E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 628 din 13 iulie 2000

privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei (Beneficiarul) si Statele Unite ale Americii actionand prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (A.S.U.D.I.), pentru promovarea revigorarii economice si sustinerea Programului de asistenta pentru ajutorarea copiilor orfani si cu handicap, in valoare de 14,0 milioane dolari S.U.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 342 din 21 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Statele Unite ale Americii actionand prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (A.S.U.D.I.), pentru promovarea revigorarii economice si sustinerea programului de asistenta pentru ajutorarea copiilor orfani si cu handicap, in valoare de 14,0 milioane dolari S.U.A.
    Art. 2
    Valoarea in lei a resurselor bugetare aferente promovarii revigorarii economice si sustinerii Programului de asistenta pentru ajutorarea copiilor orfani si cu handicap se determina pe baza cursului de schimb lei/dolari S.U.A., comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data platii la extern a sumelor aprobate de Guvernul Statelor Unite ale Americii, mai putin comisioanele bancare si cheltuielile de audit, conform acordului.
    Art. 3
    Resursele bugetare in valoarea stabilita conform art. 2 se vireaza de la capitolul "Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli" la capitolul venituri ale bugetului de stat "Donatii si sponsorizari", subcapitolul "Donatii".
    Art. 4
    (1) Ministerul Finantelor, Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, in calitate de institutii semnatare ale acordului in numele Guvernului Romaniei, vor cuprinde in bugetele proprii pe anul 2000 cheltuielile care fac obiectul acordului.
    (2) Institutiile semnatare sunt autorizate sa aduca la indeplinire prevederile acordului care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Eugen Dijmarescu,
                       secretar de stat

                                ACORD
intre Guvernul Romaniei (Beneficiarul) si Statele Unite ale Americii actionand prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (A.S.U.D.I.)*) semnat la 22 septembrie 1999

    *) Traducere.

    Guvernul Romaniei, denumit in continuare Beneficiarul, si Statele Unite ale Americii actionand prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (A.S.U.D.I.), denumite in cele ce urmeaza parti,
    avand in vedere ca Guvernul Romaniei (GOR) se confrunta cu grave consecinte economice ca urmare a recentului conflict din Kosovo,
    tinand seama ca Beneficiarul a solicitat un sprijin deosebit in scopul de a mentine reforma economica, in special luand in considerare impactul negativ al conflictului din Kosovo, si
    avand in vedere ca Guvernul Statelor Unite ale Americii reprezentate de A.S.U.D.I. sprijina aceste eforturi,
    partile au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Ajutorul (nerambursabil)

    SECTIUNEA 1.1
    Ajutorul (nerambursabil)
    In scopul de a promova redresarea economica pentru Guvernul Romaniei si in sprijinul programului de asistenta sociala pentru copii, A.S.U.D.I., in conformitate cu legea asistentei externe din 1961, modificata, consimte sa asigure Beneficiarului, in conditiile respectarii clauzelor acestui acord, un ajutor (nerambursabil) care sa nu depaseasca 14.000.000 $ (paisprezece milioane dolari S.U.A.).

    Art. 2
    Suma de plata in contul separat in dolari

    SECTIUNEA 2.1
    Conditii premergatoare platii
    Inainte de plata oricaror fonduri de ajutorare in contul separat in dolari S.U.A., denumit in cele ce urmeaza contul separat in dolari, sau in cazul emiterii de catre A.S.U.D.I. a documentatiei pe baza careia urmeaza sa se efectueze o plata, Beneficiarul, cu exceptia cazului in care partile convin altfel in scris, in forma si continutul cerute de A.S.U.D.I., va prezenta:
    a) o declaratie privind numele persoanei care detine sau care actioneaza in functia specificata la sectiunea 5.3, precum si al oricaror reprezentanti suplimentari, impreuna cu specimenul de semnatura pentru fiecare persoana mentionata intr-o astfel de declaratie;
    b) o desemnare a numarului de cont si a bancii din Statele Unite ale Americii in care se afla contul separat in dolari purtator de dobanda al Beneficiarului si in care urmeaza sa fie depozitate fondurile de ajutorare, impreuna cu o declaratie a Beneficiarului ca un astfel de cont bancar este infiintat si va fi mentinut in modul impus prin prevederile art. III din acest acord; si
    c) o declaratie cu privire la procedurile de control si de acces la contul separat in dolari, precum si o descriere a documentatiei solicitate pentru a permite eliberarea de fonduri din contul separat in dolari.

    SECTIUNEA 2.2
    Notificarea si plata ajutorului (nerambursabil)
    In situatia in care A.S.U.D.I. a stabilit ca au fost indeplinite conditiile premergatoare platii specificate in sectiunea 2.1, aceasta va notifica in mod prompt Beneficiarul. Ca urmare, A.S.U.D.I. va depozita prompt ajutorul (nerambursabil) in contul separat in dolari, desemnat de Beneficiar conform lit. b) din sectiunea 2.1. Dobanda aferenta fondurilor de ajutorare depozitate in contul separat in dolari va fi folosita in aceleasi scopuri ca si ajutorul principal, in conformitate cu clauzele acestui acord.

    SECTIUNEA 2.3
    Data terminala (finala) a conditiilor premergatoare platii
    In cazul in care conditiile specificate in sectiunea 2.1 nu sunt indeplinite intr-un termen de sase (6) luni de la semnarea prezentului acord sau la o data ulterioara care poate fi convenita de A.S.U.D.I. in scris, A.S.U.D.I., la propria alegere, poate termina (incheia) acest acord printr-o notificare scrisa adresata Beneficiarului.

    Art. 3
    Intrebuintarea (folosirea) fondurilor de ajutorare si contabilitatea acestora

    SECTIUNEA 3.1
    Intrebuintari cuvenite ale fondurilor de ajutorare
    a) Partile convin ca fondurile de ajutorare depozitate in contul separat in dolari sa poata fi folosite de Beneficiar numai pentru plata datoriilor bilateral acceptate, datorate Guvernului Statelor Unite ale Americii, precum si pentru plata datoriilor multilaterale sau a cheltuielilor de audit, analize si declaratii, solicitate de prezentul acord, ori pentru plata taxelor la bancile asociate, astfel cum este prevazut in sectiunea 3.4.
    b) Nici una dintre parti nu prevede ca fondurile de ajutorare sa fie folosite in alt scop decat intrebuintarile stabilite mai sus. Totusi, daca fondurile de ajutorare sunt cheltuite si folosite pentru intrebuintari neacceptate, atunci Beneficiarul va depozita prompt, din propria valuta straina, o suma echivalenta in dolari S.U.A. in contul separat in dolari si va trata astfel de depozit(e) ca fiind principal(e), conform acordului de transfer de numerar. Astfel de depozite, daca sunt facute de Beneficiar, vor fi efectuate in conformitate cu procedurile stabilite in prezentul acord.

    SECTIUNEA 3.2
    Intrebuintari interzise: recuperarea fondurilor de ajutorare
    a) Fondurile de ajutorare nu pot fi folosite in alte scopuri decat cele autorizate conform sectiunii 3.1 si, mai mult, nu pot fi folosite in scopul finantarii activitatilor sau echipamentului militar, paramilitar si politienesc ori a datoriilor legate de astfel de activitati, a serviciilor de intrerupere de sarcina sau a echipamentului ori datoriei legate de astfel de activitati sau a echipamentului de supraveghere, a echipamentului pentru jocuri de noroc, meteorologic sau a marfurilor de lux.
    b) Beneficiarul convine:
    i) sa urmareasca sau sa sprijine A.S.U.D.I., reprezentantii sai autorizati sau contractantii sai in gasirea oricaror masuri sau a tuturor masurilor legale ori de alta natura impotriva persoanelor sau entitatilor care violeaza clauzele si conditiile acestui program, scrisori de implementare sau altor acorduri inrudite; si (ii) sa redepoziteze in contul separat in dolari o suma in dolari S.U.A. echivalenta cu suma (sumele) recuperata(e) prin gasirea unor astfel de masuri (remedii), inclusiv dobanda aferenta unor astfel de fonduri; si (iii) sa considere astfel de sume redepozitate in contul separat in dolari ca fiind principale (de baza).

    SECTIUNEA 3.3
    Data finala pentru folosirea fondurilor de ajutorare
    Exceptand situatia in care A.S.U.D.I. a convenit altfel, ea poate solicita Beneficiarului sa restituie oricare dintre fondurile de ajutorare care nu s-au mai cheltuit (virat) din contul separat in dolari, intr-un interval de optsprezece (18) luni de la semnarea prezentului acord.

    SECTIUNEA 3.4
    Plata ajutorului (nerambursabil) si contabilizarea acestuia
    Prin prezenta partile sunt de acord cu urmatoarele proceduri acceptabile:
    a) dupa ce A.S.U.D.I. depoziteaza ajutorul (nerambursabil) in contul separat in dolari, conform conditiilor prevazute la art. II, Beneficiarul nu va amesteca fondurile de ajutorare din contul separat in dolari cu alte fonduri din alte surse inaintea folosirii lor in scopuri acceptate, nici nu va transforma sau nu va schimba astfel de fonduri in valuta altor tari, altele decat Statele Unite ale Americii, si nici nu va plasa astfel de fonduri pe pietele financiare internationale fara o aprobare scrisa, prealabila, a A.S.U.D.I., astfel cum este descrisa mai jos;
    b) fiecare plata din contul separat in dolari, efectuata pentru achitarea datoriilor Beneficiarului, necesita o autorizare scrisa, prealabila, data de A.S.U.D.I. Beneficiarul va furniza A.S.U.D.I. o lista cuprinzand ratele datoriei externe datorate Guvernului Statelor Unite ale Americii, Fondului Monetar International sau bancilor de dezvoltare multilaterala. A.S.U.D.I. va analiza lista propusa si va aproba sau va refuza prompt virarea de fonduri de ajutorare in scopul platii fiecarei rate. A.S.U.D.I. va notifica prompt Beneficiarului si bancii din Statele Unite ale Americii, in care se gaseste localizat contul separat in dolari, cu privire la aprobarea sau la refuzul platii fiecarei rate a datoriei. Beneficiarul va indruma o astfel de banca din Statele Unite ale Americii sa efectueze platile adecvate aprobate direct din contul separat in dolari catre agentia sau organizatia creditoare bilaterala ori multilaterala din Statele Unite ale Americii si sa trimita periodic rapoarte cu privire la astfel de plati Beneficiarului si A.S.U.D.I.

    SECTIUNEA 3.5
    Registre contabile si evidente; audit
    a) Beneficiarul va pastra documentatia financiara, registrele contabile si evidentele in conformitate cu principiile si cu practicile general acceptate de contabilitate, suficiente pentru a dovedi intrebuintarea fondurilor de ajutorare, inclusiv dobanda aferenta, pe o perioada de trei (3) ani de la data ultimei plati in contul separat in dolari, efectuat de A.S.U.D.I. in conformitate cu prezentul acord. Evidentele financiare trebuie sa inregistreze retragerea sau incheierea folosirii fondurilor de ajutorare din contul separat, inclusiv dobanda aferenta, pentru scopurile acceptate, stabilite in acest acord.
    b) In decursul a patru (4) luni de la plata (viramentul) initiala efectuata de A.S.U.D.I., de fondul de ajutorare in contul separat in dolari si, ulterior, trimestrial, Beneficiarul va informa A.S.U.D.I. in scris, in mod detaliat, despre felul in care au fost folosite aceste ajutoare (nerambursabile). Documentatia, registrele si evidentele contabile vor fi disponibile in cazul unei inspectii A.S.U.D.I. sau a oricarui reprezentant autorizat al acesteia, ori de cate ori A.S.U.D.I. solicita in mod rezonabil, pentru o perioada de trei (3) ani de la data ultimei plati in contul separat in dolari, efectuata de A.S.U.D.I. in conformitate cu prezentul acord.
    Beneficiarul va inainta A.S.U.D.I. copii de pe toate extrasele de cont bancare ce reflecta activitatea in cadrul contului separat in dolari, inclusiv depozitele, platile (cheltuielile), castigurile din dobanzi si taxe percepute.
    c) La solicitarea A.S.U.D.I. Beneficiarul va avea un audit extern, intocmit in conformitate cu standardele general acceptate de audit, si va furniza un raport de audit extern cu privire la intrebuintarea sumelor in dolari S.U.A. cheltuite din contul separat in dolari. Costul unui astfel de audit este acceptat sa fie platit din fonduri ale contului separat in dolari.

    Art. 4

    SECTIUNEA 4.1
    Conventia de asistenta sociala pentru copii
    a) Partile recunosc dificultatea si problemele cu care se confrunta orfanii crescuti in institutiile de asistenta publica, copiii cu handicap si copiii infirmi (incapabili de munca) din Romania. De asemenea, recunosc existenta programelor initiate de Beneficiar, destinate ameliorarii acestei situatii. A.S.U.D.I. si Beneficiarul vor continua consultarea si cooperarea in ceea ce priveste eforturile legate de descentralizarea si dezinstitutionalizarea in ceea ce priveste grija pentru copiii vulnerabili, ca o solutie pe termen lung a crizei actuale.
    Pe perioada valabilitatii prezentului acord Beneficiarul convine sa furnizeze resursele suficiente pentru a corespunde nevoilor imediate ale majoritatii copiilor vulnerabili. Beneficiarul va raporta periodic A.S.U.D.I. cu privire la eforturile facute pentru a corespunde nevoilor imediate ale acestor copii vulnerabili, inclusiv resursele de la buget folosite pentru a depasi aceasta criza curenta.

    Art. 5
    Diverse

    SECTIUNEA 5.1
    Scrisori de implementare
    A.S.U.D.I. poate emite scrisori de implementare intocmind, cu respectarea clauzelor prezentului acord, proceduri ulterioare de aplicare sau inregistrand un acord al partilor cu privire la detaliile implementarii.

    SECTIUNEA 5.2
    Mijloace de comunicare (Circulatia informatiilor)
    Beneficiarul convine sa furnizeze A.S.U.D.I. informatii referitoare la situatia economica si financiara si programe inrudite cu cele ale Beneficiarului, solicitate in scris, in mod rezonabil, de A.S.U.D.I. Orice notificare, solicitare, documentare sau alte comunicari transmise de catre o parte celeilalte parti, in conformitate cu prezentul acord, se va face in scris si va fi considerata data sau transmisa in timp, atunci cand va fi remisa catre o astfel de parte la urmatoarea adresa:

    Beneficiar:
    Ministrul finantelor,
    Guvernul Romaniei
    Bucuresti, Romania

    A.S.U.D.I.:
    Directorul Misiunii
    Misiunea A.S.U.D.I. in Romania
    Bucuresti, Romania.

    Toate aceste comunicari vor fi intocmite in limba engleza in afara situatiei in care partile convin in scris altfel. In cazul schimbarii adreselor acestea vor putea fi remise catre cei mai sus mentionati printr-o notificare scrisa.

    SECTIUNEA 5.3
    Reprezentare
    In scopurile relevante pentru prezentul acord Beneficiarul va fi reprezentat de catre persoana care detine sau care actioneaza in numele ministrului finantelor, Guvernului Romaniei si A.S.U.D.I. va fi reprezentata de catre persoana care detine sau actioneaza in numele directorului A.S.U.D.I. in Romania, care, prin notificare scrisa, poate desemna reprezentanti suplimentari. Numele reprezentantilor Beneficiarului, cu specimenul de semnatura va fi transmis catre A.S.U.D.I. care poate accepta, ca fiind autorizat, in timp util, orice instrument semnat de fiecare dintre acesti reprezentanti in legatura cu implementarea prezentului acord, pana la primirea unei notificari scrise sau a revocarii autoritatii acestora.

    SECTIUNEA 5.4
    Amendament
    Prezentul acord poate fi modificat (amendat) prin executarea de amendamente, respectiv de modificari scrise, de catre reprezentantii autorizati ai ambelor parti.

    SECTIUNEA 5.5
    Limba in care este redactat acordul
    Prezentul acord este redactat in limba engleza.

    SECTIUNEA 5.6
    Consultari
    Partile se vor consulta periodic cu privire la implementarea prezentului acord.

    SECTIUNEA 5.7
    Data intrarii in vigoare
    Prezentul acord va intra in vigoare in momentul semnarii lui de ambele parti.
    Drept care, Guvernul Romaniei si Statele Unite ale Americii, fiecare actionand prin reprezentantii sai autorizati in mod corespunzator, au intocmit prezentul acord pentru a fi semnat in numele lor si remis la data si anul mentionate in scris.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                         Decebal Traian Remes,
                         ministrul finantelor

                         Hajdu Gabor,
                         ministrul sanatatii

                         Departamentul pentru
                         protectia copilului
                         dr. Cristian Tabacaru,
                         secretar de stat,

                         Secretariatul de stat
                         pentru persoanele cu handicap
                         dr. Gabriela Popescu,
                         secretar de stat,

                         Pentru Statele Unite ale Americii,
                         James C. Rosapepe,
                         ambasador
                         Misiunea Statelor Unite ale Americii
                         in Romania

                         Denny Robertson,
                         Directorul Misiunii A.S.U.D.I.
                         in RomaniaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 628/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 628 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu