Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.635 din 30.08.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Constanţa, Dolj, Sibiu şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 07 septembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 957 şi 431 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:p. Ministrul apărării naţionale,Mircea Duşa,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Elemente-cadru de descriere tehnică, construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/ nr. CF/nr. cadastral Persoana juridică-- administrator al imobilului/ CUI
0 1 2 3 4 5 6
1. 103999 - parţial 8.19.01 Imobil 957 parţial Comuna Cincu, judeţul Braşov Comuna Şoarş, judeţul Braşov Comuna Iacobeni, judeţul Sibiu Comuna Merghindeal, judeţul Sibiu 1. Construcţii: Pavilionul V 1: - suprafaţa construită = 413,00 mp - valoarea contabilă = 32.513,96 lei Pavilionul V2: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 13.005,58 lei Pavilionul V 3: - suprafaţa construită = 20,00 mp - valoarea contabilă = 1.199,60 lei Pavilionul V 4: - suprafaţa construită = 54,00 mp - valoarea contabilă = 1.799,40 lei Pavilionul V 5: - suprafaţa construită = 54,00 mp - valoarea contabilă = 1.799,40 lei Pavilionul V 8: - suprafaţa construită = 76,00 mp - valoarea contabilă = 10.682,49 lei Pavilionul V 10: - suprafaţa construită = 275,00 mp - valoarea contabilă = 7.480,53 lei Pavilionul V 11: - suprafaţa construită = 48,00 mp - valoarea contabilă = 2.399,20 lei Total valoare contabilă: imobil 957 - parţial = 70.880,16 lei CF nr. 100252 Cincu/nr. cadastral 100252 CF nr. 100258 Cincu/nr. cadastral 100258 CF nr. 100401 Cincu/nr. cadastral 100401 CF nr. 100445 Şoarş/nr. cadastral 100445 CF nr. 100429 Iacobeni/nr. cadastral 100429 CF nr. 100214 Merghindeal/nr. cadastral 100214 CF nr. 100298 Merghindeal/nr. cadastral 100298 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
2. 104128 - parţial 8.19.01 Imobil 1869 parţial Comuna Voila, judeţul Braşov 1. Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 68,00 mp - valoarea contabilă = 5,38 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 5,00 mp - valoarea contabilă = 1,00 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 5,00 mp - valoarea contabilă = 1,00 lei 2. Amenajări: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând: - suprafaţa construită = 727,00 ml - valoarea contabilă = 2,20 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 300,00 ml - valoarea contabilă = 3,60 lei Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 20.000,00 ml - valoarea contabilă = 300,00 lei Total valoare contabilă: imobil 1869 - parţial = 313,18 lei CF nr. 100530 Voila/nr. cadastral 100530 CF nr. 100529 Voila/nr. cadastral 100529
3. 107172 - parţial 8.19.01 Imobil 332 parţial Comuna Valul lui Traian, judeţul Constanţa 1. Construcţii: Pavilionul WC1: - suprafaţa construită = 87,00 mp - valoarea contabilă = 2.379,40 lei Pavilionul WC2: - suprafaţa construită = 87,00 mp - valoarea contabilă = 2.379,40 lei Pavilionul R4: - suprafaţa construită = 35,00 mp - valoarea contabilă = 22.759,50 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 140,00 mp - valoarea contabilă = 14.908,02 lei Total valoare contabilă: imobil 332 - parţial = 42.426,32 lei CF nr. 108949 Valul lui Traian/nr. cadastral 108949 CF nr. 108855 Valul lui Traian/nr. cadastral 108855 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
4. 103864 - parţial 8.19.01 Imobil 878 parţial Municipiul Craiova, strada Vasile Alecsandri nr. 91, judeţul Dolj 1. Construcţii: Pavilionul O: - suprafaţa construită = 138,30 mp - valoarea contabilă = 1.611,70 lei Pavilionul O1: - suprafaţa construită = 127,14 mp - valoarea contabilă = 3.530,60 lei Pavilionul C3: - suprafaţa construită = 90,00 mp - valoarea contabilă = 4.861,50 lei Total valoare contabilă: imobil 878 - parţial = 10.003,80 lei CF nr. 210311 Craiova/nr. cadastral 24181 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
5. 158493 - parţial 8.19.01 Imobil 3519 parţial Municipiul Sibiu, judeţul Sibiu 1. Construcţii: Pavilionul Z3: - suprafaţa construită = 40,00 mp - valoarea contabilă = 5.589,00 lei Total valoare contabilă: imobil 3519 - parţial = 5.589,00 lei CF nr. 113812 Sibiu/nr. cadastral 113812 CF nr. 113816 Sibiu/nr. cadastral 113816 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
6. 107105 - parţial 8.19.01 Imobil 1302 parţial Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa 1. Construcţii: Pavilionul B - construcţia C1: - suprafaţa construită = 349,77 mp - valoarea contabilă = 134.701,42 lei Pavilionul C2 - construcţia C15: - suprafaţa construită = 51,30 mp - valoarea contabilă = 15.690,37 lei Pavilionul D - construcţia C3: - suprafaţa construită = 593,38 mp - valoarea contabilă = 376.092,76 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Pavilionul E1 - construcţia C5: - suprafaţa construită = 364,54 mp - valoarea contabilă = 111.884,85 lei Pavilionul F - construcţia C6: - suprafaţa construită = 35,19 mp - valoarea contabilă = 3.500,30 lei 2. Amenajări: Împrejmuire prefabricate beton: - suprafaţa construită = 860,00 ml - valoarea contabilă = 1.341,60 lei Total valoare contabilă: imobil 1302 - parţial = 643.211,30 lei CF nr. 106330 Mangalia/nr. cadastral 2339 CF nr. 106744 Mangalia/nr. cadastral 2357 CF nr. 107928 Mangalia/nr. cadastral 107928
7. 103859 - parţial 8.19.01 Imobil 431 parţial Municipiul Craiova, strada Caracal nr. 101, judeţul Dolj 1. Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 829,00 mp - valoarea contabilă = 20.632,10 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 248,00 mp - valoarea contabilă = 5.833,80 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 124,00 mp - valoarea contabilă = 2.669,50 lei Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 20,00 mp - valoarea contabilă = 1.604,30 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 8,00 mp - valoarea contabilă = 1.750,10 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 32,00 mp - valoarea contabilă = 15.125,60 lei Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 22,00 mp - valoarea contabilă = 2.450,20 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 107,00 mp - valoarea contabilă = 6.222,70 lei Pavilionul U2: - suprafaţa construită = 92,00 mp - valoarea contabilă = 1.567,30 lei Pavilionul U3: - suprafaţa construită = 92,00 mp - valoarea contabilă = 1.567,30 lei Pavilionul U5: - suprafaţa construită = 82,00 mp - valoarea contabilă = 6.806,10 lei Pavilionul U7: - suprafaţa construită = 53,00 mp - valoarea contabilă = 3.305,80 lei. 2. Amenajări: Împrejmuire plasă sârmă: - suprafaţa construită = 791,00 ml - valoarea contabilă = 7.744,79 lei. Total valoare contabilă: imobil 431 - parţial = 77.308,09 lei CF nr. 217398 Dolj/nr. cadastral 23961 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
8. 103878 - parţial 8.19.01 Imobil 3264 parţial Municipiul Craiova, strada Potelu nr. 188, judeţul Dolj 1. Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 26,00 mp - valoarea contabilă = 1.944,60 lei Pavilionul A1: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Pavilionul A2: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Pavilionul A3: - suprafaţa construită = 15,00 mp - valoarea contabilă = 77,80 lei Pavilionul A4: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Pavilionul A5: - suprafaţa construită = 8,00 mp - valoarea contabilă = 583,40 lei Pavilionul A6: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 194,50 lei Pavilionul A7: - suprafaţa construită = 9,00 mp - valoarea contabilă = 583,40 lei Pavilionul A8: - suprafaţa construită = 9,00 mp - valoarea contabilă = 583,40 lei Pavilionul A9: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 38,90 lei Pavilionul A10: - suprafaţa construită = 14,00 mp - valoarea contabilă = 972,30 lei Pavilionul A11: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 58,30 lei Pavilionul A14: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 29,20 lei Pavilionul A15: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 275,40 lei Pavilionul A16: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 116,70 lei Pavilionul A17: - suprafaţa construită = 13,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 1.431,79 lei. Total valoare contabilă: imobil 3264 - parţial = 10.000,89 lei CF nr. 204383 Craiova/nr. cadastral 204383 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
9. 106602 - parţial 8.19.01 Imobil 2921 parţial Oraşul Sânicolau Mare, judeţul Timiş 1. Construcţii: Pavilionul O: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 4,20 lei Total valoare contabilă: imobil 2921 - parţial = 4,20 lei CF nr. 403133 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403133 CF nr. 403028 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403028 CF nr. 403241 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403241 CF nr. 403719 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403719 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
10. 103862 - parţial 8.19.01 Imobil 807 parţial Municipiul Craiova, strada Amaradia nr. 48, judeţul Dolj 1. Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 631,40 mp - valoarea contabilă = 20.437,70 lei Total valoare contabilă: imobil 807 - parţial = 20.437,70 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele poştale, în urma înscrierii în cartea funciară

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 103999 8.19.01 Imobil 957 Comuna Cincu, judeţul Braşov Comuna Şoarş, judeţul Braşov Comuna Iacobeni, judeţul Sibiu Comuna Merghindeal, judeţul Sibiu CF nr. 100252 Cincu Nr. cadastral 100252 CF nr. 100258 Cincu Nr. cadastral 100258 CF nr. 100401 Cincu Nr. cadastral 100401 CF nr. 100445 Şoarş Nr. cadastral 100445 CF nr. 100429 Iacobeni Nr. cadastral 100429 CF nr. 100214 Merghindeal Nr. cadastral 100214 CF nr. 100298 Merghindeal Nr. cadastral 100298
2. 103859 8.19.01 Imobil 431 Municipiul Craiova, strada Caracal nr. 101, judeţul Dolj CF nr. 217398, nr. cadastral 23961SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 635/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 635 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu