Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 33 din 9 ianuarie 2008

privind iesirea din indiviziune cu suprafetele de teren si constructiile din domeniul privat al statului, aferente imobilului „Casa Presei Libere" din municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, in prezent aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si, respectiv, in capitalul social al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 61 din 25 ianuarie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 475, 479, 480 şi 616-618 din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă ieşirea din indiviziune pentru suprafaţa totală de teren de 125.241,01 m2, conform anexei nr. 1, cu atribuirea şi defalcarea acesteia pe cei 2 deţinători, şi anume:

a)   pentru Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, suprafaţa de 73.892,01 m2, conform poziţiei nr. 324 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- teren liber = 51.565,47 m2, din care:

- exclusiv = 44.433,64 m2

- indiviza 7.131,83 m2

- teren sub construcţie = 22.326,54 m2, din care:

- exclusiv = 7.621,93 m2

- indiviz= 14.704,61 m2;

b)  pentru Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor, suprafaţa de 51.349,00 m2, conform poziţiei nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A., cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- teren liber = 22.848,62 m2, din care:

- exclusiv = 18.523,23 m2

- indiviza 4.325,39 m2

- teren sub construcţie = 28.500,38 m2, din care:

- exclusiv = 18.438 m2

- indiviz= 10.062,38 m2.

Art. 2. - Se aprobă atribuirea şi defalcarea suprafeţelor construite ale imobilului „Casa Presei Libere":

- suprafaţa totală utilă desfăşurată = 149.271,81 m2

- suprafaţa totală construită desfăşurată = 174.694,52 m2, conform anexei nr. 2 - pe cei 2 deţinători şi anexei nr. 3 - cu defalcarea unităţilor individuale, şi anume:

a) pentru Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", conform poziţiei nr. 324 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- suprafaţa utilă desfăşurată = 74.700,33 m2, din care:

- exclusiv = 67.844,62 m2

- indiviz = 6.855,71 m2

- suprafaţa construită desfăşurată = 89.381,87 m2, din care:

- exclusiv = 81.283,10 m2

- indiviz = 8.098,77 m2;

b) pentru Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi" - S.A., conform poziţiei nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/1999, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- suprafaţa utilă desfăşurată = 74.571,48 m2, din care:

- exclusiv = 72.265,46 m2

- indiviz = 2.306,02 m2

- suprafaţa construită desfăşurată = 85.312,65 m2, din care:

- exclusiv = 82.536,11 m2

- indiviz = 2.776,54 m2.

Art. 3. - (1) Intre subparcelele 16 şi 18, porticul de sub corpul D1-B2, care se vor afla în urma ieşirii din indiviziune în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", se constituie un drept de servitute de trecere în favoarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A.

(2) Intre subparcelele 15 şi 18, porticul de sub corpul D1-C3, care se vor afla în momentul ieşirii din indiviziune în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", se constituie un drept de servitute de trecere în favoarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A.

Art. 4. - Se aprobă constituirea, între subparcelele 8 şi 36, porticul de sub corpul A3, care se vor afla în urma ieşirii din indiviziune în proprietatea exclusivă a Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A., a unui drept de servitute de trecere în favoarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Art. 5. - (1) Se aprobă ca utilităţile comune care au trasee pe terenurile devenite în urma ieşirii din indiviziune proprietate privată exclusivă a statului, respectiv a Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A., cum sunt inelele de incendiu, reţelele electrice, conducta de alimentare pentru încălzirea imobilului, de alimentare cu apă din puţurile de mare adâncime, de canalizare, telefonie etc, să fie exploatate şi întreţinute în comun de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi de Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi" - S.A.

(2) Cotele de participare la cheltuielile pentru întreţinerea şi exploatarea utilităţilor comune vor fi calculate conform cotei-părţi deţinute de fiecare coindivizar anterior ieşirii din indiviziune.

Art. 6. - Pe baza prezentei hotărâri, precum şi a documentaţiei cadastrale în funcţie de care s-au atribuit numere cadastrale, cei 2 deţinători de terenuri şi construcţii vor parcurge procedurile legale pentru intabularea terenurilor şi construcţiilor pe numele statului, în cazul Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care are numai dreptul de administrare, şi în proprietatea şi capitalul social al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A.

Art. 7. -Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 96/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

DISTRIBUŢIA SUPRAFEŢELOR DE TEREN EXCLUSIVE SI INDIVIZE PE   DEŢINĂTORI (RAAPPS+CNI CORESI SA+DEPOZIT CARTE+ROMPRES+IGSU+ARCADIA 2000

SUBPARCELA

SUPRAFAŢA

TIP DEŢINERE SI DEŢINĂTOR

OBSERVATII

EXCLUSIV

INDIVIZ

RAAPPS

CORESI

RAAPPS

CORESI

DEP. CART

ROMPRES

IGSU

ARCADIA

Teren liber

1

3152 76

3152,76

3

970,86

970.86

5

5968.52

5968.52

7

6692.41

6692,41

8

2208.75

404,92

965.59

135.34

762,90

9

3297.66

3297,56

10

1219.97

661,53

500.19

58,25

11

578.12

341,09

237.03

12

275.39

275,39

13

2711,13

2711.13

14

7910,54

7910,54

15

1495,17

882.15

613.02

15

1533.13

904.55

628.58

17

1109.41

1169.41

18

2277.64

1343.93

933.91

19

632.16

632.16

30

1028.72

1025 72

21

635,36

635.36

22

10291,26

10291.26

23

781,09

450.84

320.25

24

6236.34

5235.34

25

88.07

88,07

26

536.89

585.89

27

1905.10

1905, 10

28

406,30

406.30

29

357,93

357,93

30

5596,84

5596.84

31

1052.69

1052,69

32

515.45

513 45

33

45,69

45,69

34

58,88

58.63

35

17,86

17,86

36

455,67

268,85

186.52

37

931.55

931,55

54

793,27

119.53

673,74

65

233.85

233.65

66

242,42

242.42

67

114.21

66,01

48.20

Teren sub construcţie

2

Depozit suveran

2526,49

2526.49

4

Depozit subteran

9346.25

9348.25

6

Depozit subteran

3559.67

3559,57

33

Depozit subteran

1174.03

1174,03

39

Corp A1

3437,97

305.09

3132,66

40

Corp A2

3591,70

3591.70

41

Corp A3

366037

3680.37

42

Corp A4

4795,02

999.74

3735.28

43

Corp B1

1265.39

731.38

534.01

44

Corp B2

1779,54

1295.51

66,84

417.19

46

Corp B3

1266,58

1153.35

115.23

46

Corp C1

1443.10

991.33

451.77

47

Corp C2

1391,71

366,75

1004,96

48

Corp C3

1504,79

1185,93

316.86

49

Corp Dl

2733,43

2400.97

332.46

50

Corp D2

845,56

552.57

292.99

51

Corp D1-B2

139.98

111.13

28.86

52

Corp D1-C3

148,53

123.60

27.93

53

Garaj subteran

4013.40

2796.30

970,87

246.23

54

Cladire instalaţie recuperare loluen

310,07

310,07

55

Depozit gunoi (baraca prelucrare deseuri)

235.23

236,23

56

Instalaţie pneumatica de prelucrai deşeuri (balotaj)

159.52

168,52

57

Baraca grup electrogen

92,21

92.21

53

Depozit subteran de cerneala

106,41

103,41

59

Baraca magazie carte

894.14

894.14

60

Construcţie bazin inel incendiu

8.10

8,10

61

Put 1 (incinta B)

20,11

20.11

62

Put 2 (incinta D)

20.70

20,70

63

Pul 3 (incinta 35)

20,93

20.93

Totaluri

125241,01

52055,57

36961,22

18364,60

14367,76

254,87

1447.97

332,46

1436.65

125241,01

LIBER

SUB CONS.

CNI CORESI SA

51149,00 DIN CARE

EXCLUSIV

18523,23

18438,00

INDIVIZ

4325,33

10062,38

22848,82

28500,39

61349,00

RA-APPS

73392,01  DIN CARE

EXCLUSIV

44433,64

7621,93

INDIVIZ

7131,83

14704,61

61555,47

22325,54

73892,01

ANEXA Nr. 2

DISTRIBUIT

Nr.

crt

Corp

Suprafaţa construita

desfăşurata

Suprafaţa

utila desfăşurata

RA-APPS

CNI CORESI SA

Suprafeţe construite

Suprafeţe utile

Suprafeţe construite

Suprafete   utile

exclusive

indivize

totale

exclusive

indivize

totale

exclusive

indivize

totale

exclusive

indivize

totale

1

A1

16517,37

14023,23

1372,42

93,35

1465,73

1144.11

74,34

1218,45

14092,98

958,61

15051,59

12023,54

781,25

12304,78

2

A2

16283.84

14672,97

16283,84

16283,84

14672,97

14672,97

3

A3

17609,36

1 5270,71

17609,36

17609,36

15270,71

15270,71

4

A4

16242.53

14692,93

3363,95

22,53

3386,48

2948,18

19,37

2967,56

12770,52

85,53

12856,05

11648.83

76,55

11725,37

5

B1

6590.76

5456.15

3292.59

516,79

3809.38

2705,29

438,35

3143,64

6

B2

8894.37

7371.90

5118,45

1356,69

6475.14

4262.37

1114.46

5376.S3

273.60

60.45

334,05

214,78

47,32

262,10

7

B3

8271.11

6670.97

6183,91

1335,88

7519 79

4983,92

1095,38

6079,30

8

C1

7002.49

5796.72

4467.64

342,66

4810,30

3711.35

26716

3978.51

2036.03

15616

2192,19

1696,11

122,10

1818,21

9

C2

8376.04

SS22.45

1933,10

394,59

2327,69

1564,12

321,68

1885.80

5023,04

1025,31

6048.35

4094.55

842,10

4936.65

10

C3

8458.74

6995.14

5462.75

1203,61

6666.36

4500,34

1020,21

5520,56

1468,77

323,61

1 792,39

1202,07

272,51

1474,58

11

D1

29975.87

24011,03

25661,43

668,53

26329.96

20509,93

539,08

21049,01

12

D2

2306,54

1956,22

1507.31

1507,31

1312,26

1312,26

799,23

799,23

643,96

643,96

13

D1-B2

754.52

609.77

588.67

588,67

483,97

483,97

0,00

14

D1-C3

697,78

553,35

566,58

566,58

454,85

454,85

131,20

131,20

98,50

98,50

15

Depozit subteran

20814,52

18988,59

3538,10

3538,10

3335,61

3335,61

9427,77

9427,77

8315,96

8315,96

16

Gara, subteran

4023,64

3667,95

1735,38

1068,05

2803,43

1513,04

1040,27

2553,31

806,48

166.86

973,35

717,91

164,19

882.10

17

Baraca magazie carte

906,33

852.34

906,33

906,33

852,34

852,34

18

Depozit gunoi

235 98

215.21

235.98

235.93

215.21

215.21

19

Baraca grup electrogen

92.13

90.22

92.13

92.13

90.22

90,22

20

Instalaţie pneumatica de prelucrat deşeuri (balotaj)

167,38

1 51.27

167,38

167,38

151,27

151,27

21

Instalaţie prelucrare toluen

297.72

263,68

297,72

297,72

26368

263,68

22

Construcţie bazin incendiu

7,98

4,84

7,98

7,98

4,84

4,84

23

Depozit subteran de cerneala

105,77

88,01

105,77

105,77

88,01

$8,01

24

Put 1

20,11

15,09

20,11

20,11

15,09

15,09

25

Put 2

20,70

15,21

20,70

20,70

15,21

15,21

26

Put 3

20,93

15.80

20,93

20,93

15,80

15,80

TOTAL

174694,52

149271,82

64854,03

7002,68

71856,72

53475,44

5930,31

59405,76

82536,11

2776.54

85312,65

72265,46  

2306,01

74571,48

DIN CARE

CONSTRUIT

UTIL

CNI CORESI SA

65312,65

74571,48 DIN CARE

EXCLUSIV

82536,11

72265 46

INDIVIZ

2776,54

2306,02

TOTAL

85312,65

74571,48

CONSTRUIT

UTIL

RA- APPS

89381,87

74700,33 DIN CARE

EXCLUSI\

91283,10

67844,62

INDIVIZ

8098.77

6855.71

TOTAL

89381,67

74700,33

TOTAL

174694,52

149271,82

174694,52

149271,82TABEL CENTRALIZATOR

CUPRINZÂND SUPRAFEŢELE CONSTRUITE SI UTILE , EXCLUSIVE SI INDIVIZE DIN INCINTA

CASEI PRESEI LIBERE

E DE DEŢINĂTORI (RA-APPS, CNI CORESI SA, IGSU, ROMPRES, DEPOZIT CARTE, SC ARCADIA 2000 SA)

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - IGSU

ROMPRES

Ministerul Internelor si Reformei Administrative- DEPOZIT CARTE

Suprafeţe construite

Suprafeţe  utile

Suprafeţe construite

Suprafeţe  utile

Suprafeţe construite

Suprafeţe  utile

exclusive

indivize

totale

exclusive

indivize

totale

exclusive

indivize

totale

exclusive

indivize

totale

exclusive

indivize

totale

exclusive

indivize

2404,05

377,33

2781,38

1990,06

322,45

2312,51

1686,51

398,67

2085,18

1407,24

325,73

1732,97

61 7.85

133,47

751,32

485,06

106,61

591.67

3553,34

92,57

3645.91

2886.21

75,86

2962.07

165 85

165.85

125.80

125.80

1182,59

1182 59

1082,15

152,81

94,05

246,86

137,80

94,74

232 54

3553,34

92,57

3545,91

2666,21

75,86

2962,07

5027,07

1003,51

6030,58

4145,96

849,53

4995,49

1182,59

0,00

1182,59

1082,15

0,00

Ministerul Internelor si Reformei Administrative ARCADIA 2000

Observaţii

Suprafete construite

Suprafeţe   utile

totale

exclusive

indivize

totale

exclusive

indivize

totale

16517,37

16517,37

TRUE

14023,23

14023,23

TRUE

16283,84

16283,84

TRUE

14672,97

14672,97

TRUE

17609,36

1 7609.36

TRUE

15270,71

15270,71

TRUE

16242,53

16242,53

TRUE

14692,93

14692,93

TRUE

6590,76

6590,76

TRUE

5456.15

5456,15

TRUE

8894,37

8894,37

TRUE

7371.90

7371,90

TRUE

8271,11

8271.11

TRUE

6670,97

6670,97

TRUE

7002,49

7002,49

TRUE

5796,72

5796,72

TRUE

8376,04

8376,04

TRUE

6822,45

6822,45

TRUE

8458,74

8458.74

TRUE

6995,14

6995,14

TRUE

29975,87

29975.87

TRUE

24011,08

24011,08

TRUE

2306,54

2306,54

TRUE

1956,22

1956,22

TRUE

754,52

754,52

TRUE

609,77

609.77

TRUE

697.73

697,78

TRUE

553,35

553,35

TRUE

20814,52

20814,52

TRUE

18988,59

18988,59

TRUE

1082,15

6666.07

6666,07

6254,87

6254,87

4023,64

4023.64

TRUE

3667.95

3667,95

TRUE

906,33

906.33

TRUE

852.34

852,34

TRUE

235,98

235,98

TRUE

215,21

215,21

TRUE

92,13

92,13

TRUE

90,22

90,22

TRUE

167,38

167,38

TRUE

151,27

151,27

TRUE

297,72

297,72

TRUE

263,68

263,68

TRUE

7.98

7,98

TRUE

4,84

4,84

TRUE

105,77

105,77

TRUE

68,01

88.01

TRUE

20,11

20.11

TRUE

15,09

15,09

TRUE

20,70

20,70

TRUE

15,21

15,21

TRUE

20,93

20,93

TRUE

15,80

15,80

TRUE

0,00

0,00

TRUE

0,00

0,00

TRUE

174694,52

174694,52

TRUE

149271.82

149271,82

TRUE

1082,15

6666,07

0,00

6666,07

6254,87

0,00

6254,87

TRUE

0,00

0,00

TRUE

ANEXA Nr. 3

ANEXA 9

Cartea Funciară Colectiva nr:

UAT:Sector1

Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)

Nr.cad

Descriere imobil

Suprafata terenului (mp)

teren cu clădire

Piaţa Presei Libere

nr.1

Corp A1

3437,97

Nr. crt. corp

Corp

Nivelul

Codul

unităţii

individuale

Numerele

de ordine

ale camerelor

Numărul total al

camerelor

Suprafaţa

utilă pe U.I.

Cota indiviză de suprafaţă utilă aferentă U.I.

Cota indiviză

de teren aferentă U.I.

Suprafaţa pe tip de deţinere

Carte

Funciara

ind.

nr.*

Observaţii

EXCLUSIV

INDIVIZ

RAAPPS

CNI CORESI SA

% RAAPPS

%

CORESI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

A1

Subsol

C1-U1

2,3

2

389,53

25.31

101.69

RAAPPS

C1-U2

4/1,4/2,4/3,4/4

4

59,76

3,88

15,60

RAAPPS

C1-U3

8

1

54,83

3,56

14,31

CORESI

C1-U4

9

1

5,45

0,35

1,42

CORESI

C1-U5

10

I

23,54

1,85

7.45

RAAPPS

C1-U6

13,14.16,17,18

5

366,47

23,81

95,67

100%

C1-U7

15/1,19-42

25

1595,57

103,66

416,55

CORESI

Parter

C1-U8

1,2/1,2/2,3-7

8

231,03

15,01

60,31

100%

C1-U9

11,12,14-33,41-44,48,50-66

43

2290,33

148,80

597.92

CORESI

C1-U10

13

1

2,38

0,15

0,62

CORESI

C1-U11

34-10

7

150,11

9,75

39,19

CORESI

C1-U12

45,46,47,49

4

33,67

2,19

8,79

CORESI

Etaj 1

C1-U13

2

1

21,04

1,37

5,49

RAAPPS

C1-U14

3,4

2

48,76

3,17

12,73

RAAPPS

C1-U15

5,6

2

23,72

1.54

6.19

RAAPPS

C1-U16

8-12

5

187,57

12,19

48,97

100%

C1-U17

13

1

44,30

2,91

11,70

CORESI

C1-U18

14-33,39-59,61, 62

43

2373,84

154,23

619.72

CORESI

C1-U19

60

1

5,79

0,38

1,51

CORESI

Etaj 2

C1-U20

15/2,46,48

3

154,16

10,02

40,25

RAAPPS

C1-U21

18

1

21,26

1,38

5.55

CORESI

C1-U22

21-25

4

50,46

3.2S

13.17

CORESI

C1-U23

5-14,25-45,49

31

2232,77

145,06

582,90

CORESI

C1-U24

47

1

33,09

2.15

8,64

CORESI

Etaj 3

C1-U25

1-25.28-30,32,34-37.39-83

78

2733,34

177,58

713,58

CORESI

C1-U26