E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 12 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 13 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 14 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 15 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 16 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 17 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 18 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 19 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 20 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 24 din actul Hotărârea 687 1993 modificat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 687 din  3 decembrie 1993

privind folosirea si expunerea stemei Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 17 decembrie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Institutiile publice prevazute la art. 3 din Legea nr. 102/1992 vor asigura expunerea sau folosirea stemei Romaniei in conditiile legii si ale prezentei hotarari.
    Art. 2
    Stema Romaniei, in culori, va fi asezata in sediile tuturor autoritatilor publice, institutiilor de invatamant, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor comerciale ale Romaniei in strainatate, acolo unde acestea functioneaza in afara misiunilor diplomatice, in saloanele navelor sub pavilion romanesc, precum si pe corpul si in saloanele aeronavelor Romanesti folosite in misiuni oficiale.
    Stema Romaniei va fi asezata in pavilioanele romanesti ale targurilor si expozitiilor la care Romania participa ca stat.
    Art. 3
    Amplasarea stemei Romaniei in sediile autoritatilor publice se va face dupa cum urmeaza:
    a) la interior:
    - in birourile demnitarilor si ale functionarilor publici care au cel putin functia de director;
    - in salile de festivitati si de protocol;
    - in biblioteci si in sali de lectura;
    - in incintele afectate unor activitati specifice din sfera competentei legale a institutiei in cauza.
    b) la exterior:
    - pe frontispiciul cladirilor;
    - la intrarea principala in sedii.
    Art. 4
    In sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, centrelor culturale si reprezentantelor comerciale ale Romaniei in strainatate, stema Romaniei va fi amplasata in urmatoarele locuri:
    a) la intrarea principala in sedii, deasupra placilor indicatoare;
    b) in birourile sefilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, centrelor culturale si reprezentantelor comerciale;
    c) in incintele afectate activitatilor specifice de primiri si reprezentare.
    Art. 5
    In sediile institutiilor de invatamant de toate gradele, care functioneaza potrivit legii, stema Romaniei va fi amplasata in cancelarii si in salile de consiliu, in birourile rectorilor, prorectorilor, decanilor, prodecanilor, secretarilor stiintifici, directorilor si directorilor adjuncti, precum si in amfiteatre, sali de clasa, sali de festivitati, biblioteci si sali de lectura.
    Art. 6
    Institutiile publice vor comanda agentilor economici specializati executarea stemei Romaniei in cantitatile necesare si cu respectarea prevederilor art. 1 si 3 din Legea nr. 102/1992.
    Stema Romaniei poate fi realizata in culori sau in alb-negru, prin confectionare sau imprimare pe diferite materiale, cu respectarea modelului prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992.
    La confectionarea stemei vor fi avute in vedere necesitatile de adaptare la decoratiunile interioare, la stilul si arhitectura edificiilor, precum si la dimensiunile salilor si birourilor.
    Art. 7
    Persoanele desemnate de conducatorul autoritatii sau institutiei publice cu efectuarea receptiei stemelor comandate agentilor economici specializati au obligatia sa verifice, la receptia acestora, conformitatea stemei executate cu modelul original al acesteia, prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992, urmand sa refuze receptia in cazul constatarii oricaror abateri de la modelul original.
    Art. 8
    Conducatorii institutiilor publice au obligatia sa urmareasca intretinerea si conservarea in bune conditii a stemei Romaniei expuse potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 9
    Ministerul Industriilor va stabili masuri pentru aprovizionarea cu materialele necesare a agentilor economici de specialitate fata de care indeplineste atributiile ministerului de resort si va urmari confectionarea de catre acestia a stemelor, astfel incat sa permita respectarea termenului stabilit la art. 28.
    Art. 10
    Reproducerea stemei Romaniei pe sigiliile, actele oficiale, imprimatele si placile indicatoare ale sediilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii si ale celorlalte componente ale fortelor armate, precum si pe drapelele de lupta, pavilioanele navelor militare, accesoriile uniformelor si alte insemne specifice - in timp de pace si de razboi - se va efectua in conditiile stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pe baza propunerilor formulate de conducatorii acestor autoritati publice.
    Art. 11
    Conditiile de reproducere a stemei Romaniei pe actele si pe imprimatele emise de autoritatile publice, pe moneda nationala si pe alte semne monetare emise de Romania se aproba de Guvern, la propunerea autoritatii publice respective, avizata de Comisia Nationala de Heraldica si Genealogie.
    Art. 12
    Sigiliul simbolizeaza autoritatea publica exercitata de institutia care il foloseste si garanteaza autenticitatea actelor emise de aceasta.
    Art. 13
    Sigiliul autoritatilor publice are modelul prevazut in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 14
    Sigiliul autoritatii publice se foloseste exclusiv de conducatorii autoritatilor publice prevazute in Constitutie.
    Art. 15
    Sigiliul autoritatii publice se aplica, de catre persoanele prevazute la art. 14, pe actele specifice autoritatii de stat pe care acestia o exercita, precum si pe actele normative emise de autoritatea publica respectiva.
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, conducatorii autoritatilor publice vor stabili categoriile de acte specifice la care este obligatorie aplicarea sigiliului potrivit alineatului precedent.
    Pentru toate celelalte categorii de acte se va folosi stampila.
    Conducatorii autoritatilor publice sunt raspunzatori de pastrarea si utilizarea legala a sigiliilor.
    Art. 16
    Dreptul de a comanda sigilii cu stema Romaniei apartine exclusiv conducatorului autoritatii publice respective.
    Modul de pastrare si de utilizare a sigiliilor se stabileste, de asemenea, de conducatorul autoritatii publice.
    Art. 17
    Sigiliile autoritatilor publice vor fi executate, in conditiile stabilite de prezenta hotarare, la Regia Autonoma "Monetaria Statului". Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii si celelalte componente ale fortelor armate pot executa sigiliile proprii in unitatile specializate din subordinea lor.
    Sigiliile fabricate nu pot fi eliberate decat imputernicitilor conducatorilor autoritatilor publice care au facut comanda.
    Art. 18
    Regia Autonoma "Monetaria Statului" si unitatile specializate prevazute la art. 17 alin. 1 sunt obligate sa tina un registru de comenzi in care se vor inregistra toate comenzile de sigilii cu stema Romaniei, la care se vor anexa actele pe baza carora acestea au fost executate.
    Art. 19
    In caz de pierdere a unui sigiliu cu stema Romaniei, conducatorul autoritatii publice respective este obligat sa anunte in 24 de ore Ministerul de Interne si sa faca publica pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 20
    In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, institutiile care detin sigilii cu stema Romaniei, dar nu au dreptul sa le foloseasca potrivit prevederilor Legii nr. 102/1992 si ale prezentei hotarari, le vor depune la Regia Autonoma "Monetaria Statului".
    Sigiliile uzate vor fi depuse la Regia Autonoma "Monetaria Statului", respectiv la unitatile specializate prevazute la art. 17 alin. 1, o data cu ridicarea noilor sigilii.
    Art. 21
    Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, aprobate de Guvern, pot fi reproduse, expuse sau folosite impreuna cu stema Romaniei, in conditiile stabilite de art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 64/1993.
    Art. 23
    Prefecturile si organele Ministerului de Interne vor sesiza orice incalcare a prevederilor prezentei hotarari si vor lua masurile ce se impun, in limitele competentei lor legale, pentru respectarea dispozitiilor acesteia si ale Legii nr. 102/1992.
    Art. 23
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 24
    Constituie contraventii, in masura in care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    (1) neamplasarea stemei Romaniei in locurile prevazute de art. 2-5 din prezenta hotarare;
    (2) nerespectarea obligatiei privind receptia stemelor de catre persoanele prevazute la art. 7;
    (3) neurmarirea intretinerii in bune conditii a stemei Romaniei de catre persoanele prevazute la art. 8;
    (4) reproducerea stemei Romaniei in alte conditii decat cele aprobate de Guvern;
    (5) nerespectarea modelului de sigiliu prevazut in anexa la prezenta hotarare sau executarea acestuia de catre alte unitati economice decat cele prevazute la art. 17;
    (6) pastrarea si utilizarea sigiliilor in alte conditii decat cele stabilite de conducatorul autoritatii publice;
    (7) neinregistrarea comenzilor de sigilii cu stema Romaniei in registrul de comenzi tinut de unitatile prevazute la art. 18;
    (8) neanuntarea organelor Ministerului de Interne, in termen de 24 de ore de la pierderea unui sigiliu, sau nerespectarea obligatiei de a face publica pierderea sigiliului in Monitorul Oficial al Romaniei;
    (9) nedepunerea sigiliilor cu stema Romaniei la Regia Autonoma "Monetaria Statului" in termenul prevazut la art. 20.
    Art. 25
    Contraventiile prevazute la art. 24 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre prefect, primar sau imputernicitii acestora anume desemnati, precum si de catre ofiterii si subofiterii de politie.
    Contraventiilor prevazute la alin. 1 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 26
    Cheltuielile  ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei hotarari vor fi suportate din bugetele de venituri si cheltuieli ale autoritatilor si institutiilor publice respective.
    Art. 27
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 412/1993 privind reproducerea stemei Romaniei pe actele oficiale si sigiliile autoritatilor Ministerului Invatamantului se completeaza cu dispozitiile prezentei hotarari.
    Art. 28
    Dispozitiile prezentei hotarari privind expunerea stemei Romaniei, precum si reproducerea acesteia pe sigiliile, actele oficiale si imprimatele emise de autoritatile publice vor fi aduse la indeplinire in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Secretarul general al Guvernului,
                        Viorel Hrebenciuc

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                        p. Ministru de stat,
                        ministrul afacerilor externe,
                        Ion Marin,
                        secretar de stat

                        Ministrul apararii nationale,
                        general-locotenent Niculae Spiroiu

                        Ministru de interne,
                        George Ioan Danescu

                        Secretar de stat, seful
                        Departamentului pentru
                        Administratie Publica Locala,
                        Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                    MODELUL SIGILIULUI AUTORITATILOR PUBLICE

    Sigiliul este format din doua cercuri concentrice cu diametrul de 35 mm si, respectiv, 25 mm.
    In jumatatea superioara a cercului mare se inscrie, cu litere majuscule de tipar, cuvantul ROMANIA.
    In partea inferioara a interiorului cercului mare se inscrie, cu aceleasi caractere, denumirea autoritatii publice careia ii apartine sigiliul. Dimensiunile acestor litere vor fi mai mici decat cele folosite pentru cuvantul ROMANIA si vor fi separate de acesta prin cate o steluta.
    In interiorul cercului mic se inscrie stema Romaniei.
    Stema Romaniei va reproduce intocmai grafica si va pastra proportiile acesteia, astfel cum sunt stabilite in anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 687/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 687 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu