Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 244 din 5 martie 2008

pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Moara Vlasiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Draganesti, Rafov, Dumbrava, Berceni, Barcanesti si Ploiesti" si a Hotararii Guvernului nr. 865/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti- Brasov, km 0+000-173+300"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 195 din 13 martie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. I.-Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 14 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, se completează cu poziţiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti- Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti", cu suma globală estimată de 12.413,78 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate pentru anul 2008, prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu destinaţia cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat, capitolul A „Obiective de investiţii în continuare", poziţia „Autostrada Bucureşti-Braşov".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 1.

Art. III. -Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 865/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000-173+300", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 13 august 2007, se completează cu poziţia prevăzută în anexa nr. 2.

Art. IV. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti- Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000-173+300", cu suma globală estimată de o mie lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate pentru anul 2008, prin Legea nr. 388/2007, cu destinaţia cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat, capitolul A „Obiective de investiţii în continuare", poziţia „Autostrada Bucureşti-Braşov".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilului cuprins în anexa nr. 2.

Art. V. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tanczos,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti"

Nr.

crt.

Judeţ

Unitate administrativ- teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului (mp)

Suprafaţa construcţiilor

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători

0

1

2

3

4

5

6

7

„1275

Prahova

Com. Bărcăneşti

2156/1

6200

101,09

0

Stan Gh. Gheorghe III

1276

Prahova

Com. Bărcăneşti

2090/1

2800

624,58

0

Stan Ghe. Paraschiva, Oprea Ghe. Ana

1277

Prahova

Com. Bărcăneşti

2120/1

400

89,63

0

Stan Ghe. Paraschiva, Oprea Ghe. Ana

1278

Prahova

Com. Bărcăneşti

497/1

3900

856,53

0

Oprea Vasilica, Oprea Jan

1279

Prahova

Com. Bărcăneşti

1988/1

5200

26,99

0

Tufan Gheorghe Dumitru

1280

Prahova

Com. Bărcăneşti

1987/1

5200

132,87

0

Tufan Gheorghe Dumitru

1281

Prahova

Com. Bărcăneşti

2083/1

1800

41,41

0

Matei Gheorghe Veta

1282

Prahova

Com. Bărcăneşti

216/1

4000

509,14

0

Asaftei Mihaela Lucia, Asaftei Viorel Marian

1283

Prahova

Com. Bărcăneşti

215/1

2200

12,50

0

Asaftei Mihaela Lucia, Asaftei Viorel Marian

1284

Prahova

Com. Bărcăneşti

1898/1

2600

281,80

0

Frangopol Ghe. Maria

1285

Prahova

Com. Bărcăneşti

1899/1

2600

122,88

0

Frangopol Ghe. Maria

1286

Prahova

Com. Bărcăneşti

249/1

7500

1.129,80

0

Radu Mircea,

Radu Rodica

1287

Prahova

Com. Bărcăneşti

2119/1

2300

815,15

0

Palavescu Vasile

1288

Prahova

Com. Bărcăneşti

2039/1

56097

7.608,35

0

Consiliul Local al Com. Bărcăneşti

1289

Prahova

Com. Bărcăneşti

418/1

4797

819,75

0

Chirobocea Ion, Chirobocea Florica

1290

Prahova

Com. Bărcăneşti

1897/1

3500

700,28

0

Dumitru M. Gheorghe

1291

Prahova

Com. Bărcăneşti

1876/1

7500

1.903,87

0

Petre Vasilica

1292

Prahova

Com. Bărcăneşti

1876/2

7500

130,61

0

Petre Vasilica

1293

Prahova

Com. Bărcăneşti

1941/1

7400

1.395,50

0

Grădinaru Ion Constantin, Grădinaru Ion Nicolae, Moldoveanu Ioan Elena

1294

Prahova

Com. Bărcăneşti

2043/1

4000

1.571,99

0

Gheoaca   Maria,   Gheoaca Aurelian, Gheoaca Marius,

Dragomir Floarea

1295

Prahova

Com. Bărcăneşti

2043/2

4000

3,16

0

Gheoaca   Maria,   Gheoaca Aurelian, Gheoaca Marius,

Dragomir Floarea

1296

Prahova

Com. Bărcăneşti

1683/1

700

42,69

0

Sitaru Gheorghe,

Sitaru Adriana

1297

Prahova

Com. Bărcăneşti

341/1

1275

519,03

0

Călugareanu Alexandru, Călugareanu Lenuta

1298

Prahova

Com. Bărcăneşti

340/1

2529

335,62

0

Călugareanu Alexandru, Călugareanu Lenuta

1299

Prahova

Com. Bărcăneşti

1576

5000

904,16

0

Stana Paraschiva

1300

Prahova

Com. Bărcăneşti

1569

1078

1.079,05

107,506

Dura T. Dan Sorin, Dura T. Tiberiu, Dura E.Teodor

1301

Prahova

Com. Bărcăneşti

1567

1070

1.026,17

33,086

Dragomir Maria

1302

Prahova

Com. Bărcăneşti

1568

761

845,57

103,29

Stan St. Tudor

1303

Prahova

Com. Bărcăneşti

1896

1000

1.030,50

160.00

Olaru Ghiocel,

Olaru Sevasta

1304

Prahova

Com. Bărcăneşti

1566

716

224,53

0 (gard, 61 m.l.)

Ilie Ştefania,  Sima Maria,  Dumitrache Lucia

1305

Prahova

Com. Berceni

655/1

205000

9.745,47

0

Nicolaescu Sorin Vintilă, Popescu Paula

1306

Prahova

Com. Berceni

366/1

130000

6.022,82

0

Savu Florinei, Savu Lidia

1307

Prahova

Com. Berceni

399/1

318900

6.930,74

0

Stroescu Claudiu,

Stroescu Mihaela

1308

Prahova

Com. Berceni

406/1

15000

646,19

0

Ionită Ion, Ionită Maria

1309

Prahova

Com. Berceni

662/1

245200

8.933,29

0

Angelescu Lenuta Niculina, Angelescu Vladimir

1310

Prahova

Com. Râfov

775/1

2500

877,07

0

Constantin    Maria,    Dumitru    Petre, Spiridon Gherghina, Alecu Ion

1311

Prahova

Com. Râfov

774/1

2500

768,48

0

Constantin Alexandru

1312

Prahova

Com. Râfov

773/1

2500

378,01

0

Ion N. Aneta

1313

Prahova

Com. Râfov

772/1

2000

138,36

0

Dima Margareta

1314

Prahova

Com. Râfov

766/1

250

96,87

0

Popescu Traian

0

1

2

3

4

5

6

7

1315

Prahova

Com. Râfov

764/1

1777

220,53

0

Popescu Traian

1316

Prahova

Com. Râfov

768/2

100000

4.772,32

0

Ciogolea    Ruxandra    Lucia    Dacia, Rafiroiu Ioana, Rafiroiu Emil Mircea

1317

Prahova

Com. Râfov

768/1

100000

1.356,41

0

Ciogolea    Ruxandra    Lucia    Dacia, Rafiroiu Ioana, Rafiroiu Emil Mircea

1318

Prahova

Com. Râfov

765/1

2177

191,27

0

Goantă Lucica

1319

Prahova

Com. Râfov

767/1

6000

630,88

0

Goantă Lucica

1320

Prahova

Com. Râfov

748/1

10600

943,13

0

Ionită I. Tudora

1321

Prahova

Com. Râfov

763/1

4000

897,05

0

Dumbravă Niculina

1322

Prahova

Com. Râfov

354

10000

97,31

0

Dogan Mariana,

Dogan Mihail

1323

Prahova

Com. Râfov

301/1

3799

447,16

0

Răducănescu Eugen       Adalbert Alexandru, Ceacalopol Gabriel Radu Aristide, Ceacalopol Sofia

1324

Prahova

Com. Râfov

367

4571

426,27

0

Most. Enache St. Nicolae

1325

Prahova

Com. Râfov

769/1

5000

517,51

0

Marin M. Ion

1326

Prahova

Com. Râfov

770/1

2993

231,63

0

Constantin Ecaterina, Lazar Constantin, Lazar Ion, Lazar Dionisie

1327

Prahova

Com. Râfov

771/1

2557

179,20

0

Ilie T. Tudora

1328

Prahova

Com. Dumbrava

161/1

2500

314,75

0

Ionită Nicu, Ionită Maria

1329

Prahova

Com. Dumbrava

208/1

2425

306,99

0

Mihai Nicu, Mihai Mariana

1330

Prahova

Com. Dumbrava

209/1

2425

304,93

0

Mihai Nicu, Mihai Mariana

1331

Prahova

Com. Dumbrava

262/1

5000

462,93

0

Ene M. Dumitru

1332

Prahova

Com. Dumbrava

891/1

2000

274,37

0

Deciu Simona, Ion Elena, Niţă Dumitru, Stan Constantin, Ditaru Vasilica, Voica Gheorghe

1333

Prahova

Com. Dumbrava

888/1

3300

423,17

0

Deciu Simona, Ion Elena, Niţă Dumitru, Stan Constantin, Ditaru Vasilica, Voica Gheorghe

1334

Prahova

Com. Dumbrava

390/1

7500

745,89

0

Pătrănescu Viorel

1335

Prahova

Com. Dumbrava

889/1

1477

179,28

0

Zamfir P. Octavian

1336

Prahova

Com. Dumbrava

887/1

2720

347,61

0

Nită Ghe. Mihai

1337

Prahova

Com. Dumbrava

890/1

4000

552,91

0

Mihai D. Alexandru

1338

Prahova

Com. Gherghita

280/1

12800

2.874,60

0

Preda Florian Cristian

1339

Prahova

Com. Gherghita

631/1

39240

2.751,94

0

Amira Smaranda

1340

Prahova

Com. Gherghita

630/1

39240

18.658,98

0

S.C. GRANOAGRO S.R.L.

1341

Prahova

Com. Gherghita

670/1

61600

19.614,50

0

Nicolaescu Elena

1342

Prahova

Com. Gherghiţa

668/1

14000

1.392,15

0

Leu Floarea, Toma Ioana, Toma Ştefan Eugen

1343

Prahova

Com. Gherghita

222/1

5500

422,03

0

Sima Gheorghe, Sima Eugenia

1344

Prahova

Com. Gherghita

669/1

7700

62,42

0

Tudor G. Ioana

1345

Prahova

Com. Gherghiţa

262/1

6900

1.487,50

0

S.C. „GLOBAL SDS" - S.R.L., S.C. „INVESTMENT GROUP" - S.R.L.

1346

Prahova

Com. Balta Doamnei

401

17591

9.370,75

0

Iosif Gh. Ion

1347

Prahova

Com. Balta Doamnei

747/1

5000

1.149,08

0

Neagu   Maria,   Morait Voica,   Neagu Alexandru, Constantin Leana

1348

Ilfov

Com. Snagov

5276/2

4120

60,00

0

Cocos Ioana

1349

Ilfov

Com. Snagov

5266/2

5588

759,00

0

Constantin Vasile

1350

Ilfov

Com. Snagov

4428/2

12250

1.690,00

0

Avram George

1351

Ilfov

Com. Snagov

5275/2

12250

1.677,00

0

Dodescu Elena

1352

Ilfov

Com. Snagov

5277/2

7703

1.053,00

0

Ionită Lazar

1353

Ilfov

Com. Snagov

5278/2

4466

609,00

0

Niculae Geta

1354

Ilfov

Com. Snagov

4688/2

14357

1.934,00

0

Marin Ioana Diana

1355

Ilfov

Com. Snagov

5263/2

6360

848,00

0

Ion Gheorghe

1356

Ilfov

Com. Snagov

4181/2

11000

1.451,00

0

Calangea   Maria,   Calangea   Cristian Constantin

1357

Ilfov

Com. Snagov

5265/2

16940

2.216,00

0

Gherman Ion

1358

Ilfov

Com. Snagov

4439/2

3550

459,00

0

Gheorghe Sterea

1359

Ilfov

Com. Snagov

2757/1

1000

307,95

0

Vasile Marian

1360

Ilfov

Com. Snagov

4456/2

5008

648,00

0

Arsene Victoria, Alexandru Liliana

1361

Ilfov

Com. Snagov

4434/2

3550

458,00

0

Gheorghe Constantin

1362

Ilfov

Com. Snagov

4052/2

10000

749,00

0

Mateescu Dragos

1363

Ilfov

Com. Snagov

5345/2

1000

191,00

0

Holban Teodor

1364

Ilfov

Com. Snagov

5351/2

1000

259,00

0

Chesaru Cobilenschi Radu

0

1

2

3

4

5

6

7

1365

Ilfov

Com. Snagov

5347/2

1000

357,00

0

Militam Horia Dragos

1366

Prahova

Com. Bărcănesti

1191/1

1573

691,65

0

Marin Dumitru, Oprea Elena

1367

Prahova

Com. Bărcănesti

1599

766

1.043,87

119,158

Savu Gh. Gheorghe

1368

Prahova

Com. Bărcănesti

455/1

806

35,00

0

Nae Grigore, Nae Adriana

1369

Prahova

Com. Berceni

666/1

5102

864,00

0

Cernat Ion

1370

Prahova

Com. Berceni

275/1

6200

245,13

0

Manea Ioana,

Petcu Gheorghe

1371

Prahova

Com. Râfov

785/1

13437

2.046,00

0

Parohia Râfov Malaiesti

1372

Prahova

Com. Râfov

787/1

10712

958,00

0

Parohia Buda-Palanca

1373

Prahova

Com. Râfov

786/1

5955

762,00

0

Parohia Goga

1374

Prahova

Com. Râfov

788/1

3800

60,00

0

Most. Afiliu Constantin

1375

Prahova

Com. Râfov

301/2/1

3800

200,00

0

Raducănescu Eugen       Adalbert-Alexandru, Ceacalopol Gabriel Radu Aristide, Ceacalopol Sofia

1376

Prahova

Com. Râfov

789/1

5000

984,00

0

Gheorghe T. Constantin

1377

Prahova

Com. Gherghita

614/1

79145

2.051,83

0

Gheorghită Ion,

Gheorghită Maria

1378

Prahova

Com. Gherghita

614/2

79145

2.562,32

0

Gheorghită Ion,

Gheorghită Maria

1379

Prahova

Com. Gherghita

672/1

10000

88,00

0

Radu Leon

1380

Prahova

Com. Gherghita

777

7379

188,00

0

Cristea Nicolae

1381

Prahova

Com. Balta Doamnei

778

7379

40,00

0

Cristea Nicolae

1382

Prahova

Com. Balta Doamnei

757

11500

281,00

0

Radu Dumitru, Păun Tinca, Petre Ioana, Dumitru Alexandrina

1383

Prahova

Com. Balta Doamnei

758

11500

61,00

0

Radu Dumitru, Păun Tinca, Petre Ioana, Dumitru Alexandrina

1384

Prahova

Com. Balta Doamnei

819

3154

81,00

0

Bureată Vasile

1385

Prahova

Com. Balta Doamnei

820

3154

16,00

0

Bureată Vasile

1386

Prahova

Com. Balta Doamnei

815

2000

51,00

0

Manole Gheorghe

1387

Prahova

Com. Balta Doamnei

816

2000

9,00

0

Manole Gheorghe

1388

Prahova

Com. Balta Doamnei

761

5383

137,00

0

Panait Vasile

1389

Prahova

Com. Balta Doamnei

774

3490

89,00

0

Stan Ana,

Drăghici Constantin,

Drăghici Gheorghe

1390

Ilfov

Com. Gruiu

3252/1

7487

3,00

0

Constantin Ioana, Baciu Ioana, Baciu Petre, Gheorghe Maria

1391

Ilfov

Com. Gruiu

3257/2

5800

3.903,00

0

Grigore N. Niculaie, Burlacu Ovidiu-Teodor, Simion N. Gheorghe, Grigore N. Aurel, Dancovici Mariana,

Simion I. Dan

1392

Ilfov

Com. Gruiu

3100/1

16200

9.185,00

0

Florea Dumitra

1393

Ilfov

Com. Gruiu

1347/2

10000

4.240,00

0

Tică Dumitru

1394

Ilfov

Com. Gruiu

3107/1

1500

199,00

0

Baicoianu Emil

1395

Ilfov

Com. Gruiu

3090/2

2500

532,00

0

Grigore N. Niculaie, Burlacu Ovidiu-Teodor, Simion N. Gheorghe, Grigore N. Aurel, Dancovici Mariana,

Simion I. Dan

1396

Ilfov

Com. Gruiu

3108/2

2500

1.137,00

0

Grigore N. Niculaie, Burlacu Ovidiu-Teodor, Simion N. Gheorghe, Grigore N. Aurel, Dancovici Mariana,

Simion I. Dan

1397

Ilfov

Com. Gruiu

3104/2

2000

554,00

0

Istrate Floarea,

Istrate Sanda

1398

Ilfov

Com. Gruiu

3101/2

3700

835,00

0

Ioniţă   Ion,   Mihai   Georgeta,   Păun Niculina, Ichim Maria, Dincă

Gheorghe

1399

Ilfov

Com. Gruiu

3105/2

7000

1.571,00

0

Bălan Alexandru, Bălan Gr. Ion, Ioniţă Gr. Ion

1400

Ilfov

Com. Gruiu

3084/1

600

154,00

0

Niculae Filofteia, Praz Constantin, Praz Petre, Praz Maria, Praz Dumitru

1401

Ilfov

Com. Gruiu

3102/2

2071

456,00

0

Georgescu Floarea

1402

Ilfov

Com. Gruiu

3106/1

2399

389,00

0

Ion   Gh.   Tudor,   Porumbescu   Rita, Darnută    Gheorghe,    Darnută    Nita, Duplea Florica

1403

Ilfov

Com. Gruiu

3110/2

19724

14.068,00

0

Tică Ioan

1404

Ilfov

Com. Gruiu

3091/2

1100

432,00

0

Dumitru Maria, Gherman Elena, Petre Ion, Petre Teodor, Coman Anica, Neagu Luxiţa,     Dumitrache     Ioana,     Petre Alexandru

1405

Ilfov

Com. Gruiu

3111/2

5000

2.122,00

0

Bărbulescu Niculae

1406

Ilfov

Com. Gruiu

3103/1

1039

102,00

0

Savu Ion, Teodorescu Eugenia Olga

1407

Ilfov

Com. Gruiu

3103/3

1039

337,00

0

Savu Ion, Teodorescu Eugenia Olga

0

1

2

3

4

5

6

7

1408

Ilfov

Com. Gruiu

3079/2

2600

905,00

0

Dinu Constantin

1409

Ilfov

Com. Gruiu

3078/1

2600

643,00

0

Niculae Vasilica

1410

Ilfov

Com. Gruiu

3077/1

2600

529,00

0

Tomasini Maria

1411

Ilfov

Com. Gruiu

3076/2

800

213,00

0

Bordei Gheorghe,

Bordei Toma

1412

Ilfov

Com. Gruiu

3080/2

5000

1.390,00

0

loniţă   Niculae,   Ioniţă   Dorel,   Ioniţă Mircea

1413

Ilfov

Com. Gruiu

1612/2

5400

1.445,00

0

S.C.    „MAGNUM    INTERNATIONAL TRADE" -S.R.L.

1414

Ilfov

Com. Gruiu

1491/1/2

1634

238,00

0

Nitu Vasilica

1415

Ilfov

Com. Gruiu

1491/2/2

1633

239,00

0

Serbănică Gheorghe

1416

Ilfov

Com. Gruiu

1491/3/2

1633

239,00

0

Serbănică Ioana

1417

Ilfov

Com. Gruiu

1610/1/2

2650

691,00

0

Vulvoi Niculae

1418

Ilfov

Com. Gruiu

1610/2/2

2650

693,00

0

Avram Elena

1419

Ilfov

Com. Snagov

5612/2

6783

961,00

0

Nucută Gheorghe,

Nucută Vasile

1420

Ilfov

Com. Snagov

5377/2

9429

1.070,00

0

Tulea Vasile

1421

Ilfov

Com. Snagov

5391/2

6302

963,00

0

Cojocaru Gheorghe, Crăciun Adriana,

Mihalcea Constantin

1422

Ilfov

Com. Snagov

5385/2

5026

778,00

0

Constantin Dumitra

1423

Ilfov

Com. Snagov

5375/2

6534

1.020,00

0

Erimescu   Maria,   

Radu   M.    Ioana, Bugeanu Suzana

1424

Ilfov

Com. Snagov

5379/2

5000

785,00

0

Trandafir Gheorghe

1425

Ilfov

Com. Snagov

5380/2

5000

791,00

0

loniţă Constantin

1426

Ilfov

Com. Snagov

5378/2

3053

502,00

0

Anghel Radu, Anghel Mioara

1427

Ilfov

Com. Snagov

5381/2

12394

2.136,00

0

Andrei L. Ion

1428

Ilfov

Com. Snagov

5387/2

4900

1.136,00

0

Stoica Mina

1429

Ilfov

Com. Snagov

5346/2

1000

283,00

0

Bădescu Carmen Elena

1430

Ilfov

Com. Snagov

4603/2

14511

7,00

0

Vlad Preotescu Georgeta, Grigore Aura Florentina,      Smarandache      Elena Luminiţa, Voicu Gheorghe, Niţu Elena Luminiţa, Georgescu Ilie, Ioan Emilia, Georgescu Romeo Florian

1431

Ilfov

Com. Snagov

5324/2

3237

439,00

0

Niculae Geta

1432

Ilfov

Com. Snagov

5517/1

1000

193,00

0

Mihai Vasile

1433

Ilfov

Com. Snagov

5524/1

1000

160,00

0

Neacsu Jan

1434

Ilfov

Com. Snagov

5519/1

1000

323,00

0

Luca Emil

1435

Ilfov

Com. Snagov

5527/1

1000

292,00

0

Marinescu George Bogdan

1436

Ilfov

Com. Snagov

5522/1

4000

300,00

0

Serban Ion

1437

Ilfov

Com. Snagov

5520/1

3000

1.153,00

0

Serban Ion

1438

Ilfov

Com. Snagov

5523/2

3000

1.446,00

0

Radulescu Cătălin Marian

1439

Ilfov

Com. Snagov

5521/1

3000

1.423,00

0

Maria Liviu

1440

Ilfov

Com. Snagov

5516/2

2000

956,00

0

Grozavu Ion

1441

Ilfov

Com. Snagov

4051/2

10000

4.473,00

0

Mateescu Dragot

1442

Ilfov

Com. Snagov

5209/1

4925

637,95

0

Stadniciuc Ioana

1443

Ilfov

Com. Snagov

4362/2

30040

4.184,00

0

Bogoiu Ionel,

Bogoiu Teodora

1444

Ilfov

Com. Snagov

5541/2

13922

2.345,00

0

Sandu Niculina

1445

Ilfov

Com. Snagov

5529/2

8412

1.369,00

0

Toader Eufrosina, Constantin Ioana

1446

Ilfov

Com. Snagov

5530/2

4600

738,00

0

Constantin   Maria,   Niculescu   Elena, Stoica    Anica,     Constantin     Ioana, Constantin Ion, Ion Ion, Cismariu Joita

1447

Ilfov

Com. Snagov

5528/2

4346

670,00

0

Trandafir Ion, Trandafir Vasile

1448

Ilfov

Com. Snagov

5540/2

21490

892,00

0

Tapte   Vasile,   Rusu   Sterea,   Ciurea Gherghina,  Rusu Florica, Tălabescu Elena

1449

Prahova

Com. Bărcăneşti

160/1

1327

29,18

140,06

(gard, cca 20 m.l.)

Roşoiu Ion,

Roşoiu Ioana

1450

Prahova

Com. Bărcăneşti

1922/1

2849

2.922,85

191,97

(gard, cca 215 m.l.)

Enache Gheorghe,

Enache Eleonora

0

1

2

3

4

5

6

7

1451

Prahova

Com. Bărcăneşti

1875/1

880

12,28

0

(gard, cca 25 m.l.)

Păun Constantin,

Oprea Victoria

1452

Prahova

Com. Bărcăneşti

2036/1

755

48,25

0

(gard, cca 25 m.l.)

Petcu Gheorghe,

Petcu Daniela

1453

Prahova

Com. Bărcăneşti

2200

5400

12,00

0

Neagu Gh. Dumitru

1454

Prahova

Com. Bărcăneşti

2198

5400

32

0

Neagu Gh. Dumitru

1455

Prahova

Com. Bărcăneşti

2196

4700

43,00

0

Dobre   M.   Elena,   loniţă   M.   Maria, Dragnea M. Ana

1456

Prahova

Com. Bărcăneşti

2212

2700

7,00

0

Constantin  A.   Petre,   Constantin  A. Marin, Constantin A. Ştefan, Dănilă A. Eugenia

1457

Prahova

Com. Bărcăneşti

2210

700

2,00

0

Dudu V.  Gheorghe  II,   Mizileanu  V. Elena, Dudu V. Gheorghe I

1458

Prahova

Com. Bărcăneşti

2247

5000

17,00

0

Pavel Ghe. Vasile

1459

Prahova

Com. Bărcăneşti

2219

5500

19,00

0

Chirită B. Chirită

1460

Prahova

Com. Bărcăneşti

2234

3700

26,00

0

Marinică Constantin Maria

1461

Prahova

Com. Bărcăneşti

2221

1900

28,00

0

Dumitrache Lucia, Ilie Stefania, Sima Maria

1462

Prahova

Com. Bărcăneşti

2204

3200

80,00

0

Dumitru S. Valerica, Nicolae I. Vasile

1463

Prahova

Com. Bărcăneşti

2202

3200

35,00

0

Dumitru S. Valerica, Nicolae I. Vasile

1464

Prahova

Com. Bărcăneşti

2224

2400

34,00

0

Jivan Ioan

1465

Prahova

Com. Bărcăneşti

2223

2400

27,00

0

Jivan Ioan

1466

Prahova

Com. Bărcăneşti

2237

2500

13,00

0

Chirică Ion Ion

1467

Prahova

Com. Bărcăneşti

2238

2500

44,00

0

Chirică Ion Ion

1468

Prahova

Com. Bărcăneşti

2231

2500

11,00

0

IgnatucA. Tudor

1469

Prahova

Com. Bărcăneşti

2232

2500

59,00

0

IgnatucA. Tudor

1470

Prahova

Com. Bărcăneşti

2446

7500

28,00

0

Petre Gh. Valerica

1471

Prahova

Com. Bărcăneşti

2447

7500

151,00

0

Petre Gh. Valerica

1472

Prahova

Com. Bărcăneşti

2336

2300

9,00

0

IgnatucA. Ion

1473

Prahova

Com. Bărcăneşti

2337

2300

43,00

0

IgnatucA. Ion

1474

Prahova

Com. Bărcăneşti

2399

1800

8,00

0

Micu I. Nicolae

1475

Prahova

Com. Bărcăneşti

2401

1800

36,00

0

Micu I. Nicolae

1476

Prahova

Com. Bărcăneşti

2332

5000

23,00

0

Marin Constanta

1477

Prahova

Com. Bărcăneşti

2333

5000

94,00

0

Marin Constanta

1478

Prahova

Com. Bărcăneşti

2440

5200

21,00

0

Neagu Gh. Ion

1479

Prahova

Com. Bărcăneşti

2441

5200

94,00

0

Neagu Gh. Ion

1480

Prahova

Com. Bărcăneşti

2259

2600

30,00

0

Stanciu I. Ana

1481

Prahova

Com. Bărcăneşti

2260

2600

45,00

0

Stanciu I. Ana

1482

Prahova

Com. Bărcăneşti

2350

2500

30,00

0

Nită Constantin Grigore

1483

Prahova

Com. Bărcăneşti

2351

2500

41,00

0

Nită Constantin Grigore

1484

Prahova

Com. Bărcăneşti

2251

2500

30,00

0

Tudor Neagu

1485

Prahova

Com. Bărcăneşti

2252

2500

42,00

0

Tudor Neagu

1486

Prahova

Com. Bărcăneşti

2292

5300

63,00

0

Moldoveanu Maria

1487

Prahova

Com. Bărcăneşti

2293

5300

85,00

0

Moldoveanu Maria

1488

Prahova

Com. Bărcăneşti

2362

2400

27,00

0

Radu Dumitru Maria

1489

Prahova

Com. Bărcăneşti

2363

2400

37,00

0

Radu Dumitru Maria

1490

Prahova

Com. Bărcăneşti

2324

2500

28,00

0

Constantin Gh. Dumitru

1491

Prahova

Com. Bărcăneşti

2325

2500

35,00

0

Constantin Gh. Dumitru

1492

Prahova

Com. Bărcăneşti

2284

2600

28,00

0

Serban Ghe. loan

1493

Prahova

Com. Bărcăneşti

2285

2600

35,00

0

Serban Ghe. Ioan

1494

Prahova

Com. Bărcăneşti

2320

6600

70,00

0

Stănescu V Gheorghe

1495

Prahova

Com. Bărcăneşti

2321

6600

89,00

0

Stănescu V Gheorghe

1496

Prahova

Com. Bărcăneşti

2423

2000

21,00

0

David  D.  Ion,  Constantin  D.  Elena, David D. Gheorghe, David D. Nicolae

1497

Prahova

Com. Bărcăneşti

2425

2000

26,00

0

David  D.  Ion,  Constantin  D.  Elena, David D. Gheorghe, David D. Nicolae

1498

Prahova

Com. Bărcăneşti

2358

10800

111,00

0

Bucur Vasilica

1499

Prahova

Com. Bărcăneşti

2359

10800

130,00

0

Bucur Vasilica

1500

Prahova

Com. Bărcăneşti

2280

6200

63,00

0

Vasile Cornelia, Vasile Ion

0

1

2

3

4

5

6

7

1501

Prahova

Com. Bărcănesti

2281

6200

69,00

0

Vasile Cornelia, Vasile Ion

1502

Prahova

Com. Bărcănesti

2308

2300

23,00

0

Stănescu Gh. Ştefan

1503

Prahova

Com. Bărcănesti

2309

2300

26,00

0

Stănescu Gh. Ştefan

1504

Prahova

Com. Bărcănesti

2304

4100

40,00

0

Tudor Nicolae

1505

Prahova

Com. Bărcănesti

2305

4100

45,00

0

Tudor Nicolae

1506

Prahova

Com. Bărcănesti

2354

2200

22,00

0

Timofte Alexandra, Oprea Vasile, Oprea Alexandru

1507

Prahova

Com. Bărcănesti

2355

2200

24,00

0

Timofte Alexandra, Oprea Vasile, Oprea Alexandru

1508

Prahova

Com. Bărcănesti

2300

4700

73,00

0

Mihai T Alexandru

1509

Prahova

Com. Bărcănesti

2302

4700

57,00

0

Mihai T Alexandru

1510

Prahova

Com. Bărcănesti

2429

5500

106,00

0

Dumitrache Alex Marian, Dumitrache Alex. Iulian, Dumitrache Gh. Marieta

1511

Prahova

Com. Bărcănesti

2427

5500

61,00

0

Dumitrache Alex Marian, Dumitrache Alex. Iulian, Dumitrache Gh. Marieta

1512

Prahova

Com. Bărcănesti

2277

2400

56,00

0

Miu Ion Vasile

1513

Prahova

Com. Bărcănesti

2278

2400

7,00

0

Miu Ion Vasile

1514

Prahova

Com. Bărcănesti

2411

2500

48,00

0

Soare    Pavel    Valerica,    Soare    S. Laurenţia,   Manolache   Sandu Aurel, Manolache Sandu Vasile, Manolache Sandu Ion, Manolache Sandu Dima

1515

Prahova

Com. Bărcănesti

2409

2500

49,00

0

Soare    Pavel    Valerica,    Soare    S. Laurenţia,   Manolache   Sandu Aurel, Manolache Sandu Vasile, Manolache Sandu Ion, Manolache Sandu Dima

1516

Prahova

Com. Bărcănesti

2295

3831,21

52,00

0

Chirobocea Ion, Chirobocea Florica

1517

Prahova

Com. Bărcănesti

2330

264,76

120,00

0

Chirobocea Ion, Chirobocea Florica

1518

Prahova

Com. Bărcănesti

2405

10000

111,00

0

Vasile Ion, Banu Maria, Nedelcu Ana, Vasile Elena, Dan Ilie Costel, Ion Ilie Elena

1519

Prahova

Com. Bărcănesti

2403

10000

248,00

0

Vasile Ion, Banu Maria, Nedelcu Ana, Vasile Elena, Dan Ilie Costel, Ion Ilie Elena

1520

Prahova

Com. Bărcănesti

2269

9500

107,00

0

Petre Dumitru Gheorghe

1521

Prahova

Com. Bărcănesti

2270

9500

235,00

0

Petre Dumitru Gheorghe

1522

Prahova

Com. Bărcănesti

2394

4100

47,00

0

Nicolae     Costică     Vasile,     Nicolae Constantin Ion, Nicolae Tănase Nicolae, Nicolae Costea Florea

1523

Prahova

Com. Bărcănesti

2395

4100

103,00

0

Nicolae     Costică     Vasile,     Nicolae Constantin Ion, Nicolae Tănase Nicolae, Nicolae Costea Florea

1524

Prahova

Com. Bărcănesti

2312

3472,47

81,00

0

Grădinaru I. Constantin, Grădinaru I. Nicolae, Moldoveanu I. Elena

1525

Prahova

Com. Bărcănesti

2434

5000

57,00

0

Pîta Vasile Reta, Popescu Vasile Mariţa, Anghel Vasile Paul

1526

Prahova

Com. Bărcănesti

2435

5000

136,00

0

Pîta Vasile Reta, Popescu Vasile Mariţa, Anghel Vasile Paul

1527

Prahova

Com. Bărcănesti

2422

1048,06

39,00

0

Dumitru M. Gheorghe

1528

Prahova

Com. Bărcănesti

2378

2400

29,00

0

Manolache S. Ion

1529

Prahova

Com. Bărcănesti

2379

2400

67,00

0

Manolache S. Ion

1530

Prahova

Com. Bărcănesti

2289

2200

62,00

0

Tufan Gh. Dumitru

1531

Prahova

Com. Bărcănesti

2288

2200

28,00

0

Tufan Gh. Dumitru

1532

Prahova

Com. Bărcănesti

2274

2300

62,00

0

Manea V Stelian

1533

Prahova

Com. Bărcănesti

2273

2300

23,00

0

Manea V Stelian

1534

Prahova

Com. Bărcănesti

2262

6200

154,00

0

Ion V Alexandru

1535

Prahova

Com. Bărcănesti

2265

6200

49,00

0

Ion V Alexandru

1536

Prahova

Com. Bărcănesti

2328

6500

85,00

0

Stan St. Tudor

1537

Prahova

Com. Bărcănesti

2462

2400

29,00

0

Dumitrache     A.     Ion,     Dumitrache Alexandru,    Dumitrache   A.    Vasile, Dumitrache N. Steliana

1538

Prahova

Com. Bărcănesti

2431

4700

45,00

0

Petcu I. Nicolae

1539

Prahova

Com. Bărcănesti

2342

2300

12,00

0

Constantin Gh. Ion

1540

Prahova

Com. Bărcănesti

2444

5200

28,00

0

Ştefan Iacob Alexandru

0

1

2

3

4

5

6

7

1541

Prahova

Com. Bărcăneşti

2340

3400

41,00

0

Miricescu      Elena,      Pucheanu      I. Constantin

1542

Prahova

Com. Bărcăneşti

2298

2000

65,00

0

Pucheanu   Elena,   Pucheanu  Vasile, Marin Silvia

1543

Prahova

Com. Bărcăneşti

2398

4600

558,00

0

Tanase Maria

1544

Prahova

Com. Bărcăneşti

2343

4700

952,00

0

Constantin Anghel Ştefan

1545

Prahova

Com. Bărcăneşti

2459

1500

346,00

0

Ion I. Costea

1546

Prahova

Com. Bărcăneşti

2450

3800

929,00

0

Ion Eleonora

1547

Prahova

Com. Bărcăneşti

2392

2800

823,00

0

Miu St. Nicolae

1548

Prahova

Com. Bărcăneşti

2458

3585,87

1.072,00

0

Asaftei Mihaela Lucia, Asaftei Viorel Marian

1549

Prahova

Com. Bărcăneşti

2408

3000

476,00

0

Călin Constantin Gherghina

1550

Prahova

Com. Bărcăneşti

2347

4900

189,00

0

Stănescu T. Ion

1551

Prahova

Com. Bărcăneşti

2345

4900

372,00

0

Stănescu T. Ion

1552

Prahova

Com. Bărcăneşti

2382

4000

192,00

0

Florea Aurel

1553

Prahova

Com. Bărcăneşti

2384

4000

361,00

0

Florea Aurel

1554

Prahova

Com. Bărcăneşti

2368

5800

269,00

0

Mihai D. Dumitru

1555

Prahova

Com. Bărcăneşti

2370

5800

490,00

0

Mihai D. Dumitru

1556

Prahova

Com. Bărcăneşti

2390

1416

180,00

0

Oprea Vasilica, Oprea Jan

1557

Prahova

Com. Bărcăneşti

2374

5000

161,00

0

Nicolae V. Anghel

1558

Prahova

Com. Bărcăneşti

2375

5000

130,00

0

Nicolae V. Anghel

1559

Prahova

Com. Bărcăneşti

2372

2115

81,00

0

Stan Gh. Paraschiva,

Oprea Gh. Ana

1560

Prahova

Com. Bărcăneşti

2452

2500

74,00

0

Pavel M. Maria

1561

Prahova

Com. Bărcăneşti

2453

2500

59,00

0

Pavel M. Maria

1562

Prahova

Com. Bărcăneşti

2456

4600

119,00

0

Matei Floarea, Pavel Vasile

1563

Prahova

Com. Bărcăneşti

2366

4600

97,00

0

Stanca Florea Elisabeta

1564

Prahova

Com. Bărcăneşti

2449

5000

4,00

0

Nedelcu Marin Ion

1565

Prahova

Com. Bărcăneşti

2255

2500

8,00

0

Grigore Constantin

1566

Prahova

Com. Bărcăneşti

2257

2100

6,00

0

Moise Gh. Alexandrina

1567

Prahova

Com. Bărcăneşti

2245

2600

7,00

0

Dudu Gheorghe

1568

Prahova

Com. Bărcăneşti

2267

4600

37,00

0

Dobre Z. Dumitru

1569

Prahova

Com. Bărcăneşti

2508

2300

26,00

0

Dodoc V. Alexandru

1570

Prahova

Com. Bărcăneşti

2509

2300

32,00

0

Dodoc V. Alexandru

1571

Prahova

Com. Bărcăneşti

2314

2500

25,00

0

Drăghia Chirita Maria

1572

Prahova

Com. Bărcăneşti

2315

2500

27,00

0

Drăghia Chirita Maria

1573

Prahova

Com. Bărcăneşti

2317

2653,15

190,00

0

Grădinaru I. Constantin, Grădinaru I. Nicolae, Moldoveanu I. Elena

1574

Prahova

Com. Bărcăneşti

2512

300

5,00

0

Stan St. Tudor

1575

Prahova

Com. Bărcăneşti

2472

5600

386,00

0

Tanase N. Mihail

1576

Prahova

Com. Bărcăneşti

2465

2800

455,00

0

Tanase    Petre Maria, Tanase Petre Niculina, Dinu Petre Dobra

1577

Prahova

Com. Bărcăneşti

2470

4700

1.378,00

0

Ion V. Gherghina

1578

Prahova

Com. Bărcăneşti

2466

4700

1.433,00

0

Ion M. Alexandru

1579

Prahova

Com. Bărcăneşti

2468

5000

1.046,00

0

Ene Alexandru Aurelia

1580

Prahova

Com. Bărcăneşti

2477

4900

497,00

0

Stănescu M. Niculina

1581

Prahova

Com. Bărcăneşti

2479

4900

12,00

0

Stănescu M. Niculina

1582

Prahova

Com. Bărcăneşti

2386

5000

264,00

0

Mihai V. Marin

1583

Prahova

Com. Bărcăneşti

2388

5000

447,00

0

Mihai V. Marin

1584

Prahova

Com. Bărcăneşti

2485

5300

200,00

0

Marin A. Nicolae, Marin A. Ion, Marin A. Gheorghe, Marin A. Ioana, Marin A. Dumitru

1585

Prahova

Com. Bărcăneşti

2486

5300

142,00

0

Marin A. Nicolae, Marin A. Ion, Marin A. Gheorghe, Marin A. Ioana, Marin A. Dumitru

1586

Prahova

Com. Bărcăneşti

2481

4000

135,00

0

Tudor D. Maria

1587

Prahova

Com. Bărcăneşti

2482

4000

104,00

0

Tudor D. Maria

1588

Prahova

Com. Bărcăneşti

2491

400

12,00

0

Tudor I. Niculae

1589

Prahova

Com. Bărcăneşti

2492

400

11,00

0

Tudor I. Niculae

1590

Prahova

Com. Bărcăneşti

2474

1800

55,00

0

Tudor   Dumitru   Steliana,   Tudor   Ion Vasile, Tudor Ion Rita, Tudor Ion Nicolae

1591

Prahova

Com. Bărcăneşti

2475

1800

47,00

0

Tudor   Dumitru   Steliana,   Tudor   Ion Vasile, Tudor Ion Rita, Tudor Ion Nicolae

1592

Prahova

Com. Bărcăneşti

2514

124,48

67,00

0

Stan Gh. Paraschiva, Oprea Gh. Ana

0

1

2

3

4

5

6

7

1593

Prahova

Com. Bărcăneşti

2464

3700

90,00

0

Marin D. Vasilica, Stanca D. Tudor, Stanca D. Nicolae, Stanca D. Elisabeta, Stanca D. Ioan

1594

Prahova

Com. Bărcăneşti

2491

4600

114,00

0

Marin D. Vasilica, Stanca D. Tudor, Stanca D. Nicolae, Stanca D. Elisabeta, Stanca D. Ioan

1595

Prahova

Com. Bărcăneşti

2555

3100

272,00

0

Vasile Ion, Banu Maria, Nedelcu Ana, Vasile Elena

1596

Prahova

Com. Bărcăneşti

2542

5900

95,00

0

Marin     D.     Vasilica,     Stanca     D. Tudor.Stanca D. Nicolae, Stanca D. Elisabeta, Stanca D. Ioan

1597

Prahova

Com. Bărcăneşti

2497

4600

80,00

0

Stanca Niculina,

Marin Constantin

1598

Prahova

Com. Bărcăneşti

2498

4600

3,00

0

Stanca Niculina,

Marin Constantin

1599

Prahova

Com. Bărcăneşti

2504

2100

33,00

0

Chioveanu Marin Lenuţa, Dumitrache Gh. Vasilica, Barbu Ioana

1600

Prahova

Com. Bărcăneşti

2505

2100

38,00

0

Chioveanu Marin Lenuţa, Dumitrache Gh. Vasilica, Barbu Ioana

1601

Prahova

Com. Bărcăneşti

2516

1400

25,00

0

Stoica Steliana, Stan M. Ioana, Tudor Ştefan Ştefan, Tudor Ştefan Gheorghe, Tudor Ştefan Aurel

1602

Prahova

Com. Bărcăneşti

2517

1400

27,00

0

Stoica Steliana, Stan M. Ioana, Tudor Ştefan Ştefan, Tudor Ştefan Gheorghe, Tudor Ştefan Aurel

1603

Prahova

Com. Bărcăneşti

2499

5300

85,00

0

Stan Ioana

1604

Prahova

Com. Bărcăneşti

2500

5300

94,00

0

Stan Ioana

1605

Prahova

Com. Bărcăneşti

2520

7500

131,00

0

Stan M. Steliana

1606

Prahova

Com. Bărcăneşti

2521

7500

136,00

0

Stan M. Steliana

1607

Prahova

Com. Bărcăneşti

2529

5000

86,00

0

Stanca A. Ion

1608

Prahova

Com. Bărcăneşti

2528

5000

91,00

0

Stanca A. Ion

1609

Prahova

Com. Bărcăneşti

2487

1500

26,00

0

Barbu    Niculina,    Stanca    A. Ion, Răducanu Cornel, Răducanu Petrică

1610

Prahova

Com. Bărcăneşti

2488

1500

28,00

0

Barbu    Niculina,    Stanca    A.     Ion, Răducanu Cornel, Răducanu Petrică

1611

Prahova

Com. Bărcăneşti

2495

2500

44,00

0

Marin Gh. Ion, Stanca N. Ilie, Stanca Gh.   Didina,   Răducanu   N.   Dumitra, Marin Gh. Eleonora, Marin Gh. Vasile, Marin Florea, Marin Gh. Gheorghe

1612

Prahova

Com. Bărcăneşti

2496

2500

45,00

0

Marin Gh. Ion, Stanca N. Ilie, Stanca Gh.   Didina,   Răducanu   N.   Dumitra, Marin Gh. Eleonora, Marin Gh. Vasile, Marin Florea, Marin Gh. Gheorghe

1613

Prahova

Com. Bărcăneşti

2471

3700

68,00

0

Matei Tudorita

1614

Prahova

Com. Bărcăneşti

2472

3700

69,00

0

Matei Tudorita

1615

Prahova

Com.