Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 48 din  3 februarie 1992

privind infiintarea si organizarea Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 17 februarie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor, prin desprinderea Sectiei de pregatire si perfectionare a magistratilor din structura Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative.
    Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor este institutie de invatamint postuniversitar, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Justitiei.
    Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor are sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor, in realizarea obiectivului sau, asigura:
    a) completarea pregatirii profesionale teoretice si practice a persoanelor care sint incadrate in functii de magistrati sau urmeaza a ocupa, in viitor, atare functii;
    b) perfectionarea pregatirii profesionale a persoanelor incadrate in functii de magistrati;
    c) informarea documentara a magistratilor cu privire la legislatia, jurisprudenta si doctrina de specialitate, romana si straina.
    Art. 3
    Personalul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor este alcatuit din urmatoarele categorii:
    a) personal didactic;
    b) personal de specialitate - experti -, altul decit cel didactic care participa la procesul de invatamint;
    c) personal administrativ si de serviciu.
    Numirea personalului de la lit. a) si b) de mai sus se face, in conditiile legii, de catre ministrul justitiei iar a celui de la lit. c), de catre decanul institutului.
    Pentru buna desfasurare a activitatii de pregatire si perfectionare a magistratilor, institutul poate folosi, in conditiile legii, specialisti din rindul magistratilor, al personalului didactic din alte institutii de invatamint superior, din institute de cercetare, din redactiile revistelor juridice cu profil stiintific, din aparatul tehnic al Parlamentului ori al unor institutii publice centrale, recunoscuti prin competenta si autoritate profesionala, precum si personal didactic si specialisti din strainatate.
    Art. 4
    Organele de conducere ale Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor sint consiliul si decanul.
    Consiliul institutului este format din 14 persoane, dupa cum urmeaza:
    - decanul institutului, ales prin vot secret de catre consiliu pe o perioada de 3 ani;
    - 4 reprezentanti ai personalului didactic, alesi prin vot secret de catre adunarea generala a acestei categorii de personal pe o perioada de 3 ani;
    - 3 reprezentanti ai personalului de specialitate, altul decit cel didactic, alesi prin vot secret de catre adunarea generala a acestei categorii de personal pe o perioada de 3 ani;
    - 2 reprezentanti ai cursantilor, alesi prin vot secret de catre adunarea generala a cursantilor pentru un an de invatamint;
    - 1 reprezentant al Tribunalului municipiului Bucuresti, desemnat de presedintele acestei instante pe o perioada de 3 ani;
    - 1 director si 1 consilier din Ministerul Justitiei, desemnati de ministrul justitiei pentru o perioada de 3 ani;
    - 1 reprezentant al Comitetului executiv al Consiliului director al Uniunii Juristilor Democrati din Romania, desemnat, pentru o perioada de 3 ani, de catre acest comitet executiv.
    Art. 5
    Consiliul institutului stabileste, potrivit legii si celorlalte reglementari in vigoare, orientarea generala a activitatii institutului, organizarea si programele de studii, precum si orice reglementari cu caracter interior, necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii.
    Art. 6
    Consiliul institutului se intruneste, lunar, in sedinte ordinare, precum si, ori de cite ori este necesar, in sedinte extraordinare.
    Sedintele consiliului institutului sint conduse de catre decan, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre membrii consiliului, desemnat de catre decan.
    Art. 7
    Structura organizatorica si de personal pentru Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor se aproba de catre consiliul institutului.
    Statul de functii al institutului se aproba de Ministerul Justitiei, iar statul de personal se aproba, potrivit prevederilor legale, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor.
    Consiliul institutului avizeaza proiectul de buget al acestuia, pe care il inainteaza Ministerului Justitiei.
    Art. 8
    Pregatirea sau, dupa caz, perfectionarea magistratilor este obligatorie, constituind o obligatie de serviciu a acestora, si se realizeaza potrivit programului de studii aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    Durata cursurilor de pregatire este de 1-2 ani, iar a celor de perfectionare, de cel mult 3 luni. Intre aceste limite Ministerul Justitiei stabileste, anual, durata cursurilor de pregatire si, respectiv, de perfectionare, pentru fiecare serie.
    Art. 9
    Selectionarea persoanelor care urmeaza sa efectueze cursurile de pregatire a magistratilor, precum si a magistratilor care urmeaza a efectua cursuri de perfectionare se face anual de catre Ministerul Justitiei.
    Ministerul Justitiei poate organiza, anual, un concurs pentru primirea persoanelor care nu sint numite in magistratura, pentru a urma cursul de pregatire a magistratilor.
    Art. 10
    Salarizarea personalului didactic si a expertilor se stabileste, conform legii, prin asimilarea functiilor acestor categorii de personal cu gradele profesionale ale magistratilor in raport cu vechimea in functii juridice.
    Stabilirea normelor didactice se face potrivit reglementarilor legale in materie, aplicabile pentru institutiile de invatamint superior.
    Salarizarea personalului administrativ si de servicii se stabileste potrivit reglementarilor legale privitoare la salarizarea acestor categorii de personal in institutiile de invatamint superior.
    Art. 11
    Pe durata cursurilor de pregatire, posturile cursantilor respectivi - de la instantele judecatoresti, parchetele si notariatele din orice localitati situate in afara municipiului Bucuresti - vor fi redistribuite la unitatile corespunzatoare - instante judecatoresti, parchete, notariate -, situate in municipiul Bucuresti, la care cursantii vor desfasura activitatile practice urmind sa primeasca salariul si celelalte drepturi aferente numai de la aceste din urma unitati.
    Prevederile alin. 1 se aplica si cursantilor care urmeaza cursuri de perfectionare, daca nu sint delegati sau detasati, dupa caz.
    Art. 12
    Prin ordin al ministrului justitiei se poate stabili nivelul contributiei de participare la cheltuielile de pregatire pentru cursantii care nu fac parte din rindul magistratilor, precum si conditiile de scutire - totala sau partiala - de plata acestor contributii.
    Art. 13
    Dispozitiile prezentei hotariri se completeaza, in mod corespunzator, cu prevederile legale referitoare la invatamintul superior.
    Art. 14
    Baza materiala a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor se asigura, in conditiile legii, prin subventii anuale de la bugetul statului, prin donatii ale unor persoane juridice sau persoane fizice din tara ori din strainatate si prin transferul unor bunuri apartinind unor institutii de stat.
    Fondurile de la buget aferente anului 1992 urmeaza a fi asigurate, in conditiile mentinerii echilibrului bugetar, potrivit Legii finantelor publice nr. 10/1991, prin preluarea sumelor necesare din fondurile prevazute pe seama Ministerului Invatamintului si Stiintei, pe baza de protocol.
    Art. 15
    Baza materiala folosita pina la intrarea in vigoare a prezentei hotariri de catre Sectia de pregatire si perfectionare a magistratilor din cadrul Scolii Nationale de Stiinte Politice si Administrative trece la Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Magistratilor pe baza de protocol incheiat intre cele doua institutii de invatamint superior.
    Personalul Sectiei de pregatire si perfectionare a magistratilor din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative este considerat transferat in interesul serviciului la Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor.
    Art. 16
    Prevederile prezentei hotariri se aplica tuturor judecatorilor de la toate instantele judecatoresti, cu exceptia Curtii Supreme de Justitie, precum si tuturor procurorilor.
    In mod corespunzator, prevederile referitoare la pregatirea si perfectionarea magistratilor se aplica si notarilor de stat.
    Art. 17
    Pina la intrarea in vigoare a legii de organizare judecatoreasca, ordinele ministrului justitiei la care se refera art. 8, art. 10 alin. 1 si art. 12 din prezenta hotarire vor fi emise in comun cu procurorul general al Romaniei.
    Art. 18
    Atributiile prevazute in prezenta hotarire pentru ministrul justitiei si Ministerul Justitiei in art. 3 alin. 2, art. 8, art. 9, art. 10 si art. 12 se vor exercita cu avizele conforme ale Consiliului Superior al Magistraturii si consiliului institutului.
    Prevederile alin. 1 vor deveni aplicabile numai dupa constituirea primului consiliu al institutului si, respectiv, dupa constituirea Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 19
    Pina la adoptarea legii de organizare judecatoreasca, numarul membrilor consiliului institutului se suplimenteaza cu 2 persoane - un director si un procuror din Procuratura Generala - desemnati de procurorul general.
    Art. 20
    Primaria municipiului Bucuresti este obligata ca, in cel mult 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotariri, sa asigure spatiul necesar pentru sediul institutului si pentru cazarea cursantilor.
    Spatiile in care sint cazati, in prezent, cursantii Sectiei de pregatire si perfectionare a magistratilor din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative si care se afla in proprietatea sau in folosinta altor institutii publice se mentin, in continuare, la dispozitia Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor pina la completa dotare a acestuia cu spatiile necesare cazarii tuturor cursantilor.
    Art. 21
    Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Justitiei si Procuratura Romaniei sint obligate sa asigure dotarile necesare desfasurarii activitatii de catre Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor.
    Art. 22
    Pina la constituirea, potrivit prevederilor prezentei hotariri a consiliului institutului, ministrul justitiei va numi, in mod provizoriu, decanul institutului, care va lua masurile de organizare necesare.
    Art. 23
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotariri se abroga art. 3 lit. c) din Hotarirea Guvernului nr. 183/1991 privind organizarea Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative modificata si completata prin Hotarirea Guvernului nr. 578/1991, orice referiri din cuprinsul acestor hotariri in legatura cu magistratii, Ministerul Justitiei si ministrul justitiei precum si orice alte prevederi contrare prezentei hotariri.
    Art. 24
    Prezenta hotarire intra in vigoare pe data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 48/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 48 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu