Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 335 din 18 martie 2004

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind calatoriile reciproce ale cetatenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004

ACT EMIS DE:     GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 259 din 24 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind calatoriile reciproce ale cetatenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         George Ciamba,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                                ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind calatoriile reciproce ale cetatenilor lor

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia, denumite in continuare parti contractante,
    animate de dorinta de a dezvolta in continuare relatiile dintre cele doua state si de a promova cu buna-credinta afacerile conduse de catre cetatenii lor pe teritoriul statului celeilalte parti contractante,
    in vederea facilitarii si reglementarii calatoriilor reciproce ale cetatenilor celor doua state,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    (1) Cetatenii statelor partilor contractante, detinatori de pasapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale valabile, pot intra si ramane pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, fara viza, pentru o perioada de sedere de pana la 90 (nouazeci) de zile.
    (2) Lista documentelor de calatorie folosite de catre cetatenii statelor partilor contractante este prezentata in anexa nr. 1 la prezentul acord.
    Art. 2
    (1) Membrii misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale statelor partilor contractante pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, detinatori de pasapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale valabile, precum si membrii familiilor lor sunt scutiti de vize pe toata durata misiunii titularilor.
    (2) Membrii delegatiilor oficiale ale oricareia dintre partile contractante si persoanele care insotesc delegatiile vor intra fara viza pe teritoriul statului celeilalte parti contractante. Lista privind componenta delegatiei si persoanele ce o insotesc va fi comunicata in avans celeilalte parti contractante.
    (3) Prevederile alin. (1) al prezentului articol se aplica, de asemenea, cetatenilor statelor partilor contractante care sunt angajati, acreditati pe langa reprezentantele organizatiilor internationale care au sediul pe teritoriile statelor partilor contractante, indiferent de tipul pasaportului, dupa notificarea prealabila a reprezentantei in cauza.
    Art. 3
    (1) Cetatenii statelor partilor contractante, membri ai echipajelor navelor si aeronavelor si ai echipelor de cai ferate, apartinand companiilor celor doua tari, care efectueaza curse regulate, sunt scutiti de vize pe baza de liste nominale.
    (2) Scutirile de viza se aplica si cetatenilor statelor partilor contractante, angajati ai companiilor din statul unei parti contractante, care desfasoara in mod regulat activitati de transport pe calea aerului, apei sau caile ferate, cu conditia ca aceste persoane sa fie notificate de companiile respective ca sunt reprezentantii acestora sau ca lucreaza in cadrul unui birou al companiei respective care functioneaza pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    (3) In cazul unui schimb obligatoriu de personal (imbolnavire, ranire, moarte, defectiune tehnica, conditii meteorologice proaste), membrii echipajului si inlocuitorii acestora vor fi scutiti de viza.
    Art. 4
    (1) Cetatenii statelor partilor contractante, detinatori de pasapoarte simple valabile, eliberate de autoritatile competente nationale, pot intra si ramane pe teritoriul statului celeilalte parti contractante numai pe baza de vize.
    (2) Vizele se elibereaza numai de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale celor doua state, cu plata taxelor consulare, in conformitate cu legislatia din statul fiecarei parti contractante.
    (3) Cetatenii statelor partilor contractante, detinatori ai unui permis de sedere valabil eliberat de un stat membru al Uniunii Europene, Elvetia, Canada, S.U.A. sau Japonia, pot intra si ramane pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, fara viza, pentru o perioada de pana la 30 (treizeci) de zile.
    (4) Cererile de viza inaintate de catre cetatenii statelor partilor contractante in scopuri turistice, care nu cad sub incidenta prevederilor alin. (3) al prezentului articol, vor fi procesate in termen de pana la 15 (cincisprezece) zile lucratoare.
    Art. 5
    (1) Cetatenii statelor partilor contractante, conducatori de mijloace de transport auto de marfa sau persoane, vor obtine viza cu multiple intrari valabile pentru un an, cu drept de sedere pana la 5 (cinci) zile de la data intrarii, pe baza de liste schimbate pe cale diplomatica. Durata totala a sederilor nu va putea depasi 90 (nouazeci) de zile intr-un interval de 6 (sase) luni. Solicitarile de viza vor fi procesate in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare.
    (2) Cetatenii turci, detinatori ai unei vize Schengen valabile, vor tranzita teritoriul Romaniei fara viza, in maximum 5 (cinci) zile, dar fara a depasi termenul de valabilitate al vizei Schengen.
    (3) Cetatenii romani posesori de vize ale statului de destinatie vor tranzita teritoriul Republicii Turcia in maximum 5 (cinci) zile, fara viza.
    Art. 6
    (1) Cetatenii statelor partilor contractante, oameni de afaceri sau reprezentanti ai companiilor comerciale, vor obtine vize de scurta sedere cu multiple intrari, valabile pe o perioada de un an, cu drept de sedere pentru maximum 90 (nouazeci) de zile intr-o perioada de 6 (sase) luni de la data primei intrari, cu un document de calatorie valabil si numai in baza unei scrisori de recomandare din partea camerelor de comert sau a altor comitete economice relevante mentionate in anexa nr. 2 la prezentul acord. Anexa nr. 2 va fi actualizata in timp util prin note schimbate pe cai diplomatice. Scrisorile de recomandare vor fi eliberate in conformitate cu criteriile prevazute in anexa nr. 3 la prezentul acord. Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale partilor contractante vor acorda vizele, de regula, in termen de o zi lucratoare.
    (2) Cetatenii statelor partilor contractante, oameni de afaceri sau reprezentanti ai companiilor comerciale, detinatori ai unui permis de sedere valabil eliberat de un stat membru al Uniunii Europene, Elvetia, Canada, S.U.A. sau Japonia, vor putea intra si ramane pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, in scop de afaceri, fara viza, pentru o perioada de pana la 30 (treizeci) de zile, dar fara sa depaseasca perioada de valabilitate a permisului de sedere.
    Art. 7
    Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor partilor contractante vor acorda, cu avizul autoritatilor competente ale partilor contractante, vize de lunga sedere lectorilor, cadrelor didactice, reprezentantilor cultelor religioase care desfasoara activitati pe teritoriile statelor celor doua parti contractante in baza unor acorduri bilaterale si/sau programe de schimb in concordanta cu acordurile incheiate intre cele doua state/guverne, precum si pentru corespondentii rezidenti ai mass-media. Pentru detinatorii acestui tip de viza, autoritatile competente ale partilor contractante vor putea elibera permise de sedere temporara, valabile pentru cel mult 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru perioade similare.
    Art. 8
    Partile contractante vor acorda prioritate procesarii solicitarilor de viza pentru reunificarea familiala.
    Art. 9
    (1) Cetatenii statului unei parti contractante sunt obligati sa respecte legislatia in vigoare pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    (2) Persoanele care incalca prevederile prezentului acord se vor supune sanctiunilor stabilite de legislatia nationala a partilor contractante si procedurilor de readmisie.
    Art. 10
    Prezentul acord nu aduce atingere dreptului partilor contractante de a refuza intrarea sau sederea, pe teritoriile statelor lor, persoanelor declarate indezirabile, respectiv acelor persoane care nu indeplinesc conditiile de intrare sau sedere.
    Art. 11
    Cetatenii statului oricareia dintre partile contractante, ale caror documente de calatorie au fost pierdute, deteriorate, distruse ori au disparut pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, sunt obligati sa prezinte o declaratie la autoritatile competente ale acestui stat, care vor elibera o adeverinta in acest sens, pe baza careia reprezentanta diplomatica sau consulara a statului ai carui cetateni sunt persoanele in cauza le va elibera un nou document de calatorie. Iesirea de pe teritoriul statului celeilalte parti contractante se face pe baza noului document de calatorie si a adeverintei eliberate de catre autoritatile competente, nefiind necesar nici un alt permis.
    Art. 12
    Aplicarea prezentului acord poate fi suspendata temporar, in parte sau in totalitate, de catre oricare dintre partile contractante, pentru motive ce tin de ordinea publica, siguranta sau sanatate publica. Partea contractanta care a initiat suspendarea, respectiv incetarea suspendarii, notifica imediat celeilalte parti contractante luarea acestei masuri, in scris, pe cale diplomatica. Suspendarea, respectiv incetarea suspendarii, intra in vigoare de la data primirii notificarii de catre cealalta parte contractanta.
    Art. 13
    (1) In decurs de 30 (treizeci) de zile de la semnarea prezentului acord, partile contractante isi vor trimite reciproc, pe cale diplomatica, specimenele documentelor de calatorie mentionate in anexa nr. 1, precum si descrierea acestora.
    (2) In cazul in care, dupa intrarea in vigoare a prezentului acord, oricare dintre partile contractante modifica documentele de calatorie mentionate in anexa nr. 1 sau introduce noi documente de calatorie, aceasta va notifica celeilalte parti contractante, pe cale diplomatica, cu 30 (treizeci) de zile inainte de punerea lor in circulatie, anexand specimenele, precum si descrierea acestora.
    Art. 14
    Partile contractante isi vor notifica reciproc, pe cai diplomatice, indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului acord. Prezentul acord intra in vigoare la data primirii ultimei notificari.
    Art. 15
    Prezentul acord isi poate inceta valabilitatea prin acordul comun al partilor contractante sau poate fi denuntat de catre oricare dintre partile contractante printr-o nota verbala adresata celeilalte parti contractante. In acest caz acordul isi inceteaza valabilitatea in cea de-a 60-a zi dupa primirea notificarii.
    Semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, turca si engleza, toate textele fiind egal autentice. In cazul divergentelor in interpretarea prevederilor prezentului acord, textul in limba engleza prevaleaza.

                           Pentru Guvernul Romaniei,
                              Cristian Diaconescu,
                                secretar de stat

                        Pentru Guvernul Republicii Turcia,
                                 Omer Zeytinoglu,
                    ambasadorul Republicii Turcia la Bucuresti

    ANEXA 1

    Lista documentelor de calatorie utilizate de cetatenii romani:
    a) pasaport simplu;
    b) pasaport diplomatic;
    c) pasaport de serviciu;
    d) pasaport consular/titlu de calatorie;
    e) carnet de marinar;
    f) certificat de apartenenta la un echipaj.

    Lista documentelor de calatorie utilizate de cetatenii turci:
    a) pasaport simplu;
    b) pasaport diplomatic;
    c) pasaport special;
    d) pasaport de serviciu;
    e) pasaport consular/titlu de calatorie;
    f) carnet de marinar;
    g) certificat de apartenenta la un echipaj;
    h) certificat de cale ferata.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

       LISTA CAMERELOR DE COMERT SAU ALTOR COMITETE ECONOMICE RELEVANTE

    A. ROMANIA

    1. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - ALBA
    2. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - ARGES
    3. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - ARAD
    4. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - BACAU
    5. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - BIHOR
    6. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - NASAUD, BIROUL BISTRITA
    7. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - BOTOSANI
    8. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - BRASOV
    9. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - BRAILA
    10. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - BUZAU
    11. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - CARAS-SEVERIN
    12. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - CALARASI
    13. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - CLUJ
    14. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - CLUJ, BIROUL DEJ
    15. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - CLUJ, BIROUL HUEDIN
    16. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - CLUJ, BIROUL TURDA
    17. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA - CONSTANTA
    18. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA - CONSTANTA, BIROUL CONSTANTA
    19. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA - CONSTANTA, BIROUL MANGALIA
    20. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - COVASNA
    21. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - DAMBOVITA
    22. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - DOLJ
    23. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - GALATI
    24. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - GALATI, BIROUL TECUCI
    25. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - GIURGIU
    26. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - GORJ
    27. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - HARGHITA
    28. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - HUNEDOARA
    29. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - HUNEDOARA, BIROUL PETROSANI
    30. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - IALOMITA
    31. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - IASI
    32. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - IASI, BIROUL PASCANI
    33. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - ILFOV
    34. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - MARAMURES
    35. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - MEHEDINTI
    36. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - MURES
    37. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - NEAMT
    38. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - OLT
    39. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - PRAHOVA
    40. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - SATU MARE
    41. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - SALAJ
    42. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - SIBIU
    43. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - SUCEAVA
    44. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - TELEORMAN
    45. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - TIMIS
    46. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - TIMIS, BIROUL LUGOJ
    47. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - TULCEA
    48. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - VASLUI
    49. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - VALCEA
    50. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA - VRANCEA
    51. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI
    52. ASOCIATIA NATIONALA A EXPORTATORILOR SI IMPORTATORILOR A ROMANIEI (ANEIR)
    53. ASOCIATIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR A ROMANIEI
    54. ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR ROMANESTI
    55. ASOCIATIA FABRICANTILOR DE MOBILA A ROMANIEI
    56. ASOCIATIA ORGANIZATORILOR ROMANI DE TARGURI SI EXPOZITII
    57. ASOCIATIA FABRICANTILOR SI IMPORTATORILOR DE AUTOMOBILE (APIA)
    58. ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI A ROMANIEI
    59. ASOCIATIA NATIONALA A FURNIZORILOR DE SERVICII DE INTERNET (ANISP)
    60. ASOCIATIA NATIONALA A AGENTIILOR ROMANE DE TURISM
    61. ASOCIATIA NATIONALA DE TURISM RURAL, ECOLOGIC SI CULTURAL (ANTREC)
    62. ASOCIATIA NATIONALA A FURNIZORILOR DE SERVICII DE SECURITATE
    63. ASOCIATIA NATIONALA A INDUSTRIEI PRODUCATOARE DE SOFT SI SERVICII
    64. UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR DIN ROMANIA
    65. ASOCIATIA ROMANA PENTRU CALITATE
    66. ASOCIATIILE ROMANESTI PENTRU OPERATIUNI BANCARE

    B. REPUBLICA TURCIA

                         UNIUNI ALE EXPORTATORILOR

    1. UNIUNEA EXPORTATORILOR TEXTILISTI ISTANBUL
    2. UNIUNEA EXPORTATORILOR EGEENI
    3. UNIUNEA EXPORTATORILOR MEDITERANEENI
    4. UNIUNEA EXPORTATORILOR - ULUDAG
    5. UNIUNEA EXPORTATORILOR - ANTALYA
    6. UNIUNEA EXPORTATORILOR DIN ANATOLIA DE SUD-EST
    7. UNIUNEA EXPORTATORILOR TEXTILISTI - DENIZLI
    8. UNIUNEA EXPORTATORILOR DIN BAZINUL MARII NEGRE
    9. UNIUNEA EXPORTATORILOR DIN ANATOLIA CENTRALA
    10. UNIUNEA EXPORTATORILOR DIN ANATOLIA DE EST
    11. UNIUNEA EXPORTATORILOR - ISTANBUL
    12. UNIUNEA EXPORTATORILOR DE MINERALE SI METALE - ISTANBUL
    13. UNIUNEA EXPORTATORILOR DIN ESTUL MARII NEGRE

                     CAMERE DE COMERT SI INDUSTRIE

    1. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ADAPAZARI
    2. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE AFYON
    3. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE AKSARAY
    4. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ALANYA
    5. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE AMASYA
    6. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ANAMUR
    7. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ANTAKYA
    8. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ANTALYA
    9. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BABAESKI
    10. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BIGA
    11. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BILECIK
    12. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BOLU
    13. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BURSA
    14. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CANAKKALE
    15. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CORLU
    16. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CORUM
    17. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE DIYARBAKIR
    18. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE DUZCE
    19. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE EDIRNE
    20. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ELAZIG
    21. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ELBISTAN
    22. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ERDEMLI
    23. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ERZINCAN
    24. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ERZURUM
    25. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE GELIBOLU
    26. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE GEMLIK
    27. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE GEREDE
    28. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE GIRESUN
    29. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE HAYRABOLU
    30. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ISKENDERUN
    31. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ISPARTA
    32. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE KAHRAMANMARAS
    33. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE KARABUK
    34. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE KESAN
    35. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE KIRKLARELI
    36. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE KUTAHYA
    37. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE LULEBURGAZ
    38. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MALATYA
    39. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MALKARA
    40. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MANISA
    41. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MERSIN
    42. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE NEVSEHIR
    43. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ORHANGAZI
    44. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SALIHLI
    45. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SAMSUN
    46. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE TARSUS
    47. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE TEKIRDAG
    48. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE TRABZON
    49. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE TURGUTLU
    50. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE USAK
    51. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE YALOVA
    52. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ZONGULDAK
    53. CAMERA DE COMERT $1 INDUSTRIE CERKEZKOY
    54. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE IZNIK

                             CAMERE DE INDUSTRIE

    1. CAMERA DE INDUSTRIE ADANA
    2. CAMERA DE INDUSTRIE ANKARA
    3. CAMERA DE INDUSTRIE BALIKESIR
    4. CAMERA DE INDUSTRIE DENIZLI
    5. CAMERA DE INDUSTRIE A REGIUNII EGE
    6. CAMERA DE INDUSTRIE ESKISEHIR
    7. CAMERA DE INDUSTRIE GAZIANTEP
    8. CAMERA DE INDUSTRIE ISTANBUL
    9. CAMERA DE INDUSTRIE AYSERI
    10. CAMERA DE INDUSTRIE KOCAELI
    11. CAMERA DE INDUSTRIE KONYA

                             CAMERE DE COMERT

    1. CAMERA DE COMERT ADANA
    2. CAMERA DE COMERT ALIAGA
    3. CAMERA DE COMERT ANKARA
    4. CAMERA DE COMERT AYDIN
    5. CAMERA DE COMERT BALIKESIR
    6. CAMERA DE COMERT BODRUM
    7. CAMERA DE COMERT BULDAN
    8. CAMERA DE COMERT CEYHAN
    9. CAMERA DE COMERT DENIZLI
    10. CAMERA DE COMERT ESKISEHIR
    11. CAMERA DE COMERT GAZIANTEP
    12. CAMERA DE COMERT GEBZE
    13. CAMERA DE COMERT ISTANBUL
    14. CAMERA DE COMERT IZMIR
    15. CAMERA DE COMERT IZMIT
    16. CAMERA DE COMERT KAYSERI
    17. CAMERA DE COMERT KONYA
    18. CAMERA DE COMERT KUSADASI
    19. CAMERA DE COMERT KORFEZ
    20. CAMERA DE COMERT MARMARIS
    21. CAMERA DE COMERT MUGLA
    22. CAMERA DE COMERT NAZILLI
    23. CAMERA DE COMERT ODEMIS
    24. CAMERA DE COMERT SEREFLIKOCHISAR
    25. CAMERA DE COMERT SOKE

                           CAMERE DE NAVIGATIE

    1. CAMERA DE NAVIGATIE A REGIUNILOR IST MARMARA. EGE. ADZ. KDZ.
    2. CAMERA DE NAVIGATIE MERSIN

                             ALTE INSTITUTII

    1. ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI SI INDUSTRIASILOR TURCI (TUSIAD)
    2. COMITETUL PENTRU RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE (DEIK)
    3. BURSA DE VALORI ISTANBUL (IMKB)
    4. ASOCIATIA AGENTIILOR DE TURISM DIN TURCIA (TURSAB)
    5. UNIUNEA CAMERELOR DE COMERT, INDUSTRIE SI COMERT MARITIM (TOBB)
    6. ASOCIATIA EXPORTATORILOR TURCI (TIM)
    7. ASOCIATIA TRANSPORTATORILOR INTERNATIONALI RUTIERI (UND)
    8. ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR TURCI (TMB)
    9. ASOCIATIA BANCILOR DIN TURCIA (TBB)
    10. ASOCIATIA RO-RO A OPERATORILOR NAVALI SI A TRANSPORTATORILOR MICSTI
    11. UNIUNEA CAMERELOR INGINERILOR SI ARHITECTILOR DIN TURCIA (TMMOB)

    ANEXA 3

    Criteriile pentru eliberarea scrisorilor de recomandare mentionate la art. 6, de catre organizatiile prevazute in anexa nr. 2, sunt:
    - pozitia solicitantului in cadrul companiei;
    - profilul companiei (date despre natura, locul si durata activitatii sale);
    - ultimul bilant disponibil al companiei;
      compania sa fie membra de cel putin un an a camerei de comert sau a altor organizatii economice relevante;
      scopul specific al sederii pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, incluzand numele partenerilor locali, daca este cazul.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 335/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 335 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 335/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu