E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 12 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 13 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 14 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 15 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 16 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 17 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 18 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 19 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 20 din actul Hotărârea 687 1993 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Articolul 24 din actul Hotărârea 687 1993 modificat de articolul 17 din actul Hotărârea 544 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 687 din  3 decembrie 1993

privind folosirea si expunerea stemei Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 17 decembrie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Institutiile publice prevazute la art. 3 din Legea nr. 102/1992 vor asigura expunerea sau folosirea stemei Romaniei in conditiile legii si ale prezentei hotarari.
    Art. 2
    Stema Romaniei, in culori, va fi asezata in sediile tuturor autoritatilor publice, institutiilor de invatamant, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor comerciale ale Romaniei in strainatate, acolo unde acestea functioneaza in afara misiunilor diplomatice, in saloanele navelor sub pavilion romanesc, precum si pe corpul si in saloanele aeronavelor Romanesti folosite in misiuni oficiale.
    Stema Romaniei va fi asezata in pavilioanele romanesti ale targurilor si expozitiilor la care Romania participa ca stat.
    Art. 3
    Amplasarea stemei Romaniei in sediile autoritatilor publice se va face dupa cum urmeaza:
    a) la interior:
    - in birourile demnitarilor si ale functionarilor publici care au cel putin functia de director;
    - in salile de festivitati si de protocol;
    - in biblioteci si in sali de lectura;
    - in incintele afectate unor activitati specifice din sfera competentei legale a institutiei in cauza.
    b) la exterior:
    - pe frontispiciul cladirilor;
    - la intrarea principala in sedii.
    Art. 4
    In sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, centrelor culturale si reprezentantelor comerciale ale Romaniei in strainatate, stema Romaniei va fi amplasata in urmatoarele locuri:
    a) la intrarea principala in sedii, deasupra placilor indicatoare;
    b) in birourile sefilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, centrelor culturale si reprezentantelor comerciale;
    c) in incintele afectate activitatilor specifice de primiri si reprezentare.
    Art. 5
    In sediile institutiilor de invatamant de toate gradele, care functioneaza potrivit legii, stema Romaniei va fi amplasata in cancelarii si in salile de consiliu, in birourile rectorilor, prorectorilor, decanilor, prodecanilor, secretarilor stiintifici, directorilor si directorilor adjuncti, precum si in amfiteatre, sali de clasa, sali de festivitati, biblioteci si sali de lectura.
    Art. 6
    Institutiile publice vor comanda agentilor economici specializati executarea stemei Romaniei in cantitatile necesare si cu respectarea prevederilor art. 1 si 3 din Legea nr. 102/1992.
    Stema Romaniei poate fi realizata in culori sau in alb-negru, prin confectionare sau imprimare pe diferite materiale, cu respectarea modelului prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992.
    La confectionarea stemei vor fi avute in vedere necesitatile de adaptare la decoratiunile interioare, la stilul si arhitectura edificiilor, precum si la dimensiunile salilor si birourilor.
    Art. 7
    Persoanele desemnate de conducatorul autoritatii sau institutiei publice cu efectuarea receptiei stemelor comandate agentilor economici specializati au obligatia sa verifice, la receptia acestora, conformitatea stemei executate cu modelul original al acesteia, prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992, urmand sa refuze receptia in cazul constatarii oricaror abateri de la modelul original.
    Art. 8
    Conducatorii institutiilor publice au obligatia sa urmareasca intretinerea si conservarea in bune conditii a stemei Romaniei expuse potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 9
    Ministerul Industriilor va stabili masuri pentru aprovizionarea cu materialele necesare a agentilor economici de specialitate fata de care indeplineste atributiile ministerului de resort si va urmari confectionarea de catre acestia a stemelor, astfel incat sa permita respectarea termenului stabilit la art. 28.
    Art. 10
    Reproducerea stemei Romaniei pe sigiliile, actele oficiale, imprimatele si placile indicatoare ale sediilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii si ale celorlalte componente ale fortelor armate, precum si pe drapelele de lupta, pavilioanele navelor militare, accesoriile uniformelor si alte insemne specifice - in timp de pace si de razboi - se va efectua in conditiile stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pe baza propunerilor formulate de conducatorii acestor autoritati publice.
    Art. 11
    Conditiile de reproducere a stemei Romaniei pe actele si pe imprimatele emise de autoritatile publice, pe moneda nationala si pe alte semne monetare emise de Romania se aproba de Guvern, la propunerea autoritatii publice respective, avizata de Comisia Nationala de Heraldica si Genealogie.
    Art. 12
    Sigiliul simbolizeaza autoritatea publica exercitata de institutia care il foloseste si garanteaza autenticitatea actelor emise de aceasta.
    Art. 13
    Sigiliul autoritatilor publice are modelul prevazut in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 14
    Sigiliul autoritatii publice se foloseste exclusiv de conducatorii autoritatilor publice prevazute in Constitutie.
    Art. 15
    Sigiliul autoritatii publice se aplica, de catre persoanele prevazute la art. 14, pe actele specifice autoritatii de stat pe care acestia o exercita, precum si pe actele normative emise de autoritatea publica respectiva.
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, conducatorii autoritatilor publice vor stabili categoriile de acte specifice la care este obligatorie aplicarea sigiliului potrivit alineatului precedent.
    Pentru toate celelalte categorii de acte se va folosi stampila.
    Conducatorii autoritatilor publice sunt raspunzatori de pastrarea si utilizarea legala a sigiliilor.
    Art. 16
    Dreptul de a comanda sigilii cu stema Romaniei apartine exclusiv conducatorului autoritatii publice respective.
    Modul de pastrare si de utilizare a sigiliilor se stabileste, de asemenea, de conducatorul autoritatii publice.
    Art. 17
    Sigiliile autoritatilor publice vor fi executate, in conditiile stabilite de prezenta hotarare, la Regia Autonoma "Monetaria Statului". Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii si celelalte componente ale fortelor armate pot executa sigiliile proprii in unitatile specializate din subordinea lor.
    Sigiliile fabricate nu pot fi eliberate decat imputernicitilor conducatorilor autoritatilor publice care au facut comanda.
    Art. 18
    Regia Autonoma "Monetaria Statului" si unitatile specializate prevazute la art. 17 alin. 1 sunt obligate sa tina un registru de comenzi in care se vor inregistra toate comenzile de sigilii cu stema Romaniei, la care se vor anexa actele pe baza carora acestea au fost executate.
    Art. 19
    In caz de pierdere a unui sigiliu cu stema Romaniei, conducatorul autoritatii publice respective este obligat sa anunte in 24 de ore Ministerul de Interne si sa faca publica pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 20
    In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, institutiile care detin sigilii cu stema Romaniei, dar nu au dreptul sa le foloseasca potrivit prevederilor Legii nr. 102/1992 si ale prezentei hotarari, le vor depune la Regia Autonoma "Monetaria Statului".
    Sigiliile uzate vor fi depuse la Regia Autonoma "Monetaria Statului", respectiv la unitatile specializate prevazute la art. 17 alin. 1, o data cu ridicarea noilor sigilii.
    Art. 21
    Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, aprobate de Guvern, pot fi reproduse, expuse sau folosite impreuna cu stema Romaniei, in conditiile stabilite de art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 64/1993.
    Art. 23
    Prefecturile si organele Ministerului de Interne vor sesiza orice incalcare a prevederilor prezentei hotarari si vor lua masurile ce se impun, in limitele competentei lor legale, pentru respectarea dispozitiilor acesteia si ale Legii nr. 102/1992.
    Art. 23
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 24
    Constituie contraventii, in masura in care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
    (1) neamplasarea stemei Romaniei in locurile prevazute de art. 2-5 din prezenta hotarare;
    (2) nerespectarea obligatiei privind receptia stemelor de catre persoanele prevazute la art. 7;
    (3) neurmarirea intretinerii in bune conditii a stemei Romaniei de catre persoanele prevazute la art. 8;
    (4) reproducerea stemei Romaniei in alte conditii decat cele aprobate de Guvern;
    (5) nerespectarea modelului de sigiliu prevazut in anexa la prezenta hotarare sau executarea acestuia de catre alte unitati economice decat cele prevazute la art. 17;
    (6) pastrarea si utilizarea sigiliilor in alte conditii decat cele stabilite de conducatorul autoritatii publice;
    (7) neinregistrarea comenzilor de sigilii cu stema Romaniei in registrul de comenzi tinut de unitatile prevazute la art. 18;
    (8) neanuntarea organelor Ministerului de Interne, in termen de 24 de ore de la pierderea unui sigiliu, sau nerespectarea obligatiei de a face publica pierderea sigiliului in Monitorul Oficial al Romaniei;
    (9) nedepunerea sigiliilor cu stema Romaniei la Regia Autonoma "Monetaria Statului" in termenul prevazut la art. 20.
    Art. 25
    Contraventiile prevazute la art. 24 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre prefect, primar sau imputernicitii acestora anume desemnati, precum si de catre ofiterii si subofiterii de politie.
    Contraventiilor prevazute la alin. 1 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 26
    Cheltuielile  ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei hotarari vor fi suportate din bugetele de venituri si cheltuieli ale autoritatilor si institutiilor publice respective.
    Art. 27
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 412/1993 privind reproducerea stemei Romaniei pe actele oficiale si sigiliile autoritatilor Ministerului Invatamantului se completeaza cu dispozitiile prezentei hotarari.
    Art. 28
    Dispozitiile prezentei hotarari privind expunerea stemei Romaniei, precum si reproducerea acesteia pe sigiliile, actele oficiale si imprimatele emise de autoritatile publice vor fi aduse la indeplinire in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Secretarul general al Guvernului,
                        Viorel Hrebenciuc

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                        p. Ministru de stat,
                        ministrul afacerilor externe,
                        Ion Marin,
                        secretar de stat

                        Ministrul apararii nationale,
                        general-locotenent Niculae Spiroiu

                        Ministru de interne,
                        George Ioan Danescu

                        Secretar de stat, seful
                        Departamentului pentru
                        Administratie Publica Locala,
                        Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                    MODELUL SIGILIULUI AUTORITATILOR PUBLICE

    Sigiliul este format din doua cercuri concentrice cu diametrul de 35 mm si, respectiv, 25 mm.
    In jumatatea superioara a cercului mare se inscrie, cu litere majuscule de tipar, cuvantul ROMANIA.
    In partea inferioara a interiorului cercului mare se inscrie, cu aceleasi caractere, denumirea autoritatii publice careia ii apartine sigiliul. Dimensiunile acestor litere vor fi mai mici decat cele folosite pentru cuvantul ROMANIA si vor fi separate de acesta prin cate o steluta.
    In interiorul cercului mic se inscrie stema Romaniei.
    Stema Romaniei va reproduce intocmai grafica si va pastra proportiile acesteia, astfel cum sunt stabilite in anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 687/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 687 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu