Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.617 din 31.07.2020

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 12 august 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (11) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Denumirea capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul I Organizarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 2. La capitolul I, denumirea secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea 1Organizarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 3. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 4. La articolul 3, alineatele (1)-(3) se abrogă . 5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Finanţarea activităţii Agenţiei Naţionale este asigurată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile Legii.
6. La capitolul I, denumirea secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 2-aAtribuţiile Agenţiei Naţionale 7. La articolul 7, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, la nivelul întregii ţări; 8. La articolul 7, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) întreţine, administrează, monitorizează, dezvoltă şi asigură funcţionarea Sistemului românesc de determinare a poziţiei şi a serviciilor de timp real furnizate utilizatorilor, prin intermediul Centrului Naţional de Cartografie; 9. La articolul 7, litera h) se abrogă . 10. La articolul 7, litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins: ş)organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor de conducere de şef serviciu/birou şi registratori de carte funciară din cadrul instituţiilor subordonate, în condiţiile legii. 11. La capitolul I, denumirea secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 3-aConducerea şi administrarea Agenţiei Naţionale 12. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Directorul general asigură conducerea generală a activităţii curente a Agenţiei Naţionale şi coordonarea instituţiilor subordonate.
13. La articolul 15, alineatul (4) se abrogă . 14. La articolul 16 alineatul (1), literele a), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)aprobă structura-cadru de organizare, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor subordonate, în condiţiile legii;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... d)emite, în condiţiile legii, ordinul privind stabilirea tarifelor pentru serviciile din domeniile de activitate ale Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... f)elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenţiei Naţionale, pe care le transmite pentru promovare Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei; 15. La articolul 16 alineatul (1), după litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins: i)numeşte, concediază şi revocă din funcţie, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (21) şi (22) din Lege, directorii oficiilor teritoriale; j)numeşte, în condiţiile legii, registratorii de carte funciară şi registratorii coordonatori şi îi eliberează din funcţie, pe baza deciziei emise de directorul oficiului teritorial de încetare a contractului individual de muncă; k)dispune încheierea şi, după caz, modificarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă ale personalului Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. 16. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În subordinea directorului general funcţionează cabinetul demnitarului, organizat în condiţiile legii. 17. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Directorul general poate dispune exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de director general adjunct prin numirea unei persoane din cadrul Agenţiei Naţionale, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii şi care nu a fost sancţionată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, în condiţiile legii. 18. La articolului 18, alineatele (1) şi (2) se abrogă . 19. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Funcţia de director al instituţiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de registrator de carte funciară, specialist GIS/IT, consilier cadastru, economist, consilier juridic sau de persoane cu studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor administrative. 20. La articolul 18, alineatul (4) se abrogă . 21. Anexa nr. 1 se abrogă . 22. În tot cuprinsul regulamentului, cuvântul „Agenţie" se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională" în conformitate cu dispoziţiile art. 1 din regulament.
Articolul II Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,Augustin-Cătălin Iapă,secretar de statDirectorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,Alexandru Laurenţiu BlagaMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Victoria Violeta AlexandruMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 617/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 617 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 617/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu