E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 362 2002 abrogat de articolul 22 din actul Hotărârea 739 2003
Articolul 6 din actul Hotărârea 362 2002 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 603 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 362 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 603 2003
Articolul 19 din actul Hotărârea 362 2002 modificat de articolul 14 din actul Hotărârea 297 2003
Hotărârea 362 2002 in legatura cu Hotărârea 7 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 362 2002 modificat de articolul 15 din actul OUG 139 2002
Articolul 10 din actul Hotărârea 362 2002 modificat de Hotărârea 1163 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 362 2002 modificat de Hotărârea 1163 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 362 2002 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 955 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 362 2002 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 955 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 362 2002 completat de articolul 2 din actul Hotărârea 849 2002
Articolul 5 din actul Hotărârea 362 2002 modificat de articolul 7 din actul Hotărârea 629 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 362 2002 completat de articolul 7 din actul Hotărârea 629 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 362 din 15 aprilie 2002

privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 273 din 23 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor este organul de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica.
    (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor aplica strategia si Programul Guvernului, in vederea promovarii politicilor in domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurala, sanitar-veterinar si al padurilor.
    (3) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor are rolul de a asigura dezvoltarea agriculturii si industriei alimentare romanesti, in conformitate cu cerintele economiei de piata, si de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea si valorificarea productiei in domeniul agroalimentar.
    (4) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor este autoritatea centrala care asigura dezvoltarea durabila a fondului forestier national, gospodarirea si exploatarea lui rationala, precum si a vegetatiei forestiere din afara acestuia.
    Art. 2
    Sediul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor este in municipiul Bucuresti, bd Carol I nr. 24, sectorul 3.
    Art. 3
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica economica a Guvernului si tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare si a silviculturii si se proiecteaza instrumentele financiare necesare;
    b) de reglementare, prin care se asigura (in conformitate cu strategia) realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul agriculturii, industriei alimentare si silviculturii;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, in domeniul sau de activitate;
    d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul agriculturii, industriei alimentare si silviculturii.

    CAP. 2
    Structura organizatorica, atributiile si conducerea ministerului

    SECTIUNEA 1
    Atributiile ministerului

    Art. 4
    In realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislatia in vigoare, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura implementarea politicilor guvernamentale in domeniile sale de activitate, potrivit reglementarilor in vigoare;
    b) elaboreaza strategii si politici specifice in domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurala, sanitar-veterinar, imbunatatiri funciare pe terenurile agricole si silvice si al padurilor, pe care le supune Guvernului spre adoptare;
    c) elaboreaza si sustine, in domeniul sau de activitate, programe de dezvoltare rurala, la nivel national, regional si local;
    d) elaboreaza studii si fundamenteaza programe de dezvoltare a zonelor montane si a zonelor rurale defavorizate, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si cu organismele internationale in domeniu;
    e) coordoneaza activitatea de avizare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;
    f) elaboreaza studii si propune programe de mecanizare, modernizare si retehnologizare;
    g) coordoneaza si inventariaza activitatea de patrimoniu a institutiilor publice din subordine;
    h) coordoneaza si monitorizeaza privatizarea societatilor comerciale agricole la care statul este actionar majoritar si concesionarea terenurilor apartinand domeniului public sau privat al statului, aflate in administrarea unitatilor de sub autoritatea sa, precum si a terenurilor agricole sau terenurilor cu amenajari piscicole, din administrarea societatilor comerciale la care ministerul este actionar, si a celorlalte bunuri si servicii din domeniul sau de activitate;
    i) coordoneaza si monitorizeaza activitatile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol si silvic;
    j) coordoneaza si monitorizeaza concesionarea activelor Regiei Nationale a Padurilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    k) coordoneaza constituirea si monitorizeaza functionarea asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, prin Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, potrivit legislatiei in vigoare;
    l) elaboreaza norme pentru atestarea persoanelor care desfasoara activitati de imbunatatiri funciare;
    m) fundamenteaza si elaboreaza programe privind protectia solului, a plantelor, a animalelor, a padurilor si a mediului;
    n) coordoneaza actiunile de cooperare cu alte tari in domeniile sale de activitate si asigura aplicarea, in conditiile legislatiei in vigoare, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul indeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;
    o) initiaza actiuni in domeniul sau de activitate privind integrarea europeana; urmareste si raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere si din Strategia nationala de pregatire pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    p) initiaza si negociaza conventii si acorduri internationale in domeniile sale de activitate;
    r) asigura organizarea activitatilor prevazute de lege pentru apararea civila si pentru situatii de mobilizare;
    s) desfasoara activitati de control si inspectii privind respectarea legislatiei in domeniu, colaborand in actiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;
    t) colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale interesate;
    u) initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative in domeniile in care isi desfasoara activitatea;
    v) avizeaza proiecte de acte normative care au legatura cu domeniile in care isi desfasoara activitatea.
    Art. 5
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor are urmatoarele atributii specifice:

    A. In domeniul agriculturii si alimentatiei:
    a) elaboreaza politici pe produs, in colaborare cu organizatiile interprofesionale pe produs;
    b) promoveaza programe si proiecte de acte normative, pentru stimularea si consolidarea pietei produselor agroalimentare;
    c) propune amendarea periodica, in functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultura si dezvoltare rurala;
    d) urmareste si sprijina formarea de exploatatii agricole conform prevederilor legale;
    e) colaboreaza cu asociatiile si fundatiile de profil, in vederea sprijinirii producatorilor agricoli, si intreprinde actiuni de asistenta si consultanta pentru sustinerea activitatii acestora;
    f) initiaza si sprijina actiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producatorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;
    g) asigura coordonarea actiunilor de implementare tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala - Agentia SAPARD;
    h) acrediteaza si controleaza, in conditiile legii, agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza produse agroalimentare;
    i) elaboreaza proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, in conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele FAO si O.M.S.;
    j) coordoneaza si controleaza activitatea de pescuit si piscicultura; ia masuri de protectie a fondului piscicol prin inspectia de specialitate, potrivit legislatiei in vigoare;
    k) coordoneaza si controleaza activitatea de ameliorare si de reproductie a animalelor;
    l) coordoneaza activitatea privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole;
    m) organizeaza activitatea de protectie a plantelor, stabileste norme de carantina fitosanitara, controleaza modul de aplicare a lor si avizeaza omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, potrivit legislatiei in vigoare;
    n) coordoneaza activitatea si elaboreaza strategia si programele de restructurare si privatizare ale societatilor nationale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, este actionar majoritar;
    o) coordoneaza elaborarea de masuri si asigura restructurarea si privatizarea societatilor comerciale pe actiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul sau de activitate, si exercita, in numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la societatile comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajari piscicole;
    p) controleaza modul in care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de catre toti detinatorii de terenuri cu destinatie agricola, indiferent de forma de proprietate;
    q) avizeaza documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor si schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol, potrivit reglementarilor in vigoare;
    r) coordoneaza programul privind realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare prioritare, potrivit legislatiei in vigoare;
    s) fundamenteaza si elaboreaza programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole, privind calitatea solului si pentru efectuarea de lucrari agrochimice;
    t) elaboreaza si promoveaza programe de sustinere financiara a producatorilor agricoli si urmareste derularea acestora;
    u) intocmeste si monitorizeaza studii si strategii privind promovarea produselor agroalimentare romanesti pe piete externe;
    v) organizeaza si coordoneaza, potrivit legii, activitatile sanitare veterinare, inclusiv strategia in domeniu, de control al medicamentelor si produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animala si al furajelor, stabileste norme sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice si fizice si controleaza modul de aplicare a acestora, potrivit legii;
    w) urmareste asigurarea unor standarde inalte de securitate a alimentatiei, prin punerea in practica a unor masuri specifice care sa conduca la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;
    x) asigura prevenirea introducerii pe teritoriul Romaniei a unor boli exotice sau epizootice la animale, precum si toate masurile sanitare veterinare ce vor fi luate in concordanta cu normele europene si internationale;
    y) coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica si tehnologica agricola, de consultanta si de perfectionare profesionala.

    B. In domeniul padurilor:
    a) elaboreaza strategia de gospodarire si de exploatare rationala a resurselor fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;
    b) elaboreaza regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice privind administrarea si gospodarirea durabila a fondului forestier national, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic si a celui piscicol din apele de munte;
    c) coordoneaza si controleaza activitatea de elaborare, in conceptie unitara, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a padurilor, precum si a studiilor de transformare a pasunilor impadurite;
    d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri si din vegetatia forestiera, din afara fondului forestier national, pe categorii de destinatari si destinatii, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;
    e) organizeaza cadastrul de specialitate in domeniul forestier, organizeaza si tine evidenta terenurilor cu destinatie forestiera si a celor cu vegetatie forestiera, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietatii, si urmareste furnizarea datelor necesare in vederea realizarii sistemului de cadastru general si coordoneaza executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie in domeniul cadastrului forestier, precum si introducerea si intretinerea cadastrului forestier, cantitativ si calitativ, si asigura proiectarea si aplicarea in teren a organizarii teritoriului forestier;
    f) analizeaza si, dupa caz, aproba, in conditiile prevazute de lege, solicitarile de scoatere definitiva sau temporara din circuitul silvic a unor terenuri, precum si regularizarea perimetrelor padurii, conform reglementarilor in vigoare, indiferent de natura proprietatii;
    g) coordoneaza, impreuna cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinte, infiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare; fundamenteaza necesitatea asigurarii resurselor financiare respective;
    h) organizeaza sistemul de supraveghere a starii de sanatate a padurilor, ia masuri pentru reconstructia forestiera a celor in declin si coordoneaza gospodarirea ariilor protejate din fondul forestier national;
    i) urmareste si sprijina dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmarind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;
    j) controleaza modul in care se asigura integritatea fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;
    k) controleaza modul de exploatare, valorificare si comercializare a tuturor produselor specifice fondului forestier, precum si legalitatea circulatiei acestora; controleaza legalitatea provenientei materialelor lemnoase de la instalatiile de debitat lemn rotund;
    l) organizeaza si controleaza, potrivit legii, direct si prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, respectarea regimului silvic din fondul forestier, indiferent de natura proprietatii acestuia si de modul de gospodarire a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, si dispune masuri corespunzatoare de inlaturare a situatiilor care contravin reglementarilor legale;
    m) atribuie in gestiune, in conditiile legii, fondurile de vanatoare si exercita atributiile prevazute de lege in domeniul cinegetic;
    n) organizeaza si controleaza, direct si prin structurile proprii din teritoriu, modul de gestionare a vanatului, a fondurilor de vanatoare si salmonicole, precum si modul de organizare si practicare a vanatorii si pescuitului in apele de munte; ia, potrivit legii, masurile necesare pentru respectarea reglementarilor legale;
    o) urmareste evolutia starii fondului forestier national si prezinta Guvernului rapoarte anuale;
    p) colaboreaza cu institutiile interesate la preluarea in fondul forestier al statului, in conditiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publica sau privata, pentru ameliorarea carora detinatorii legali nu dispun de mijloacele necesare;
    r) atesta persoanele fizice si juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum si pentru executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare in domeniul silvic; de asemenea, autorizeaza unitatile specializate pentru activitatea de amenajare si regenerare a padurilor;
    s) organizeaza si conduce prin unitatile silvice din subordine - ocoalele de regim silvic - modul de gospodarire a padurilor proprietate privata si a celor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale;
    t) organizeaza si coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniul silviculturii, sprijina dezvoltarea acestora si asigura folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea masurilor de gospodarire durabila a padurilor;
    u) autorizeaza unitatile specializate pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice referitoare la instalarea/reinstalarea si intretinerea vegetatiei forestiere de pe terenurile deteriorate ecologic, prin proiectarea si executarea de drumuri forestiere, pentru elaborarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare, a studiilor de transformare a pasunilor impadurite, proiectarea si executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare in fondul forestier, lucrari de ameliorare a terenurilor degradate si corectarea torentilor, precum si pentru alte lucrari silvice stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
    v) reglementeaza, avizeaza, aproba si monitorizeaza activitatile de management forestier din padurile proprietate privata si publica a unitatilor administrativ-teritoriale;
    w) coordoneaza si promoveaza documentatii de sinteza referitoare la fondul forestier national, organizeaza periodic elaborarea inventarului fondului forestier national si elaboreaza prognoze privind evolutia acestuia.
    (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Structura organizatorica si conducerea ministerului

    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (2) Atributiile si responsabilitatile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    Art. 7
    (1) In conditiile legii se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, conduse de cate un director de proiect, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe.
    (2) Structura organizatorica, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    (3) Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.
    Art. 8
    (1) Unitatile aflate in subordinea, sub autoritatea si in coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Atributiile si responsabilitatile, structura organizatorica, statele de functii si numarul de personal pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
    (3) Numirea in functiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct, inginer-sef, director economic, contabil-sef si asimilatii lor la unitatile din subordine, precum si in cea de director general la Regia Nationala a Padurilor se face prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, in conditiile legii.
    Art. 9
    (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se exercita de catre ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    (2) Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor indeplineste in domeniul de activitate al ministerului atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001.
    (3) Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor indeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.
    (4) Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, cu persoane juridice si fizice din tara sau din strainatate, precum si in justitie.
    (5) Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor coordoneaza activitatea unitatilor bugetare si extrabugetare din subordine si indeplineste atributiile prevazute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, in calitate de ordonator principal de credite.
    (6) In exercitarea atributiilor sale ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 10
    (1) Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor este sprijinit in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat.
    (2) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    (3) Secretarul de stat care coordoneaza activitatea pentru integrare europeana este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeana.
    Art. 11
    In cazul in care, din diverse motive, ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor nu isi poate exercita atributiile curente, acesta desemneaza un secretar de stat care sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 12
    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor conduce aparatul propriu al ministerului, numeste si elibereaza din functie personalul acestuia.
    Art. 13
    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor coordoneaza activitatea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    Art. 14
    (1) Pe langa ministru functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    (3) Colegiul ministerului se intruneste, la cererea si sub presedintia ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului, tinand seama de prevederile alin. (3) al art. 52 din Legea nr. 90/2001.
    Art. 15
    (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, potrivit legii. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului.
    (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    (3) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
    (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate indeplini si alte atributii incredintate de ministru, prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului.
    Art. 16
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul propriu la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor este de 385, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.
    (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.
    Art. 17
    (1) In subordinea directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti functioneaza oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie in zootehnie si directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, unitati bugetare cu personalitate juridica.
    (2) Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti coordoneaza oficiile de studii pedologice si agrochimice, institutii publice descentralizate cu personalitate juridica, finantate din surse extrabugetare.
    Art. 18
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola, asigura indrumarea tehnico-metodologica a centrelor judetene si locale de consultanta agricola, finantate de la bugetele autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 19
    (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, aflate in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, sunt institutii publice cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat.
    (2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (3) In structura unitatilor prevazute la alin. (2) functioneaza inspectii silvice judetene si oficii cinegetice, unitati fara personalitate juridica, ale caror activitati se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 20
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit actelor normative in vigoare.
    (2) Pentru activitatile specifice Corpului de control al ministrului, controlul punctelor de frontiera de catre Politia sanitara veterinara si controlul pescuitului in Marea Neagra si apele teritoriale de catre Inspectia piscicola, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va fi dotat cu un numar de 3 autoturisme de interventie cu un consum lunar de 300 litri/luna/vehicul.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 22
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                 Numarul maxim de posturi
                                             (exclusiv demnitarii si posturile
                                            aferente cabinetelor acestora) = 385

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

        ____________________       ________________      .......................
    ...| AGENTIA DE PLATI*)|_____|    MINISTRU    |.....:Colegiul ministerului:
    :  |____________________|     |________________|     :.....................:
    :                                     |
    :                                     |               _____________________
    :   ____________________              |            __|   CABINET MINISTRU  |
    :..| CORPUL DE CONTROL  |__           |           |  |_____________________|
    :  | AL MINISTRULUI*)  |  |          |           |   _____________________
    :  |____________________|  |__________|___________|__|Consilier diplomatic |
    :   ____________________   |          |           |  |_____________________|
    :  | DIRECTIA DE AUDIT  |  |          |           |   _____________________
    :..|      INTERN        |__|          |           |  |Purtator de cuvant si|
    :  |____________________|             |           |__| relatii mass media  |
    :                                     |              |_____________________|
    :.................................... |
                                        : |
    ____________________________________:_|_________________________________
   |         |        |      |          :  |         |       |       |      |
 __|_____  __|_____   |   ___|____   ___:__|___   ___|____   |   ____|___   |
|SECRETAR||SECRETAR|  |  |SECRETAR| | SECRETAR | |SECRETAR|  |  |SECRETAR|  |
|DE STAT ||DE STAT |  |  |DE STAT | | GENERAL  | |DE STAT |  |  |DE STAT |  |
|________||________|  |  |________| |__________| |________|  |  |________|  |
   |         |        |      |         :    |        |       |       |      |
   |         |        |      |         :    |        |       |       |      |
   | ........|........|......|........(_)...|........|.......|.......|......|
   |:        | .......|......|......../ \...|........|.......|...... |     :|
   |:        |:       | .....|....../     \.|........|...... |      :|     :|
   |:        |:       |:     | .../         \....... |      :|      :|     :|
   |:        |:       |:     |:             |       :|      :|      :|     :|
   |:        |:       |:     |:             |       :|      :|      :|     :|
  _|:__     _|:__   __|:_  __|:__   ________|___   _:|__   _:|__  __:|__  _:|__
 |MODUL|   |MODUL| |MODUL|| MODUL| |            | |MODUL| |MODUL||MODUL ||MODUL|
 |  1  |   |  2  | |  3  ||   4  | |   MODUL 5  | |  6  | |  7  ||  8   ||  9  |
 |_____|   |_____| |_____||______| |____________| |_____| |_____||______||_____|

    MODUL 1
     _________________________________________________________________
    |                                                                 |
    |                          SECRETAR DE STAT                       |
    |_________________________________________________________________|
     |     ___________________________________________________________
     |    |       DIRECTIA GENERALA DE ELABORARE SI ARMONIZARE A      |
     |____|          POLITICILOR, STRATEGIILOR SI PROGRAMELOR         |
     |    |___________________________________________________________|
     |      |     ____________________________________________________
     |      |____|          Serviciul de productie vegetala           |
     |      |    |____________________________________________________|
     |      |     ____________________________________________________
     |      |____|  Serviciul de productie zootehnica si piscicultura |
     |      |    |____________________________________________________|
     |      |     ____________________________________________________
     |      |____|         Serviciul de industrie alimentara          |
     |      |    |____________________________________________________|
     |      |     ____________________________________________________
     |      |____|             Serviciul de silvicultura              |
     |      |    |____________________________________________________|
     |      |     ____________________________________________________
     |      |____|         Serviciul de analize si statistici         |
     |           |____________________________________________________|
     |            ____________________________________________________
     |___________|  Serviciul de fond funciar si cadastru forestier   |
     |           |____________________________________________________|
     |            ____________________________________________________
     |___________|         Serviciul de imbunatatiri funciare         |
                 |____________________________________________________|

    MODUL 2
     _________________________________________________________________
    |                                                                 |
    |                          SECRETAR DE STAT                       |
    |_________________________________________________________________|
     |     ___________________________________________________________
     |____|     DIRECTIA GENERALA DE IMPLEMENTARE, REGLEMENTARE SI    |
     |    |         DE MANAGEMENT AL RESURSELOR BIO-TEHNOLOGICE       |
     |    |___________________________________________________________|
     |      |     ____________________________________________________
     |      |____|          DIRECTIA DE PRODUCTIE VEGETALA            |
     |      |    |____________________________________________________|
     |      |     ____________________________________________________
     |      |____|              DIRECTIA DE ZOOTEHNIE                 |
     |      |    |____________________________________________________|
     |      |     ____________________________________________________
     |      |____|        DIRECTIA DE ACVACULTURA SI PESCUIT          |
     |      |    |____________________________________________________|
     |      |     ____________________________________________________
     |      |    |    DIRECTIA DE INDUSTRIE ALIMENTARA; STANDARDE,    |
     |      |    |                  MARCI SI LICENTE                  |
     |      |    |____________________________________________________|
     |      |     ____________________________________________________
     |      |____|               DIRECTIA FITOSANITARA                |
     |           |____________________________________________________|
     |            ____________________________________________________
     |___________|  Serviciul de exploatatii agricole, cooperatie,    |
     |           |      asociatii profesionale si de productie        |
     |           |____________________________________________________|
     |            ____________________________________________________
     |___________|Serviciul de politici comerciale interne si externe |
     |           |____________________________________________________|
     |            ____________________________________________________
     |           |     Compartiment de servicii in agricultura si     |
     |___________|              industria alimentara*)              |
     |           |____________________________________________________|
     |            ____________________________________________________
     |___________| Serviciul de cercetare, invatamant si consultanta  |
                 |____________________________________________________|

    MODUL 3
     _________________________________________________________________
    |                                                                 |
    |                   DIRECTIA GENERALA DE INSPECTII                |
    |_________________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|           Inspectia zootehnica si veterinara*)         |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|                Inspectia fitosanitara*)                |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|     Inspectia de stat pentru controlul vitivinicol*)   |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|       Inspectia pentru piscicultura si pescuit*)       |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |    |     Inspectia de stat pentru controlul semintelor si     |
      |____|                  material saditor*)                    |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|              Inspectia in silvicultura*)               |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|            Inspectia de licente si marci*)             |
           |__________________________________________________________|


    MODUL 4
     _________________________________________________________________
    |                                                                 |
    |                           SECRETAR DE STAT                      |
    |_________________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|            DIRECTIA FOND FORESTIER SI CINEGETIC          |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |    | DIRECTIA STRATEGII, REGLEMENTARI SILVICE SI RECONSTRUCTIE|
      |____|                        ECOLOGICA                         |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|         Serviciul managementul padurilor private         |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|            AGENTIA NATIONALA A ZONEI MONTANE*)          |
           |__________________________________________________________|


    MODUL 5
     _________________________________________________________________
    |                                                                 |
    |                           SECRETAR DE STAT                      |
    |_________________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |    | DIRECTIA GENERALA DE PATRIMONIU PUBLIC SI DE GESTIUNE A  |
      |    |                  MIJLOACELOR FINANCIARE                  |
      |    |__________________________________________________________|
      |      |     ___________________________________________________
      |      |____|   DIRECTIA BUGET, FINANTE SI INVESTITII BUGETARE  |
      |      |    |___________________________________________________|
      |      |     ___________________________________________________
      |      |    | DIRECTIA ECONOMICA, FONDURI SPECIALE SI PATRIMONIU|
      |      |____|                       PUBLIC                      |
      |           |___________________________________________________|
      |            ___________________________________________________
      |___________|               DIRECTIA JURIDICA                   |
      |           |___________________________________________________|
      |            ___________________________________________________
      |___________| DIRECTIA DE SALARIZARE SI MANAGEMENTUL RESURSELOR |
      |           |                       UMANE                       |
      |           |___________________________________________________|
      |            ___________________________________________________
      |___________|             Serviciul probleme speciale           |
      |           |___________________________________________________|
      |            ___________________________________________________
      |___________|               Serviciul administrativ             |
                  |___________________________________________________|

    MODUL 6
     _________________________________________________________________
    |                                                                 |
    |                           SECRETAR DE STAT                      |
    |_________________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____| DIRECTIA DE INTEGRARE EUROPEANA SI RELATII INTERNATIONALE|
      |    |__________________________________________________________|
      |      |     ___________________________________________________
      |      |____|           Serviciul de integrare europeana        |
      |      |    |___________________________________________________|
      |      |     ___________________________________________________
      |      |____|         Serviciul de relatii internationale       |
      |           |___________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|           DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE RURALA         |
           |__________________________________________________________|
             |     ___________________________________________________
             |____|          DIRECTIA DE STRATEGII SI PROGRAME        |
                  |___________________________________________________|


    MODUL 7
     _________________________________________________________________
    |                                                                 |
    |             AGENTIA NATIONALA SANITARA-VETERINARA*)             |
    |_________________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|             DIRECTIA DE SANATATE A ANIMALELOR            |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|     DIRECTIA DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA VETERINARA    |
      |    |__________________________________________________________|
      |     __________________________________________________________
      |____|          DIRECTIA DE POLITIE SANITARA VETERINARA         |
           |__________________________________________________________|


    MODUL 8
     _________________________________________________________________
    |                                                                 |
    |                           SECRETAR DE STAT                      |
    |_________________________________________________________________|
      |    ___________________________________________________________
      |___|Directia relatii cu Parlamentul si organizatii parteneriale|
          |___________________________________________________________|

    MODUL 9

     _________________________________________________________________
    |                                                                 |
    |             Directia de informare si relatii publice            |
    |_________________________________________________________________|

------------
    *) Se organizeaza ca directie generala
    *) Se organizeaza ca directie
    *) Se organizeaza ca serviciu

    ANEXA 2

                               UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
________________________________________________________________________________
Nr.                           Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________________________
  I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat

  1. Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si
     a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate si unitatile
     subordonate
  2. Agentia Nationala de Consultanta Agricola
  3. Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
     "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
  4. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara
  5. Centrul de Calcul
  6. Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati
  7. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
  8. Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic
  9. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si
     Produse Vegetale

     NOTA:
     Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevazute la cap. I este de 6.373

 II. Institutii publice finantate de la bugetul de stat si din venituri
     extrabugetare

  1. Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti -
     servicii publice descentralizate
  2. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara
  3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz
     Veterinar
  4. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala
  5. Agentia SAPARD
  6. Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor
  7. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului
     saditor
  8. Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor
  9. Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse
     Vitivinicole

     NOTA:
     Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevazute la cap. II este de 4.122

III. Alte unitati finantate din venituri extrabugetare

  1. Agentia Domeniilor Statului
  2. Institutul de Bioresurse Alimentare
  3. Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene din subordinea
     directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene

 IV. Unitati cu finantare externa si de la bugetul de stat

     - Unitati de management al proiectului (UMP)
________________________________________________________________________________

                            UNITATILE
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
__________________________________________________________________
Nr.                         Denumirea unitatii
crt.
__________________________________________________________________
  1. Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
  2. Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A.
  3. Societatea Nationala a Produselor Agricole - S.A.
  4. Societatea Comerciala de Cercetare-Dezvoltare "Ceder" - S.A.
  5. Regia Nationala a Padurilor
  6. Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A.*)
  7. Societatea Nationala "Institutul Pasteur" - S.A.*)
__________________________________________________________________
    *) In limita capitalului detinut de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

                               UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

    - Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (sursa de finantare: venituri extrabugetare)

    ANEXA 3

                                LISTA
cuprinzand inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic
________________________________________________________________________________
Nr.     Denumirea unitatii                      Sediul            Zona deservita
crt.                                         (localitatea)          (judetul)
________________________________________________________________________________
  1. Inspectoratul teritorial de regim   Bacau, str. Nicolae    Bacau, Neamt,
     silvic si cinegetic Bacau           Titulescu nr. 15       Vaslui
  2. Inspectoratul teritorial de regim   Bistrita, str. General Bistrita-Nasaud,
     silvic si cinegetic Bistrita        Grigore Balan nr. 21   Mures
  3. Inspectoratul teritorial de regim   Brasov, str. Closca    Brasov, Sibiu
     silvic si cinegetic Brasov          nr. 31
  4. Inspectoratul teritorial de regim   Bucuresti, bd Magheru  Calarasi,
     silvic si cinegetic Bucuresti       nr. 31, sectorul 1     Giurgiu,
                                                                Ialomita, Ilfov,
                                                                Teleorman
  5. Inspectoratul teritorial de regim   Buzau, str. Maresal    Braila, Buzau,
     silvic si cinegetic Buzau           Antonescu nr. 5        Constanta,
                                                                Galati, Vrancea,
                                                                Tulcea
  6. Inspectoratul teritorial de regim   Resita, str. Petru     Caras-Severin
     silvic si cinegetic Caras-Severin   Maior nr. 69A
  7. Inspectoratul teritorial de regim   Sfantu Gheorghe,       Covasna
     silvic si cinegetic Covasna         str. Karoly nr. 5A
  8. Inspectoratul teritorial de regim   Targu Jiu, str.        Gorj, Mehedinti,
     silvic si cinegetic Gorj            Colonel Dumitru        Dolj
                                         Petrescu nr. 3
  9. Inspectoratul teritorial de regim   Miercurea-Ciuc, str.   Harghita
     silvic si cinegetic Harghita        George Cosbuc nr. 78
 10. Inspectoratul teritorial de regim   Deva, str. Mihai       Alba, Hunedoara
     silvic si cinegetic Hunedoara       Viteazul nr. 10
 11. Inspectoratul teritorial de regim   Ploiesti, str. Iuliu   Dambovita,
     silvic si cinegetic Prahova         Maniu nr. 3            Prahova
 12. Inspectoratul teritorial de regim   Satu Mare, Str.        Maramures,
     silvic si cinegetic Satu Mare       Fabricii nr. 80        Satu Mare
 13. Inspectoratul teritorial de regim   Zalau, str. 1 Mai      Bihor,
     silvic si cinegetic Salaj           nr. 1                  Cluj, Salaj
 14. Inspectoratul teritorial de regim   Suceava, str. 1 Mai    Botosani, Iasi,
     silvic si cinegetic Suceava         nr. 6                  Suceava
 15. Inspectoratul teritorial de regim   Timisoara, str.        Arad, Timis
     silvic si cinegetic Timis           16 Februarie nr. 7
 16. Inspectoratul teritorial de regim   Ramnicu Valcea,        Arges, Olt,
     silvic si cinegetic Valcea          str. Carol I nr. 37    Valcea
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 362/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 362 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 362/2002
Hotărârea 739 2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului
Hotărârea 603 2003
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
Hotărârea 297 2003
pentru infiintarea, organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu
Hotărârea 7 2003
privind infiintarea pe langa Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor a unei activitati finantate integral din venituri proprii
OUG 139 2002
privind desfiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor
Hotărârea 1163 2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
Hotărârea 955 2002
privind organizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor
Hotărârea 849 2002
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Piscicole
Hotărârea 629 2002
privind aprobarea unor masuri organizatorice in implementarea Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de stimulare a precipitatiilor si finantarea activitatilor prevazute pentru etapa a III-a - 2002, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu