmartin Bara Constantin Florian, Bara Maria - A 1420 - 958 12 - 1105,62
75 Bihor Sânmartin Ungur Ioan - CC 1041 - 227 2 - 213,36
76 Bihor Sânmartin Mirian Gabriela - CC 1040 - 168 15 - 1600,24
77 Bihor Sânmartin Asociaţia Urbarială Comunală Haieu Oradea - A 6349 - 43113 24 - 2211,24
78 Bihor Sânmartin Asociaţia Urbarială Comunală Haieu Oradea - A 6346 - 118598 2 - 184,27
79 Bihor Sânmartin S.C. Turism Felix - - 50354 50354 45916 153 - 16322,41
80 Bihor Sânmartin S.C. Turism Felix - - 50354 50354 45916 9 - 960,14
81 Bihor Sânmartin Noane Gheorghe Viorel, Noane Maria - F 6518 - 894 7 - 644,94
82 Bihor Sânmartin Pop Anca, Pop Mircea - F 965 - 2466 34 - 3132,58
83 Bihor Sânmartin Limban Maria - F 964 - 1392 20 - 1842,70
84 Bihor Sânmartin Veres Alexandru - F 963 - 1453 30 - 2764,04
85 Bihor Sânmartin Filip Maria - F 2895 - 1627 46 - 4238,20
86 Bihor Sânmartin Micoriciu Valentin - F 7090 1937 220 9 - 829,21
87 Bihor Sânmartin Micoriciu Valentin - F 7089 1937 1503 36 - 3316,85
88 Bihor Sânmartin Limban Maria, Veres Alexandru, Filip Maria - CC 2562 - 5903 13 - 1386,87
89 Bihor Sânmartin Micoriciu Valentin, Micoriciu Georgeta - A 3810 895 3502 52 - 4791,01
90 Bihor Sânmartin Micoriciu Valentin, Micoriciu Georgeta - A 1757 - 1323 168 - 15478,65
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
91 Bihor Sânmartin David Viorel Stefan, David Cristina - A 1758 - 1200 57 - 5251,68
92 Bihor Sânmartin Puscas Avram, Puscas Lidia-Daniela, Dudas Gavrila, Dudas Viorica, Popoviciu Valentin-Ioan, Popoviciu Aurora-Ligia, Popoviciu Ioan, Popoviciu Victoria, Tirla Sandia, Tirla Ioan - A 1759 - 1200 56 - 5159,55
93 Bihor Sânmartin Ciuciu Mircea - CC 50860 50860 1881 12 - 1280,19
94 Bihor Sânmartin Bodea Ana - CC 5817 1311 1023 47 - 5014,07
95 Bihor Sânmartin Bodea Ana - CC 5816 1311 1023 42 - 4480,66
96 Bihor Sânmartin Bodea Ana - CC 5815 1311 1023 7 - 746,78
97 Bihor Sânmartin David Gheorghe, David Valerica - CC 1630 - 1000 26 - 2773,74
98 Bihor Sânmartin David Gheorghe, David Valerica - CC 1629 - 991 12 - 1280,19
99 Bihor Sânmartin S.C. CRETHEUS - CC 5055 2472 13704 10 - 1066,82
100 Bihor Sânmartin S.C. CRETHEUS - CC 5055 2472 13704 104 - 11094,97
101 Bihor Sânmartin S.C. CRETHEUS - CC 5054 2472 1304 172 - 18349,37
102 Bihor Sânmartin S.C. CRETHEUS - CC 5053 2472 1304 227 - 24216,90
103 Bihor Sânmartin S.C. TURISM FELIX - S.A. - F 794 - 313 10 - 921,35
104 Bihor Sânmartin Colompar Nicolae Adrian - A 51348 - 1029 7 - 644,94
105 Bihor Sânmartin Damics Ferencz Sandor - A 51964 - 1812 135 - 12438,20
106 Bihor Sânmartin Chilba Saveta - A 1144 - 4155 39 - 3593,26
107 Bihor Sânmartin Comisia locală de fond funciar 285/5 A - - 1500 59 - 5435,95
108 Bihor Sânmartin Moraru Casian Romeo - A 2198 180 1413 4 - 368,54
109 Bihor Sânmartin Vonea Andrada - A 2197/1 180 700 10 921,35
- - - - - - Gard 12.85 m 2014,00
110 Bihor Sânmartin Vonea Andrada - A 2197/2 180 712 4 - 368,54
- - - - - - Gard 3.75 m 588,00
111 Bihor Sânmartin Comisia locală de fond funciar 285/4 A - - 1916 113 - 10411,23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
112 Bihor Sânmartin Salajan Calin Teodor, Salajan Sorin Lucian 285/3 A 7444 1146 5755 151 - 13912,35
113 Bihor Sânmartin Bara Cristian Felix - CC 51740 51740 1814 8 - 853,46
114 Bihor Sânmartin Dance Maria, Dancea Ana - CC 1456 - 1031 51 - 5440,80
115 Bihor Sânmartin S.C. Nedmania Construct - S.R.L. - CC 50944 50944 876 13 - 1386,87
116 Bihor Sânmartin S.C. Del Luca - S.R.L. - CC 50013 50013 854 39 4160,61
Gard 28 16346,00
117 Bihor Sânmartin S.C. GIOLIRA - S.R.L. - CC 492 - 669 27 2880,42
Gard 24 14524,00
118 Bihor Sânmartin Stanciu Ioan - CC 5360 - 592 25 - 2667,06
119 Bihor Sânmartin Mladin Adrian Tudor - CC 2877 1315 485 2 - 213,36
120 Bihor Sânmartin Biserica Ortodoxă Română Sânmartin - CC 1419 - 809 117 - 12481,84
121 Bihor Sânmartin Biserica Catolică 4/.1 CC - - - 106 11308,33
Gard 19,23 2878,00
122 Bihor Sânmartin Parohia Romano- Catolică Sânmartin - A 3928 - 7090 12 - 15,13
123 Bihor Sânmartin Cret Mariana, Cret Mircea Florian - A 7223 1474 8410 91 - 114,72
124 Bihor Sânmartin Gavris Leonora, Salajean Floarea - DR 2327 - 1576 3 - 2,24
125 Bihor Sânmartin Gavris Leonora - A 2319 9 804 19 - 1750,56
126 Bihor Sânmartin Sonea Aurel - A 5807 1595 1167 8 - 737,08
127 Bihor Sânmartin Papp Ladislau Iosif - A 448/42 - 692 220 - 20269,66
128 Bihor Sânmartin Papp Ladislau Iosif - A 448/41 - 2110 78 - 7186,51
129 Bihor Sânmartin S.C. Flexotech - A 51910 - 14 14 - 1289,89
130 Bihor Sânmartin S.C. Flexotech - A 51911 - 407 150 - 13820,22
131 Bihor Sânmartin Puscas Avram, Pauscas Lidia Daniela - A 5223 211 418 153 - 192,89
132 Bihor Sânmartin Puscas Avram, Pauscas Lidia Daniela - A 4137 - 616 248 - 312,65
133 Bihor Sânmartin Bungau Adrian Viorel, Bundea Anca Otilia Ramona, Bundea Zeno Marius - A 6760 - 1687 32 - 40,34
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
134 Bihor Sânmartin Luca Viorica 332/1 A - - 11209 21 - 26,47
135 Bihor Sânmartin S.C. Top Invest - S.R.L. - A 1295 57607 11980 48 - 60,51
136 Bihor Sânmartin S.C. Top Invest - S.R.L. - A 1296 - 48133 8 - 10,09
137 Bihor Hidişelu de Sus Timoc Floare, Andor Gabriel 1630/23 A - 374 - 11 - 4,60
138 Bihor Hidişelu de Sus Popa Tuns Ioan - A 50172 630 5300 14 - 5,85
139 Bihor Hidişelu de Sus Lup Ioan 1630/6 A 461 630 1430 23 - 301,06
140 Bihor Hidişelu de Sus Paul Elisaveta 1630/6 A 50809 630 2600 9 - 117,81
141 Bihor Hidişelu de Sus Meze Catita 1630/7 A - - - 18 - 235,61
142 Bihor Hidişelu de Sus Contras Ioan, Contras Rodica - A 66 629 - 22 287,97
Gard 23,28 2028,00
143 Bihor Hidişelu de Sus Cuc Maria 1629 A - 329 - 27 - 353,42
144 Bihor Hidişelu de Sus Jurjut Daniel, Jurjut Mariana A 70 - - 29 - 12,13
145 Bihor Hidişelu de Sus Salajan Maria 1630/6 A - - - 24 - 10,03
146 Bihor Hidişelu de Sus Junc Maria 1630/6 A - - - 11 - 4,60
147 Bihor Hidişelu de Sus Onica Floare 1630/6 A - - - 30 - 12,55
148 Bihor Hidişelu de Sus Mihuta Ioan 1630/6 A - - - 16 - 209,43
149 Bihor Hidişelu de Sus Pasca Elisabeta - CC 50300 - 3037 66 - 960,14
150 Bihor Hidişelu de Sus S.C. Strarcarn - S.R.L. - Cc 50276 - 4755 321 4669,78
Gard 32,36 3524,00
151 Bihor Hidişelu de Sus Simut Craciun - A 50414 50414 2790 69 - 903,18
152 Bihor Hidişelu de Sus Benchis Mihai - A 50428 - 2640 46 - 602,12
153 Bihor Hidişelu de Sus Pop Ioan şi Daniela 1627/13 A 294 329 2877 44 - 575,94
154 Bihor Hidişelu de Sus Jagher Moisa 1629 A - - - 114 - 47,67
155 Bihor Hidişelu de Sus Farcuta Gheorghe 1627/11;1627/12 A 50410 329 2800 32 - 418,87
156 Bihor Hidişelu de Sus Cretiu Pascu, Cret Dumitru - A 153 - 5755 21 - 8,78
157 Bihor Hidişelu de Sus Avram Ionut Radu, Avram Mirela Nicoleta - A 50412 630 1399 28 - 366,51
158 Bihor Hidişelu de Sus Sturza Mihai - F 91 - 4300 21 - 274,88
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
159 Bihor Hidişelu de Sus Berdea Florian - F - - - 8 - 104,72
160 Bihor Hidişelu de Sus Berdea Florian, Berdea Carmen Simona - CC 50225 50167 569 13 - 189,12
161 Bihor Hidişelu de Sus Berdea Florian, Berdea Carmen Simona - CC 50226 50167 1163 16 - 232,76
162 Bihor Hidişelu de Sus Gligor Ioan - A 150 - 2250 10 - 130,90
163 Bihor Hidişelu de Sus Biserica Baptistă Şumugiu 962/1 A 90, 50655 50655 700 29 - 379,60
164 Bihor Hidişelu de Sus Lucaciu Maria - CC 50604 780 2581 33 - 480,07
165 Bihor Hidişelu de Sus S.C. Giordana Impex - S.R.L. S.C. Silvatca - S.R.L. - CC 50363 563 597 19 - 276,40
166 Bihor Hidişelu de Sus Stef Vasilica Cristina, Junc Florian, Junc Liviu 1138/1 CC 50633 208 725 40 - 581,90
167 Bihor Hidişelu de Sus Junc Elisabeta 1155 F - - - 56 - 15,08
168 Bihor Hidişelu de Sus Junc Elisabeta 1154 F - - - 47 - 12,65
169 Bihor Hidişelu de Sus Bota Romeo, Bota Mariana Laura 1153 F - - 711 21 - 5,65
170 Bihor Hidişelu de Sus Junc Pascu, Junc Mihai 1153 F - - - 18 - 4,85
171 Bihor Hidişelu de Sus Criste Marie - A 50394 - 5757 27 - 11,29
172 Bihor Hidişelu de Sus Popa Lucian Vasile, Popa Zorica - A 334 436 3200 16 - 6,70
173 Bihor Hidişelu de Sus Codrean Dorel Constantin, Codrean Daniela - A 200 - 695 13 - 170,16
174 Bihor Hidişelu de Sus Cabuta Pavel şi Cabuta Iulia 439; 438 A 406 122 5778 31 - 405,78
175 Bihor Hidişelu de Sus Urs Lucretia, Bungau Stefan - F 430 200 3911 19 - 5,11
176 Bihor Hidişelu de Sus Comisia locală de fond funciar 414 F - - - 37 - 9,96
177 Bihor Hidişelu de Sus Oprinoiu Constantin - F 384 - 1771 33 - 8,88
178 Bihor Hidişelu de Sus Bungau Ana-Maria - F 382 - 3543 52 - 14,00
179 Bihor Hidişelu de Sus Urs Lucretia, Bungau Stefan - F 432 46 2360 19 - 5,11
180 Bihor Hidişelu de Sus Pater Ioan, Opris Lizica - A 50132 2500 6 - 2,51
181 Bihor Hidişelu de Sus Bora Ioan Marian CC106 CC 412 43 500 14 - 203,67
182 Bihor Hidişelu de Sus Cristea Traian, Cristea Ana 552 A - 175 2784 42 - 17,56
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
183 Bihor Hidişelu de Sus Tonca Daciana, Pop Doina, Moca Daniela, Moca Mariana 552 A - 175 1249 39 - 16,31
184 Bihor Hidişelu de Sus Ciulea Ioan, Ciulea Georgeta 552 A 524 978 1535 65 - 27,18
185 Bihor Hidişelu de Sus Bungau Traian 558 A 320 109 2913 150 - 62,73
186 Bihor Hidişelu de Sus Moca Florian Alin, Moca Danut Adrian 558 A 463 50367 2914 278 - 116,25
187 Bihor Hidişelu de Sus Sim Ioan, Birt Ana, Cristea Danut Dumitru 559 A - - - 170 - 71,09
188 Bihor Hidişelu de Sus Biserica Baptistă 559 A - - - 111 46,42
Gard 25,2 11598,00
189 Bihor Hidişelu de Sus Bungau Dan-Ionut 565 A 50678 172 2905 43 - 17,98
190 Bihor Hidişelu de Sus Zwingel Valerica - CC 55 - 1124 23 - 334,59
191 Bihor Hidişelu de Sus Bungau Maria - A 50782 - 234 9 - 117,81
192 Bihor Hidişelu de Sus Comisia locală de fond funciar 586 PS - - - 119 - 32,02
193 Bihor Hidişelu de Sus Comisia locală de fond funciar 624 PS - - - 390 - 104,97
194 Bihor Hidişelu de Sus Comisia locală de fond funciar 624 PS - - - 15 - 4,04
195 Bihor Hidişelu de Sus Onita Viorica - CC 50361 - 4028 25 - 363,69
196 Bihor Hidişelu de Sus Onetiu Marin - CC 50533 163 1151 18 - 261,86
197 Bihor Hidişelu de Sus Bungau Ioan, Bungau Dorina - CC 50274 - 1253 67 - 974,69
198 Bihor Hidişelu de Sus Bungau Ioan, Bungau Dorina - CC 50275 - 1049 48 - 698,28
199 Bihor Hidişelu de Sus Sabau Ana, Moca Vasile, Moca Pasca etc. 643/17 F - - 2158 27 7,27
Gard 17,1 3927,00
200 Bihor Hidişelu de Sus Birta Teodor - CC 350 - 1151 8 116,38
Gard 7,5 1223,00
201 Bihor Hidişelu de Sus Muthi Nicolae 643/20 F 50062 - 2158 117 - 31,49
202 Bihor Hidişelu de Sus Pasca Teodor, Gavruta Vasile 643/22 F 33 - - 11 - 2,96
203 Bihor Hidişelu de Sus Lincar Silviu, Lincar Ibolyka 643/26 A 63 361 1439 3 - 1,25
204 Bihor Hidişelu de Sus Lincar Silviu, Lincar Ibolyka 643/26 A 62 361 1438 29 - 12,13
205 Bihor Hidişelu de Sus Ciorba Mircea 643/27 A 70 - 1067 44 - 575,94
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
206 Bihor Hidişelu de Sus Copil Traian 643/27 F 54 - 1079 48 - 12,92
207 Bihor Hidişelu de Sus Bungau Florian 643/28 F - - 1439 48 - 12,92
208 Bihor Hidişelu de Sus Gavruta Maria 643/29 F - - 1300 24 - 6,46
209 Bihor Hidişelu de Sus Gavris Daniel şi Liana - F 74 415 600 14 - 3,77
210 Bihor Hidişelu de Sus Gavris Daniel şi Liana - F 75 415 839 3 - 0,81
211 Bihor Hidişelu de Sus Iancu Vasile Adrian - F 337 - 1075 35 - 458,14
212 Bihor Hidişelu de Sus Cucu Cristian - F 201 393 1040 28 - 366,51
213 Bihor Hidişelu de Sus Rosca Pelau Florica - F 299 774 336 3 - 39,27
214 Bihor Hidişelu de Sus Gavruta Teodor - A - - 3427 22 - 287,97
215 Bihor Hidişelu de Sus Moca Traian - A 50624 - 1401 9 - 3,76
216 Bihor Hidişelu de Sus Bungau Floare 643/56 A 407 331 1677 8 - 104,72
217 Bihor Hidişelu de Sus George Buzias 643/57 F - - - 28 - 7,54
218 Bihor Hidişelu de Sus Comisia locală de fond funciar 643/58 F - - - 66 - 17,77
219 Bihor Hidişelu de Sus George Buzias 643/59 F - - - 21 - 5,65
220 Bihor Hidişelu de Sus Mihut Vasile - F 64 - 2900 18 - 4,85
221 Bihor Hidişelu de Sus Ilea Ryan Catalin, Ilea Anca Iuliana - A 109 - 1439 34 - 445,05
222 Bihor Hidişelu de Sus Ilea Ryan Catalin, Ilea Anca Iuliana - A 108 - 1438 55 - 719,93
223 Bihor Hidişelu de Sus Cioara Ioan, Cioara Florica-Adina - F 287 - 5409 101 - 1322,05
224 Bihor Drăgeşti Traian Popa 411, 412 A - - 5648 573 - 110,59
225 Bihor Drăgeşti Hanas Decebal - A 50189 - 4316 105 - 20,26
226 Bihor Drăgeşti Galea M. Irina, Galea S. Stefan, Galea S. Florian, Galea S. Ioan 1249 A - - 8632 353 - 68,13
227 Bihor Drăgeşti Cmeciu Ioan 1248/3 A - - 8632 138 - 26,63
228 Bihor Drăgeşti Vasile Cmeciu 1248/4 A - - 4317 43 - 8,29
229 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 1247/14 A - - 4316 43 - 8,29
230 Bihor Drăgeşti Ogbarschi Eva 1247/15 A - - 4316 82 - 15,82
231 Bihor Drăgeşti Popa Traian 1247/12, 1247/13 A - - 8632 238 - 45,93
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
232 Bihor Drăgeşti Ogbarschi Ioan 1247/12 A - - 4316 7 - 1,35
233 Bihor Drăgeşti Galea Ioan 1245/4, 1245/14, 1245/15 A - - 8632 1085 - 209,40
234 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 1245/15 A - - - 16 - 3,09
235 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 1245/15 A - - - 105 - 20,26
236 Bihor Drăgeşti Popa Dumitru 1245/12,1245/16, 1245/13 A - - 4158 72 - 13,90
237 Bihor Drăgeşti Damse Vasile Top 1245/10,11,8,9 A - - 7787 46 - 8,88
238 Bihor Drăgeşti Ogbarschi Eva 1245/7,6,14 A - - 8632 44 - 8,49
239 Bihor Drăgeşti Coita Mihai 1245/5 A - - 8632 37 - 7,14
240 Bihor Drăgeşti Buhas Maria 1197/6 A - - 5035 18 - 3,48
241 Bihor Drăgeşti Cmeciu Stefan 1197/7 A - - 13668 49 - 9,46
242 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 1197/8 A - - 2877 13 - 2,51
243 Bihor Drăgeşti Domocos Ana Viorica 1197/3 A - - 3237 10 - 1,93
244 Bihor Drăgeşti Maria Olivia Lugojan 1197/3 A - - 3287 5 - 0,96
245 Bihor Drăgeşti Dumitru Ambro 465 A - - 5922 728 - 140,50
246 Bihor Drăgeşti Olar Elena, Olar Ioan - Cc 50026 - 1169 45 - 240,08
247 Bihor Drăgeşti Comuna Drăgeşti - Cc 50153 - 4900 1363 7271,88
Gard 56 2521,00
248 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 312 P - - 3325 1186 5751,15
Gard 42,53 1915,00
249 Bihor Drăgeşti Asociaţia Urbariaşilor Drăgeşti 312 P - - 7005 876,07
250 Bihor Drăgeşti Cozman Angela 312 P - - 1000 535 66,91
Gard 56 199,00
251 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 312 P - - 1020 162 20,26
Gard 15,88 85,00
252 Bihor Drăgeşti Asociaţia Urbariaşilor Drăgeşti 312 P - - 273552 209 - 26,14
253 Bihor Drăgeşti Asociaţia Urbariaşilor Drageşti 316 P - - 1111 121 - 15,13
254 Bihor Drăgeşti Selegean Ioan, Salagean Avram, Tigan Florian 665/3 A - - 29079 200 - 969,84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
255 Bihor Drăgeşti Salagean Avram 665/4 PD - - - 81 - 35,35
256 Bihor Drăgeşti Salgean Avram, Selegean Ioan, Tigan Florian 665/5 PD 102 - 14070 541 - 236,11
257 Bihor Drăgeşti Selegean Ioan, Salagean Avram, Tigan Florian 665/4 A 103 - 12078 39 - 7,53
258 Bihor Drăgeşti Selegean Ioan, Salagean Avram, Tigan Florian 665/2 A - - 3611 60 - 290,95
259 Bihor Drăgeşti Bobse Calin Paul 1848/3 A 50188 503 3861 16 - 3,09
260 Bihor Drăgeşti Domocos Florian 1848/3 A 48 15469 60 - 11,58
261 Bihor Drăgeşti Ticarat Maria, Salajan Traian, Salagean Floare 1834/30 A 64 721 623 75 - 14,47
262 Bihor Drăgeşti Asociaţia de Păşunat Negru Vodă 1835/1 Cc 50158 1178 3465 73 - 389,47
263 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 1835/7 PS - - - 111 - 13,88
264 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 1837 PS - - - 38 - 4,75
265 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 1841/1 PS - - - 53 - 6,63
266 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 1841/2 PS - - - 1783 - 222,99
267 Bihor Drăgeşti Comisia locală de fond funciar 1840 PS - - - 311 - 38,89
268 Bihor Drăgeşti Bobse Gavril 1841/2 PS 100 - 4313 17 - 2,13
269 Bihor Drăgeşti Comuna Drăgeşti 791/1 PD - - 289000 52 - 22,69
270 Bihor Drăgeşti Comuna Drăgeşti 791/1 PD - - 289000 133 - 58,05
271 Bihor Ceica Glitia Florian, Glitia Dorina Marioara 86/1 A 74 926 500 14 - 160,27
272 Bihor Ceica Aga Vasile, Aga Florica 63,64,65 CC 77 1022 1757 32 - 408,15
273 Bihor Ceica Vilciuc Cornel, Vilciuc Maria 228, 229 CC 78 852 2249 192 - 2448,92
274 Bihor Ceica Parohia Ortodoxă 232; 233; 238 CC 34 67 518 79 - 1007,63
275 Bihor Ceica Valcan Irina 235, 236, 234/2 CC 163 592 3179 25 - 318,87
276 Bihor Ceica Flonta Floare 1190/10 A - 611 7826 48 - 41,04
277 Bihor Ceica Buhas Petru 1190/10 A - 611 3500 15 - 12,82
278 Bihor Ceica Comuna Ceica 1205 A 50363 50363 5140 13 - 11,11
279 Bihor Ceica Asociaţia Păşunat Ceicana 452/8 A - 110 565436 198 - 169,28
280 Bihor Ceica Asociaţia Păşunat Ceicana 452/8 A - 110 565436 883 - 754,90
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
281 Bihor Ceica Comuna Ceica 63; 64; 65; 66 CC 30 4533 416 5306,00
Gard 46,64 6944,00
282 Bihor Ceica Petrila Aurel 408/3, 409/2 CC 50384 50384 2662 13 - 165,81
283 Bihor Ceica Sandra Maria 963 F - - 6348 88 - 56,42
284 Bihor Ceica S.C. Baril Serv - S.R.L. 959, 958, 961, 960 CC - - 5811 100 - 1275,48
285 Bihor Ceica Iagher Moise, Iagher Antita-Florica 955 CC 93 - 3874 94 - 1198,95
286 Bihor Ceica Marami Monica 954 CC 64 220 2748 47 - 599,48
287 Bihor Ceica Petrila Gheorghe, Petrila Eva 954 Cc 50113 50113 2748 68 - 867,33
288 Bihor Ceica Gitzing Viorel, Gitzing Maria 949 A 54 1446 3120 78 - 892,94
289 Bihor Ceica Bar Iosif 947 Cc - - 5935 26 - 331,62
290 Bihor Ceica Ivan Vasile 943/3 Cc - - 590 24 306,12
Gard 26,23 2475,00
291 Bihor Ceica Ivan Vasile 943/3 A - - 9000 164 - 1877,47
292 Bihor Ceica Ivan Vasile 943/4 A - - 2162 46 - 526,61
293 Bihor Ceica Ivan Vasile 943/5 A - - 2129 38 - 435,02
294 Bihor Ceica Duciuc Maria 943/6 A - - 4300 115 - 98,31
295 Bihor Ceica Iosif Lihele 943/6, 943/7 A - - 6300 76 - 64,97
296 Bihor Ceica Filac Mihai 554 P - - 3694 96 - 61,55
297 Bihor Ceica Lup Floare 562/12 A - 345 1338 25 - 21,37
298 Bihor Ceica Comisia de fond funciar 562/11 A - - - 39 - 33,34
299 Bihor Ceica Comisia de fond funciar 562/10 A - - - 24 - 20,52
300 Bihor Ceica Popa Traian 562/9 A - - 2057 16 - 13,68
301 Bihor Ceica Popa Mihai 562/8 A - - 1478 72 - 61,56
302 Bihor Ceica Demian Maria 562/7 A - - 1654 89 - 76,09
303 Bihor Ceica Sandra Vasile, Sandra Petru, Sandra Iosif, Coita Floare 562/6, 562/5 A - - 2794 57 - 48,73
304 Bihor Ceica Mihele Nicolae 562/4 A - - 3794 19 - 16,24
305 Bihor Ceica Mihele Nicolae 562/3 A - - 3741 33 - 28,21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
306 Bihor Ceica Mihele Marta, Popa Maria 562/2 A - - 3960 51 - 43,60
307 Bihor Ceica Mihele Marta, Popa Maria 562/1 A - - 3960 116 - 99,18
308 Bihor Ceica Popa Maria, Popa Ioan 563 A - - 4656 170 - 145,34
309 Bihor Ceica Popa Mihai 563 A - - 4655 92 - 78,66
310 Bihor Ceica Denes Francisc, Denes Ana 84/1 A 50047 50047 3900 275 - 3148,20
311 Bihor Ceica Burdas Loredana Claudia 143, 144, 145 CC 103 358 2789 75 956,61
Gard 29,3 5931,00
312 Bihor Ceica Popa Dumitru 213 A - 169 2406 19 - 16,24
313 Bihor Sâmbăta Matica Nicolae 433 A - 103 18566 92 - 63,57
314 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 421/3 F - - 3264 278 - 153,66
315 Bihor Sâmbăta Matica Ioan, Matica Vasile 421/3 F - 262 1030 55 - 30,40
316 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 45 F - 1 6024 134 - 74,07
317 Bihor Sâmbăta Matica Floare 82 A - 253 1719 142 - 1548,94
318 Bihor Sâmbăta Junc Maria 295 A - 83 3300 170 - 117,47
319 Bihor Sâmbăta Parohia Ortodoxă Copăceni 361 A - 47 3655 111 - 76,70
320 Bihor Sâmbăta Parohia Ortodoxă Copăceni 361 A - 47 3655 18 - 12,44
321 Bihor Sâmbăta Mascas Maria 295 A - 83 2216 102 - 70,48
322 Bihor Sâmbăta Les Maria 359 A - 10 3068 22 - 15,21
323 Bihor Sâmbăta Popa Raveica, Hora Floare 358 A - 10 2140 20 - 13,82
324 Bihor Sâmbăta Mangra Ioan 357 A - 10 946 12 - 8,29
325 Bihor Sâmbăta Bar Maria 356 A - 82 3955 61 - 42,15
326 Bihor Sâmbăta Bodea Teodor 356 A - 82 3955 74 - 51,14
327 Bihor Sâmbăta Moce Vasile 356 A - 82 2637 50 - 34,55
328 Bihor Sâmbăta Hera Silvia 356 A - 82 2636 49 - 33,86
329 Bihor Sâmbăta Costin Valer 356 A - 82 2636 47 - 32,48
330 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 353/2 A - 8 76 - 52,51
331 Bihor Sâmbăta Matica Gheorghe 353/1 A - 5 252 82 - 56,66
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
332 Bihor Sâmbăta Mangra Petru 352 F - 4 3255 110 60,80
333 Bihor Sâmbăta Miclaus Maria 350 F - - 3999 363 - 200,64
334 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 347, 348, 349 A - - 4028 791 - 546,57
335 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 347, 348, 349 A - - 4028 824 - 569,38
336 Bihor Sâmbăta Ivan Floare, Gavrilete Raveica 347, 348, 349 A - - 128 457 - 315,78
337 Bihor Sâmbăta Bar Elisabeta, Cartis Ana, Ivan Floare, Gavrilete Raveica 347, 348, 349 A - - 186 698 - 482,31
338 Bihor Sâmbăta Rogojan Floare 346 A - 50190 4021 912 - 630,18
339 Bihor Sâmbăta Bar Teodor 345 A - 145 3874 804 - 555,55
340 Bihor Sâmbăta Moce Rozalia, Bodea Vasile 345 A - 145 1727 298 - 205,91
341 Bihor Sâmbăta Moce Rozalia, Bodea Vasile 345 A - 145 1727 30 - 20,73
342 Bihor Sâmbăta Bar Maria 343 A - 26 409 39 - 26,95
343 Bihor Sâmbăta Moce Rozalia, Bodea Vasile 337 A - 25 1900 17 - 11,75
344 Bihor Sâmbăta S.C. Prag Comimpex - S.R.L. 343, 342, 341, 340 A 16 4 Nedef. Sâmbăta 10460 123 - 85,00
345 Bihor Sâmbăta S.C. Prag Comimpex - S.R.L. 343, 342, 341, 341 A 17 4 Nedef. Sâmbăta 10460 128 - 88,44
346 Bihor Sâmbăta Moce Rozalia, Bodea Vasile 339 A - 25 726 80 - 55,27
347 Bihor Sâmbăta Moce Rozalia, Bodea Vasile 339 A - 25 726 7 - 4,84
348 Bihor Sâmbăta Hirte Mariana 340 A - 25 2013 4 - 2,76
349 Bihor Sâmbăta Matica Dan Vasile 1014 A - 50071 6765 113 - 78,08
350 Bihor Sâmbăta Matica Dan Vasile 1014 A - 50071 6765 155 - 107,10
351 Bihor Sâmbăta Pogan Dumitru 1055 F - - 863 2 - 1,10
352 Bihor Sâmbăta Cmeciu Petru 1055 F - - 1726 21 - 11,61
353 Bihor Sâmbăta Cmeciu Petru 1055 F - - 1726 72 - 39,80
354 Bihor Sâmbăta Mincic V. Dumitru, Mincic V. Gheorghe 1055 F - - 1726 8 - 4,42
355 Bihor Sâmbăta Tatar Floare 951 F - - 4318 682 - 376,97
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
356 Bihor Sâmbăta Tatar Eva 951 F - - 4318 750 - 414,56
357 Bihor Sâmbăta Onita Gheorghe 950 F - - 2224/ 4449 965 - 533,40
358 Bihor Sâmbăta Holovat Mihai 1044 F - - 1000 46 - 25,42
359 Bihor Sâmbăta Soran Gheorghe, Soran Ionel, Mihut Viorel 1043 F - - 5632 225 - 124,37
360 Bihor Sâmbăta Mincic V. Dumitru, Mincic V. Gheorghe 1042 F - - 1469 50 - 27,64
361 Bihor Sâmbăta Cohut Vasile 1042 F - - 1469 115 - 63,57
362 Bihor Sâmbăta Turcus Ana 1040 F - - 2960 215 - 118,84
363 Bihor Sâmbăta Popa Vasile 1038 A - - 3248 40 - 27,64
364 Bihor Sâmbăta Dem Floare 1016 A - 15 1729 554 - 382,81
365 Bihor Sâmbăta Mincic Eva 882 F - - 6841 685 - 378,63
366 Bihor Sâmbăta Petrut Stefan 880 F - - 4511 553 - 305,67
367 Bihor Sâmbăta Lucaci Eva 1181/3 A - - 1457 264 - 182,42
368 Bihor Sâmbăta Miclaus Maria 1181/5 A - - 1903 55 - 38,01
369 Bihor Sâmbăta Lucaci Dumitru 836 A - 49 615 18 - 12,44
370 Bihor Sâmbăta Lucaci Dumitru 835 A - - 3759 736 - 508,56
371 Bihor Sâmbăta Mincic Ana, Mincic Ana, Mincic Aurel, Miclaus Viorica 834 A - - 4812 213 - 147,18
372 Bihor Sâmbăta Neaga Ana, Lucian Dumitru 832 A - - 5650 148 - 102,27
373 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 830 A - - - 528 - 364,83
374 Bihor Sâmbăta Turcus Ana 844 A - 492 2750 313 - 216,28
375 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 828 A - - 168 - 116,09
376 Bihor Sâmbăta Streng Victor 676/2 A - - 3402 20 - 13,82
377 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 676/1 A - - 3403 10 - 6,91
378 Bihor Sâmbăta Cmeci Dumitru, Cmeci Petru, Cmeci Elisabeta, Cmeci George 674 A - - 5985 6 - 4,15
379 Bihor Sâmbăta Cmeciu Ana, Cmeciu Maria, Florea Rodica, Alexandru Florica 673 A - - 6650 32 - 22,11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
380 Bihor Sâmbăta Neaga Ana, Lucaci Dumitru 672 A - - 5640 44 - 30,40
381 Bihor Sâmbăta Cozac Gheorghe 672 A - - 2820 6 - 4,15
382 Bihor Sâmbăta Cozac Ana 670 A - - 4014 5 - 3,46
383 Bihor Sâmbăta Cmeciu Augustin 669 A - - 3021 23 - 15,90
384 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 669 A - - 1764 37 - 25,56
385 Bihor Sâmbăta Miclaus Ioan 669 A - - 3992 17 - 11,75
386 Bihor Sâmbăta Cmeciu Floare 669 A - - 3708 6 - 4,15
387 Bihor Sâmbăta Ditiu Floarea 668 A - 476 1764 3 - 2,07
388 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 668 A - 476 1764 7 - 4,84
389 Bihor Sâmbăta Dit Stefan 667 A - 3564 21 - 14,52
390 Bihor Sâmbăta Holovat Maria, Sarbut Viorica 666/1 A - 600 1296 4 - 2,76
391 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 666/1 A - - 1297 4 - 2,76
392 Bihor Sâmbăta Redai Mircea, Redai Maria Valeria 666/2 A - 598 2593 9 - 6,22
393 Bihor Sâmbăta Redai Mircea, Redai Maria Valeria 666/3 A - 597 2590 27 - 18,65
394 Bihor Sâmbăta Ditiu Augustin 664/2 A - 833 3055 25 - 17,28
395 Bihor Sâmbăta Cmeciu Dumitru 664/2 A > 833 3055 6 - 4,15
396 Bihor Sâmbăta Cmeciu Ana, Pintea Saveta, Ierina Eva 720/1 A - - 3723 93 - 64,26
397 Bihor Sâmbăta Pogan Teodor 718 A - 1109 694 51 - 35,24
398 Bihor Sâmbăta Gligor Ana 718, 719 A 40 1109 4581 37 - 25,56
399 Bihor Sâmbăta Redai Dumitru 718 A - 1109 694 55 - 38,01
400 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 678/3 F - 1162 4453 40 - 22,11
401 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 678/4 F - 53 4453 52 - 28,74
402 Bihor Sâmbăta Miclaus Maria 678/5 F - 1165 8395 61 - 33,72
403 Bihor Sâmbăta Morar Alexandru 1351 A 50131 50131 2739 43 > 469,04
404 Bihor Sâmbăta Comunitatea Penticostală Sâmbăta 1351 CC 55 260 932 7 - 89,28
405 Bihor Sâmbăta Ioan T. Pogan 405/71 A - - 4316 6 - 4,15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
406 Bihor Sâmbăta Redai Dumitru 405/70 A - - 4316 24 - 16,59
407 Bihor Sâmbăta Gaboras Vasile 405/69 A - - 4316 23 - 15,90
408 Bihor Sâmbăta Dumitru Mincic 405/68 A - - 4316 16 - 11,06
409 Bihor Sâmbăta Dumitru Mincic 405/68 A - - 4316 10 - 6,91
410 Bihor Sâmbăta Cmeciu Ana 405/66 A - - 4316 6 - 4,15
411 Bihor Sâmbăta Pintea Elisaveta 405/65 A - - 4316 42 - 29,02
412 Bihor Sâmbăta Miclaus Maria 405/64 A - - 4316 53 - 36,62
413 Bihor Sâmbăta Lucaciu Ana 405/63 A - - 4316 51 - 35,24
414 Bihor Sâmbăta Peles Stefan 405/62 A - - 4316 49 - 33,86
415 Bihor Sâmbăta Sovre Aurel 405/61 A - - 4316 24 - 16,59
416 Bihor Sâmbăta Petrut Ştefan 448/6 A - - 5755 79 - 54,58
417 Bihor Sâmbăta Turcus Vasile, Tart Eva 448/5 A - - 2158 40 - 27,64
418 Bihor Sâmbăta Lucaci Dumitru 448/5 A - - 3798 75 - 51,83
419 Bihor Sâmbăta Popa Floare, Cmeciu Ana 448/4 A - - 5755 109 - 75,32
420 Bihor Sâmbăta Zbirce Mihai 448/3 A - - 5755 94 - 64,95
421 Bihor Sâmbăta Dit Vasile 448/2 A - - 3754 53 - 36,62
422 Bihor Sâmbăta Moga Dumitru 448/2 A - - 7507 81 - 55,97
423 Bihor Sâmbăta Victor Streng 448/12 A - - 8959 41 - 28,33
424 Bihor Sâmbăta Lucaciu Floare 405/39 A - - 4316 11 - 7,60
425 Bihor Sâmbăta Miclaus Petru 405/38 A - - 4316 22 - 15,21
426 Bihor Sâmbăta Miclaus Petru 405/37 A - - 4316 31 - 21,42
427 Bihor Sâmbăta Lucaciu Ana 405/36 A - - 4316 34 - 23,49
428 Bihor Sâmbăta Glita I. Dumitru 405/35 A - - 4316 36 - 24,87
429 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 405/34 A - - 4316 43 - 29,71
430 Bihor Sâmbăta Tirt Petru 405/33 A - - 4316 23 - 15,90
431 Bihor Sâmbăta Purde Teodor 405/32 A - - 4316 6 - 4,15
432 Bihor Sâmbăta Comisia locală de fond funciar 405/31 A - - 4316 50 - 34,55
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
433 Bihor Sâmbăta Cmeciu Rafila, Cmeciu Gheorghe 405/31 A - - 4316 8 - 5,53
434 Bihor Sâmbăta Peles Florin Mihai 408 A 50066 - 32348 63 - 43,53
435 Bihor Sâmbăta Asociaţia de păşunat „Negru Vodă“ Zăvoi - PS 50068 50068 63180 545 - 301,24
436 Bihor Sâmbăta Asociaţia de păşunat „Negru Vodă“ Zăvoi - PS 50067 50067 15000 265 - 146,48
437 Bihor Sâmbăta Asociaţia de păşunat „Negru Vodă“ Zăvoi 234/4 PS - - 405830 1295 - 715,80
438 Bihor Holod Mihut Aurel S.C. BEMINA - S.R.L. - CC 90 50053 2219 48 - 612,23
439 Bihor Holod Mihut Aurel S.C. BEMINA - S.R.L. - CC 90 50053 2219 20 - 255,10
440 Bihor Holod Mihut Aurel S.C. BEMINA - S.R.L. - CC 90 50053 2219 113 - 1441,29
441 Bihor Holod Mihut Aurel - CC 91 50073 9832 274 - 3494,82
442 Bihor Holod Mihut Floare, Cret Gheorghe 1751 A - - 579 19 - 13,82
443 Bihor Holod Mut Floare, Hulber Ana 1764 F - - 1593 32 - 20,95
444 Bihor Holod Hirte Mihai 1765 A 50068 - 1403 4 - 2,91
445 Bihor Holod Fofin Maria 1774/2 F - - 525 81 - 53,02
446 Bihor Holod Mihoc Floare, Popa Rafila, Cioca Maria 1775 F - - 2000 144 - 94,26
447 Bihor Holod La dispoziţia comisiei locale de fond funciar 1775 F - - 762 61 - 39,93
448 Bihor Holod Superar Eva 1776 F - - 5800 481 - 314,85
449 Bihor Holod Ban Florian, Ban Viorica 1778 F 50172 - 661 241 - 2641,84
450 Bihor Holod Parohia Ortodoxă Vintere 1793/1, 1793/2, 1793/3 F - - 16055 112 - 73,31
451 Bihor Holod Ban Florian, Ban Viorica 1779/6, 1779/2, 1779/3, 1779/4 CC 50081 - 2627 171 - 2181,07
452 Bihor Holod Ban Florian, Ban Viorica 1778 CC 50173 - 1038 361 - 4604,48
453 Bihor Holod Faur Samica 1393/2 PS - CF 942 - 213 - 139,43
454 Bihor Holod Pele Tanase, Pele Mariana 1411 PS - CF 543 - 254 - 166,27
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
455 Bihor Holod Pele Tanase, Pele Mariana 1412 PS - CF 543 - 209 - 136,80
456 Bihor Holod Biro Petru 1432/2 PS - - - 27 - 17,67
457 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Săucani 1792 PD 50101 50101 113700 279 - 294,24
458 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Săucani 1792 PD 50095 50095 184000 618 - 651,76
459 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Săucani 1792 PD 50095 50095 184000 50 - 52,74
460 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Săucani 1809/1 PS 50037 50037 66707 63 - 45,76
461 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Săucani - PS 50031 50031 120631 128 - 92,98
462 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Săucani - PS 50031 50031 120631 221 - 160,53
463 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Săucani - PS 50031 50031 120631 128 - 92,98
464 Bihor Răbăgani Ardelean Nasu 540,541 A 413 413 3014 103 - 88,05
465 Bihor Răbăgani Ardelean Nasu 538/45 A - 413 9934 1047 - 895,11
466 Bihor Răbăgani Bota Iosif 538/44 A - 415 5496 319 - 272,72
467 Bihor Răbăgani Bota Florian, Bota Demeter 538/43 A - 864 5496 114 - 97,46
468 Bihor Răbăgani Sferle Gheorghe, Plastin Virag 538/42 A - 416 5496 184 - 157,30
469 Bihor Răbăgani Bota Melentie 538/41 A - 418 2748 80 - 68,40
470 Bihor Răbăgani Vlas Nicolae, Vlas Teodor 538/40 A - 417 2748 52 - 44,45
471 Bihor Răbăgani Bota Iosif 538/39 A - 420 2748 17 - 14,54
472 Bihor Răbăgani Bota Vlas Ioan 543/1 A - 307 42286 183 - 156,45
473 Bihor Răbăgani Florea Vasile 543/1 A - 307 42286 93 - 79,51
474 Bihor Răbăgani Bota Mihai 543/1 A - 307 42286 89 - 76,09
475 Bihor Răbăgani Sferle Gheorghe, Plastin Virag 538/29 A - 416 5916 112 - 95,75
476 Bihor Răbăgani Bota Florian, Bota Demeter 538/28 A - 421 5920 268 - 229,12
477 Bihor Răbăgani Bota Mihai 538/27 A - 891 5916 243 - 207,75
478 Bihor Răbăgani Armanca (Zaharie) Stanciu 538/26 A - 414 2960 127 - 108,57
479 Bihor Răbăgani Sferle Iosif, Sferle Ion 538/25 A - 424 2960 135 - 115,42
480 Bihor Răbăgani Sferle Catalin, Floare Mihai, Floare Ion, Floare Irina 538/24 A - 422 2956 116 - 99,18
481 Bihor Răbăgani Tanasa Ardelean 538/23 A - 612 2960 78 - 66,68
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
482 Bihor Răbăgani Bota Florian, Bota Demeter 538/22 A - 421 1942 33 - 28,21
483 Bihor Răbăgani Bota Ioan 543/1 A - 307 42286 996 - 851,50
484 Bihor Răbăgani Bota Ioan 543/1 A - 307 42286 351 - 300,08
485 Bihor Răbăgani Vlas Gheorghe 538/5 A - 937 2888 7 - 5,98
486 Bihor Răbăgani Bota Melentie 538/4 A - 418 2888 60 - 51,30
487 Bihor Răbăgani Hera Pricop 538/3 A - 417 2888 116 - 99,18
488 Bihor Răbăgani Sferle Gheorghe, Plastin Virag 538/2 A - 416 5776 304 - 259,90
489 Bihor Răbăgani Bota Melentie, Bota Iosif 538/1 A - 534 5776 400 - 341,97
490 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Răbăgani 537/1 PD - 2 135000 460 - 485,13
491 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Răbăgani 537/2 PD - 2 135000 53 - 55,89
492 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Răbăgani 537/3 PD - 2 135000 260 - 274,20
493 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Răbăgani 536/1 TF - 2 100800 797 - 840,53
494 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Răbăgani 536/1 TF - 2 100800 771 - 813,11
495 Bihor Răbăgani Raveica Gal 326 A - 845 6787 11 - 9,41
496 Bihor Răbăgani Raveica Gal 326 A - 845 6787 178 - 152,17
497 Bihor Răbăgani Eva Morut 327 A - 645 1491 51 - 43,60
498 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 327 A - - 1345 50 - 42,75
499 Bihor Răbăgani Tonca Ioan 327 A - 645 2735 115 - 98,31
500 Bihor Răbăgani Tonca Ioan 328 A - 30 3842 121 - 103,44
501 Bihor Răbăgani Tonca Ioan 329 A - 645 2874 21 - 17,95
502 Bihor Răbăgani Eva Morut 330/1 A - 32 417 43 - 36,76
503 Bihor Răbăgani Hent Floare 330/2 A - 646 6031 66 - 56,43
504 Bihor Răbăgani Ioan Cionca 332 A - 40 2848 20 - 17,10
505 Bihor Răbăgani Cocos Maria 334 A - 398 2848 33 - 28,21
506 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 335 A - - 1430 45 - 38,47
507 Bihor Răbăgani Mura Floare 335 A - 43 4272 120 - 102,59
508 Bihor Răbăgani Gal Gheorghe 336 A - 256 4248 48 - 41,04
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
509 Bihor Răbăgani Gal Nicolae 336 A - 256 4248 42 - 35,91
510 Bihor Răbăgani Lung Ioan 337/1 A - 792 2118 16 - 13,68
511 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 337/2 A - - 2312 25 - 21,37
512 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 338 A - - - 89 76,09
Gard 37,71 4998,00
513 Bihor Răbăgani Covaci Rusalin, Covaci Mariana 499 A - 641 3300 45 - 38,47
514 Bihor Răbăgani Cocos Maria 498 A - 642 2251 23 - 19,67
515 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 492/2 A - - 7241 9 - 7,69
516 Bihor Răbăgani Hent Vasile - 500158 50158 1147 20 - 228,96
517 Bihor Răbăgani Zbarcea Alin Gheorghe, Zbarcea Florina Daciana 318/2 A 11 - 3237 31 - 26,50
518 Bihor Răbăgani Hent Ana 318/2 A - - 2940 22 - 18,81
519 Bihor Răbăgani Hent Ana 318/2 A - - 2940 3 - 2,56
520 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Răbăgani 320/2 PD - 205 279000 116 - 122,33
521 Bihor Răbăgani Vladic Gavril 7 A - 883 525 7 80,14
Gard 12,81 1116,00
522 Bihor Răbăgani Vladic Gavril 6/.2 A - 920 7588 78 > 66,68
Gard 25,74 2242,00
523 Bihor Răbăgani Tonca Vasile 319/2 Cc 33 1008 3300 56 - 714,27
524 Bihor Răbăgani Asociaţia Urbarială Răbăgani 319/1 PS - 205 4063 47 - 538,06
525 Bihor Răbăgani Popoviciu Teodor 4 A - 920 3945 265 226,55
Gard 37 3223,00
526 Bihor Răbăgani Tonca Vasile, Tonca Maria 2 Cc 50068 50068 6690 744 - 9489,57
527 Bihor Răbăgani Les Gheorghe 1623 A - - - 28 - 23,93
528 Bihor Răbăgani Les Florian, Hirte Floare, Stefan Maria, Les Cornel, Popa Catita 1623 A 50120 - 924 59 - 50,44
529 Bihor Răbăgani Les Gheorghe 1183 A - - 385 139 - 118,83
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
530 Bihor Răbăgani Les Gheorghe 1184 A - - 2884 12 - 10,26
531 Bihor Răbăgani Les Gheorghe 1624 A - - 1300 182 - 155,60
532 Bihor Răbăgani Les Florian, Hirte Floare, Stefan Maria, Les Cornel, Popa Catita 1624 A 50117 50117 1441 150 - 128,24
533 Bihor Răbăgani Gal Eva 1624 A - - 9908 178 - 152,17
534 Bihor Răbăgani Gal Eva 1625 A - - 1014 46 - 39,32
535 Bihor Răbăgani Les Florian, Hirte Floare, Stefan Maria, Les Cornel, Popa Catita 1626 A 50116 - 2300 126 - 107,72
536 Bihor Răbăgani Les Gheorghe 1626 A - - 1254 166 - 141,92
537 Bihor Răbăgani Les Ioan Iosif 1637 A - - 4000 120 - 102,59
538 Bihor Răbăgani Daraban Maria, Junc Alexandru, Chirila Rozalia, Marton Viorica, Avram Ana, Junc Virgil, Junc Craciun 1641 A - - 3300 110 - 94,05
539 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 1641 A - - 2382 36 - 30,78
540 Bihor Răbăgani Ciutacu Orest, Ciutacu Anica Angelica 1642/1 A - 50466 3471 22 - 18,81
541 Bihor Răbăgani S.C. TRONIC FOREST - S.R.L. 1615/2 A - 50132 7731 8 - 6,84
542 Bihor Răbăgani Les Maria, Les Ana, S.C. TRONIC FOREST - S.R.L. 1613/2 A - 50094 1583 26 - 22,23
543 Bihor Răbăgani Popa Floare 1612 A - - 3457 108 - 92,33
544 Bihor Răbăgani Popa Floare 1612 A - - 3457 58 - 49,58
545 Bihor Răbăgani Petru Les 1585 A - - 5478 81 - 69,25
546 Bihor Răbăgani Les Iosif 1584 A - - 2099 26 - 22,23
547 Bihor Răbăgani Junc Floare 1579/2 A - - 4316 96 - 82,07
548 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 1579/2 A - - 1407 36 - 30,78
549 Bihor Răbăgani Daraban Ioan 1570 A - - 3026 41 - 35,06
550 Bihor Răbăgani Les Mihai 1643 CC - - 550 69 - 880,08
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
551 Bihor Răbăgani Les Ioan 1644 A - 769 3900 55 47,02
Gard 19 1959,00
552 Bihor Răbăgani Daraban Ioan 1644 A - - 3214 39 - 33,34
553 Bihor Răbăgani Pantis Eva 1647 A - - 3783 289 247,07
Gard 58,77 522,00
554 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 1650/1 A - 64 399 19 - 16,24
555 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 1650/2 A - 61 396 18 - 15,39
556 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 1650/3 A - 62 485 12 - 10,26
557 Bihor Răbăgani Comisia locală de fond funciar 1650/4 A - 61 2687 26 - 22,23
558 Bihor Răbăgani Les Gheorghe 1670 A - - 1183 22 > 18,81
Gard 17 1481,00
559 Bihor Răbăgani Les Mihai 1670 A - - 2367 15 - 12,82
560 Bihor Răbăgani Les Florian, Hirtea Floare s.a. 1679 Cc 50102 50102 9147 35 - 446,42
561 Bihor Răbăgani Les Florian, Hirtea Floare s.a. 1679 A 50103 50103 3800 36 - 30,78
562 Bihor Răbăgani Les Ioan 1679 Cc 50080 50080 12266 58 739,78
Gard 18,5 1771,00
563 Bihor Răbăgani Les Gheorghe 1680 Cc - - 1300 11 - 140,30
564 Bihor Răbăgani Iosif Les 1701 A - - 3105 34 - 29,06
565 Bihor Răbăgani Iosif Les 1702 A - - 1229 11 - 9,41
566 Bihor Răbăgani Ardelean Floare 1479 A - - 2000 109 - 93,18
567 Bihor Răbăgani Ardelean Gheorghe 1476 A - 66 1301 26 - 22,23
568 Bihor Uileacu de Beiuş Asociaţia Urbarială Săucani 1806 - 50077 50077 35115 4504 - 2293,05
569 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 116c păşune - - - 873 - 183,33
570 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 137b păşune - - - 574 - 120,54
571 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 118 păşune - - - 987 - 207,27
572 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 139 păşune - - - 103 - 21,63
573 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 141 păşune - - - 200 - 42
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
574 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 143 curţi construcţii - - - 53 - 155,29
575 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 145 curţi construcţii - - - 12 - 35,16
576 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 147 curţi construcţii - - - 2 - 5,86
577 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 149 păşune - - - 476 - 418,4
578 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 151 curţi construcţii - - - 147 - 430,71
579 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 120 păşune - - - 360 - 75,6
580 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 153 păşune - - - 1583 - 332,43
581 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 122 păşune - - - 2761 - 579,81
582 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 155 păşune - - - 167 - 35,07
583 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 157 arabil - - - 188 - 48,88
584 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 159 arabil - - - 322 - 83,72
585 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 124 arabil - - - 203 - 52,78
586 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 161 arabil - - - 101 - 26,26
587 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 126 păşune - - - 450 - 94,5
588 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 163 arabil - - - 256 - 66,56
589 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 128 arabil - - - 1056 - 274,56
590 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 165 arabil - - - 176 - 45,76
591 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 167 curţi construcţii - - - 37 - 433,64
592 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 169 curţi construcţii - - - 27 - 316,44
593 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 171 curţi construcţii - - - 74 - 867,28
594 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 130 arabil - - - 6 - 21,83
595 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 132 arabil - - - 51 - 179,32
596 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 134 arabil - - - 142 - 499,27
597 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 173 arabil - - - 486 - 1708,78
598 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 136 arabil - - - 60 - 210,96
599 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 138 arabil - - - 264 - 928,22
600 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 175 arabil - - - 35 - 123,06
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
601 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 140 arabil - - - 124 - 435,98
602 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 177 arabil - - - 33 - 116,03
603 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 179 arabil - - - 52 - 182,83
604 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 181 arabil - - - 25 - 87,9
605 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 183 arabil - - - 266 - 935,26
606 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 185 arabil - - - 226 - 794,62
607 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 142 arabil - - - 12 - 42,19
608 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 187 curţi construcţii - - - 33 - 386,76
609 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 189 arabil - - - 35 - 123,06
610 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 191 arabil - - - 9 - 31,64
611 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 144 arabil - - - 51 - 179,32
612 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 193 arabil - - - 260 - 914,16
613 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 195 arabil - - - 56 - 196,9
614 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 146 arabil - - - 35 - 123,06
615 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 197 arabil - - - 120 - 421,92
616 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 148 arabil - - - 37 - 130,09
617 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 150 arabil - - - 50 - 175,8
618 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 199 curţi construcţii - - - 12 - 140,64
619 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 201 curţi construcţii - - - 7 - 82,04
620 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 203 curţi construcţii - - - 15 - 175,8
621 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 205 curţi construcţii - - - 8 - 93,76
622 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 152 curţi construcţii - - - 40 - 468,8
623 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 207 curţi construcţii - - - 19 - 222,68
624 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 209 curţi construcţii - - - 5 - 58,6
625 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 211 curţi construcţii - - - 10 - 117,2
626 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 213 arabil - - - 209 - 734,84
627 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 215 curţi construcţii - - - 24 - 281,28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
628 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 217 păşune - - - 228 - 63,84
629 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 219 păşune - - - 358 - 100,24
630 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 154 păşune - - - 183 - 51,24
631 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 221 păşune - - - 10555 - 7388,5
632 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 156 păşune - - - 702 - 196,56
633 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 158 păşune - - - 657 - 459,9
634 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 160 păşune - - - 657 - 459,9
635 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 162 păşune - - - 1425 - 997,5
636 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 164 păşune - - - 329 - 92,12
637 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 168 păşune - - - 1843 - 516,04
638 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 223 păşune - - - 842 - 235,76
639 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 170 păşune - - - 1352 - 378,56
640 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 225 păşune - - - 31 - 8,68
641 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 227 păşune - - - 915 - 192,15
642 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 172 păşune - - - 1212 - 254,52
643 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 229 păşune - - - 6318 - 1326,78
644 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 174 păşune - - - 1760 - 369,6
645 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 176 păşune - - - 614 - 128,94
646 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 178 păşune - - - 39 - 8,19
647 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 180 păşune - - - 1147 - 240,87
648 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 182 păşune - - - 873 - 183,33
649 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 231 păşune - - - 874 - 183,54
650 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 184 arabil - - - 5397 - 1403,22
651 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 233 arabil - - - 7342 - 1908,92
652 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 235 arabil - - - 345 - 89,7
653 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 237 curţi construcţii - - - 39 - 114,27
654 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 186 curţi construcţii - - - 8 - 23,44
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
655 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 188 păşune - - - 6301 - 1323,21
656 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 239 păşune - - - 3795 - 1973,4
657 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 241a păşune - - - 1174 - 246,54
658 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 190 păşune - - - 256 - 53,76
659 Arad Hălmagiu Proprietar neidentificat 192 păşune - - - 330 - 69,3
660 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 241b păşune - - - 1124 - 370,92
661 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 194 arabil - - - 793 - 325,13
662 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 196 arabil - - - 379 - 155,39
663 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 243 arabil - - - 396 - 162,36
664 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 245 pădure - - - 281 - 230,42
665 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 198 păşune - - - 959 - 316,47
666 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 247 arabil - - - 140 - 57,4
667 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 249 arabil - - - 933 - 382,53
668 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 251 curţi construcţii - - - 43 - 251,98
669 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 200 curţi construcţii - - - 9 - 52,74
670 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 202 curţi construcţii - - - 28 - 164,08
671 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 253 curţi construcţii - - - 90 - 527,4
672 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 204 curţi construcţii - - - 67 - 392,62
673 Arad Vârfurile Proprietar neidentificat 255 curţi construcţii - - - 81 - 474,66
TOTAL = 151.992,78 709,78 671.036,37

NOTĂ: Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 650/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 650 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 15 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 5773 2012
    Economisiți bani în căutarea unui împrumut de afaceri sau împrumut de investiții pentru un împrumut rapid și convenabil pentru a plăti facturile și a căuta finanțare pentru a vă crea propriile proiecte de afaceri pe cea mai ieftină rată a dobânzii de 2%. contactați-ne astăzi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numărul aplicației +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Decretul 400 2018
    Bună ziua, ai nevoie de un împrumut? cum ar fi împrumutul pentru a-ți plăti serviciul, să-ți plătești chiria și să rezolvi problemele financiare, aici este o oportunitate pentru tine, Hope oferă împrumuturi la domiciliu, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi comerciale, împrumuturi de capital de pornire, împrumuturi pentru construcții, împrumuturi de la hotel, rate de dobândă de 2% pe răsplată anuală, împrumutul Hope durează maxim 5 ore, pentru a ajunge la toți clienții autorizați în cadrul cuvântului, contactați-ne la (kplenders@outlook.com)
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 650/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu