E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 12 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 13 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 14 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 15 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 16 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 17 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 18 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 19 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 20 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 24 din actul Hotărârea 687 1993 modificat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 687 din  3 decembrie 1993

privind folosirea si expunerea stemei Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 17 decembrie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Institutiile publice prevazute la art. 3 din Legea nr. 102/1992 vor asigura expunerea sau folosirea stemei Romaniei in conditiile legii si ale prezentei hotarari.
    Art. 2
    Stema Romaniei, in culori, va fi asezata in sediile tuturor autoritatilor publice, institutiilor de invatamant, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor comerciale ale Romaniei in strainatate, acolo unde acestea functioneaza in afara misiunilor diplomatice, in saloanele navelor sub pavilion romanesc, precum si pe corpul si in saloanele aeronavelor Romanesti folosite in misiuni oficiale.
    Stema Romaniei va fi asezata in pavilioanele romanesti ale targurilor si expozitiilor la care Romania participa ca stat.
    Art. 3
    Amplasarea stemei Romaniei in sediile autoritatilor publice se va face dupa cum urmeaza:
    a) la interior:
    - in birourile demnitarilor si ale functionarilor publici care au cel putin functia de director;
    - in salile de festivitati si de protocol;
    - in biblioteci si in sali de lectura;
    - in incintele afectate unor activitati specifice din sfera competentei legale a institutiei in cauza.
    b) la exterior:
    - pe frontispiciul cladirilor;
    - la intrarea principala in sedii.
    Art. 4
    In sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, centrelor culturale si reprezentantelor comerciale ale Romaniei in strainatate, stema Romaniei va fi amplasata in urmatoarele locuri:
    a) la intrarea principala in sedii, deasupra placilor indicatoare;
    b) in birourile sefilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, centrelor culturale si reprezentantelor comerciale;
    c) in incintele afectate activitatilor specifice de primiri si reprezentare.
    Art. 5
    In sediile institutiilor de invatamant de toate gradele, care functioneaza potrivit legii, stema Romaniei va fi amplasata in cancelarii si in salile de consiliu, in birourile rectorilor, prorectorilor, decanilor, prodecanilor, secretarilor stiintifici, directorilor si directorilor adjuncti, precum si in amfiteatre, sali de clasa, sali de festivitati, biblioteci si sali de lectura.
    Art. 6
    Institutiile publice vor comanda agentilor economici specializati executarea stemei Romaniei in cantitatile necesare si cu respectarea prevederilor art. 1 si 3 din Legea nr. 102/1992.
    Stema Romaniei poate fi realizata in culori sau in alb-negru, prin confectionare sau imprimare pe diferite materiale, cu respectarea modelului prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992.
    La confectionarea stemei vor fi avute in vedere necesitatile de adaptare la decoratiunile interioare, la stilul si arhitectura edificiilor, precum si la dimensiunile salilor si birourilor.
    Art. 7
    Persoanele desemnate de conducatorul autoritatii sau institutiei publice cu efectuarea receptiei stemelor comandate agentilor economici specializati au obligatia sa verifice, la receptia acestora, conformitatea stemei executate cu modelul original al acesteia, prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992, urmand sa refuze receptia in cazul constatarii oricaror abateri de la modelul original.
    Art. 8
    Conducatorii institutiilor publice au obligatia sa urmareasca intretinerea si conservarea in bune conditii a stemei Romaniei expuse potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 9
    Ministerul Industriilor va stabili masuri pentru aprovizionarea cu materialele necesare a agentilor economici de specialitate fata de care indeplineste atributiile ministerului de resort si va urmari confectionarea de catre acestia a stemelor, astfel incat sa permita respectarea termenului stabilit la art. 28.
    Art. 10
    Reproducerea stemei Romaniei pe sigiliile, actele oficiale, imprimatele si placile indicatoare ale sediilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii si ale celorlalte componente ale fortelor armate, precum si pe drapelele de lupta, pavilioanele navelor militare, accesoriile uniformelor si alte insemne specifice - in timp de pace si de razboi - se va efectua in conditiile stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pe baza propunerilor formulate de conducatorii acestor autoritati publice.
    Art. 11
    Conditiile de reproducere a stemei Romaniei pe actele si pe imprimatele emise de autoritatile publice, pe moneda nationala si pe alte semne monetare emise de Romania se aproba de Guvern, la propunerea autoritatii publice respective, avizata de Comisia Nationala de Heraldica si Genealogie.
    Art. 12
    Sigiliul simbolizeaza autoritatea publica exercitata de institutia care il foloseste si garanteaza autenticitatea actelor emise de aceasta.
    Art. 13
    Sigiliul autoritatilor publice are modelul prevazut in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 14
    Sigiliul autoritatii publice se foloseste exclusiv de conducatorii autoritatilor publice prevazute in Constitutie.
    Art. 15
    Sigiliul autoritatii publice se aplica, de catre persoanele prevazute la art. 14, pe actele specifice autoritatii de stat pe care acestia o exercita, precum si pe actele normative emise de autoritatea publica respectiva.
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, conducatorii autoritatilor publice vor stabili categoriile de acte specifice la care este obligatorie aplicarea sigiliului potrivit alineatului precedent.
    Pentru toate celelalte categorii de acte se va folosi stampila.
    Conducatorii autoritatilor publice sunt raspunzatori de pastrarea si utilizarea legala a sigiliilor.
    Art. 16
    Dreptul de a comanda sigilii cu stema Romaniei apartine exclusiv conducatorului autoritatii publice respective.
    Modul de pastrare si de utilizare a sigiliilor se stabileste, de asemenea, de conducatorul autoritatii publice.
    Art. 17
    Sigiliile autoritatilor publice vor fi executate, in conditiile stabilite de prezenta hotarare, la Regia Autonoma "Monetaria Statului". Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii si celelalte componente ale fortelor armate pot executa sigiliile proprii in unitatile specializate din subordinea lor.
    Sigiliile fabricate nu pot fi eliberate decat imputernicitilor conducatorilor autoritatilor publice care au facut comanda.
    Art. 18
    Regia Autonoma "Monetaria Statului" si unitatile specializate prevazute la art. 17 alin. 1 sunt obligate sa tina un registru de comenzi in care se vor inregistra toate comenzile de sigilii cu stema Romaniei, la care se vor anexa actele pe baza carora acestea au fost executate.
    Art. 19
    In caz de pierdere a unui sigiliu cu stema Romaniei, conducatorul autoritatii publice respective este obligat sa anunte in 24 de ore Ministerul de Interne si sa faca publica pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 20
    In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, institutiile care detin sigilii cu stema Romaniei, dar nu au dreptul sa le foloseasca potrivit prevederilor Legii nr. 102/1992 si ale prezentei hotarari, le vor depune la Regia Autonoma "Monetaria Statului".
    Sigiliile uzate vor fi depuse la Regia Autonoma "Monetaria Statului", respectiv la unitatile specializate prevazute la art. 17 alin. 1, o data cu ridicarea noilor sigilii.
    Art. 21
    Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, aprobate de Guvern, pot fi reproduse, expuse sau folosite impreuna cu stema Romaniei, in conditiile stabilite de art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 64/1993.
    Art. 23
    Prefecturile si organele Ministerului de Interne vor sesiza orice incalcare a prevederilor prezentei hotarari si vor lua masurile ce se impun, in limitele competentei lor legale, pentru respectarea dispozitiilor acesteia si ale Legii nr. 102/1992.
    Art. 23
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 24
    Constituie contraventii, in masura in care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    (1) neamplasarea stemei Romaniei in locurile prevazute de art. 2-5 din prezenta hotarare;
    (2) nerespectarea obligatiei privind receptia stemelor de catre persoanele prevazute la art. 7;
    (3) neurmarirea intretinerii in bune conditii a stemei Romaniei de catre persoanele prevazute la art. 8;
    (4) reproducerea stemei Romaniei in alte conditii decat cele aprobate de Guvern;
    (5) nerespectarea modelului de sigiliu prevazut in anexa la prezenta hotarare sau executarea acestuia de catre alte unitati economice decat cele prevazute la art. 17;
    (6) pastrarea si utilizarea sigiliilor in alte conditii decat cele stabilite de conducatorul autoritatii publice;
    (7) neinregistrarea comenzilor de sigilii cu stema Romaniei in registrul de comenzi tinut de unitatile prevazute la art. 18;
    (8) neanuntarea organelor Ministerului de Interne, in termen de 24 de ore de la pierderea unui sigiliu, sau nerespectarea obligatiei de a face publica pierderea sigiliului in Monitorul Oficial al Romaniei;
    (9) nedepunerea sigiliilor cu stema Romaniei la Regia Autonoma "Monetaria Statului" in termenul prevazut la art. 20.
    Art. 25
    Contraventiile prevazute la art. 24 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre prefect, primar sau imputernicitii acestora anume desemnati, precum si de catre ofiterii si subofiterii de politie.
    Contraventiilor prevazute la alin. 1 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 26
    Cheltuielile  ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei hotarari vor fi suportate din bugetele de venituri si cheltuieli ale autoritatilor si institutiilor publice respective.
    Art. 27
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 412/1993 privind reproducerea stemei Romaniei pe actele oficiale si sigiliile autoritatilor Ministerului Invatamantului se completeaza cu dispozitiile prezentei hotarari.
    Art. 28
    Dispozitiile prezentei hotarari privind expunerea stemei Romaniei, precum si reproducerea acesteia pe sigiliile, actele oficiale si imprimatele emise de autoritatile publice vor fi aduse la indeplinire in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Secretarul general al Guvernului,
                        Viorel Hrebenciuc

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                        p. Ministru de stat,
                        ministrul afacerilor externe,
                        Ion Marin,
                        secretar de stat

                        Ministrul apararii nationale,
                        general-locotenent Niculae Spiroiu

                        Ministru de interne,
                        George Ioan Danescu

                        Secretar de stat, seful
                        Departamentului pentru
                        Administratie Publica Locala,
                        Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                    MODELUL SIGILIULUI AUTORITATILOR PUBLICE

    Sigiliul este format din doua cercuri concentrice cu diametrul de 35 mm si, respectiv, 25 mm.
    In jumatatea superioara a cercului mare se inscrie, cu litere majuscule de tipar, cuvantul ROMANIA.
    In partea inferioara a interiorului cercului mare se inscrie, cu aceleasi caractere, denumirea autoritatii publice careia ii apartine sigiliul. Dimensiunile acestor litere vor fi mai mici decat cele folosite pentru cuvantul ROMANIA si vor fi separate de acesta prin cate o steluta.
    In interiorul cercului mic se inscrie stema Romaniei.
    Stema Romaniei va reproduce intocmai grafica si va pastra proportiile acesteia, astfel cum sunt stabilite in anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 687/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 687 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu