Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 865 din 1 august 2007

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti-Brasov, km 0+000 - 173+300"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 13 august 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000-173+300", potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menţionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 1.676 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita sumelor aprobate pentru acest proiect conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2007 privind aprobarea repartizării sumei de 335.275 mii lei din Fondul naţional de dezvoltare pentru finanţarea unor proiecte de investiţii în infrastructura de transport pentru anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 15 iunie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor supuse exproprierii, precum şi tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi vor rămâne afişate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat şi într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

ANEXA Nr. 2

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov", km 0+000-173+300"

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiilor

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa

rezultată

din acte (m2)

Suprafaţa

rezultată din

măsurători (m2)

1

Prahova

Comuna Olari

63

7.500

1.495,62

0

Nicolae F. Nicolae,

Nicolae F. Maria

2

Prahova

Comuna Olari

510

3.046

1.762,60

0

Stanciu Mişu,

Ionescu D.Anghel,

Ionită Elisabeta,

Ionescu D. Nicolae,

Tudor C. Sanda

3

Prahova

Comuna Olari

37

5.000

3,00

0

Dobrescu V. Aurelia

4

Prahova

Comuna Olari

52

9.600

1.983,56

0

Lepădatu T. Frusina,

 Iamandache T. Alexandrina,

Sinu T. Stelian

5

Prahova

Comuna Olari

370

2.273

294,06

0

Iancu Florea

6

Prahova

Comuna Olari

2

2.700

377,25

0

Dima T. Alexandru,

Dima P Dan,

Şerban T. Nicolae,

Stancu V. Maria,

Iancu T. Constantina,

Dima P Luminiţa

7

Prahova

Comuna Olari

46

9.422

1.403,15

0

Dima S. Nicolae

8

Prahova

Comuna Olari

23

10.244

1.607,88

0

Popa Dumitru,

Popa Constantin

9

Prahova

Comuna Olari

24

5.000

490,18

0

Dima Gheorghe,

Dima Tudor,

10

Prahova

Comuna Olari

373

5.300

263,92

0

Oaie Tudor

11

Prahova

Comuna Olari

369

6.394

33,24

0

Dumitru Vasile

12

Prahova

Comuna Olari

31

10.000

4.967,83

0

Alexandru Smaranda,

Ilincă Floarea

13

Prahova

Comuna Olari

490

5.852

5.582,17

0

Musat Nicolae,

Musat Victoria

14

Prahova

Comuna Olari

272/1

29.820

15.407,65

0

Societatea Comercială „Global SDS" - S.R.L.

15

Prahova

Comuna Olari

43

22.676

4.726,08

0

Nicola T. Nicolae

16

Prahova

Comuna Olari

48

9.400

7.462,24

0

Gheorghe M. Paraschiva,

Şerban V. Ioana

17

Prahova

Comuna Olari

385

7.710

5.371,41

0

Ghiţă Tudor,

Tache Elvira,

Vlad Ioana

18

Prahova

Comuna Olari

45

4.000

1.754,17

0

Simion A. Nicolae

19

Prahova

Comuna Olari

1

7.663

1.766,82

0

Most. Dinu A. Constantin

20

Prahova

Comuna Olari

49

2.500

155,95

0

Nicolae N. Maria

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiilor

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa

rezultată

din acte (m2)

Suprafaţa

rezultată din

măsurători (m2)

21

Prahova

Comuna Olari

47

5.000

8,97

0

Iancu I. Ioana,

Iancu I. Elena,

Iancu I. Floarea,

Iancu I. Gheorghe,

Iancu I. Tudora,

Iancu I. Nicolae,

Iancu I. Constantin

22

Prahova

Comuna Olari

371

3.921

22,09

0

Sima Vasile

23

Prahova

Comuna Olari

25

10.805

420,90

0

Tache Ion,

Tache Dumitru,

Moşt. Tache Nicolae,

Tache Maria,

Tache Ecaterina,

Tache State,

Tache Gherghiţa

24

Prahova

Comuna Olari

12

19.200

1.635,82

0

Dumitru Gh. Nicolae

25

Prahova

Comuna Olari

26

7.228

591,77

0

Pădureţu Floarea,

Dumitru Ecaterina,

Tudor Constantin

26

Prahova

Comuna Olari

380

14.075

1.135,31

0

Ionită Marin

27

Prahova

Comuna Olari

8

12.469

1.003,75

0

Most. Anghel I. Tudor

28

Prahova

Comuna Olari

9

2.379

187,31

0

Dumitru Ecaterina,

Baicu Floarea,

Dumitru Vasilica,

Dumitru Nicoleta

29

Prahova

Comuna Olari

6

4.506

362,94

0

Radu Tudora

30

Prahova

Comuna Olari

27

5.257

423,96

0

Danciu Florica,

Danciu Nicolae,

Baicu Elena,

Neagu Mihaela

31

Prahova

Comuna Olari

7

7.110

575,48

0

Savu V Ion

32

Prahova

Comuna Olari

14

16.505

1.364,45

0

Stoica Tudor

33

Prahova

Comuna Olari

50

3.716

313,90

0

Chivu N. Ion

34

Prahova

Comuna Olari

5

3.602

308,78

0

Năstase N. Ion

35

Prahova

Comuna Olari

372

10.677

943,62

0

Iancu Nicolae

36

Prahova

Comuna Olari

3

12.535

818,78

0

Most. Nae D. Marin

37

Prahova

Comuna Olari

368

8.015

200,74

0

Danciu Constantin

38

Prahova

Comuna Olari

44

15.466

2.911,72

0

Anghel C. Mihai

39

Prahova

Comuna Olari

4

34.000

9.073,61

0

Constantinescu Elena,

Zălincă Iulian,

Constantinescu Elena Adriana

40

Prahova

Comuna Olari

53

7.044

4.176,54

0

Most. Oaie A. Androne

41

Prahova

Comuna Olari

30

12.127

3.871,30

0

Savu A. Ion,

Savu Ghe. Cristian,

Savu Ghe. Manuela,

Savu Ecaterina,

Savu R. Gheorghe

42

Prahova

Comuna Olari

10

8.700

2.867,24

0

Most. Oaie A. Dumitru

43

Prahova

Comuna Olari

402

7.100

5.022,58

0

Oae Alexandru,

Oae Gheorghe,

Oae Floarea

44

Prahova

Comuna Olari

562

18.670

3.514,90

0

Pană N.Anghel

45

Prahova

Comuna Olari

561

1.730

164,36

0

Gica I. Ştefan,

Gica I. Vasile,

Pană Ştefana,

Gica Gh. Nicolae

Total suprafaţă de expropriat:                                 98.829,59


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 865/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 865 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 865/2007
Hotărârea 181 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Moara Vlasiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Draganesti, Rafov, Dumbrava, Berceni, Barcanesti si Ploiesti", a Hotararii Guvernului nr. 865/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti-Brasov, km 0+000-173+300", si a Hotararii Guvernului nr. 425/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Dascalu, Stefanestii de Jos si Nuci, judetul Ilfov"
Hotărârea 244 2008
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Moara Vlasiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Draganesti, Rafov, Dumbrava, Berceni, Barcanesti si Ploiesti" si a Hotararii Guvernului nr. 865/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti- Brasov, km 0+000-173+300"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu