Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 865 din 1 august 2007

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti-Brasov, km 0+000 - 173+300"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 13 august 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000-173+300", potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menţionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 1.676 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita sumelor aprobate pentru acest proiect conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2007 privind aprobarea repartizării sumei de 335.275 mii lei din Fondul naţional de dezvoltare pentru finanţarea unor proiecte de investiţii în infrastructura de transport pentru anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 15 iunie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor supuse exproprierii, precum şi tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi vor rămâne afişate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat şi într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

ANEXA Nr. 2

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov", km 0+000-173+300"

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiilor

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa

rezultată

din acte (m2)

Suprafaţa

rezultată din

măsurători (m2)

1

Prahova

Comuna Olari

63

7.500

1.495,62

0

Nicolae F. Nicolae,

Nicolae F. Maria

2

Prahova

Comuna Olari

510

3.046

1.762,60

0

Stanciu Mişu,

Ionescu D.Anghel,

Ionită Elisabeta,

Ionescu D. Nicolae,

Tudor C. Sanda

3

Prahova

Comuna Olari

37

5.000

3,00

0

Dobrescu V. Aurelia

4

Prahova

Comuna Olari

52

9.600

1.983,56

0

Lepădatu T. Frusina,

 Iamandache T. Alexandrina,

Sinu T. Stelian

5

Prahova

Comuna Olari

370

2.273

294,06

0

Iancu Florea

6

Prahova

Comuna Olari

2

2.700

377,25

0

Dima T. Alexandru,

Dima P Dan,

Şerban T. Nicolae,

Stancu V. Maria,

Iancu T. Constantina,

Dima P Luminiţa

7

Prahova

Comuna Olari

46

9.422

1.403,15

0

Dima S. Nicolae

8

Prahova

Comuna Olari

23

10.244

1.607,88

0

Popa Dumitru,

Popa Constantin

9

Prahova

Comuna Olari

24

5.000

490,18

0

Dima Gheorghe,

Dima Tudor,

10

Prahova

Comuna Olari

373

5.300

263,92

0

Oaie Tudor

11

Prahova

Comuna Olari

369

6.394

33,24

0

Dumitru Vasile

12

Prahova

Comuna Olari

31

10.000

4.967,83

0

Alexandru Smaranda,

Ilincă Floarea

13

Prahova

Comuna Olari

490

5.852

5.582,17

0

Musat Nicolae,

Musat Victoria

14

Prahova

Comuna Olari

272/1

29.820

15.407,65

0

Societatea Comercială „Global SDS" - S.R.L.

15

Prahova

Comuna Olari

43

22.676

4.726,08

0

Nicola T. Nicolae

16

Prahova

Comuna Olari

48

9.400

7.462,24

0

Gheorghe M. Paraschiva,

Şerban V. Ioana

17

Prahova

Comuna Olari

385

7.710

5.371,41

0

Ghiţă Tudor,

Tache Elvira,

Vlad Ioana

18

Prahova

Comuna Olari

45

4.000

1.754,17

0

Simion A. Nicolae

19

Prahova

Comuna Olari

1

7.663

1.766,82

0

Most. Dinu A. Constantin

20

Prahova

Comuna Olari

49

2.500

155,95

0

Nicolae N. Maria

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiilor

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa

rezultată

din acte (m2)

Suprafaţa

rezultată din

măsurători (m2)

21

Prahova

Comuna Olari

47

5.000

8,97

0

Iancu I. Ioana,

Iancu I. Elena,

Iancu I. Floarea,

Iancu I. Gheorghe,

Iancu I. Tudora,

Iancu I. Nicolae,

Iancu I. Constantin

22

Prahova

Comuna Olari

371

3.921

22,09

0

Sima Vasile

23

Prahova

Comuna Olari

25

10.805

420,90

0

Tache Ion,

Tache Dumitru,

Moşt. Tache Nicolae,

Tache Maria,

Tache Ecaterina,

Tache State,

Tache Gherghiţa

24

Prahova

Comuna Olari

12

19.200

1.635,82

0

Dumitru Gh. Nicolae

25

Prahova

Comuna Olari

26

7.228

591,77

0

Pădureţu Floarea,

Dumitru Ecaterina,

Tudor Constantin

26

Prahova

Comuna Olari

380

14.075

1.135,31

0

Ionită Marin

27

Prahova

Comuna Olari

8

12.469

1.003,75

0

Most. Anghel I. Tudor

28

Prahova

Comuna Olari

9

2.379

187,31

0

Dumitru Ecaterina,

Baicu Floarea,

Dumitru Vasilica,

Dumitru Nicoleta

29

Prahova

Comuna Olari

6

4.506

362,94

0

Radu Tudora

30

Prahova

Comuna Olari

27

5.257

423,96

0

Danciu Florica,

Danciu Nicolae,

Baicu Elena,

Neagu Mihaela

31

Prahova

Comuna Olari

7

7.110

575,48

0

Savu V Ion

32

Prahova

Comuna Olari

14

16.505

1.364,45

0

Stoica Tudor

33

Prahova

Comuna Olari

50

3.716

313,90

0

Chivu N. Ion

34

Prahova

Comuna Olari

5

3.602

308,78

0

Năstase N. Ion

35

Prahova

Comuna Olari

372

10.677

943,62

0

Iancu Nicolae

36

Prahova

Comuna Olari

3

12.535

818,78

0

Most. Nae D. Marin

37

Prahova

Comuna Olari

368

8.015

200,74

0

Danciu Constantin

38

Prahova

Comuna Olari

44

15.466

2.911,72

0

Anghel C. Mihai

39

Prahova

Comuna Olari

4

34.000

9.073,61

0

Constantinescu Elena,

Zălincă Iulian,

Constantinescu Elena Adriana

40

Prahova

Comuna Olari

53

7.044

4.176,54

0

Most. Oaie A. Androne

41

Prahova

Comuna Olari

30

12.127

3.871,30

0

Savu A. Ion,

Savu Ghe. Cristian,

Savu Ghe. Manuela,

Savu Ecaterina,

Savu R. Gheorghe

42

Prahova

Comuna Olari

10

8.700

2.867,24

0

Most. Oaie A. Dumitru

43

Prahova

Comuna Olari

402

7.100

5.022,58

0

Oae Alexandru,

Oae Gheorghe,

Oae Floarea

44

Prahova

Comuna Olari

562

18.670

3.514,90

0

Pană N.Anghel

45

Prahova

Comuna Olari

561

1.730

164,36

0

Gica I. Ştefan,

Gica I. Vasile,

Pană Ştefana,

Gica Gh. Nicolae

Total suprafaţă de expropriat:                                 98.829,59


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 865/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 865 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 865/2007
Hotărârea 181 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Moara Vlasiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Draganesti, Rafov, Dumbrava, Berceni, Barcanesti si Ploiesti", a Hotararii Guvernului nr. 865/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti-Brasov, km 0+000-173+300", si a Hotararii Guvernului nr. 425/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Dascalu, Stefanestii de Jos si Nuci, judetul Ilfov"
Hotărârea 244 2008
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Moara Vlasiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Draganesti, Rafov, Dumbrava, Berceni, Barcanesti si Ploiesti" si a Hotararii Guvernului nr. 865/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti- Brasov, km 0+000-173+300"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu