E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 621 din 23 iunie 2005

privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 639 din 20 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
    (2) Dispozitiile prezentei hotarari se aplica cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranta, protectia sanatatii si igiena produselor ambalate, a cerintelor de transport si a normelor privind gestionarea deseurilor periculoase.
    Art. 2
    Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare in activitatile economice, comerciale, in gospodariile populatiei sau in orice alte activitati, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.
    Art. 3
    In sensul prezentei hotarari, semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Activitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje are la baza principiile generale prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
    (2) Principiile specifice activitatii de gestionare a deseurilor de ambalaje sunt:
    a) prevenirea producerii de deseuri de ambalaje;
    b) reutilizarea ambalajelor;
    c) reciclarea deseurilor de ambalaje;
    d) alte forme de valorificare a deseurilor de ambalaje care sa conduca la reducerea cantitatilor eliminate prin depozitare finala.
    Art. 5
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Este interzisa obstructionarea introducerii pe piata a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 6
    (1) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, daca ambalajele sunt conforme cu:
    a) standardele romane sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate;
    b) standardele romane, pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
    (2) Lista cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate prevazute la alin. (1) lit. a) se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Lista se actualizeaza periodic.
    (3) Asociatia de Standardizare din Romania va comunica Comisiei Europene textul standardelor romane prevazute la alin. (1) lit. b), care raspund cerintelor specificate in prezentul articol.
    Art. 7
    (1) Ministerul Economiei si Comertului notifica Comisiei Europene proiectele de reglementari prin care intentioneaza sa adopte instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotarari, cu exceptia celor de natura fiscala, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinarii conformitatii lor cu prevederile comunitare.
    (2) Obligatia de notificare se aplica si specificatiilor tehnice aferente masurilor de natura fiscala care incurajeaza conformarea cu specificatiile tehnice respective.
    Art. 8
    (1) Operatorii economici sunt obligati sa introduca pe piata numai ambalaje la care suma nivelurilor concentratiilor de plumb, cadmiu, mercur si crom hexavalent prezente in ambalaj sau in componentele acestuia nu depaseste 100 de parti/milion raportat la greutate, incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticla cristal cu continut de plumb.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele fabricate inainte de 23 iulie 2002, care pot fi introduse pe piata pana la data de 31 decembrie 2006.
    (4) Alte exceptii de la prevederile alin. (1), care transpun derogari stabilite de Uniunea Europeana, se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    Art. 9
    (1) Operatorii economici producatori de ambalaje si/sau de produse ambalate, care utilizeaza un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje in vederea imbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje, sunt obligati sa aplice sistemul de marcare si identificare prevazut in anexa nr. 3.
    (2) Marcarea se aplica direct pe ambalaj sau pe eticheta si trebuie sa fie vizibila, lizibila si durabila, chiar si in cazul in care ambalajul este deschis.
    Art. 10
    (1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa ia masurile necesare la fabricarea de ambalaje, astfel incat ele sa corespunda unor reutilizari multiple.
    (2) Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa ia masurile necesare in vederea asigurarii unui numar optim de cicluri de utilizare, fiind posibila aplicarea sistemului depozit.
    (3) Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa organizeze un sistem pentru colectarea, in vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializeaza aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.
    (4) Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa asigure o distributie optima in teritoriu si o capacitate corespunzatoare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel incat acestea sa poata prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.
    (5) Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze consumatorii asupra sistemului depozit si asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile in vederea asigurarii reutilizarii multiple.
    Art. 11
    Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa marcheze sau sa inscrie pe ambalaj ori pe eticheta sintagma "Ambalaj reutilizabil".
    Art. 12
    Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze comerciantii si/sau consumatorii despre incetarea reutilizarii unui anumit tip de ambalaj si sa asigure preluarea acestora inca 6 luni de la data incetarii utilizarii lor.
    Art. 13
    (1) Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa primeasca ambalajele reutilizabile la schimb sau sa ramburseze cumparatorului valoarea ambalajului restituit, platita de acesta la achizitionarea produsului ambalat.
    (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se limiteaza la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care acestia le comercializeaza.
    Art. 14
    Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje ce trebuie atinse la nivel national sunt urmatoarele:
    a) valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deseurilor de ambalaje, pana la data de 31 decembrie 2011;
    b) valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje, pana la data de 31 decembrie 2013;
    c) reciclarea a minimum 25% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaj, cu minimum 15% pentru sticla, hartie/carton si pentru metal, din greutatea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2006;
    d) reciclarea a minimum 60% pentru hartie/carton si minimum 50% pentru metal, din greutatea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2008;
    e) reciclarea a minimum 15% pentru plastic si pentru lemn, din greutatea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2011;
    f) reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticla si minimum 22,5% pentru plastic, considerandu-se numai materialul reciclat ca material plastic, din greutatea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaj, pana la data de 31 decembrie 2013.
    Art. 15
    In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 14, deseurile de ambalaje exportate in tari din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale privind transportul deseurilor, pot fi luate in consideratie pentru atingerea obiectivelor de valorificare si, respectiv, de reciclare, numai daca exista dovada ca operatiunile de valorificare/reciclare s-au desfasurat in conditii, in linii mari, echivalente celor prescrise prin legislatia comunitara in domeniu.
    Art. 16
    (1) Pentru realizarea obiectivelor nationale, operatorii economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclare anuale, prevazute in anexa nr. 4, dupa cum urmeaza:
    a) operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite la ambalarea produselor lor;
    b) operatorii economici care ambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;
    c) operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piata.
    (2) Obiectivele anuale de valorificare, respectiv de reciclare, a deseurilor de ambalaje se pot realiza:
    a) individual, de catre operatorii economici prevazuti la alin. (1) lit. a) - c), prin gestionarea deseurilor de ambalaje generate si a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piata;
    b) prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
    (3) Operatorii economici autorizati de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru preluarea responsabilitatii realizarii obiectivelor anuale sunt responsabili pentru ambalajele pentru care au preluat responsabilitatea de la operatorii economici prevazuti la alin. (1).
    (4) Procedura si criteriile de autorizare in vederea transferului de responsabilitate pentru operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comertului si ministrului administratiei si internelor.
    (5) Cantitatile de deseuri de ambalaje care sunt valorificate sau incredintate spre valorificare de catre operatorii economici care au transferat responsabilitatea se comunica operatorului economic autorizat sa preia responsabilitatea, iar cantitatile respective se constituie ca parte din obligatiile acestora pentru atingerea obiectivelor prevazute la alin. (1).
    (6) Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.
    Art. 17
    (1) Operatorii economici care introduc pe piata ambalaje, operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) si (3), autoritatile si institutiile publice locale, precum si operatorii economici care preiau deseurile de ambalaje in vederea valorificarii, respectiv reciclarii, au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
    (2) Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1), care au transferat responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale, transmit informatiile privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre operatorul economic care a preluat responsabilitatea, acesta avand obligatia furnizarii anuale a informatiilor centralizate Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
    (3) La solicitarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, operatorii economici, autoritatile si institutiile administratiei publice locale trebuie sa dovedeasca prin documente corectitudinea datelor raportate.
    (4) Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) sunt obligati sa mentioneze in documentele de insotire a deseurilor de ambalaje daca incredintarea spre valorificare/reciclare a acestora se face in scopul indeplinirii obiectivelor anuale prevazute de prezenta hotarare.
    (5) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor publica informari si transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre Comisia Europeana, conform prevederilor anexei nr. 5.
    Art. 18
    (1) Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (5) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    (2) Evidenta operatorilor economici prevazuti la art. 17 alin. (1), precum si informatiile raportate se constituie intr-o baza de date gestionata de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
    Art. 19
    (1) Autoritatile si institutiile administratiei publice locale asigura colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, prin:
    a) servicii publice de salubrizare, conform Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) spatii amenajate si dotate prin amplasarea de containere adecvate.
    (2) Autoritatile si institutiile administratiei publice locale asigura organizarea valorificarii cantitatilor de deseuri de ambalaje colectate selectiv, conform alin. (1).
    (3) Pentru aplicarea unitara la nivel national a colectarii selective, modalitatile de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si ministrului administratiei si internelor.
    Art. 20
    (1) Institutiile publice, asociatiile, fundatiile si persoanele fizice detinatoare de deseuri de ambalaje au urmatoarele obligatii:
    a) sa depuna selectiv deseurile de ambalaje in containere diferite, inscriptionate corespunzator, amplasate special de autoritatile administratiei publice locale;
    b) sa predea deseurile de ambalaje la operatorii economici specializati sa colecteze si/sau sa valorifice deseuri.
    (2) Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje au urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure valorificarea si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre operatorii economici autorizati;
    b) sa raporteze, la solicitarea autoritatii locale pentru protectia mediului, cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 21
    Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin unitatile subordonate si autoritatile publice locale, are obligatia sa promoveze campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici in domeniul gestionarii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si in legatura cu obiectivele prevazute la art. 14 si la art. 16 alin. (1).
    Art. 22
    (1) Ministerul Economiei si Comertului propune programe de cercetare si strategii de dezvoltare cu privire la fabricarea, compozitia, caracterul reutilizabil si valorificabil al ambalajelor, precum si cu privire la optimizarea modului de ambalare si a formei ambalajelor in vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj si produs.
    (2) Programele prevazute la alin. (1) se includ in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, se revizuiesc si se actualizeaza luandu-se in considerare conditiile economice, de protectia mediului si progresul tehnic.
    (3) Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) au obligatia de a include in politica de dezvoltare aspectele privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj si produs.
    Art. 23
    Planurile de gestionare a deseurilor, intocmite la nivel national, regional si judetean potrivit prevederilor art. 8 si 8^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deseurilor de ambalaje.
    Art. 24
    Achizitionarea din fonduri publice de produse din hartie, carton si mase plastice se face, dupa caz, acordandu-se prioritate produselor obtinute din materiale reciclate.
    Art. 25
    Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, transport, recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje se autorizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 26
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1), cu amenda de la 100 lei la 500 lei (RON) pentru persoane fizice, respectiv cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei (RON) pentru institutii publice, asociatii si fundatii;
    b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 si 12, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei (RON);
    c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (3), art. 20 alin. (2), cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei (RON);
    d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei (RON);
    e) nerespectarea prevederilor art. 17, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei (RON);
    f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1) si ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei (RON).
    (2) Operatorii economici care nu indeplinesc obiectivele anuale prevazute in anexa nr. 4 sunt obligati sa plateasca contributiile la Fondul pentru mediu, in conformitate cu Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 27
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite in acest scop din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor - pentru art. 5 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1), (3) si (5), art. 17, art. 19 alin. (1) si art. 20, de catre personalul imputernicit, la nivel teritorial, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si reprezentantii imputerniciti ai organelor administratiei publice locale - pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 si art. 13 alin. (1) si (2).
    (2) Verificarea realizarii obiectivelor anuale de valorificare si de reciclare se realizeaza de catre persoane imputernicite din cadrul birourilor de gestiune a deseurilor si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si din cadrul institutiilor publice din subordinea acesteia.
    Art. 28
    Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 26 si 27, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 29
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 30
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 6 alin. (3) si a art. 7, care intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
    (3) Licentele de operare emise de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in baza Hotararii Guvernului nr. 349/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 338/625/2004 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje raman valabile pe perioada pentru care au fost emise, cu posibilitatea revizuirii acestora de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
    Art. 31
    Obiectivele prevazute in anexa nr. 4 pentru anul 2005 se aplica pentru intregul an 2005.
    Art. 32
    Ordinele prevazute la art. 16 alin. (4), art. 18 si art. 19 alin. (3) se emit in termen de 120 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului si Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 086/2005.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                       Sulfina Barbu

                       Ministrul economiei si comertului,
                       Codrut Ioan Seres

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul integrarii europene,
                       Ene Dinga

    ANEXA 1

                      SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI

    1. Semnificatia termenilor:
    a) acord voluntar - acord oficial incheiat intre autoritatile publice competente si reprezentantii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc sa se conformeze conditiilor acordului, in vederea atingerii obiectivelor prevazute in prezenta hotarare;
    b) agenti economici - referitor la ambalaje, inseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii si distribuitorii;
    c) ambalaj - orice obiect, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat retinerii, protejarii, manipularii, distributiei si prezentarii produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producator pana la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.
    Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt:
    c1) un obiect se considera ambalaj daca indeplineste conditiile din definitie fara prejudiciul altor functii pe care acesta le poate indeplini suplimentar, in masura in care acesta nu face parte integranta din produs, fiind necesar pentru a contine, a sustine sau a pastra produsul pe toata durata de viata a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate impreuna cu produsul.
    Exemple ilustrative:
    Sunt considerate ambalaje: cutiile pentru dulciuri, folia protectoare externa a carcasei de compact-disc.
    Nu sunt ambalaje: vasele (ghivece) pentru flori destinate sa contina planta pe durata vietii acesteia, cutiile de scule, plicurile de ceai, stratul de ceara de pe branzeturi, membranele mezelurilor;
    c2) obiectele proiectate si destinate a fi umplute la punctele de vanzare, precum si obiectele "de unica folosinta", vandute umplute sau destinate a fi umplute in punctele de desfacere, sunt considerate ambalaje daca indeplinesc functia de ambalare.
    Exemple ilustrative:
    Sunt considerate ambalaje (daca sunt destinate a fi umplute la punctul de vanzare): pungi de transport din plastic sau hartie, farfurii si pahare de unica folosinta, filme aderente, pungi pentru sandvisuri, folie de aluminiu.
    Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacamurile de unica folosinta;
    c3) componentele ambalajelor si elementele auxiliare integrate in ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul in care sunt integrate. Elementele auxiliare agatate direct de produs sau atasate de acesta, care indeplinesc functii de ambalaj, sunt considerate ambalaje daca nu sunt parte integranta a produsului si daca nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate impreuna cu produsul.
    Exemple ilustrative:
    Sunt considerate ambalaje: etichetele agatate direct de produs sau atasate acestuia.
    Sunt considerate ca parte a ambalajului: peria de mascara care este parte a dispozitivului de inchidere, etichetele adezive atasate altui ambalaj, capsele metalice, mansoanele din plastic, dispozitivele de masurare-dozare care formeaza dispozitivul de inchidere pentru detergenti;
    d) ambalaj primar - ambalaj de vanzare - ambalaj conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vanzare, pentru utilizatorul final sau consumator, in punctul de achizitie;
    e) ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vanzare, indiferent daca acesta este vandut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca el serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vanzare; el poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului;
    f) ambalaj tertiar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipularii ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
    g) ambalaj reutilizabil - ambalaj refolosit pentru acelasi scop, a carui returnare de catre consumator ori comerciant este asigurata de plata unei sume-sistem depozit, prin reachizitionare sau altfel.
    Ambalajul reutilizabil se considera introdus pe piata atunci cand este facut disponibil pentru prima oara, impreuna cu produsul pe care este destinat sa il contina, sa il protejeze, sa il manipuleze, sa il distribuie sau sa il prezinte.
    Ambalajul reutilizabil se considera deseu de ambalaj cand se inlatura, la sfarsitul duratei utile de viata. Ambalajul reutilizabil nu se considera deseu de ambalaj atunci cand este returnat pentru a fi refolosit.
    Ambalajul reutilizabil nu se considera ambalaj introdus pe piata atunci cand este refolosit pentru ambalarea unui produs si facut disponibil din nou.
    Cantitatea de deseuri de ambalaje reutilizabile generate intr-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piata nationala in anul respectiv;
    h) ambalaj de desfacere - ambalaj care indeplineste criteriul c2);
    i) ambalaj compozit - ambalaj confectionat din materiale diferite care nu pot fi separate manual, nici unul dintre aceste materiale neavand o pondere semnificativa pentru a putea fi incadrat la acel tip de material.
    Ambalajul compozit se raporteaza corespunzator la materialul preponderent ca greutate.
    j) colectare selectiva - colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de materiale si/sau sortimente de materiale;
    k) deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu, exclusiv deseurile de productie, din anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
    l) deseuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deseuri pe teritoriul national dupa ce acestea au fost utilizate pentru a contine, a proteja, a livra si a prezenta produse.
    Deseurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din productia de ambalaje si de materiale de ambalare ori din orice alt proces de productie.
    Cantitatea de deseuri de ambalaje generate intr-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala in anul respectiv;
    m) deseuri de ambalaje reciclate - cantitatea de deseuri de ambalaje generate care este reciclata, indiferent daca reciclarea se face in tara, intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in afara Comunitatii Europene;
    n) deseuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deseuri de ambalaje generate pe plan national care este valorificata, indiferent daca valorificarea se face in tara, intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in afara Comunitatii Europene;
    o) deseuri de ambalaje valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de deseuri de ambalaje generate pe plan national care este valorificata sau incinerata in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent daca valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie se face in tara, intr-un stat membru al Uniunii Europene ori in afara Comunitatii Europene;
    p) gestionarea deseurilor de ambalaj - gestionarea deseurilor, asa cum este definita in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
    Deseurile de ambalaje generate in alt stat, care sunt importate in vederea valorificarii/reciclarii, nu se considera ca fiind deseuri de ambalaje gestionate pentru indeplinirea obiectivelor nationale din prezenta hotarare;
    q) obiectiv de reciclare - cantitatea totala de deseuri de ambalaje reciclate, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generate;
    r) obiectiv de valorificare sau de incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea totala de deseuri de ambalaje valorificata sau incinerata in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generata;
    s) prevenire - reducerea cantitatii si nocivitatii pentru mediu a materialelor si substantelor utilizate in ambalaje si deseuri de ambalaje, precum si a ambalajelor si deseurilor de ambalaje in cadrul procesului de productie, comercializare, distributie, utilizare si eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse si tehnologii curate;
    t) reciclarea deseurilor de ambalaje - operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi folosite in scopul initial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organica, dar exclude recuperarea de energie;
    u) reciclare organica - tratarea aeroba (compostare) sau anaeroba (biometanizare), in conditii controlate, utilizandu-se microorganisme, a partilor biodegradabile ale deseurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea in depozite nu poate fi considerata reciclare organica;
    v) reutilizarea ambalajelor - orice operatie prin care un ambalaj care a fost conceput si creat pentru a putea indeplini in cursul ciclului sau de viata un numar minim de rotatii este reutilizat intr-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgandu-se sau nu la produsele auxiliare existente pe piata, care permit reumplerea ambalajului insusi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de ambalaj atunci cand nu va mai putea fi reutilizat;
    w) sistem-depozit - sistem prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat in ambalaj reutilizabil, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat;
    x) valorificare - orice operatie aplicabila deseurilor de ambalaje, prevazuta in anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;
    y) valorificarea energetica - utilizarea deseurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directa, cu sau fara alte deseuri, dar cu recuperare de caldura.
    2. Termenii definiti la pct. 1 se completeaza cu termenii definiti in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, si la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 2

                               CERINTE ESENTIALE
privind compozitia si caracterul reutilizabil si recuperabil al ambalajelor

    1. Cerinte esentiale specifice privind fabricarea si compozitia ambalajului:
    a) ambalajul va fi fabricat astfel incat volumul si greutatea acestuia sa fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranta, igiena si acceptabilitate atat pentru produsul ambalat, cat si pentru consumator;
    b) ambalajul va fi conceput, fabricat si comercializat intr-un mod care sa permita reutilizarea sau recuperarea sa, inclusiv reciclarea, si sa reduca la minimum impactul negativ asupra mediului;
    c) ambalajul va fi fabricat urmarindu-se reducerea la minimum a continutului de substante si materiale toxice si de alte substante periculoase in materialul de ambalare si in elementele sale, substante care se pot regasi in emisiile, cenusa sau levigatul care rezulta din procesele de eliminare a deseurilor de ambalaje.

    2. Cerinte esentiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:
    a) proprietatile fizice si caracteristicile ambalajului trebuie sa permita mai multe rotatii in conditii normale de utilizare preconizate;
    b) ambalajul reutilizat trebuie pregatit, dupa caz, pentru a satisface exigentele in materie de sanatate si de securitate;
    c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie sa devina deseu de ambalaj recuperabil.

    3. Cerinte esentiale specifice privind caracterul recuperabil al unui ambalaj:
    a) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite sa fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi in functie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;
    b) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaj tratate in vederea valorificarii energetice sa aiba o valoare calorica minima ce sa permita optimizarea recuperarii de energie;
    c) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaje tratate in vederea compostarii sa fie suficient de biodegradabile;
    d) ambalajul biodegradabil trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, o descompunere fizica, chimica, termica sau biologica, astfel incat cea mai mare parte a materialului sa se transforme in bioxid de carbon, biomasa si apa.

    ANEXA 3

                 SISTEM DE MARCARE SI IDENTIFICARE PENTRU AMBALAJE

                                A

    Sistem de numerotare si abrevieri pentru mase plastice

 ___________________________________________________________
|          Materialul           | Abrevierile | Numerotarea |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Polietilen tereftalat         |    PET      |      1      |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Polietilena de mare densitate |    HDPE     |      2      |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Policlorura de vinil          |    PVC      |      3      |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Polietilena de mica densitate |    LDPE     |      4      |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Polipropilena                 |    PP       |      5      |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Polistiren                    |    PS       |      6      |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      7      |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      `      |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |     19      |
|_______________________________|_____________|_____________|

                                 B

    Sistem de numerotare si abrevieri pentru hartie si placi fibrolemnoase

 ___________________________________________________________
|          Materialul           | Abrevierile | Numerotarea |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Carton ondulat                |     PAP     |      20     |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Carton neondulat              |     PAP     |      21     |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Hartie                        |     PAP     |      22     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      23     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |       `     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      39     |
|_______________________________|_____________|_____________|

                                 C

       Sistem de numerotare si abrevieri pentru metale

 ___________________________________________________________
|          Materialul           | Abrevierile | Numerotarea |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Otel                          |     FE      |      40     |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Aluminiu                      |     ALU     |      41     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      42     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |       `     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      49     |
|_______________________________|_____________|_____________|

                                 D

    Sistem de numerotare si abrevieri pentru materiale din lemn

 ___________________________________________________________
|          Materialul           | Abrevierile | Numerotarea |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Lemn                          |     FOR     |      50     |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Pluta                         |     FOR     |      51     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      52     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |       `     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      59     |
|_______________________________|_____________|_____________|

                                 E

    Sistem de numerotare si abrevieri pentru materiale textile

 ___________________________________________________________
|          Materialul           | Abrevierile | Numerotarea |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Bumbac                        |     TEX     |      60     |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Iuta                          |     TEX     |      61     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      62     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |       `     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      69     |
|_______________________________|_____________|_____________|

                                 F

    Sistem de numerotare si abrevieri pentru sticla

 ___________________________________________________________
|          Materialul           | Abrevierile | Numerotarea |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Sticla incolora               |     GL      |      70     |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Sticla verde                  |     GL      |      71     |
|_______________________________|_____________|_____________|
| Sticla bruna                  |     GL      |      72     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      73     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |       `     |
|_______________________________|_____________|_____________|
|                               |             |      79     |
|_______________________________|_____________|_____________|

                                 G

    Sistem de numerotare si abrevieri pentru compozite

 ______________________________________________________________________________
|                     Materialul                     |Abrevierile*)|Numerotarea|
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Hartie si carton/diverse metale                    |             |     80    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Hartie si carton/plastic                           |             |     81    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Hartie si carton/aluminiu                          |             |     82    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Hartie si carton/tabla galvanizata                 |             |     83    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Hartie si carton/plastic/aluminiu                  |             |     84    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Hartie si carton/plastic/aluminiu/tabla galvanizata|             |     85    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
|                                                    |             |     86    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
|                                                    |             |      `    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
|                                                    |             |     89    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Plastic/aluminiu                                   |             |     90    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Plastic/tabla galvanizata                          |             |     91    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Plastic/diverse metale                             |             |     92    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
|                                                    |             |     93    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
|                                                    |             |     94    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Sticla/plastic                                     |             |     95    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Sticla/aluminiu                                    |             |     96    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Sticla/tabla galvanizata                           |             |     97    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Sticla/diverse metale                              |             |     98    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
|                                                    |             |     99    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
    *) Compozite: C plus abrevierea corespunzatoare materialului predominant (C/ ).

    ANEXA 4

                                  ETAPIZAREA
obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclare pentru operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) pentru perioada 2005 - 2013

 ___________________________________________
|  Anul   | Valorificarea*) | Reciclarea*) |
|         |       (%)       |       %       |
|_________|_________________|_______________|
| 2005    |        22       |       18      |
|_________|_________________|_______________|
| 2006*1) |        32       |       25      |
|_________|_________________|_______________|
| 2007    |        34       |       28      |
|_________|_________________|_______________|
| 2008*2) |        40       |       33      |
|_________|_________________|_______________|
| 2009    |        45       |       38      |
|_________|_________________|_______________|
| 2010    |        48       |       42      |
|_________|_________________|_______________|
| 2011*3) |        53       |       46      |
|_________|_________________|_______________|
| 2012    |        57       |       50      |
|_________|_________________|_______________|
| 2013*4) |        60       |       55      |
|_________|_________________|_______________|
    *) Procentajul minim din greutatea deseurilor de ambalaje introduse pe piata.
    *) Procentajul minim din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.
    *1) Incepand cu anul 2006, cu un procentaj minim de reciclare de 15% din greutatea sticlei, a hartiei - cartonului si metalului, continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.
    *2) Incepand cu anul 2008, cu un procentaj minim de reciclare de 60% din greutatea hartiei - cartonului si 50% din greutatea metalului, continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.
    *3) Incepand cu anul 2011, cu un procentaj minim de reciclare de 15% din greutatea plasticului si 15% din greutatea lemnului, continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.
    *4) Incepand cu anul 2013, cu un procentaj minim de reciclare de 60% din greutatea sticlei si 22,5% din greutatea plasticului, considerandu-se numai materialul reciclat ca material plastic, continute in deseurile de ambalaje introduse pe piata.

    NOTA:
    - ambalajele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent;
    - conform definitiilor din anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, reciclarea este una dintre operatiile de valorificare, deci cantitatile valorificate includ cantitatile reciclate;
    - conform definitiei din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, ambalajele produselor importate, inclusiv ale produselor destinate utilizarii/consumului propriu, se considera introduse pe piata in momentul importului.

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    Tabelul nr. 1

    Cantitatile de deseuri de ambalaje generate in Romania si valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie in Romania sau in terte tari

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Valorificare energetica
    B - Alte forme de valorificare
    C - Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
    D - Total valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
                                                                       - tone -
 ______________________________________________________________________________
|     Material     | Deseuri  |  Valorificate sau incinerate in instalatii de  |
|                  | de       |      incinerare cu recuperare de energie       |
|                  | ambalaje |________________________________________________|
|                  | generate |Reciclare | Alte     |Total     | A | B | C | D |
|                  |          |materiala | forme de |reciclare |   |   |   |   |
|                  |          |          | reciclare|          |   |   |   |   |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
|                  |    (a)   |    (b)   |    (c)   |    (d)   |(e)|(f)|(g)|(h)|
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Sticla           |          |          |xxxxxxxxxx|          |   |xxx|   |   |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Plastic          |          |          |xxxxxxxxxx|          |   |xxx|   |   |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Hartie - carton  |          |          |xxxxxxxxxx|          |   |xxx|   |   |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Metal | Aluminiu |//////////|//////////|//////////|//////////|///|///|///|///|
|_______|__________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
|       | Otel     |//////////|//////////|//////////|//////////|///|///|///|///|
|_______|__________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
|       | Total    |          |          |xxxxxxxxxx|          |   |xxx|   |   |
|_______|__________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Lemn             |          |          |xxxxxxxxxx|          |   |xxx|   |   |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Altele           |xxxxxxxxxx|xxxxxxxxxx|xxxxxxxxxx|xxxxxxxxxx|xxx|xxx|xxx|xxx|
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
|            Total |          |          |xxxxxxxxxx|          |   |xxx|   |   |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|

    NOTA:
    1. Campurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimari, dar acestea trebuie sa se bazeze pe date empirice si trebuie explicate in descrierea metodologiei.
                   ____
                  |xxxx|
    2. Campurile  |____| Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimari brute.
    Aceste estimari trebuie explicate in descrierea metodologiei.
                  ____
                 |////|
    3. Campurile |____| Furnizarea datelor este voluntara.
    4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
    5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica dar excluzand reciclarea materiala.
    6. Coloana (d) reprezinta suma coloanelor (b) si (c).
    7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzand reciclarea si valorificarea energetica.
    8. Coloana (h) reprezinta suma coloanelor (d) (e) (f) si (g).
    9. Procentajul de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).
    10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a).
    11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

    Tabelul nr. 2

    Cantitatile de deseuri de ambalaje trimise in state membre ale Uniunii Europene sau exportate in afara Comunitatii Europene in vederea valorificarii sau incinerarii in instalatii de incinerare cu recuperare de energie

                                                                      - tone -
 ______________________________________________________________________________
|     Material     |    Deseuri de ambalaje trimise in State Membre UE sau     |
|                  |    exportate catre tari din afara Comunitatii pentru:     |
|                  |___________________________________________________________|
|                  |Reciclare|Alte     |Valorificare|Alte        |Incinerate in|
|                  |materiala|forme de |energetica  |forme de    |instalatii de|
|                  |         |reciclare|            |valorificare|incinerare cu|
|                  |         |         |            |            |recuperare de|
|                  |         |         |            |            |energie      |
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Sticla           |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Plastic          |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Hartie - carton  |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Metal | Aluminiu |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|_______|__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
|       | Otel     |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|_______|__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
|       | Total    |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|_______|__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Lemn             |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Altele           |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
|            Total |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|

    NOTA:
    1. Datele din tabel se refera numai la cantitatile aferente obligatiilor rezultate din prezenta hotarare. Acestea sunt subscrise datelor furnizate in tabelul 1. Tabelul are doar scop informativ.
                  ____
                 |xxxx|
    2. Campurile |____|: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimari grosiere. Aceste estimari trebuie explicate in descrierea metodologiei.
                  ____
                 |////|
    3. Campurile |____|: Furnizarea datelor este voluntara
    4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

    Tabelul nr. 3

    Cantitatile de deseuri de ambalaje generate in alte state membre ale Uniunii Europene sau importate din afara Comunitatii Europene in vederea valorificarii sau incinerarii in instalatii de incinerare cu recuperare de energie

                                                                      - tone -
 ______________________________________________________________________________
|     Material     |    Deseuri de ambalaje generate in State Membre UE sau    |
|                  |           importate din afara Comunitatii pentru:         |
|                  |___________________________________________________________|
|                  |Reciclare|Alte     |Valorificare|Alte        |Incinerate in|
|                  |materiala|forme de |energetica  |forme de    |instalatii de|
|                  |         |reciclare|            |valorificare|incinerare cu|
|                  |         |         |            |            |recuperare de|
|                  |         |         |            |            |energie      |
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Sticla           |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Plastic          |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Hartie - carton  |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Metal | Aluminiu |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|_______|__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
|       | Otel     |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|_______|__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
|       | Total    |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|_______|__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Lemn             |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Altele           |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
|            Total |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|

    NOTA:
    1. Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt continute nici in tabelul 1 si nici in tabelul 2 si nu pot fi utilizate pentru indeplinirea obiectivelor nationale.
                  ____
                 |////|
    2. Campurile |____|: Furnizarea datelor este voluntara.
    3. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 621/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 621 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu