E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 1157 2001
Hotărârea 544 2003 in legatura cu articolul 23 din actul Legea 75 1994
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 abrogă articolul 12 din actul Hotărârea 687 1993
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 abrogă articolul 13 din actul Hotărârea 687 1993
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 abrogă articolul 14 din actul Hotărârea 687 1993
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 abrogă articolul 15 din actul Hotărârea 687 1993
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 abrogă articolul 16 din actul Hotărârea 687 1993
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 abrogă articolul 17 din actul Hotărârea 687 1993
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 abrogă articolul 18 din actul Hotărârea 687 1993
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 abrogă articolul 19 din actul Hotărârea 687 1993
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 abrogă articolul 20 din actul Hotărârea 687 1993
Articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003 modifica articolul 24 din actul Hotărârea 687 1993
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 544 din 17 mai 2003

privind modelul sigiliilor cu stema Romaniei, pastrarea si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosinta a sigiliilor cu stema Romaniei, uzate sau care devin nefolosibile

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 360 din 27 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Sigiliul cu stema Romaniei simbolizeaza autoritatea publica exercitata de institutia care il foloseste si garanteaza autenticitatea actelor emise de aceasta.
    Art. 2
    (1) Sigiliul cu stema Romaniei se foloseste de autoritatile si institutiile publice, precum si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statului roman din strainatate, denumite in continuare autoritati publice.
    (2) Modelul sigiliului cu stema Romaniei este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Sigiliul cu stema Romaniei se foloseste exclusiv de conducatorii autoritatilor publice prevazute la art. 2 alin. (1).
    Art. 4
    (1) Sigiliul autoritatii publice cu stema Romaniei se aplica, de catre persoanele prevazute la art. 3, pe actele specifice autoritatii de stat pe care acestia o exercita, precum si pe actele normative emise de autoritatea publica respectiva.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conducatorii autoritatilor publice au obligatia de a stabili categoriile de acte specifice pentru care este obligatorie aplicarea sigiliului cu stema Romaniei, potrivit alin. (1).
    (3) Pentru toate celelalte categorii de acte se foloseste stampila.
    (4) Conducatorii autoritatilor publice sunt raspunzatori de pastrarea si utilizarea legala a sigiliilor cu stema Romaniei.
    (5) Modul de pastrare si de utilizare a sigiliilor cu stema Romaniei se stabileste, de asemenea, de conducatorul autoritatii publice.
    (6) Conducatorii autoritatilor publice pot incredinta, prin ordin, dispozitie sau decizie, dupa caz, si altor persoane, spre pastrare si utilizare, sigiliile cu stema Romaniei.
    Art. 5
    (1) Dreptul de a comanda sigilii cu stema Romaniei apartine exclusiv conducatorului autoritatii publice respective.
    (2) Sigiliile cu stema Romaniei se scot din uz in urmatoarele conditii:
    a) cand acestea sunt uzate, respectiv cand in urma folosirii indelungate devin ilizibile;
    b) cand autoritatile publice nu mai au dreptul de a le utiliza intrucat si-au incetat activitatea;
    c) in cazul in care autoritatile publice si-au schimbat titulatura si necesita in consecinta sigilii care sa contina inscriptionata noua denumire;
    d) cand autoritatile publice au dobandit noi atributii, ca urmare a modificarii structurii organizatorice sau a schimbarii naturii juridice, care nu le mai permit folosirea sigiliului cu stema Romaniei.
    Art. 6
    (1) Sigiliile autoritatilor publice care contin stema Romaniei sunt executate, in conditiile stabilite de prezenta hotarare, la Regia Autonoma "Monetaria Statului".
    (2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe pot executa sigilii proprii in unitatile specializate din subordinea lor.
    (3) Sigiliile cu stema Romaniei fabricate se elibereaza numai conducatorului autoritatii publice care a facut comanda sau persoanei anume imputernicite de aceasta.
    Art. 7
    Regia Autonoma "Monetaria Statului" si unitatile specializate prevazute la art. 6 alin. (2) sunt obligate sa tina un registru de comenzi in care se inregistreaza toate comenzile de sigilii cu stema Romaniei, la care se anexeaza actele pe baza carora acestea au fost executate.
    Art. 8
    In caz de pierdere a unui sigiliu cu stema Romaniei, conducatorul autoritatii publice respective este obligat sa anunte in termen de 24 de ore organele teritoriale ale Ministerului de Interne si sa faca publica pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    Art. 9
    In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatile publice care detin sigilii cu stema Romaniei, dar care nu au dreptul sa le utilizeze potrivit prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului si ale prezentei hotarari sunt obligate sa le predea la Regia Autonoma "Monetaria Statului".
    Art. 10
    (1) In termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, noile sigilii cu stema Romaniei, comandate de conducatorii autoritatilor publice, se vor ridica de la Regia Autonoma "Monetaria Statului" sau, dupa caz, de la unitatile specializate prevazute la art. 6 alin. (2), urmand ca, in acelasi termen, sa fie depuse sigiliile scoase din folosinta potrivit art. 5.
    (2) Sigiliile din metal scoase din uz, care contin stema Romaniei si legenda (inscriptie), se predau Directiei arhivelor nationale istorice centrale sau directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, intr-un singur exemplar, pe baza de proces-verbal de predare-primire si de inventar. Celelalte exemplare se predau Regiei Autonome "Monetaria Statului", pe baza de inventar si de proces-verbal, aprobate de Arhivele Nationale, in vederea topirii lor.
    (3) Sigiliile din cauciuc scoase din uz, dupa aprobarea comisiei de selectionare prevazute la art. 11 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu avizul Arhivelor Nationale, se distrug. In vederea distrugerii sigiliilor din cauciuc scoase din uz, se constituie in cadrul fiecarei autoritati publice o comisie de casare, numita prin ordin, dispozitie sau, dupa caz, decizie a conducatorului autoritatii publice. Comisia de casare va proceda la distrugerea sigiliilor din cauciuc, prin ardere, consemnandu-se despre aceasta intr-un proces-verbal.
    Art. 11
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 12
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea modelului de sigiliu cu stema Romaniei prevazut in anexa la prezenta hotarare sau executarea acestuia de catre alte unitati decat cele prevazute la art. 6 alin. (1) si (2);
    b) pastrarea si utilizarea sigiliilor in alte conditii decat cele stabilite de conducatorul autoritatii publice;
    c) neinregistrarea comenzilor de sigilii cu stema Romaniei in registrul de comenzi tinut de unitatile prevazute la art. 7;
    d) neanuntarea organelor Ministerului de Interne, in termen de 24 de ore de la pierderea unui sigiliu, sau nerespectarea obligatiei de a face publica pierderea sigiliului cu stema Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
    e) nedepunerea sigiliilor cu stema Romaniei la Regia Autonoma "Monetaria Statului" in termenul prevazut la art. 9.
    Art. 13
    (1) Contraventiile prevazute la art. 12 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei.
    (2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de catre personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne, precum si de prefect, primar sau imputerniciti ai acestora anume desemnati.
    Art. 14
    Prevederile art. 12 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 15
    Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei hotarari vor fi asigurate din bugetele de venituri si cheltuieli ale autoritatilor publice respective.
    Art. 16
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga art. 12 - 20 si alin. (5) - (9) ale art. 24 din Hotararea Guvernului nr. 687/1993 privind folosirea si expunerea stemei Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 17 decembrie 1993, art. 17 - 19 din Normele privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.157/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 din 5 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministru de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                         MODELUL SIGILIULUI CU STEMA ROMANIEI

    Sigiliul cu stema Romaniei este format din doua cercuri concentrice - liniare, cu diametrul de 35 mm si, respectiv, 25 mm.
    In jumatatea superioara a cercului mare se inscrie, cu litere majuscule de tipar, cuvantul ROMANIA.
    In partea inferioara a interiorului cercului mare se inscrie, cu aceleasi caractere, denumirea autoritatii publice careia ii apartine sigiliul. Dimensiunile acestor litere vor fi mai mici decat cele folosite pentru cuvantul ROMANIA si vor fi separate de acesta prin cate o steluta.
    In interiorul cercului mic se inscrie stema Romaniei.
    Stema Romaniei va reproduce intocmai grafica si va pastra proportiile acesteia astfel cum sunt stabilite in anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992.
    Sigiliile care se vor aplica in ceara sau in plastelina vor fi gravate in incizie, iar sigiliile care se vor aplica in lichide se vor grava in excizie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 544/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 544 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu