E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2494 din 31 decembrie 1969

pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul muncii si ocrotirilor sociale

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 158 din 31 decembrie 1969


SmartCity3


    CAP. 1
    CONTRAVENTII LA NORMELE SI DISPOZITIILE LEGALE DE PROTECTIE A MUNCII

    Art. 1
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 - 3000 lei:
    a) nerespectarea normelor de protectie a muncii la proiectarea, executarea si amplasarea constructiilor, agregatelor masinilor, utilajelor, instalatiilor si dispozitivelor;
    b) darea in exploatare fara receptie sau mentinerea in functiune, totala sau partiala, a constructiilor, agregatelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor, dispozitivelor si verificatoarelor noi sau reparate, precum si introducerea unor procese tehnologice care nu corespund normelor de protectie a muncii;
    c) importul unor agregate, masini, utilaje, instalatii, dispozitive si introducerea unor procese tehnologice din alte tari care nu corespund normelor de protectie a muncii din Republica Socialista Romania sau punerea in functiune a acestora;
    d) utilizarea in mod necorespunzator a instalatiilor de iluminat; folosirea tensiunilor periculoase si neasigurarea sau nefolosirea instalatiilor de iluminat de constructie speciala pentru iluminarea locurilor de munca de la suprafata sau a excavatiilor subterane unde exista pericole de incendii sau explozii;
    e) omologarea de agregate, masini, utilaje, instalatii si dispozitive fara a corespunde normelor si dispozitiilor legale de protectie a muncii, introducerea lor in fabricatie astfel omologate sau neomologate, precum si introducerea unor metode noi de exploatare a zacamintelor de substante minerale utile neavizate si neaprobate de organele competente;
    f) neintocmirea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor miniere care necesita masuri speciale de siguranta (exploatarea pilierilor de siguranta a unor straturi sudminate sau a zonelor cu pericol de eruptii de apa, gaze sau material marunt; lucrari de redeschidere a unor mine sau sectoare);
    g) neasigurarea sau nerespectarea in locuri de munca din subteran, a masurilor privind prevenirea sau combaterea incendiilor, autoaprinderilor, exploziilor si eruptiilor, precum si folosirea focurilor deschise si fumatul unde acestea sunt interzise; savarsirea unor asemenea contraventii in locurile de munca de la suprafata se sanctioneaza potrivit hotarari privind paza contra incendiilor.
    h) neluarea masurilor de protectie a muncii privind depozitarea, transportul, manipularea sau utilizarea materialelor toxice, corosive, inflamabile, explozive sau radioactive ori a deseurilor rezultate.
    Art. 2
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 -1000 lei;
    a) producerea, importul sau punerea in circulatie a unor echipamente de protectie si de lucru care nu sunt avizate de Ministerul Muncii, sau fara respectarea avizului acestuia;
    b) neluarea sau nerespectarea masurilor de protectie a muncii cu privire la executarea unor lucrari speciale, la inaltime in medii nocive, in aer comprimat sau rarefiat, cu utilizarea de substante sau procese tehnologice noi, precum si neintroducerea de programe pentru lucrari speciale care impun luarea de masuri suplimentare de protectie a muncii;
    c) neluarea sau nerespectarea masurilor de siguranta prevazute in normele de protectie a muncii si alte dispozitii normative la executarea sapaturilor la suprafata solului, a excavatiilor subterane, forajelor si altor lucrari asemanatoare, precum si neluarea masurilor pentru prevenirea alunecarilor de teren;
    d) neindeplinirea masurilor de protectie a muncii pentru asigurarea exploatarii fara pericole a instalatiilor de sudare, a recipientelor - butelii cu gaze comprimate sau lichefiate - a lampilor de benzina, a instalatiilor mecanice sau de presiune, a conductelor prin care circula fluide sub presiune si a altor asemenea instalatii sau aparate;
    e) nerespectarea normelor de protectie a muncii pentru mentinerea in stare de buna functionare si fara pericole de accidentare, a agregatelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor si dispozitivelor de protectie a muncii, precum si a celor privind revizuirea periodica ori repararea la timp a acestora;
    f) neluarea masurilor de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor electrice precum si a celor pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si a descarcarilor atmosferice;
    g) neasigurarea functionarii in conditii de securitate a mijloacelor de transport si de ridicat, cum sunt autovehiculele - in incinta unitatii sau pe trasee in afara drumurilor publice - locomotivele, vagoanele, vagonetele, tractoarele moto-drezine, transbordoarele, macaralele si altele, precum si a mecanismelor si dispozitivelor aferente;
    h) neintocmirea sau netinerea la curent a planurilor topografice miniere, a schemelor de aeraj, precum si a evidentelor aerajului minier;
    i) nedeterminarea continutului de gaze sau pulberi de mina in exploatarile miniere si neintocmirea documentatiilor cu privire la clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze sau a locurilor de munca in functie de continutul in bioxid de siliciu;
    j) livrarea si depozitarea produselor toxice, corosive, inflamabile, explozive sau radioactive in ambalaje necorespunzatoare, neetichetate, precum si neindicarea pe acestea a pericolului ce-l prezinta si a masurilor de securitate ce trebuie respectate;
    k) incalcarea dispozitiilor legale referitoare la declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si a celor referitoare la asigurarea si utilizarea fondurilor de protectie a muncii;
    l) efectuarea de transporturi manuale sau mecanizate in lucrari miniere cu gabarit necorespunzator;
    m) neaplicarea parametrilor stabiliti in proiectele metodelor de exploatare si nerevizuirea documentatiilor tehnice privind sustinerea lucrarilor miniere la fiecare schimbare a conditiilor de zacamant.
    Art. 3
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 - 800 lei:
    a) neingradirea cu balustrade a golurilor, sapaturilor, fundatiilor, fintinilor parasite, puturilor si luminatoarelor, neinstalarea gratarelor la suitori; neingradirea si nesemnalizarea gropilor si a cavitatilor mari create la suprafata solului in urma prabusirii si surparii excavatiilor subterane, a bazinelor, santurilor, excavatiilor subterane parasite sau inchise si altor asemenea situatii;
    b) neprevederea sau neutilizarea dispozitivelor de protectie la organele de masini in miscare, precum si neasigurarea inchiderii accesului la instalatiile cu functionare nesupravegheata ce prezinta pericol de accidentare;
    c) neluarea de masuri tehnice si organizatorice pentru reducerea sub limitele admise a radiatiilor calorice, zgomotelor si vibratiilor, sau neluarea masurilor tehnice si organizatorice pentru protejarea angajatilor fata de efectul nociv al radiatiilor calorice, zgomotelor si vibratiilor de la locul de munca;
    d) neprevederea iluminatului de siguranta - pentru cazuri de avarie sau evacuare - la locurile de munca de la suprafata, stabilite prin actele normative in vigoare, precum si neasigurarea iluminatului de siguranta fix si portativ din subteran, corespunzator categoriei in care este clasificata mina din punct de vedere al prezentei si al debitului de metan;
    e) neluarea masurilor de protectie a muncii, privitoare la munca prestata in locuri cu conditii deosebite de munca, precum  si incalcarea dispozitiilor legale privind conditiile de munca ale tinerilor si femeilor, timpul de lucru si timpul de odihna.
    Art. 4
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 - 500 lei:
    a) nesesizarea organelor competente asupra pericolului de accidentare pe care-l prezinta starea de degradare a cladirilor si anexelor acestora, in care se desfasoara activitati economice administrative, sanitare sau social-culturale, precum si neluarea de masuri imediate pentru inlaturarea lui prin lucrari de intretinere sau reparare;
    b) nerespectarea masurilor de protectie a muncii cu privire la depozitarea si stivuirea materiilor prime, produselor finite, semifabricatelor si ambalajelor;
    c) nerespectarea normelor de protectie a muncii privind organizarea, efectuarea si supravegherea operatiilor de incarcare, descarcare si transport a agregatelor, masinilor, utilajelor, pieselor, materialelor si produselor de orice fel;
    d) nerespectarea masurilor de protectie a muncii cu privire la transportul de persoane si materiale in incinta unitatii sau pe trasee din afara drumurilor publice;
    e) incredintarea sau permiterea executarii, respectiv conducerii sau supravegherii lucrarilor ori a agregatelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor si dispozitivelor, precum si a manipularii materialelor explozive sau a substantelor radioactive, de catre persoane necalificate in meseria respectiva sau neautorizate;
    f) nerespectarea normelor de protectie a muncii in timpul curatirii, intretinerii sau repararii agregatelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor si dispozitivelor;
    g) nesemnalizarea pericolelor in vederea avertizarii persoanelor care-si desfasoara activitatea in mod obisnuit sau ocazional in locurile si zonele periculoase, prin tablii, indicatoare de securitate standardizate sau prin alte mijloace luminoase sau acustice, ori distrugerea acestora;
    h) nerespectarea masurilor de protectie a muncii privind organizarea locurilor de munca, intretinerea si marcarea cailor de acces din interiorul si exteriorul sectiilor, sectoarelor, intretinerea cailor de transport, circulatiei de aeraj din subteran, precum  si blocarea acestora sau a trecerilor;
    i) nerespectarea obligatiilor privind acordarea echipamentului de protectie si de lucru, corecta folosire, pastrare, intretinere, denocivizare si reparare a acestuia;
    j) neefectuarea instructajului de protectie a muncii sau efectuarea acestuia in mod necorespunzator, precum si necompletarea sau completarea neconforma a fiselor de instructaj;
    k) neintocmirea sau neafisarea instructiunilor de aplicare a unor norme de protectie a muncii specifice locului de munca respectiv, conform prevederilor legale;
    l) nerespectarea masurilor de protectie a muncii cu privire la interdictia circulatiei pe vagoanete-carucioare sau benzi de transport in zonele de lucru miniere interzise, inclusiv in portiunile din galeriile electrificate;
    m) nerespectarea normelor de protectie a muncii cu privire la desfundarea rostogoalelor.
    Art. 5
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 100 - 300 lei:
    a) nerespectarea prevederilor privind propaganda protectiei muncii, neasigurarea sau neutilizarea mijloacelor de propaganda cum sunt afisele, panourile, pliantele si altele, precum distrugerea sau avarierea acestora;
    b) dotarea sau folosirea de scule care nu corespund normelor de protectie a muncii;
    c) folosirea necorespunzatoare sau neintretinerea utilajelor, aparaturii, sculelor, dispozitivelor sau verificatoarelor, precum si solicitarea acestora, in procesele tehnologice, peste limita de rezistenta admisa;
    d) neutilizarea dispozitivelor speciale si neluarea masurilor respective de protectie la scoaterea si punerea curelelor de transmisie, ungerea, reglarea agregatelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor, in timpul functionarii lor;
    e) schimbarea fara autorizare a destinatiei instalatiilor de ridicat si transportat, cum sunt macaralele, ascensoarele, podurile rulante, transbordoarele, autovehiculele, locomotivele si altele, daca prin aceasta se creeaza pericol de accidentare;
    f) avarierea sau indepartarea dispozitivelor de protectie de pe agregate, masini, utilaje si instalatii, precum si omiterea montarii lor;
    g) nefolosirea dispozitivelor si echipamentului de protectie si de lucru prevazute in normele si normativele in vigoare sau intrebuintarea acestora in alte scopuri;
    h) neluarea masurilor pentru instalarea si functionarea de hidranti si puncte de alimentare cu apa potabila;
    i) nerespectarea dispozitiilor legale privind intocmirea si trimiterea in termen a rapoartelor, datelor si darilor de seama in legatura cu situatia privind protectia muncii;
    j) nerespectarea normelor de protectie a muncii cu privire la copturirea fronturilor de lucru din subteran, respectiv la ringuirea fronturilor din cariera (exploatari miniere la zi);
    k) nerespectarea prevederilor monografiilor de armare la sustinerea lucrarilor miniere din subteran.
    Art. 6
    In cazul in care unele din contraventiile prevazute in articolele 1 - 5 inclusiv sunt savarsite de angajatii aflati in delegatie sau de orice alte persoane carora li s-a permis accesul in unitate, li se aplica o amenda de 50 - 150 lei in raport cu gravitatea contraventiei.
    Art. 7
    Neaducerea la indeplinire in termenele fixate a masurilor dispuse prin procesele-verbale intocmite de catre organele inspectiei de stat pentru protectia muncii, a celor prevazute in contractele colective sau stabilite prin ordinele si dispozitiile organelor ierarhic superioare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta pentru nerespectarea normelor de protectie a muncii in indeplinirea carora au fost dispuse acele masuri.

    CAP. 2
    CONTRAVENTII LA ALTE DISPOZITII LEGALE IN DOMENIUL MUNCII SI OCROTIRILOR SOCIALE.

    Art. 8
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 - 1000 lei:
    a) nerespectarea dispozitiilor legale privind comunicarea locurile vacante la oficiile fortei de munca;
    b) angajarea fara repartizarea emisa de organele de drept a persoanelor pentru care potrivit dispozitiilor legale in vigoare este necesara o asemenea repartizare;
    c) recrutarea fortei de munca necalificata fara respectarea dispozitiilor legale;
    d) incheierea contractului de munca de catre unitate fara prezentarea carnetului de munca in cazul persoanelor care au mai fost angajate, precum si intocmirea carnetului in termenul legal pentru cei noi angajati;
    e) degradarea, distrugerea ori pierderea carnetului de munca, de catre angajatul desemnat cu pastrarea acestui document in unitate;
    f) neinregistrarea in carnetul de munca, fara motive temeinice, in termenul prevazut de lege, a schimbarilor intervenite in situatia angajatului, precum si neeliberarea carnetului de munca angajatului la desfacerea contractului de munca.
    Art. 9
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 - 300 lei:
    a) pontarea inexacta a timpului efectiv lucrat de catre angajati, precum si raportarea eronata a indicilor de indeplinire a normelor si standului de realizare a sarcinilor din planul de normare;
    b) aplicarea de normativ si norme de munca pentru orice categorie de salariati, fara a avea aprobarea prevazuta in regulamentarile legale;
    c) nerespectarea de catre executanti pe locul de munca a parametrilor de functionare a masinilor, utilajelor si instalatiilor prevazute in documentatia tehnica primita la locul de munca, si care au fost luate in calcul la stabilirea normei de munca, conducand astfel la fortarea masinilor, utilajelor si instalatiilor sau la nerespectarea conditiilor de calitate a productiei ori la consum mare de scule.
    Art. 10
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 - 500 lei:
    a) neplata contributiei de asigurari sociale de catre persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat organizatiile socialiste, pentru angajatii lor, si neprezentarea la organele directiilor judetene pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si ale municipiului Bucuresti, la datele aratate in contractul de munca, a actelor necesare pentru vizarea periodica a acestuia;
    b) nedepunerea la oficiul de pensii, in termenul stabilit de lege, a dosarului de pensionare, completat potrivit legii, al angajatului care a solicitat inscrierea la pensie ori depunerea dosarului necompletat potrivit legii;
    c) necomunicarea in termenul legal la directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale, a incadrarii in munca a pensionarilor, in cazul in care aceasta comunicare este obligatorie.
    Art. 11
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 - 300 lei:
    a) neincheierea si neinregistrarea contractelor de ucenicie si nerespectarea de catre mestesugari a obligatiilor prevazute in aceste contracte;
    b) incalcarea de catre mestesugari a prevederilor legale cu privire la folosirea fortei de munca in atelierele proprii.

    CAP. 3
    CONSTATAREA CONTRAVENTIILOR SI APLICAREA SANCTIUNILOR

    Art. 12
    Contraventiile la normele privind protectia muncii se constata de catre inspectorii pentru protectia muncii din Ministerul Muncii si din cadrul directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale.
    Contraventiile la normele privind protectia muncii prevazute in art. 1 litera h, art. 2 litera c, litera e, si articolul 4 litera i, pot fi constatate de catre inspectorii sanitari de stat, medicii igienisti si epidemiologi din inspectoratele sanitare de stat si din policlinici, precum si de catre medicii dispensarelor din intreprinderi.
    Contraventiile la dispozitiile privind normarea muncii se constata de catre angajatii Ministerului Muncii, imputerniciti in acest scop.
    Contraventiile la normele privind plasarea in munca, incheierea, desfasurarea si incetarea contractului de munca, asigurarile sociale si pensiile, precum si exercitarea meseriilor de catre mestesugari in ateliere proprii, se constata de catre angajatii Ministerului Muncii si ai directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale anume imputerniciti in acest scop.
    Contraventiile, la oricare din normele prevazute in alineatele 1,2 si 4, pot fi constatate si de directorul directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si de sefii compartimentelor din Ministerul Muncii din care fac parte inspectorii, ori alti angajati imputerniciti.
    Art. 13
    Persoanele care, potrivit articolului 12, constata contraventiile aplica amenda prevazuta pentru contraventiile savarsite. In cazul contraventiilor constatate de organele medicale, amenda din prezenta hotarare se aplica conform procedurii prevazute in Hotararea Consiliului de Ministri privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si prevenire si de combatere a bolilor transmisibile.
    Amenzile pentru contraventiile constatate in domeniul protectiei muncii de alte persoane autorizate in acest scop, potrivit articolului 16 alineatul 5 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se aplica de catre inspectorii pentru protectia muncii din cadrul directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale, respectiv angajatii acestor directii imputerniciti sa constate contraventiile.
    Art. 14
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
    Plangerea se depune la organul din care face parte angajatul constatator si se solutioneaza dupa cum urmeaza:
    a) de catre conducatorul organului din care face parte agentul constatator, sau de catre alt angajat ierarhic superior agentului constatator in cazul contestatiilor constatate de catre:
    - sefii compartimentelor din Ministerul Muncii;
    - inspectorii pentru protectia muncii din Ministerul Muncii si din directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale;
    - alti angajati ai Ministerului Muncii si ai directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale;
    b) de catre conducatorul organului ierarhic superior, in cazul contraventiilor constatate de directorii directiilor pentru probleme de munca si ocrotiri sociale;
    c) de catre organele prevazute in Hotararea Consiliului de Ministri privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, in cazul contraventiilor la normele de protectie a muncii, prevazute in art. 2, litera e, art. 3 litera c si e si art. 4 litera i, constatate de catre inspectorii sanitari de stat, medicii igienisti si epidemiologi din inspectoratele sanitare de stat si din policlinici, precum si de catre medicii dispensarelor din intreprinderi.
    Art. 15
    In cazul contraventiilor constatate de catre persoanele prevazute in articolul 13 alineatul 2, plangerea se solutioneaza de catre directorul directiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sau de catre angajatul imputernicit de acesta.
    Art. 16
    In cazul contraventiilor prevazute in articolul 1 din prezenta hotarare, plangerea se solutioneaza de catre judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    Art. 17
    In masura in care prezenta hotarare nu dispune, contraventiilor prevazute in articolele 1   11 sunt aplicabile dispozitiile legii nr. 32 din 14 noiembrie 1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

                                                  


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2494/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2494 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu