Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 618 din 27 iunie 2001

privind aprobarea Normelor metodologice pentru reglementarea unitara a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din 12 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. X alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru reglementarea unitara a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari se aplica pentru obligatiile cu termen scadent incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                          NORMELE METODOLOGICE
pentru reglementarea unitara a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

    Art. 1
    Contribuabilii care datoreaza bugetului de stat sume potrivit art. I - VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul ori la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, dupa caz, o declaratie denumita "Declaratie privind sumele datorate bugetului de stat prevazute la art. I - VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare".
    Art. 2
    (1) Contribuabilii care au obligatia de a plati lunar sumele datorate bugetului de stat depun declaratia prevazuta la art. 1 lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare.
    (2) In cazul contribuabililor care datoreaza bugetului de stat numai sume cu termen de plata trimestrial, acestia depun declaratia prevazuta la art. 1 trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator.
    Art. 3
    Modelul si continutul declaratiei prevazute la art. 1, precum si instructiunile de completare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Termenele de plata a sumelor datorate bugetului de stat, prevazute la art. I - VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001, sunt cele prevazute in actele normative prin care s-a instituit obligatia de plata a acestora.
    Art. 5
    Prevederile referitoare la intocmirea si depunerea declaratiilor, plata obligatiilor bugetare, solutionarea contestatiilor, controlul fiscal, executarea creantelor bugetare, precum si cele referitoare la evaziunea fiscala, astfel cum sunt reglementate prin actele normative in vigoare, sunt aplicabile si obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazute la art. I - VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001.
    Art. 6
    (1) Pentru administrarea creantelor reprezentand obligatii de plata la constituirea fondurilor speciale contribuabilii depun "Situatia privind obligatiile de plata si achitarea acestora la fondul special ................ pe anul ......", potrivit anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice, cu exceptia Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, care a fost administrat prin unitatile vamale.
    (2) Situatia se intocmeste pentru obligatiile datorate pe perioada cuprinsa intre data de infiintare a fondului respectiv si data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, cu exceptia contributiilor la Fondul special pentru sanatate publica si la Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cazuri in care situatia mentionata se intocmeste incepand cu luna ianuarie 1996.
    (3) Situatia mentionata la alin. (2) se depune de catre contribuabili la organele fiscale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, o data cu depunerea primei declaratii prevazute la art. 1.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Denumirea contribuabilului ...............................
    Codul fiscal/codul numeric personal ......................
    Localitatea ..............................................
    Str. ................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...
    Judetul/sectorul ...................., codul postal ......
    Telefon/fax ..............................................

                                SITUATIA
privind obligatiile de plata si achitarea acestora la Fondul special ...................*) pe anul .........
                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
                              Obligatia         Suma totala          Observatii
                             constituita          achitata           (ordin de
 Luna in      Scadenta   ____________________ ____________________ plata, nr. si
 care se     obligatiei   Debit  Majorari de   Debit  Majorari de    data/data
constituie  (zz/ll/aaaa)        intarziere*)        intarziere*)   debitarii
obligatia                                                            contului
                                                                   platitorului)
________________________________________________________________________________
 Ianuarie
________________________________________________________________________________
 Februarie
________________________________________________________________________________
 Martie
________________________________________________________________________________
 Aprilie
________________________________________________________________________________
 Mai
________________________________________________________________________________
 Iunie
________________________________________________________________________________
 Iulie
________________________________________________________________________________
 August
________________________________________________________________________________
 Septembrie
________________________________________________________________________________
 Octombrie
________________________________________________________________________________
 Noiembrie
________________________________________________________________________________
 Decembrie
________________________________________________________________________________
 TOTAL:
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.

    Numele si prenumele ..........................
    Data .........................................
    Functia ......................................
    Semnatura si stampila ........................
------------
    *) Se intocmeste pentru fiecare an, separat pe fiecare fond si in cadrul acestuia pe surse, dupa caz:
    1. Fondul special pentru sanatatea publica (Ordonanta Guvernului nr. 22/1992);
    2. Fondul special pentru solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 si Legea nr. 53/1992);
    3. Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului (Ordonanta Guvernului nr. 8/1998);
    4. Fondul special al aviatiei civile (Ordonanta Guvernului nr. 47/1998);
    5. Fondul special de sustinere a invatamantului de stat (Ordonanta Guvernului nr. 75/1999);
    6. Fondul national de solidaritate (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999).
    *) Numai cele evidentiate contabil.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 618/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 618 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 618/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu