E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 15 din actul Hotărârea 412 1992 modifica Norma 71906 1992
Articolul 15 din actul Hotărârea 412 1992 in legatura cu Hotărârea 26 1992
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 1 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 2 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 5 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 8 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 9 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 15 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 18 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 20 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 23 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 25 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 26 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 16 din actul Hotărârea 412 1992 abrogă articolul 1 din actul Hotărârea 776 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 412 din 30 iulie 1992

cu privire la modul de negociere a preturilor si tarifelor in conditiile liberalizarii cursului de schimb al leului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 184 din  1 august 1992
    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat stabilesc si adapteaza preturile cu ridicata si tarifele prin negociere cu agentii economici beneficiari, pe proprie raspundere, pentru materiile prime de baza, energie electrica, energie termica si unii combustibili lichizi, produse in tara, avandu-se in vedere influentele ce decurg din liberalizarea cursului de schimb al leului, alinierea preturilor la nivelul rezultat din tendintele de durata ale evolutiei preturilor pe piata externa, noul nivel al contributiei pentru asigurarile sociale, precum si, in cazurile prevazute de reglementarile legale, din indexarea salariilor.
    Preturile cu ridicata negociate potrivit alineatului precedent nu pot fi mai mari decat cele de pe pietele internationale, in conditii de livrare si de parametri calitativi comparabili, transformate in lei conform reglementarilor legale.
    Art. 2
    Preturile cu ridicata si tarifele pentru produsele si serviciile din ramurile intermediare si cele finale se stabilesc si se adapteaza de catre regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, luandu-se in calcul noile preturi si tarife la materii prime de baza, energie electrica si termica si unii combustibili lichizi, precum si influentele ce decurg din evolutia factorilor prevazuti la art. 1 din prezenta hotarare.
    Luarea in calcul, la dimensionarea preturilor si tarifelor, a altor influente decat cele prevazute la alineatul precedent se poate face numai pe baza unor reglementari aprobate de Guvern.
    Art. 3
    In scopul prevenirii practicarii preturilor de specula sau de monopol, preturile cu ridicata ce se vor negocia prima data, potrivit prevederilor art. 1, pentru produsele si serviciile care determina in mod hotarator nivelul general al preturilor si tarifelor in economie, nu vor depasi pe cele rezultate din aplicarea indicilor prevazuti in anexa la prezenta hotarare la preturile si tarifele negociate, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 776/1991.
    Art. 4
    In aplicarea prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/1990, preturile cu ridicata si tarifele pentru produsele si serviciile prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 776/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se negociaza de regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat cu agentii economici beneficiari, sub supravegherea Ministerului Economiei si Finantelor sau ministerelor de resort.
    Pentru produsele si serviciile de interes local, competentele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 776/1991, anexa nr. 2, se exercita de autoritatile administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti, conform Legii nr. 69/1991.
    Rezultatul negocierii preturilor cu ridicata si tarifelor prevazute la alineatele precedente va fi consemnat in "Note de negociere", ce vor fi semnate de catre partile negociatoare, precum si de catre organele de supraveghere.
    In cazul preturilor si tarifelor supravegheate de Ministerul Economiei si Finantelor, notele de negociere vor fi semnate si de catre departamentele economice coordonatoare ale agentilor economici producatori sau prestatori, dupa caz, care le vor aduce la cunostinta unitatilor economice in cauza.
    Art. 5
    Pentru materiile prime din industria extractiva si alte produse prevazute de art. 6 si 10 din Hotararea Guvernului nr. 464/1991 se acorda, in continuare, dupa caz, subventii sau diferenta de pret, in conditiile reglementate de Hotararea Guvernului nr. 464/1991.
    Art. 6
    Stabilirea preturilor si tarifelor de catre agentii economici din sectorul privat si cooperatist, in conditiile art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 464/1991, se face luandu-se in calcul influentele ce decurg din evolutia factorilor prevazuti la art. 1 din prezenta hotarare.
    Art. 7
    Preturile cu amanuntul pentru marfurile destinate populatiei se formeaza pe baza preturilor cu ridicata, negociate potrivit prevederilor prezentei hotarari, si a cotelor de adaos comercial sau de comision declarate si inregistrate de unitatea de desfacere. In cazul cotelor avizate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Comertului si Turismului sau de organele lor teritoriale, conform art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 776/1991, nu vor depasi aceste niveluri.
    Art. 8
    Prevederile art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 776/1991 se aplica in mod corespunzator si cotelor de adaos comercial practicate de societatile comerciale cu atributii de aprovizionare tehnico-materiala a agentilor economici.
    Depasirea nivelului acestor cote de adaos sau comision, practicate la 31 iulie 1992, se poate face in cazuri de exceptie, justificate economic, pe baza avizului Ministerului Economiei si Finantelor si al ministerului de resort.
    Art. 9
    Pana la data de 1 septembrie 1992, diferentele dintre preturile cu ridicata si tarifele la produsele si serviciile subventionate destinate populatiei, negociate in baza prezentei hotarari, si preturile cu ridicata si tarifele stabilite conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 221/1992 se subventioneaza de la bugetul de stat, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Pana la aceasta data, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor vor prezenta Guvernului propuneri de modificare a sistemului de subventionare a produselor industriei alimentare, astfel ca subventiile sa fie acordate direct producatorilor agricoli.
    Art. 10
    Agentii economici - persoane juridice, indiferent de forma de proprietate - au obligatia ca, in termen de 5 zile de la negociere, sa declare si sa inregistreze la organele teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor preturile si tarifele pentru marfurile importante pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei, negociate potrivit prevederilor prezentei hotarari, precum si cotele de adaos comercial si comision practicate la 31 iulie 1992.
    Intentia de majorare a acestora va fi anuntata cu cel putin 30 de zile inainte Ministerului Economiei si Finantelor, in vederea verificarii temeiniciei acesteia, potrivit normelor tehnice care vor fi emise de minister in acest scop.
    Agentilor economici care nu au declarat si inregistrat preturile negociate potrivit prevederilor prezentei hotarari, termenul de 30 de zile li se prelungeste la 6 luni.
    Art. 11
    Preturile de incepere a licitatiilor pentru valorificarea masinilor, utilajelor, instalatiilor si a altor active vor fi actualizate pe baza cresterilor de preturi rezultate din aplicarea hotararilor Guvernului nr. 1109/1990, nr. 1355/1990, nr. 239/1991, nr. 464/1991, nr. 776/1991, precum si a prevederilor prezentei hotarari.
    Valorificarea activelor unitatilor economice cu capital de stat se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1991 si a normelor metodologice emise pentru aplicarea acesteia.
    Art. 12
    Preturile cu ridicata si tarifele ce se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari se aplica de la data negocierii intre parti.
    Pana la negocierea si aprovizionarea curenta la noile preturi, produsele vor fi livrate si comercializate la vechile preturi.
    Art. 13
    Organele de control ale Ministerului Economiei si Finantelor, Ministerul Industriei, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Comertului si Turismului, ale politiei, altor organe centrale, cele ale administratiei publice judetene si ale municipiului Bucuresti, cu atributii in domeniul preturilor, protectiei concurentei si consumatorilor, vor verifica modul de respectare a prevederilor prezentei hotarari, corectind operativ preturile si adaosurile comerciale supraevaluate si sanctionind persoanele vinovate.
    Agentii economici, indiferent de forma de proprietate a acestora, sunt obligati sa puna la dispozitia organelor prevazute la alineatul precedent toate datele si informatiile necesare pentru verificarea modului de dimensionare a preturilor, tarifelor, adaosurilor si comisioanelor practicate.
    Art. 14
    Practicarea de preturi de monopol, a unor preturi in afara concurentei loiale, stabilirea si practicarea de preturi si tarife mai mari decat cele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei hotarari, refuzul de a declara spre a fi inregistrate preturile, tarifele, adaosurile si comisionul, practicarea de preturi si tarife pentru care nu se poate dovedi negocierea cu agentii economici beneficiari, prezentarea unor date eronate pentru a justifica nivelul preturilor si tarifelor supuse negocierii, renegocierii si inregistrarii, precum si alte incalcari ale prevederilor prezentei hotarari se sanctioneaza, dupa caz:
    - potrivit Legii nr. 12/1990, modificata prin Legea nr. 42/1991, si Legii nr. 11/1991;
    - conform Hotararii Guvernului nr. 211/1991, art. 7 lit. d) si alin. final al aceluiasi articol, precum si art. 8 si 9, pentru alte abateri decat cele incriminate de legile nr. 12/1990, republicata in 1991, si nr. 11/1991, daca fapta nu constituie, potrivit legii penale, infractiune.
    Art. 15
    Cresterea amortizarii ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe va fi avuta in vedere la negocierea noilor preturi incepand cu 1 ianuarie 1993.
    Normele Ministerului Economiei si Finantelor, emise in baza prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 26/1992, vor fi adaptate potrivit prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 16
    Prevederile prezentei hotarari se aplica de la data de 1 august 1992.
    Pe aceeasi data se abroga prevederile art. 1-3, 5, 8, 9, 15, 18, 20, 23, 25, 26 si anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 776/1991.
    Art. 17
    Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Industriei, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Comertului si Turismului si celelalte ministere de resort vor asigura punerea in executare a prezentei hotarari.


                 PRIM-MINISTRU
                 THEODOR STOLOJAN

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul economiei
                         si finantelor,
                         George Danielescu

                         Ministrul industriei,
                         Dan Constantinescu

                         Ministrul transporturilor,
                         Traian Basescu

                         Ministrul comertului
                         si turismului,
                         Constantin Fota

                         Ministrul agriculturii
                         si alimentatiei,
                         Petru Marculescu


    ANEXA 1

                                LISTA
          indicilor maximi de modificare a preturilor cu ridicata
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.        Materii prime sau produse            Indice maxim de modificare a
crt.                                             preturilor conform Hotararii
                                                 Guvernului nr. 776/1991 = 100
------------------------------------------------------------------------------
  1. Titei 40% produse albe                                   192,0
  2. Gaze naturale                                            168,4
  3. Lignit                                                   187,0
  4. Carbune brun                                             177,0
  5. Huila                                                    200,0
  6. Antracit                                                 199,0
  7. Metale neferoase (Cu, Pb, Zn) in concentrate si
     rest de concentrate                                      182,0
  8. Sulf in concentrate neferoase                            200,0
  9. Bauxita spalata, uscata, macinata cu 55% Al2O3 si
     4,5% SiO2                                                197,0
 10. Minereu de fier bulgari si marunt                        200,0
 11. Concentrat de zirconiu la continut de 61-63% ZrO3        160,0
 12. Concentrat de ilmenit la continut de 45% TiO2            162,0
 13. Uraniu in concentrat                                     135,0
 14. Uraniu in dioxid de uraniu                               133,0
 15. Argila refractara cu continut de 28% Al2O3               200,0
 16. Energie electrica *)                                     189,4
 17. Energie termica*) (produsa de "Renel" - R.A.)            189,4
 18. Distributie energie termica (mediu)                      189,4
 19. Transport de marfuri si calatori pe calea ferata         183,0
 20. Gazolina                                                 188,6
 21. Combustibil lichid pentru calorifer                      190,0
 22. Combustibil tip M                                        189,6
 23. Gaze lichefiate                                          188,0
 24. Petrol lampant                                           190,0
------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    - Se mentin conditiile de livrare in vigoare la 31 octombrie 1990.
      Preturile pe calitati si sortimente se stabilesc prin negociere intre producatori si beneficiari, in conditiile art. 4 din prezenta hotarare, in limita indicilor maximi prevazuti mai sus.
                COMENTARII la Hotărârea 412/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 412 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Aplicați pentru împrumut un mod rapid și convenabil de a plăti facturile și reluarea finanțării proiectului dvs. cu cea mai mică rată a dobânzii de 3% pentru a ne contacta astăzi prin: trustfunds804@outlook.com. Împrumutul are nevoie de o ofertă de împrumut minimul nostru este de 1.000.00 alegerea împrumutului de bani, sunt o înregistrare certificată și creditorii Legit, ne puteți contacta astăzi dacă sunteți interesat de. Pentru a obține acest împrumut, contactați-mă pentru mai multe informații despre procesul de împrumut deoarece termenii și condițiile împrumuturilor și suma împrumutului vă vor fi transferate. Am nevoie de răspunsul dvs. urgent dacă sunteți interesat.
ANONIM a comentat Decretul 275 2015
    Aplicați pentru împrumut un mod rapid și convenabil de a plăti facturile și reluarea finanțării proiectului dvs. cu cea mai mică rată a dobânzii de 3% pentru a ne contacta astăzi prin: trustfunds804@outlook.com. Împrumutul are nevoie de o ofertă de împrumut minimul nostru este de 1.000.00 alegerea împrumutului de bani, sunt o înregistrare certificată și creditorii Legit, ne puteți contacta astăzi dacă sunteți interesat de. Pentru a obține acest împrumut, contactați-mă pentru mai multe informații despre procesul de împrumut deoarece termenii și condițiile împrumuturilor și suma împrumutului vă vor fi transferate. Am nevoie de răspunsul dvs. urgent dacă sunteți interesat.
ANONIM a comentat Legea 144 1998
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 144 1998
    Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de către consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori * Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Legea 204 2017
    Aplicați pentru împrumut un mod rapid și convenabil de plată a facturilor și reluarea finanțării proiectului dvs. cu cea mai ieftină rată a dobânzii de 3% pentru a ne contacta astăzi prin: trustfunds804@outlook.com. Împrumutul are nevoie de o ofertă de împrumut minimul nostru este de 1.000.00 alegerea împrumutului de bani, sunt o înregistrare certificată și creditorii Legit, ne puteți contacta astăzi dacă sunteți interesat de. Pentru a obține acest împrumut, contactați-mă pentru mai multe informații despre procesul de împrumut deoarece termenii și condițiile împrumuturilor și suma împrumutului vă vor fi transferate. Am nevoie de răspunsul dvs. urgent dacă sunteți interesat.
ANONIM a comentat Decretul 959 2017
    Aplicați pentru împrumut un mod rapid și convenabil de plată a facturilor și reluarea finanțării proiectului dvs. cu cea mai ieftină rată a dobânzii de 3% pentru a ne contacta astăzi prin: trustfunds804@outlook.com. Împrumutul are nevoie de o ofertă de împrumut minimul nostru este de 1.000.00 alegerea împrumutului de bani, sunt o înregistrare certificată și creditorii Legit, ne puteți contacta astăzi dacă sunteți interesat de. Pentru a obține acest împrumut, contactați-mă pentru mai multe informații despre procesul de împrumut deoarece termenii și condițiile împrumuturilor și suma împrumutului vă vor fi transferate. Am nevoie de răspunsul dvs. urgent dacă sunteți interesat.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 412/1992
Hotărârea 555 1994
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale din domeniul preturilor si tarifelor
Hotărârea 77 1994
privind calcularea si reflectarea amortizarii in cheltuielile de productie sau de circulatie de catre agentii economici in anul 1993
Ordin 69 1993
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea tarifelor pentru unitatile turistice de cazare
Hotărârea 838 1992
cu privire la modificarea unor prevederi din Hotarirea Guvernului nr. 412/1992
Hotărârea 584 1992
cu privire la stabilirea preturilor si trecerea la subventionarea extractiei si prelucrarii minereului de uraniu
Ordin 844 1992
pentru aprobarea Normelor tehnice cu privire la renegocierea preturilor si tarifelor precum si la modificarea adaosurilor comerciale si a cotelor de comision inregistrate conform Hotaririi Guvernului nr. 412/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu