E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 71906 din 29 mai 1992

privind reevaluarea mijloacelor fixe in conformitate cu prevederile art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 26/1992

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 175 din 24 iulie 1992


SmartCity3


    Prin art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 26/1992 s-a stabilit ca Ministerul Economiei si Finantelor sa elaboreze norme de reevaluare a mijloacelor fixe la nivelul preturilor din economie practicate la finele trimestrului I/1992, preturi determinate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 776/1991.
    I. Scopul reevaluarii
    Prin operatiunea de reevaluare se urmareste actualizarea valorii mijloacelor fixe aflate in patrimoniul agentilor economici cu capital de stat (indiferent de ponderea acestuia) in functie de preturile negociate de agentii economici in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 776/1991. Aceasta actiune va stabili baza de plecare necesara in operatiunile de licitare prevazute de lege pentru vanzarea de active sau mijloace fixe, precum si la reconsiderarea capitalului social al agentilor economici.
    Totodata, se va determina noua valoare de inventar a mijloacelor fixe, ca valoare de inventar actualizata, in preturi negociate pana la 15.II.1992, care va fi contabilizata in contul 100 "mijloace fixe la valoarea de inventar".
    De asemenea, prin scaderea din valoarea de inventar actualizata a contravalorii amortizarii inregistrate la 31.III.1992 in contul 110 "amortizarea mijloacelor fixe", se va obtine valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe.
    II. Sfera de cuprindere a actiunii de reevaluare
    Sunt supuse actiunii de reevaluare toate mijloacele fixe ale agentilor economici cu capital de stat inregistrate in bilantul contabil incheiat la 31.XII.1991 si rezultate din inventariere, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    In actiunea de inventariere a mijloacelor fixe, in vederea reevaluarii, vor fi cuprinse mijloacele fixe productive si neproductive din activitatea de baza, auxiliara si anexa, atat cele aflate in functiune, cat si cele in rezerva sau conservare.
    Pentru a asigura cuprinderea unitara a tuturor mijloacelor fixe in actiunea de inventariere si reevaluare se va tine seama de urmatoarele:
    a) cladirile si celelalte fonduri fixe date in folosinta gratuita scolilor profesionale, cantinelor, creselor si gradinitelor de copii, organizatiilor obstesti se inventariaza si reevalueaza de agentii economici care le au inregistrate in contul 100 " mijloace fixe". Pentru aceasta se deschid fise de inventariere separate;
    b) fondurile fixe date cu chirie, in locatie de gestiune, concesionate, sau care reprezinta aport de capital la societati mixte se inventariaza si reevalueaza de catre agentii economici care le au  inscrise in patrimoniul lor;
    c) investitiile la fondurile fixe inchiriate se inventariaza si se reevalueaza de catre agentii economici care le-au efectuat;
    d) fondurile fixe pentru care s-au obtinut aprobarile legale de scoatere din functiune si care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate nu sunt supuse inventarierii sau reevaluarii;
    e) fondurile fixe transferate, in curs de demontare la agentii economici predatori, in curs de transport sau in curs de remontare la agentii economici primitori vor fi inventariate si reevaluate de agentii economici primitori cu conditia intocmirii actelor de transfer pana la 31.III.1992.
    In situatia in care actele de transfer nu sunt perfectate pana la 31.III.1992, fondurile fixe respective se inventariaza  si reevalueaza de agentii economici care urmeaza sa le predea;
    f) se inventariaza separat, de agentii economici, fara a se efectua reevaluarea, fondurilor fixe aflate in functiune a caror valoare de inventar a fost recuperata integral pe calea amortizarii;
    g) sunt supuse inventarierii si reevaluarii utilajele si materialele pentru investitii, precum si investitiile in curs de executie. Totodata, sunt supuse actiunii de inventariere si reevaluare investitiile puse in functiune total sau partial dar pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca fonduri fixe, precum si investitiile sistate, indiferent de gradul de executie, care nu au fost scoase din patrimoniul agentilor economici, potrivit legii.
    Pentru investitiile puse in functiune total sau partial, fara  forme de inregistrare, precum si cele sistate dar existente in patrimoniul agentilor economici, inventarierea si reevaluarea se fac separat de celelalte mijloace fixe;
    h) in actiunea de inventariere vor fi cuprinse si obiectele de inventar nedate in folosinta, aflate in dotarea agentilor economici. Evidenta reevaluarii acestora se va face separat de situatia fondurilor fixe;
    i) se inventariaza si se reevalueaza separat animalele de munca, animalele adulte de reproductie din speciile taurine si ovine care formeaza turma de baza, precum si plantatiile de pomi, vii, hamei si arbusti fructiferi.
    III. Criterii de reevaluare
    Principala problema pe care trebuie sa o rezolve actiunea de reevaluare a mijloacelor fixe, in functie de preturile negociate in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 776/1991, este stabilirea valorii ramase actualizate care se va reflecta in patrimoniul si capitalul social al agentilor economici.
    La baza determinarii valorii ramase actualizate la 31.III.1992 stau valoarea de inlocuire a fondurilor fixe, valoarea de inventar recalculata a fondurilor fixe, gradul de uzura fizica si amortizarea fondurilor fixe. Fiecare din acesti indicatori trebuie tratati in mod separat, astfel:
    a) valoarea de inlocuire a fondurilor fixe reprezinta noul pret de vanzare cu ridicata al fondului fix, negociat in conditiile Hotararii Guvernului nr. 776/1991, la care se adauga toate cheltuielile de achizitie si montaj. Aceasta valoare de inlocuire se stabileste pentru fondurile fixe aflate in patrimoniul agentilor economici la 31.XII.1991 (a se vedea anexa nr. 1).
    In situatia in care sunt mai mult de 3 producatori de utilaje de acelasi tip si parametri, dar cu preturi de vanzare cu ridicata negociate, diferite, agentii economici posesori de fonduri fixe vor lua pretul de vanzare cu ridicata de la agentul economic care a produs fondul fix respectiv.
    Pentru mijloacele fixe aflate in patrimoniul agentilor economici la 31.XII.1991, dar care nu mai sunt in fabricatie indiferent de provenienta lor (din productie interna sau din import), valoarea de inlocuire se determina utilizand una din cele trei metode - identificarii, asimilarii, corelarii - care au fost inscrise in "Normele metodologice privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului" elaborate in baza Hotararii Guvernului nr. 945/1990.
    La mijloacele fixe provenite din import, valoarea de inlocuire se formeaza din pretul extern pe anul 1992 transformat la cursul de schimb de 180 lei/$ S.U.A., taxa vamala, comisionul importatorului, daca este cazul, impozitul pe circulatia marfurilor, cheltuielile de transport si cheltuielile de montaj.
    Pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniul agentilor economici dupa 31.XII.1991 valoarea de inlocuire corespunde cu pretul de vanzare cu ridicata negociat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 776/1991, la care se adauga cheltuielile de achizitie si montaj ;
    b) gradul de uzura fizica care se va lua in calcul pentru determinarea uzurii fizice si scriptice la 31.III.1992 este cel declarat la reevaluarea fondurilor fixe, realizata in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 945/1990 plus gradul de uzura rezultat pe perioada 1.I.1991-31.III.1992.
    Uzura fizica efectiva la 31.III.1992 se determina prin aplicarea gradului de uzura inregistrat la 31.III.1992 asupra valorii de inventar a fondurilor fixe, inregistrata in contabilitate la 31.XII.1991 (a se vedea anexa nr. 2).
    Uzura fizica scriptica la 31.III.1992 se determina prin aplicarea gradului de uzura inregistrat la 31.III.1992 asupra valorii de inlocuire a fondurilor fixe, determinata conform punctului a) (a se vedea anexa nr. 2);
    c) valoarea de inventar recalculata reprezinta noua valoare a fondurilor fixe ce va fi inregistrata in contul 100 "mijloace fixe" la data de 31.III.1992. Aceasta valoare de inventar recalculata se determina pornind de la valoarea de inlocuire a fondurilor fixe la care se adauga uzura efectiva inregistrata in contabilitate la 31.III.1992 dupa care se scade uzura scriptica aferenta datei de 31.III.1992 (a se vedea anexa nr. 2);
    d) valoarea ramasa actualizata a fondurilor fixe reprezinta partea din valoarea recalculata a fondurilor fixe ce va trebui recuperata prin amortizare dupa data de 31.III.1992. Aceasta valoare, care se va reflecta atat in patrimoniul agentilor economici cat si in capitalul social al acestora, se poate determina prin scaderea din valoarea de inventar recalculata a uzurii fizice inregistrate la 31.III.1992 sau prin scaderea din valoarea de inlocuire a fondurilor fixe a uzurii scriptice aferente datei de 31.III.1992.
    Indiferent de metoda folosita, rezultatul obtinut trebuie sa corespunda corelatiei bilantiere: valoarea ramasa = valoarea de inventar - amortizarea efectiva (a se vedea anexa nr. 2);
    e) amortizarea fondurilor fixe reprezinta valoarea fondurilor fixe recuperata prin intermediul cheltuielilor de productie sau circulatie si se regaseste in soldul creditor al contului 110 "amortizarea mijloacelor fixe". Avand in vedere faptul ca amortizarea fondurilor fixe reprezinta sursa de finantare pentru investitii si este in corelatie directa cu uzura efectiva a mijloacelor fixe, rezulta ca in contabilitatea agentilor economici nu se poate inregistra uzura scriptica a fondurilor fixe, deoarece se creeaza fonduri fictive de finantare a investitiilor reprezentate de diferentele  rezultate intre uzura scriptica si uzura efectiva. Avand in vedere cele prezentate, amortizarea care va fi inregistrata in contabilitatea agentilor economici la 31.III.1992 va corespunde cu amortizarea efectiva a fondurilor fixe si nu cu amortizarea scriptica (a se vedea anexa nr. 3).
    Fata de cele de mai sus se fac urmatoarele precizari:
    - materialele pentru investitii, piesele de schimb, obiectele de inventar de natura primei dotari se reevalueaza la preturile de aprovizionare in vigoare la 31.III.1992;
    - utilajele si instalatiile care necesita montaj, precum si cele predate la montaj se reevalueaza la preturile de achizitie in vigoare la 31.III.1992;
    - investitiile in curs de executie (utilaje independente, utilaje cu montaj, constructii, proiecte etc.) se reevalueaza la costul efectiv recalculat in vigoare la 31.III.1992;
    - obiectele de constructii din cadrul investitiilor terminate si inregistrate ca mijloace fixe, precum si cele in curs de executie sau sistate vor fi reevaluate pe baza indicilor medii si a instructiunilor din anexa nr. 4 la prezentele norme;
    - baracamentele si amenajarile de santier vor fi evaluate la preturile de achizitie si costurile efective recalculate in vigoare la 31.III.1992;
    - cladirile de locuit construite din fondurile statului care intra sub incidenta Decretului-lege nr. 61/1990 si sunt supuse vanzarii catre populatie, precum si locuintele de serviciu construite din fondurile statului sau ale fostelor unitati economice de stat nu se reevalueaza;
    - valoarea de inlocuire pentru animalele de munca, animalele adulte de reproductie din speciile de taurine si ovine care formeaza turma de baza, precum si plantatiile de vii, pomi, hamei si arbusti fructiferi se face pe baza de preturi sau indici elaborati de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    IV. Dispozitii finale
    Situatia modificarii patrimoniului si capitalului social, ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe, se determina pe baza anexei nr. 3.
    Actiunea de reevaluare a mijloacelor fixe se va incheia in mod expres la data de 30 iunie 1992*).
    In perioada 1-15 iulie 1992, agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat vor trebui sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de art. 157 din Legea nr. 31/1990 si art. 21 lit a) din Legea nr. 26/1990.
    In perioada 16-31 iulie 1992, agentii economici cu capital integral de stat sau majoritar de stat vor efectua si inregistra modificarea patrimoniului si capitalului social cu diferentele rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe si vor comunica la Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii noua valoare a capitalului social cedat.
    Se recomanda agentilor economici, altii decat cei cu capital integral sau majoritar de stat, sa aplice corespunzator prevederile prezentelor norme.
--------------
    *) Conform telexului nr. 728/16 iulie 1992 al Ministerului Economiei si Finantelor, toti agentii economici care nu au incheiat actiunea de reevaluare a mijloacelor fixe pana la data de 30 iunie 1992 au obligatia expresa ca pana la data de 25 octombrie 1992 sa inregistreze rezultatele actiunii de reevaluare a mijloacelor fixe conform H.G. nr. 26/1992 si a Normelor Ministerului Economiei si Finantelor nr. 71906/1992 si sa le raporteze in formularul cod 02 "Situatia patrimoniului" (cap. 2).

               Ministrul economiei
               si finantelor,
               George Danielescu

               Ministrul bugetului, veniturilor
               statului si controlului financiar,
               Florian Bercea

    ANEXA 1

                      SITUATIA
valorii de inlocuire a mijloacelor fixe aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat la 31.12.1991
__________________________________________________________________________ lei
                           Valoarea _________ din care: _____________________
                  Valoarea   de
    Denumirea       de     inlocuire
    mijlocului    inven-   a mijlo-                         Impozitul
Nr. fix        Nr.  tar    cului     Pretul  Taxa  Comision    pe      Chel-
crt.           de   la     fix in      de   vamala  impor-  circulatia tuieli
               in-  31.    preturi   vanzare        tator   marfurilor   de
               ven- 12.    negociate   cu                              achizitie
               tar  1991   conform   ridicata                          montaj
                           H.G. nr.
                           776/1991
______________________________________________________________________________
0      1        2    3        4          5     6      7         8        9
______________________________________________________________________________
I. Mijloace fixe
1. Utilaj
   agricol     350   170.000  1.445.000  1.400.000  -     -      -       45.000
2. Utilaj
  aschiere     500 2500000 22000000  16256400  1453600  930000  1400000  2000000
II. Materiale
  si utilaje
  pentru
  investitii
  si
  investitii
  in curs de
  executie
1. Materiale
  si utilaje
  pentru
  investitii
2. Investitii
  in curs de
  executie
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                      SITUATIA
valorii ramase actualizate a mijloacelor fixe, rezultata din actiunile de reevaluare
                                                                - lei -
------------------------------------------------------------------------------
  0    1       2      3        4       5        6       7        8       9
------------------------------------------------------------------------------
 1. Utilaj
   agricol    350   170000   1445000   45%    650105   76500   871395   794895
 2. Utilaj
   aschiere   500  2500000  22000000   60%  13200000 1500000 10300000  8800000
------------------------------------------------------------------------------
    *) Explicatie cap tabel:
  0. Nr. crt.
  1. Denumirea mijlocului fix
  2. Nr. de inventar
  3. Valoarea de inventar la 31.12.1991
  4. Valoarea de inlocuire a mijlocului fix in preturi negociate conform H.G.
     nr. 776/1991
  5. Gradul de uzura la 31.03.1992  %
  6. Uzura scriptica la 31.03.1992 (4x5)/100
  7. Uzura efectiva la 31.03.1992  (3 x cota de amortizare) /100
  8. Valoarea de inventar recalculata la 31.03.1992 (4+7-6)
  9. Valoarea ramasa actualizata la 31.03.1992  (8-7)

    ANEXA 3
                   SITUATIA
modificarii patrimoniului si a capitalului social ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe
                                                            - lei -
------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                    Situatia        Situatia    Diferente
crt.                                       la             la       cu care se
                                       30.VI.1992      30.VI.1992  majoreaza
                                       inainte de      dupa        patrimoniul
                                       reevaluare      reevaluare  si
                                                                   capitalul
                                                                   social
------------------------------------------------------------------------------
 1. Mijloace fixe la valoarea de
    inventar                            170.000        871.395     +701.395
 2. Amortizarea mijloacelor fixe         76.500         76.500     -
 3. Mijloace fixe la valoarea
    ramasa                               93.500        794.895     +701.395
 4. Investitii in curs de executie          -             -
 5. Alte investitii                         -             -
 6. Materiale si utilaje pentru
    investitii
 7. Total active fixe
 8. Obiecte de inventar nedate in
    folosinta
 9. Baracamente si amenajari
    provizorii
10. Total activ                      50.000.000    50.701.395      +701.395
11. Capital social                   40.000.000    40.701.395      +701.395
12. Capital propriu                  45.000.000    45.701.395      +701.395
13. Total pasiv                      50.000.000    50.701.395      +701.395
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4
                             INDICI MEDII
de actualizare ai valorii cladirilor si constructiilor speciale din grupele de obiecte cuprinse in categoria 1 "cladiri" si 2 "constructii speciale", conform "Clasificarii" aprobate prin H.C.M. nr. 260/1967 si Legii nr. 62/1968, diferentiati pe perioade de executie, de dare in functiune si de inscriere in inventar a obiectelor respective
                                                          Tabelul nr. 1
------------------------------------------------------------------------------
 1              2               3            4           5        6
------------------------------------------------------------------------------
     01. Cladiri
 10 - Cladiri industriale                           14,30   4,95   4,15   1,75
 11 - Cladiri agricole                              14,30   4,85   4,25   1,65
 12 - Cladiri transport si telecomunicatii
      A. cu caracter civil                          13,55   4,75   3,60   1,75
      B. cu caracter productiv                      13,90   4,90   3,70   1,70
 13 - Cladiri pentru circulatia marfurilor          13,60   4,45   3,85   1,75
 14 - Cladiri de locuit                             13,90   4,85   3,85   1,75
 15 - Cladiri pentru depozitare                     14,10   4,75   3,75   1,70
 16 - Cladiri pentru invatamant, stiinta, arta,
      cultura                                       13,30   4,75   3,75   1,70
 17 - Cladiri pentru ocrotirea sanatatii,
      asistenta sociala, cultura fizica             13,35   4,75   3,75   1,75
 18 - Cladiri administrative                        13,40   4,80   3,75   1,70
     02. Constructii speciale
 20 - Constructii speciale industriale              13,80   4,75   4,00   1,75
 21 - Constructii speciale agricole                 13,90   4,70   4,15   1,70
 22 - Constructii hidrotehnice                      12,60   4,40   3,75   1,65
 23 - Constructii speciale pentru transport si
      telecomunicatii                               13,10   4,65   3,95   1,70
 24 - Constructii pentru depozitare                 13,90   4,70   3,70   1,70
 25 - Constructii pentru transportul energiei
      electrice                                     13,80   4,85   4,10   1,90
 26 - Constructii pentru alimentari cu apa si
      canalizare                                    12,50   4,70   4,05   1,65
 27 - Constructii pentru transportul si
      distributia produselor petroliere, gazelor,
      conducte tehnologice si pentru termoficare    13,60   5,35   3,90   1,75
 29 - Alte constructii speciale                     13,40   4,60   3,80   1,70
    - Obiecte de organizare de santier              13,90   4,85   4,00   1,80
    - Indice mediu                                  13,60   4,75   3,90   1,70
------------------------------------------------------------------------------
  *) Explicatii cap tabel 1:
  1. Cod
  2. Denumirea categoriei si grupei de obiecte
  3, 4, 5, 6 Indici de actualizare pentru valoarea cladirilor si constructiilor
speciale executate, date in functiune si inscrise in inventar in perioada:
  3. Anterior datei de 01.07.1990 si reevaluate la 30.06.1990 si in perioada
01.07.1990-01.11.1990
  4. 01.11.1990-01.04.1991
  5. 01.04.1991-01.07.1991
  6. 01.07.1991-15.11.1991

    NOTA:
    - Indicii  medii s-au stabilit pe baza realizarilor din perioadele respective, cu exceptia indicilor medii din coloana 3 care s-au determinat pe grupe de produse, in conditiile H.G. nr. 776/1991, pe baza preturilor cu ridicata care au fost comunicate de unii furnizori pana la 29.02.1992.
    - Valorile cladirilor si constructiilor speciale executate integral, date in functiune si inscrise in inventar dupa 15.11.1991, au indice de actualizare 1,00 pentru lucrarile executate dupa aceasta data, iar pentru lucrarile executate in perioadele anterioare actualizarea se va face pe baza indicilor medii corespunzatori din coloanele 3-6 din tabelul nr. 1.

                   INSTRUCTIUNI
    privind determinarea valorii de inlocuire a mijloacelor fixe din categoria 1 "cladiri" si categoria 2 "constructii speciale", pentru reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat, inscrise in inventar anterior datei de 01.07.1990 si reevaluate la 30.06.1990, precum si in perioadele ulterioare
    1. Prevederi generale
    Prin Hotararea Guvernului nr. 945 din 11.08.1990 s-a dispus inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat inscrise in inventarul unitatilor respective pana la data de 30.06.1990.
    Reevaluarea s-a efectuat cu ajutorul indicilor medii de actualizare aprobati prin Ordinul nr. 4/D/26.09.1990 M.L.P.A.T. - D.C.L.P. si ai gradului real de uzura, stabiliti de catre detinatorii mijloacelor fixe reevaluate.
    In perioada iulie-octombrie 1990, practic, nu au intervenit modificari de preturi care sa influenteze nivelul indicilor sus-mentionati.
    Ulterior au survenit o serie de majorari de preturi ca urmare a aparitiei urmatoarelor acte normative:
    - H.G. nr. 1109/18 octombrie  1990 (etapa I de liberalizare), aplicabila cu data de 1 noiembrie 1990;
    - H.G. nr. 239/29 martie (etapa a II-a de liberalizare), aplicabila cu data de 1 aprilie 1991;
    - H.G. nr. 464/5 iulie 1991 (etapa a III-a de liberalizare), aplicabila cu data de 1 iulie 1991;
    - H.G. nr. 776/13 noiembrie 1991 (cu privire la regimul preturilor si tarifelor in conditiile unificarii cursurilor de schimb ale leului), aplicabila cu data de 15 noiembrie 1991.
    Ca urmare a celor aratate mai sus, prin art. 4 din H.G. nr. 26/22 ianuarie 1992, s-a dispus reevaluarea mijloacelor fixe ale agentilor economici cu capital de stat, la nivelul preturilor de la finele trim. I 1992, elaborindu-se, in acest scop, indicii medii de actualizare aflati in tabelul nr. 1.
    Indicii medii s-au elaborat pentru grupele de mijloace fixe din categoria 1 "cladiri" si 2 "constructii speciale", conform  "Clasificarii" aprobate prin H.C.M. nr. 260/1967 si "Catalogului-anexa" la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe, modificata si republicata in anul 1977.
    Mijloacele fixe din categoria 1 "cladiri" cuprind 10 grupe de obiecte de constructii, iar cele din categoria 2 "constructii speciale" cuprind 9 grupe. La aceste 19 grupe se mai adauga o grupa aparte privind obiectele de organizare de santier.
    Indicii medii de actualizare s-au elaborat diferentiat, dupa perioada de executie, dare in functiune si inscriere in inventar a obiectelor respective, dupa cum urmeaza:
    - Obiecte date in functiune si inscrise in inventar anterior datei de 1 iulie 1990 si reevaluate la 30 iunie 1990, precum si in perioada 1 iulie 1990 - 1 noiembrie 1990;
    - Obiecte date in functiune si inscrise in inventar in perioada 1 noiembrie 1990 - 1 aprilie 1991;
    - Idem, in perioada 1 aprilie 1991 - 1 iulie 1991;
    - Idem, in perioada 1 iulie 1991 - 15 noiembrie 1991.
    Indicii medii pentru cele 4 perioade sunt prezentati in coloanele 3-6 din tabelul nr. 1.
    Cladirile si constructiile speciale date in functiune si inscrise in inventar dupa 15 noiembrie 1991 au indice de actualizare de 1,00 pentru lucrarile executate dupa aceasta data, iar pentru lucrarile executate in perioadele anterioare, actualizarea se va face pe baza indicilor corespunzatori din coloanele 3-6 din tabelul nr. 1.
    2. Stabilirea valorii actualizate  a mijloacelor fixe
    Valoarea actualizata sau valoarea de inlocuire a mijloacelor fixe din categoria 1 "cladiri" si categoria 2 "constructii speciale" se stabileste, pentru fiecare mijloc fix in parte, luand ca baza valoarea de inventar a acestora.
    Metodologia de determinare a valorii actualizate sau a valorii de inlocuire este urmatoarea:
    Pentru fiecare mijloc fix, din categoria 1 "cladiri" si categoria 2 "constructii speciale", inscrise in inventar, se stabileste perioada de executie, dare in functiune, respectiv de inscriere in inventar a mijlocului fix, in conformitate cu cele aratate la pct. 1 de mai sus, precum si valorile realizate in fiecare perioada conform fiselor contabile existente.
    Valorile partiale realizate in fiecare perioada, insumate, reprezinta valoarea de inventar la data inregistrarii.
    Valorile partiale ale mijlocului fix, realizate in fiecare perioada, se inmultesc cu indicii medii de actualizare corespunzatori grupei din care face parte mijlocul fix si perioadei respective, obtinindu-se, prin insumare, valoarea actualizata (valoarea de inlocuire).
    Indicii medii de actualizare se preiau din tabelul nr. 1.
    Modul de calcul este prezentat in exemplele nr. 1-3 din anexa nr. 5.
    3. Stabilirea valorii actualizate a investitiilor in curs de executie
    Conform pct. II (g) din Normele metodologice privind reevaluarea mijloacelor fixe, elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor, in conformitate cu H.G nr. 26/1992, sunt supuse inventarierii si reevaluarii si investitiile in curs de executie.
    In acest scop se vor folosi indicii medii de actualizare a valorii cladirilor si constructiilor speciale din grupele de obiecte in care se vor incadra, dupa finalizare, investitiile respective in curs de executie.
    Obiectele terminate si inregistrate urmeaza regimul de actualizare prevazut la pct. 1 si 2.
    Pentru obiectele in curs de executie se stabilesc, conform fiselor contabile existente, valorile realizate in fiecare perioada din cele aratate in cap. 1 al acestor instructiuni.
    Prin inmultirea valorilor, astfel determinate, cu indicii medii de actualizare corespunzatori grupelor in care se incadreaza obiectele investitiei si perioadei respective de realizare a acestora si insumarea valorilor partiale astfel determinate, se obtine valoarea actualizata a obiectelor in curs de executie, la data reevaluarii.
    Valoarea actualizata a investitiei in curs de executie se determina prin insumarea valorilor actualizate ale tuturor obiectelor componente ale investitiei.
    Modul de calcul este prevazut in exemplul nr. 4 din anexa nr. 5.

    ANEXA 5
                   EXEMPLE DE CALCUL
    1. Exemplul nr. 1: Mijloc fix de executat si dat in functiune anterior datei de 01.07.1990.
    1.1. Denumire mijloc fix: Hala din beton armat, monoetajata, pentru productia din industria usoara.
    1.2. Codul: 101.6.1.5.2.
    1.3. Numar de inventar: A 7093.
    1.4. Data inceperii lucrarilor: 30.05.1981.
    1.5. Data darii in functiune (data inregistrarii in evidenta contabila): 20.06.1982.
    1.6. Valoarea de inventar la data 01.07.1990, conform reevaluarii efectuate la 30.06.1990, in baza H.G. nr. 945/1990: 51.600.000 lei.
    1.7. Stabilirea valorii actuale, reevaluate (valoarea de inlocuire):
    - grupa de obiecte: cladiri industriale (10);
    - perioada de executie si de dare in functiune: anterior datei de 01.07.1990
    - indicele mediu de actualizare (tabel nr. 1, poz. 10, col. 3):14,30;
    - valoarea actuala reevaluata (valoarea de inlocuire): 14,30 x 51.600.000 lei = 737.880.000 lei.
    2. Exemplul nr. 2: Mijloc fix - inceput inainte de 01.07.1990 si dat in functiune dupa aceasta data.
    2.1. Denumire mijloc fix: Siloz pentru zahar, din beton armat cu sarpanta metalica, avand capacitatea de 2.000 t.
    2.2. Codul: 242.643.1 (3.9)
    2.3. Numar de inventar: XB 275.
    2.4. Data inceperii lucrarilor: 01.07.1989.
    2.5. Data darii in functiune  (data inregistrarii in evidenta contabila): 01.10.1991.
    2.6. Valoarea de inventar (la data inregistrarii): 12.000.000 lei.
    2.7. Valoarea realizata inregistrata in fiecare perioada prevazuta in tabelul nr. 1 si indicii medii de actualizare corespunzatori fiecarei perioade:
----------------------------------------------------------------------
         Perioada      Valoare (lei)    Indice            Valoare
                                                         actualizata
                                                       col. 2 x col. 3
                                                            (lei)
-----------------------------------------------------------------------
         1                   2             3                  4
-----------------------------------------------------------------------
Anterior datei de
01.07.1990 si in
perioada 01.07.1990-
01.11.1990              6.000.000       13.90           83.400.000
01.11.1990-01.04.
1991                    2.500.000        4,70           11.750.000
01.04.1991-01.07.
1991                    1.500.000        3,70            5.550.000
01.07.1991-15.11.
1991 (dare in
functiune)              2.000.000        1,70            3.400.000

     Total             12.000.000                      104.100.000
----------------------------------------------------------------------
    2.8. Valoarea actuala reevaluata (valoare de inlocuire): 104.100.000 lei.
    3. Exemplul nr. 3: Mijloc fix inceput dupa 01.07.1990.
    3.1. Denumirea mijlocului fix: Castel de ape cu structura de beton armat, cu capacitatea de 500 mc si inaltimea de 15 m.
    3.2. Codul: 266.2.6.7.
    3.3. Numar de inventar: C 1350.
    3.4. Data inceperii lucrarii: 01.03.1991.
    3.5. Data darii in functiune  (data inregistrarii in evidenta contabila): 15.03.1992.
    3.6. Valoare de inventar (la data inregistrarii): 13.000.000 lei.
    3.7. Valoarea inregistrata in fiecare perioada din tabelul nr. 1 si indicii medii de actualizare corespunzatori:
-------------------------------------------------------------------------------
     Perioada           Valoare (lei)       Indice         Valoare actualizata
                                                           col. 2 x col. 3
                                                                 (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
         1                    2               3                    4
-------------------------------------------------------------------------------
01.11.1990-01.04.1991        1.000.000       4,70             4.700.000
01.04.1991-01.07.1991        5.000.000       4,05            20.250.000
01.07.1991-15.11.1991        3.500.000       1,65             5.775.000
dupa 15.11.1991
darea in functiune)          3.500.000       1                3.500.000

     Total                  13.000.000                       34.225.000
-------------------------------------------------------------------------------
    3.8. Valoarea actuala reevaluata (valoare de inlocuire): 34.225.000 lei.
    4. Exemplul nr. 4: Obiect in curs de executie.
    4.1. Denumirea obiectului in curs de executie:  Hala din beton armat, monoetajata, pentru productia din ramura constructiei de masini.
    4.2. Codul: 101.651.33.
    4.3. Data inceperii lucrarii: 01.06.1989.
    4.4. Valoarea inregistrata in fiecare perioada  (conform cap. 2 din instructiuni).
------------------------------------------------------------------------------
    Perioada            Valoare (lei)       Indice         Valoare actualizata
                                                           col. 2 x col. 3
                                                                  (lei)
---------------------------------------------------------------------------
      1                       2               3                   4
---------------------------------------------------------------------------
Anterior datei de
01.07.1990 si in
perioada 01.07.1990-
01.11.1990                 2.500.000        14,30                35.750.000
01.11.1990-01.04.
1991                       2.000.000         4,95                 9.900.000
01.04.1991-01.07.1991      2.500.000         4,15                10.375.000
01.07.1991-15.11.1991      3.000.000         1,75                 5.250.000
dupa 15.11.1991.           4.000.000         1,00                 4.000.000

    Total                                                        65.275.000
                                                                           
    4.5. Valoarea actuala, reevaluata, a investitiei in curs de executie: 65.275.000 lei.SmartCity5

COMENTARII la Norma 71906/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 71906 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu