Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 521 din 29 iunie 1999

pentru aprobarea tabelelor si metodologiilor privind dreptul de autor pentru inregistrarile sonore ale operelor muzicale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 325 din  8 iulie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 131 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba tabelele si metodologiile privind dreptul de autor pentru inregistrarile sonore ale operelor muzicale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) neintocmirea catalogului prevazut la pct. 5 din anexa sau completarea suplimentului la catalog dupa mai mult de 30 de zile de la data introducerii fonogramelor in circuitul comercial;
    b) introducerea fonogramelor in circuitul comercial fara marcajele prevazute la pct. 6 din anexa;
    c) emiterea facturilor fara specificatiile prevazute la pct. 8 din anexa;
    d) introducerea fonogramelor in circuitul comercial inainte de inscrierea in registrul de evidenta prevazut la pct. 17 din anexa.
    Art. 3
    Contraventiile prevazute la art. 2 se sanctioneaza cu amenda de la 400.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 4
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti de catre directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, respectiv de catre organele de specialitate ale Politiei Romane.
    Art. 5
    Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 64 din Normele de remunerare a autorilor si pentru stabilirea tarifelor si a modalitatilor de plata, aprobate prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 632/1957, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Oficiul Roman pentru
                       Drepturile de Autor
                       Rodica Parvu,
                       director general ad-interim

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                        TABELE SI METODOLOGII
privind dreptul de autor pentru inregistrarile sonore ale operelor muzicale

    CAP. 1
    Autorizarea inregistrarilor sonore

    1. Agentii economici care reproduc si difuzeaza opere muzicale fixate sub forma de fonograme sunt obligati sa obtina din partea autorilor sau a reprezentantilor legitimi ai acestora autorizatiile prevazute de Legea nr. 8/1996.
    2. Autorizatiile emise de organismele de gestiune colectiva, mandatate de autori, au ca obiect:
    a) dreptul de reproducere a operelor muzicale sub forma fonogramelor si dreptul de difuzare prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit;
    b) dreptul de import pe teritoriul Romaniei al copiilor de pe opere, realizate cu consimtamantul autorilor.
    3. Autorizatiile prevazute la pct. 2 se elibereaza pentru fiecare opera muzicala in parte si au ca obiect numai operele din repertoriul organismului de gestiune colectiva, in limitele mandatelor de gestiune acordate de autorii nationali, precum si ale contractelor de reprezentare pentru autorii straini. Autorizatiile acordate de organismul de gestiune colectiva ii absolva pe detinatorii acestora de orice responsabilitate fata de terti, cu exceptia cazului de rea-credinta.
    4. Autorizatiile prevazute la pct. 2 au un caracter neexclusiv, sunt limitate in timp la perioade succesive de 6 luni si sunt valabile numai pe teritoriul Romaniei.
    5. Producatorii sunt obligati sa elaboreze cataloage ale propriilor fonograme, care vor cuprinde:
    a) titlurile fonogramelor;
    b) numarul de catalog;
    c) titlul operelor muzicale;
    d) tipul suportului (compact disc, caseta etc.).
    In suplimentul catalogului producatorii vor publica periodic lista de preturi (PCP), care va servi ca baza de calcul al remuneratiilor prevazute la pct. 7.
    6. Fonogramele produse in Romania si introduse in circuitul comercial trebuie sa poarte urmatoarele marcaje:
    a) numele si, daca este cazul, marca producatorului;
    b) titlul fonogramei;
    c) numarul de catalog;
    d) numarul autorizatiei eliberate de organismul de gestiune colectiva, daca este cazul, pentru pozitia respectiva din catalog;
    e) pentru fiecare piesa muzicala inregistrata: titlul, durata, compozitorul, textierul, editorul (cand acesta din urma exista) si artistul interpret, in urmatorul format recomandat:
    TITLUL CANTECULUI - (minute)' (secunde)"
    compozitor/textier/editor - artist interpret;
    f) enuntul: "Toate drepturile producatorului si ale autorilor sunt rezervate. Utilizarile neautorizate ale acestei inregistrari prin copiere, inchiriere, imprumut, prezentare publica sau transmitere radio si TV sunt strict interzise si se pedepsesc conform legii.";
    g) simbolul (P), insotit de numele producatorului, anul si tara in care s-a publicat prima data.
    Marcajele prevazute la lit. a) - d) si g) vor fi inscriptionate pe suportul propriu-zis (caseta, disc, compact disc etc.); celelalte marcaje vor fi inscriptionate pe coperte sau pe ambalaj.
    7. In baza autorizatiilor acordate si in limitele prevazute la art. 133 din Legea nr. 8/1996, organismul de gestiune colectiva va incasa remuneratii reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale, pentru fiecare fonograma introdusa in circuitul comercial, calculate procentual in raport cu pretul de catalog al producatorului (PCP), care nu include T.V.A. Procentele pe care producatorii trebuie sa le plateasca organismelor de gestiune colectiva sunt:
    _______________________________________________
                                           2001
    Anul          1999        2000     si urmatorii
    _______________________________________________
    Procente      8,5%        9,8%         10%
    _______________________________________________

    8. Facturile emise de producatorul de fonograme la livrarea fonogramelor vor contine o anexa cuprinzand specificatiile detaliate ale numarului de exemplare pentru fiecare pozitie din catalog in parte, cu pretul de livrare corespunzator.
    9. Plata remuneratiilor reprezentand dreptul de autor se face trimestrial, pe baza numarului de unitati vandute si incasate efectiv, pana cel tarziu la data de 25 a lunii urmatoare. Organismul de gestiune colectiva si producatorii pot conveni asupra posibilitatii platii unor avansuri lunare, calculate pe baza vanzarilor din aceeasi perioada a anului trecut.
    10. Pentru intarzierile la plata se platesc penalizari stabilite contractual.
    11. Remuneratiile prevazute la pct. 7 se platesc pentru fonograme care cuprind in totalitate opere din repertoriul organismului de gestiune colectiva. In situatia in care un produs contine si opere ce nu apartin repertoriului organismului de gestiune colectiva, procentele aplicabile vor fi proportionale cu durata operelor din repertoriu, raportata la durata totala a inregistrarii.
    12. Pentru exemplarele distribuite cu titlu promotional, gratuit, producatorul datoreaza organismului de gestiune colectiva remuneratii reprezentand dreptul de autor, calculate prin aplicarea procentelor prevazute la pct. 7 asupra costului de productie al acestora, inclusiv pretul suportului, ambalajului si copertelor. Organismul de gestiune colectiva va scuti producatorul de plata remuneratiilor reprezentand dreptul de autor pentru un numar de exemplare din primul tiraj al pozitiei respective din catalog, stabilit de comun acord.

    CAP. 2
    Acorduri colective, control si evidenta

    13. In masura in care atat organismul de gestiune colectiva, cat si producatorii devin membri ai unor organizatii internationale ale autorilor, respectiv ale producatorilor, intre care exista incheiate acorduri, prevederile acestora vor putea fi stipulate in conventiile incheiate intre organismul de gestiune colectiva si producatorii respectivi.
    14. Organismul de gestiune colectiva poate incheia acorduri cu asociatii legal constituite ale producatorilor si importatorilor. In cadrul acestor acorduri organismul de gestiune colectiva va putea acorda, in cazuri bine justificate, reducerea procentelor indicate la pct. 7.
     15. Producatorii vor asigura organismului de gestiune colectiva accesul la toate informatiile legate de activitatile ce fac obiectul autorizatiilor acordate de acesta.
     16. In situatia in care se constata nerespectarea de catre producatori sau importatori a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei hotarari si contractelor incheiate, organismul de gestiune colectiva este indreptatit sa retraga sau sa refuze reinnoirea autorizatiilor acordate conform pct. 2.
     17. Agentii economici care produc sau importa fonograme sunt obligati sa se inscrie in Registrul de evidenta a fonogramelor, administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 521/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 521 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 521/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu