E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 363 din 14 aprilie 2010

privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 311 din 12 mai 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate, potrivit legii, din fonduri publice, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2.1-2.15.

Art. 2. - Standardele de cost elaborate de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, constituie documente de referinţă cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii, finanţate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referinţă prezentate în standardele respective.

Art. 3. - (1) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adresează ordonatorilor de credite, pentru:

a) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii;

b)   fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

c)  ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii.

(2) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adresează şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

Art. 4. - Standardele de cost, aprobate potrivit art. 1, se actualizează periodic sau ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în funcţie de evoluţia progresului tehnic şi a preţurilor resurselor specifice în domeniul construcţiilor şi/sau pe baza solicitărilor fundamentate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Art. 5. -Anexele nr. 1 şi 2.1-2.15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul mediului şi pădurilor,

Borbely Laszlo

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

LISTA

standardelor de cost*) pentru obiective de investiţii finanţate, potrivit legii, din fonduri publice

Elaboratorul

Denumirea standardului

Indicativul

1.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

1.

Sală de sport şcolară nivel competiţional

SCOST-01/MDRT

2.

Centru cultural

SCOST-02/MDRT

3.

Bloc de locuinţe pentru tineri

SCOST-03/MDRT

4.

Reabilitare termică anvelopă bloc de locuinţe

SCOST-04/MDRT

5.

Modernizare drum comunal clasa tehnică V

SCOST-05/MDRT

2.

Ministerul Mediului şi Pădurilor

1.

Reabilitare drum forestier principal

SCOST-01/MMP

2.

Reabilitare drum forestier secundar

SCOST-02/MMP

3.

Reabilitare drum forestier magistral

SCOST-03/MMP

4.

Drum forestier secundar

SCOST-04/MMP

3.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

1.

Şcoală cu 8 săli de clasă

SCOST-01/MEdCTS

2.

Grădiniţă cu 4 săli de grupă

SCOST-02/MEdCTS

3.

Cămin studenţesc

SCOST-03/MEdCTS

4.

Ministerul Sănătăţii

1.

Spital regional de urgenţă

SCOST-01/MS

2.

Spital judeţean de urgenţă

SCOST-02/MS

5.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

1.

Canale de irigaţii impermeabilizare

SCOST-01/MADR

*) Standarde de cost elaborate sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului până la data de 31 martie 2010.

ANEXA Nr. 2.1

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

SALĂ DE SPORT ŞCOLARĂ NIVEL COMPETIONAL

Indicativ: SCOST-01/MDRT

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Sală de sport şcolară cu nivel sportiv competiţional, destinată competiţiilor şcolare pentru jocuri de handbal, baschet, volei, tenis de câmp, tenis de masă, gimnastică etc. (exclusiv jocul de fotbal).

III.2.. Date tehnice:

- capacitate: 150 locuri în gradene;

- suprafaţa construită: 1.628,00 m2;

- suprafaţa construită desfăşurată: 1.780,00 m2.

Construcţia este alcătuită din 3 corpuri principale:

Sala de sport propriu-zisă

Corp central, destinat competiţiilor de nivel sportiv şcolar, caracterizat prin:

- zona gradene, dimensionată la 150 de locuri;

- structură de rezistenţă din cadre metalice (stâlpi şi ferme spaţiale);

- închideri din panouri tristrat (tablă de oţel 0,5 mm + spumă poliuretanică ignifugată + tablă de oţel 0,5 mm), montate pe structura portantă;

- învelitoare din panouri termoizolante;

- pardoseală din covor PVC cu strat de amortizare;

- tâmplărie din profile PVC cu geam termoizolant.

Anexă public

Corp lateral sălii propriu-zise, care permite accesul direct în sala de sport prin holul de acces în zona gradenelor, caracterizat prin:

- structura de rezistenţă constituită din cadre din beton armat;

- regimul de înălţime - parter înalt;

- închiderile perimetrale din zidărie din BCA de 25 cm grosime;

- termosistem cu grosime de 5 cm la exterior;

- învelitoarea realizată din panouri termoizolante.

Anexă sportivi

Corp lateral sălii propriu-zise, care permite accesul elevilor şi al profesorilor la vestiare, caracterizat prin:

- structura de rezistenţă constituită din cadre din beton armat;

- regim de înălţime - P+1E;

- închiderile perimetrale din zidărie din BCA de 25 cm grosime;

- termosistem cu grosime de 5 cm la exterior;

- învelitoarea realizată din panouri termoizolante.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumire

Clasă/Nivel de performanţă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

ag = 0,28g; TC=1,6sec.

Clasa de importantă si expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

II

Categoria de importanţă

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei

C

Zona climatică

C 107-2005

Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor

III

Grad de rezistentă la foc

P 118/1999

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

II

Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006

Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor

B

Presiunea convenţională a terenului de fundare

NP 112/2004

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

Pconv = 200 kPa

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)

Plan parter

Secţiune transversală

*) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost total

Tabel IV. 1 (valori informative)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total (exclusiv TVA)

lei

euro*)

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Construcţii şi instalaţii (C+I)

2.646.504

630.120

4.1.1.

Arhitectură

1.256.295

299.118

4.1.2.

Structura de rezistenţă

1.094.710

260.645

4.1.3.

Instalaţii

295.499

70.357

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

44.587

10.616

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj**)

67.990

16.188

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări***)

36.943

8.796

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost total

2.796.024

665.720

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

**) Lista de utilaje: aeroterme de tavan cu prize de aer proaspăt.

***) Lista de dotări: porţi de handbal, coşuri de baschet, stâlpi de volei şi tenis.

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

• transport de materiale 10 km;

• transport de pământ 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinţă)

Cost unitar   (exclusiv TVA)

lei/m2Acd

euro*)/m2Acd

Investiţie de bază - cost unitar, din care:

1.571

374

Construcţii şi instalaţii (C+I)

1.487

354

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1.  Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare şi inginerie:                 3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:                                1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:                         1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:                  2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.2

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

CENTRU CULTURAL

Indicativ: SCOST   02/MDRT

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Cămin cultural destinat localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori. Clădirea căminului cultural este structurată pe două nivele:

•  PARTER:

- Zonă pentru public: - sală spectacole 300 de locuri (237 m2) - scenă (157 m2) - buzunar scenă (62 m2) - hol sală de spectacole (103 m2) - hol intrare (34 m2) - sală activităţi (48 m2) - sală conferinţe (68 m2) - muzeu (39 m2) - bibliotecă (88 m2) -hol bibliotecă (8 m2) - depozit bibliotecă ( 3,5 m2) - informaţii (26 m2) - (pază 4 m2) - WC femei (18 m2) - WC bărbaţi (14,5 m2) -sas (7 m2) - acces principal + terasă (109 m2);

- Zona tehnică, funcţiuni complementare: - casa scării, acces (27 m2) - hol (21 m2) - sala de mese (18 m2) - spaţiu recepţie, încălzire mâncare (27 m2) - oficiu (7 m2) - spălător vase şi veselă (4 m2) - vestiar (10,5 m2) - WC femei (5 m2) - WC bărbaţi (5 m2) - centrală termică, spaţiu tehnic (33 m2) - acces recuzită actori (13 m2).

•  ETAJ:

- Zona pentru public: - hol (68 m2) - cerc 1 (21 m2) - cerc 2 (21 m2) - cerc 3 (16 m2) - cerc 4 (15 m2) - sas grup sanitar (7,50 m2) - WC femei (6 m2) - WC bărbaţi (6 m2) - terasa 1 (2 m2);

- Zona administrativă: - birou administrator (24 m2) - pod (80 m2) - terasă (25 m2);

- Zona cazare: - camera 1 (12 m2) - camera 2 (12 m2) - baie (5 m2) - sas (6,50 m2);

- Zona actori: - vestiar 1 (21 m2) - vestiar 2 (20 m2).

III.2. Date tehnice:

- suprafaţa construită: 1.212 m2;

- suprafaţa desfăşurată: 1.884 m2;

- suprafaţa utilă: 1.627 m2;

- H cornişă: variabil;

- H maxim: 9,94 m;

- capacitate sală de spectacole = 300 de locuri.

Structura de rezistenţă este mixtă şi constă în cadre de beton armat rigidizate cu zidărie de cărămidă, planşee intermediare tip dală şi şarpantă din grinzi cu zăbrele din lemn.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumire

Clasă/Nivel de performanţă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

ag=0,32 g Tc= 1,0 sec.

Clasa de importantă si expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

II

Categoria de importanţă

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei

C

Zona climatică

C 107-2005

Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor

III

Grad de rezistentă la foc

P 118/1999

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

II

Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006

Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor

B

Presiunea convenţională a terenului de fundare

NP 112/2004

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

Pconv= 200 kPa

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)

Plan parter

*) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

Secţiune transversală

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost total

Tabel IV. 1 (valori informative)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total (exclusiv TVA)

lei

euro*)

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Construcţii şi instalaţii (C+I)

3.046.427

725.340

4.1.1.

Arhitectură

754.269

179.588

4.1.2.

Structura de rezistenţă

1.569.532

373.698

4.1.3.

Instalaţii

722.626

172.054

4.2.

Montaj utilaje tehnologice    

155.801

37.095

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj**)

658.055

156.680

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări***)

380.977

90.709

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost total

4.241.260

1.009.824

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

**) Lista de utilaje:

- arhitectura: lift înclinat cu platformă, cortină pentru scenă;

-  instalaţii electrice şi automatizare: centrală telefonică 8 trunchiuri, centrală de detecţie şi semnalizare efracţie, generator electric, baterii de condensatori;

- instalaţii sanitare: separator de hidrocarburi;

- instalaţii ventilare, climatizare, PSI: pompă de incendiu, pompă sumersibila staţie pompare PSI, centrală de tratare aer sistem, ventilator de acoperiş pentru desfumare, ventilator axial montat pe perete.

***) Lista de dotări:

- dotări multimedia şi sonorizare: videoproiectoare, ecran proiecţie, televizor LCD, DVD playere, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, DVD sistem cu plasmă;

- dotări lumini: proiectoare, dimmeri, rack pentru dimmeri;

- dotări mobilier: deskuri, gradene amovibile, mese, scaune, scaune ergonomice, dulapuri.

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

-  pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

• transport de materiale 25 km;

• transport de pământ 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinţă)

Cost unitar   (exclusiv TVA)

lei/m2Acd

euro*)/m2Acd

Investiţie de bază - cost unitar, din care:

2.251

536

Construcţii şi instalaţii (C+I)

1.617

385

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1.  Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:                                        3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:                                                       1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:                                                1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:                                         2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:                         10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3.  Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.3

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

BLOC DE LOCUINŢE PENTRU TINERI

Indicativ: SCOST   03/MDRT

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III. Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Investiţia de referinţă o constituie un bloc de locuinţe pentru tineri cu regim de înălţime de SP+P+3E.

III.2. Date tehnice

• Arie construită desfăşurată (Aed):

- Acd amplasament = 4.552 m2;

- Acd 1 cameră = 58 m2;

- Acd 2 camere = 81 m2;

- Acd 3 camere = 102 m2.

• Număr unităţi locative - 60, din care:

- 1 cameră: 28 unităţi locative;

- 2 camere: 16 unităţi locative;

- 3 camere: 16 unităţi locative.

• Nr. tronsoane: 4

• Structură:

- infrastructura - fundaţii continue pe pernă de balast;

- suprastructura - mixtă (cadre şi diafragme):

- planşee din beton armat prefabricat;

- acoperiş - şarpantă din lemn. •Arhitectură:

- închideri exterioare - zidărie din BCA de 30 cm grosime;

- termoizolaţie exterioară - plăci polistiren de 5 cm grosime;

- compartimentări interioare - pereţi din gips carton de 10 cm şi 12,5 cm izolaţi fonic;

- tâmplărie exterioară - PVC cu geam termopan;

- învelitoarea - tablă tip ţiglă.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumire

Clasă/Nivel de performanţă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

ag= 0,24 g; Tc =1,0 sec.

Clasa de importantă si expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

III

Categoria de importanţă

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei

C

Zona climatică   

C 107-2005

Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor

III

Grad de rezistentă la foc

P 118/1999

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

III

Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006

Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor

B

Presiunea convenţională a terenului de fundare

NP 112/2004

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

Pconv=100kPa

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)

Faţada

*) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost total

Tabel IV. 1.1 (valori informative)

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Cost total (exclusiv TVA)

lei

euro*)

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Construcţii şi instalaţii (C+I)

6.997.334

1.666.032

4.1.1.

Arhitectură

3.110.896

740.689

4.1.2.

Structura de rezistenţă

2.799.752

666.608

4.1.3.

Instalaţii

1.086.686

258.735

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj**)

267.658

63.728

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost total

7.264.992

1.729.760

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

**) Centrală termică.

Tabel IV 1.2 (valori informative)

Unitate locativă standard

Cost unitar

(exclusiv TVA) euro*)/m2Acd

Cost total în euro*)

(exclusiv TVA) pe unitate locativă

Nr. camere

Arie construită desfăşurată Acd m2/apartament

1 cameră

58

380

22.040

2 camere

81

30.780

3 camere

102

38.760

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

• transport de materiale 10 km;

• transport de pământ 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinţă)

Cost unitar   (exclusiv TVA)

lei/m2Acd

euro*)/m2Acd

Investiţie de bază - cost unitar, din care:

1.596

380

Construcţii + instalaţii (C+I)

1.537

366

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1.  Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:                  3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:                                 1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:                                        1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:                   2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:   10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3.  Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.4

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

REABILITARE TERMICĂ ANVELOPĂ

BLOC DE LOCUINŢE

Indicativ: SCOST-04/MDRT

STANDARD DE COST

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

-  costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Reabilitarea termică se face pentru un bloc de locuinţe având următoarele caracteristici:

Regim de înălţime

P+4E

Sistem constructiv

Panouri mari

integral prefabricate

în sistem fagure

Număr scări

1

Inălţime de nivel

2,70 m

Inălţime liberă de nivel

2,52 m

Tip acoperiş

Terasă necirculabilă

Număr de apartamente

20

Componenţă apartamente

1 cameră

2

2 camere

10

3 camere

8

III.2. Date tehnice

Ac - arie construită [m2]

274

Au - arie utilă încălzită [m2]

1.122

Af0 - arie faţadă parte opacă [m2]

1.010

Afv - arie faţadă parte vitrată [m2]

160

Ater - arie terasă [m2]

278

As - arie planşeu peste subsol [m2]

250

Aanv - arie anvelopă [m2]

1.698

Vu - volum util încălzit [m3]

2.827

indice de formă

0,48

Au - apartament [m2]

1 cameră

37

2 camere

52

3 camere

66

III.3. Lucrări de intervenţii asupra anvelopei clădirii

FAŢADE

Pereţi exteriori de la cota ±0,00 până la cota superioară a aticului

Termosistem cu polistiren expandat ignifugat PEX cu grosimea de 10 cm

Soclu de la cota ±0,00 până la - 0,50 m sub CTS

Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS cu grosimea de 8 cm

TERASĂ

Termoizolaţie din plăci din polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 16 cm si refacerea hidroizolatiei

TÂMPLARIE

Tâmplărie PVC pentacamerală cu clapete autoreglante

PLANŞEU PESTE SUBSOL

Termoizolaţie din plăci din polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 8 cm

III.4. Caracteristici esenţiale de calcul

Caracteristica esenţială

Act normativ

Denumire/Nivel de performanţă

Caracteristici macroseismice

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

Expertiza tehnică calitativă

Clasa de importanţă şi expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

Categoria de importanţă

Hotărârea   Guvernului   nr.   766/1997 pentru   aprobarea   unor   regulamente privind   calitatea   în   construcţii,   cu modificările şi  completările ulterioare Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei

Normală

Zona climatică

C 107-2005

Partea a III-a; Anexa D - Normativ privind      calculul      termotehnic      al elementelor de construcţie ale clădirilor

Zona II

(θe = -15°C)

θi = 20°C

Clasa de performanţă energetică

MC 001/3-2006

Metodologia de calcul al performanţei

energetice a clădirilor

qinc<100 [kW/m2, A u]

Coeficientul de transfer termic (U) prin tâmplărie

SREN ISO 10077-1şi 2

Max. 1,3 W/m2 K0 pentru PVC

Grad de rezistenţă la foc

P 118/1999

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

Grad de rezistenţă la foc - II

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost total

Tabel IV 1.1 (valori informative)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total (exclusiv TVA)

lei

euro*)

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Construcţii şi instalaţii (C+I)

259.174

61.708

4.1.1.

Arhitectură:

Perete parte opacă

127.260

30.300

Perete parte vitrată

77.280

18.400

Terasă

42.034

10.008

Planşeu peste subsol

12.600

3.000

4.1.2.

Structura de rezistenţă

4.1.3.

Instalaţii

-

-

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost total

259.174

61.708

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Tabel IV. 1.2 (valori informative)

Unitate locativă standard

Cost unitar

(exclusiv TVA)

euro*)/m2Au

Cost total în euro*)

(exclusiv TVA) pe unitate locativă

Nr. camere

Arie utilă m2/apartament

1 cameră

37

55

2.035

2 camere

52

2.860

3 camere

66

3.630

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 346/2002, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport: • transport de materiale 10 km.

IV.2. Cost unitar

IV.2.1. Cost raportat la metru pătrat arie utilă construcţie

Tabel IV.2.1 (valori de referinţă)

Cost unitar   (exclusiv TVA)

lei/m2Au

euro*)/m2Au

Investiţie de bază - cost unitar, din care:

231

55

Construcţii + instalaţii ( C+I)

231

55

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2.2. Cost raportat la metru pătrat element construcţie

Tabel IV.2.2 (valori de referinţă)

Denumire element construcţie

Cost unitar (exclusiv TVA)

lei/m2element

euro*) m2element

Perete parte opacă

126

30

Perete parte vitrată

483

115

Terasă

151

36

Planşeu peste subsol

50

12

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare şi inginerie:                                3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:                                 1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:                          1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:                    2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:    10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.5

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

MODERNIZARE DRUM COMUNAL CLASA TEHNICĂ V

Indicativ: SCOST 05/MDRT

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală: „Modernizare drum comunal - lungime tronson: 5,25 km"

Scop:

- asigurarea conexiunii la reţeaua naţională şi judeţeană;

- asigurarea accesibilităţii unor zone cu potenţial la nivel de regiune unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea zonei;

- economisirea timpului şi a carburanţilor;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- îmbunătăţirea capacităţii portante.

III.2. Date tehnice

Traseul nemodernizat are două benzi de circulaţie, prezentând degradări accentuate.

Situaţia proiectată urmăreşte:

- îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare;

- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;

- suprapunerea traseului peste traseul existent;

- asigurarea vitezei de deplasare: 20-40 km/h;

- încadrarea drumului în clasa tehnică V, categoria de importanţă C.

Situaţia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri şi podeţe.

Pentru drumuri de clasa tehnică V vor fi asigurate:

- lăţime parte carosabilă   2 x 2,50 m;

- lăţime acostament   2 x 0,50 m;

- pantă transversală carosabil   2,5%;

- pantă transversală acostament   4%.

Sistem rutier propus:

- 4 cm uzura din BA16;

- 4 cm strat de legătură BAD 25;

- 10 cm macadam;

- 15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie);

- acostamentele amenajate (balastate);

- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri trapezoidale în afara localităţilor.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumire

Clasă/Nivel de performanţă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului P100-1/2006

ag = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.

Clasa tehnică

V

Categoria de importanţă

„C" - NORMALĂ

Zona climatică STAS 1709/1-90

III

Adâncimea de îngheţ STAS 6054-77

70... 80 cm

Presiunea convenţională a terenului de fundare NP 112/2004

Pconv= 260 kPa

III.4. Planuri şi secţiuni*)

Secţiune transversală

*) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost total

Tabel IV. 1 (valori informative)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total (exclusiv TVA)

lei

euro*)

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări de drumuri

3.641.316

866.980

4.1.1.

Sistemul rutier

3.409.707

811.835

4.1.2.

Şanţuri

231.609

55.145

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost total

3.641.316

866.980

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

-  pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport: transport materiale 25 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinţă)

Cost unitar   (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

Investiţie de bază - cost unitar, din care:

693.584

165.139

Lucrări de drumuri

693.584

165.139

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1.  Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare şi inginerie:                  3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:                                 1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:                          1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:                   2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:   10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.6

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

REABILITARE DRUM FORESTIER PRINCIPAL

Indicativ: SCOST 01/MMP

STANDARD DE COST

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

-  costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Traseul drumului forestier se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:

- suprafaţa ocupată definitiv - cca 1,0-1,2 ha/km

• Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în „instalaţii de transport forestier-drumuri", şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.

Lucrările de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupă suprafeţe noi din fondul forestier.

Drum forestier axial - trafic 30-50.000 m3:    

- lăţimea platformei drumurilor în aliniament:     5,00 m;

- lăţimea părţii carosabile în aliniament:             4,00 m;

- raza minimă de racordare în plan orizontal:    20,00 m;

- raza minimă de racordare în serpentină:         15,00 m;

- declivitatea maximă la transportul în gol:          9%;

- declivitatea maximă la transportul în plin:         6%.

III.2.  Date tehnice:

-  platforma 5,0 m;

- suprastructura 25-35 cm macadam;

-  10-15 cm balast pentru reprofilare;

- acostamentele amenajate balastate;

- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;

-  lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;

-  poduri şi podeţe tubulare.

III.3.  Caracteristici esenţiale de calcul

Caracteristica esenţială

Categoria de drum

Clasa de importanţă

Act normativ

Dimensionare:  convoi de calcul

Drum tehnologic*)

A10 -S30

PD 67/80 - reactualizat 1998

Zona climatică

Zona III

*) Conform Codului silvic.

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice1)

Secţiune transversală

1) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament

In funcţie de substratul litologic şi de structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:

- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;

- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;

- zona III - Carpaţii Meridionali, Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.

Avându-se în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:

- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;

- drumuri de dealuri înalte; altitudine între 300 şi 700 m;

- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.

In primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluvială. In aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.

In cea de a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.

Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilorsuntîn general accentuate.

Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare, comparativ cu zonele de şes şi de coline.

Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.

IV. Cost investiţie de bază

Cost unitar

IV. 1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentar

Tabel nr. IV. 1

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte

(exclusiv TVA)

Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

474.999

113.095

410.004

97.620

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

474.999

113.095

410.004

97.620

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Occidentali şi munţii Apuseni - predominant magmatic

Tabel nr. IV.2

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte

(exclusiv TVA)

Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

465.024

110.720

390.579

92.995

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte

(exclusiv TVA)

Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

465.024

110.720

390.579

92.995

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorfice

Tabel nr. IV.3

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte

(exclusiv TVA)

Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

457.779

108.995

374.997

89.285

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

457.779

108.995

374.997

89.285

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

• transport de materiale cca 25-30 km.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:                  3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:                                 1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:                          1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:                   2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:   10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.7

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

REABILITARE DRUM FORESTIER SECUNDAR

Indicativ: SCOST 02/MMP

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

-  costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Traseul drumului forestier se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:

- suprafaţa ocupată definitiv - cca 1,0-1,2 ha/km

• Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în „instalaţii de transport forestier-drumuri", şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.

Lucrările de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupă suprafeţe noi din fondul forestier.

Drum forestier colector - trafic variabil:    

- lăţimea platformei drumurilor în aliniament:     3,50 m;

- lăţimea părţii carosabile în aliniament:     2,50 m;

- raza minimă de racordare în plan orizontal:     15 m;

- raza minimă de racordare în serpentină:     13 m;

- declivitatea maximă la transportul în gol:     12%;

- declivitatea maximă la transportul în plin:     9%;

- sistemul rutier, împietruire simplă în unul sau două straturi în grosimi medii de 20-40 cm după compactare, alcătuit din balast sau piatră spartă;

- lucrările de artă cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A10-S30 şi cu verificarea la convoiul ATF25. Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.

III.2. Date tehnice:

- platforma 3,5 m;

- suprastructura 20-30 cm împietruire simplă;

- 10-15 cm balast pentru reprofilare;

- acostamentele amenajate balastate;

- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;

- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;

- poduri şi podeţe tubulare.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Caracteristica esenţială

Categoria de drum

Clasa de importanţă

Act normativ

Dimensionare: convoi de calcul

Drum tehnologic*)

A10 -S30

PD 67/80 - reactualizat 1998

Zona climatică

Zona III

*) Conform Codului silvic.

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice1)

Secţiune transversală

1) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament

In funcţie de substratul litologic şi structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:

- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;

- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;

- zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.

Având în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:

- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;

- drumuri de dealuri înalte; altitudine între 300 şi 700 m;

- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.

In primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluviala. In aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.

In cea de a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.

Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilorsuntîn general accentuate.

Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare.

IV. Cost investiţie de bază

Cost unitar

IV. 1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentar

Tabel nr. IV. 1

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte (exclusiv TVA)

Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)

Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

285.999

68.095

231.000

55.000

189.000

45.000

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

285.999

68.095

231.000

55.000

189.000

45.000

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Occidentali şi munţii Apuseni - predominant magmatic

Tabel nr. IV.2

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte (exclusiv TVA)

Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)

Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

319.914

76.170

273.000

65.000

214.998

51.190

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

319.914

76.170

273.000

65.000

214.998

51.190

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorfice

Tabel nr. IV.3

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte (exclusiv TVA)

Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)

Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

300.090

71.450

273.000

65.000

224.994

53.570

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

300.090

71.450

273.000

65.000

224.994

53.570

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport materiale cca 25-30 km.

NOTE:

1.  Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:     3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:     1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:     1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:     2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:     10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.8

MINISTERUL MEDIULUI

REABILITARE DRUM FORESTIER MAGISTRAL

Indicativ: SCOST 01/MMP

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

-  costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Traseul drumului forestier se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:

- suprafaţa ocupată definitiv    cca 1,0-1,2 ha/km

• Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în „instalaţii de transport forestier-drumuri", şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.

Lucrările de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupă suprafeţe noi din fondul forestier.

Drum forestier magistral - trafic < 50.000 mc:    

- lăţimea platformei drumurilor în aliniament:     7,00 m;

- lăţimea părţii carosabile în aliniament:     6,00 m;

- raza minimă de racordare în plan orizontal:     25 m;

- raza minimă de racordare în serpentină:     15 m;

- declivitatea maximă la transportul în gol:     9%;

- declivitatea maximă la transportul în plin:     6%.

III.2. Date tehnice:

- platforma 7,0 m;

- suprastructura 30-40 cm macadam;

- 10-15 cm balast pentru reprofilare;

- acostamentele amenajate balastate;

- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;

- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;

- poduri şi podeţe tubulare.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Caracteristica esenţială

Categoria de drum

Clasa de importanţă

Act normativ

Dimensionare: convoi de calcul

Drum tehnologic*)

A10 -S30

PD 67/80 - reactualizat 1998

Zona climatică

Zona III

*) Conform Codului silvic.

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)

Secţiune transversală

*) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament

In funcţie de substratul litologic şi structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:

- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;

- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;

- zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.

Având în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:

- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;

- drumuri de dealuri înalte; altitudine între 300 şi 700 m;

- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.

In primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluvială. In aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.

In cea de-a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.

Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilorsuntîn general accentuate.

Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare, comparativ cu zonele de şes şi de coline.

Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.

IV. Cost investiţie de bază

Cost unitar

IV. 1. Zona I - partea estică a Carpatilor Orientali - sedimentar

Tabel nr. IV. 1

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte
(exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

594.993

141.665

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

594.993

141.665

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2. Zona II - partea vestică a Carpatilor Occidentali şi munţii Apuseni - predominant magmatic

Tabel nr. IV.2

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte

(exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

584.976

139.280

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

584.976

139.280

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.3. Zona III - Carpatii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorfice

Tabel nr. IV.3

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte

(exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

564.984

134.520

4.1.1.

Sistemul rutier

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte

(exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

564.984

134.520

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

• transport de materiale cca 25-30 km.

NOTE:

1.  Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:     3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:     1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:     1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:     2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:     10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.9

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

DRUM FORESTIER SECUNDAR

Indicativ: SCOST 04/MMP

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preturi la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Traseele drumurilor forestiere propuse a se executa se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:

- suprafaţa ocupată definitiv    cca 1,0-1,2 ha/km,

- suprafaţa ocupată temporar  cca 0,4-0,6 ha/km.

• Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în „instalaţii de transport forestier-drumuri" şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.

• Suprafaţa ocupată temporar este formată din suprafaţa ocupată de taluzele drumurilor şi depozitele de terasamente. Această suprafaţă este ocupată numai pe durata construcţiei drumului, urmând ca dupa terminarea execuţiei să fie

împădurită, reintrând în circuitul productiv, si reprezintă 0,3% din suprafata deservită de drumurile nou-construite.

Drum forestier colector - trafic variabil:    

- lăţimea platformei drumurilor în aliniament:     3,50 m;

- lăţimea părţii carosabile în aliniament:     2,50 m;

- raza minimă de racordare în plan orizontal:     15 m;

- raza minimă de racordare în serpentină:     13 m;

- declivitatea maximă la transportul în gol:     12%;

- declivitatea maximă la transportul în plin:     9%;

- sistemul rutier, împietruire simplă în unul sau două straturi în grosimi medii de 20-40 cm după compactare, alcătuit din balast sau piatră spartă;

- lucrările de artă cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A10-S30 şi cu verificarea la convoiul ATF25. Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.

III.2. Date tehnice:

- platforma 3,5 m;

- suprastructura 20-30 cm împietruire simplă;

- 10-15 cm balast pentru reprofilare;

- acostamentele amenajate balastate;

- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;

- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apa sau la versant;

- poduri şi podeţe tubulare.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Caracteristica esenţială

Categoria de drum

Clasa de importanţă

Act normativ

Dimensionare: convoi de calcul

Drum tehnologic*)

A10-S30

PD 67/80 - reactualizat 1998

Zona climatică

Zona III

*) Conform Codului silvic.

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice1)

Secţiune transversală

1) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament

In funcţie de substratul litologic şi structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:

- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;

- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;

- zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.

Având în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:

- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;

- drumuri de dealuri înalte ; altitudine între 300 şi 700 m;

- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.

In primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluviala. In aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.

In cea de-a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.

Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilorsuntîn general accentuate.

Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare.

IV. Cost investiţie de bază

Cost unitar

IV. 1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentar

Tabel nr. IV. 1

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte (exclusiv TVA)

Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)

Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

445.095

105.975

365.400

87.000

273.000

65.000

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

445.095

105.975

365.400

87.000

273.000

65.000

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Orientali şi munţii Apuseni - predominant magmatic

Tabel nr. IV.2

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte (exclusiv TVA)

Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)

Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

424.200

101.000

361.200

86.000

248.136

59.080

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

424.200

101.000

361.200

86.000

248.136

59.080

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorfice

Tabel nr. IV.3

Nr. crt.

Categorii de lucrări

Costuri unitare - munte (exclusiv TVA)

Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)

Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Lucrări drum

411.600

98.000

344.400

82.000

247.842

59.010

4.1.1.

Sistemul rutier

4.1.2.

Lucrări de artă

4.1.3.

Poduri, podeţe

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

-

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

Investiţie de bază - cost unitar

411.600

98.000

344.400

82.000

247.842

59.010

*) 1euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

-  pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport materiale cca 25-30 km.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:     3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:     1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:     1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:     2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:     10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.10

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

SCOALĂ CU 8 SĂLI DE CLASĂ

Indicativ: SCOST 01/MEdCTS

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

-  costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Şcoala cu 8 săli de clasă reprezintă o clădire pentru învăţământul preuniversitar, de nivel gimnazial, cu posibilităţi de amplasare în mediul rural sau urban, fiind dimensionată în conformitate cu normele şi standardele în vigoare din acest domeniu.

III.2. Date tehnice:

- suprafaţa construită: 486 m2;

- suprafaţa desfăşurată: 935 m2;

- regim de înălţime: P+1E.

Funcţionalitatea şcolii este asigurată de următoarele spaţii:

- săli de clasă;

- laboratoare;

- cancelarie;

- director, secretariat;

- grupuri sanitare;

- magazie;

- centrală termică;

- spaţii de circulaţie (holuri, casa scării).

Alcătuire constructivă:

- fundaţii continue, pereţi portanţi din zidărie de cărămidă dispuşi în sistem celular, rigidizaţi cu sâmburi din beton armat; planşeu din beton armat, şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă;

- finisaje interioare la pereţi cu vopsele lavabile în săli şi faianţă în spaţiile umede; pardoseli cu strat de uzură din PVC trafic intens, gresie pe holuri şi spaţii umede;

- utilităţi: energie electrică şi apă prin racord de la reţeaua publică, încălzirea cu centrală termică proprie.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumire

Clasă/Nivel de performanţă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

ag= 0,20 g; Tc=0,7 sec.

Clasa de importantă si expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

II

Categoria de importanţă

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei

C

Zona climatică

C 107-2005

Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic

al elementelor de construcţie ale clădirilor

III

Grad de rezistentă la foc

P 118/1999

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

II

Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006

Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor

B

Presiunea convenţională a terenului de fundare

NP 112/2004

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct

Pconv=200 kPa

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)

Plan parter

*) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

Plan etaj

Secţiune transversală

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost total

Tabel IV. 1 (valori informative)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

(exclusiv TVA)

lei

euro*)

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Construcţii şi instalaţii (C+I)

1.586.508

377.740

4.1.1.

Arhitectură

739.270

176.017

4.1.2.

Structura de rezistenţă

570.200

135.762

4.1.3.

Instalaţii

277.038

65.961

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

6.454

1.536

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

42.361

10.086

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

57.217

13.623

4.6.

Active necorporale

Investiţie de bază - cost total

1.692.540

402.985

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

• transport de materiale 25 km;

• transport de pământ 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinţă)

Cost unitar (exclusiv TVA)

lei/m2Acd

euro*)/m2Acd

Investiţie de bază - cost unitar, din care:

1.810

431

Construcţii şi instalaţii (C+I)

1.697

404

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:     3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:     1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:     1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:     2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:     10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.11

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

GRĂDINIŢĂ CU 4 SĂLI DE GRUPĂ

Indicativ: SCOST 02/MEdCTS

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

-  costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Grădiniţa cu 4 săli de grupă reprezintă o clădire pentru învăţământul preşcolar ce cuprinde funcţiunile specifice şi dotările tehnico-edilitare necesare desfăşurării în condiţii moderne a educaţiei. Construcţia poate fi amplasată în mediul rural sau urban, fiind dimensionată în conformitate cu normele şi standardele în vigoare pentru acest domeniu.

III.2. Date tehnice:

- suprafaţa construită = 615 m2

- suprafaţa desfăşurată = 615 m2

- regim de înălţime: parter.

Funcţionalitatea grădiniţei este asigurată de următoarele spatii:

- filtru;

- izolator cu grup sanitar propriu;

- vestiar;

- săli de grupă;

- grupuri sanitare pentru fiecare sală de grupă, dimensionate corespunzător;

- spaţiu multifuncţional;

- cancelarie;

- vestiar cu grup sanitar pentru profesori;

- centrală termică.

Alcătuire constructivă:

- fundaţii izolate sub stâlpi şi continue sub zidurile de cărămidă;

- suprastructura în cadre (stâlpi şi grinzi) din beton armat, planşeele şi grinzile ce închid parterul sunt înclinate, iar acoperişul este tip terasă necirculabilă;

- finisaje interioare la pereţi cu vopsele lavabile în săli şi faianţă în spaţiile umede;

- pardoseli cu strat de uzura din PVC de trafic intens, gresie pe holuri şi spaţii umede;

- utilităţi: energie electrică şi apă prin racord la reţeaua publică, încălzirea cu centrală termică proprie.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumire

Clasă/Nivel de performanţă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

ag = 0,20 g; Tc = 0,7 sec.

Clasa de importantă si expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

II

Categoria de importanţă

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei

C

Zona climatică

C 107 - 2005

Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic

al elementelor de construcţie ale clădirilor

III

Grad de rezistentă la foc

P 118/1999

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

I

Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006

Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor

A

Presiunea convenţională a terenului de fundare

NP 112/2004

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

Pconv = 200 kPa

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)

Plan parter

*) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

Secţiune transversală

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost total

Tabel IV. 1 (valori informative)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total (exclusiv TVA)

lei

euro*)

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Construcţii şi instalaţii (C+I)

1.020.285

242.925

4.1.1.

Arhitectură

489.737

116.604

4.1.2.

Structura de rezistenţă

357.101

85.024

4.1.3.

Instalaţii

173.447

41.297

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

2.071

493

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

11.415

2.718

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

43.340

10.319

4.6.

Active necorporale

Investiţie de bază - cost total

1.077.111

256.455

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

-  pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

• transport de materiale 10 km;

• transport de pământ 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinţă)

Cost unitar (exclusiv TVA)

lei/m2Acd

euro*)/m2Acd

Investiţie de bază - cost unitar, din care:

1.751

417

Construcţii şi instalaţii (C+I)

1.659

395

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1.  Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:     3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:     1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:     1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:     2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:     10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.12

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

CĂMIN STUDENŢESC

Indicativ: SCOST 03/MEdCTS

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preturi la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III. Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Căminul studenţesc reprezintă o construcţie destinată cazării studenţilor în perioada anului universitar sau în perioadele de vacanţă, având funcţiunile necesare pentru asigurarea unui confort normal.

III.2. Date tehnice

Capacitate cazare:   100 locuri;

Suprafaţă construită:   410 m2;

Suprafaţă desfăşurată:          2.050 m2;

Regim de înălţime:   P+4E.

Funcţionalitatea căminului este asigurată de următoarele spaţii:

- recepţie;

- birou administrator;

- camere pentru dormit cuplate cu grupuri sanitare;

- oficii;

- depozite rufe murdare/rufe curate;

- centrală termică;

- spaţii de circulaţie (holuri, casa scării).

Alcătuire constructivă:

- fundaţii izolate la stâlpi şi continue pentru pereţii din zidărie;

- structură mixtă, cadre (stâlpi şi grinzi), pereţi structurali din beton armat, planşee şi scări din beton armat;

- pereţii de închidere şi compartimentare se vor realiza din cărămidă şi se vor solidariza de elementele structurale din beton armat;

- acoperiş tip terasă necirculabilă;

- finisaje interioare la pereţi cu vopsele lavabile în camere şi faianţă în spaţiile umede;

- pardoseli cu mochetă în camere, gresie pe holuri şi spaţii umede;

- ferestre PVC cu geam termopan şi uşi tip MDF pe toc metalic, glasvanduri aluminiu cu rupere de punte termică;

- utilităţi: energie electrică şi apă prin racord de la reţeaua publică, încălzirea cu centrală termică proprie.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumire

Clasă/Nivel de performanţă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

ag = 0,16 g;Tc = 0,7 sec.

Clasa de importantă si expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

III

Categoria de importanţă

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei

C

Zona climatică

C 107-2005

Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic

al elementelor de construcţie ale clădirilor

I

Grad de rezistentă la foc

P 118/1999

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

II

Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006

Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor

B

Presiunea convenţională a terenului de fundare

NP 112/2004

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

Pconv = 200 kPa

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)

Plan parter

Plan etaj

*) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

Secţiune transversală

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost total

Tabel IV. 1 (valori informative)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total (exclusiv TVA)

lei

euro*)

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Construcţii şi instalaţii (C+I)

3.908.940

930.700

4.1.1.

Arhitectură

1.430.815

340.670

4.1.2.

Structura de rezistenţă

1.573.819

374.719

4.1.3.

Instalaţii

904.306

215.311

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

137.471

32.731

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

725.796

172.809

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

4.5.

Dotări

419.623

99.910

4.6.

Active necorporale

Investiţie de bază - cost total

5.191.830

1.236.150

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

• transport de materiale 10 km;

• transport de pământ 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinţă)

Cost unitar (exclusiv TVA)

lei/m2Acd

euro*)/m2Acd

Investiţie de bază - cost unitar, din care:

2.533

603

Construcţii şi instalaţii (C+I)

1.907

454

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1.  Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2.  Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:     3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:     1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:     1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:     2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:     10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.13

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

SPITAL REGIONAL DE URGENŢĂ

Indicativ: SCOST 01/MS

STANDARD DE COST

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Costul investiţiei de bază a rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Spital regional de urgenţă cu 786 de paturi

Construcţia unui spital regional de urgenţă a fost astfel concepută încât să asigure asistenţa medicală de urgenţă pentru orice caz de urgenţă medicală şi, în special, pentru cazurile care necesită o abordare multidisciplinară, la nivelul calităţii serviciilor medicale acordate în Uniunea Europeană şi cu echipamente medicale de ultimă generaţie, ca unitate de urgenţă compactă, autonomă, cu funcţionalitate integrală (investigaţii, diagnostic, tratament).

Totodată spitalul regional a fost gândit ca centru universitar, constituindu-se într-un centru de instruire pentru studenţii universităţilor de medicină şi pentru rezidenţi.

Construcţia spitalului regional de urgenţă are la bază o arhitectură de mare actualitate, flexibilă şi care se pretează la evoluţii. Este o construcţie modulară care susţine, pe de o parte, constituirea de centre şi unificarea domeniilor de specialitate, iar pe de altă parte reacţionează flexibil la condiţiile din diferitele amplasamente şi terenuri. Din motive de urbanistică, de construcţie şi organizare, se preferă în general o înălţime mică a clădirilor.

Avantajul rezidă în siguranţa la cutremur uşor de obţinut şi protecţia contra incendiilor, uşor de realizat din punct de vedere constructiv. Implementarea ideală a acestor cerinţe se regăseşte în structura pieptene. Aceasta se caracterizează printr-o zonă de tratament orizontală, asemănătoare pieptenelui, şi turnuri verticale de îngrijire.

Avantajele sunt următoarele:

- decongestionarea fluxurilor de circulaţie;

- posibilitate de variaţie sporită;

- domenii de funcţiuni structurate;

- posibilitatea de extindere micro;

- posibilitatea de extindere macro;

- expunerea la lumina naturală;

- concepţie statică şi de dotare tehnică simplă şi clară.

Clădirea spitalului va fi prevăzută cu heliport, construcţia-fundament necesară suprafeţei de aterizare constând din profile I, ieşite în consolă (conform cerinţelor statice). Pentru siguranţa împotriva căderii, heliportul va fi împrejmuit cu o plasă de oţel. Profilele I vor fi executate conic, iar la partea frontală vor fi fixate în placa de beton.

In proiectarea clădirii s-au avut în vedere următoarele principii referitoare la structura de spital:

- formarea de centre;

- gestionarea interdisciplinară a paturilor;

- orientarea spre proces a organizării;

- separarea pacienţilor planificaţi de pacienţii de urgenţă/spontani;

- chirurgia de zi/spitalizare de zi;

- spitalizare continuă.

III.2. Date tehnice

Spitalul regional de urgenţă va fi organizat funcţional în următoarele departamente şi secţii (conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică):

1.  unitatea de primiri urgenţe;

2. servicii ambulatorii şi spitalizare de zi;

3. departamentul de radiologie, imagistică şi explorări funcţionale;

4. servicii tehnico-gospodăreşti: spălătorie centrală, depozit deşeuri, bucătărie centrală, depozit central materiale, coloană ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al clădirii (BMS), camera sistemelor şi circuitelor IT., centrală gaze medicale (aer comprimat, vacuum, N2O, CO2), cameră tablou electric, centrală termică, cameră instalaţie de ventilaţie şi aer condiţionat, camere tehnice şi de întreţinere a clădirii;

5. servicii conexe specifice spitalelor: endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de anatomie patologică anexat, sterilizare centrală, vestiare centrale şi grupuri sanitare personale, sală de conferinţe (100 de persoane);

6.  recepţie, zona de înregistrare, aşteptare;

7.  blocul operator;

8. secţia de terapie intensivă generală adulţi/copii;

9. secţii de spitalizare chirurgicală;

10. secţii de spitalizare medicale;

11. administraţie: conducere, financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate şi protecţie;

12.  heliport cu un punct de aterizare.

Nr. paturi:

786 paturi

Arie desfăşurată:

108.046 m2

Arie utilă:

58.852 m2

Regim de înălţime:

2S+P+4E

Gabarit construcţie (amprenta la sol): Structura constructivă

        cca 120 x 190 m

Tip construcţie:

- in situ - beton armat.

Distanţe rosturi:

- max. 60,0 x 60,0 m corpuri clădire cu 4 niveluri;

- max. 45,0 x 64,0 m corpuri clădire cu 2 niveluri;

- lăţime rosturi de dilataţie 10 cm.

Planşee niveluri:

- planşee plate beton in situ, grosime planşeu 30 cm.

Se asigură astfel o execuţie rapidă şi rentabilă, cu maximum de flexibilitate în exploatare (adaptări la cele mai evoluate standarde din domeniul tehnicii medicale) şi în amplasarea conductelor (datorită tehnicii de clădire şi de domeniu medical), precum şi la adaptări şi extinderi ulterioare.

Pentru poziţionarea planşeului pe stâlpii interiori s-a prevăzut introducerea prin

betonare a unor elemente perforate (bârne de planşeu şi ciuperci de oţel tip Geilinger).

Tramă construcţie:

- 7,50 x 7,50 m ca regulă;

- câmpuri margine 7,70 m;

- axe intermediare (deschideri) 3,75 m.

Fundaţie:

- placă de fundaţie armată cu distribuţie de sarcină, cu cavitate sub stâlpii extrem de solicitaţi, pentru asigurarea reducerii diferenţelor de aşezare şi a garantării siguranţei maxime în caz de seism. Grosime plăci 40 cm până la 90 cm (în funcţie de încărcare şi subsol). Grosime radier d=1/8 din deschiderea cea mai mare.

Elemente susţinere:

- verticale - stâlpi din beton armat cu secţiunea de 40/40 cm.

Heliport:

- suprafaţa de aterizare de 562 m2.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumire

Clasă/Nivel de performanţă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

ag = 0,24 g;Tc= 1,6

Clasa de importantă si expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

I

Categoria de importanţă

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei

C

Zona climatică

C 107-2005

Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic

al elementelor de construcţie ale clădirilor

IV

Grad de rezistentă la foc

P 118/1999

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

II

Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006

Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor

B

Presiunea convenţională a terenului de fundare

NP 112/2004

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

Pconv= 300 kPa

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)

Secţiune transversală

Faţada nord si faţada sud

Faţada est si faţada vest

*) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.

Plan parter- 1

Plan parter - 2

Plan parter - 3

IV. Cost investiţie de bază

IV. 1. Cost total

Tabel IV. 1 (valori informative)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli

Cost total (exclusiv TVA)

lei

euro*)

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

4.1.

Construcţii şi instalaţii (C+I)

402.968.362

95.944.848

4.1.1.

Arhitectură

108.801.458

25.905.109

4.1.2.

Structura de rezistenţă

161.187.344

38.377.939

4.1.3.

Instalaţii

132.979.560

31.661.800

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

104.692.862

24.926.872

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

129.464.429

30.824.864

4.6.

Active necorporale

-

-

Investiţie de bază - cost total

637.125.653

151.696.584

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:

• C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- pentru distanţa de transport:

• transport de materiale 10 km;

• transport de pământ 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinţă

Cost unitar (exclusiv TVA)

lei/m2Acd

euro*)/m2Acd

Investiţie de bază - cost unitar, din care:

5.897

1.404

Construcţii şi instalaţii (C+I)

3.730

888

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare şi inginerie:     3,0% din valoarea investiţiei de bază;

b) consultanţă:      1,0% din valoarea investiţiei de bază;

c) asistenţă tehnică:   1,5% din valoarea investiţiei de bază;

d) organizare de şantier:       2,5%;

e) cheltuieli diverse şi neprevăzute:     10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

ANEXA Nr. 2.14

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

SPITAL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

Indicativ: SCOST 01/MS

STANDARD DE COST

I.  Preambul

Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Costul investiţiei de bază a rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.

II.  Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a)  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.

Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III.  Obiectiv de referinţă

III.1. Prezentare generală

Spital judeţean de urgenţă cu 462 de paturi

Construcţia unui spital judeţean de urgenţă reprezintă cel mai complex tip de construcţie şi a fost astfel concepută încât să asigure asistenţa medicală de urgenţă pentru orice caz de urgenţă medicală şi în special pentru cazurile care necesită o abordare multidisciplinară, la nivelul calităţii serviciilor medicale acordate în Uniunea Europeană şi cu echipamente medicale de ultimă generaţie, ca unitate de urgenţă compactă, autonomă, cu funcţionalitate integrală (investigaţii, diagnostic, tratament).

Construcţia spitalului judeţean de urgenţă are la bază o arhitectură de mare actualitate, flexibilă şi care se pretează la evoluţii, a cărei construcţie modulară susţine, pe de o parte, constituirea de centre şi unificarea domeniilor de specialitate, iar pe de altă parte, reacţionează flexibil la condiţiile din diferitele amplasamente şi terenuri. Din motive de urbanistică, de construcţie şi organizare, se preferă în general o înălţime mică a clădirilor.

Avantajul rezidă în siguranţa la cutremur uşor de obţinut şi protecţia contra incendiilor, uşor de realizat din punct de vedere constructiv. Implementarea ideală a acestor cerinţe se regăseşte în structura pieptene. Aceasta se caracterizează printr-o zonă de tratament orizontală, asemănătoare pieptenelui, şi turnuri verticale de îngrijire.

Avantajele sunt următoarele:

- decongestionarea fluxurilor de circulaţie;

- posibilitate de variaţie sporită;

- domenii de funcţiuni structurate;

- posibilitatea de extindere micro;

- posibilitatea de extindere macro;

- expunerea la lumină naturală;

- concepţie statică şi de dotare tehnică simplă.

Clădirea spitalului este prevăzută cu heliport, construcţia-fundament necesară suprafeţei de aterizare constând din profile I, ieşite în consolă (conform cerinţelor statice). Pentru siguranţa împotriva căderii, heliportul va fi împrejmuit cu o plasă de oţel. Profilele I vor fi executate conic, iar la partea frontală vor fi fixate în placa de beton.

In proiectarea clădirii s-au avut în vedere următoarele principii referitoare la structura de spital:

- formarea de centre;

- gestionarea interdisciplinară a paturilor;

- orientarea spre proces a organizării;

- separarea pacienţilor planificaţi de pacienţii de urgenţă/spontani;

- chirurgia de zi/spitalizare de zi;

- spitalizare continuă.

III.2. Date tehnice

Spitalul judeţean de urgenţă va fi organizat funcţional în următoarele departamente şi secţii (conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică):

1.  unitatea de primiri urgenţe;

2. servicii ambulatorii şi spitalizare de zi;

3. departamentul de radiologie, imagistică şi explorări funcţionale;

4. servicii tehnico-gospodăreşti: spălătorie centrală, depozit deşeuri, bucătărie centrală, depozit central materiale, coloană ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al clădirii (BMS), camera sistemelor şi circuitelor IT., centrală gaze medicale (aer comprimat, vacuum, N2O, CO2), cameră tablou electric, centrală termică, cameră instalaţie de ventilaţie şi aer condiţionat, camere tehnice şi de întreţinere a clădirii;

5. servicii conexe specifice spitalelor: endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de anatomie patologică anexat, sterilizare centrală, vestiare centrale şi grupuri sanitare personale, sală de conferinţe (100 de persoane);

6.  recepţie, zona de înregistrare, aşteptare;

7.  blocul operator;

8. secţia de terapie intensivă generală adulţi/copii;

9. secţii de spitalizare chirurgicală;

10. secţii de spitalizare medicale;

11. administraţie: conducere, financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate şi protecţie;

12.  heliport cu un punct de aterizare; suprafaţa de aterizare este de 562 m2.

Nr. paturi:

462 paturi

Arie desfăşurată:

64.698 m2

Arie utilă:

31.685 m2

Regim de înălţime:

2S+P+4E

Gabarit construcţie

 (amprenta la sol):

cca 120 x 110 m

Structura constructivă

Tip construcţie:

- in situ - beton armat.

Distanţe rosturi:

- max. 60,0 x 60,0 m corpuri clădire cu 4 niveluri;

- max. 45,0 x 64,0 m corpuri clădire cu 2 niveluri;

- lăţime rosturi de dilataţie 10 cm.

Planşee niveluri:

- planşee plate beton in situ, grosime planşeu 30 cm.

Se asigură astfel o execuţie rapidă şi rentabilă, cu maximum de flexibilitate în exploatare (adaptări la cele mai evoluate standarde din domeniul tehnicii medicale) şi în amplasarea conductelor (datorită tehnicii de clădire şi de domeniu medical), precum şi la adaptări şi extinderi ulterioare. Pentru poziţionarea planşeului pe stâlpii interiori s-a prevăzut introducerea prin betonare a unor elemente perforate (bârne de planşeu şi ciuperci de oţel tip Geilinger). La marginile libere ale planşeelor (faţadă şi curte interioară) au fost ordonate grinzi parapet de beton armat.

Raster construcţie:

- 7,50 x 7,50 m ca regulă;

- câmpuri margine 7,70 m;

- axe intermediare (deschideri) 3,75 m.

Fundaţie:

- placă de fundaţie armată cu distribuţie de sarcină, cu cavitate sub stâlpii extrem de solicitaţi, pentru asigurarea reducerii diferenţelor de aşezare şi garantarea siguranţei maxime în caz de seism. Grosime plăci 40 cm până la 90 cm (în funcţie de încărcare şi subsol). Grosime radier d=1/8 din deschiderea cea mai mare.

Elemente susţinere:

- verticale - stâlpi beton armat cu secţiunea de 40/40 cm.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul

Denumire

Clasă/Nivel de performanţă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

ag = 0,24 g;Tc= 1,6

Clasa de importantă si expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismică

I