Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 181 din 25 februarie 2009

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Moara Vlasiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Draganesti, Rafov, Dumbrava, Berceni, Barcanesti si Ploiesti", a Hotararii Guvernului nr. 865/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti", pe teritoriul localitatii Olari, judetul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Bucuresti-Brasov, km 0+000-173+300", si a Hotararii Guvernului nr. 425/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatilor Dascalu, Stefanestii de Jos si Nuci, judetul Ilfov"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 142 din 9 martie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 14 noiembrie 2006,  cu completările ulterioare, se completează cu poziţiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti", cu suma globală estimată de 15.125,13 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(3)  Suma prevăzută la alin. (2) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 1.

Art. II. - (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 865/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti",'pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000-173+300", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 13 august 2007,  cu completările ulterioare, se completează cu poziţia prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti- Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000-173+300", cu suma globală estimată de 4,5 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. III. - (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 425/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi Nuci, judeţul Ilfov", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 25 aprilie 2008, se completează cu poziţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti- Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi Nuci, judeţul Ilfov", cu suma globală estimată de 17.272,31 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(3)  Suma prevăzută la alin. (2) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 3.

Art. IV. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexele nr. 1-3 vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri, în termen de 10 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publică, în condiţiile legii.

Art. V. - Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi fără a fi necesara modificarea prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti"

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

„1878

Prahova

Balta Doamnei

1030

2649

423,00

0

Stoian Ion, Mihăilă Anica, Ştefan Vasile, Stoian Dumitru

1879

Prahova

Balta Doamnei

933

14

2,00

0

Toader V. Ion

1880

Prahova

Balta Doamnei

1057

3827

96,00

0

Bureaţă Vasile

1881

Prahova

Balta Doamnei

1058

3827

13,00

0

Bureaţă Vasile

1882

Prahova

Balta Doamnei

1042

27

3,00

0

Bîrja Elisabeta

1883

Prahova

Balta Doamnei

1051

411

323,00

0

Vasile S. Florian

1884

Prahova

Balta Doamnei

989

9

5,00

0

Manole Gheorghe, Mihai Stelian, Dorobanţu Elena, Pecingină Tinca, Robescu Maria, Baicu Georgeta, Dumitru Niculina

1885

Prahova

Balta Doamnei

1047

10851

1.563,00

0

Voicu Alexandru, Voicu Aurelian, Voicu Zoia, Voicu Gh. Ion, Voicu Gh. Maria

1886

Prahova

Balta Doamnei

1049

4432

7,00

0

Ioniţă Petre

1887

Prahova

Balta Doamnei

1001

5387

11,00

0

Cristea Nicolae

1888

Prahova

Balta Doamnei

999

2500

247,00

0

Neagu V. Nicolae

1889

Prahova

Balta Doamnei

979

3643

12,00

0

Bîrja Elisabeta

1890

Prahova

Balta Doamnei

1054

4000

447,00

0

Cristea Elena

1891

Prahova

Balta Doamnei

1011

40

8,00

0

Cristea Nicolae

1892

Prahova

Balta Doamnei

1016

2500

251,00

0

Bucur Vasile

1893

Prahova

Balta Doamnei

941

1800

7,00

0

Popa Alexandrina, Tone Constantin, Cristea Maria

1894

Prahova

Balta Doamnei

1040

1965

44,00

0

Ioniţă P. Dumitru

1895

Prahova

Balta Doamnei

943

22

3,00

0

Mărgărit Ion, Mărgărit Steliana, Mărgărit Floarea

1896

Prahova

Balta Doamnei

958

5833

40,00

0

Popa Alexandrina, Tone Constantin, Cristea Maria

1897

Prahova

Balta Doamnei

1044

27

25,00

0

Ioniţă Petre

1898

Prahova

Balta Doamnei

1003

3203

13,00

0

Mărgărit Ion, Mărgărit Steliana, Mărgărit Floarea

1899

Prahova

Balta Doamnei

1025

251

70,00

0

Stoian Ion, Stoian Dumitru, Mihăilă Anica, Ştefan Vasile,

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

1900

Prahova

Balta Doamnei

981

36

13,00

0

Nicolae Stelian

1901

Prahova

Balta Doamnei

983

41

6,00

0

Nicolae Stelian

1902

Prahova

Balta Doamnei

1038

497

8,00

0

Nicolae Stelian

1903

Prahova

Balta Doamnei

1036

3646

64,00

0

Stoian Ion

1904

Prahova

Balta Doamnei

931

2004

3,00

0

Tudor Ion

1905

Prahova

Balta Doamnei

954

4589

711,00

0

Vasile S. Florian

1906

Prahova

Balta Doamnei

949

11

3,00

0

Chivu Nicolae

1907

Prahova

Balta Doamnei

996

5700

18,00

0

Ioniţă Petre

1908

Prahova

Balta Doamnei

1023

9

2,00

0

Popa Alexandrina, Tone Constantin, Cristea Maria

1909

Prahova

Balta Doamnei

1032

11

9,00

0

Tudor Ion

1910

Prahova

Balta Doamnei

1013

2071

2,00

0

Chivu Nicolae

1911

Prahova

Balta Doamnei

969

3154

11,00

0

Bureaţă Vasile

1912

Prahova

Balta Doamnei

987

8

1,00

0

Paraschiv Constantin, Ştefan Maria

1913

Prahova

Balta Doamnei

991

4614

54,00

0

Mihăilă Anica, Ştefan Vasile, Stoian Ion, Stoian Dumitru

1914

Prahova

Balta Doamnei

1007

8433

16,00

0

Radu Dumitru, Păun Tinca, Petre Ioana, Dumitru Alexandrina

1915

Prahova

Balta Doamnei

994

2885

295,00

0

Manole Gheorghe, Mihai Stelian, Pecingină Tinca, Dumitru Niculina, Robescu Maria, Vasile Vasile, Dorobanţu Elena, Baicu Gheorghe

1916

Prahova

Balta Doamnei

967

43

10,00

0

Popa Alexandrina, Tone Constantin, Cristea Maria

1917

Prahova

Balta Doamnei

1034

1630

2,00

0

Manole Gheorghe, Mihai Stelian, Dorobanţu Elena, Pecingină Tinca, Robescu Maria, Baicu Georgeta, Dumitru Niculina

1918

Prahova

Balta Doamnei

1019

3294

353,00

0

Panait Ştefan, Grigore Floarea

1919

Prahova

Balta Doamnei

956

11500

61,00

0

Radu Dumitru, Păun Tinca, Petre Ioana, Dumitru Alexandrina

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

1920

Prahova

Balta Doamnei

939

5000

512,00

0

Vişan Elena, Visenecher Elisabeta, Trâmbez Stana, Radu Mărgărit, Rusu Dumitra, Radu Vasile, Radu Stelian, Tudor Vasilica, Pluteanu Ioana

1921

Prahova

Balta Doamnei

971

2430

317,00

0

Ioniţă Petre

1922

Prahova

Balta Doamnei

947

1824

4,00

0

Paraschiv Ion Constantin

1923

Prahova

Balta Doamnei

962

81

79,00

0

Bureaţă Vasile

1924

Prahova

Balta Doamnei

965

5334

556,00

0

Toader P. Ion

1925

Prahova

Balta Doamnei

975

2300

54,00

0

Voicu Gh. Ion

1926

Prahova

Balta Doamnei

973

5950

23,00

0

Nicolae Stelian

1927

Prahova

Balta Doamnei

1028

2821

331,00

0

Neagu S. Alexandru

1928

Prahova

Balta Doamnei

1021

4719

64,00

0

Panait Vasile

1929

Prahova

Balta Doamnei

1005

2100

10,00

0

Bucur Vasile

1930

Prahova

Balta Doamnei

952

3937

613,00

0

Sandu Ioana

1931

Prahova

Balta Doamnei

1009

1035

3,00

0

Paraschiv Constantin Ştefan Maria

1932

Prahova

Balta Doamnei

936

3347

422,00

0

Chivu Nicolae

1933

Prahova

Balta Doamnei

985

1824

6,00

0

Toader V. Ion

1934

Prahova

Balta Doamnei

960

3121

42,00

0

Stan Ana,

Drăghici Constantin,

Drăghici Gheorghe

1935

Prahova

Bărcăneşti

1121

5500

435,74

0

Dan Ilie Costel, Ion Ilie Elena, Vasile Ion, Banu Maria, Nedelcu Ana, Vasile Elena

1936

Prahova

Bărcăneşti

3215

1500

68,00

0

Ion I. Cristea

1937

Prahova

Bărcăneşti

3275

3800

158,00

0

Ion Eleonora

1938

Prahova

Bărcăneşti

3257

4700

212,00

0

Ioan V. Gherghina

1939

Prahova

Bărcăneşti

3194

4700

259,00

0

Ion M. Alexandru

1940

Prahova

Bărcăneşti

3241

2800

203,00

0

Miu St. Nicolae

1941

Prahova

Bărcăneşti

3217

5000

381,00

0

Ene A. Aurelia

1942

Prahova

Bărcăneşti

3273

3000

195,00

0

Călin Constantin Gherghina

1943

Prahova

Bărcăneşti

3269

4900

287,00

0

Stănescu M. Niculina

1944

Prahova

Bărcăneşti

3255

4900

268,00

0

Stănescu T. Ion

1945

Prahova

Bărcăneşti

3271

4000

276,00

0

Florea Aurel

1946

Prahova

Bărcăneşti

3211

4000

138,00

0

Florea Aurel

1947

Prahova

Bărcăneşti

3263

5000

354,00

0

Mihai V. Marin

1948

Prahova

Bărcăneşti

3245

5000

248,00

0

Mihai V. Marin

1949

Prahova

Bărcăneşti

3201

5800

464,00

0

Mihai D. Dumitru

1950

Prahova

Bărcăneşti

3243

3900

274,00

0

Oprea Vasilica, Oprea Jan

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

1951

Prahova

Bărcăneşti

3235

3900

96,00

0

Oprea Vasilica, Oprea Jan

1952

Prahova

Bărcăneşti

3297

5300

243,00

0

Marin A. Nicolae, Marin A. Ion, Marin A. Gheorghe, Marin A. Ioana, Marin A. Dumitru

1953

Prahova

Bărcăneşti

3224

4000

196,00

0

Tudor D. Maria

1954

Prahova

Bărcăneşti

3229

4000

131,00

0

Tudor D. Maria

1955

Prahova

Bărcăneşti

3249

5000

253,00

0

Nicolae V. Anghel

1956

Prahova

Bărcăneşti

3291

5000

170,00

0

Nicolae V. Anghel

1957

Prahova

Bărcăneşti

3295

400

22,00

0

Tudor I. Nicolae

1958

Prahova

Bărcăneşti

3247

400

15,00

0

Tudor I. Nicolae

1959

Prahova

Bărcăneşti

3289

1800

99,00

0

Tudor Dumitru Steliana, Tudor Ion Vasile, Tudor Ion Rita, Tudor Ion Nicolae

1960

Prahova

Bărcăneşti

3221

2500

96,00

0

Pavel M. Maria

1961

Prahova

Bărcăneşti

3225

4600

199,00

0

Marin D. Vasilica, Stanca D. Tudor, Stanca D. Nicolae, Stanca D. Elisabeta, Stanca D. Ioan

1962

Prahova

Bărcăneşti

3267

4600

216,00

0

Matei Florea, Pavel Vasile

1963

Prahova

Bărcăneşti

3227

3700

169,00

0

Marin D. Vasilica, Stanca D. Tudor, Stanca D. Nicolae, Stanca D. Elisabeta, Stanca D. Ioan

1964

Prahova

Bărcăneşti

3293

4600

223,00

0

Stanca Florea Elisabeta

1965

Prahova

Bărcăneşti

3322

3100

162,00

0

Vasile Ion, Banu Maria, Nedelcu Ana, Vasile Elena

1966

Prahova

Bărcăneşti

3340

5900

60,00

0

Marin D. Vasilica, Stanca D. Tudor, Stanca D. Nicolae, Stanca D. Elisabeta, Stanca D. Ioan

1967

Prahova

Bărcăneşti

3307

2100

13,00

0

Chioveanu Marin Lenuţa,

Dumitrache Gh. Vasilica, Barbu Ioana

1968

Prahova

Bărcăneşti

3301

2100

22,00

0

Chioveanu Marin Lenuţa,

Dumitrache Gh. Vasilica, Barbu Ioana

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

1969

Prahova

Bărcăneşti

3333

1400

16,00

0

Stoica Steliana, Stan Marin Ioana, Tudor St. Ştefan, Tudor St. Gheorghe, Tudor St. Aurel

1970

Prahova

Bărcăneşti

3287

5300

34,00

0

Stan M. Ioana

1971

Prahova

Bărcăneşti

3309

5000

34,00

0

Stanca A. Ion

1972

Prahova

Bărcăneşti

3319

1500

10,00

0

Barbu Niculina, Stanca A. Ion, Răducanu Cornel, Răducanu Petrică

1973

Prahova

Bărcăneşti

3317

1500

15,00

0

Barbu Niculina, Stanca A. Ion, Răducanu Cornel, Răducanu Petrică

1974

Prahova

Bărcăneşti

3348

3700

25,00

0

Matei Tudorita

1975

Prahova

Bărcăneşti

3279

5000

36,00

0

Anton Steliana

1976

Prahova

Bărcăneşti

3303

2400

18,00

0

Marin I. Dumitru

1977

Prahova

Bărcăneşti

3283

4000

30,00

0

Marin I. Dumitru

1978

Prahova

Bărcăneşti

3331

4000

43,00

0

Marin I. Dumitru

1979

Prahova

Bărcăneşti

3311

1300

14,00

0

Matei Vasile Lisandru

1980

Prahova

Bărcăneşti

3327

1300

10,00

0

Matei Vasile Lisandru

1981

Prahova

Bărcăneşti

3325

12500

96,00

0

Matei Vasile Lisandru

1982

Prahova

Bărcăneşti

3329

11000

97,00

0

Gheorghe Mihai Gherghina

1983

Prahova

Bărcăneşti

3323

11000

101,00

0

Gheorghe Mihai Gherghina

1984

Prahova

Bărcăneşti

3300

5000

46,00

0

Stana Paraschiva

1985

Prahova

Bărcăneşti

3346

5000

45,00

0

Stana Paraschiva

1986

Prahova

Bărcăneşti

3231

2300

45,00

0

Constantin Ghe. Ion

1987

Prahova

Bărcăneşti

3233

3700

61,00

0

Marinică Constantin Maria

1988

Prahova

Bărcăneşti

3265

4700

56,00

0

Petcu I. Nicolae

1989

Prahova

Bărcăneşti

3237

2400

23,00

0

DumitracheA. Ion, Dumitrache Alexandru, DumitracheA. Vasile, Dumitrache N. Steliana

1990

Prahova

Bărcăneşti

3219

1900

15,00

0

Dumitrache Lucia, Ilie Ştefania, Sima Maria

1991

Prahova

Bărcăneşti

3197

300

3,00

0

Stan St. Tudor

1992

Prahova

Bărcăneşti

3432

2400

58,00

0

Radu Dumitru Maria

1993

Prahova

Bărcăneşti

3438

2400

4,00

0

Radu Dumitru Maria

1994

Prahova

Bărcăneşti

3406

5000

174,00

0

Dobre Virgil

1995

Prahova

Bărcăneşti

3407

5000

63,00

0

Dobre Virgil

1996

Prahova

Bărcăneşti

3443

2500

60,00

0

Tudor Neagu

1997

Prahova

Bărcăneşti

3434

2500

31,00

0

Niţă Constantin Grigore

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

1998

Prahova

Bărcăneşti

3399

2600

32,00

0

Stanciu I. Ana

1999

Prahova

Bărcăneşti

3418

2500

60,00

0

Chirică Ion Ion

2000

Prahova

Bărcăneşti

3445

5200

63,00

0

Neagu Gh. Ion

2001

Prahova

Bărcăneşti

3436

5200

118,00

0

Neagu Gh. Ion

2002

Prahova

Bărcăneşti

3416

2300

33,00

0

IgnatucA. Ion

2003

Prahova

Bărcăneşti

3412

2300

39,00

0

IgnatucA. Ion

2004

Prahova

Bărcăneşti

3414

7500

114,00

0

Petre Gh. Valerica

2005

Prahova

Bărcăneşti

3420

2600

40,00

0

Muşat R. Bucur

2006

Prahova

Bărcăneşti

3401

2600

42,00

0

Muşat R. Bucur

2007

Prahova

Bărcăneşti

3423

2500

50,00

0

Arsene Gh. Mihail

2008

Prahova

Bărcăneşti

3424

2500

39,00

0

Arsene Gh. Mihail

2009

Prahova

Bărcăneşti

3429

2500

48,00

0

Radu M. Constantin

2010

Prahova

Bărcăneşti

3430

2500

38,00

0

Radu M. Constantin

2011

Prahova

Bărcăneşti

3441

9000

136,00

0

Ioniţă Ion Vasile, Ioniţă Ion Dumitru, Didică Ion Elena, Ioniţă Nicolae Maria

2012

Prahova

Bărcăneşti

3442

9000

48,00

0

Ioniţă Ion Vasile, Ioniţă Ion Dumitru, Didică Ion Elena, Ioniţă Nicolae Maria

2013

Prahova

Bărcăneşti

3403

3500

43,00

0

Vasile Constantin Ion

2014

Prahova

Bărcăneşti

3426

6400

69,00

0

Lazăr Ion Georgeta, Nicolae Ion Florica, Nicolae Ion Elena

2015

Prahova

Bărcăneşti

3409

14900

128,00

0

Marin Gh. Ioana

2016

Prahova

Bărcăneşti

3411

14900

266,00

0

Marin Gh. Ioana

2017

Prahova

Bărcăneşti

3448

2600

16,00

0

Ene Nicolae Niculina

2018

Prahova

Bărcăneşti

3449

2600

54,00

0

Ene Nicolae Niculina

2019

Prahova

Bărcăneşti

3451

2600

77,00

0

Ene Nicolae Niculina

2020

Prahova

Bărcăneşti

3213

5200

110,00

0

Ştefan Iacob Alexandru

2021

Prahova

Bărcăneşti

3239

3400

60,00

0

Miricescu Elena, Pucheanu I. Constantin

2022

Prahova

Bărcăneşti

3207

2000

3,00

0

Pucheanu Elena, Pucheanu Vasile, Marin Silvia

2023

Prahova

Bărcăneşti

3261

2000

59,00

0

Pucheanu Elena, Pucheanu Vasile, Marin Silvia

2024

Prahova

Bărcăneşti

3209

5600

193,00

0

Tănase Mihail

2025

Prahova

Bărcăneşti

3259

4600

181,00

0

Tănase Maria

2026

Prahova

Bărcăneşti

3200

2800

122,00

0

Tănase Petre Maria,

Tănase Petre

Niculina,

Dinu Petre Dobra

2027

Prahova

Bărcăneşti

3196

4700

215,00

0

Constantin Anghel Ştefan

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

2028

Prahova

Bărcăneşti

3253

5300

153,00

0

Marin A. Nicolae, Marin A. Ion, Marin A. Gheorghe, Marin A. Ioana, Marin A. Dumitru

2029

Prahova

Bărcăneşti

3251

1800

68,00

0

Tudor Dumitru Steliana, Tudor Ion Vasile, Tudor Ion Rita, Tudor Ion Nicolae

2030

Prahova

Bărcăneşti

3335

9000

81,00

0

Costea R. Constantin

2031

Prahova

Bărcăneşti

3337

9000

85,00

0

Costea R. Constantin

2032

Prahova

Bărcăneşti

3281

7500

65,00

0

Răducică I. Vasile

2033

Prahova

Bărcăneşti

3277

5600

57,00

0

Zidaru Steliana, Şerban Alexandrina, Niţu Ioana, Răducică Vasilica, Costea Radu Constantin, Sandu Florica

2034

Prahova

Bărcăneşti

3313

6400

33,00

0

Şerban P. Gheorghe

2035

Prahova

Bărcăneşti

3315

6400

135,00

0

Şerban P. Gheorghe

2036

Prahova

Bărcăneşti

3342

4400

29,00

0

Iordache Nicolae Ioana

2037

Prahova

Bărcăneşti

3306

3700

35,00

0

Nicolae D. Vasile

2038

Prahova

Bărcăneşti

3482

3700

21,00

0

Niţă Constantin Grigore

2039

Prahova

Bărcăneşti

3483

3700

59,00

0

Niţă Constantin Grigore

2040

Prahova

Bărcăneşti

3485

3700

99,00

0

Niţă Constantin Grigore

2041

Prahova

Bărcăneşti

3501

5000

28,00

0

Sandu Gh. Ion

2042

Prahova

Bărcăneşti

3502

5000

86,00

0

Sandu Gh. Ion

2043

Prahova

Bărcăneşti

3504

5000

136,00

0

Sandu Gh. Ion

2044

Prahova

Bărcăneşti

3472

2900

19,00

0

Mihăiţă F. Alexandru

2045

Prahova

Bărcăneşti

3473

2900

194,00

0

Mihăiţă F. Alexandru

2046

Prahova

Bărcăneşti

3469

4800

34,00

0

Mândra Elena Nicolae

2047

Prahova

Bărcăneşti

3470

4800

317,00

0

Mândra Elena Nicolae

2048

Prahova

Bărcăneşti

3395

2400

24,00

0

Soare Mihai Alexandru, Istrate Mihai Ana, Soare Mihai Mihai, Soare Mihai Ion

2049

Prahova

Bărcăneşti

3486

2800

37,00

0

Didică Constantin Ion

2050

Prahova

Bărcăneşti

3459

6800

115,00

0

Neagu Ştefan

2051

Prahova

Bărcăneşti

3460

6800

98,00

0

Neagu Ştefan

2052

Prahova

Bărcăneşti

3497

4300

76,00

0

Marcu Gh. Elena

2053

Prahova

Bărcăneşti

3498

4300

65,00

0

Marcu Gh. Elena

2054

Prahova

Bărcăneşti

3492

2500

41,00

0

David M. Toma

2055

Prahova

Bărcăneşti

3377

2500

39,00

0

David M. Toma

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

2056

Prahova

Bărcăneşti

3477

1400

30,00

0

Dorobanţu Gheorghe

2057

Prahova

Bărcăneşti

3478

1400

25,00

0

Dorobanţu Gheorghe

2058

Prahova

Bărcăneşti

3507

2500

45,00

0

IgnatucA. Tudor

2059

Prahova

Bărcăneşti

3397

2500

45,00

0

IgnatucA. Tudor

2060

Prahova

Bărcăneşti

3490

1800

27,00

0

Micu I. Nicolae

2061

Prahova

Bărcăneşti

3379

1800

34,00

0

Micu I. Nicolae

2062

Prahova

Bărcăneşti

3373

5000

70,00

0

Marin Constanţa

2063

Prahova

Bărcăneşti

3452

5000

99,00

0

Marin Constanţa

2064

Prahova

Bărcăneşti

3505

2500

30,00

0

Chirică Ion Ion

2065

Prahova

Bărcăneşti

3475

2600

63,00

0

Stanciu I. Ana

2066

Prahova

Bărcăneşti

3494

2500

60,00

0

Niţă Constantin Grigore

2067

Prahova

Bărcăneşti

3456

2500

31,00

0

Tudor Neagu

2068

Prahova

Bărcăneşti

3381

5300

63,00

0

Moldoveanu Maria

2069

Prahova

Bărcăneşti

3454

5300

122,00

0

Moldoveanu Maria

2070

Prahova

Bărcăneşti

3525

2500

18,00

0

Constantin Gh. Dumitru

2071

Prahova

Bărcăneşti

3539

2500

61,00

0

Constantin Gh. Dumitru

2072

Prahova

Bărcăneşti

3511

2300

57,00

0

Dodoc V. Alexandru

2073

Prahova

Bărcăneşti

3521

2300

17,00

0

Dodoc V. Alexandru

2074

Prahova

Bărcăneşti

3535

2600

19,00

0

Şerban Ghe. Ioan

2075

Prahova

Bărcăneşti

3509

2400

19,00

0

Jivan L. Ioan

2076

Prahova

Bărcăneşti

3527

6600

56,00

0

Stănescu V. Gheorghe

2077

Prahova

Bărcăneşti

3537

6600

171,00

0

Stănescu V. Gheorghe

2078

Prahova

Bărcăneşti

3545

2000

54,00

0

David Ion, Constantin Elena, David Gheorghe, David Nicolae

2079

Prahova

Bărcăneşti

3519

10800

14,00

0

Bucur Vasilica

2080

Prahova

Bărcăneşti

3529

2300

5,00

0

Stănescu Gh. Ştefan

2081

Prahova

Bărcăneşti

3523

2300

83,00

0

Stănescu Gh. Ştefan

2082

Prahova

Bărcăneşti

3389

4600

46,00

0

Stanca Niculina, Marin Constantin

2083

Prahova

Bărcăneşti

3385

1400

10,00

0

Stoica Steliana, Stan Marin Ioana, Tudor Şt. Ştefan, Tudor Şt. Gheorghe, Tudor Şt. Aurel

2084

Prahova

Bărcăneşti

3393

5300

54,00

0

Stan M. Ioana

2085

Prahova

Bărcăneşti

3349

7500

78,00

0

Stan M. Steliana

2086

Prahova

Bărcăneşti

3359

5000

53,00

0

Stanca A. Ion

2087

Prahova

Bărcăneşti

3383

2500

26,00

0

Marin Ion, Stana Didina, Marin Eleonora, Stanca Ilie, Răducanu Dumitra, Marin Vasile, Marin Florea, Marin Gheorghe

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

2088

Prahova

Bărcăneşti

3387

3700

39,00

0

Matei Tudoriţa

2089

Prahova

Bărcăneşti

3361

5000

55,00

0

Anton Steliana

2090

Prahova

Bărcăneşti

3391

2400

26,00

0

Marin I. Dumitru

2091

Prahova

Bărcăneşti

3367

12500

130,00

0

Matei Vasile Lisandru

2092

Prahova

Bărcăneşti

3355

5000

45,00

0

Marin Florea, Pîrvu Ioana, Mocanu Ştefana, Matei Vasilica

2093

Prahova

Bărcăneşti

3363

5000

40,00

0

Marin Florea, Pîrvu Ioana, Mocanu Ştefana, Matei Vasilica

2094

Prahova

Bărcăneşti

3353

7500

87,00

0

Răducică I. Vasile

2095

Prahova

Bărcăneşti

3371

5600

73,00

0

Costea Radu Constantin, Zidaru Steliana, Şerban Alexandrina, Niţu Ioana, Sandu Florica, Răducică Vasilica

2096

Prahova

Bărcăneşti

3351

11100

97,00

0

Aldea Maria

2097

Prahova

Bărcăneşti

3369

11100

134,00

0

Aldea Maria

2098

Prahova

Bărcăneşti

3365

5000

33,00

0

Ivan Stelian,

Niţescu Steliana

2099

Prahova

Bărcăneşti

3357

7400

70,00

0

Matei I. Anica

2100

Prahova

Bărcăneşti

3513

2600

62,00

0

Şerban Ghe. Ioan

2101

Prahova

Bărcăneşti

3586

4300

82,00

0

Miu St. Nicolae

2102

Prahova

Bărcăneşti

3566

2600

52,00

0

Ion M. Alexandru

2103

Prahova

Bărcăneşti

3582

2600

45,00

0

Ioan Vasile Gherghina

2104

Prahova

Bărcăneşti

3614

2800

56,00

0

Ion I. Costea

2105

Prahova

Bărcăneşti

3554

4600

160,00

0

Dinu Gr. Constantin

2106

Prahova

Bărcăneşti

3564

4600

24,00

0

Dinu Gr. Constantin

2107

Prahova

Bărcăneşti

3642

2200

34,00

0

Tănase Maria

2108

Prahova

Bărcăneşti

3634

2200

42,00

0

Tănase N. Mihail

2109

Prahova

Bărcăneşti

3638

2300

238,00

0

Miricescu Elena,

Pucheanu I. Constantin

2110

Prahova

Bărcăneşti

3588

2400

111,00

0

Constantin Gh. Ion

2111

Prahova

Bărcăneşti

3592

2100

1.927,00

0

Marinică Constantin Maria

2112

Prahova

Bărcăneşti

3626

2600

148,00

0

Petcu Gheorghe,

Petcu Daniela

2113

Prahova

Bărcăneşti

3578

2700

353,00

0

Stan St. Tudor

2114

Prahova

Bărcăneşti

3550

2200

16,00

0

Stan Gheorghe

2115

Prahova

Bărcăneşti

3562

2200

63,00

0

Stan Gheorghe

2116

Prahova

Bărcăneşti

3612

1850

19,00

0

Dragomir Maria

2117

Prahova

Bărcăneşti

3463

2800

15,00

0

Pană Gh. lordache

2118

Prahova

Bărcăneşti

3464

2800

44,00

0

Pană Gh. lordache

2119

Prahova

Bărcăneşti

3466

2800

74,00

0

Pană Gh. lordache

2120

Prahova

Bărcăneşti

3344

7500

52,00

0

Stan M. Steliana

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

2121

Prahova

Bărcăneşti

3285

2500

16,00

0

Marin Gh. Ion, Stana Gh. Didina, Marin Gh. Eleonora, Stanca N. Ilie, Raducanu N. Dumitra, Marin Gh. Vasile, Marin Florea, Marin Gh. Gheorghe

2122

Prahova

Bărcăneşti

3624

2200

18,00

0

Asaftei Mihaela Lucia, Asaftei Viorel Marian

2123

Prahova

Bărcăneşti

3590

2200

38,00

0

Nica Aurel

2124

Prahova

Bărcăneşti

3516

4800

166,00

0

Dragomir Ion Maria

2125

Prahova

Bărcăneşti

3517

4800

97,00

0

Dragomir Ion Maria

2126

Prahova

Bărcăneşti

3541

2400

60,00

0

Jivan L. Ioan

2127

Prahova

Bărcăneşti

3543

10800

297,00

0

Bucur Vasilica

2128

Prahova

Bărcăneşti

3531

6200

10,00

0

Vasile Cornelia, Vasile Ion

2129

Prahova

Bărcăneşti

3533

6200

199,00

0

Vasile Cornelia, Vasile Ion

2130

Prahova

Bărcăneşti

3600

4100

165,00

0

Tudor Nicolae

2131

Prahova

Bărcăneşti

3618

4100

11,00

0

Tudor Nicolae

2132

Prahova

Bărcăneşti

3556

2500

7,00

0

Drăghia Chiriţa Maria

2133

Prahova

Bărcăneşti

3636

2500

117,00

0

Drăghia Chiriţa Maria

2134

Prahova

Bărcăneşti

3598

4700

71,00

0

Mihai T. Alexandru

2135

Prahova

Bărcăneşti

3560

4700

21,00

0

Mihai T. Alexandru

2136

Prahova

Bărcăneşti

3568

5500

104,00

0

Dumitrache Alex. Marian,

Dumitrache Alex. Iulian-Daniel, Dumitrache Gh. Marieta

2137

Prahova

Bărcăneşti

3604

5500

24,00

0

Dumitrache Alex. Marian,

Dumitrache Alex. lulian-Daniel, Dumitrache Gh. Marieta

2138

Prahova

Bărcăneşti

3552

2400

54,00

0

Miu Ion Vasile

2139

Prahova

Bărcăneşti

3548

600

17,00

0

Ristici Constantin

2140

Prahova

Bărcăneşti

3549

600

10,00

0

Ristici Constantin

2141

Prahova

Bărcăneşti

3596

2500

45,00

0

Soare Pavel Valerica,

Soare S. Laurenţia,

Manolache Sandu

Aurel, Manolache Sandu

Vasile, Manolache Sandu Ion, Manolache Sandu

Dima

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

2142

Prahova

Bărcăneşti

3644

2500

6,00

0

Soare Pavel Valerica,

Soare S. Laurenţia,

Manolache Sandu

Aurel, Manolache Sandu

Vasile, Manolache Sandu Ion, Manolache Sandu

Dima

2143

Prahova

Bărcăneşti

3632

9500

11,00

0

Petru Dumitru Gheorghe

2144

Prahova

Bărcăneşti

3606

9500

21,00

0

Petru Dumitru Gheorghe

2145

Prahova

Bărcăneşti

3628

2400

33,00

0

Manolache S. Ion

2146

Prahova

Bărcăneşti

3620

2400

24,00

0

Manolache S. Ion

2147

Prahova

Bărcăneşti

3640

2200

24,00

0

Tufan Gh. Dumitru

2148

Prahova

Bărcăneşti

3446

2200

32,00

0

Tufan Gh. Dumitru

2149

Prahova

Bărcăneşti

3630

2300

31,00

0

Manea V. Stelian

2150

Prahova

Bărcăneşti

3584

2300

39,00

0

Manea V. Stelian

2151

Prahova

Bărcăneşti

3610

6200

36,00

0

Ion V. Alexandru

2152

Prahova

Bărcăneşti

3576

6200

131,00

0

Ion V. Alexandru

2153

Prahova

Bărcăneşti

3602

2200

6,00

0

Oprea Alexandru, Oprea Vasile, Timofte Alexandra

2154

Prahova

Bărcăneşti

3648

10000

107,00

0

Banu Maria, Ion Elena, Nedelcu Ana, Vasile Elena, Vasile Ion, Dan Ilie Costel

2155

Prahova

Bărcăneşti

3574

2300

10,00

0

Nicolae Vasile, Dumitru Valerica

2156

Prahova

Bărcăneşti

3616

3200

10,00

0

Nicolae Vasile, Dumitru Valerica

2157

Prahova

Bărcăneşti

3594

4100

15,00

0

Nicolae Costică Vasile,

Nicolae Constantin Ion,

Nicolae Tănase Nicolae,

Nicolae Costea Florea

2158

Prahova

Bărcăneşti

3580

4100

13,00

0

Nicolae Costică Vasile,

Nicolae Constantin Ion,

Nicolae Tănase Nicolae,

Nicolae Costea Florea

2159

Prahova

Bărcăneşti

3558

3700

43,00

0

Dura T. Dan Sorin, Dura T. Tiberiu, Dura E. Teodor

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

2160

Prahova

Dumbrava

911

2000

4,00

0

Panait Tudora, Dumitru Rada, Matache Filofteia, Herea Gh. Gheorghe, Miu N. Victoria

2161

Prahova

Dumbrava

910

2000

51,00

0

Panait Tudora, Dumitru Rada, Matache Filofteia, Herea Gh. Gheorghe, Miu N. Victoria

2162

Prahova

Dumbrava

989

8800

10,00

0

Dumitrache Ecaterina, Mihai Mina, Banu Elena, Tocitu Rada, Tatu Constantin, Tatu Tudor

2163

Prahova

Dumbrava

988

8800

242,00

0

Dumitrache Ecaterina, Mihai Mina, Banu Elena, Tocitu Rada, Tatu Constantin, Tatu Tudor

2164

Prahova

Dumbrava

1038

1500

39,00

0

Ion Olimpia, Dragomir Gheorghe

2165

Prahova

Dumbrava

1040

1500

45,00

0

Ion Olimpia, Dragomir Gheorghe

2166

Prahova

Dumbrava

1031

7600

15,00

0

Brăileanu L. Vasile

2167

Prahova

Dumbrava

1030

7600

201,00

0

Brăileanu L. Vasile

2168

Prahova

Dumbrava

929

4500

327,00

0

Neagu G. Mandache

2169

Prahova

Dumbrava

927

4500

114,00

0

Neagu G. Mandache

2170

Prahova

Dumbrava

1042

2209

59,00

0

Alexandru Elena, Herea Olimpia

2171

Prahova

Dumbrava

1043

2209

3,00

0

Alexandru Elena, Herea Olimpia

2172

Prahova

Dumbrava

908

5500

37,00

0

Tatu Alexandru, Brăileanu Maria

2173

Prahova

Dumbrava

985

4933

10,00

0

NistorA. Ion

2174

Prahova

Dumbrava

984

4933

127,00

0

NistorA. Ion

2175

Prahova

Dumbrava

949

4000

296,00

0

Grigore Constanţa

2176

Prahova

Dumbrava

947

4000

104,00

0

Grigore Constanţa

2177

Prahova

Dumbrava

966

3300

18,00

0

Moşt. Stroie I. Nicolae

2178

Prahova

Dumbrava

1010

4000

102,00

0

Stavri Vasilica

2179

Prahova

Dumbrava

1012

4000

158,00

0

Stavri Vasilica

2180

Prahova

Dumbrava

977

6500

9,00

0

S.C. Global Sds S.R.L.

2181

Prahova

Dumbrava

976

6500

169,00

0

S.C. Global Sds S.R.L.

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

2182

Prahova

Dumbrava

896

1500

7,00

0

Dinu Maria, Stoica Florica, Stroe Maria, Nicolae Constantin, Mihai Niculina, Ghiţă Georgeta, Bratu Ioana, Nicolae Gheorghe, Nicolae Nicolae, Nicolae Maria

2183

Prahova

Dumbrava

900

11000

42,00

0

S.C. Global Sds S.R.L.

2184

Prahova

Dumbrava

899

11000

285,00

0

S.C. Global Sds S.R.L.

2185

Prahova

Dumbrava

973

6100

9,00

0

S.C. Global Sds S.R.L.

2186

Prahova

Dumbrava

972

6100

152,00

0

S.C. Global Sds S.R.L.

2187

Prahova

Dumbrava

1036

6000

291,00

0

Popescu Eftimie, Sârbu Floarea

2188

Prahova

Dumbrava

1034

6000

150,00

0

Popescu Eftimie, Sârbu Floarea

2189

Prahova

Dumbrava

936

4049

6,00

0

Cănuţă Constantin, Cănuţă Tănăsica

2190

Prahova

Dumbrava

935

4049

110,00

0

Cănuţă Constantin, Cănuţă Tănăsica

2191

Prahova

Dumbrava

923

2900

77,00

0

Dorobanţu Dumitra, Dorobanţu Lucia, Paraschivescu Viorica, Dorobanţu Valentin

2192

Prahova

Dumbrava

925

2900

223,00

0

Dorobanţu Dumitra, Dorobanţu Lucia, Paraschivescu Viorica, Dorobanţu Valentin

2193

Prahova

Dumbrava

945

1100

82,00

0

Costa eh e Eufrosina

2194

Prahova

Dumbrava

943

1100

28,00

0

Costa eh e Eufrosina

2195

Prahova

Dumbrava

919

2800

76,00

0

Herea Stanca

2196

Prahova

Dumbrava

920

2800

4,00

0

Herea Stanca

2197

Prahova

Dumbrava

982

5000

358,00

0

Mihai Nicolae, Mihai Alexandru

2198

Prahova

Dumbrava

980

5000

130,00

0

Mihai Nicolae, Mihai Alexandru

2199

Prahova

Dumbrava

1002

5000

127,00

0

Costa eh e Eufrosina

2200

Prahova

Dumbrava

1004

5000

328,00

0

Costa eh e Eufrosina

2201

Prahova

Dumbrava

996

3300

92,00

0

Ion Olimpia, Mihai Elena, Dragomir Elena

2202

Prahova

Dumbrava

997

3300

3,00

0

Ion Olimpia, Mihai Elena, Dragomir Elena

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

(m2)

Suprafaţa

construcţiilor

(m2)

Numele proprietarului

conform documentaţiilor

tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

Suprafaţa rezultată din măsurători necesară de expropriat

2203

Prahova

Dumbrava

969

7500

208,00

0

S.C. Global Sds S.R.L.

2204

Prahova

Dumbrava

964

1100

1,00

0

Mihalache I. Maria

2205

Prahova

Dumbrava

963

1100

31,00

0

Mihalache I. Maria

2206

Prahova

Dumbrava

961

4000

235,00

0

Popescu Eftimie, Sârbu Floarea

2207

Prahova

Dumbrava

959

4000

102,00

0

Popescu Eftimie, Sârbu Floarea

2208

Prahova

Dumbrava

902

5000

10,00

0

Ene M. Dumitru

2209

Prahova

Dumbrava