Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.635 din 30.08.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Constanţa, Dolj, Sibiu şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 07 septembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 957 şi 431 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:p. Ministrul apărării naţionale,Mircea Duşa,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Elemente-cadru de descriere tehnică, construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/ nr. CF/nr. cadastral Persoana juridică-- administrator al imobilului/ CUI
0 1 2 3 4 5 6
1. 103999 - parţial 8.19.01 Imobil 957 parţial Comuna Cincu, judeţul Braşov Comuna Şoarş, judeţul Braşov Comuna Iacobeni, judeţul Sibiu Comuna Merghindeal, judeţul Sibiu 1. Construcţii: Pavilionul V 1: - suprafaţa construită = 413,00 mp - valoarea contabilă = 32.513,96 lei Pavilionul V2: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 13.005,58 lei Pavilionul V 3: - suprafaţa construită = 20,00 mp - valoarea contabilă = 1.199,60 lei Pavilionul V 4: - suprafaţa construită = 54,00 mp - valoarea contabilă = 1.799,40 lei Pavilionul V 5: - suprafaţa construită = 54,00 mp - valoarea contabilă = 1.799,40 lei Pavilionul V 8: - suprafaţa construită = 76,00 mp - valoarea contabilă = 10.682,49 lei Pavilionul V 10: - suprafaţa construită = 275,00 mp - valoarea contabilă = 7.480,53 lei Pavilionul V 11: - suprafaţa construită = 48,00 mp - valoarea contabilă = 2.399,20 lei Total valoare contabilă: imobil 957 - parţial = 70.880,16 lei CF nr. 100252 Cincu/nr. cadastral 100252 CF nr. 100258 Cincu/nr. cadastral 100258 CF nr. 100401 Cincu/nr. cadastral 100401 CF nr. 100445 Şoarş/nr. cadastral 100445 CF nr. 100429 Iacobeni/nr. cadastral 100429 CF nr. 100214 Merghindeal/nr. cadastral 100214 CF nr. 100298 Merghindeal/nr. cadastral 100298 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
2. 104128 - parţial 8.19.01 Imobil 1869 parţial Comuna Voila, judeţul Braşov 1. Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 68,00 mp - valoarea contabilă = 5,38 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 5,00 mp - valoarea contabilă = 1,00 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 5,00 mp - valoarea contabilă = 1,00 lei 2. Amenajări: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând: - suprafaţa construită = 727,00 ml - valoarea contabilă = 2,20 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Reţea energie electrică aeriană: - suprafaţa construită = 300,00 ml - valoarea contabilă = 3,60 lei Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 20.000,00 ml - valoarea contabilă = 300,00 lei Total valoare contabilă: imobil 1869 - parţial = 313,18 lei CF nr. 100530 Voila/nr. cadastral 100530 CF nr. 100529 Voila/nr. cadastral 100529
3. 107172 - parţial 8.19.01 Imobil 332 parţial Comuna Valul lui Traian, judeţul Constanţa 1. Construcţii: Pavilionul WC1: - suprafaţa construită = 87,00 mp - valoarea contabilă = 2.379,40 lei Pavilionul WC2: - suprafaţa construită = 87,00 mp - valoarea contabilă = 2.379,40 lei Pavilionul R4: - suprafaţa construită = 35,00 mp - valoarea contabilă = 22.759,50 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 140,00 mp - valoarea contabilă = 14.908,02 lei Total valoare contabilă: imobil 332 - parţial = 42.426,32 lei CF nr. 108949 Valul lui Traian/nr. cadastral 108949 CF nr. 108855 Valul lui Traian/nr. cadastral 108855 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
4. 103864 - parţial 8.19.01 Imobil 878 parţial Municipiul Craiova, strada Vasile Alecsandri nr. 91, judeţul Dolj 1. Construcţii: Pavilionul O: - suprafaţa construită = 138,30 mp - valoarea contabilă = 1.611,70 lei Pavilionul O1: - suprafaţa construită = 127,14 mp - valoarea contabilă = 3.530,60 lei Pavilionul C3: - suprafaţa construită = 90,00 mp - valoarea contabilă = 4.861,50 lei Total valoare contabilă: imobil 878 - parţial = 10.003,80 lei CF nr. 210311 Craiova/nr. cadastral 24181 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
5. 158493 - parţial 8.19.01 Imobil 3519 parţial Municipiul Sibiu, judeţul Sibiu 1. Construcţii: Pavilionul Z3: - suprafaţa construită = 40,00 mp - valoarea contabilă = 5.589,00 lei Total valoare contabilă: imobil 3519 - parţial = 5.589,00 lei CF nr. 113812 Sibiu/nr. cadastral 113812 CF nr. 113816 Sibiu/nr. cadastral 113816 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
6. 107105 - parţial 8.19.01 Imobil 1302 parţial Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa 1. Construcţii: Pavilionul B - construcţia C1: - suprafaţa construită = 349,77 mp - valoarea contabilă = 134.701,42 lei Pavilionul C2 - construcţia C15: - suprafaţa construită = 51,30 mp - valoarea contabilă = 15.690,37 lei Pavilionul D - construcţia C3: - suprafaţa construită = 593,38 mp - valoarea contabilă = 376.092,76 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Pavilionul E1 - construcţia C5: - suprafaţa construită = 364,54 mp - valoarea contabilă = 111.884,85 lei Pavilionul F - construcţia C6: - suprafaţa construită = 35,19 mp - valoarea contabilă = 3.500,30 lei 2. Amenajări: Împrejmuire prefabricate beton: - suprafaţa construită = 860,00 ml - valoarea contabilă = 1.341,60 lei Total valoare contabilă: imobil 1302 - parţial = 643.211,30 lei CF nr. 106330 Mangalia/nr. cadastral 2339 CF nr. 106744 Mangalia/nr. cadastral 2357 CF nr. 107928 Mangalia/nr. cadastral 107928
7. 103859 - parţial 8.19.01 Imobil 431 parţial Municipiul Craiova, strada Caracal nr. 101, judeţul Dolj 1. Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 829,00 mp - valoarea contabilă = 20.632,10 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 248,00 mp - valoarea contabilă = 5.833,80 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 124,00 mp - valoarea contabilă = 2.669,50 lei Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 20,00 mp - valoarea contabilă = 1.604,30 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 8,00 mp - valoarea contabilă = 1.750,10 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 32,00 mp - valoarea contabilă = 15.125,60 lei Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 22,00 mp - valoarea contabilă = 2.450,20 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 107,00 mp - valoarea contabilă = 6.222,70 lei Pavilionul U2: - suprafaţa construită = 92,00 mp - valoarea contabilă = 1.567,30 lei Pavilionul U3: - suprafaţa construită = 92,00 mp - valoarea contabilă = 1.567,30 lei Pavilionul U5: - suprafaţa construită = 82,00 mp - valoarea contabilă = 6.806,10 lei Pavilionul U7: - suprafaţa construită = 53,00 mp - valoarea contabilă = 3.305,80 lei. 2. Amenajări: Împrejmuire plasă sârmă: - suprafaţa construită = 791,00 ml - valoarea contabilă = 7.744,79 lei. Total valoare contabilă: imobil 431 - parţial = 77.308,09 lei CF nr. 217398 Dolj/nr. cadastral 23961 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
8. 103878 - parţial 8.19.01 Imobil 3264 parţial Municipiul Craiova, strada Potelu nr. 188, judeţul Dolj 1. Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 26,00 mp - valoarea contabilă = 1.944,60 lei Pavilionul A1: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Pavilionul A2: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Pavilionul A3: - suprafaţa construită = 15,00 mp - valoarea contabilă = 77,80 lei Pavilionul A4: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Pavilionul A5: - suprafaţa construită = 8,00 mp - valoarea contabilă = 583,40 lei Pavilionul A6: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 194,50 lei Pavilionul A7: - suprafaţa construită = 9,00 mp - valoarea contabilă = 583,40 lei Pavilionul A8: - suprafaţa construită = 9,00 mp - valoarea contabilă = 583,40 lei Pavilionul A9: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 38,90 lei Pavilionul A10: - suprafaţa construită = 14,00 mp - valoarea contabilă = 972,30 lei Pavilionul A11: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 58,30 lei Pavilionul A14: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 29,20 lei Pavilionul A15: - suprafaţa construită = 12,00 mp - valoarea contabilă = 275,40 lei Pavilionul A16: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 116,70 lei Pavilionul A17: - suprafaţa construită = 13,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 1.431,79 lei. Total valoare contabilă: imobil 3264 - parţial = 10.000,89 lei CF nr. 204383 Craiova/nr. cadastral 204383 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
9. 106602 - parţial 8.19.01 Imobil 2921 parţial Oraşul Sânicolau Mare, judeţul Timiş 1. Construcţii: Pavilionul O: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 4,20 lei Total valoare contabilă: imobil 2921 - parţial = 4,20 lei CF nr. 403133 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403133 CF nr. 403028 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403028 CF nr. 403241 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403241 CF nr. 403719 Sânicolau Mare/nr. cadastral 403719 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
10. 103862 - parţial 8.19.01 Imobil 807 parţial Municipiul Craiova, strada Amaradia nr. 48, judeţul Dolj 1. Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 631,40 mp - valoarea contabilă = 20.437,70 lei Total valoare contabilă: imobil 807 - parţial = 20.437,70 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele poştale, în urma înscrierii în cartea funciară

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 103999 8.19.01 Imobil 957 Comuna Cincu, judeţul Braşov Comuna Şoarş, judeţul Braşov Comuna Iacobeni, judeţul Sibiu Comuna Merghindeal, judeţul Sibiu CF nr. 100252 Cincu Nr. cadastral 100252 CF nr. 100258 Cincu Nr. cadastral 100258 CF nr. 100401 Cincu Nr. cadastral 100401 CF nr. 100445 Şoarş Nr. cadastral 100445 CF nr. 100429 Iacobeni Nr. cadastral 100429 CF nr. 100214 Merghindeal Nr. cadastral 100214 CF nr. 100298 Merghindeal Nr. cadastral 100298
2. 103859 8.19.01 Imobil 431 Municipiul Craiova, strada Caracal nr. 101, judeţul Dolj CF nr. 217398, nr. cadastral 23961SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 635/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 635 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu