Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.588 din 30.07.2013

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 528 din 22 august 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 7, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 436 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă. 2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Articolul IIÎncetarea raporturilor de serviciu/de muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Economiei se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul IIIÎncadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, Varujan Vosganian p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb
ANEXA Nr. 11 1 Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 47/2013) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI Nr. maxim de posturi = 436 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei), din care 83 de posturi - reţea externă * Se organizează ca direcţie generală. ** Cuprinde Serviciul comunicare şi relaţii publice, aflat în subordinea directă a ministrului economiei. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013) A. UNITĂŢILE aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei

I. Organe de specialitate, cu personalitate juridică, finanţate prin bugetul Ministerului Economiei
1. Departamentul pentru Energie - 204 posturi
2. Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism - 134 posturi
II. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei
a) Cu finanţare de la bugetul de stat:
1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 105 posturi
2. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 25 posturi
3. Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi
b) Cu finanţare din venituri proprii:
1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - 58 posturi
2. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM - 243 posturi
c) Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 659 posturi
2. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 54 posturi
III. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei
1. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO
2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR
IV. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, cu finanţare integrală de la bugetul de stat
1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 624 posturi
2. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 posturi
V. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei
1. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti
2. Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
3. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest“ - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
4. Societatea Comercială „Moldomin“ - S.A. Moldova Nouă
5. Societatea Comercială „Băiţa“ - S.A. Ştei
6. Societatea Comercială „Cupru Min“ - S.A. Abrud
7. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin“ - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare
8. Societatea Comercială „Minbucovina“ - S.A. Vatra Dornei
9. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. Bucureşti
10. Societatea Comercială „Radioactiv Mineral“ - S.A. Măgurele
11. Compania Naţională „Romarm“ - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
12. Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăştie“ - S.A.
13. Societatea Comercială „Avioane“ - S.A. Craiova
14. Societatea Comercială „IAR“ - S.A. Braşov
15. Societatea Comercială „IOR“ - S.A. Bucureşti
16. Societatea Comercială „Romaero“ - S.A. Bucureşti
17. Societatea Comercială „Construcţii Aeronautice“ - S.A.
18. Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia“ - S.A.
19. Societatea Comercială „Oltchim“ - S.A.
20. Societatea Comercială „Romplumb“ - S.A.
21. Societatea Comercială „Şantierul Naval 2 Mai“ - S.A.
22. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
23. Societatea Comercială „Simtex“ - S.A. - participaţia statului
24. Societatea Comercială ICEM - S.A.
25. Societatea Naţională „Plafar“ - S.A. Bucureşti
26. Societatea Comercială „I.P.I.U. - Consulting Engineering“ - S.A. Bucureşti
27. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
28. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
29. Societatea Comercială „FORADEX“ - S.A.
30. Societatea Comercială „SANEVIT 2003“ - S.A. Arad
31. Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

B. UNITĂŢILE aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Energie

1. Societatea Comercială „OMV PETROM“ - S.A. Bucureşti - participaţia statului
2. Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa
3. Societatea Comercială „Conpet“ - S.A. Ploieşti
4. Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare“ - S.A.
5. Societatea Comercială „Petrotrans“ - S.A. Ploieşti
6. Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz“ - S.A. Mediaş
7. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România - S.A. - participaţia statului
8. Societatea Comercială EON ENERGIE România - S.A. - participaţia statului
9. Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. - participaţia statului
10. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica“ - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
11. Societatea Comercială „Electrocentrale Grup“ - S.A.
12. Societatea Comercială „Electrocentrale Bucureşti“ - S.A.
13. Societatea Comercială „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A.
14. Societatea Comercială „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.
15. Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ - S.A. Năvodari
16. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica“ - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
17. Societatea Naţională „Nuclearelectrica“ - S.A.
18. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi participaţia statului la societăţile comerciale privatizate
19. Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
20. Societatea Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
21. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti
22. Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit“ - S.A. Craiova
23. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale
24. Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
25. Societatea Comercială Minieră „Banat – Anina“ - S.A.
26. Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.
27. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

C. UNITĂŢILE aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism

1. Societatea Comercială IMOTRUST - S.A.
2. Societatea Comercială BEGA TURISM - S.A.
3. Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM - S.A.
4. Societatea Comercială ROBINSON TURISM - S.A.
5. Societatea Comercială LIDO - S.A.
6. Societatea Comercială LITORAL - S.A.
7. Societatea Comercială MAMAIA - S.A.
8. Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP - S.A.
9. Societatea Comercială CARMEN SILVA 2000 - S.A.
10. Societatea Comercială ANCA-IRINA - S.A.
11. Societatea Comercială CIUCAŞ - S.A.
12. Societatea Comercială HOTEL COTA 1400 - S.A.
13. Societatea Comercială GERMISARA - S.A.
14. Societatea Comercială T.H.R. MAREA NEAGRĂ - S.A.
15. Societatea Comercială IEZERUL - S.A.
16. Societatea Comercială PREDEAL - S.A.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 588/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 588 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 588/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu