E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 541 din 17 mai 2003

privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 365 din 29 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 42 alin. 2 lit. b) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, al art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002, si al art. 81 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare are ca scop stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere.
    Art. 2
    In intelesul prezentei hotarari, definitiile termenilor folositi sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica instalatiilor de ardere a caror putere termica nominala este egala cu sau mai mare de 50 MW, denumite in continuare instalatii mari de ardere, indiferent de tipul de combustibil utilizat.
    (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica instalatiilor mari de ardere care utilizeaza in mod direct produsele de ardere in procesele tehnologice, cum sunt:
    a) instalatii in care produsele de ardere sunt utilizate pentru reincalzirea sau incalzirea directa, uscarea sau pentru orice alt tratament aplicat obiectelor ori materialelor, ca de exemplu: cuptoare de reincalzire si cuptoare pentru tratamente termice;
    b) instalatii de postardere, ca de exemplu instalatiile de epurare a gazelor reziduale si care nu functioneaza ca instalatii de ardere independente;
    c) instalatii de regenerare a catalizatorilor pentru cracare catalitica;
    d) instalatii de conversie a hidrogenului sulfurat in sulf;
    e) reactoare utilizate in industria chimica;
    f) baterii de cocs;
    g) caupere;
    h) orice instalatie utilizata pentru propulsia unui vehicul, a unei nave maritime, fluviale sau a unei aeronave;
    i) turbine cu gaze utilizate pe platforme maritime;
    j) turbine cu gaze in functiune, autorizate sau care au fost supuse procedurii de autorizare de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, inainte de 27 noiembrie 2002, cu conditia ca acestea sa fie puse in functiune cel mai tarziu la 27 noiembrie 2003, fara a incalca prevederile art. 12 alin. (1) si ale anexei nr. 2 sectiunile A si B.
    (3) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica instalatiilor actionate de motoare diesel, de motoare alimentate cu benzina sau cu carburant gazos.
    Art. 4
    Daca doua sau mai multe instalatii mari de ardere de tipurile II si III, distincte, sunt montate astfel incat, luand in considerare factorii tehnici si economici, gazele lor reziduale sa poata fi evacuate, cu avizul autoritatilor publice competente pentru protectia mediului, printr-un cos comun, combinatia formata din astfel de instalatii este considerata o singura instalatie.
    Art. 5
    (1) Functionarea instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II este permisa, cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia atmosferei si prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, daca se incadreaza in una dintre urmatoarele conditii:
    a) respecta valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in anexele nr. 3 - 7 sectiunea A;
    b) sunt incluse in Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere de tipurile I si II, prevazut la art. 7 alin. (1);
    c) le sunt aplicabile si respecta prevederile art. 10 alin. (1), art. 12 si 13, dupa caz.
    (2) Instalatiile mari de ardere de tipurile I si II pot fi exceptate de la prevederile alin. (1) in cazul in care titularul activitatii unei astfel de instalatii se angajeaza printr-o declaratie scrisa, prezentata autoritatii publice competente pentru protectia mediului, cel mai tarziu pana la 30 iunie 2004, sa nu exploateze instalatia mai mult de 20.000 ore in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2008 si 31 decembrie 2015.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2) titularul activitatii are obligatia de a prezenta anual autoritatii competente pentru protectia mediului un raport cuprinzand evidenta orelor de functionare utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru ramanerea in exploatare a instalatiei mari de ardere de tipurile I si II.
    Art. 6
    (1) Titularii activitatilor instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, care nu respecta valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in anexele nr. 3 - 7 sectiunea A, elaboreaza, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, propuneri de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, in vederea atingerii acestor valori limita de emisie, dupa cum urmeaza:
    a) pana la data de 1 ianuarie 2012, pentru instalatiile mari de ardere de tip I;
    b) pana la data de 1 ianuarie 2007, pentru instalatiile mari de ardere de tip II.
    (2) Programele de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi cuprind termenele si modalitatile de implementare.
    (3) Programele de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se negociaza si se aproba ca parte a programelor pentru conformare prevazute de art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002.
    (4) Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se aproba prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, al ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    (1) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza programelor de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi prevazute la art. 6, se elaboreaza Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere de tipurile I si II, denumit in continuare Program national, care se aproba prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, al ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice.
    (2) Programul national trebuie sa asigure o reducere a emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi pana la nivelurile emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi care ar fi fost obtinute prin aplicarea valorilor limita de emisie, prevazute in anexele nr. 3 - 7 sectiunea A, instalatiilor mari de ardere aflate in exploatare in anul 2000. In Programul national sunt incluse si instalatiile mari de ardere care au constituit in anul 2000 obiectul unui program pentru conformare in vederea reducerii emisiilor de poluanti in atmosfera, aprobat de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului.
    (3) Stabilirea nivelurilor de emisii totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute la alin. (2), se face in functie de durata de exploatare anuala reala a fiecarei instalatii, de tipul combustibilului utilizat si de puterea termica a instalatiei, calculate pentru perioada 1996 - 2000 inclusiv.
    (4) Programul national contine obiective, masuri si termenele de realizare a acestora, precum si mecanismul de monitorizare a indeplinirii obiectivelor si masurilor propuse, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 655/2001, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002.
    (5) Programul national stabileste etapele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, precum si procedurile de implementare.
    (6) Reducerile de emisii rezultate in urma aplicarii Programului national se raporteaza la emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi aferente anului 1980.
    (7) In cursul realizarii Programului national determinarea emisiilor anuale totale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se face in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    (8) Ca urmare a inchiderii unei instalatii mari de ardere care este inclusa in Programul national nu este permisa cresterea, prin redistribuire, a emisiilor anuale totale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi la celelalte instalatii mari de ardere care fac obiectul acestui program.
    Art. 8
    In situatia in care o schimbare substantiala si neasteptata in cererea de energie, in disponibilitatea anumitor combustibili sau in functionarea anumitor instalatii de productie creeaza dificultati tehnice importante in realizarea prevederilor Programului national, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru industrie si resurse si/sau a autoritatii publice centrale pentru administratie publica, acorda derogari privind valorile maxime ale emisiilor anuale totale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere de tipurile I si II si/sau termenele calendaristice de reducere progresiva a acestora.
    Art. 9
    Proiectarea, executarea si/sau punerea in functiune a unei instalatii mari de ardere de tip III se fac cu respectarea valorilor limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in anexele nr. 3 - 7 sectiunea B.
    Art. 10
    (1) Prin derogare de la prevederile anexei nr. 3, instalatiilor mari de ardere cu putere termica nominala egala cu sau mai mare de 400 MW le este aplicabila, pentru emisiile de dioxid de sulf, o valoare limita de 800 mg/Nmc, cu conditia ca durata de utilizare anuala a acestora, calculata ca medie pe o perioada de 5 ani, sa nu depaseasca urmatoarele valori:
    a) 2.000 ore, pana la 31 decembrie 2015;
    b) 1.500 ore, incepand de la 1 ianuarie 2016.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica instalatiilor mari de ardere de tip III pentru care autorizatia integrata de mediu se acorda in conditiile prevederilor art. 9.
    Art. 11
    In cazul instalatiilor mari de ardere de tip III sau in cazul instalatiilor de ardere a caror putere termica nominala este marita cu cel putin 50 MW, titularii activitatii au obligatia de a examina oportunitatea tehnica si economica a aplicarii productiei combinate de energie electrica si termica. In cazul in care aceasta oportunitate este confirmata si corespunde cererii de energie, optiunea dezvoltarii unor astfel de instalatii este prioritara.
    Art. 12
    (1) Autorizatiile integrate de mediu pentru instalatiile mari de ardere de tipurile I, II si III, emise cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 9, trebuie sa cuprinda proceduri referitoare la situatiile de functionare necorespunzatoare sau de intrerupere a functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor.
    (2) In cazul functionarii necorespunzatoare sau al intreruperii functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor titularul activitatii are urmatoarele obligatii:
    a) sa reduca sau sa sisteze functionarea instalatiei mari de ardere, daca revenirea la functionarea normala nu este posibila in 24 de ore, sau sa utilizeze combustibili mai putin poluanti;
    b) sa informeze in cel mai scurt timp autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului;
    c) sa ia masurile necesare ca durata cumulata de functionare fara echipament de reducere a emisiilor sa nu depaseasca 120 de ore anual.
    (3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la propunerea autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului, acorda derogari de la limitele de timp prevazute la alin. (2) lit. a) si c) in urmatoarele cazuri:
    a) daca exista o necesitate imperioasa de mentinere a furnizarii de energie;
    b) daca inlocuirea instalatiei mari de ardere oprite pentru o perioada limitata de timp nu se poate face decat cu o alta instalatie, a carei functionare prezinta riscul cresterii generale a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi.
    (4) La propunerea autoritatii publice centrale pentru industrie si resurse si/sau a autoritatii publice centrale pentru administratie publica, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului suspenda pe o durata de maximum 6 luni obligatia titularului activitatii de a respecta valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute la art. 5 alin. (1) si la art. 9, atunci cand aceste valori nu pot fi respectate la instalatiile mari de ardere care folosesc in mod normal combustibil cu continut redus de sulf, datorita intreruperii aprovizionarii acestui combustibil, ca urmare a unei situatii de criza grava.
    (5) In cazul in care o instalatie mare de ardere care foloseste in mod normal numai combustibil gazos trebuie sa recurga, in mod exceptional si numai pentru o perioada de maximum 10 zile, la utilizarea altor combustibili, din cauza unei intreruperi imprevizibile a alimentarii cu acest combustibil gazos, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la propunerea autoritatii teritoriale pentru protectia mediului, poate acorda titularului activitatii o derogare de la obligatia de a se conforma cu valorile limita la emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute la art. 5 alin. (1) si la art. 9, chiar daca nu exista o necesitate imperioasa de a mentine furnizarea energiei.
    Art. 13
    Stabilirea valorilor limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, in cazul instalatiilor mari de ardere echipate cu focar mixt, se face in conformitate cu prevederile anexei nr. 8.
    Art. 14
    (1) In cazul maririi puterii termice a unei instalatii de ardere cu cel putin 50 MW, valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in anexele nr. 3 - 7 sectiunea B, aplicabile noii parti a instalatiei, se determina in functie de puterea termica a intregii instalatii.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica instalatiilor prevazute in anexa nr. 8 pct. 2 si 3.
    (3) In cazul modificarii substantiale a unei instalatii mari de ardere, asa cum este definita in anexa nr. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002, aceasta trebuie sa respecte valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi prevazute in anexele nr. 3 - 7 sectiunea B.
    Art. 15
    (1) Evacuarea gazelor reziduale de la instalatiile mari de ardere se efectueaza in mod controlat, prin intermediul unui cos.
    (2) Autorizatiile integrate de mediu pentru instalatiile mari de ardere de tipurile I, II si III, emise cu respectarea dispozitiilor legale, stabilesc conditiile de evacuare a gazelor reziduale.
    (3) Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului verifica, in mod special, ca inaltimea cosului sa asigure conditiile de evacuare a gazelor reziduale fara sa afecteze sanatatea populatiei si mediul.
    Art. 16
    In cazul proiectarii, executarii si/sau punerii in functiune a unor instalatii mari de ardere care pot avea efecte importante asupra mediului altor state, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului comunica si pune la dispozitie informatiile necesare, in conformitate cu prevederile art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.
    Art. 17
    Monitorizarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatiile mari de ardere se realizeaza de catre titularul activitatii in conformitate cu prevederile anexei nr. 2 sectiunea A.
    Art. 18
    Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatile publice competente pentru protectia mediului asupra rezultatelor masuratorilor continue, masuratorilor discontinue, controlului echipamentelor de masurare, precum si asupra tuturor celorlalte operatii legate de activitatea de monitorizare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatiile mari de ardere, in scopul evaluarii conformarii cu programul de conformare, acordul sau autorizatia integrata de mediu si cu Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere.
    Art. 19
    (1) In cazul efectuarii masuratorilor continue la instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in anexele nr. 3 - 7 sectiunea A, se considera a fi respectate daca rezultatele acestor masuratori efectuate pentru orele de functionare dintr-un an calendaristic, exceptand perioadele la care se face referire in art. 12 si perioadele de pornire/oprire, indeplinesc toate conditiile urmatoare:
    a) nici una dintre valorile medii lunare calendaristice pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu depaseste valorile limita de emisie corespunzatoare;
    b) 97% din toate valorile medii la 48 de ore pentru dioxidul de sulf si pulberi nu depasesc 110% din valorile limita de emisie corespunzatoare;
    c) 95% din toate valorile medii la 48 de ore pentru oxizii de azot nu depasesc 110% din valorile limita de emisie corespunzatoare.
    (2) In cazul instalatiilor mari de ardere de tip III, supuse prevederilor art. 9, valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi aferente orelor de functionare dintr-un an calendaristic, exceptand perioadele la care se face referire in art. 12 si perioadele de pornire/oprire, sunt considerate ca fiind respectate daca indeplinesc urmatoarele doua conditii:
    a) nici o valoare medie zilnica validata pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu este superioara valorilor limita de emisie corespunzatoare prevazute in anexele nr. 3 - 7 sectiunea B;
    b) 95% din toate valorile medii orare validate pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu depasesc cu 200% valorile limita de emisie corespunzatoare, prevazute in anexele nr. 3 - 7 sectiunea B, in cursul unui an calendaristic.
    (3) In cazul efectuarii masuratorilor discontinue sau a altor proceduri adecvate de determinare, valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in anexele nr. 3 - 7, se considera ca fiind respectate daca rezultatele fiecarei serii de masuratori sau ale altor proceduri de determinare aprobate de autoritatile competente pentru protectia mediului nu depasesc aceste valori limita de emisie.
    (4) Valorile medii validate pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se determina in conformitate cu prevederile anexei nr. 2 sectiunea A pct. 5.
    Art. 20
    Emisiile anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi si concentratiile acestor poluanti in gazele reziduale se calculeaza cu respectarea prevederilor art. 17, 18 si 19.
    Art. 21
    (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu autoritatea publica centrala pentru industrie si resurse si/sau autoritatea publica centrala pentru administratie publica pot elabora cerinte mai stricte decat cele prevazute in prezenta hotarare in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand se constata ca in anumite zone geografice sau pe intreg teritoriul tarii se impune respectarea unor valori limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi mai stricte decat cele prevazute de prezenta hotarare;
    b) atunci cand se impune stabilirea unor valori limita de emisie si pentru alti poluanti proveniti din instalatiile mari de ardere, precum si a unor conditii suplimentare fata de prevederile prezentei hotarari;
    c) atunci cand este necesara adaptarea conditiilor de exploatare a acestor instalatii la progresul tehnic.
    (2) Cerintele prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, al ministrului industriei si resurselor si/sau al ministrului administratiei publice.
    Art. 22
    (1) In cazul in care valorile limita ale emisiilor de dioxid de sulf, prevazute in anexa nr. 3 sectiunea A, nu pot fi respectate de instalatiile mari de ardere de tip II care utilizeaza combustibil solid indigen, altul decat lignit, doar prin aplicarea unei tehnologii excesiv de costisitoare, datorita caracteristicilor particulare ale combustibilului, se autorizeaza functionarea acestor instalatii pana la 1 ianuarie 2008 numai in conditiile realizarii valorilor ratei de desulfurare stabilite in anexa nr. 9 sectiunea A.
    (2) Pana la 1 ianuarie 2008 autoritatea publica competenta pentru protectia mediului poate autoriza functionarea instalatiilor mari de ardere de tip II care utilizeaza drept combustibil lignit indigen, in conditiile depasirii valorilor limita ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute in anexele nr. 3 - 7 sectiunea A, daca, prin aplicarea celei mai bune tehnologii disponibile care nu necesita costuri excesive, titularul activitatii demonstreaza ca apar dificultati majore in respectarea acestor valori limita de emisie, datorate caracteristicilor lignitului, si se face dovada ca lignitul indigen este o sursa esentiala de combustibil pentru aceste instalatii.
    (3) In cazul prevazut la alin. (1) se considera ca valoarea gradului de desulfurare este respectata daca evaluarea masuratorilor efectuate in conformitate cu prevederile anexei nr. 9 sectiunea B indica faptul ca toate valorile medii lunare calendaristice sau toate valorile medii pe 30 de zile consecutive ale emisiilor de dioxid de sulf respecta valoarea impusa pentru rata de desulfurare. Perioadele de functionare aferente pornirii/opririi instalatiei, precum si cele la care se face referire in art. 12 sunt exceptate.
    Art. 23
    (1) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se organizeaza, in cadrul autoritatii publice centrale si al celor teritoriale pentru protectia mediului, secretariate tehnice pentru controlul activitatilor instalatiilor mari de ardere.
    (2) Organizarea si functionarea Secretariatului tehnic se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.
    Art. 24
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei nerespectarea prevederilor privind:
    a) obligatia titularilor activitatii de a prezenta anual autoritatii competente pentru protectia mediului raportul cuprinzand evidenta orelor de functionare utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru ramanerea in exploatare a instalatiei mari de ardere, prevazuta la art. 5 alin. (3);
    b) obligatia titularilor activitatii de a elabora, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, propunerile de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, in vederea atingerii valorilor limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, cuprinse in anexele nr. 3 - 7 sectiunea A, prevazuta la art. 6 alin. (1);
    c) obligatia titularilor activitatii de a informa in cel mai scurt timp autoritatea publica competenta pentru protectia mediului asupra situatiilor de functionare necorespunzatoare sau de intrerupere a functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor, prevazuta la art. 12 alin. (2) lit. b).
    (2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 150.000.000 lei la 200.000.000 lei nerespectarea prevederilor privind:
    a) conditiile de functionare a instalatiilor mari de ardere cu o putere termica nominala egala cu sau mai mare de 400 MW, prevazute la art. 10 alin. (1);
    b) obligatia titularilor activitatii, mentionata la art. 18, constand in informarea autoritatilor competente pentru protectia mediului asupra rezultatelor masuratorilor continue, masuratorilor discontinue, controlului echipamentelor de masurare, precum si asupra tuturor celorlalte operatii legate de activitatea de monitorizare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi;
    c) obligatia titularilor activitatii, mentionata la art. 12 alin. (2) lit. a), de a reduce sau de a sista functionarea instalatiei mari de ardere, daca revenirea la functionarea normala nu este posibila in 24 de ore, sau de a utiliza combustibili mai putin poluanti in situatiile de functionare necorespunzatoare ori de intrerupere a functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor;
    d) obligatia titularilor activitatii, mentionata la art. 12 alin. (2) lit. c), de a asigura ca durata cumulata de functionare fara echipament de reducere a emisiilor nu depaseste in nici un caz 120 de ore anual, in situatiile de functionare necorespunzatoare sau de intrerupere a functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor.
    (3) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la 300.000.000 lei nerespectarea prevederilor privind:
    a) valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute la art. 5 alin. (1) si la art. 9;
    b) conditiile de functionare a instalatiilor mari de ardere de tip I, prevazute la art. 5 alin. (1);
    c) evacuarea controlata, prin cos, a gazelor reziduale provenite de la instalatiile mari de ardere, conform prevederilor art. 15 alin. (1);
    d) reducerea progresiva a emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, in conformitate cu Programul national prevazut la art. 7;
    e) realizarea activitatilor de monitorizare conform prevederilor anexei nr. 2.
    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatilor publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului.
    (5) Prevederile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1), (2), (3) si (4), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 25
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               DEFINITII

    1. emisie - evacuarea in aer a substantelor provenite de la instalatiile de ardere;
    2. gaze reziduale - evacuari in stare gazoasa, care contin emisii solide, lichide sau gazoase; debitul volumetric se exprima in mc/h la temperatura si presiunea standard (273 K, 101,3 kPa), corectat cu presiunea partiala a vaporilor de apa; unitatea de masura a debitului volumetric se noteaza Nmc/h;
    3. valoarea limita de emisie - cantitatea admisibila a unei substante continuta in gazele reziduale provenite din instalatia de ardere, care poate fi evacuata in aer intr-o perioada de timp data; se calculeaza ca masa de substanta raportata la volumul de gaze reziduale, considerand continutul de oxigen in gazul rezidual de 3% in volum, in cazul combustibililor lichizi sau gazosi, de 6% in volum, in cazul combustibililor solizi, si de 15% in volum, in cazul turbinelor cu gaz; se exprima in mg/Nmc;
    4. rata de desulfurare - raportul, exprimat in procente, dintre cantitatea de sulf care nu este emisa in aer din instalatia de ardere, intr-o perioada de timp data, si cantitatea de sulf continuta in combustibilul utilizat in instalatia de ardere, in aceeasi perioada de timp;
    5. titularul activitatii - orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza sau controleaza instalatia mare de ardere ori care este delegata cu putere economica decisiva in ceea ce priveste functionarea acesteia;
    6. combustibil - orice material combustibil solid, lichid sau gazos cu care se alimenteaza instalatia mare de ardere, cu exceptia deseurilor a caror ardere este reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;
    7. combustibil determinant - combustibilul care are cea mai ridicata valoare limita de emisie dintre toti combustibilii utilizati intr-o instalatie mare de ardere, la un moment dat, sau, in cazul in care 2 dintre acesti combustibili au aceeasi valoare limita de emisie, combustibilul care are puterea termica nominala cea mai ridicata;
    8. instalatie mare de ardere - orice echipament tehnic in care combustibilii sunt oxidati in scopul utilizarii energiei termice astfel produse, a carui putere termica nominala este egala cu sau mai mare de 50 MW;
    9. instalatie mare de ardere de tip I - orice instalatie mare de ardere pentru care a fost acordata o autorizatie de constructie sau, in lipsa unei astfel de proceduri, o autorizatie de exploatare inaintea datei de 1 iulie 1987;
    10. instalatie mare de ardere de tip II - orice instalatie mare de ardere pentru care a fost acordata o autorizatie de constructie sau, in lipsa unei astfel de proceduri, o autorizatie de exploatare ori care a fost autorizata sau supusa procedurii de autorizare de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului in perioada 1 iulie 1987 si pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu conditia ca aceasta instalatie sa fie pusa in functiune pana la 27 noiembrie 2003;
    11. instalatie mare de ardere de tip III - orice instalatie mare de ardere supusa procedurii complete de autorizare integrata de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
    12. focar mixt - orice instalatie de ardere care poate fi alimentata simultan sau alternativ cu doua ori mai multe tipuri de combustibil;
    13. biomasa - produs compus partial sau in totalitate dintr-o materie vegetala agricola ori forestiera, ce poate fi utilizata drept combustibil cu scopul recuperarii continutului energetic, precum si urmatoarele deseuri utilizate drept combustibil:
    a) deseuri vegetale, agricole sau forestiere;
    b) deseuri vegetale din sectorul industrial de prelucrare a produselor alimentare, daca energia termica rezultata din procesul de ardere este valorificata;
    c) deseuri vegetale fibroase din productia de paste celulozice naturale si din productia de hartie fabricata din pasta celulozica, daca acestea sunt incinerate la locul de fabricatie si daca energia produsa de instalatia de incinerare este valorificata;
    d) deseuri de pluta;
    e) deseuri de lemn, cu exceptia celor care pot contine compusi organici halogenati sau metale grele, in urma aplicarii unui tratament de protectie ori de conservare a lemnului, si care includ in mod special deseurile provenite din constructii sau demolari;
    14. turbina cu gaze - orice masina rotativa ce converteste energia termica in lucru mecanic, constand in principal dintr-un compresor, o camera de ardere si turbina cu gaze propriu-zisa.

    ANEXA 2

                           METODE DE MASURARE
a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi

    SECTIUNEA A
    Proceduri pentru masurarea si evaluarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere

    1. Pana la data de 27 noiembrie 2004:
    a) Pentru instalatiile mari de ardere de tip II avand o putere termica nominala mai mare de 300 MW, supuse prevederilor art. 5 alin. (1) din hotarare, concentratiile de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se monitorizeaza in flux continuu.
    b) Prin derogare de la prevederile lit. a), se pot utiliza, cu aprobarea autoritatii publice competente pentru protectia mediului, masuratori discontinue sau alte proceduri adecvate de determinare a dioxidului de sulf si a pulberilor, daca acestea permit obtinerea concentratiilor poluantilor mentionati.
    c) Pentru instalatiile mari de ardere de tip II avand o putere termica nominala cuprinsa intre 50 si 300 MW, supuse prevederilor art. 5 alin. (1) din hotarare, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului decide asupra necesitatii solicitarii masuratorilor continue.
    d) In cazul nesolicitarii masuratorilor continue, se utilizeaza cu o frecventa regulata, cu aprobarea autoritatii publice competente pentru protectia mediului, masuratori discontinue sau alte proceduri de determinare adecvate, pentru a evalua cantitatea de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi aflate in gazele reziduale.
    2. a) De la data de 27 noiembrie 2004, pentru instalatiile mari de ardere de tip II, si de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru instalatiile mari de ardere de tip III, se efectueaza masuratori continue ale concentratiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din gazele reziduale ale fiecarei instalatii mentionate, avand o putere termica nominala egala cu sau mai mare de 100 MW.
    b) Nu se solicita masuratori continue in urmatoarele cazuri:
    - pentru instalatiile mari de ardere a caror durata de viata este mai mica de 10.000 de ore de functionare;
    - pentru emisiile de dioxid de sulf si pulberi provenite din procesul de ardere a gazului natural in boilere sau in turbinele cu gaze;
    - pentru emisiile de dioxid de sulf provenite de la turbinele cu gaze sau de la boilerele care ard produse petroliere cu un continut cunoscut de sulf, in cazul in care acestea nu detin echipamente de desulfurare;
    - pentru emisiile de dioxid de sulf provenite de la boilere care utilizeaza in procesul de ardere biomasa, cu conditia ca titularul activitatii sa justifice din punct de vedere tehnic ca emisiile de dioxid de sulf nu pot fi in nici un caz mai mari decat valorile limita de emisie stabilite.
    c) In cazul nesolicitarii masuratorilor continue, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului cere efectuarea masuratorilor discontinue sau alte proceduri de determinare adecvate, verificate si aprobate de aceasta, care conduc la evaluarea cantitatilor de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, cu o frecventa de cel putin o data la 6 luni.
    d) Procedurile de determinare prevazute la lit. c) trebuie sa fie in concordanta cu standardele CEN.
    e) In cazul in care standardele CEN nu sunt disponibile, se utilizeaza standardele ISO sau standarde nationale, cu conditia asigurarii unor date de calitate stiintifica echivalenta.
    3. Autoritatile publice competente pentru protectia mediului trebuie informate asupra schimbarilor substantiale referitoare la tipul de combustibil folosit, precum si asupra modului de functionare a instalatiei.
    Autoritatea publica competenta pentru protectia mediului decide daca obligatiile de monitorizare prevazute la pct. 2 se pot mentine sau daca este necesara o adaptare a acestora.
    4. a) Masuratorile continue realizate in conformitate cu pct. 2 includ parametri relevanti in procesul de functionare a instalatiei mari de ardere, pentru continutul de oxigen, temperatura, presiunea si continutul de vapori de apa. Masurarea continua a continutului de vapori de apa din gazele reziduale nu este necesara daca proba de gaz rezidual este uscata inainte ca aceasta sa fie analizata.
    b) Masuratorile reprezentative ale poluantilor relevanti din punct de vedere al prelucrarii si analizei lor, ale parametrilor de proces, precum si calibrarea sistemelor automate de masura folosind metode de referinta se realizeaza in conformitate cu prevederile standardelor CEN referitoare la masurarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi.
    c) In cazul in care standardele CEN referitoare la masurarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu sunt disponibile, se utilizeaza standarde ISO sau standarde nationale referitoare la masurarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, cu conditia asigurarii unei exactitati echivalente.
    d) Sistemele de masurare continua se supun anual controlului utilizand masuratori paralele prin metode de referinta.
    5. a) Valorile pentru intervalele de siguranta 95% ale rezultatului unei singure masuratori nu trebuie sa depaseasca urmatoarele procente din valoarea limita a emisiilor:
    SO2 - 20%;
    NOx - 20%;
    Pulberi - 30% .
    b) Valorile medii orare si zilnice validate trebuie determinate din valorile orare medii validate dupa ce s-a scazut valoarea intervalului de siguranta corespunzator, prevazute la lit. a); in cazul in care mai mult de 3 valori medii orare dintr-o zi sunt invalidate datorita functionarii sau intretinerii defectuoase a sistemului de masurare continua, masuratorile din aceasta zi sunt invalidate.
    c) Daca masuratorile aferente unui numar mai mare de 10 zile dintr-un an sunt invalidate datorita functionarii sau intretinerii defectuoase a sistemului de masurare, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului cere titularului activitatii luarea masurilor adecvate pentru imbunatatirea sigurantei sistemului de monitorizare continua.

    SECTIUNEA B
    Determinarea emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere

    1. Titularii activitatilor instalatiilor mari de ardere comunica autoritatilor publice competente pentru protectia mediului valorile emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere de tipurile II si III, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    2. In cazul utilizarii monitorizarii continue, titularul activitatii insumeaza separat, pentru fiecare poluant, masa poluantului emis in fiecare zi, in functie de debitul volumetric al gazelor reziduale.
    3. In cazul in care nu este utilizata monitorizarea continua, titularul activitatii instalatiei mari de ardere efectueaza estimari ale emisiilor totale anuale conform sectiunii A pct. 1, in vederea respectarii obligatiilor fata de autoritatile publice competente pentru protectia mediului.
    4. Incepand cu anul 2004 si pentru fiecare an urmator, autoritatile publice competente pentru protectia mediului elaboreaza pe baza raportarii valorilor emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, transmise de catre titularii activitatilor, inventarul emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere.
    5. In cazul detinerii pe acelasi amplasament a mai multor instalatii mari de ardere, de catre un singur titular de activitate, acestuia ii revine obligatia de a transmite autoritatii publice competente pentru protectia mediului urmatoarele date:
    a) emisiile totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi (particule totale in suspensie);
    b) puterea termica totala anuala, evidentiata pe fiecare categorie de combustibil utilizat (biomasa, alti combustibili solizi, combustibili lichizi, gaz natural, alti combustibili gazosi), calculata ca produs intre puterile calorifice inferioare aferente fiecarei categorii de combustibil mentionat si debitele utilizate de combustibili.
    6. O data la 3 ani, in termen de 12 luni de la terminarea perioadei de 3 ani luate in calcul, autoritatile publice competente pentru protectia mediului intocmesc o sinteza a rezultatelor inventarului emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere, realizat pentru fiecare instalatie, evidentiindu-se in mod separat emisiile din rafinarii.
    Titularii activitatilor sunt obligati sa puna la dispozitie autoritatilor publice competente pentru protectia mediului inventarele anuale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, pentru fiecare instalatie.
    7. Incepand cu 1 ianuarie 2008 si pentru fiecare an urmator, autoritatile publice competente pentru protectia mediului elaboreaza pe baza rapoartelor prevazute la art. 5 alin. (3) din hotarare, transmise de catre titularii activitatilor instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, inventarul national al orelor de functionare utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru ramanerea in exploatare a acestor instalatii.

    SECTIUNEA C
    Determinarea emisiilor totale anuale provenite din instalatiile mari de ardere de tipurile I si II in anul 2003

    1. Autoritatile publice competente pentru protectia mediului elaboreaza in cursul anului 2003 un inventar complet al emisiilor de dioxid de sulf si oxizi de azot, dupa cum urmeaza:
    a) pentru fiecare instalatie, in cazul instalatiilor mari de ardere a caror putere termica nominala este mai mare de 300 MW si pentru instalatiile mari de ardere din rafinarii;
    b) global, in cazul celorlalte instalatii mari de ardere.
    2. Metodologia utilizata pentru aceste inventare trebuie sa fie compatibila cu cea folosita pentru determinarea emisiilor de dioxid de sulf si oxizi de azot din instalatiile de ardere in anul de referinta 1980.

    ANEXA 3

                          VALORILE LIMITA DE EMISIE
pentru dioxid de sulf (SO2), aplicabile instalatiilor mari de ardere, in cazul utilizarii combustibililor solizi

    SECTIUNEA A
    Valorile limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nmc (la un continut de O2 de 6% in gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotarare, sunt:
__________________________________________________
Puterea termica (P)  Valorile limita de emisie
       (MWt)         pentru SO2 (mg/Nmc)
__________________________________________________
  50 </= P < 100             2000
__________________________________________________
 100 </= P < 500             2400 - 4 P*)
__________________________________________________
   P >/= 500                 400
__________________________________________________
    *) P reprezinta puterea termica.

    In situatia in care valorile limita de emisie nu pot fi respectate ca urmare a caracteristicilor combustibilului, se aplica urmatoarele rate de desulfurare:
__________________________________________________
Puterea termica (P)       Rata de desulfurare (%)
       (MWt)
__________________________________________________
   P </= 100                         60
__________________________________________________
 100 < P </= 300                     75
__________________________________________________
   P > 300                           90
__________________________________________________
                                  minim 94
   P > 500                           sau
                                  minim 92*)
__________________________________________________
    *) Pentru instalatiile mari de ardere prevazute cu echipamente de desulfurare sau de injectare a varului, montate inainte de 1 ianuarie 2001.

    SECTIUNEA B
    Valorile limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nmc (la un continut de O2 de 6% in gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip III, reglementate prin art. 9, cu exceptia turbinelor de gaz, sunt:
____________________________________________________________________________
Tipul de combustibil        Puterea termica (P)    Valorile limita de emisie
                                   (MWt)           pentru SO2 (mg/Nmc)
____________________________________________________________________________
Biomasa                       50 </= P < 100                  200
                            ________________________________________________
                             100 < P </= 300                  200
                            ________________________________________________
                               P > 300                        200
____________________________________________________________________________
Cazul general al utilizarii   50 </= P < 100                  850
unui combustibil solid      ________________________________________________
                             100 < P </= 300                  200
                            ________________________________________________
                               P > 300                        200
____________________________________________________________________________

    In situatia in care valorile limita de emisie nu pot fi respectate ca urmare a caracteristicilor combustibilului, se vor aplica urmatoarele rate de desulfurare:
__________________________________________________________
Puterea termica (P)    Valorile limita         Rata de
       (MWt)           de emisie pentru        desulfurare
                       SO2 (mg/Nmc )              (%)
__________________________________________________________
     P </= 300               300                  >/= 92
     P >/= 300               400                  >/= 95
__________________________________________________________

    ANEXA 4

                         VALORILE LIMITA DE EMISIE
pentru dioxid de sulf (SO2), aplicabile instalatiilor mari de ardere, in cazul utilizarii combustibililor lichizi

    SECTIUNEA A
    Valorile limita de emisie de SO2, exprimate in mg/Nmc (la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotarare, sunt:
__________________________________________________
Puterea termica (P)  Valorile limita de emisie
       (MWt)         pentru SO2 (mg/Nmc)
__________________________________________________
  50 </= P </= 300           1700
__________________________________________________
 300 < P < 500               3650 - 6,5 P
__________________________________________________
   P >/= 500                  400
__________________________________________________

    SECTIUNEA B
    Valorile limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nmc (la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipul III, reglementate prin art. 9 din hotarare, cu exceptia turbinelor cu gaze, sunt:
__________________________________________________
Puterea termica (P)    Valorile limita de emisie
       (MWt)           pentru SO2 (mg/Nmc)
__________________________________________________
  50 </= P </= 100              850
__________________________________________________
 100 < P </= 300                400 - 200*)
__________________________________________________
   P >/= 300                    200
__________________________________________________
    *) Descrestere liniara 500 - P.

    ANEXA 5

                       VALORILE LIMITA DE EMISIE
pentru dioxid de sulf (SO2), aplicabile instalatiilor mari de ardere, in cazul utilizarii combustibililor gazosi

    SECTIUNEA A
    Valorile limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nmc (la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotarare, sunt:
___________________________________________________________
Tipul de combustibil gazos        Valorile limita de emisie
                                  pentru SO2 (mg/Nmc)
___________________________________________________________
Combustibil gazos in general                    35
___________________________________________________________
Gaz lichefiat                                    5
___________________________________________________________
- Gaz cu putere calorifica
  mica, provenit din gazeificarea
  reziduurilor din rafinarii sau               800
  din cuptoarele de cocs
- Gaz de furnal cu putere
  calorifica mica
___________________________________________________________

    SECTIUNEA B
    Valorile limita de emisie pentru SO2, exprimate in mg/Nmc (la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip III, reglementate prin art. 9 din hotarare, sunt:
___________________________________________________________
Tipul de combustibil gazos        Valorile limita de emisie
                                  pentru SO2 (mg/Nmc)
___________________________________________________________
Combustibil gazos in general                    35
___________________________________________________________
Gaz lichefiat                                    5
___________________________________________________________
Gaz cu putere calorifica mica,                 400
provenit din cuptor de cocs
___________________________________________________________
Gaz cu putere calorifica mica,                 200
provenit din gazele de furnal
___________________________________________________________

    ANEXA 6

                       VALORILE LIMITA DE EMISIE
pentru oxizi de azot (NOx), masurati ca dioxid de azot, aplicabile instalatiilor mari de ardere

    SECTIUNEA A
    Valorile limita de emisie pentru NOx, exprimate in mg/Nmc (la un continut de O2 de 6% in gazele reziduale, pentru combustibili solizi, si de 3% in gazele reziduale, pentru combustibili lichizi si gazosi), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotarare, sunt:
_________________________________________________________________________
Tipul de combustibil       Puterea termica (P)  Valorile limita de emisie
                                  (MWt)            pentru NOx (mg/Nmc)
_________________________________________________________________________
Solid                            50 - 500                   600
                           ______________________________________________
                                    > 500                   500*1), *2)
_________________________________________________________________________
Solid (valori limita de          50 - 500                   600
emisie aplicabile de la    ______________________________________________
data de 1 ianuarie 2016)            > 500                   200
_________________________________________________________________________
Lichid                           50 - 500                   450
                           ______________________________________________
                                    > 500                   400
_________________________________________________________________________
Gazos                            50 - 500                   300
                           ______________________________________________
                                    > 500                   200
_________________________________________________________________________
    *1) Pana la 31 decembrie 2015 valoarea limita de emisie este de 600 mg/Nmc pentru instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, cu o putere termica mai mare de 500 MW, a caror utilizare anuala (calculata ca medie pe o perioada de 5 ani) nu depaseste 2.000 de ore, incepand cu anul 2008.
    Valoarea limita de emisie este de 450 mg/Nmc pentru instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, cu o putere termica mai mare de 500 MW, a caror utilizare anuala (calculata ca medie pe o perioada de 5 ani) nu depaseste 1.500 de ore, incepand cu 1 ianuarie 2016.
    *2) Pana la 1 ianuarie 2018 instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, care au functionat in cele 12 luni ce au precedat datei de 1 ianuarie 2001 si care, dupa aceasta data, isi continua functionarea, utilizand combustibil solid cu un continut de compusi organici volatili mai mic de 10%, trebuie sa respecte o valoare limita de emisie de 1.200 mg/Nmc.

    SECTIUNEA B
    Valorile limita de emisie pentru NOx, exprimate in mg/Nmc, aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip III, reglementate prin art. 9 din hotarare, cu exceptia turbinelor cu gaz, sunt:
    Pentru combustibili solizi (continut de O2 de 6%)
________________________________________________________________________
Tipul de combustibil    Puterea termica (P)    Valorile limita de emisie
                               (MWt)           pentru NOx (mg/Nmc)
________________________________________________________________________
Biomasa                  50 </= P </= 100                400
                        ________________________________________________
                        100 < P </= 300                  300
                        ________________________________________________
                          P > 300                        200
________________________________________________________________________
Combustibil solid in     50 </= P </= 100                400
general                 ________________________________________________
                        100 < P </= 300                  200
                        ________________________________________________
                          P > 300                        200
________________________________________________________________________

    Combustibili lichizi (continut de O2 de 3%)
________________________________________________________________________
Tipul de combustibil    Puterea termica (P)    Valorile limita de emisie
                               (MWt)           pentru NOx (mg/Nmc)
________________________________________________________________________
Combustibil lichid in    50 </= P </= 100                400
general                 ________________________________________________
                        100 < P </= 300                  200
                        ________________________________________________
                          P > 300                        200
________________________________________________________________________

    Combustibili gazosi (continut de O2 de 3%)
________________________________________________________________________
Tipul de combustibil    Puterea termica (P)    Valorile limita de emisie
                               (MWt)           pentru NOx (mg/Nmc)
________________________________________________________________________
Gaz natural              50 </= P </= 300                150
                        ________________________________________________
                          P > 300                        100
________________________________________________________________________
Alti combustibili        50 </= P </= 300                200
gazosi                  ________________________________________________
                          P > 300                        200
________________________________________________________________________

    Turbine cu gaze
    Valorile limita de emisie pentru NOx, exprimate in mg/Nmc (la un continut de O2 de 15% in gazele reziduale), aplicabile individual turbinelor cu gaz reglementate prin art. 9 din hotarare (valorile limita se aplica numai in cazul regimurilor de functionare de peste 70%), sunt:
_________________________________________________________________________
Tipul de combustibil       Puterea termica (P)  Valorile limita de emisie
                                  (MWt)         pentru NOx (mg/Nmc)
_________________________________________________________________________
Gaz natural*)                     P > 50                     50*)
_________________________________________________________________________
Combustibil lichid*)            P > 50                    120
_________________________________________________________________________
Combustibili gazosi (altii        P > 50                    120
decat gazul natural)
_________________________________________________________________________
    *) Compozitia gazului natural este, in principal, constituita din metan si maximum 20% in volum gaze inerte si alti constituenti.
    *) Daca randamentul turbinei cu gaze este determinat pe baza conditiilor ISO, valoarea limita de emisie pentru NOx este de 75 mg/Nmc, in cazurile:
    - turbinelor cu gaze folosite in sisteme de cogenerare (sisteme de producere combinata a energiei electrice si termice), avand randamentul global al ciclului mai mare de 75%;
    - turbinelor cu gaze utilizate in sisteme de cogenerare, avand un randament mediu anual mai mare de 55%;
    - turbinelor cu gaze utilizate pentru actionari mecanice.
    Pentru turbinele cu gaze care nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus, dar care au un randament mai mare de 35%, determinat pe baza conditiilor ISO, valoarea limita a emisiilor este: 50 niu/35, unde (niu) este randamentul turbinei cu gaz, exprimat in procente (determinat pe baza conditiilor ISO).
    *) Valoarea limita de emisie nu se aplica turbinelor cu gaze care utilizeaza combustibil distilat usor sau combustibil distilat mediu.

    Sunt exceptate de la respectarea acestor valori limita turbinele cu gaze utilizate in cazuri de urgenta, a caror durata de functionare nu depaseste 500 de ore/an. Titularul activitatii are obligatia sa transmita autoritatii publice pentru protectia mediului un raport anual privind orele de functionare.

    ANEXA 7

                       VALORILE LIMITA DE EMISIE
pentru pulberi, aplicabile instalatiilor mari de ardere

    SECTIUNEA A
    Valorile limita de emisie pentru pulberi, exprimate in mg/Nmc (la un continut de O2 de 6% in gazele reziduale, pentru combustibilii solizi, si de 3% pentru combustibilii lichizi si gazosi), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotarare, sunt:
____________________________________________________________________________
Tipul de combustibil       Puterea termica (P)   Valorile limita de emisie
                                  (MWt)          pentru pulberi (mg/Nmc)
____________________________________________________________________________
Solid                         >/= 500                      50*)
                           _________________________________________________
                              < 500                       100
____________________________________________________________________________
Lichid*)                   Toate instalatiile              50
____________________________________________________________________________
Gazos                      Toate instalatiile    5 - ca regula generala
                                                10 - pentru gazele de furnal
                                                50 - pentru gazele provenite
                                                din siderurgie, care pot fi
                                                utilizate in alte
                                                amplasamente
____________________________________________________________________________
    *) Valoarea limita de 100 mg/Nmc este aplicata instalatiilor cu o putere termica mai mica de 500 MW, care utilizeaza combustibil lichid cu un continut de cenusa mai mare de 0,06% .
    *) Valoarea limita de 100 mg/Nmc este aplicata instalatiilor reglementate prin art. 5 din hotarare, cu o putere termica egala cu sau mai mare de 500 MW, care utilizeaza combustibil solid care are o putere calorifica mai mica de 5.800 KJ/kg (putere calorifica inferioara), cu o umiditate mai mare de 45% in greutate, un continut combinat de umiditate si cenusa mai mare de 60% in greutate si cu un continut de oxizi de calciu mai mare de 10% .

    SECTIUNEA B
    Valorile limita de emisie pentru pulberi, exprimate in mg/Nmc, aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip III, reglementate prin art. 9 din hotarare, cu exceptia turbinelor cu gaz, sunt:
__________________________________________________________________________
Tipul de combustibil       Puterea termica (P)   Valorile limita de emisie
                                  (MWt)          pentru pulberi (mg/Nmc)
__________________________________________________________________________
Combustibil solid          50 </= P </= 100 MW               50
(continut de O2 de 6%)     _______________________________________________
                            P > 100 MW                       30
__________________________________________________________________________
Combustibil lichid         50 </= P </= 100 MW               50
(continut de O2 de 3%)     _______________________________________________
                            P > 100 MW                       30
__________________________________________________________________________
Combustibil lichid          P > 50 MW                         5
(continut de O2 de 3%)
__________________________________________________________________________
Gaze de furnal              P > 50 MW                        10
__________________________________________________________________________
Gaze din siderurgie         P > 50 MW                        30
utilizate in alte
instalatii mari de ardere
__________________________________________________________________________

    ANEXA 8

                               STABILIREA
valorilor limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatii mari de ardere cu focar mixt

    1. La autorizarea unei instalatii mari de ardere de tipurile I, II sau III, reglementate conform prevederilor art. 5, 9 si 15 din hotarare, echipata cu focar mixt care implica folosirea simultana a 2 sau mai multi combustibili, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului stabileste valorile limita de emisie, dupa cum urmeaza:
    a) se stabileste valoarea limita de emisie pentru fiecare poluant, corespunzatoare fiecarui combustibil, in raport cu puterea termica nominala a instalatiei mari de ardere si in conformitate cu prevederile anexelor nr. 3 - 7;
    b) se determina valorile limita de emisie ponderate pentru fiecare combustibil. Aceste valori sunt obtinute prin inmultirea valorilor limita de emisie individuale stabilite conform prevederilor lit. a) cu puterea termica corespunzatoare fiecarui combustibil, rezultatul fiind raportat la suma puterilor termice corespunzatoare combustibililor utilizati;
    c) se insumeaza valorile limita de emisie ponderate pe combustibil.
    2. La autorizarea instalatiilor de ardere echipate cu focar mixt, care utilizeaza pentru consum propriu reziduuri de distilare si de conversie de la rafinarea titeiului sau amestecuri ale acestora cu alti combustibili, pentru stabilirea valorilor limita de emisie, se aplica, prin exceptie de la dispozitiile pct. 1, prevederile referitoare la combustibilul cu cea mai mare valoare de emisie (combustibilul determinant), daca in timpul functionarii instalatiei de ardere puterea termica furnizata de acest combustibil reprezinta cel putin 50% in raport cu suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati.
    In situatia in care puterea termica furnizata de catre combustibilul determinant reprezinta mai putin de 50% in raport cu suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati, valoarea limita de emisie este determinata proportional cu cantitatea de caldura furnizata de fiecare combustibil utilizat, tinand seama de suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati, dupa cum urmeaza:
    a) in primul rand, prin adoptarea valorii limita de emisie pentru fiecare poluant corespunzatoare fiecarui combustibil, in functie de puterea termica nominala a instalatiei, in conformitate cu prevederile anexelor nr. 3 - 7;
    b) in al doilea rand, calculand valoarea limita de emisie a combustibilului determinant; aceasta valoare este obtinuta prin multiplicarea cu factorul doi a valorii limita de emisie pentru acest combustibil, prevazuta in anexele nr. 3 - 7, si scazand din rezultat valoarea limita de emisie a combustibilului cu cea mai mica valoare limita de emisie;
    c) in al treilea rand, prin determinarea valorilor limita de emisie ponderate pe combustibil; aceste valori sunt obtinute prin multiplicarea valorii limita de emisie, calculata a combustibilului, cu puterea termica furnizata de combustibilul determinant si multiplicarea fiecareia dintre celelalte valori limita de emisie cu puterea termica furnizata de fiecare combustibil si impartind rezultatul multiplicarii la suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati;
    d) in al patrulea rand, prin insumarea valorilor limita de emisie ponderate pe combustibil.
    3. La autorizarea instalatiilor prevazute la pct. 2, se pot aplica si valori limita de emisie medii pentru dioxidul de sulf, indiferent de combinatia de combustibil utilizata, dupa cum urmeaza:
    a) pentru instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, prevazute la art. 5 din hotarare, valoarea limita de emisie de 1.000 mg/Nmc, ca medie pentru toate instalatiile de acest tip dintr-o rafinarie;
    b) pentru instalatiile mari de ardere de tip III, prevazute la art. 9 din hotarare, valoarea limita de emisie de 600 mg/Nmc, ca medie pentru toate instalatiile de acest tip din rafinarie, cu exceptia turbinelor cu gaz.
    Aplicarea prevederilor lit. a) si b) nu trebuie sa determine, in nici un caz, cresterea emisiilor provenite de la instalatiile existente.
    4. Instalatiile mari de ardere de tipurile I, II sau III, reglementate conform prevederilor art. 5, 9 si ale art. 15 alin. (1) din hotarare, echipate cu focar mixt care implica utilizarea alternativa a 2 sau mai multi combustibili, trebuie sa respecte valorile limita de emisie prevazute in anexele nr. 3 - 7 corespunzatoare fiecarui tip de combustibil utilizat.

    ANEXA 9

                               VALORI
ale ratei de desulfurare, aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip II in situatiile prevazute la art. 22 din hotarare. Metode de masurare a emisiilor provenite din instalatiile mari de ardere de tip II in situatiile prevazute la art. 22 din hotarare

    SECTIUNEA A
    Valori ale ratei de desulfurare, aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip II in situatiile prevazute la art. 22 din hotarare
__________________________________________
Puterea termica (P)   Rata de desulfurare
        (MWt)                  (%)
__________________________________________
50 </= P </= 100      Se stabileste prin
                      autorizatia de mediu
                      si nu depaseste 40%
__________________________________________
100 </= P </= 167               40
__________________________________________
167 < P < 500              (0.15 P+15)
__________________________________________
  P >/= 500                     90
__________________________________________

    SECTIUNEA B
    Metode de masurare a emisiilor provenite din instalatiile mari de ardere de tip II in situatiile prevazute la art. 22 din hotarare

    1. Pentru instalatiile mari de ardere de tip II, avand o putere termica nominala mai mare de 300 MW, supuse prevederilor art. 22 din hotarare, concentratiile de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi si oxigen se monitorizeaza in flux continuu.
    Prin derogare de la prevederile de mai sus, se pot utiliza, cu aprobarea autoritatii publice competente pentru protectia mediului, masuratori discontinue sau alte proceduri adecvate de determinare a dioxidului de sulf si a pulberilor, daca acestea permit obtinerea concentratiilor poluantilor mentionati.
    Pentru instalatiile mari de ardere de tip II, avand o putere termica nominala cuprinsa intre 50 si 300 MW, supuse prevederilor art. 22 din hotarare, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului decide asupra necesitatii solicitarii masuratorilor continue.
    In cazul nesolicitarii masuratorilor continue se utilizeaza, cu o frecventa regulata, cu aprobarea autoritatii publice competente pentru protectia mediului, masuratori discontinue sau alte proceduri de determinare adecvate, pentru a evalua cantitatea de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi si oxigen aflate in gazele reziduale.
    2. In cazul instalatiilor mari de ardere de tip II, prevazute la art. 22 alin. (1) din hotarare, care trebuie sa respecte valorile ratelor de desulfurare din sectiunea A, se aplica cerintele referitoare la masurarea emisiilor de dioxid de sulf, mentionate la pct. 1.
    Suplimentar, continutul de sulf al combustibilului solid utilizat in instalatia mare de ardere trebuie sa fie monitorizat cu o frecventa regulata, aprobata de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 541/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 541 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 541/2003
Hotărârea 440 2010
privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere
Ordin 347 2004
privind modelul de notificare a autoritatilor publice de protectie a mediului privind limitarea functionarii instalatiilor mari de ardere, in vederea derogarii de la respectarea valorilor limita de emisie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 541/2003
Ordin 126 2004
pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere
Ordin 1052 2003
privind organizarea si functionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activitatilor instalatiilor mari de ardere
Ordin 199 2003
pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere
Ordin 712 2003
pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu