E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 60 2005 modificat si completat de Hotărârea 607 2020
Hotărârea 60 2005 completat de Hotărârea 734 2019
Hotărârea 60 2005 modificat si completat de Hotărârea 14 2019
Hotărârea 60 2005 a se vedea Hotărârea 736 2018
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 60 2018
Hotărârea 60 2005 modificat si completat de Hotărârea 952 2017
Hotărârea 60 2005 modificat de OUG 109 2017
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 842 2017
Hotărârea 60 2005 modificat si completat de Hotărârea 822 2017
Hotărârea 60 2005 modificat si completat de Hotărârea 801 2017
Hotărârea 60 2005 completat de Hotărârea 613 2017
Hotărârea 60 2005 modificat si completat de Hotărârea 260 2017
Hotărârea 60 2005 completat de Hotărârea 59 2016
Hotărârea 60 2005 completat de Hotărârea 60 2015
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 60 2015
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 31 2015
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 1135 2014
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 747 2014
Hotărârea 60 2005 completat de Hotărârea 12 2013
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 671 2012
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 1291 2011
Hotărârea 60 2005 modificat de OUG 101 2011
Hotărârea 60 2005 completat de OUG 101 2011
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 1107 2011
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 485 2011
Hotărârea 60 2005 completat de Hotărârea 144 2011
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 1088 2010
Hotărârea 60 2005 completat de Hotărârea 1088 2010
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 571 2010
Hotărârea 60 2005 completat de Hotărârea 571 2010
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 378 2010
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 260 2010
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 1133 2008
Hotărârea 60 2005 completat de Hotărârea 966 2008
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 880 2008
Hotărârea 60 2005 completat de Hotărârea 871 2008
Hotărârea 60 2005 a se vedea Hotărârea 774 2008
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 655 2008
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 633 2008
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 408 2008
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 226 2008
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 146 2008
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 66 2008
Hotărârea 60 2005 modificat de Hotărârea 33 2008
Hotărârea 60 2005 modificat de Ordonanţa 1 2007
Articolul 10 din actul Hotărârea 60 2005 modificat de Rectificare 60 2005
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 60 din 21 ianuarie 2005

privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 105 din  1 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei hotarari, in scopul administrarii, pastrarii integritatii si protejarii bunurilor apartinand domeniului public al statului, destinate asigurarii serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala -, a bunurilor destinate asigurarii de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si pentru personalul acestora, precum si a bunurilor apartinand domeniului privat al statului, pe care le are in administrare.
    (2) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita in continuare regie, este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care indeplineste fata de aceasta atributiile legale prevazute pentru ministerul de resort.
    (3) Sediul regiei este in municipiul Bucuresti, str. Moliere nr. 6 - 8, sectorul 1.
    Art. 2
    (1) Regia isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Regia are in structura sa sucursalele cu statut de unitati fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Pentru realizarea obiectului de activitate, regia are in administrare bunurile imobile din domeniul public al statului, prevazute in anexa nr. 3, si bunurile imobile din domeniul privat al statului, prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Regia este proprietara bunurilor imobile prevazute in anexa nr. 5, iar in exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseste si dispune in mod autonom de aceste bunuri, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    Art. 4
    Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizeaza potrivit prevederilor legale.
    Art. 5
    Obiectul de activitate al regiei il constituie, in principal:
    a) administrarea, conservarea, protectia si intretinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala -, precum si a celor proprietate privata a statului, pe care le are in administrare;
    b) administrarea imobilelor cu destinatia de resedinte oficiale si a celorlalte locuinte de protocol;
    c) administrarea si inchirierea spatiilor de locuit si a celor cu alta destinatie decat cea de locuit, precum si prestarea de servicii, la cerere, in principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si personalul acestora, denumite in continuare beneficiari straini, precum si pentru alte persoane juridice si fizice straine care isi desfasoara activitatea in Romania;
    d) atribuirea spatiilor pentru sediile autoritatilor si institutiilor publice de interes national;
    e) producerea, in conditiile legii, a pasapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si a altor documente si tiparituri cu caracter special;
    f) alte activitati stabilite in regulamentul prevazut in anexa nr. 1 si in alte acte normative.
    Art. 6
    (1) Atribuirea catre ministere, autoritati si institutii publice centrale si locale, finantate integral de la bugetul de stat, precum si catre unitatile din subordinea ministerelor, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, a spatiilor administrate de regie, fara plata chiriei si cu suportarea cheltuielilor de intretinere si a serviciilor solicitate de catre acestea, contra cost, se face de catre regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Atribuirea, in conditiile legii, catre partide politice, fundatii, asociatii, cabinete de avocatura, birouri notariale, unitati apartinand cultelor religioase, unitati din domeniul presei sau edituri a spatiilor pentru birouri si pentru alte destinatii din imobilele ce se afla in administrarea regiei se face de catre aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (3) Atribuirea spatiilor de locuit si a celor cu alta destinatie decat cea de locuit, apartinand domeniului privat al statului, pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si pentru personalul acestora se face de catre regie, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.
    (4) Atribuirea, in totalitate sau in parte, a imobilelor, constructii si terenuri aflate in administrarea regiei, catre alte persoane juridice decat cele prevazute la alin. (1), se face pe baza de contracte de asociere, de inchiriere, de prestari de servicii, incheiate potrivit legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (5) Atribuirea spatiilor din imobilele apartinand domeniului privat al statului, cu destinatia de locuinte, catre persoane juridice romane sau straine, se poate face prin negociere directa, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, atat pentru schimbarea temporara a destinatiei, cat si in ceea ce priveste pretul de inchiriere.
    Art. 7
    (1) Regia isi acopera cheltuielile din veniturile proprii obtinute din valorificarea productiei si a prestatiilor realizate, potrivit obiectului sau de activitate, in conditiile aplicarii de preturi si tarife legal stabilite.
    (2) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol se acopera anual, in cote parti stabilite prin contracte de prestari de servicii, pana la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu aceasta destinatie, de catre Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii.
    (3) Sumele reprezentand cheltuielile prevazute la alin. (2) se comunica de catre regie celor 5 institutii beneficiare, pentru a fi incluse de acestea in bugetele de venituri si cheltuieli proprii ale exercitiului financiar urmator.
    (4) La inceputul exercitiului financiar al fiecarui an regia incheie cu fiecare dintre cele 5 institutii beneficiare contracte de prestari de servicii, prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor si modalitatile de decontare, corespunzator sumelor cuprinse in bugetele acestora.
    (5) In situatia in care intervin modificari in cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse in contractele de prestari de servicii, partile au obligatia de a reglementa prin acte aditionale diferentele de sume rezultate si care fac obiectul decontarilor reciproce.
    (6) Sumele neacoperite de cele 5 institutii beneficiare, rezultate ca diferenta intre cheltuielile efective pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale de reprezentare si protocol, inregistrate de regie, si sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetele proprii, cu rectificarile ulterioare, ale celor 5 institutii beneficiare, preluate in contractele de prestari de servicii anuale, se suporta de catre regie din veniturile proprii.
    (7) La prezentarea spre aprobare, in conditiile legii, a bugetului de venituri si cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activitatii de reprezentare si protocol.
    (8) Costurile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini, pentru care consiliul de administratie al regiei aproba scutirea la plata sau reducerea pretului, la propunerea Autoritatii pentru Straini din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, se suporta de catre regie din veniturile proprii.
    Art. 8
    Regia asigura administrarea, conservarea, protectia si intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea Guvernul, iar cheltuielile aferente activitatilor prestate, calculate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se acopera anual pe baza de contracte de prestari de servicii.
    Art. 9
    Regia exercita, in conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, atributiile institutiei publice implicate, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea privatizarii societatilor comerciale la care regia este actionar in numele statului.
    Art. 10
    (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administratie format din 5 persoane, dintre care una este directorul general, iar cealalta directorul general adjunct, care sunt numiti si sunt revocati prin ordin al ministrului de resort.
    (2) Directorul general are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie al regiei.
    (3) Personalul de conducere al regiei, altul decat cel prevazut la alin. (1), si al sucursalelor sale este numit de consiliul de administratie pe criteriul competentei profesionale.
    Art. 11
    In vederea completarii fondului locativ, regia poate cumpara sau schimba proprietati aflate in domeniul privat al statului si in administrarea sa - constructii si/sau terenuri -, prin negociere directa si cu avizul Secretariatului General al Guvernului, in conditiile legii.
    Art. 12
    Regia are conturi in lei si in valuta si intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, conform legii.
    Art. 13
    Structura organizatorica si functionala a sucursalelor regiei si modificarea repartizarii pe sucursale a bunurilor din patrimoniul acesteia, precum si a celor din domeniul public si privat al statului, pe care le administreaza, se aproba de Consiliul de administratie al regiei.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul delegat pentru coordonarea
                       Secretariatului General al Guvernului,
                       Mihai Alexandru Voicu

                       Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                       Aleodor-Marian Francu

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita in continuare regie, asigura administrarea, pastrarea integritatii si protejarea bunurilor apartinand domeniului public al statului, destinate asigurarii serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala -, in structura prevazuta in anexa nr. 2 la hotarare, a bunurilor destinate asigurarii de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si pentru personalul acestora, precum si a bunurilor apartinand domeniului privat al statului, pe care le are in administrare.
    Art. 2
    (1) Regia este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara; activitatea acesteia se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu cele ale prezentului regulament.
    (2) Secretariatul General al Guvernului indeplineste fata de regie atributiile prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru ministerul de resort.
    Art. 3
    Sediul regiei este in municipiul Bucuresti, str. Moliere nr. 6 - 8, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Obiectul de activitate al regiei il constituie, in principal:
    1. administrarea, conservarea, protejarea si intretinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala -, a bunurilor destinate asigurarii de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si pentru personalul acestora, precum si a celor proprietate privata a statului, pe care le are in administrare;
    2. asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala;
    3. administrarea, conservarea, protejarea si intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea Guvernul, pe baza de contracte de prestari de servicii;
    4. administrarea imobilelor cu destinatia de resedinte oficiale si a celorlalte locuinte de protocol;
    5. exploatarea, in conditii de eficienta economica, a bunurilor mobile si imobile, proprietate a regiei sau administrate de aceasta, si valorificarea lor in modalitatile permise de lege;
    6. atribuirea, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, catre ministere, autoritati si institutii publice centrale si locale, finantate integral de la bugetul de stat, precum si catre unitatile din subordinea ministerelor, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, a spatiilor administrate de regie, fara plata chiriei si cu suportarea cheltuielilor de intretinere si a serviciilor solicitate de catre acestea, contra cost;
    7. atribuirea, in conditiile legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, catre partide politice, fundatii, asociatii, cabinete de avocatura, birouri notariale, unitati apartinand cultelor religioase, unitati din domeniul presei sau edituri, a spatiilor pentru birouri si pentru alte destinatii din imobilele ce se afla in administrarea regiei;
    8. inchirierea spatiilor de locuit si a celor cu alta destinatie decat cea de locuit, in conditiile legii;
    9. exploatarea, la tarife stabilite pe criterii economice, a capacitatilor ramase disponibile in anumite perioade, de maximum 3 luni, dupa asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol si a celor necesare institutiilor publice centrale;
    10. prestarea de servicii specifice pentru intretinerea sediilor administrative ale institutiilor publice, ale agentilor economici, precum si pentru beneficiarii straini;
    11. executarea lucrarilor de conservare, intretinere, constructii si reparatii la imobilele si instalatiile proprii, precum si pentru terti, in conditiile legii; executarea de confectii metalice si din lemn;
    12. exercitarea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, a atributiilor institutiei publice implicate, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea privatizarii societatilor comerciale la care regia este actionar in numele statului.
    13. prestarea de servicii specifice in domeniile hotelier si alimentatie publica, de agrement si de refacere fizica, activitati de tratament si asistenta sanatoriala;
    14. conservarea, dezvoltarea si valorificarea, in conditiile legii, a fondului forestier, agricol si cinegetic propriu, cresterea pasarilor, piscicultura si apicultura;
    15. productia agricola, vegetala si animala proprie, si valorificarea acesteia; prelucrarea si conservarea legumelor si a fructelor, fabricarea bauturilor alcoolice distilate, fabricarea produselor lactate si a branzeturilor, fabricarea produselor de panificatie si patiserie, cultura florilor si a plantelor ornamentale, prelucrarea si conservarea carnii, patiserie si cofetarie;
    16. fabricarea produselor pentru hrana animalelor;
    17. argasirea si finisarea blanurilor, confectionarea articolelor din blana;
    18. productie poligrafica si editoriala; realizarea de tiparituri pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern, Curtea Constitutionala, ministere, alte institutii publice centrale si alti beneficiari, in conditiile legii;
    19. producerea si emiterea, in conditiile legii, a pasapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si a altor documente si tiparituri cu caracter special; tiparirea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente cu caracter administrativ specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, titluri de stat, titluri de proprietate, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, carnete de munca, carnete de marinar, carnete de sanatate si carti de alegator;
    20. alte activitati anexe productiei de tiparituri; productia de accesorii pentru utilaje tipografice; productia de bannere;
    21. comertul cu amanuntul si cu ridicata, activitati de alimentatie publica, operatiuni de export-import;
    22. fabricarea stampilelor din cauciuc si a altor insemne specifice fiecarei institutii solicitante, in conditiile legii;
    23. difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie, in conditiile legii;
    24. efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    25. efectuarea de experimentari, studii si prognoze in domeniul specific de activitate;
    26. organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    27. asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice cu firme din tara si din strainatate, in sistem de reprezentare si/sau prin asociere pentru produsele specifice domeniului de activitate;
    28. organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate;
    29. administrarea parcului auto propriu si asigurarea prestatiilor de transport pentru aparatul de lucru al Guvernului si pentru activitatile de reprezentare si protocol;
    30. servicii de transport intern si international; service auto; scoala de soferi; productie de piese de schimb si subansambluri pentru mijloace de transport auto;
    31. activitati legate de gestionarea salilor de spectacole aflate in patrimoniul regiei, organizarea de expozitii, proiectie de filme, jocuri distractive si de noroc, in conditiile legii;
    32. dezvoltarea fondului locativ prin executarea de constructii noi sau prin extinderea celor existente;
    33. tranzactii imobiliare;
    34. activitati specifice agentiilor de turism;
    35. extractia si prepararea turbei;
    36. lucrari de proiectare;
    37. prestarea unor servicii, direct sau in calitate de intermediar, la cererea si in contul beneficiarilor straini, privind inmatricularea si radierea din circulatie a autovehiculelor, instruirea in vederea sustinerii examenelor de conducator auto, asigurarea de combustibil, carburanti, lubrifianti si alte materiale sau produse solicitate;
    38. realizarea altor activitati care au legatura cu obiectul sau de activitate.

    CAP. 3
    Patrimoniul si structura regiei

    Art. 5
    (1) Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizeaza potrivit prevederilor legale.
    (2) Pentru realizarea serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol -, regia are in administrare bunurile din domeniul public al statului, prevazute in anexa nr. 3 la hotarare.
    (3) Bunurile din domeniul privat al statului, administrate de regie, sunt prevazute in anexa nr. 4 la hotarare.
    (4) Regia este proprietara bunurilor prevazute in anexa nr. 5 la hotarare, iar in exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseste si dispune in mod autonom de aceste bunuri, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    (5) Regia nu poate aduce ca aport in cadrul operatiunilor de asociere bunurile din domeniul public al statului pe care le are in administrare.
    Art. 6
    (1) Regia are in structura sa sucursalele cu statut de unitati fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
    (2) Modul de organizare si functionare a sucursalelor, relatiile acestora cu regia, precum si relatiile dintre ele se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare aprobate de consiliul de administratie al regiei.
    (3) Structura organizatorica si functionala a sucursalelor, precum si modificarea repartizarii patrimoniului intre acestea, se aproba de consiliul de administratie al regiei.

    CAP. 4
    Conducerea si gestionarea activitatii regiei

    Art. 7
    (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administratie format din 5 persoane, dintre care una este directorul general, iar una directorul general adjunct, care sunt numiti si sunt revocati prin ordin al ministrului de resort.
    (2) Directorul general are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie al regiei.
    (3) In activitatea sa, directorul general este ajutat de directorul general adjunct.
    (4) Consiliul de administratie al regiei isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare. Consiliul de administratie hotaraste in problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta directorului general.
    Art. 8
    Componenta consiliului de administratie al regiei este urmatoarea:
    - presedinte - director general;
    - directorul general adjunct;
    - un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului;
    - un reprezentant din partea Ministerului Finantelor Publice;
    - un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 9
    Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioada de 4 ani, putand fi inlocuiti prin ordin al ministrului de resort.
    Art. 10
    Membrii Consiliului de administratie al regiei isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de unde provin si toate drepturile si obligatiile decurgand din aceasta calitate; acestia sunt platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al regiei are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
    1. aproba structura organizatorica si functionala a sucursalelor, precum si organigrama si statul de functii al regiei;
    2. aproba strategia de restructurare, organizare si functionare a regiei si a sucursalelor sale;
    3. supune spre aprobare Guvernului, in conditiile legii, bugetul de venituri si cheltuieli; aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere ale regiei si le trimite spre avizare Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Finantelor Publice;
    4. analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul de venituri si cheltuieli, pe baza de balanta de verificare contabila, si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii regiei, in conditii care sa asigure echilibrul bugetului de venituri si cheltuieli;
    5. aproba contractarea de imprumuturi pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
    6. numeste si revoca personalul de conducere al regiei, prevazut la art. 10 alin. (3) din hotarare;
    7. propune, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei, inclusiv prin externalizarea si transformarea in societati comerciale a unor sucursale sau active corporale independente;
    8. aproba scazaminte si pierderi, in conditiile legii;
    9. aproba, in conditiile legii, modalitatea de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul regiei;
    10. aproba achizitionarea de bunuri imobile, constructii si terenuri, in conditiile legii;
    11. aproba instrainarea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul regiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
    12. dispune punerea in aplicare a hotararilor definitive si irevocabile ale instantelor judecatoresti, referitoare la retrocedarea de bunuri si valori;
    13. aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    14. aproba planul de investitii anual al regiei;
    15. aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe;
    16. aproba, in conditiile legii, infiintarea sau desfiintarea de subunitati, precum si asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    17. propune spre aprobare Secretariatului General al Guvernului participarea la constituirea de noi persoane juridice;
    18. aproba Regulamentul de organizare si functionare a sucursalelor din structura regiei;
    19. aproba regulamentul de ordine interioara, precum si normele de protectie si securitate a muncii;
    20. desemneaza reprezentantii regiei in adunarile generale ale actionarilor si in consiliile de administratie, precum si cenzorii in societatile comerciale la care regia este actionar;
    21. aproba preturi si tarife pentru producerea si emiterea urmatoarelor documente cu caracter special: permise de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini, pasapoarte pentru persoanele fara cetatenie, titluri de calatorie, autorizatii de circulatie provizorie a autoturismelor si colante de viza pentru cetatenii straini care vin in Romania;
    22. aproba scutirea la plata sau reducerea pretului permiselor de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini, la propunerea Autoritatii pentru Straini din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza de protocol incheiat intre aceasta si regie;
    23. mandateaza reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, la societatile comerciale la care regia este actionar in numele statului, sa aprobe incheierea contractelor de locatie de gestiune, de inchiriere sau de asociere in participatiune;
    24. mandateaza reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, la societatile comerciale la care regia este actionar in numele statului si care au in derulare contracte de locatie de gestiune, de inchiriere sau de asociere in participatiune, sa aprobe vanzarea sau inchirierea de contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociatii, in situatiile in care acestia au efectuat investitii in activele pe care le utilizeaza, reprezentand mai mult de 15% din valoarea acestor active; in acest caz, din pretul de vanzare se scade valoarea investitiilor, pe baza de raport de evaluare acceptat de parti;
    25. mandateaza reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, la societatile comerciale la care regia este actionar in numele statului, sa aprobe infiintarea de societati comerciale in colaborare cu persoane fizice ori cu alte persoane juridice, romane sau straine, participand la capitalul social al acestora cu aport in natura, respectiv cu activele societatilor comerciale la care regia este actionar in numele statului;
    26. aproba vanzarea unei parti sau a intregului pachet de actiuni detinute la fiecare dintre societatile comerciale la care regia este actionar in numele statului, prin una dintre metodele si potrivit procedurilor prevazute de legislatia in materie.
    27. adopta, in conditiile legii, orice alte hotarari cu privire la activitatea regiei.
    Art. 12
    Directorul general al regiei are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
    1. selectioneaza, angajeaza si concediaza personalul de conducere, altul decat cel prevazut la art. 10 alin. (3) din hotarare, si personalul de executie, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si ale contractului colectiv de munca;
    2. incheie contractele individuale de munca cu salariatii regiei, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de munca;
    3. asigura conducerea operativa a regiei si a sucursalelor sale, impreuna cu directorul general adjunct si cu directorii executivi;
    4. reprezinta regia in relatiile cu tertii si semneaza actele ce angajeaza regia fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    5. organizeaza si aproba rezultatele controlului financiar de gestiune conform prevederilor legale;
    6. coordoneaza direct activitatea de control financiar intern, de organizare si salarizare, precum si cea juridica;
    7. aproba si ia masuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajatilor regiei; ia masuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de catre terti;
    8. raspunde de ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului de administratie;
    9. analizeaza modul de derulare a contractelor incheiate de regie;
    10. aproba sponsorizari si acte de mecenat;
    11. exercita orice alte atributii ce ii sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioara, precum si prin reglementarile legale in vigoare.
    Art. 13
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare, o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a 2 dintre membrii sai si adopta hotarari valabile cu votul a cel putin 3 dintre membrii sai.
    Art. 14
    Pentru luarea unor anumite decizii, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza specialisti din diferite sectoare, a caror activitate va fi remunerata prin intelegerea partilor, pe baza de contract civil.
    Art. 15
    Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia si reprezinta regia in relatiile cu autoritatile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice.
    Art. 16
    In lipsa directorului general, atributiile acestuia sunt exercitate de catre directorul general adjunct.
    Art. 17
    Dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierdere, consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.

    CAP. 5
    Bugetul si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 18
    (1) Regia intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conform modelelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetele de venituri si cheltuieli ale sucursalelor din structura regiei asigura functionarea corecta si dezvoltarea tehnologica, la nivelul standardelor, ale activitatilor de productie, prestari de servicii, intretinere, protejare si conservare a bunurilor pe care le administreaza.
    (3) Sucursalele isi organizeaza si isi conduc evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale. Acestea intocmesc anual bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, ca parti integrante din bugetul, respectiv din bilantul regiei.
    Art. 19
    Operatiunile de incasari si plati in lei si in valuta se efectueaza de regie prin conturi deschise la banci si prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.

    CAP. 6
    Relatii comerciale

    Art. 20
    Relatiile comerciale dintre regie si terti se bazeaza pe raporturi contractuale.
    Art. 21
    Preturile si tarifele pentru produsele si prestarile de servicii executate de regie se stabilesc in functie de cerere si oferta, de fiecare sucursala, daca acestea nu intra sub incidenta prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 22
    In scopul asigurarii masurilor de securitate a beneficiarilor fondului locativ de protocol, precum si a beneficiarilor straini, lucrarile de constructii si reparatii la imobile pot fi executate in regie proprie, iar cand acest lucru nu este posibil, cu firme de specialitate, prin incredintare directa.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 23
    (1) Litigiile de orice fel in care este implicata regia sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
    (2) In litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public si privat al statului si la dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, in instanta regia sta in nume propriu.
    (3) In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le administreaza, regia are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare. Regia raspunde, in conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neindeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
    Art. 24
    Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte prevederi legale care reglementeaza activitatea regiilor autonome.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                               LISTA
cuprinzand sucursalele din structura Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA   |         SEDIUL       |                                  |
|CRT.|   SUCURSALEI  |______________________|      OBIECTUL DE ACTIVITATE      |
|    |               |LOCALITATEA|  JUDETUL |                                  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 1. |SUCURSALA      |Comuna     |ILFOV     |- administrarea, conservarea,     |
|    |AGROSILVICA    |CIOLPANI   |          |  protectia si intretinerea       |
|    |SI DE AGREMENT |Sos.       |          |  patrimoniului public destinat   |
|    |SCROVISTEA     |Bucuresti- |          |  asigurarii serviciilor de       |
|    |               |Ploiesti   |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |km. 32     |          |  Presedintie in principal, precum|
|    |               |           |          |  si pentru alte institutii de    |
|    |               |           |          |  interes national;               |
|    |               |           |          |- protejarea si valorificarea     |
|    |               |           |          |  fondului silvic si agricol ce   |
|    |               |           |          |  constituie rezervatie naturala; |
|    |               |           |          |- reprezentare si protocol in     |
|    |               |           |          |  principal pentru Presedintie,   |
|    |               |           |          |  precum si pentru alti           |
|    |               |           |          |  beneficiari;                    |
|    |               |           |          |- exploatare forestiera;          |
|    |               |           |          |- conservarea, dezvoltarea si     |
|    |               |           |          |  valorificarea fondului          |
|    |               |           |          |  forestier, agricol si cinegetic |
|    |               |           |          |  ce constituie rezervatie        |
|    |               |           |          |  naturala;                       |
|    |               |           |          |- cresterea pasarilor;            |
|    |               |           |          |- piscicultura;                   |
|    |               |           |          |- apicultura;                     |
|    |               |           |          |- prestari servicii specifice in  |
|    |               |           |          |  domeniul hotelier si            |
|    |               |           |          |  alimentatiei publice, activitate|
|    |               |           |          |  comerciala cu amanuntul si cu   |
|    |               |           |          |  ridicata, alte servicii;        |
|    |               |           |          |- operatiuni de export-import;    |
|    |               |           |          |- servicii de agrement si jocuri  |
|    |               |           |          |  de noroc, in conditiile legii.  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 2. |SUCURSALA      |SINAIA     |PRAHOVA   |- administrarea, conservarea,     |
|    |PENTRU         |Str.       |          |  protectia si intretinerea       |
|    |REPREZENTARE   |Pelesului  |          |  patrimoniului public si a celui |
|    |SI PROTOCOL    |nr. 2      |          |  propriu;                        |
|    |"SINAIA"       |           |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |           |          |  Senat, Camera Deputatilor,      |
|    |               |           |          |  Presedintie, Guvern si Curtea   |
|    |               |           |          |  Constitutionala;                |
|    |               |           |          |- cultura florilor si plantelor   |
|    |               |           |          |  ornamentale;                    |
|    |               |           |          |- jocuri de noroc si servicii de  |
|    |               |           |          |  agrement, in conditiile legii;  |
|    |               |           |          |- inchirieri mijloace de          |
|    |               |           |          |  transport;                      |
|    |               |           |          |- organizarea si efectuarea de    |
|    |               |           |          |  propaganda publicitara pentru   |
|    |               |           |          |  activitatea turistica si        |
|    |               |           |          |  comerciala.                     |
|    |               |           |          |- valorificarea bazei materiale si|
|    |               |           |          |  prestarea de servicii si        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- productie agricola si           |
|    |               |           |          |  valorificarea acesteia;         |
|    |               |           |          |- prestari servicii hoteliere si  |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica,         |
|    |               |           |          |  activitati comerciale cu        |
|    |               |           |          |  amanuntul si ridicata;          |
|    |               |           |          |- fabricarea produselor de        |
|    |               |           |          |  panificatie si patiserie;       |
|    |               |           |          |- activitati ale agentiilor de    |
|    |               |           |          |  turism;                         |
|    |               |           |          |- activitati de tratament si      |
|    |               |           |          |  asistenta sanatoriala;          |
|    |               |           |          |- jocuri de noroc si servicii de  |
|    |               |           |          |  agrement, in conditiile legii;  |
|    |               |           |          |- transporturi de persoane.       |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 3. |SUCURSALA      |BAILE      |VALCEA    |- administrarea, conservarea,     |
|    |PENTRU         |OLANESTI   |          |  protectia si intretinerea       |
|    |REPREZENTARE   |Aleea      |          |  patrimoniului public si celui   |
|    |SI PROTOCOL    |Salcamilor |          |  propriu;                        |
|    |"OLANESTI"     |nr. 2      |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |           |          |  Senat, Camera Deputatilor,      |
|    |               |           |          |  Presedintie, Guvern si Curtea   |
|    |               |           |          |  Constitutionala;                |
|    |               |           |          |- valorificarea bazei materiale si|
|    |               |           |          |  prestarea de servicii si        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- productie agricola vegetala si  |
|    |               |           |          |  animaliera si valorificarea     |
|    |               |           |          |  acesteia;                       |
|    |               |           |          |- prestari servicii hoteliere si  |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica, comert  |
|    |               |           |          |  cu amanuntul si cu ridicata,    |
|    |               |           |          |  productie pomicola, floricola,  |
|    |               |           |          |  legumicola;                     |
|    |               |           |          |- transport naval de persoane;    |
|    |               |           |          |- activitati de asistenta         |
|    |               |           |          |  sanatoriala;                    |
|    |               |           |          |- servicii de agrement si jocuri  |
|    |               |           |          |  de noroc, in conditiile legii:  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 4. |SUCURSALA      |NEPTUN     |CONSTANTA |- administrarea, conservarea,     |
|    |PENTRU         |MANGALIA   |          |  protectia si intretinerea       |
|    |REPREZENTARE   |Club-Bazin |          |  patrimoniului public si a celui |
|    |SI PROTOCOL    |           |          |  propriu;                        |
|    |"NEPTUN"       |           |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |           |          |  Senat, Camera Deputatilor,      |
|    |               |           |          |  Presedintie, Guvern si Curtea   |
|    |               |           |          |  Constitutionala;                |
|    |               |           |          |- valorificarea bazei materiale si|
|    |               |           |          |  prestarea de servicii de        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- prestatii hoteliere si de       |
|    |               |           |          |  agrement, alimentatie publica,  |
|    |               |           |          |  comert cu amanuntul si cu       |
|    |               |           |          |  ridicata;                       |
|    |               |           |          |- productie agricola si           |
|    |               |           |          |  valorificarea acesteia;         |
|    |               |           |          |- cultura florilor si plantelor   |
|    |               |           |          |  ornamentale;                    |
|    |               |           |          |- activitati specifice agentiilor |
|    |               |           |          |  de turism;                      |
|    |               |           |          |- activitati privind operatiuni de|
|    |               |           |          |  import-export;                  |
|    |               |           |          |- prestari servicii de agrement si|
|    |               |           |          |  jocuri de noroc, in conditiile  |
|    |               |           |          |  legii;                          |
|    |               |           |          |- activitati de tratament si      |
|    |               |           |          |  asistenta sanatoriala.          |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 5. |SUCURSALA      |CLUJ-NAPOCA|CLUJ      |- asigurarea de servicii de       |
|    |PENTRU         |str. Napoca|          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |REPREZENTARE   |nr. 16     |          |  diversi beneficiari;            |
|    |SI PROTOCOL    |           |          |- administrarea imobilelor de     |
|    |"VICTORIA"     |           |          |  protocol si inchirierea         |
|    |CLUJ-NAPOCA    |           |          |  acestora in conditiile legii;   |
|    |               |           |          |- prestari servicii hoteliere si  |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica, comert  |
|    |               |           |          |  cu ridicata si cu amanuntul, de |
|    |               |           |          |  agrement si jocuri de noroc;    |
|    |               |           |          |- productie agricola vegetala si  |
|    |               |           |          |  animaliera si valorificarea     |
|    |               |           |          |  acesteia;                       |
|    |               |           |          |- piscicultura;                   |
|    |               |           |          |- prelucrarea si conservarea      |
|    |               |           |          |  fructelor si legumelor;         |
|    |               |           |          |- fabricarea bauturilor alcoolice |
|    |               |           |          |  distilate;                      |
|    |               |           |          |- industrializarea si             |
|    |               |           |          |  valorificarea productiei        |
|    |               |           |          |  auxiliare activitatilor de      |
|    |               |           |          |  baza ale acesteia;              |
|    |               |           |          |- extractia si prepararea turbei; |
|    |               |           |          |- administrarea parcului auto     |
|    |               |           |          |  propriu si prestarea de servicii|
|    |               |           |          |  de transport intern;            |
|    |               |           |          |- intretinerea si repararea       |
|    |               |           |          |  autovehiculelor (service auto); |
|    |               |           |          |- servicii de editura si scoala de|
|    |               |           |          |  soferi amatori;                 |
|    |               |           |          |- lucrari de constructii;         |
|    |               |           |          |- activitati privind operatiuni de|
|    |               |           |          |  import-export.                  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 6. |SUCURSALA      |SUCEAVA    |SUCEAVA   |- administrarea, conservarea,     |
|    |PENTRU         |str. Vasile|          |  protectia si intretinerea       |
|    |REPREZENTARE SI|Bumbac     |          |  patrimoniului public si a celui |
|    |PROTOCOL       |nr. 4 - 8  |          |  propriu;                        |
|    |SUCEAVA        |           |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |           |          |  diversi beneficiari;            |
|    |               |           |          |- administrarea imobilelor de     |
|    |               |           |          |  protocol si inchirierea acestora|
|    |               |           |          |  in conditiile legii;            |
|    |               |           |          |- prestari servicii hoteliere si  |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica, comert  |
|    |               |           |          |  cu amanuntul si cu ridicata;    |
|    |               |           |          |- fabricarea produselor de        |
|    |               |           |          |  panificatie si patiserie;       |
|    |               |           |          |- productia agricola vegetala si  |
|    |               |           |          |  animaliera si valorificarea     |
|    |               |           |          |  acesteia;                       |
|    |               |           |          |- activitati privind operatiuni   |
|    |               |           |          |  pentru import-export;           |
|    |               |           |          |- tranzactii imobiliare;          |
|    |               |           |          |- servicii de agrement si de      |
|    |               |           |          |  refacere fizica si jocuri de    |
|    |               |           |          |  noroc, in conditiile legii;     |
|    |               |           |          |- activitati ale agentiilor de    |
|    |               |           |          |  turism;                         |
|    |               |           |          |- alte prestari de servicii.      |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 7. |SUCURSALA      |BUCURESTI, |SECTORUL 2|- administrarea, conservarea,     |
|    |PENTRU         |str. J.L.  |          |  protectia si intretinerea       |
|    |ADMINISTRAREA  |Calderon   |          |  patrimoniului public si a celui |
|    |SI             |nr. 48     |          |  propriu;                        |
|    |INTRETINEREA   |           |          |- inchirierea, administrarea,     |
|    |FONDULUI       |           |          |  conservarea, intretinerea       |
|    |IMOBILIAR      |           |          |  spatiilor de locuit si cu alta  |
|    |               |           |          |  destinatie decat cea de locuit, |
|    |               |           |          |  precum si prestarea de servicii |
|    |               |           |          |  in legatura cu acestea pentru   |
|    |               |           |          |  beneficiarii straini;           |
|    |               |           |          |- administrarea imobilelor de     |
|    |               |           |          |  protocol si a celor destinate   |
|    |               |           |          |  sediilor unor ministere si ale  |
|    |               |           |          |  altor autoritati publice;       |
|    |               |           |          |- administrarea locuintelor de    |
|    |               |           |          |  protocol atribuite demnitarilor |
|    |               |           |          |  pe durata exercitarii functiei  |
|    |               |           |          |  si, respectiv, a resedintelor   |
|    |               |           |          |  oficiale repartizate potrivit   |
|    |               |           |          |  legii;                          |
|    |               |           |          |- administrarea locuintelor,      |
|    |               |           |          |  altele decat cele de protocol,  |
|    |               |           |          |  construite din fondurile        |
|    |               |           |          |  statului sau cele construite sau|
|    |               |           |          |  achizitionate din fondurile     |
|    |               |           |          |  proprii, inscrise in patrimoniul|
|    |               |           |          |  sau, cu drept de dispozitie     |
|    |               |           |          |  asupra acestora, in conditiile  |
|    |               |           |          |  legii;                          |
|    |               |           |          |- dezvoltarea fondului locativ    |
|    |               |           |          |  prin executarea de constructii  |
|    |               |           |          |  noi si extinderea celor         |
|    |               |           |          |  existente;                      |
|    |               |           |          |- executarea lucrarilor de        |
|    |               |           |          |  conservare, intretinere,        |
|    |               |           |          |  constructii si reparatii la     |
|    |               |           |          |  imobile si instalatii;          |
|    |               |           |          |- inchirierea spatiilor de locuit,|
|    |               |           |          |  precum si a celor cu alta       |
|    |               |           |          |  destinatie decat cea de locuit; |
|    |               |           |          |- prestari servicii specifice     |
|    |               |           |          |  pentru intretinerea sediilor    |
|    |               |           |          |  administrative ale institutiilor|
|    |               |           |          |  si societatilor comerciale;     |
|    |               |           |          |- operatiuni imobiliare,          |
|    |               |           |          |  executarea lucrarilor de        |
|    |               |           |          |  constructii, instalatii,        |
|    |               |           |          |  izolatii, vopsitorii, zugraveli,|
|    |               |           |          |  tamplarie etc.;                 |
|    |               |           |          |- activitati de intretinerea si   |
|    |               |           |          |  repararea cladirilor si         |
|    |               |           |          |  constructiilor speciale;        |
|    |               |           |          |- confectii metalice si din lemn; |
|    |               |           |          |- valorificarea productiei        |
|    |               |           |          |  auxiliare activitatilor de baza;|
|    |               |           |          |- transport de materiale.         |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 8. |SUCURSALA DE   |BUCURESTI, |SECTORUL 1|- administrarea parcului auto     |
|    |TRANSPORT      |B-dul      |          |  propriu si asigurarea           |
|    |"Bucurestii    |Bucurestii |          |  prestatiilor de transport pentru|
|    |Noi"           |Noi nr. 40 |          |  activitatile de reprezentare si |
|    |               |           |          |  protocol;                       |
|    |               |           |          |- servicii de transport           |
|    |               |           |          |  international si intern - de    |
|    |               |           |          |  persoane si marfuri;            |
|    |               |           |          |- service auto;                   |
|    |               |           |          |- scoala de soferi;               |
|    |               |           |          |- productie de piese de schimb si |
|    |               |           |          |  subansambluri;                  |
|    |               |           |          |- activitati comerciale in        |
|    |               |           |          |  domeniul sau, operatiuni de     |
|    |               |           |          |  import-export;                  |
|    |               |           |          |- comisionar in vama.             |
|    |               |           |          |- prestari servicii:              |
|    |               |           |          |- asigura transportul demnitarilor|
|    |               |           |          |  si aparatului de lucru al       |
|    |               |           |          |  departamentelor Guvernului;     |
|    |               |           |          |- executa lucrari de intretinere  |
|    |               |           |          |  si reparatie: intretinere si    |
|    |               |           |          |  reparatii la autovehiculele din |
|    |               |           |          |  parc;                           |
|    |               |           |          |- executa servicii de inchirieri: |
|    |               |           |          |  autoturisme cu soferi, cladiri, |
|    |               |           |          |  personal de specialitate;       |
|    |               |           |          |- achizitii de bunuri si          |
|    |               |           |          |  materiale;                      |
|    |               |           |          |- achizitii de piese de schimb,   |
|    |               |           |          |  carburanti, lubrifianti, aditivi|
|    |               |           |          |  si cosmetice pentru             |
|    |               |           |          |  autoturismele din parc;         |
|    |               |           |          |- achizitii de materiale pentru   |
|    |               |           |          |  protectia muncii si P.S.I.;     |
|    |               |           |          |- achizitii de materiale de       |
|    |               |           |          |  intretinerea curateniei in      |
|    |               |           |          |  cladirile aflate in             |
|    |               |           |          |  administrare;                   |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
|  9.|SUCURSALA      |BUCURESTI, |SECTOR 1  |- productie agricola vegetala si  |
|    |AGROINDUSTRIALA|Sos.       |          |  animaliera pentru unitatile de  |
|    |BANEASA        |Bucuresti- |          |  reprezentare si protocol, precum|
|    |               |Ploiesti   |          |  si pentru terti;                |
|    |               |nr. 107    |          |- prelucrarea si conservarea      |
|    |               |           |          |  carnii;                         |
|    |               |           |          |- fabricarea produselor lactate si|
|    |               |           |          |  a branzeturilor;                |
|    |               |           |          |- activitati comerciale cu        |
|    |               |           |          |  amanuntul, de alimentatie si cu |
|    |               |           |          |  ridicata, operatiuni de         |
|    |               |           |          |  import-export;                  |
|    |               |           |          |- fabricarea bauturilor alcoolice;|
|    |               |           |          |- industrializarea produselor din |
|    |               |           |          |  obiectul sau de activitate.     |
|    |               |           |          |- prestarea de servicii de        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- prestatii hoteliere si          |
|    |               |           |          |  de alimentatie publica,         |
|    |               |           |          |  activitate comerciala cu        |
|    |               |           |          |  cu amanuntul si ridicata.       |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 10.|SUCURSALA      |Comuna     |ILFOV     |- productie agricola vegetala si  |
|    |AGROINDUSTRIALA|MAGURELE   |          |  animaliera pentru unitatile de  |
|    |MAGURELE       |Str.       |          |  reprezentare si protocol, precum|
|    |               |Atomistilor|          |  si pentru terti;                |
|    |               |nr. 1      |          |- prelucrarea si conservarea      |
|    |               |           |          |  carnii;                         |
|    |               |           |          |- cresterea animalelor pentru     |
|    |               |           |          |  blana;                          |
|    |               |           |          |- fabricarea produselor pentru    |
|    |               |           |          |  hrana animalelor;               |
|    |               |           |          |- industrializarea si             |
|    |               |           |          |  valorificarea productiei        |
|    |               |           |          |  auxiliare activitatilor de      |
|    |               |           |          |  baza ale acesteia;              |
|    |               |           |          |- argasirea si finisarea          |
|    |               |           |          |  blanurilor;                     |
|    |               |           |          |- confectionarea articolelor din  |
|    |               |           |          |  blana;                          |
|    |               |           |          |- activitati comerciale cu        |
|    |               |           |          |  amanuntul, de alimentatie si    |
|    |               |           |          |  cu ridicata, operatiuni de      |
|    |               |           |          |  import-export.                  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 11.|SUCURSALA      |BUCURESTI  |SECTOR 1  |- productie agricola vegetala si  |
|    |AGROINDUSTRIALA|Sos. Campu-|          |  animaliera pentru unitatile de  |
|    |PIPERA         |Pipera,    |          |  reprezentare si protocol,       |
|    |               |nr. 1A     |          |  precum si pentru terti;         |
|    |               |           |          |- cultura florilor si plantelor   |
|    |               |           |          |  ornamentale;                    |
|    |               |           |          |- piscicultura;                   |
|    |               |           |          |- prelucrarea si conservarea      |
|    |               |           |          |  fructelor si legumelor;         |
|    |               |           |          |- activitati comerciale cu        |
|    |               |           |          |  amanuntul, de alimentatie si cu |
|    |               |           |          |  ridicata;                       |
|    |               |           |          |- operatiuni de import-export;    |
|    |               |           |          |- mica industrie.                 |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 12.|SUCURSALA      |BUCURESTI, |SECTOR 1  |- administrarea, conservarea,     |
|    |"SALA          |str. Ion   |          |  protejarea si intretinerea      |
|    |PALATULUI"     |Campineanu |          |  patrimoniului public de interes |
|    |               |nr. 28,    |          |  national aflat in administrarea |
|    |               |sectorul 1 |          |  sa;                             |
|    |               |           |          |- activitati legate de gestionarea|
|    |               |           |          |  salilor de spectacole;          |
|    |               |           |          |- organizarea de expozitii;       |
|    |               |           |          |- proiectia de filme;             |
|    |               |           |          |- activitati comerciale, cu       |
|    |               |           |          |  amanuntul si de alimentatie,    |
|    |               |           |          |  operatiuni de import-export;    |
|    |               |           |          |- jocuri distractive si de noroc; |
|    |               |           |          |- organizarea si desfasurarea de  |
|    |               |           |          |  servicii pentru conferinte,     |
|    |               |           |          |  congrese interne si             |
|    |               |           |          |  internationale, manifestari     |
|    |               |           |          |  stiintifice si social-culturale |
|    |               |           |          |  cu caracter national si         |
|    |               |           |          |  international;                  |
|    |               |           |          |- organizarea de servicii         |
|    |               |           |          |  turistice, microproductie;      |
|    |               |           |          |- organizarea si efectuarea de    |
|    |               |           |          |  propaganda publicitara          |
|    |               |           |          |  corespunzatoare obiectului de   |
|    |               |           |          |  activitate.                     |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 13.|S.R.P. "TRIUMF"|BUCURESTI  |SECTOR 1  |- administrarea, conservarea,     |
|    |               |Al.        |          |  protectia si intretinerea       |
|    |               |Alexandru  |          |  bunurilor din patrimoniul public|
|    |               |nr. 45     |          |  si privat al statului;          |
|    |               |           |          |- asigurarea de servicii de       |
|    |               |           |          |  reprezentare si protocol pentru |
|    |               |           |          |  Senat, Camera Deputatilor,      |
|    |               |           |          |  Presedintie, Guvern si Curtea   |
|    |               |           |          |  Constitutionala si alti         |
|    |               |           |          |  beneficiari;                    |
|    |               |           |          |- valorificarea bazei materiale si|
|    |               |           |          |  prestarea de servicii de        |
|    |               |           |          |  protocol pentru ministere si    |
|    |               |           |          |  alti beneficiari;               |
|    |               |           |          |- productia agricola vegetala si  |
|    |               |           |          |  valorificarea acesteia;         |
|    |               |           |          |- prestatii hoteliere si          |
|    |               |           |          |  activitati comerciale cu        |
|    |               |           |          |  amanuntul, de alimentatie       |
|    |               |           |          |  publica si cu ridicata;         |
|    |               |           |          |- operatiuni de import-export;    |
|    |               |           |          |- administrarea imobilelor de     |
|    |               |           |          |  protocol si inchirierea acestora|
|    |               |           |          |  in conditiile legii;            |
|    |               |           |          |- servicii de agrement si jocuri  |
|    |               |           |          |  de noroc, in conditiile legii;  |
|    |               |           |          |- servicii de transport naval.    |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|
| 14.|ACTIVITATEA    |BUCURESTI  |SECTOR 1  |- conform art. 4 din Regulamentul |
|    |PROPRIE A      |str.       |          |  de organizare si functionare    |
|    |REGIEI         |Moliere    |          |  (Anexa nr. 1).                  |
|    |               |nr. 2 - 4  |          |                                  |
|____|_______________|___________|__________|__________________________________|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |              Denumirea imobilului si adresa               |    Teren    |
|crt.|                                                           |    - mp -   |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1.|                          2.                               |      3.     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|            SUCURSALA AGROSILVICA SI DE AGREMENT SCROVISTEA                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Complex SCROVISTEA compus din:                            |25.618.000,00|
|    | 4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin,       |             |
|    | popicarie, crama, ferme si sectii de productie,           |             |
|    | crescatorie fazani, piscicultura, padure si terenul       |             |
|    | aferent din Scrovistea, Sos. Bucuresti-Ploiesti Km. 32,   |             |
|    | jud. Ilfov                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  2.| Teren Rustica-Crama continand vii, livezi, arabil si      |   123.860,00|
|    | padure, com. Snagov, jud. Ilfov                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3.| COMPLEX PALAT SNAGOV compus din palat, centru de          |   253.580,00|
|    | conferinte, hotel, anexe poarta si terenul aferent din    |             |
|    | Snagov, jud. Ilfov                                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SINAIA                  |
|______________________________________________________________________________|
|  4.| Vila "POSTAVARUL" cu constructii speciale si terenul      |    13.111,00|
|    | aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr. 38, jud.   |             |
|    | Brasov                                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  5.| Vila "IZVORUL" si terenul aferent din Predeal,            |    11.809,00|
|    | str. Nicolae Balcescu nr. 36, jud. Brasov                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  6.| Vila "CARPATI" cu garaj, constructii speciale si terenul  |    14.152,50|
|    | aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr. 21,        |             |
|    | jud. Brasov                                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  7.| Popicarie, bar, fosta Vila "PAJURA" cu terenul aferent din|     1.329,00|
|    | Poiana Brasov, jud. Brasov                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  8.| Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna,            |    17.107,21|
|    | str. Valea Zanelor nr. 10, jud. Covasna                   |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  9.| Complex Foisor compus din: Palatul Foisor, Casa Veche a   |   164.653,00|
|    | Gradinii, Casa Noua a Gradinii, Casa Papusii, sere, casa  |             |
|    | heliport, anexe si constructii speciale, parc si padure cu|             |
|    | terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2,        |             |
|    | jud. Prahova                                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 10.| Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri,  |    10.859,51|
|    | terasa, grup gospodaresc (centrala termica, spalatorie,   |             |
|    | ateliere corp E, constructii speciale) cu terenul aferent |             |
|    | din Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 11.| Hotel Economat, Vila 2 si 3, depozit alimentar, cladire   |    26.870,64|
|    | brutarie, constructii si terenul aferent, din Sinaia,     |             |
|    | Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 12.| Vila nr. 1 Economat - cladire administrativa, dependinte, |    32.592,29|
|    | constructii speciale si terenul aferent din Sinaia, Aleea |             |
|    | Pelesului nr. 2, jud. Prahova                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 13.| Vila "Sipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea         |     2.085,39|
|    | Pelesului nr. 2, jud. Prahova                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 14.| Uzina electrica cu terenul aferent din Sinaia, Aleea      |     4.240,04|
|    | Pelesului nr. 2, jud. Prahova                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 15.| Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea      |    13.038,67|
|    | Pelesului nr. 2, jud. Prahova                             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 16.| Anexele Casei de oaspeti Foisor nr. 37 cu anexele si      |     2.914,00|
|    | terenul aferent din Tusnad, jud. Harghita                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 17.| Teren si cale transport hotel "TANTI" din Sinaia,         |       643,12|
|    | str. O. Goga nr. 37, jud. Prahova                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 18.| Complex hotelier MARA cu teren aferent din                |    22.289,50|
|    | Str. Toporasilor nr. 1A, Sinaia, jud. Prahova             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|         SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL OLANESTI                   |
|______________________________________________________________________________|
| 19.| Complex PALAT OLANESTI compus din corp vechi si nou,      |   107.687,21|
|    | cabana, heliport, parc si terenul aferent din Olanesti,   |             |
|    | Aleea Salcamilor nr. 2, jud. Valcea                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 20.| Teren castel Savarsin din judetul Arad                    |    62.435,00|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 21.| Vila Bujoreni cu terenul aferent din Ramnicu Valcea,      |    26.455,43|
|    | str. Calea lui Traian nr. 267, jud. Valcea                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|         SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL NEPTUN                     |
|______________________________________________________________________________|
| 22.| Complex LOTUS cu vilele Nufarul, Trandafirul, Ghiocelul,  |   134.883,69|
|    | Lotus si anexele: piscina, baile reci, lac, debarcader,   |             |
|    | plaja si terenul aferent din Neptun - Mangalia,           |             |
|    | jud. Constanta                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 23.| Imobil Centrul de conferinte Club Bazin cu terenul aferent|    16.627,45|
|    | din Neptun - Mangalia, jud. Constanta                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 24.| Vila Panseluta cu terenul aferent din Neptun - Mangalia,  |    12.073,66|
|    | jud. Constanta                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 25.| Complex Doina - hotel, restaurant si teren aferent din    |    13.232,08|
|    | Neptun, jud. Constanta                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 26.| Policlinica Doina cu teren aferent din NEPTUN,            |     6.017,18|
|    | jud. Constanta                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|         SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SUCEAVA                    |
|______________________________________________________________________________|
| 27.| Casa de oaspeti cu ferma "BRADET" nr. 2, cu constructii si|   175.440,00|
|    | anexe cu terenul aferent din Suceava, Str. Parcului nr. 1,|             |
|    | jud. Suceava                                              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|         SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR    |
|______________________________________________________________________________|
| 28.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Eugen       |       541,14|
|    | Lovinescu (fosta Emile Zolla) nr. 2A, ap. 1, garaj,       |             |
|    | sector 1                                                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 29.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Negustori   |     1.049,00|
|    | nr. 1B, sector 2                                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 30.| Imobil si garaj cu terenul aferent din Bucuresti,         |     8.806,95|
|    | bd. Mircea Eliade nr. 3, sector 1                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 31.| Monumentul Eroilor din Parcul Carol, Bucuresti, sector 4  |        -    |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 32.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, Str. Academiei   |     7.730,00|
|    | nr. 32 - 34, sector 1                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 33.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Gogol nr. 2,|     1.752,51|
|    | sector 1                                                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 34.| Imobil cu garaj si terenul aferent din Bucuresti,         |       805.65|
|    | str. Gogol nr. 3, sector 1                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 35.| Imobil si garaj cu terenul aferent din Bucuresti,         |       400,21|
|    | str. dr. Eugen Iosif nr. 20, sector 5                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 36.| Imobil si garaj cu terenul aferent din Bucuresti,         |       291,78|
|    | str. Alex. Puskin nr. 5, ap. 1, p, sector 1               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 37.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. Tolstoi     |     1.354,01|
|    | nr. 27, ap. 1 si ap. 2, sector 1                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 38.| Imobil cu terenul aferent, situat in Bucuresti,           |     7.777,43|
|    | P-ta Victoriei nr. 1, sector 1                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 39.| Imobil cu terenul aferent, situat in Bucuresti, bd. Iancu |     5.525,16|
|    | de Hunedoara nr. 3 - 5, sector 1                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 40.| Imobil cu terenul aferent, situat in Bucuresti,           |       294,00|
|    | str. G. Clemanceau nr. 7, sector 1                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 41.| Imobil cu teren aferent, P+1, str. D.P. Kiseleff nr. 47,  |     1.402,00|
|    | sector 1, Bucuresti                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 42.| Imobil cu teren aferent situat in str. Eugen Carada nr. 1,|       489,35|
|    | sect. 3, Bucuresti                                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 43.| Imobil cu teren aferent situat in str. Eugen Carada nr. 3,|       270,29|
|    | sect. 3, Bucuresti                                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 44.| Imobil cu teren aferent situat in str. Stavropoleos nr. 6,|     2.070,00|
|    | sect. 3, Bucuresti                                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 45.| Imobil cu teren aferent situat in str. Stirbei Voda       |     7.027,83|
|    | nr. 79 - 81, sect. 1, Bucuresti                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 46.| Imobil cu teren aferent situat in Bd. Biruintei nr. 84,   |    21.982,90|
|    | comuna Pantelimon, judetul Ilfov                          |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 47.| Imobil partial et. 3 si garaj 2 locuri situat in          |         -   |
|    | str. Vasile Conta nr. 16, sect. 2, Bucuresti              |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 48.| Padure in incinta Sectiei Otopeni a Institutului de       | ^           |
|    | Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan", sos. Bucuresti-    | |           |
|    | Ploiesti, jud. Ilfov                                      | |           |
|____|___________________________________________________________| | 279.502,63|
| 49.| Imobil + teren (fara padure) aferent Sectiei Otopeni a    | |           |
|    | Institutului de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan",    | |           |
|    | sos. Bucuresti-Ploiesti, jud. Ilfov                       | |           |
|____|___________________________________________________________|_v___________|
| 50.| Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de|    20.698,00|
|    | Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan", str. Manastirea    |             |
|    | Caldarusani nr. 9, sector 1, Bucuresti                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 51.| Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de       |       786,00|
|    | Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan", Str. Spatarului    |             |
|    | nr. 15, sector 2, Bucuresti                               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 52.| Imobil cu teren aferent, str. Londra nr. 39, corp A, B    |       852,60|
|    | sector 1, Bucuresti                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 53.| Imobil ap. 1 parter si garaj situat in str. Maria Rosetti |         -   |
|    | nr. 29, sect. 2, Bucuresti. S locativa = 257,97 mp        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 54.| Imobil situat in Calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3,   |       897,93|
|    | Bucuresti                                                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 55.| Imobil situat in Calea Victoriei nr. 22 - 24 (VIP         |         -   |
|    | Lipscani), sector 3, Bucuresti                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 56.| Imobil situat in Calea Victoriei nr. 16 - 20, sector 3,   |         -   |
|    | Bucuresti                                                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 57.| Muzeul Costumelor Populare din Romania situat in imobilul |         -   |
|    | Palatul Parlamentului, corp A3 si F, cota 15,30 m,        |             |
|    | Bucuresti. S desfasurata = 1.718,00 mp                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 58.| Imobil cu terenul aferent din Bucuresti, str. G-ral       |     2.688,00|
|    | Candiano Popescu nr. 82 - 84, sector 4                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|         SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL TRIUMF BUCURESTI           |
|______________________________________________________________________________|
| 59.| Palat Primaverii nr. 50 cu cladiri anexe (Club si         |    17.257,60|
|    | spalatorie, cabine poarta si garaj, depozit) si terenul   |             |
|    | aferent din Bucuresti, Bd. Primaverii nr. 50, sector 1    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 60.| Palat Primaverii - LAC 1 cu anexe si terenul aferent din  |    35.563,92|
|    | Bucuresti, bd. Mircea Eliade nr. 5 - 13, sector 1         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 61.| Imobile - Casele de oaspeti - LAC 2 si LAC 3 cu garaje,   |    66.261,36|
|    | magazie, patinoar, teren tenis si vestiar, cu terenul     |             |
|    | aferent din Bucuresti, str. Turgheniev nr. 22 - 24,       |             |
|    | sector 1                                                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 62.| Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent, Str. Florilor      |    25.364,20|
|    | nr. 151, din comuna Snagov, jud. Ilfov, sat Snagov        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 63.| Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent, Str. Florilor      |    12.271,90|
|    | nr. 153, din comuna Snagov, jud. Ilfov, sat Snagov        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 64.| Imobil Vila nr. 9 cu terenul aferent, Str. Nufarului      |    14.625,70|
|    | nr. 15F, din comuna Snagov, jud. Ilfov, sat Snagov        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 65.| Imobil Vila nr. 10 cu anexe: CASA TARANEASCA, sere, bar,  |    37.958,10|
|    | debarcader, hangar, alte anexe si terenul aferent,        |             |
|    | Str. Nufarului nr. 15G, din comuna Snagov, jud. Ilfov,    |             |
|    | sat Snagov                                                |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 66.| Imobil Vila nr. 11 cu 4 constructii anexe, garaje si      |    27.412,60|
|    | terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 67.| Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafata         |     5.128,06|
|    | construita 1.387,70 mp, sector 1, Bucuresti               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 68.| Vila Pangrati situata in str. Ermil Pangrati nr. 20,      |     1.180,13|
|    | sector 1, Bucuresti                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 69.| Vila Pictor Mirea situata in str. Pictor G.D. Mirea nr. 4,|       426,20|
|    | sector 1, Bucuresti                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 70.| Imobil, garaj cu teren aferent situat in Bucuresti,       |       375,08|
|    | str. Pictor Margareta Sterian nr. 7, sector 2             |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 71.| Imobil Palat Elisabeta - cladire si constructii speciale  |    12.977,00|
|    | cu terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 28, sector 1,    |             |
|    | Bucuresti                                                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil

                                 LISTA
cuprinzand bunurile imobile din domeniul privat al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     DENUMIREA IMOBILULUI SI ADRESA    |   TEREN    |       TEMEI        |
|crt.|                                       |   - mp -   |       LEGAL        |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 1. |               2.                      |      3.    |         4.         |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|            SUCURSALA AGROSILVICA SI DE AGREMENT SCROVISTEA                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Complex Pacea si terenul aferent din  |     158.030| H.G. nr. 445/1995  |
|    | comuna Ciolpani, sat Izvorani,        |            |                    |
|    | jud. Ilfov, compus din: hotel,        |            |                    |
|    | restaurant, anexa poarta, casute lemn,|            |                    |
|    | spalatorie, depozit produse agricole  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|  2.| Vila POD - investitie neterminata cu  |   12.904,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | terenul si plantatiile aferente din   |            |                    |
|    | comuna Snagov, jud. Ilfov             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|  3.| Debarcaderul cu garajul de salupe,    |    5.510,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | ateliere si anexe gospodaresti din    |            |                    |
|    | Complexul Palat, comuna Snagov,       |            |                    |
|    | jud. Ilfov                            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|  4.| Legatura rutiera intre palat si       |      -     | H.G. nr. 445/1995  |
|    | Vila POD, comuna Snagov, jud. Ilfov   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|  5.| Vila nr. 88 si teren aferent,         |    9.106,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | com. Ciolpani, jud. Ilfov             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|  6.| Cheu andocare (investitie in          |   10.145,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | conservare) si teren aferent din      |            |                    |
|    | sat Silistea Snagovului, com. Gruiu,  |            |                    |
|    | jud. Ilfov                            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SINAIA                  |
|______________________________________________________________________________|
|  7.| Vilele "Timis 8" si "Timis 14" cu     |  141.352,20| H.G. nr. 567/1993  |
|    | anexele, cantonul Dambul Morii si     |            |                    |
|    | terenul aferent, inclusiv livada, din |            |                    |
|    | Timisul de Jos nr. 26, jud. Brasov    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|  8.| Teren Vila "Boicescu" din Predeal,    |       42,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | str. B.P. Hasdeu nr. 21, jud. Brasov  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|  9.| Teren Vila "Albina" din Predeal,      |      704,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | str. Closca nr. 8, jud. Brasov        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 10.| Teren Vila "Ghiocelul" din Predeal,   |       15,45| H.G. nr. 567/1993  |
|    | str. V. Alecsandri nr. 38, jud. Brasov|            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 11.| Vila "Porumbelul" cu terenul aferent  |      635,00| H.G. nr. 639/1995  |
|    | din Predeal, str. Closca nr. 9,       |            |                    |
|    | jud. Brasov                           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 12.| Vila "Crinul" cu terenul aferent din  |      462,00| H.G. nr. 639/1995  |
|    | Predeal, str. B.P. Hasdeu nr. 19,     |            |                    |
|    | jud. Brasov                           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 13.| Teren Vila "Crivatul" din Predeal,    |       75,96| H.G. nr. 639/1995  |
|    | Str. Libertatii nr. 69, jud. Brasov   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 14.| Hotelul si restaurantul "Robinson" cu |    6.922,00| H.G. nr. 639/1995  |
|    | terenul aferent din Predeal,          |            |                    |
|    | Str. Muncii nr. 10, jud. Brasov       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 15.| Grup gospodaresc "Pietrosul",         |    2.792,06| H.G. nr. 639/1995  |
|    | Str. Postavarului nr. 10, Predeal,    |            |                    |
|    | jud. Brasov                           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 16.| Complexul balnear "Bradul" compus din:|   22.798,00| H.G. nr. 639/1995  |
|    | hotel, restaurant si baza de tratament|            |                    |
|    | cu terenul si anexele aferente, din   |            |                    |
|    | Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, |            |                    |
|    | jud. Covasna                          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 17.| Vila "Predeal" cu terenul aferent, din|      240,00| H.G. nr. 1224/2001 |
|    | Predeal, str. M. Saulescu nr. 71,     |            |                    |
|    | jud. Brasov                           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 18.| Minihotel "Covasna" cu terenul aferent|      200,00| H.G. nr. 1224/2001 |
|    | concesionat, din Covasna,             |            |                    |
|    | str. Gh. Doja nr. 1A, jud. Covasna    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 19.| Imobil (Sediu Banca Agricola) din     |      282,67| H.G. nr. 1224/2001 |
|    | Covasna cu terenul aferent concesionat|            |                    |
|    | si cu centrala termica din Covasna,   |            |                    |
|    | str. Gh. Doja nr. 2A, jud. Covasna    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 20.| Teren, situat in Poiana Brasov,       |   42.973,64| O.G. nr. 61/2000   |
|    | jud. Brasov                           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 21.| Teren fosta Vila "Narcisa" din        |    1.296,60|                    |
|    | Predeal, jud. Brasov                  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 22.| Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din         |      194,27| H.G. nr. 639/1995  |
|    | Cumpatul - Sinaia, str. Cumpatul      |            |                    |
|    | nr. 30, jud. Prahova                  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 23.| Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe:        |    1.390,10| H.G. nr. 639/1995  |
|    | ateliere si terenul aferent din       |            |                    |
|    | Cumpatul - Sinaia, str. Cumpatul      |            |                    |
|    | nr. 18, jud. Prahova                  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 24.| Vila nr. 19 "Alunis" cu terenul       |    1.121,92| H.G. nr. 639/1995  |
|    | aferent din Cumpatul - Sinaia,        |            |                    |
|    | str. Alunis nr. 7, jud. Prahova       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 25.| Vila "Victoria" + imprejmuire, cu     |    1.407,14| H.G. nr. 639/1995  |
|    | terenul aferent din Furnica - Sinaia, |            |                    |
|    | str. Victoria nr. 2, jud. Prahova     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 26.| Popicarie "Furnica" (disco-bar) cu    |    1.149,88| H.G. nr. 639/1995  |
|    | terenul aferent din Furnica - Sinaia, |            |                    |
|    | str. Furnica nr. 50, jud. Prahova     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 27.| Cabana "Furnica" cu terenul aferent   |    1.602,15| H.G. nr. 639/1995  |
|    | din Furnica - Sinaia, str. Furnica    |            |                    |
|    | nr. 50, jud. Prahova                  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 28.| Teren-parc Vila "Bujorul" din         |      319,38| H.G. nr. 639/1995  |
|    | Cumpatul - Sinaia, str. Alunis,       |            |                    |
|    | jud. Prahova                          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 29.| Teren Vila "Craita" din Cumpatul -    |      772,49| H.G. nr. 639/1995  |
|    | Sinaia, str. Alunis, jud. Prahova     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 30.| Teren Vila "Lamaita" din Cumpatul -   |       39,33| H.G. nr. 639/1995  |
|    | Sinaia, str. Alunis, jud. Prahova     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 31.| Teren de la Restaurantul              |      491,13| H.G. nr. 639/1995  |
|    | "Vanatorul-Cumpatu", Sinaia           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 32.| Cabana "Vulparie" cu anexe - grajduri,|    7.246,59| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | magazii, constructii speciale si      |            |                    |
|    | terenul aferent din Sinaia,           |            |                    |
|    | aleea Vulparie, jud. Prahova          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 33.| Teren Poiana Stanii din Poiana        |      666,00| H.G. nr. 1031/2004 |
|    | Stanii - Sinaia, jud. Prahova         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 34.| Imobil si teren aferent din           |      384,00| H.G. nr. 1031/2004 |
|    | str. Kosuth nr. 10, Sf. Gheorghe,     |            |                    |
|    | jud. Covasna                          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL OLANESTI                |
|______________________________________________________________________________|
| 35.| Complex motel "Banatul" - Corpurile A |   49.588,00| H.G. nr. 639/1995, |
|    | si B si restaurant - cu terenul       |            | republicata        |
|    | aferent din Timisoara,                |            |                    |
|    | Str. Dorobantilor nr. 94, jud. Timis  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 36.| Vila "Belvedere" - Corpurile A si B - |    3.273,20| H.G. nr. 639/1995, |
|    | cu anexele si terenul aferent din     |            | republicata        |
|    | Baile Herculane, str. Nicolae Stoica  |            |                    |
|    | de Hateg nr. 7, jud. Caras-Severin    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 37.| Complexul "Rojistea" cu anexele       |  144.589,52| H.G. nr. 639/1995, |
|    | (canton silvic si casa incubatie) si  |            | republicata        |
|    | terenul aferent din Bratovoiesti,     |            |                    |
|    | jud. Dolj                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 38.| Complex "Cindrelul" cu teren aferent  |    1.211,00| H.G. nr. 639/1995, |
|    | din Paltinis, jud. Sibiu              |            | republicata        |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 39.| Spatiu comercial amenajat (8 camere)  |       -    | H.G. nr. 1224/2001 |
|    | la parter bloc locuinte, str. Iulius  |            |                    |
|    | Cezar nr. 3, p+1, Drobeta-Tr. Severin |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 40.| Apartament parter preluat din cladire |       34,20| H.G. nr. 1224/2001 |
|    | S+p+1, str. N. Balcescu nr. 4,        |            |                    |
|    | Orastie, jud. Hunedoara               |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 41.| Complex "Parc" din Tg. Mures,         |    2.841,21| H.G. nr. 64/1996   |
|    | Str. Primariei nr. 2, jud. Mures,     |            |                    |
|    | compus din: hotel, restaurant si      |            |                    |
|    | terenul aferent                       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 42.| Imobil Cabana Ranca, statiunea Ranca, |    1.067,23| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | oras Novaci, jud. Gorj                |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 43.| Imobil Vila Lidia si teren aferent din|    7.651,00| H.G. nr. 109/2004  |
|    | Baile Herculane, Str. Zavoiului       |            |                    |
|    | nr. 38, jud. Caras-Severin            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 44.| Din Complex PALAT OLANESTI, din       |      -     | H.G. 811/1992      |
|    | Olanesti, Aleea Salcamilor nr. 2,     |            |                    |
|    | jud. Valcea:                          |            |                    |
|    | - cladire centrala termica 1 Mai      |            |                    |
|    | - cladire centrala termica sera veche |            |                    |
|    | - echipamente centrala termica casa   |            |                    |
|    |   veche                               |            |                    |
|    | - corp garda vechi                    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 45.| Complex Micesti compus din casa de    |  131.099,00| H.G. nr. 2375/2004 |
|    | oaspeti, castel de vanatoare,         |            |                    |
|    | popicarie, casa taraneasca, bazin     |            |                    |
|    | de inot si terenul aferent -          |            |                    |
|    | 131.099,00 mp din Micesti, comuna     |            |                    |
|    | Maracineni, jud. Arges                |            |                    |
|    | Cladiri P+1E, structura zidarie       |            |                    |
|    | portanta. Suprafata construita        |            |                    |
|    | = 1.974,90 mp                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|               SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL NEPTUN               |
|______________________________________________________________________________|
| 46.| Pepiniera din Eforie Nord,            |    8.710,04| H.G. nr. 639/1995, |
|    | jud. Constanta                        |            | republicata        |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 47.| Complex restaurant "Dunarea" impreuna |   14.850,20| H.G. nr. 567/1993, |
|    | cu Hotel si bar "Dacia" si terenul    |            | republicata        |
|    | aferent constructiilor, inclusiv teren|            |                    |
|    | tenis de camp din Neptun - Olimp,     |            |                    |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 48.| Vila "Marul" A+B cu terenul aferent   |    4.163,40| H.G. nr. 567/1993, |
|    | din Neptun - Olimp, jud. Constanta    |            | republicata        |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 49.| Vila nr. 1 cu 8 apartamente si terenul|    1.469,54| H.G. nr. 567/1993, |
|    | aferent din Neptun - Olimp,           |            | republicata        |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 50.| Vila nr. 4 cu 8 apartamente si terenul|    2.177,02| H.G. nr. 596/1996  |
|    | aferent din Neptun - Olimp,           |            |                    |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 51.| Vila nr. 5 cu 8 apartamente si terenul|    2.729,40| H.G. nr. 596/1996  |
|    | aferent din Neptun - Olimp,           |            |                    |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 52.| Sere si rasadnite cu terenul aferent  |    4.384,69| H.G. nr. 567/1993  |
|    | din Neptun - Olimp, jud. Constanta    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 53.| Grup gospodaresc din zona II cu       |    6.957,70| H.G. nr. 567/1993  |
|    | spalatorie si braseria "Turist", cu   |            |                    |
|    | terenul aferent, din Neptun - Olimp,  |            |                    |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 54.| Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul|      609,76| H.G. nr. 567/1993  |
|    | aferent din Neptun - Olimp,           |            |                    |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 55.| Vila "Parul" A+B cu terenul aferent   |    4.815,09| H.G. nr. 567/1993  |
|    | din Neptun - Olimp, jud. Constanta    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 56.| Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent   |    5.413,74| H.G. nr. 567/1993  |
|    | din Neptun - Olimp, jud. Constanta    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 57.| Vila "Violeta" cu terenul aferent din |    3.946,65| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Neptun - Olimp, jud. Constanta        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 58.| Vila "Bujorul" cu terenul aferent din |    7.313,04| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Neptun - Olimp, jud. Constanta        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 59.| Vilele "Crinul" si "Salcia" cu terenul|    3.562,32| H.G. nr. 567/1993  |
|    | aferent din Neptun - Olimp,           |            |                    |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 60.| Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent  |    4.981,39| H.G. nr. 567/1993  |
|    | din Neptun - Olimp, jud. Constanta    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 61.| Teren de tenis si teren minigolf din  |   14.414,35| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Neptun - Olimp (Hotel Arad),          |            |                    |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 62.| Vila "Egreta", Mamaia, jud. Constanta |      -     | O.G. nr. 61/2000   |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 63.| Vila "Cerna", Mamaia, jud. Constanta  |      -     | O.G. nr. 61/2000   |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 64.| Restaurant "Ambasador" cu terenul     |    8.299,64| H.G. nr. 639/1996  |
|    | aferent din Neptun - Olimp,           |            |                    |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 65.| Teren limitrof Hotel "Neptun" -       |    4.911,00| H.G.               |
|    | Vila Parul                            |            | nr. 868/16.08.2002 |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 66.| Teren limitrof Vila "Alunul"          |    1.614,72| H.G.               |
|    |                                       |            | nr. 868/16.08.2002 |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 67.| Teren limitrof Vila "Stejarul"        |    1.128,50| H.G.               |
|    |                                       |            | nr. 868/16.08.2002 |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 68.| Hotel si restaurant "Maramures" cu    |    8.670,00| H.G. nr. 457/2004  |
|    | terenul aferent din Neptun - Olimp,   |            |                    |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 69.| Vila Agigea cu terenul aferent din    |    6.972,18| H.G. nr. 1031/2004 |
|    | Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, |            |                    |
|    | jud. Constanta                        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|       SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA       |
|______________________________________________________________________________|
| 70.| Imobil - sediul administrativ - cu    |    1.098,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | terenul aferent din Cluj-Napoca,      |            |                    |
|    | str. Napoca nr. 16, jud. Cluj         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 71.| Casa de oaspeti cu terenul aferent din|    1.350,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 21,      |            |                    |
|    | jud. Cluj                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 72.| Casa de oaspeti cu terenul aferent din|      597,60| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 23,      |            |                    |
|    | jud. Cluj                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 73.| Casa de oaspeti cu terenul aferent din|    1.422,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 25,      |            |                    |
|    | jud. Cluj                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 74.| Casa de oaspeti cu terenul aferent din|    1.965,30| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 27,      |            |                    |
|    | jud. Cluj                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 75.| Complex hotel - restaurant "Victoria" |    2.470,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | cu terenul aferent din Cluj-Napoca,   |            |                    |
|    | B-dul 21 Decembrie nr. 54 - 56,       |            |                    |
|    | jud. Cluj                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 76.| Service auto "Victoria", cu terenul   |      283,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | aferent, compus din:                  |            |                    |
|    | - cladire garaj (partial)             |            |                    |
|    | - cladire birouri (partial)           |            |                    |
|    | Str. Dorobantilor nr. 18 - 20,        |            |                    |
|    | Cluj-Napoca, jud. Cluj                |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 77.| Teren agricol - tarlaua Ploton,       |  210.000,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | com. Apahida, jud. Cluj               |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 78.| Complex agroindustrial "Apahida" din  |   41.967,80| H.G. nr. 445/1995  |
|    | comuna Apahida, Str. Libertatii nr. 1,|            |                    |
|    | jud. Cluj, cu terenul aferent, compus |            |                    |
|    | din:                                  |            |                    |
|    | - grup social                         |            |                    |
|    | - atelier preparate carne             |            |                    |
|    | - atelier pentru lactate              |            |                    |
|    | - bloc cu 12 apartamente              |            |                    |
|    | - grajd taurine nr. 3                 |            |                    |
|    | - grajd taurine nr. 4                 |            |                    |
|    | - hala crestere pui                   |            |                    |
|    | - grajd comun                         |            |                    |
|    | - grajd pentru porcine la ingrasat    |            |                    |
|    | - grajd maternitate scroafe + tineret |            |                    |
|    | - tabara vara pentru porcine          |            |                    |
|    | - magazie cereale                     |            |                    |
|    | - bucatarie furaje                    |            |                    |
|    | - filtru sanitar                      |            |                    |
|    | - magazie cereale 1000 t              |            |                    |
|    | - centrala termica                    |            |                    |
|    | - fanar                               |            |                    |
|    | - patule pentru porumb                |            |                    |
|    | - patule pentru porumb circulare      |            |                    |
|    | - remize masini + tractoare           |            |                    |
|    | - atelier mecanic                     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 79.| Teren agricol in tarlaua Budustau,    |  200.000,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | com. Apahida, jud. Cluj               |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 80.| Sector agroindustrial Huedin, cu      |            | H.G. nr. 445/1995  |
|    | terenul aferent, compus din:          |            |                    |
|    | a) incinta: saivan de oi, grajd       |   17.945,92|                    |
|    | animale, distilerie, fanar;           |            |                    |
|    | b) casa oaspeti;                      |            |                    |
|    | c) amenajare pomicola din localitatea |      245,98|                    |
|    | Huedin, jud. Cluj                     |  252.208,10|                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 81.| Sector piscicol Campenesti compus din:|            | H.G. nr. 445/1995  |
|    | a) incinta;                           |    2.390,00|                    |
|    | b) amenajare piscicola din localitatea|1.257.611,00|                    |
|    | Campenesti, jud. Cluj                 |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 82.| Apartament, str. Nicolae Titulescu    |       32,38| H.G. nr. 1224/2001 |
|    | nr. 24 (fosta str. Pata nr. 24),      |            |                    |
|    | ap. 25, sc. 3 - parter (3 cam.) Cluj, |            |                    |
|    | jud. Cluj                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SUCEAVA                |
|______________________________________________________________________________|
| 83.| Hotelul si restaurantul "Gloria" cu   |    5.021,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | constructiile anexe si terenul aferent|            |                    |
|    | din Municipiul Suceava, din           |            |                    |
|    | str. Vasile Bumbac nr. 4 - 8,         |            |                    |
|    | jud. Suceava                          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 84.| Ferma "Bradet" nr. 1 formata din      |   97.992,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | cladire birouri si magazii, hala      |            |                    |
|    | de preparare, beci fructe si legume,  |            |                    |
|    | cu terenul aferent din Suceava,       |            |                    |
|    | Str. Parcului nr. 1, jud. Suceava     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 85.| Imobil Pensiune PALACE cu terenul     |    1.130,00| H.G. nr. 109/2004  |
|    | aferent, din Slanic-Moldova,          |            |                    |
|    | str. Vasile Alexandri nr. 6,          |            |                    |
|    | jud. Bacau                            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|      SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR       |
|______________________________________________________________________________|
| 86.| Imobil, bd. N. Balcescu nr. 21,       |    1.195,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 87.| Imobil, str. Mendeleev nr. 36 - 38,   |      558,15| H.G. nr. 567/1993  |
|    | corp vechi, sector 1, Bucuresti       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 88.| Imobil, bd. Elisabeta nr. 7 - 9       |    1.349,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | (fost Republicii nr. 10 - 12),        |            |                    |
|    | sector 3, Bucuresti, partial          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 89.| Imobil, str. Matei Millo nr. 7,       |      517,12| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 90.| Imobil si garaj, bd. G-ral Gh. Magheru|    1.747,51| H.G. nr. 567/1993  |
|    | nr. 28 - 30, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 91.| Imobil, Piata Amzei nr. 6, sector 1,  |      454,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 92.| Imobil, bd. Dacia nr. 59, sector 1,   |      414,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Bucuresti (fost nr. 13)               |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 93.| Imobil, Calea Victoriei nr. 216,      |      790,77| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 94.| Spatiu de productie in suprafata      |      -     | OT/03.03.2000      |
|    | totala construita de 375,66 mp,       |            | 281/10.07.2000     |
|    | din Calea Victoriei nr. 216, sector 1,|            | 469/06.09.2002     |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 95.| Imobil, str. Constantin Mille nr. 17, |      738,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 96.| Imobil, str. Luigi Cazavillan nr. 19, |      738,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 97.| Imobil, str. Luigi Cazavillan nr. 16, |      944,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | corp A+B, sector 1, Bucuresti         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 98.| Imobil, Str. Transilvaniei nr. 2,     |      582,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
| 99.| Imobil, Calea Dorobantilor nr. 129,   |      149,82| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|100.| Imobil, Splaiul Independentei         |    9.608,79| H.G. nr. 567/1993  |
|    | nr. 202 A, sector 6, Bucuresti        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|101.| Imobil, str. Brezoianu Ion nr. 35,    |      150,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|102.| Imobil, str. Atena nr. 11, sector 1,  |      820,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|103.| Imobil, str. G. Clemanceau nr. 5,     |      532,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|104.| Imobil, str. G. Clemanceau nr. 9B,    |       86,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|105.| Imobil, str. Matei Millo nr. 13,      |    1.361,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|106.| Imobil, Piata Walter Maracineanu      |    4.130,98| H.G. nr. 567/1993  |
|    | nr. 1 - 3, sector 1, Bucuresti        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|107.| Imobil, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7,  |    2.190,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti, partial          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|108.| Imobil, bd. Regina Elisabeta nr. 3    |    1.031,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | (fost Republicii nr. 16), sector 3,   |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|109.| Imobil, bd. Carol I nr. 12 (fost      |    1.734,48| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Republicii nr. 32), sector 3,         |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|110.| Imobil, str. Lipscani nr. 19,         |    1.804,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 3, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|111.| Imobil, Piata Rosetti nr. 4, sector 2,|      603,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|112.| Imobil, str. Campineanu nr. 3 - 5,    |    1.750,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|113.| Imobil, str. Constantin Mille nr. 12, |      590,67| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|114.| Imobil, bd. Nicolae Balcescu          |    1.414,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | nr. 17 - 19, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|115.| Apartament nr. 2 din str. C. Sandu    |       65,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Aldea nr. 14A, et. 1, sector 1,       |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|116.| Apartament nr. 10 din Str. Arcului    |       31,38| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 14, et. 2, sector 2, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|117.| Apartament nr. 14 din str. Tudor      |       13,85| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Arghezi nr. 32, et. 2, sector 2,      |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|118.| Apartament nr. 5 din str. Atena nr. 7,|       48,30| H.G. nr. 39/1996   |
|    | et. 2, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|119.| Apartament nr. 3 din Bd. Aviatorilor  |       84,25| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 35, et. 1, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|120.| Apartament nr. 2 din Bd. Aviatorilor  |      351,01| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 98, et. 1, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|121.| Apartament nr. 1 din Bd. Aviatorilor  |      971,78| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 100, parter, sector 1, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|            |____________________|
|122.| Apartament ap. 2 din Bd. Aviatorilor  |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 100, et. 1, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|123.| Apartament nr. 1 si garaj din         |    1.199,13| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Amiral C. Balescu nr. 19,        |            |                    |
|    | parter, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|124.| Apartament nr. 20 din Str. Braziliei  |        7,28| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 1 - 3, sc. B, et. 2, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|125.| Apartament nr. 1 si garaj din         |       69,46| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Bruxelles nr. 3, Corp A, parter, |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|126.| Apartament nr. 2 din str. Bitolia     |       95,88| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 10, et. 1, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|127.| Apartament nr. 3 din str. Bitolia     |       38,25| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 19, et. 2, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|128.| Apartament nr. 1 din str. Bitolia     |       65,28| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 51, parter, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|129.| Camera de serviciu nr. 55 din         |      -     | H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Ion Brezoianu nr. 29B, et. 5,    |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|130.| Apartament nr. 8 din str. Brezoianu   |       12,30| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 10, et. 4, sector 5, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|131.| Apartament nr. 20 din str. Poenaru    |        5,41| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Bordea nr. 6, sector 4, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|132.| Apartament nr. 1 si garaj din         |        9,67| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Radu Boiangiu nr. 15 - 17,       |            |                    |
|    | parter, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|133.| Apartament nr. 2 din str. Victor      |      129,09| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Babes nr. 3, et. 1, sector 5,         |            |                    |
|    | Bucuresti, cota indiviza 58%          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|134.| Apartament nr. 9 din str. Caderea     |       15,83| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Bastiliei nr. 7, et. 2, sector 1,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|135.| Apartament nr. 50 din bd. N. Balcescu |        8,40| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 5, sc. B, et. 7, sector 1,        |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|136.| Apartament nr. 16 din bd. N. Balcescu |        9,30| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 9, sc. B, et. 2, sector 1,        |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|137.| Apartament nr. 2 si garaj din         |      226,66| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Str. Crangului nr. 1, etaj 1, teren   |            |                    |
|    | aferent 124,66 mp, sector 1,          |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|    | Teren curte aferent apartamentului 1  |            |                    |
|    | de 102,00 mp                          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|138.| Imobil si garaj, Str. Crangului nr. 6,|      232,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|139.| Apartament nr. 1 si garaj din         |      530,76| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Str. Crangului nr. 11A, parter,       |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|            |                    |
|140.| Apartament nr. 2 din Str. Crangului   |            |                    |
|    | nr. 11A, et. 1, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|141.| Teren, Str. Crangului nr. 17,         |        2,35| H.G. nr. 39/1996   |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|142.| Apartament nr. 14 din Str. Clucerului |        7,28| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 62 - 66, sc. C, parter, sector 1, |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|143.| Imobil si garaj, str. Prof. Dr. Ion   |      554,80| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Cantacuzino nr. 4, sector 1, Bucuresti|            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|144.| Apartament nr. 10 din str. J.L.       |       24,08| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Calderon nr. 59, et. 2, sector 2,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|145.| Apartament nr. 3 din str. Drobeta     |        3,28| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 19A, et. 1, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|146.| Apartament nr. 13 din str. George     |        6,32| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Enescu nr. 7, et. 2, sector 1,        |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|147.| Apartament nr. 20 din str. George     |        8,37| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Enescu nr. 9, et. 2, sector 1,        |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|148.| Apartament nr. 1 din str. Frumoasa    |      236,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 36, parter, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|149.| Apartament nr. 1 si garaj din         |      127,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Finlanda nr. 6, parter, sector 1,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|150.| Apartament nr. 2 din Str. Helesteului |       58,08| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 5, et. 1, sector 1, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|151.| Imobil si garaj, Str. Helesteului     |      338,08| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 26, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|152.| Apartament nr. 1 si 1/2 garaj,        |      291,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Herastrau nr. 37, sector 1,      |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|            |____________________|
|153.| Apartament nr. 2 si 1/2 garaj,        |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Herastrau nr. 37, sector 1,      |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|154.| Imobil, str. Herastrau nr. 40,        |      244,58| H.G. nr. 39/1996   |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|155.| Imobil, intr. Eliza Zamfirescu        |      318,39| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Leonida, (fost Nic. Ionescu) nr. 11,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|156.| Imobil si garaj, str. Pictor Barbu    |      596,27| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Iscovescu nr. 25, sector 1, Bucuresti |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|157.| Imobil si garaj, str. av. Teodor      |      189,10| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Iliescu nr. 44, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|158.| Apartament nr. 1 din str. av.         |      113,73| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Teodor Iliescu nr. 72, parter,        |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|159.| Apartament nr. 4 din sos. Kiseleff    |    4.086,91| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 20, et. 1, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|            |____________________|
|160.| Apartament nr. 5 din sos. Kiseleff    |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 20, et. 2, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|161.| Apartament nr. 1 din sos. Kiseleff    |    6.672,23| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 22, parter, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|162.| Apartament nr. 1 din sos. Kiseleff    |      314,54| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 24, parter, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|            |____________________|
|163.| Apartament nr. 2 din sos. Kiseleff    |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 24, parter, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|            |____________________|
|164.| Apartament nr. 3 din sos. Kiseleff    |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 24, et. 1, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|            |____________________|
|165.| Apartament nr. 4 din sos. Kiseleff    |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 24, et. 1, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|            |____________________|
|166.| Apartament nr. 1 din sos. Kiseleff    |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 24, Corp A, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|            |____________________|
|167.| Apartament nr. 2 din sos. Kiseleff    |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 24, Corp B, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|168.| Apartament nr. 92 din str. C-tin      |       10,75| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Radulescu Motru nr. 16, sc. C, bl. 21,|            |                    |
|    | et. 2, sector 4, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|169.| Apartament nr. 30 din bd. Regina      |       92,60| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Elisabeta nr. 25, et. 6, sector 5,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|170.| Apartament nr. 42 din str. Luterana   |        4,15| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 5, sc. D, et. 2, sector 1,        |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|171.| Apartament nr. 4 din str. lt. Gh. Manu|        8,20| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 12, et. 1, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|172.| Apartament nr. 8 din str. Londra      |       31,01| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 4, et. 2, sector 1, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|173.| Apartament nr. 1 si garaj din         |      434,84| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Dr. Lister nr. 63, parter,       |            |                    |
|    | sector 5, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|            |____________________|
|174.| Apartament nr. 2 din str. Dr. Lister  |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 63, et. 1, sector 5, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|175.| Apartament nr. 18 si garaj din        |        8,42|                    |
|    | str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 3,     |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|            |____________________|
|176.| Apartament nr. 28 din str. Dionisie   |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | Lupu nr. 74, et. 5, sector 1,         |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|177.| Apartament nr. 1 din str. Maxim Gorki |      129,90| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 24, parter, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|178.| Apartament nr. 1 si garaj din         |      238,58| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Dr. Gr. Mora nr. 13, parter,     |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|179.| Imobil si garaj, str. Spataru N.      |      193,28| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Milescu nr. 65, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|180.| Apartament nr. 1 si garaj din         |      152,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | bd. Marasti nr. 49, parter, sector 1, |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|181.| Apartament nr. 8 din bd. Ion Mihalache|       55,68| H.G. nr. 39/1996   |
|    | (fost 1 Mai) nr. 64, bl. 41, et. 2,   |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|182.| Imobil, str. lt. Victor Manu, 73 bis, |      369,39| H.G. nr. 39/1996   |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|183.| Apartament nr. 8 din bd. G-ral        |       16,20| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Gh. Magheru nr. 12 - 14, et. 4,       |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|184.| Apartament nr. 10 din bd. G-ral       |       12,28| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Gh. Magheru nr. 24, et. 6, sector 1,  |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|185.| Apartament nr. 18 din bd. G-ral       |        1,02| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Gh. Magheru nr. 32 - 36, sc. C, et. 4,|            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|186.| Apartament nr. 2 si garaj din         |       21,23| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Oslo nr. 8, et. 1, sector 1,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|187.| Apartament si garaj din str. Pictor   |        1,15| H.G. nr. 39/1996   |
|    | I. Negulici nr. 11, parter, ap. 2,    |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|188.| Imobil si garaj din str. Pictor       |      341,45| H.G. nr. 39/1996   |
|    | I. Negulici nr. 20, sector 1,         |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|189.| Apartament nr. 2 din str. Pictor      |      290,95| H.G. nr. 39/1996   |
|    | I. Negulici nr. 32, et. 1, sector 1,  |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|190.| Apartament nr. 3 din str. Pictor      |       53,56| H.G. nr. 39/1996   |
|    | I. Negulici nr. 42, et. 1, sector 1,  |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|191.| Apartament nr. 1 din str. lt. av.     |      102,23| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Serban Petrescu nr. 9, parter,        |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|192.| Teren aferent ap. 16 din              |       29,16| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Str. Pivnicierului nr. 4 - 6, et. 3,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|193.| Apartament nr. 2 din Str. Plantelor   |       51,67| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 16, et. 1, sector 2, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|194.| Apartament nr. 1 din Str. Plantelor   |      140,38| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 44, parter, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|195.| Apartament nr. 2 si garaj din         |       40,70| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. cpt. Gr. Preotescu nr. 29,       |            |                    |
|    | parter, sector 4, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|196.| Apartament nr. 2 din str. Dimitrie    |       68,15| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Paciurea nr. 6, parter, sector 2,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|197.| Apartament nr. 2 din str. ing. Ermil  |       70,71| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Pangratti nr. 14, et. 1, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|198.| Apartament nr. 2 din str. ing. Ermil  |      142,18| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Pangratti nr. 25, et. 1, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|199.| Teren aferent ap. 2, et. 1, situat    |       18,92| H.G. nr. 39/1996   |
|    | in str. Alex. Philipide nr. 12,       |            |                    |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|200.| Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4,       |       22,12|                    |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|201.| Apartament nr. 8 din bd. Carol I      |        1,76| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 54 B (fost Pache Protopopescu     |            |                    |
|    | nr. 64 B), et. 5, sector 2, Bucuresti |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|202.| Apartament nr. 1 din Piata Amzei      |        3,63| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 15, et. 1, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|203.| Apartament nr. 6 din str. Washington  |       30,81| H.G. nr. 39/1996   |
|    | (fosta Rozelor) nr. 13, et. 2,        |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|204.| Apartament nr. 2 din str. Popa Soare  |       22,70| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 14, parter, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|205.| Apartament nr. 1 din str. av. St.     |      164,76| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Sanatescu nr. 8, parter, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|206.| Apartament nr. 12 si garaj din str.   |       18,20| H.G. nr. 39/1996   |
|    | av. Gh. Stalpeanu nr. 11, bl. 8,      |            |                    |
|    | et. 2, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|207.| Apartament nr. 1 si garaj din str.    |      290,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | lt. av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|208.| Apartament nr. 1 din str. Ivan        |      778,28| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Turgheniev nr. 2 - 4, parter,         |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|209.| Apartament nr. 2 si garaj din str.    |            | H.G. nr. 39/1996   |
|    | Ivan Turgheniev nr. 2 - 4, et. 1,     |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|210.| Teren aferent ap. 1 din str. Ivan     |      165,30| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Turgheniev nr. 6, parter, ap. 1,      |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|211.| Apartament nr. 1 din str. Muzeul      |      185,81| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Zambaccian nr. 27, parter, sector 1,  |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|212.| Apartament nr. 1 din str. av. Mircea  |      255,72| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Zorileanu nr. 45, parter, sector 1,   |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|213.| Imobil si garaj, str. av. Mircea      |      482,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Zorileanu nr. 51, sector 1, Bucuresti |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|214.| Teren aferent ap. 63 din str. Sipotul |        8,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Fantanilor nr. 2, et. 5, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|215.| Apartament nr. 3 si garaj din         |       20,70| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    | |____|_______________________________________|____________|____________________|
|216.| Apartament nr. 1 din str. Emanuel     |       90,22| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Porumbaru nr. 41A, parter, sector 1,  |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|217.| Apartament nr. 2 din str. C-tin Prezan|    1.677,59| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 4, et. 1, sector 1, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|218.| Apartament nr. 5 din str. Ardeleni    |       11,50| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 1, et. 1, sector 2, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|219.| Apartament nr. 24 din str. Ardeleni   |       11,50| H.G. nr. 214/2001 |
|    | nr. 1, et. 5, sector 2, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|220.| Apartament nr. 1A din str. Valeriu    |       36,56| H.G. nr. 11/1995   |
|    | Braniste nr. 56, bl. 5, sc. B,        |            |                    |
|    | sector 3, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|221.| Teren, str. Baiculesti nr. 1,         |    1.451,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|222.| Teren, str. Smardan nr. 5, sector 3,  |    1.138,52| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|223.| Teren, Calea Victoriei nr. 109,       |    1.076,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|224.| Teren, bd. Dacia nr. 30, sector 1,    |    1.017,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|225.| Teren, Str. Ministerului nr. 2 - 4,   |      562,04| H.G. nr. 567/1993  |
|    | tronson 1, intrarea 2 si tronson 2,   |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|226.| Teren, Str. Doamnei nr. 17 - 19,      |      940,49| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 3, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|227.| Teren, Calea Mosilor nr. 128,         |    1.986,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|228.| Apartament nr. 19 din str. Trestiana  |       -    | D.C. nr. 957/1995  |
|    | nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4,         |            |                    |
|    | sector 5, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|229.| Depozite si ateliere cu terenul       |    2.580,50| H.G. nr. 567/1993  |
|    | aferent din str. Fabrica de Glucoza   |            |                    |
|    | nr. 3A, sector 2, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|230.| Teren aferent ap. 1 din str. Sofia    |       24,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 18, parter, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|231.| Teren aferent ap. 1 din str. dr.      |      100,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Draghiescu nr. 4, parter, sector 5,   |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|232.| Teren aferent ap. 7 din               |       14,50| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Str. Progresului nr. 13, etaj 3,      |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|233.| Teren aferent ap. 6 din bd. Pache     |       20,25| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Protopopescu nr. 1, etaj 2, sector 2, |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|234.| Teren aferent ap. 1 din str. dr.      |       12,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Lister nr. 58, parter, sector 5,      |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|235.| Teren aferent ap. 1 din str. Iulius   |       46,60| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Tetrat nr. 31, parter, sector 1,      |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|236.| Teren aferent ap. 3 din str. Obedenaru|      100,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 19, etaj 1, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|237.| Teren aferent ap. 2 din Str. Braziliei|       50,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 7, etaj 1, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|238.| Teren aferent ap. 3 din str. Spiru    |       13,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Haret nr. 13, parter, sector 1,       |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|239.| Teren aferent ap. 1 din               |       57,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Str. Fluierului nr. 17D, parter,      |            |                    |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|240.| Teren aferent ap. 2 din str. dr.      |      130,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | N. Manolescu nr. 5 - 7, parter,       |            |                    |
|    | sector 5, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|241.| Teren aferent ap. 2 din str. Amiral   |       20,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Balescu nr. 29, et. 1, sector 1,      |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|242.| Teren aferent ap. 2 din str. Costache |       30,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Negri nr. 10 bis, parter, sector 5,   |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|243.| Teren aferent ap. 3 din str. Sandu    |      120,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Aldea nr. 19, et. 1, sector 1,        |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|244.| Teren aferent ap. 2 din str. Andrei   |       38,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Muresan nr. 29, et. 1, sector 1,      |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|245.| Teren curte aferent ap. 1 din str.    |      448,31| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Moliere nr. 3 - 5, parter, sector 1,  |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|246.| Teren curte aferent ap. 2 din str.    |      224,15| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Moliere nr. 3 - 5, ap. 2, et. 1,      |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|247.| Teren curte aferent ap. 3 din         |      394,84| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Moliere nr. 3 - 5, et. 2,        |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|248.| Apartament nr. 54 din Bd. Iancu de    |       10,86| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Hunedoara nr. 66, et. 7, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|249.| Apartament nr. 56 din Bd. Iancu de    |       13,78| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Hunedoara nr. 66, et. 7, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|250.| Apartament nr. 57 din Bd. Iancu de    |       10.86| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Hunedoara nr. 66, et. 8, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|251.| Apartament nr. 59 din Bd. Iancu de    |       13,78| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Hunedoara nr. 66, et. 8, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|252.| Apartament nr. 62 din Bd. Iancu de    |       13,78| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Hunedoara nr. 66, et. 9, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|253.| Imobil (fara ap. 54, 56, 57, 59, 62), |      267,94| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bd. I. de Hunedoara nr. 66, sector 1, |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|254.| Apartament nr. 17 din Str. Icoanei    |       17,88| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 110, et. 5, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|255.| Apartament nr. 21 din Str. Icoanei    |       25,61| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 110, et. 6, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|256.| Apartament nr. 22 din Str. Icoanei    |       20,12| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 110, et. 7, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|257.| Apartament nr. 25 din Str. Icoanei    |       20,12| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 110, et. 8, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|258.| Apartament nr. 32 din Str. Icoanei    |       18,12| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 110, et. 10, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|259.| Apartament nr. 33 din Str. Icoanei    |       25,22| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 110, et. 10, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|260.| Apartament nr. 1 din str. Turda       |        9,00| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 120, parter, sector 1, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|261.| Apartament nr. 5 din str. Turda       |        8,97| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 120, et. 1, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|262.| Apartament nr. 14 din str. Turda      |       10,85| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 120, et. 3, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|263.| Apartament nr. 18 din str. Turda      |       10,85| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 120, et. 4, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|264.| Apartament nr. 6 din str. Vlaicu Aurel|        6,48| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 147, et. 1, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|265.| Apartament nr. 49 din str. Vlaicu     |        8,23| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Aurel nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|266.| Apartament nr. 52 din str. Vlaicu     |        6,28| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Aurel nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|267.| Apartament nr. 57 din str. Vlaicu     |        8,23| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Aurel nr. 147, sc. B, et. 3, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|268.| Apartament nr. 61 din str. Vlaicu     |        8,23| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|269.| Apartament nr. 62 din str. Vlaicu     |        6,63| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|270.| Apartament nr. 64 din str. Vlaicu     |        6,28| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|271.| Apartament nr. 67 din str. Vlaicu     |        6,69| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Aurel nr. 147, sc. B, et. 5, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|272.| Apartament nr. 70 din str. Vlaicu     |        6,63| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|273.| Apartament nr. 71 din str. Vlaicu     |        6,65| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|274.| Apartament nr. 72 din str. Vlaicu     |        6,28| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|275.| Imobil si garaj, str. Avram Iancu     |      657,00| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 8, sector 2, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|276.| Imobil, str. G-ral Ion Florescu nr. 1,|      228,90| H.G. nr. 214/2001  |
|    | sector 3, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|277.| Mansarda imobil, str. Alexandru       |        -   | H.G. nr. 214/2001  |
|    | Philippide nr. 15, sector 2, Bucuresti|            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|278.| Imobil, str. Romulus nr. 4, sector 2, |      591,30| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|279.| Imobil, str. Romulus nr. 6, sector 2, |      689,00| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|280.| Imobil, str. Muzeul Zambaccian nr. 17,|      493,24| H.G. nr. 214/2001  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|281.| Teren aferent ap. 1 din str. Praga    |      144,76| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 2, parter, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|282.| Apartament nr. 2 si garaj din         |      287,07| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Aleea Alexandru nr. 44, et. 1,   |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|283.| Apartament nr. 1 din str. Haga nr. 3, |      103,97| H.G. nr. 39/1996   |
|    | parter, cu terenul aferent, sector 1, |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|284.| Apartament nr. 5 din str. Matei       |       11,00| O.G. nr. 61/2000   |
|    | Voievod nr. 21 - 23, et. 1, sector 2, |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|285.| Apartament nr. 7 din str. Matei       |       10,00| O.G. nr. 61/2000   |
|    | Voievod nr. 21 - 23, et. 2, sector 2, |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|286.| Apartament nr. 10 din str. Matei      |       10,00| O.G. nr. 61/2000   |
|    | Voievod nr. 21 - 23, et. 4, sector 2, |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|287.| Apartament nr. 12 din str. Matei      |       10,00| O.G. nr. 61/2000   |
|    | Voievod nr. 21 - 23, et. 5, sector 2, |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|288.| Apartament nr. 3 din str. Matei       |        7,00| O.G. nr. 61/2000   |
|    | Voievod nr. 21 - 23, parter, sector 2,|            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|289.| Cladire, birouri, ateliere, depozite  |    3.309,10| D.T. nr. 104/2001  |
|    | cu spatii frigorifice si teren aferent|            | O.T. nr. 46/2003   |
|    | din str. Maguricea nr. 4, sector 1,   |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|290.| Imobil, str. Smardan nr. 3, sector 3, |      880,00| Legea nr. 122/2001 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|291.| Imobil, str. Traian nr. 98, bl. L112B,|       55,13| Legea nr. 122/2001 |
|    | parter, (cota indiviza), sector 3,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|292.| Imobil, str. M. Basarab nr. 71,       |       32,89| Legea nr. 122/2001 |
|    | bl. L 111A, parter, (cota indiviza),  |            |                    |
|    | sector 3, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|293.| Imobil, str. M. Basarab nr. 73,       |       99,69| Legea nr. 122/2001 |
|    | bl. L113A, parter, (cota indiviza),   |            |                    |
|    | sector 3, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|294.| Apartament nr. 10 din str. N. Racota  |       21,75| H.G. nr. 1173/2001 |
|    | nr. 16 - 18, et. 4, sector 1,         |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|295.| Apartament nr. 9 din bd. Dacia nr. 55,|       11,75| H.G. nr. 172/2002  |
|    | et. 4, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|296.| Apartament nr. 12 din bd. Dacia       |       15,02| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 55, et. 6, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|297.| Apartament nr. 15 din bd. Dacia       |       12,12| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 55, et. 7, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|298.| Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu |       26,78| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|299.| Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu |       37,43| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|300.| Apartament nr. 7 din str. M. Eminescu |       34,96| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 124, sc. B2, et. 2, sector 2,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|301.| Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu |       32,39| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2,      |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|302.| Apartament nr. 10 din str. M. Eminescu|       42,16| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 124, sc. B1, et. 4, sector 2,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|303.| Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu |       54,40| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2,      |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|304.| Apartament nr. 14 din str. M. Eminescu|       73,81| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 44 - 48, et. 6, sector 2,         |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|305.| Apartament nr. 12 din str. M. Eminescu|       78,75| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 50 - 54, et. 5, sector 2,         |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|306.| Apartament nr. 13 din str. M. Eminescu|       88,75| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 44 - 48, et. 6, sector 2,         |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|307.| Apartament nr. 9 din str. M. Eminescu |       76,98| H.G. nr. 172/2002  |
|    | nr. 50 - 54, et. 4, sector 2,         |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|308.| Imobil si garaj, Aleea Alexandru      |      684,33| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 40, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|309.| Teren, Str. Armindenului nr. 8 - 10,  |      550,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1 Bucuresti                    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|310.| Imobil, Str. Aviatorilor nr. 50A,     |    1.043,99| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1 Bucuresti                    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|311.| Teren, Calea Floreasca nr. 202,       |    3.995,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|312.| Imobil, Calea Victoriei nr. 39        |      871,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | (fosta str. Campineanu nr. 20),       |            |                    |
|    | sector 1 Bucuresti                    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|313.| Imobil, str. Campineanu nr. 16,       |      245,85| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|314.| Imobil, str. B. Delavrancea nr. 12,   |      602,52| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|315.| Teren, str. B. Delavrancea nr. 12A,   |      629,40| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|316.| Imobil, Calea Dorobantilor nr. 87,    |         -  | O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|317.| Imobil, str. M. Eminescu              |      945,98| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 102 - 104, sector 2, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|318.| Teren, D.P. Kiseleff nr. 17 - 17B,    |    4.255,66| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|319.| Imobil, str. P.D. Kiseleff nr. 55,    |      934,00| H.G. nr. 214/2001  |
|    | vila 9, parter, ap. 2, sector 1,      |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|320.| Apartament nr. 1 din str. Marasti     |      111,98| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 4, parter, ap. 1, sector 1,       |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|321.| Apartament nr. 3 din str. Marasti     |      108,14| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 4, et. 2, ap. 3, sector 1,        |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|322.| Apartament nr. 14 din Calea Victoriei |      610,07| H.G. nr. 214/2001  |
|    | nr. 91 - 93, sc. B, et. 4, sector 1,  |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|323.| Apartament nr. 1 din str. Argentina   |      108,60| H.G. nr. 462/2001  |
|    | nr. 33, parter, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|324.| Teren, M. Gorki nr. 36, sector 1,     |      370,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|325.| Imobil, str. Mircea Voda nr. 47,      |      480,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 3, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|326.| Teren, Bd. Primaverii nr. 30,         |      781,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|327.| Imobil, Bd. Primaverii nr. 22,        |      764,71| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|328.| Imobil, Bd. Primaverii nr. 48A,       |    1.428,56| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|329.| Imobil si garaj, Bd. Primaverii       |      243,49| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 11, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|330.| Imobil cu garaj si terenul aferent din|      212,36| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Bucuresti, str. Pictor D. Rosenthal   |            |                    |
|    | nr. 13, sector 1                      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|331.| Imobil cu terenul aferent din         |      421,69| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Bucuresti, str. Tolstoi nr. 25,       |            |                    |
|    | ap. 1 si 2, sector 1                  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|332.| Apartament nr. 10 din                 |        9,01| H.G. nr. 214/2001  |
|    | str. N. Balcescu nr. 35, sc. A,       |            |                    |
|    | et. 5, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|333.| Apartament nr. 15 din str. Mihail     |       45,99| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7,       |            |                    |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|334.| Apartament nr. 8 din str. Mihail      |       35,55| H.G. nr. 214/2001  |
|    | Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2,      |            |                    |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|335.| Apartament nr. 8 din str. Mihail      |       39,89| H.G. nr. 172/2002  |
|    | Eminescu nr. 124, sc. B1, sector 2,   |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|336.| Cota indiviza de 52% din imobilul     |   65.800,00| H.G. nr. 866/2004  |
|    | Casa Presei, corpurile A, B, C, D,    |            |                    |
|    | corpurile de legatura D1-B2 si D1-C3, |            |                    |
|    | garaj, depozit si terasa - P-ta Presei|            |                    |
|    | Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti,    |            |                    |
|    | cu teren aferent                      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|337.| Teren, situat in Bucuresti,           |    6.988,50| H.G. nr. 64/1996   |
|    | Str. Tarmului nr. 19 (fost nr. 1),    |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|338.| Imobil si garaj, str. M. Gorki nr. 26,|    1.300,34| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|339.| Imobil si garaj, str. Scoala Floreasca|    1.517,38| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 9 - 11, sector 1, Bucuresti       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|340.| Imobil, str. Cuza Voda nr. 90,        |      452,56| H.G. nr. 1123/2001 |
|    | sector 4, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|341.| Teren, str. Sandu Aldea nr. 56,       |      480,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|342.| Imobil, str. Alecsandri nr. 5,        |      186,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|343.| Imobil, str. Alex. Petofi nr. 47,     |      208,30| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|344.| Imobil, str. Alexandrescu nr. 86,     |    1.592,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|345.| Teren, str. Aleea Alexandru nr. 1,    |      170,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|346.| Imobil, str. Aleea Alexandru nr. 37,  |    1.350,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|347.| Imobil, str. Aleea Alexandru nr. 41,  |      554,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|348.| Apartament nr. 18, str. Ardeleni      |       11,51| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 1, bl. 39, sector 2, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|349.| Imobil si garaj, str. Arghezi nr. 7,  |    1.019,09| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|350.| Imobil si garaj, str. Arghezi nr. 9,  |    2.074,75| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|351.| Teren, Str. Armasului nr. 14,         |      802,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|352.| Imobil si garaj, str. Armeneasca      |      765,90| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 35, sector 2, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|353.| Imobil, Str. Armindenului nr. 12,     |      980,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|354.| Imobil si garaj, str. Atena nr. 2 bis,|      373,82| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|355.| Imobil si garaj, Str. Aviatorilor     |      558,65| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|356.| Imobil si garaj, Str. Aviatorilor     |      540,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 72, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|357.| Imobil, Str. Aviatorilor nr. 88,      |      432,22| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|358.| Imobil si garaj, Str. Aviatorilor     |      432,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 9, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|359.| Apartament nr. 5, str. Balcescu       |       20,35| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|360.| Spatiu comercial, str. Balcescu       |      102,40| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 22, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|361.| Imobil, str. Balcescu nr. 26,         |      591,40| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|362.| Imobil, Str. Batistei nr. 13,         |    1.710,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|363.| Imobil si garaj, Str. Batistei nr. 39,|    1.264,40| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|364.| Imobil si garaj, str. Belgrad nr. 8,  |      371,20| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|365.| Teren, str. Bitolia nr. 5, sector 1,  |       81,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|366.| Teren, str. Bitolia nr. 7 - 9,        |      119,46| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|367.| Imobil, str. Ghe. Bratianu nr. 7,     |      413,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|368.| Imobil, sos. Bucuresti-Ploiesti       |   10.450,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 5, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|369.| Imobil si garaj, str. Burghelea nr. 1,|      753,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|370.| Imobil si garaj, str. Burghelea nr. 3,|    1.019,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|371.| Imobil si garaj, Str. Calarasilor     |      609,95| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 79, bl. 3, sector 3, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|372.| Imobil, str. J. L. Calderon nr. 46,   |      970,45| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|373.| Imobil, str. J. L. Calderon nr. 48,   |      543,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|374.| Imobil si garaj, str. J. L. Calderon  |      923,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 63, sector 2, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|375.| Teren, str. Calotesti nr. 1, bl. 6,   |      235,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 3, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|376.| Apartament nr. 18 si garaj            |       87,71| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Lascar Catargiu nr. 11A,         |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|377.| Imobil, str. Lascar Catargiu nr. 15,  |    1.107,55| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|378.| Imobil, str. Lascar Catargiu nr. 29,  |      504,30| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|379.| Teren, str. Lascar Catargiu nr. 39,   |    1.775,20| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|380.| Imobil, str. Lascar Catargiu nr. 50,  |      789,50| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|381.| Imobil, str. Lascar Catargiu nr. 8    |      717,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | A, B, C, D, sector 1, Bucuresti       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|382.| Imobil si garaj, str. H. Coanda nr. 9,|      920,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|383.| Apartament nr. 1,                     |      134,40| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Al. Constantinescu nr. 46 - 48,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|384.| Apartament nr. 2,                     |      230,85| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Al. Constantinescu nr. 46 - 48,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|385.| Apartament nr. 3,                     |      114,92| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Al. Constantinescu nr. 46 - 48,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|386.| Apartament nr. 4,                     |      141,75| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Al. Constantinescu nr. 46 - 48,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|387.| Apartament nr. 5,                     |      112,43| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Al. Constantinescu nr. 46 - 48,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|388.| Apartament nr. 8,                     |      137,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Al. Constantinescu nr. 46 - 48,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|389.| Apartament nr. 9,                     |      113,73| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Al. Constantinescu nr. 46 - 48,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|390.| Apartament nr. 11,                    |       57,14| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Al. Constantinescu nr. 46 - 48,  |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|391.| Imobil, str. Al. Constantinescu nr. 59|      725,05| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | corp A + B + C sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|392.| Imobil, str. Al. Constantinescu       |      719,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 61, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|393.| Imobil si garaj, str. N. Costinescu   |    1.987,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 2, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|394.| Apartament nr. 5, str. Dacia nr. 55,  |       11,86| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|395.| Apartament nr. 1, str. Dacia nr. 55,  |       12,89| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|396.| Apartament nr. 2, str. Dacia nr. 55,  |        8,46| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|397.| Apartament nr. 3, str. Dacia nr. 55,  |       11,91| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|398.| Apartament nr. 4, str. Dacia nr. 55,  |       14,16| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|399.| Apartament nr. 6, str. Dacia nr. 55,  |       14,04| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|400.| Apartament nr. 7, str. Dacia nr. 55,  |       11,75| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|401.| Apartament nr. 8, str. Dacia nr. 55,  |       14,07| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|402.| Apartament nr. 10, str. Dacia nr. 55, |       14,02| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|403.| Apartament nr. 11, str. Dacia nr. 55, |       11,96| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|404.| Apartament nr. 13, str. Dacia nr. 55, |       11,88| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|405.| Apartament nr. 14, str. Dacia nr. 55, |       14,15| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|406.| Apartament nr. 16, str. Dacia nr. 55, |       14,44| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|407.| Apartament nr. 17, str. Dacia nr. 55, |       15,82| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | ap. 17, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|408.| Teren, str. Dacia nr. 69, sector 1,   |        7,18| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|409.| Imobil, str. Dacia nr. 75, sector 1,  |      492,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|410.| Imobil si garaj, str. Dacia nr. 79,   |      882,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|411.| Imobil si garaj, str. Dacia nr. 89,   |      233,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|412.| Imobil, str. Delavrancea nr. 6 A,     |    8.298,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|413.| Imobil, str. Demetriad nr. 14,        |      605,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|414.| Imobil, Str. Docentilor nr. 10,       |      440,45| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|415.| Imobil, Str. Docentilor nr. 20,       |      512,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|416.| Imobil, Str. Dorobantilor nr. 39,     |    3.196,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | corp A, B, C, sector 1, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|417.| Imobil, str. Drobeta nr. 13, sector 2,|      368,20| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|418.| Imobil, str. Drobeta nr. 4 - 10,      |    1.377,90| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|419.| Imobil si garaj, str. Drossu N.       |      706,68| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 4 B, sector 1, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|420.| Teren, str. Dumbrava Rosie nr. 10,    |       95,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|421.| Imobil si garaj, str. Dumbrava Rosie  |      899,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 4, sector 2, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|422.| Imobil si garaj, str. Elisabeta nr. 7,|      531,38| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | oras Constanta, jud. Constanta        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|423.| Apartament nr. 1, str. Eminescu       |       15,03| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|424.| Apartament nr. 2, str. Eminescu       |       47,66| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|425.| Apartament nr. 4, str. Eminescu       |       53,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|426.| Apartament nr. 6, str. Eminescu       |       53,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|427.| Apartament nr. 7, str. Eminescu       |       56,02| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|428.| Apartament nr. 10, str. Eminescu      |       53,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|429.| Apartament nr. 11, str. Eminescu      |       55,90| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|430.| Apartament nr. 12, str. Eminescu      |       55,74| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|431.| Apartament nr. 13, str. Eminescu      |       56,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|432.| Apartament nr. 14, str. Eminescu      |       56,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|433.| Apartament nr. 16, str. Eminescu      |       34,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|434.| Apartament nr. 17, str. Eminescu      |       35,32| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. A, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|435.| Apartament nr. 1, str. Eminescu      |       28,65| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|436.| Apartament nr. 11, str. Eminescu      |       34,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|437.| Apartament nr. 12, str. Eminescu      |       38,46| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|438.| Apartament nr. 13, str. Eminescu      |       35,45| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|439.| Apartament nr. 14, str. Eminescu      |       41,98| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|440.| Apartament nr. 2, str. Eminescu       |       31,07| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|441.| Apartament nr. 3, str. Eminescu       |       32,92| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|442.| Apartament nr. 4, str. Eminescu       |       41,73| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|443.| Apartament nr. 5, str. Eminescu       |       34,26| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|444.| Apartament nr. 6, str. Eminescu       |       41,73| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|445.| Apartament nr. 7, str. Eminescu       |       35,01| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|446.| Apartament nr. 9, str. Eminescu       |       34,91| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B1, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|447.| Terasa si camera serviciu,            |       10,11| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Eminescu nr. 124, sc. B1,        |            |                    |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|448.| Apartament nr. 1, str. Eminescu       |       29,84| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|449.| Apartament nr. 10, str. Eminescu      |       34,96| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|450.| Apartament nr. 11, str. Eminescu      |       35,76| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|451.| Apartament nr. 12, str. Eminescu      |       31,41| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|452.| Apartament nr. 13, str. Eminescu      |       39,97| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|453.| Apartament nr. 14, str. Eminescu      |       32,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|454.| Apartament nr. 15, str. Eminescu      |       29,49| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|455.| Apartament nr. 16, str. Eminescu      |       36,87| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|456.| Apartament nr. 17, str. Eminescu      |       36,24| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|457.| Apartament nr. 18, str. Eminescu      |       30,09| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|458.| Apartament nr. 19, str. Eminescu      |       40,44| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|459.| Apartament nr. 2, str. Eminescu       |       25,82| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|460.| Apartament nr. 21, str. Eminescu      |       32,78| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|461.| Apartament nr. 22, str. Eminescu      |       38,76| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|462.| Apartament nr. 23, str. Eminescu      |       36,33| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|463.| Apartament nr. 5, str. Eminescu       |       36,19| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|464.| Apartament nr. 6, str. Eminescu       |       26,19| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|465.| Apartament nr. 9, str. Eminescu       |       26,19| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. B2, sector 2, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|466.| Apartament nr. 1, str. Eminescu       |       23,10| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|467.| Apartament nr. 2, str. Eminescu       |       41,53| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|468.| Apartament nr. 5, str. Eminescu       |       32,39| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|469.| Apartament nr. 6, str. Eminescu       |       54,59| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|470.| Apartament nr. 7, str. Eminescu       |       36,63| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|471.| Apartament nr. 8, str. Eminescu       |       54,63| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|472.| Apartament nr. 9, str. Eminescu       |       38,56| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|473.| Apartament nr. 10, str. Eminescu      |       55,35| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|474.| Apartament nr. 11, str. Eminescu      |       33,98| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|475.| Apartament nr. 12, str. Eminescu      |       51,56| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2 Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|476.| Apartament nr. 13, str. Eminescu      |       32,39| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|477.| Apartament nr. 14, str. Eminescu      |       53,34| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|478.| Apartament nr. 16, str. Eminescu      |       39,83| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 124, sc. C, sector 2, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|479.| Apartament nr. 1, str. Eminescu       |       72,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|480.| Apartament nr. 2, str. Eminescu       |       76,36| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|481.| Apartament nr. 3, str. Eminescu       |       83,36| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|482.| Apartament nr. 4, str. Eminescu       |       74,36| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|483.| Apartament nr. 5, str. Eminescu       |       82,79| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|484.| Apartament nr. 6, str. Eminescu       |       76,10| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|485.| Apartament nr. 7, str. Eminescu       |       82,74| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|486.| Apartament nr. 8, str. Eminescu       |       74,05| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|487.| Apartament nr. 9, str. Eminescu       |       84,15| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|488.| Apartament nr. 10, str. Eminescu      |       69,26| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|489.| Apartament nr. 11, str. Eminescu      |       82,16| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|490.| Apartament nr. 12, str. Eminescu      |       74,72| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|491.| Apartament nr. 15, str. Eminescu      |       82,30| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|492.| Apartament nr. 16, str. Eminescu      |       75,35| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|493.| Camera serviciu, str. Eminescu        |        6,34| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 44 - 48, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|494.| Apartament nr. 1, str. Eminescu       |       67,17| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|495.| Apartament nr. 2, str. Eminescu       |       72,43| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|496.| Apartament nr. 3, str. Eminescu       |       77,17| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|497.| Apartament nr. 4, str. Eminescu       |       74,73| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|498.| Apartament nr. 5, str. Eminescu       |       76,67| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|499.| Apartament nr. 6, str. Eminescu       |       76,48| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|500.| Apartament nr. 7, str. Eminescu       |       76,88| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|501.| Apartament nr. 8, str. Eminescu       |       69,44| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|502.| Apartament nr. 10, str. Eminescu      |       74,42| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|503.| Apartament nr. 11, str. Eminescu      |       79,94| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|504.| Apartament nr. 13, str. Eminescu      |       76,05| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|505.| Apartament nr. 14, str. Eminescu      |       75,08| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|506.| Apartament nr. 15, str. Eminescu      |       75,79| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|507.| Apartament nr. 16, str. Eminescu      |       76,32| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 50 - 54, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|508.| Apartament nr. 2, str. Eminescu       |      434,28| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 56, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|509.| Imobil, str. Eminescu nr. 82 - 88,    |    1.160,82| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|510.| Imobil, Str. Eroilor nr. 8, sector 5, |      251,80| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|511.| Imobil cu garaj, str. N. Filipescu    |    1.218,50| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 42, sector 2, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|512.| Teren aferent ap. 1 - 13,             |      440,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Gh. Manu nr. 3, sector 1,        |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|513.| Teren, str. Gogol 4, sector 1,        |        8,12| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|514.| Imobil, str. Grigorescu E. nr. 14,    |      224,80| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|515.| Apartament nr. 1, Str. Icoanei        |       20,13| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|516.| Apartament nr. 2, Str. Icoanei        |       17,89| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|517.| Apartament nr. 3, Str. Icoanei        |       25,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|518.| Apartament nr. 5, Str. Icoanei        |       17,89| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|519.| Apartament nr. 6, Str. Icoanei        |       25,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|520.| Apartament nr. 7, Str. Icoanei        |       20,13| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|521.| Apartament nr. 11, Str. Icoanei       |       17,89| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|522.| Apartament nr. 12, Str. Icoanei       |       25,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|523.| Apartament nr. 14, Str. Icoanei       |       17,88| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|524.| Apartament nr. 15, Str. Icoanei       |       25,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|525.| Apartament nr. 16, Str. Icoanei       |       20,13| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 110, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|526.| Imobil, str. Iorga Nicolae nr. 11,    |    1.730,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|527.| Imobil si garaj, str. Iorga Nicolae   |    2.090,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 36, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|528.| Imobil si garaj, str. Kiritescu nr. 6,|      678,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | bl. 3, sector 2, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|529.| Apartament nr. 4, str. Kiseleff       |      132,87| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 14, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|530.| Imobil, str. Kiseleff nr. 16,         |    2.695,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|531.| Imobil, str. Kiseleff nr. 18,         |    2.317,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|532.| Apartament nr. 2, str. Kiseleff       |       73,95| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 20, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|533.| Apartament nr. 3, str. Kiseleff       |      172,76| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 20, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|534.| Apartament nr. 6, str. Kiseleff       |      172,76| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 20, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|535.| Teren, str. Kiseleff nr. 21, sector 1,|    3.372,78| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|536.| Apartament nr. 7, str. Kiseleff       |       58,98| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|537.| Constructie Corp anexa P + E + garaj  |    6.631,25| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | cu teren aferent, str. Kiseleff       |            |                    |
|    | nr. 45A, sector 1, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|538.| Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6   |        9,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|539.| Imobil (fara ap. 2), str. Kiseleff    |      186,93| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 55, vila 9, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|540.| Imobil si garaj, str. Kiseleff nr. 57 |    2.845,85| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|541.| Apartament nr. 5, str. Alex Lahovari  |       10,93| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 5 A, sector 1, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|542.| Imobil, str. Lascar V. nr. 52,        |    1.353,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|543.| Imobil, str. Eugen Lovinescu nr. 2,   |    1.033,90| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|544.| Apartament nr. 51, str. Gh. Magheru   |       12,32| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|545.| Apartament nr. 15, str. Gh. Magheru   |       23,79| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|546.| Apartament nr. 16, str. Gh. Magheru   |       18,88| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|547.| Apartament nr. 18, str. Gh. Magheru   |       17,88| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|548.| Apartament nr. 19, str. Gh. Magheru   |       21,27| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|549.| Apartament nr. 20, str. Gh. Magheru   |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|550.| Apartament nr. 21, str. Gh. Magheru   |       18,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|551.| Apartament nr. 22, str. Gh. Magheru   |       17,88| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|552.| Apartament nr. 24, str. Gh. Magheru   |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|553.| Apartament nr. 25, str. Gh. Magheru   |       18,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|554.| Apartament nr. 27, str. Gh. Magheru   |       21,27| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|555.| Apartament nr. 28, str. Gh. Magheru   |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|556.| Apartament nr. 31, str. Gh. Magheru   |       21,27| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|557.| Apartament nr. 33, str. Gh. Magheru   |       18,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|558.| Apartament nr. 34, str. Gh. Magheru   |       17,88| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|559.| Apartament nr. 35, str. Gh. Magheru   |       21,27| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|560.| Apartament nr. 36, str. Gh. Magheru   |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|561.| Apartament nr. 37, str. Gh. Magheru   |       18,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|562.| Apartament nr. 38, str. Gh. Magheru   |       17,88| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|563.| Apartament nr. 41, str. Gh. Magheru   |       18,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|564.| Apartament nr. 44, str. Gh. Magheru   |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|565.| Apartament nr. 46, str. Gh. Magheru   |       12,51| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|566.| Apartament nr. 48, str. Gh. Magheru   |       19,15| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|567.| Apartament nr. 50, str. Gh. Magheru   |       18,07| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 24, sc. B, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|568.| Spatiu comercial, str. Magheru Gh.    |       32,97| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 41, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|569.| Imobil (fara ap. 1, 3), str. Marasti  |      326,88| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 4, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|570.| Teren, str. Masarik Thomas nr. 29,    |      380,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|571.| Apartament nr. 1 si garaj,            |      366,84| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Matei Voievod nr. 18, sector 3,  |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|572.| Apartament nr. 8, str. Mendeleev      |       70,03| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 37, et. 3, sector 1, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|573.| Imobil (subsol + p + mezanin),        |      271,40| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | str. Ion Mihalache nr. 125, bl. 7,    |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|574.| Apartament nr. 4, str. Ion Mihalache  |       27,36| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|575.| Apartament nr. 5, str. Ion Mihalache  |       13,19| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|576.| Apartament nr. 8, str. Ion Mihalache  |       24,41| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|577.| Apartament nr. 9, str. Ion Mihalache  |       27,13| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|578.| Apartament nr. 10, str. Ion Mihalache |       13,41| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|579.| Apartament nr. 11, str. Ion Mihalache |       29,30| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|580.| Apartament nr. 13, str. Ion Mihalache |       24,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|581.| Apartament nr. 14, str. Ion Mihalache |       27,12| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|582.| Apartament nr. 15, str. Ion Mihalache |       13,33| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|583.| Apartament nr. 16, str. Ion Mihalache |       29,90| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|584.| Apartament nr. 17, str. Ion Mihalache |       23,96| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|585.| Apartament nr. 18, str. Ion Mihalache |       24,49| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|586.| Apartament nr. 20, str. Ion Mihalache |       13,29| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|587.| Apartament nr. 21, str. Ion Mihalache |       29,74| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|588.| Apartament nr. 22, str. Ion Mihalache |       24,14| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|589.| Apartament nr. 23, str. Ion Mihalache |       24,49| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|590.| Apartament nr. 24, str. Ion Mihalache |       24,37| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|591.| Apartament nr. 26, str. Ion Mihalache |       29,83| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|592.| Apartament nr. 27, str. Ion Mihalache |       25,64| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|593.| Apartament nr. 29, str. Ion Mihalache |       25,23| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|594.| Apartament nr. 30, str. Ion Mihalache |       13,47| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|595.| Apartament nr. 35, str. Ion Mihalache |       13,56| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|596.| Apartament nr. 36, str. Ion Mihalache |       22,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|597.| Apartament nr. 37, str. Ion Mihalache |       23,22| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|598.| Apartament nr. 38, str. Ion Mihalache |       22,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|599.| Apartament nr. 39, str. Ion Mihalache |       22,77| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|600.| Apartament nr. 40, str. Ion Mihalache |       23,22| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|601.| Apartament nr. 41, str. Ion Mihalache |       22,74| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|602.| Apartament nr. 42, str. Ion Mihalache |       22,42| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|603.| Apartament nr. 43, str. Ion Mihalache |       23,27| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|604.| Apartament nr. 44, str. Ion Mihalache |       22,88| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|605.| Apartament nr. 45, str. Ion Mihalache |       22,41| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|606.| Apartament nr. 46, str. Ion Mihalache |       23,22| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|607.| Apartament nr. 47, str. Ion Mihalache |       22,74| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|608.| Apartament nr. 48, str. Ion Mihalache |       22,21| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|609.| Apartament nr. 49, str. Ion Mihalache |       23,30| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|610.| Apartament nr. 50, str. Ion Mihalache |       22,76| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|611.| Apartament nr. 51, str. Ion Mihalache |       22,43| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|612.| Apartament nr. 52, str. Ion Mihalache |       23,25| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|613.| Apartament nr. 53, str. Ion Mihalache |       22,64| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|614.| Apartament nr. 54, str. Ion Mihalache |       22,48| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|615.| Apartament nr. 55, str. Ion Mihalache |       23,08| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|616.| Apartament nr. 56, str. Ion Mihalache |       22,83| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 125, bl. 7, sector 1, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|617.| Imobil, str. Pictor G. Mirea nr. 11,  |      493,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|618.| Imobil, str. Pictor G. Mirea nr. 18,  |      285,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|619.| Imobil, str. Modrogan nr. 16,         |    2.019,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | corp A, B, C, sector 1, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|620.| Imobil, str. Grigore Mora nr. 17,     |      617,94| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | corp A, B, C, sector 1, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|621.| Imobil, str. Muzeul Zambaccian nr. 29,|      347,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|622.| Imobil si garaj, str. Negustori       |    1.043,85| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16, sector 2, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|623.| Imobil si garaj, str. Olari nr. 23,   |      151,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|624.| Imobil, str. Orlando nr. 10, sector 1,|    2.165,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|625.| Imobil si garaj, str. Orlando nr. 8,  |    1.872,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|626.| Imobil si garaj, str. Orlando nr. 9,  |      671,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|627.| Imobil, str. Pangratti nr. 18,        |      349,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|628.| Imobil, str. Pangratti nr. 2,         |      605,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|629.| Teren, str. Paris nr. 19 - 19 bis,    |       10,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|630.| Imobil, str. Paris nr. 35,            |      524,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | corp A, B, C, sector 1, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|631.| Imobil si garaj, str. Paris nr. 37,   |      564,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|632.| Imobil (fara ap. 4, 10), str. Paris   |      450,57| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 45A, sector 1, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|633.| Imobil si garaj, str. Paris nr. 55,   |      635,49| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|634.| Imobil si garaj, str. Paris nr. 65 A, |    1.094,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|635.| Imobil, str. Piata Cantacuzino nr. 1, |      933,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|636.| Imobil, str. Pitar Mos nr. 10,        |      392,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|637.| Imobil, str. Pitar Mos nr. 12, corp   |      405,05| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | B + C, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|638.| Imobil, str. Polona nr. 1 - 5,        |    1.263,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|639.| Imobil, str. Polona nr. 17, sector 1, |      345,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|640.| Imobil, str. Polona nr. 2, sector 1,  |      938,50| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|641.| Imobil, str. Polona nr. 35, sector 1, |    1.480,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|642.| Imobil, str. Polona nr. 4, sector 1,  |    2.077,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|643.| Imobil si garaj, str. Polona nr. 8,   |    1.772,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|644.| Imobil, str. Polona nr. 9, sector 1,  |      911,30| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|645.| Imobil, str. Praga nr. 11, sector 1,  |      580,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|646.| Imobil si garaj, str. D. Praporgescu  |      445,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 33, sector 2, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|647.| Apartament nr. 1, str. C. Prezan      |    1.784,45| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 2A, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|648.| Teren, Str. Primaverii nr. 28,        |      370,04| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|649.| Imobil, Str. Primaverii nr. 48,       |    1.043,44| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|650.| Teren, Str. Privighetorilor 1 bis,    |  151.000,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|651.| Apartament nr. 1, str. Edgar Quinet   |       14,21| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|652.| Apartament nr. 2, str. Edgar Quinet   |        7,33| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|653.| Apartament nr. 3, str. Edgar Quinet   |        7,49| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|654.| Apartament nr. 4, str. Edgar Quinet   |       14,79| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|655.| Apartament nr. 5, str. Edgar Quinet   |        7,46| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|656.| Apartament nr. 6, str. Edgar Quinet   |        7,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|657.| Apartament nr. 7, str. Edgar Quinet   |       17,92| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|658.| Apartament nr. 8, str. Edgar Quinet   |       14,79| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|659.| Apartament nr. 9, str. Edgar Quinet   |        7,46| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|660.| Apartament nr. 10, str. Edgar Quinet  |        7,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|661.| Apartament nr. 11, str. Edgar Quinet  |       17,92| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|662.| Apartament nr. 13, str. Edgar Quinet  |        7,46| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|663.| Apartament nr. 17, str. Edgar Quinet  |        7,46| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|664.| Apartament nr. 18, str. Edgar Quinet  |        7,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|665.| Apartament nr. 21, str. Edgar Quinet  |        7,46| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|666.| Apartament nr. 25, str. Edgar Quinet  |        7,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|667.| Apartament nr. 32, str. Edgar Quinet  |        6,91| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 10, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|668.| Imobil, str. Rabat nr. 18, sector 1,  |      425,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|669.| Teren, str. Rabat nr. 19, sector 1,   |        4,50| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|670.| Imobil si garaj, str. Rabat nr. 21,   |      787,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|671.| Apartament nr. 2, str. N. Racota      |       51,55| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|672.| Apartament nr. 3, str. N. Racota      |       41,95| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|673.| Apartament nr. 4, str. N. Racota      |       53,33| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|674.| Apartament nr. 5, str. N. Racota      |       45,36| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|675.| Apartament nr. 7, str. N. Racota      |       52,54| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|676.| Apartament nr. 8, str. N. Racota      |       44,77| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|677.| Apartament nr. 9, str. N. Racota      |       41,04| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|678.| Apartament nr. 10, str. N. Racota     |       56,31| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|679.| Apartament nr. 11, str. N. Racota     |       46,10| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|680.| Apartament nr. 12, str. N. Racota     |       41,30| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|681.| Apartament nr. 13, str. N. Racota     |       52,64| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|682.| Apartament nr. 14, str. N. Racota     |       49,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|683.| Apartament nr. 15, str. N. Racota     |       41,20| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|684.| Apartament nr. 16, str. N. Racota     |       52,56| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|685.| Apartament nr. 17, str. N. Racota     |       44,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|686.| Apartament nr. 18, str. N. Racota     |       41,22| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|687.| Apartament nr. 19, str. N. Racota     |       53,95| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|688.| Apartament nr. 21, str. N. Racota     |       41,20| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|689.| Apartament nr. 22, str. N. Racota     |       51,27| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|690.| Apartament nr. 23, str. N. Racota     |       43,48| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|691.| Apartament nr. 24, str. N. Racota     |       51,32| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|692.| Apartament nr. 25, str. N. Racota     |       45,35| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 12 - 14, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|693.| Apartament nr. 1, str. N. Racota      |       26,09| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|694.| Apartament nr. 2, str. N. Racota      |       16,62| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|695.| Apartament nr. 3, str. N. Racota      |       25,96| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|696.| Apartament nr. 4, str. N. Racota      |       21,31| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|697.| Apartament nr. 5, str. N. Racota      |       23,86| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|698.| Apartament nr. 6, str. N. Racota      |       21,36| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|699.| Apartament nr. 7, str. N. Racota      |       27,61| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|700.| Apartament nr. 8, str. N. Racota      |       21,45| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|701.| Apartament nr. 9, str. N. Racota      |       28,10| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|702.| Apartament nr. 11, str. N. Racota     |       27,33| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|703.| Apartament nr. 12, str. N. Racota     |       20,92| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|704.| Apartament nr. 13, str. N. Racota     |       25,18| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|705.| Apartament nr. 14, str. N. Racota     |       22,21| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|706.| Apartament nr. 15, str. N. Racota     |       27,21| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|707.| Apartament nr. 16, str. N. Racota     |       22,11| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 16 - 18, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|708.| Teren, str. Romana nr. 2, sector 1,   |        3,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|709.| Imobil si garaj, str. Alexandru Romano|      573,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 19, sector 2, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|710.| Imobil si garaj, str. C.A. Rosetti    |    1.785,85| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 33, sector 2, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|711.| Imobil, str. C.A. Rosetti nr. 35,     |    1.967,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|712.| Imobil, str. M. Rosetti nr. 8A,       |      234,70| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|713.| Imobil si garaj, str. Alecu Russo     |    1.680,37| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 13 - 19, sector 2, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|714.| Imobil si garaj, str. Silvestru nr. 4,|      215,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|715.| Imobil si garaj, str. Sofia nr. 11,   |      613,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|716.| Imobil si garaj, str. Gh. Sontu       |    2.940,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 11, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|717.| Imobil si garaj, str. Starostescu     |      550,07| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 3, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|718.| Imobil si garaj, str. Starostescu     |    1.343,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 6, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|719.| Apartament nr. 22, Str. Tineretului   |        7,39| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 15, bl. A4, sector 4, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|720.| Apartament nr. 23, Str. Tineretului   |        7,37| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 15, bl. A4, sector 4, Bucuresti   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|721.| Imobil, str. Tirana nr. 1, sector 1,  |      775,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|722.| Imobil si garaj, str. Tokio nr. 11,   |      215,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|723.| Apartament nr. 59, str. Trestiana     |        8,63| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 3, bl. 8B, sector 4, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|724.| Apartament nr. 64, str. Trestiana     |        8,96| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 3, bl. 8B, sector 4, Bucuresti    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|725.| Apartament nr. 25, str. Turda nr. 116,|        9,21| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | bl. 36, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|726.| Apartament nr. 28, str. Turda nr. 116,|        8,92| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | bl. 36, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|727.| Apartament nr. 3, str. Turda nr. 120, |       10,60| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | bl. 38, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|728.| Apartament nr. 36, str. Turda nr. 120,|        9,10| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | bl. 38, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|729.| Imobil si garaj, str. Uruguay nr. 14, |      917,95| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|730.| Imobil si garaj, Str. Viitorului      |      345,74| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 14, sector 2, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|731.| Imobil si garaj, str. Visarion nr. 9A,|      104,40| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|732.| Apartament nr. 4, str. Aurel Vlaicu   |        9,16| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|733.| Apartament nr. 9, str. Aurel Vlaicu   |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|734.| Apartament nr. 13, str. Aurel Vlaicu  |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|735.| Apartament nr. 14, str. Aurel Vlaicu  |        6,48| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|736.| Apartament nr. 18, str. Aurel Vlaicu  |        6,48| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|737.| Apartament nr. 19, str. Aurel Vlaicu  |        7,01| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|738.| Apartament nr. 20, str. Aurel Vlaicu  |        6,21| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|739.| Apartament nr. 22, str. Aurel Vlaicu  |        6,48| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|740.| Apartament nr. 25, str. Aurel Vlaicu  |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|741.| Apartament nr. 26, str. Aurel Vlaicu  |        6,48| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|742.| Apartament nr. 27, str. Aurel Vlaicu  |        7,01| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|743.| Apartament nr. 31, str. Aurel Vlaicu  |        7,01| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|744.| Apartament nr. 35, str. Aurel Vlaicu  |        7,01| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|745.| Apartament nr. 47, str. Aurel Vlaicu  |        6,23| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|746.| Apartament nr. 53, str. Aurel Vlaicu  |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|747.| Apartament nr. 54, str. Aurel Vlaicu  |        6,63| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|748.| Apartament nr. 55, str. Aurel Vlaicu  |        6,69| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|749.| Apartament nr. 56, str. Aurel Vlaicu  |        6,28| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147 sector 2, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|750.| Apartament nr. 58, str. Aurel Vlaicu  |        6,63| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|751.| Apartament nr. 63, str. Aurel Vlaicu  |        6,69| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|752.| Apartament nr. 65, str. Aurel Vlaicu  |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|753.| Apartament nr. 73, str. Aurel Vlaicu  |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|754.| Apartament nr. 77, str. Aurel Vlaicu  |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|755.| Apartament nr. 81, str. Aurel Vlaicu  |        8,23| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 147, sector 2, Bucuresti          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|756.| Imobil si garaj, str. Washington      |      358,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | nr. 14 A, sector 1, Bucuresti         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|757.| Imobil, str. Alex. Xenopol nr. 15,    |      262,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|758.| Imobil, str. Zamfirescu D. nr. 7,     |      356,80| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|759.| Imobil, Str. Zborului nr. 10,         |      615,00| O.U.G. nr. 32/2002 |
|    | sector 3, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|760.| Imobil din str. Cehov nr. 8, sector 1,|    2.141,00| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|761.| Imobil din str. Dr. Lister nr. 57,    |      436,96| H.G. nr. 567/1993  |
|    | sector 5, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|762.| Teren aferent ap. 1 din str. Bitolia  |      149,44| H.G. nr. 39/1996   |
|    | nr. 21, corp A, parter, sector 1,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|763.| Teren aferent ap. 1,                  |      175,60| H.G. nr. 39/1996   |
|    | str. Dr. Constantin Severeanu nr. 36, |            |                    |
|    | sector 5, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|764.| Teren aferent ap. 2, str. Muzeul      |       34,11| H.G. nr. 39/1996   |
|    | Zambaccian nr. 14, et. 1, sector 1,   |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|765.| Cota indiviza 48,19% din imobil situat|      359,96| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | in Bucuresti, Calea Victoriei         |            |                    |
|    | nr. 118, sector 1, cu terenul aferent |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|766.| Imobil si teren aferent din           |    1.995,13| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | Bd. Aviatorilor nr. 86, sector 1,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|767.| Imobil si teren, str. Mendeleev       |    2.715,70| H.G. nr. 488/2003  |
|    | nr. 21 - 25, sector 1, Bucuresti      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|768.| Constructii si teren aferent Bazei    |   57.093,95| H.G. nr. 1573/2003 |
|    | "Cutezatorii" situate in str. Glodeni |            |                    |
|    | nr. 3, sector 2, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|769.| Teren din str. J.L. Calderon nr. 16,  |      150,42| H.G. nr. 1031/2004 |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|770.| Imobil cu terenul aferent din str. G. |      302,00| H.G. nr. 1031/2004 |
|    | Clemanceau nr. 9A, sector 1, Bucuresti|            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|771.| Imobil cu terenul aferent din         |    7.056,00| H.G. nr. 1031/2004 |
|    | sos. Kiseleff nr. 10, sector 1,       |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|772.| Imobil cu terenul aferent din         |      929,00| H.G. nr. 1031/2004 |
|    | str. Vasile Alecsandri nr. 8,         |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|773.| Teren si garaj, str. Porumbaru nr. 16 |       39,16| H.G. nr. 39/1996   |
|    | (fosta Campia Turzii nr. 16), aferent |            |                    |
|    | ap. 2, sector 1, Bucuresti            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|774.| Teren aferent Sectiei Otopeni a       |   50.090,00| H.G. nr. 1803/2004 |
|    | Institutului de Gerontologie si       |            |                    |
|    | Geriatrie "Ana Aslan" (fara padure),  |            |                    |
|    | sos. Bucuresti-Ploiesti jud. Ilfov.   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|775.| Constructii si constructii speciale,  |        0,00|        -           |
|    | spatii verzi si parc aferente         |            |                    |
|    | suprafetei de teren de 50.090 mp,     |            |                    |
|    | situata in incinta Sectiei Otopeni a  |            |                    |
|    | Institutului de Gerontologie si       |            |                    |
|    | Geriatrie "Ana Aslan",                |            |                    |
|    | sos. Bucuresti-Ploiesti, jud. Ilfov   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|776.| Imobil cu terenul aferent din         |    1.947,26| H.G. nr. 1880/2004 |
|    | Bucuresti, Calea Victoriei nr. 218,   |            |                    |
|    | sector 1                              |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|777.| Terenul din Bucuresti, bd. Marasti    |  445.229,76| H.G. nr. 1709/2004 |
|    | nr. 65 - 67, sector 1 (Romexpo)       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|778.| Imobil cu terenul aferent din         |   26.782,36| H.G nr. 2051/2004  |
|    | Bucuresti, bd. Mircea Eliade nr. 113, |            |                    |
|    | sector 1                              |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|779.| Etajul 5 al imobilului situat in      |      231,36| H.G nr. 2051/2004  |
|    | Bucuresti, bd. Gheorghe Magheru       |            |                    |
|    | nr. 6 - 8, sector 1, cu terenul       |            |                    |
|    | aferent (cota indiviza 11,11%)        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|780.| Cota indiviza de 28,14% din imobil    |    1.156,00| H.G nr. 2051/2004  |
|    | situat in Bucuresti, Calea Victoriei  |            |                    |
|    | nr. 91 - 93, sector 1, cu terenul     |            |                    |
|    | aferent                               |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|781.| Imobil si garaj cu terenul aferent din|      405,07| H.G nr. 2051/2004  |
|    | Bucuresti, Str. Helesteului nr. 22A,  |            |                    |
|    | sector 1                              |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|782.| Imobil cu terenul aferent din         |    3.668,00| H.G nr. 2051/2004  |
|    | Bucuresti, bd. Mircea Eliade nr. 12,  |            |                    |
|    | sector 1                              |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|783.| Imobil si garaj din Bucuresti,        |      235,00| H.G nr. 2051/2004  |
|    | str. Ionescu Gion nr. 13, sector 3    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|                        SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCURESTII NOI"               |
|______________________________________________________________________________|
|784.| AUTOBAZA "Bucurestii Noi" din         |   84.241,47| H.G. nr. 567/1993  |
|    | bd. Bucurestii Noi nr. 40, sector 1,  |            |                    |
|    | Bucuresti, compus din: |            |                    |
|    | - cladire principala administratie    |            |                    |
|    | - grup de imobile, hala de parcare,   |            |                    |
|    | ateliere, hale de reparatii, depozite,|            |                    |
|    | statii PECO, rezervor incendiu,       |            |                    |
|    | cantina, cabinet medical, laborator   |            |                    |
|    | psihologic, spatii administrative,    |            |                    |
|    | sectii de fabricatie, sectii de       |            |                    |
|    | reparatii, spatii de parcare, cai de  |            |                    |
|    | acces, cu terenul aferent desfasurarii|            |                    |
|    | urmatoarelor activitati:              |            |                    |
|    |   - autobaza transport international  |            |                    |
|    |     de marfuri, cu service VOLVO,     |            |                    |
|    |     camioane si service FREUHAUF,     |            |                    |
|    |     transport intern de marfuri;      |            |                    |
|    |   - autobaza transport persoane,      |            |                    |
|    |     autocare, microbuze, turisme si   |            |                    |
|    |     autoutilitare;                    |            |                    |
|    |   - sectia de reparatii auto cu:      |            |                    |
|    |     reparatii camioane, reparatii     |            |                    |
|    |     turisme, dezmembrari, fabricatie, |            |                    |
|    |     confectii metalice, P.A.F.G.,     |            |                    |
|    |     acoperiri galvanice.              |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|785.| Sediul Central: Service Aviatorilor   |    1.580,86| H.G. nr. 567/1993  |
|    | din Bd. Aviatorilor nr. 14, sector 1, |            |                    |
|    | Bucuresti, cu teren cota indiviza de  |            |                    |
|    | 30,34% din totalul de 5.210,47 mp.,   |            |                    |
|    | compus din:                           |            |                    |
|    | - spatii administrative               |            |                    |
|    | - spatii pentru reparat autoturisme   |            |                    |
|    | - scoala de soferi                    |            |                    |
|    | - statie inspectii tehnice periodice, |            |                    |
|    |   transport persoane, vanzari, piese  |            |                    |
|    |   si autoturisme.                     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|786.| Imobil garaj cu teren cota indiviza de|    3.227,36| H.G. nr. 1031/2004 |
|    | 61,94% din totalul de 5.210,47 mp din |            |                    |
|    | str. Paris nr. 11, sector 1, Bucuresti|            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|                        SUCURSALA AGROINDUSTRIALA BANEASA                     |
|______________________________________________________________________________|
|787.| Sediu central din Bucuresti,          | 152.231,74 | H.G. nr. 567/1993  |
|    | sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 107,      |            |                    |
|    | sector 1, spatii productie,           |            |                    |
|    | depozitare, sere, rasadnite, cu       |            |                    |
|    | terenul aferent                       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|788.| - Complex agrozootehnic Vlasia:       |4.598.020,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    |   cladiri, spatii de productie -      |            |                    |
|    |   depozitare, teren arabil            |            |                    |
|    | - Statie pompare irigatii             |      605,04| H.G. nr. 567/1993  |
|    | din comuna Snagov, jud. Ilfov         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|789.| Complex Buftea situat in orasul       |  288.117,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Buftea, str. Stirbei Voda nr. 36,     |            |                    |
|    | jud. Ilfov, compus din:               |            |                    |
|    | - Palatul Stirbei                     |            |                    |
|    | - Capela Stirbei                      |            |                    |
|    | - Vila Stirbei                        |            |                    |
|    | - Parc, lac, cu terenul aferent       |            |                    |
|    | - Cladire administratie               |            |                    |
|    | - Cladire poarta                      |            |                    |
|    | - Constructii speciale                |            |                    |
|    | - Sera, ateliere, magazii anexa       |            | H.G. nr. 639/1995  |
|    | - Teren cladiri fosta fabrica de      |            |                    |
|    |   conserve Stirbei (Frigotehnica)     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|790.| Spatiu comercial situat in str.       |      -     | H.G. nr. 567/1993  |
|    | Campineanu nr. 26, bloc. 8, parter,   |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|    | (S utila 115,00 mp)                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|                        SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MAGURELE                    |
|______________________________________________________________________________|
|791.| Complex Magurele, cu terenul aferent, |  209.810,94| H.G. nr. 567/1993  |
|    | compus din:                           |            |                    |
|    | - sediul administrativ (birouri)      |            |                    |
|    | - ferma pentru cresterea si ingrasarea|            |                    |
|    |   porcilor                            |            |                    |
|    | - fabrica de nutreturi combinate      |            |                    |
|    | - depozite                            |            |                    |
|    | - statie de epurare                   |            |                    |
|    | - statie pompe                        |            |                    |
|    | - 2 blocuri de locuinte P + 4         |            |                    |
|    |   (20 apart.)                         |            |                    |
|    | din comuna Magurele, Str. Atomistilor |            |                    |
|    | nr. 1, jud. Ilfov                     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|792.| Ferma Malu Rosu pentru cresterea      |  170.314,71| H.G. nr. 567/1993  |
|    | animalelor de blana cu terenul aferent|            |                    |
|    | din Comuna Gruiu, jud. Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|                        SUCURSALA AGROINDUSTRIALA PIPERA                      |
|______________________________________________________________________________|
|793.| Imobil - sediul administrativ cu      |  463.922,62| H.G. nr. 639/1995  |
|    | anexe, sere, hale sortare, depozite,  |            |                    |
|    | ateliere si terenul aferent din       |            |                    |
|    | sos. Pipera nr. 79 - 81, sector 1,    |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|794.| Bloc locuinte 6G in zona Aviatiei cu  |      714,80| H.G. nr. 639/1995  |
|    | terenul aferent din str. av. Alex.    |            |                    |
|    | Serbanescu nr. 4 - 6, sector 1,       |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|795.| Teren in zona Colentina, str. Nicolae |    8.833,10| H.G. nr. 639/1995  |
|    | Zamfir nr. 1, sector 2, Bucuresti     |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|796.| Spatiu comercial - (48,82 mp +        |      -     | OT nr. 383/2001    |
|    | 26,60 mp = 75,42 mp) - din            |            |                    |
|    | p-ta Rosetti nr. 4, sector 2,         |            |                    |
|    | Bucuresti cu cota indiviza de teren   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|797.| Ateliere cu magazii si terenul aferent|      433,32| H.G. nr. 639/1995  |
|    | din str. Fabrica de Glucoza nr. 6,    |            |                    |
|    | sector 2, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|                        SUCURSALA "SALA PALATULUI"                            |
|______________________________________________________________________________|
|798.| Sala Palatului cu teren aferent din   |    8.955,00| H.G. nr. 2051/2004 |
|    | Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 28,|            |                    |
|    | sector 1                              |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|799.| Spatii comerciale:                    |      -     | H.G. nr. 11/1995   |
|    | - in Calea Victoriei nr. 68 - 70,     |            | si nr. 639/1995,   |
|    | sector 1, Bucuresti, (Su = 180,31 mp) |            | republicata        |
|    | - depozite in blocurile 2, 4 si 5,    |            |                    |
|    | situate la parter si subsol, in       |            |                    |
|    | str. Valeriu Braniste nr. 54 - 56,    |            |                    |
|    | sector 3, Bucuresti, (Su = 604,07 mp) |            |                    |
|    | - parter imobil, str. I. Campineanu   |            |                    |
|    | nr. 27, bl. 7, sector 1, Bucuresti,   |            |                    |
|    | (Su = 126,80 mp)                      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|               SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL "TRIUMF"             |
|______________________________________________________________________________|
|800.| Imobil - sediu, spatii de productie   |    1.479,20| H.G. nr. 567/1993  |
|    | si depozite - cu anexe (cabina        |            |                    |
|    | poarta, centrala frigorifica) si      |            |                    |
|    | terenul aferent din Aleea Alexandru   |            |                    |
|    | nr. 45, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|801.| Teren cu baraci de depozitare in      |      619,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Aleea Alexandru nr. 42, sector 1,     |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|802.| Imobil Hotel Triumf cu terenul        |   14.987,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | aferent din sos. Kiseleff nr. 12,     |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|803.| Imobil Club Floreasca cu terenul      |   16.010,60| H.G. nr. 567/1993  |
|    | aferent din Bucuresti, bd. Mircea     |            |                    |
|    | Eliade nr. 1, sector 1                |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|804.| Imobil cu terenul aferent din         |      655,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | str. Aleea Modrogan nr. 3,            |            |                    |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|805.| Sere de flori si rasaduri cu          |    4.200,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | terenul aferent din str. Aleea        |            |                    |
|    | Modrogan nr. 1A, sector 1, Bucuresti  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|806.| Sere cu terenul aferent din           |   11.793,00| H.G. nr. 567/1993  |
|    | Str. Tarmului nr. 5, sector 1,        |            |                    |
|    | Bucuresti                             |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|807.| Vila nr. 3 si teren aferent din       |    1.537,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Narciselor nr. 19, comuna        |            |                    |
|    | Snagov, judetul Ilfov                 |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|808.| Vila nr. 5 si teren aferent din       |   12.403,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Florilor nr. 111A, com. Snagov,  |            |                    |
|    | jud. Ilfov                            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|809.| Anexa - put apa si teren aferent din  |      193,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Florilor nr. 111A, sat Snagov,   |            |                    |
|    | comuna Snagov - Vila 5                |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|810.| Teren Vila 7, Str. Lalelelor nr. 7A,  |      133,50| H.G. nr. 445/1995  |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|811.| Vila nr. 12 A si teren aferent din    |    5.019,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Nufarului nr. 15E, comuna Snagov,|            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|812.| Anexa - spalatorie Vila nr. 13 si     |       29,96| H.G. nr. 445/1995  |
|    | teren aferent din Str. Nufarului      |            |                    |
|    | nr. 15C bis, comuna Snagov,           |            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|813.| Anexa si teren aferent Vila nr. 14 din|       81,35| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Nufarului nr. 15A bis,           |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|814.| Decantor si teren aferent Vila nr. 16 |      658,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | str. Intrarea Socului nr. 2A,         |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|815.| Teren Vila 17, str. Intrarea Socului  |      467,35| H.G. nr. 445/1995  |
|    | nr. 4A bis, comuna Snagov,            |            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|816.| Teren Vila 19, str. Aleea Nufarului   |    1.964,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | nr. 1A, comuna Snagov, judetul Ilfov  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|817.| Teren - anexa Vila 21 Str. Zorelelor  |    1.121,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | nr. 16A, comuna Snagov, jud. Ilfov    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|818.| Vila nr. 22 cu 2 anexe si terenul     |    6.987,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | aferent din Str. Zorelelor nr. 22A,   |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|819.| Complexul "Muntenia", str. Aleea      |   26.289,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Nufarului nr. 1B, comuna              |            |                    |
|    | Snagov, jud. Ilfov format din:        |            |                    |
|    | - Restaurant "Muntenia" - Hotel       |            |                    |
|    |   "Muntenia" si bar cu sala de jocuri |            |                    |
|    |   si magazie, bufet, spalatorie, sera,|            |                    |
|    |   anexa Vila nr. 16 si anexa Vila     |            |                    |
|    |   nr. 17;                             |            |                    |
|    | - Sediu administrativ al sucursalei   |            |                    |
|    |   format din Vila 15 si constructia   |            |                    |
|    |   noua cu anexele (centrala termica,  |            |                    |
|    |   centrala telefonica, magazie,       |            |                    |
|    |   depozite, atelier tamplarie, cu     |            |                    |
|    |   terenul aferent)                    |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|820.| Vila nr. 23 - hotel si restaurant - cu|   25.153,40| H.G. nr. 445/1995  |
|    | teren aferent din Str. Zorelelor      |            |                    |
|    | nr. 44A, comuna Snagov, judetul Ilfov |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|821.| Teren aferent Anexa Vila nr. 24A din  |    3.181,50| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Intrarea Tuberozelor nr. 2A,          |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|822.| Vila nr. 28 cu anexa si teren aferent |    3.918,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | din Intrarea Lacramioarelor nr. 88A,  |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|823.| Vila nr. 30 si teren aferent din      |    6.815,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Intrarea Violetelor nr. 92A, comuna   |            |                    |
|    | Snagov, judetul Ilfov                 |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|824.| Teren Vila nr. 31 din Intrarea        |   17.249,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Violetelor nr. 92B, comuna Snagov,    |            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|825.| Anexa Vila nr. 32 si teren aferent    |    1.668,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Zorelelor nr. 104A bis,          |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|826.| Vila nr. 35 si teren aferent din      |   12.753.00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | str. Marasesti nr. 23A, sat           |            |                    |
|    | Ghermanesti, comuna Snagov,           |            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|827.| Teren aferent Vilei nr. 38 si teren   |    4.929,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | aferent din str. Razboieni nr. 7A,    |            |                    |
|    | sat Ghermanesti, comuna Snagov,       |            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|828.| Vila nr. 39 si teren aferent din      |    2.705,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | str. Goraslau nr. 50A, sat            |            |                    |
|    | Ghermanesti, comuna Snagov,           |            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|829.| Anexa si teren Vila nr. 42,           |      962,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Narciselor nr. 4B, comuna Snagov,|            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|830.| Teren aferent put apa - Vila nr. 44   |      206,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | din Str. Merilor nr. 12A, comuna      |            |                    |
|    | Snagov, judetul Ilfov                 |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|831.| Vila nr. 45 cu anexa si terenul       |    3.972,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | aferent din Str. Narciselor nr. 2,    |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|832.| Anexele nr. 49 si nr. 50 cu terenul   |      475,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | aferent din Str. Narciselor nr. 2A,   |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|833.| Vila nr. 57 si teren aferent din      |      750,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Merilor nr. 3, comuna Snagov,    |            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|834.| Vila nr. 59 si teren aferent din      |      829,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Lalelelor nr. 5B, comuna Snagov, |            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|835.| Anexa Vila nr. 63 si teren aferent din|      211,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | str. Intrarea Socului nr. 10,         |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|836.| Vila nr. 67A cu teren aferent din     |    2.055,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Tuberozelor nr. 9A, comuna       |            |                    |
|    | Snagov, judetul Ilfov                 |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|837.| Drum acces Vila 67A din               |    1.546,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Tuberozelor nr. 9A, 9B, comuna   |            |                    |
|    | Snagov, judetul Ilfov                 |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|838.| Teren Vila nr. 68 cu anexa si teren   |      198,64| H.G. nr. 445/1995  |
|    | aferent din str. Intrarea Macului,    |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|839.| Vila nr. 71 cu anexa si teren aferent |    4.602,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | din Str. Zorelelor nr. 132A,          |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|840.| Teren Vila nr. 76 din str. Calugareni |      857,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | nr. 2, sat Ghermanesti,               |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|841.| Vila nr. 80 si teren aferent din      |    4.860,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | str. Sarmisegetuza nr. 52A, sat       |            |                    |
|    | Ghermanesti, comuna Snagov,           |            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|842.| Teren Vila nr. 82 din                 |      119,10| H.G. nr. 445/1995  |
|    | str. Sarmisegetuza nr. 70A,           |            |                    |
|    | sat Ghermanesti, comuna Snagov,       |            |                    |
|    | judetul Ilfov                         |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|843.| Teren Vila nr. 85 din str. Razboieni  |      561,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | nr. 16A, sat Ghermanesti,             |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|844.| Vila nr. 86 si teren aferent din      |    7.986,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | str. Razboieni nr. 16A, sat           |            |                    |
|    | Ghermanesti, comuna Snagov, jud. Ilfov|            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|845.| Vila nr. 90 cu anexa si teren aferent |    6.320,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | din sat Silistea Snagovului,          |            |                    |
|    | comuna Gruiu, judetul Ilfov           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|846.| Vila nr. 91 si teren aferent din      |      802,00| H.G. nr. 445/1995  |
|    | Str. Narciselor nr. 14, sat Snagov,   |            |                    |
|    | comuna Snagov, judetul Ilfov          |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|847.| Apartament nr. 1, parter din imobil   |    1.268,88| Ord. SGG           |
|    | situat in str. C-tin Prezan nr. 4,    |            | nr. 530/1996       |
|    | sector 1, Bucuresti                   |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|848.| Teren Palat Primaverii din Bucuresti, |    6.004,00| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | Bd. Primaverii nr. 50, sector 1       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|849.| Constructii speciale (retele          |        0   |        -           |
|    | tehnico-edilitare, plantatii parc     |            |                    |
|    | si mobilier decorativ, imprejmuire,   |            |                    |
|    | alei carosabile si pietonale, lac     |            |                    |
|    | artificial, chioscuri decorative)     |            |                    |
|    | situate pe teren in suprafata de      |            |                    |
|    | 6.004 mp din Bucuresti, Bd. Primaverii|            |                    |
|    | nr. 50, sector 1                      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|850.| Teren Palat Primaverii - LAC 1 din    |    4.594,33| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | Bucuresti, bd. Mircea Eliade          |            |                    |
|    | nr. 5 - 13, sector 1                  |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|851.| Teren - Casele de oaspeti - LAC 2 si  |    1.273,99| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | LAC 3 din Bucuresti,                  |            |                    |
|    | str. Turgheniev nr. 22 - 24, sector 1 |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|852.| Imobile - partial cu terenul aferent  |      265,00| H.G. nr. 2375/2004 |
|    | din Bucuresti, str. Turgheniev        |            |                    |
|    | nr. 22 - 24, sector 1: |            |                    |
|    | - Corp C4 (cladire poarta,            |            |                    |
|    |   platforma + scara) - suprafata      |            |                    |
|    |   construita la sol = 67 mp;          |            |                    |
|    | - Corp C5 (garaj, scara, ziduri) -    |            |                    |
|    |   suprafata construita la sol         |            |                    |
|    |   = 107 mp;                           |            |                    |
|    | - Corp C6 (cladire anexa, ziduri) -   |            |                    |
|    |   suprafata construita la sol = 72 mp;|            |                    |
|    | - Corp C7 (caseta gaze + sistem       |            |                    |
|    |   mecanic poarta) - suprafata         |            |                    |
|    |   construita la sol = 16 mp;          |            |                    |
|    | - Corp C8 (ghena) - suprafata         |            |                    |
|    |   construita la sol = 3 mp            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|853.| Teren Vila DANTE, str. Dante Aligheri |    2.328,09| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | nr. 11, sector 1, Bucuresti           |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|854.| Club social din Parcul rezidential    |    8.546,70| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | Baneasa, com. Voluntari,              |            |                    |
|    | sos. Erou Iancu Nicolae nr. 6,        |            |                    |
|    | jud. Ilfov                            |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|855.| Vila nr. 1 din Parcul rezidential     |      623,70| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | Baneasa, com. Voluntari, sos. Erou    |            |                    |
|    | Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|856.| Vila nr. 18 din Parcul rezidential    |      494,70| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | Baneasa, com. Voluntari, sos. Erou    |            |                    |
|    | Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|857.| Vila nr. 56 din Parcul rezidential    |      733,80| H.G. nr. 1398/2003 |
|    | Baneasa, com. Voluntari, sos. Erou    |            |                    |
|    | Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov       |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|858.| Imobil - Casa de oaspeti - compus din |   21.119,00| H.G. nr. 1031/2004 |
|    | 2 corpuri de cladire si anexa, cu     |            |                    |
|    | terenul aferent din Bucuresti,        |            |                    |
|    | Aleea Modrogan nr. 1, sector 1        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|859.| Teren aferent Imobil Casa de oaspeti  |      773,22| H.G. nr. 1031/2004 |
|    | din Bucuresti, str. Turgheniev        |            |                    |
|    | nr. 18, sector 1                      |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|
|                          ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI                        |
|______________________________________________________________________________|
|860.| Imobil - sediu central - cu anexe si  |    6.166,27| H.G. nr. 567/2003  |
|    | terenul aferent din str. Moliere      |            |                    |
|    | nr. 6 - 8, sector 1, Bucuresti        |            |                    |
|____|_______________________________________|____________|____________________|

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                                    LISTA
bunurilor imobile, proprietate a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |              DENUMIREA IMOBILULUI SI ADRESA               |    TEREN    |
|crt.|                                                           |    - mp -   |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  1.|                          2.                               |      3.     |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|               SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL TRIUMF               |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud. Ilfov            |     4.805,60|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|      SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR       |
|______________________________________________________________________________|
|  2.| Imobil si teren Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, scara 2,       |       248,00|
|    | sector 3, Bucuresti                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  3.| Apartament, str. C-tin. Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3,       |     1.202,91|
|    | sector 1, Bucuresti                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  4.| Apartament, Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et.  1, ap. 7,|         7,38|
|    | sector 4                                                  |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  5.| Apartament, str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5,     |         8,97|
|    | ap. 21, sect. 1                                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  6.| Apartament, str. Paris nr. 32, et. 1, ap. 2, sector 1,    |       270,91|
|    | Bucuresti si teren (cota indiviza de 41,3% din suprafata  |             |
|    | totala de 655,95 mp)                                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|  7.| Imobil situat in str. Mures nr. 4, sect. 1, Bucuresti     |     3.012,00|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|                      SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MAGURELE                      |
|______________________________________________________________________________|
|  8.| Teren comuna Magurele, Str. Atomistilor nr. 1, jud. Ilfov |    16.895,32|
|____|___________________________________________________________|_____________|
|             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SUCEAVA                |
|______________________________________________________________________________|
|  9.| Spatiu comercial in suprafata de 75 mp, str. N. Balcescu  |        87,62|
|    | nr. 4, localitatea Suceava, jud. Suceava.                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL SINAIA                 |
|______________________________________________________________________________|
| 10.| Teren Vila "POSTAVARUL" din Predeal, str. Nicolae Balcescu|       682,20|
|    | nr. 38, jud. Brasov                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 11.| Teren Vila "IZVORUL" din Predeal, str. Nicolae Balcescu   |       699,48|
|    | nr. 36, jud. Brasov                                       |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|                SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL NEPTUN              |
|______________________________________________________________________________|
| 12.| Teren aferent drumului de acces la activul "Sere si       |       237,66|
|    | rasadnite RAAPS" din Neptun, jud. Constanta               |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE SI PROTOCOL OLANESTI               |
|______________________________________________________________________________|
| 13.| Din Vila Bujoreni, din Ramnicu Valcea, str. Calea lui     |         -   |
|    | Traian nr. 267, jud. Valcea:                              |             |
|    | - terasa acoperita                                        |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 14.| Din Complex PALAT OLANESTI, din Olanesti, Aleea Salcamilor|         -   |
|    | nr. 2, jud. Valcea:                                       |             |
|    | - cladire corp garda nou                                  |             |
|    |   cladire centrala termica Palat Olanesti                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 60/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 60 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 60/2005
Hotărârea 607 2020
Hotărârea 734 2019
Hotărârea 14 2019
Hotărârea 736 2018
Hotărârea 60 2018
Hotărârea 952 2017
OUG 109 2017
Hotărârea 842 2017
Hotărârea 822 2017
Hotărârea 801 2017
Hotărârea 613 2017
Hotărârea 260 2017
Hotărârea 59 2016
Hotărârea 60 2015
Hotărârea 31 2015
Hotărârea 1135 2014
Hotărârea 747 2014
Hotărârea 12 2013
Hotărârea 671 2012
Hotărârea 1291 2011
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Europene
OUG 101 2011
privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Hotărârea 1107 2011
privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului şi în administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Hotărârea 485 2011
privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Hotărârea 144 2011
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.088/2010 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si a Hotararii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 1088 2010
privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 571 2010
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Hotărârea 378 2010
pentru modificarea suprafetelor de teren ale unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 260 2010
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" din proprietatea publica în proprietatea privata a statului si pentru modificarea unor acte normative
Hotărârea 1133 2008
privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi, precum si modificarea unor acte normative
Hotărârea 966 2008
pentru trecerea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii Publice in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si pentru completarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 871 2008
pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si pentru completarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 880 2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in domeniul public al judetului Mures si in administrarea Consiliului Judetean Mures
Hotărârea 774 2008
privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Teatrul National de Opereta „Ion Dacian"
Hotărârea 655 2008
pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 633 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si pentru aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa, a unor imobile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Hotărârea 408 2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in domeniul public al statului si in administrarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
Hotărârea 226 2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Cultelor- Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Cluj
Hotărârea 146 2008
pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in domeniul public al statului si in administrarea Garzii Financiare
Hotărârea 66 2008
privind mandatarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" sa puna in executare Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntata in Cauza Hirschhorn impotriva Romaniei
Hotărârea 33 2008
privind iesirea din indiviziune cu suprafetele de teren si constructiile din domeniul privat al statului, aferente imobilului „Casa Presei Libere" din municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, in prezent aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si, respectiv, in capitalul social al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A.
Ordonanţa 1 2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritatilor publice centrale
Rectificare 60 2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu