Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 865 din 1 august 2007

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti-Brasov, km 0+000 - 173+300"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 13 august 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000-173+300", potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menţionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 1.676 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita sumelor aprobate pentru acest proiect conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2007 privind aprobarea repartizării sumei de 335.275 mii lei din Fondul naţional de dezvoltare pentru finanţarea unor proiecte de investiţii în infrastructura de transport pentru anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 15 iunie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor supuse exproprierii, precum şi tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi vor rămâne afişate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat şi într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

ANEXA Nr. 2

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov", km 0+000-173+300"

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiilor

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa

rezultată

din acte (m2)

Suprafaţa

rezultată din

măsurători (m2)

1

Prahova

Comuna Olari

63

7.500

1.495,62

0

Nicolae F. Nicolae,

Nicolae F. Maria

2

Prahova

Comuna Olari

510

3.046

1.762,60

0

Stanciu Mişu,

Ionescu D.Anghel,

Ionită Elisabeta,

Ionescu D. Nicolae,

Tudor C. Sanda

3

Prahova

Comuna Olari

37

5.000

3,00

0

Dobrescu V. Aurelia

4

Prahova

Comuna Olari

52

9.600

1.983,56

0

Lepădatu T. Frusina,

 Iamandache T. Alexandrina,

Sinu T. Stelian

5

Prahova

Comuna Olari

370

2.273

294,06

0

Iancu Florea

6

Prahova

Comuna Olari

2

2.700

377,25

0

Dima T. Alexandru,

Dima P Dan,

Şerban T. Nicolae,

Stancu V. Maria,

Iancu T. Constantina,

Dima P Luminiţa

7

Prahova

Comuna Olari

46

9.422

1.403,15

0

Dima S. Nicolae

8

Prahova

Comuna Olari

23

10.244

1.607,88

0

Popa Dumitru,

Popa Constantin

9

Prahova

Comuna Olari

24

5.000

490,18

0

Dima Gheorghe,

Dima Tudor,

10

Prahova

Comuna Olari

373

5.300

263,92

0

Oaie Tudor

11

Prahova

Comuna Olari

369

6.394

33,24

0

Dumitru Vasile

12

Prahova

Comuna Olari

31

10.000

4.967,83

0

Alexandru Smaranda,

Ilincă Floarea

13

Prahova

Comuna Olari

490

5.852

5.582,17

0

Musat Nicolae,

Musat Victoria

14

Prahova

Comuna Olari

272/1

29.820

15.407,65

0

Societatea Comercială „Global SDS" - S.R.L.

15

Prahova

Comuna Olari

43

22.676

4.726,08

0

Nicola T. Nicolae

16

Prahova

Comuna Olari

48

9.400

7.462,24

0

Gheorghe M. Paraschiva,

Şerban V. Ioana

17

Prahova

Comuna Olari

385

7.710

5.371,41

0

Ghiţă Tudor,

Tache Elvira,

Vlad Ioana

18

Prahova

Comuna Olari

45

4.000

1.754,17

0

Simion A. Nicolae

19

Prahova

Comuna Olari

1

7.663

1.766,82

0

Most. Dinu A. Constantin

20

Prahova

Comuna Olari

49

2.500

155,95

0

Nicolae N. Maria

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiilor

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa

rezultată

din acte (m2)

Suprafaţa

rezultată din

măsurători (m2)

21

Prahova

Comuna Olari

47

5.000

8,97

0

Iancu I. Ioana,

Iancu I. Elena,

Iancu I. Floarea,

Iancu I. Gheorghe,

Iancu I. Tudora,

Iancu I. Nicolae,

Iancu I. Constantin

22

Prahova

Comuna Olari

371

3.921

22,09

0

Sima Vasile

23

Prahova

Comuna Olari

25

10.805

420,90

0

Tache Ion,

Tache Dumitru,

Moşt. Tache Nicolae,

Tache Maria,

Tache Ecaterina,

Tache State,

Tache Gherghiţa

24

Prahova

Comuna Olari

12

19.200

1.635,82

0

Dumitru Gh. Nicolae

25

Prahova

Comuna Olari

26

7.228

591,77

0

Pădureţu Floarea,

Dumitru Ecaterina,

Tudor Constantin

26

Prahova

Comuna Olari

380

14.075

1.135,31

0

Ionită Marin

27

Prahova

Comuna Olari

8

12.469

1.003,75

0

Most. Anghel I. Tudor

28

Prahova

Comuna Olari

9

2.379

187,31

0

Dumitru Ecaterina,

Baicu Floarea,

Dumitru Vasilica,

Dumitru Nicoleta

29

Prahova

Comuna Olari

6

4.506

362,94

0

Radu Tudora

30

Prahova

Comuna Olari

27

5.257

423,96

0

Danciu Florica,

Danciu Nicolae,

Baicu Elena,

Neagu Mihaela

31

Prahova

Comuna Olari

7

7.110

575,48

0

Savu V Ion

32

Prahova

Comuna Olari

14

16.505

1.364,45

0

Stoica Tudor

33

Prahova

Comuna Olari

50

3.716

313,90

0

Chivu N. Ion

34

Prahova

Comuna Olari

5

3.602

308,78

0

Năstase N. Ion

35

Prahova

Comuna Olari

372

10.677

943,62

0

Iancu Nicolae

36

Prahova

Comuna Olari

3

12.535

818,78

0

Most. Nae D. Marin

37

Prahova

Comuna Olari

368

8.015

200,74

0

Danciu Constantin

38

Prahova

Comuna Olari

44

15.466

2.911,72

0

Anghel C. Mihai

39

Prahova

Comuna Olari

4

34.000

9.073,61

0

Constantinescu Elena,

Zălincă Iulian,

Constantinescu Elena Adriana

40

Prahova

Comuna Olari

53

7.044

4.176,54

0

Most. Oaie A. Androne

41

Prahova

Comuna Olari

30

12.127

3.871,30

0

Savu A. Ion,

Savu Ghe. Cristian,

Savu Ghe. Manuela,

Savu Ecaterina,

Savu R. Gheorghe

42

Prahova

Comuna Olari

10

8.700

2.867,24

0

Most. Oaie A. Dumitru

43

Prahova

Comuna Olari

402

7.100

5.022,58

0

Oae Alexandru,

Oae Gheorghe,

Oae Floarea

44

Prahova

Comuna Olari

562

18.670

3.514,90

0

Pană N.Anghel

45

Prahova

Comuna Olari

561

1.730

164,36

0

Gica I. Ştefan,

Gica I. Vasile,

Pană Ştefana,

Gica Gh. Nicolae

Total suprafaţă de expropriat:                                 98.829,59


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 865/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 865 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 865/2007
Hotărârea 181 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Moara Vlasiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Draganesti, Rafov, Dumbrava, Berceni, Barcanesti si Ploiesti", a Hotararii Guvernului nr. 865/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti-Brasov, km 0+000-173+300", si a Hotararii Guvernului nr. 425/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Dascalu, Stefanestii de Jos si Nuci, judetul Ilfov"
Hotărârea 244 2008
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Moara Vlasiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Draganesti, Rafov, Dumbrava, Berceni, Barcanesti si Ploiesti" si a Hotararii Guvernului nr. 865/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti- Brasov, km 0+000-173+300"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu