Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.234 din 02.04.2015

pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 14 aprilie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XII alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul fondurilor europene, Marius Nica
ANEXĂNORME METODOLOGICE privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile
art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice Articolul 1 (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 1 octombrie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, în limita sumei de 1.290.000 mii lei, în baza prevederilor art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, în vederea asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.
(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială membră a unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuţie la finanţarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Împrumuturile prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la limita de îndatorare calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 31 iulie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei, în baza prevederilor art. XII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, în vederea:a)finanţării corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; b)asigurării cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale.(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acordă cu termen de rambursare de până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.(3) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acordă cu termen de rambursare de până la 10 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.(4) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială membră a unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuţie la finanţarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Limita de îndatorare pentru aceste împrumuturi este de maximum 70%, calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, respectiv Cererea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, după caz.

(2) În cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate în parteneriat, beneficiarii prevăzuţi la
art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, membrii în parteneriat, solicită liderului de parteneriat transmiterea către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1.
(3) În cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate în parteneriat beneficiarii prevăzuţi la
art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 membrii în parteneriat, care au în sarcină plata corecţiilor financiare, transmit către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
(4) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale membre într-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară solicită acesteia transmiterea către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, respectiv a Cererii privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, după caz, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, după caz.(5) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene transmit solicitanţilor Notificarea privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, respectiv Notificarea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit formularelor prevăzute în anexa nr. 3 şi anexa nr. 4, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererilor prevăzute la alin. (1)-(4).(6) Liderul de parteneriat prevăzut la alin. (2) transmite membrilor parteneriatului notificările primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi comunică prin adresă partea de contribuţie a fiecăruia.(7) Beneficiarii prevăzuţi la
art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite direct de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, notificarea şi adresa prevăzută la alin. (6), după caz, precum şi declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului de credite privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.
(8) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară transmite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi comunică prin adresă partea de contribuţie a fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale reprezentând valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, respectiv valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, în vederea contractării împrumutului.(9) Ordonatorul principal de credite întocmeşte declaraţia pe propria răspundere privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.(10) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinaţiile prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. a), după caz, întocmesc, în baza documentelor primite de la beneficiarii prevăzuţi la
art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, a notificărilor prevăzute la alin. (5), precum şi a declaraţiei prevăzute la alin. (9), Situaţia privind valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, respectiv Situaţia privind valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 6 şi anexa nr. 7, după caz.
(11) Beneficiarii prevăzuţi la
art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul declaraţii pe propria răspundere a ordonatorului de credite privind valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din Programele naţionale, aflată în sarcina lor, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8, pentru care se solicită contractarea împrumutului.
(12) Ordonatorul principal de credite declară pe propria răspundere valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din Programele naţionale, aflată în sarcina unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, pentru care se solicită contractarea împrumutului.(13) În baza declaraţiilor prevăzute la alin. (11) şi (12), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) întocmesc Situaţia privind valoarea cofinanţării locale a proiectelor finanţate din Programele naţionale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9; Articolul 4 (1) Pentru contractarea împrumuturilor, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun în două exemplare, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1), după caz, în funcţie de destinaţia împrumutului prevăzut la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre, pentru fiecare caz în parte, următoarele documente, după caz:a)cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10; b)calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 11; c)Situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada aferentă împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 12; d)declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13; e)hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 14; f)Situaţia privind valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6; g)notificările privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării, proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, însoţite de adresele prevăzute la art. 3 alin. (6) şi (7), după caz; h)declaraţiile pe propria răspundere a ordonatorilor de credite privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; i)Situaţia privind valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7; j)notificările privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, însoţite de adresa prevăzută la art. 3 alin. (8), după caz; k)Situaţia privind valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9; l)declaraţiile pe propria răspundere a ordonatorilor de credite privind valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale; m)adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea conturilor aferente subdiviziunilor bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne în care se vor vira sumele cu titlu de împrumut şi codurile IBAN ale acestora. (2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-m), după caz, în ordinea depunerii acestora de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.(3) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice au în vedere următoarele:a)documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), i) şi k) să fie semnate de ordonatorul principal de credite şi să aibă aplicată ştampila unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, se va ataşa şi documentul/aprobarea autorităţii deliberative de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite; b)referitor la anexa nr. 11, verifică şi avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 şi 3, prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, pe baza datelor din conturile de execuţie; c)referitor la anexa nr. 11, sumele înscrise pe rândurile 3, 4, 5 şi 6 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării înscrise la rândul II „Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente“ din anexa nr. 12; d)existenţa documentelor prevăzute la alin. (1) lit. g), h), j), l) şi m); e)verifică ca valoarea totală a cheltuielilor pentru care se solicită împrumutul, înscrisă în fiecare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f), i) şi k), să fie egală cu suma solicitată în cuprinsul cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, întocmită în funcţie de destinaţia împrumutului prevăzut la art. 1 şi 2.(4) Responsabilitatea cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi la încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ordonatorilor de credite ai instituţiilor prevăzute la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.
(5) După verificare, un exemplar al documentelor menţionate la alin. (1) lit. a)-f), i), k) şi m) se transmite de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz, în ordinea primirii şi înregistrării acestora, potrivit alin. (2), cu adresă de înaintare, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poşta specială, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Articolul 5Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează documentaţia, în ordinea primirii şi înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, şi stabileşte valoarea împrumutului, astfel încât aceasta să se încadreze în limitele prevăzute la
art. XII alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. Pentru calcularea valorii împrumutului solicitat în baza prevederilor art. XII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 se va avea în vedere suma anuală minimă (cu excepţia anilor marginali) a indicatorului „Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015“ din anexa nr. 11. Articolul 6 (1) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, întocmeşte convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 15, pe care o transmite în format electronic unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact menţionate în lista depusă la documentaţia de autorizare. Totodată, convenţia de împrumut se transmite spre ştiinţa direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, prin email. Scadenţarul de plată se transmite ulterior, acesta se elaborează în funcţie de data creditării contului de împrumut al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea convenţiei de împrumut, au obligaţia să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ştampileze şi să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.ro. Totodată, în cadrul aceluiaşi termen de 4 zile lucrătoare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale convenţiei de împrumut, ştampilate şi semnate de ordonatorul principal de credite, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz.(3) În ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale convenţiei de împrumut de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice le retransmit prin poştă, cu adresă de înaintare, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 7 (1) Pentru operativitate, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, după primirea în format electronic de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenţiei de împrumut semnate şi stampilate, începe demersurile necesare în vederea semnării.(2) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării convenţiei de împrumut de către ambele părţi, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, dispune virarea sumei aprobate prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi prin convenţia de împrumut în conturile aferente subdiviziunii bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne, indicate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale beneficiare.(3) Un exemplar original al convenţiei de împrumut, împreună cu scadenţarul de plată elaborat de Ministerul Finanţelor Publice prin direcţia de specialitate, se transmite prin poştă, cu adresă de înaintare, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare. Scadenţarul de plată se întocmeşte în funcţie de data creditării conturilor indicate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de împrumut. Articolul 8 (1) După primirea convenţiei de împrumut semnate de ambele părţi, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială aprobă sau rectifică, după caz, bugetul împrumuturilor interne şi comunică beneficiarilor prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 sumele cu care îşi rectifică bugetul. Bugetele aprobate sau rectificate, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise.
(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale comunică asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea rectificării prevăzute la alin. (1), sumele aprobate din împrumut pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora.(3) În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a solicita unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acestea sunt luate în evidenţa fiscală deschiderea unui cont distinct de disponibil în vederea încasării sumelor şi a efectuării plăţilor potrivit destinaţiilor legale. Articolul 9 (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare în conturi distincte prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, în funcţie de cheltuielile ce urmează a fi efectuate din împrumut, respectiv aflate în sarcina acestora sau în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la
art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.
(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care beneficiază de împrumuturi contractate în condiţiile
art. XII alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 efectuează plăţi din bugetul împrumuturilor interne, pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local.
(3) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care contractează împrumuturi în condiţiile
art. XII alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, pentru cheltuielile aflate în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, virează sumele aferente, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, în conturi distincte de venituri bugetare sau în contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3), după caz, deschise pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului.
(4) În cazul corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, prevăzute la
art. XII alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, sumele aferente acestor corecţii în conturile distincte de venituri ale bugetelor locale şi bugetelor instituţiilor publice prevăzute la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi în contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3), după caz.
(5) Restituirea corecţiilor financiare se face din conturile de venituri bugetare în care au fost primite iniţial de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sumele aferente fondurilor externe nerambursabile sau din contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3), după caz.(6) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului decontează documentele de plată, depuse de beneficiari, numai după încasarea sumelor din împrumut, astfel:a)pentru beneficiarii prevăzuţi la
art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, în limita bugetelor aprobate sau rectificate în care au fost prevăzute cheltuielile respective şi a creditelor bugetare deschise cu această destinaţie, cu excepţia plăţilor aferente corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru care plăţile se dispun din conturile distincte de venituri bugetare prevăzute la alin. (4); b)pentru beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, în limita disponibilităţilor din contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3). Articolul 10 (1) Rambursarea împrumuturilor contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. XII alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, la soldul împrumutului, cu convenţia „număr de zile calendaristice/360“. Datele de plată a ratei scadente şi dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul de plată anexat la convenţia de împrumut.
(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la
art. 120 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei.
(3) Dobânda de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (2) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.(4) Plata ratelor şi a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, inclusiv a dobânzilor de întârziere, se efectuează de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în conturi distincte deschise pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel:a)un cont distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor acordate în vederea asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor; b)un cont distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor acordate în vederea finanţării corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; c)un cont distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor acordate pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale. (5) Sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (4) se transmit zilnic de către Trezoreria Operativă Centrală, în sistem electronic, direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit scadenţarelor de plată şi ordinii de stingere prevăzute la
art. XII alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.
(6) Direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice va transmite Trezoreriei Operative Centrale, în sistem electronic, situaţia privind distribuirea sumelor în ordinea: dobânzi de întârziere, dobânzi şi rate de capital.(7) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (6), Trezoreria Operativă Centrală va transfera, pe bază de notă contabilă, sumele reprezentând rate de capital scadente în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii“, sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului, în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete“, iar sumele reprezentând dobânda de întârziere, în contul: „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen“.(8) Conturile prevăzute la alin. (4) nu sunt purtătoare de dobândă. Eventualele sume virate în plus de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Articolul 11 (1) Împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parţial/integral cu condiţia informării prealabile în scris a Ministerului Finanţelor Publice cu privire la intenţia de rambursare formulată de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. (2) Rambursarea anticipată parţial/integral a împrumutului se efectuează în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii“ deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.(3) De la data creditării contului curent general al Trezoreriei Statului cu sumele rambursate anticipat parţial/integral, valoarea împrumutului acordat iniţial se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 16, cu actualizarea scadenţarului de plată a împrumuturilor acordate. Articolul 12 (1) În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în convenţiile de împrumut, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, lunar, lista unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, grupate pe judeţe, care înregistrează restanţe la plată în luna anterioară raportării şi suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor şi dobânzilor de întârziere, în vederea punerii în aplicare a prevederilor
art. XII alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.
(2) Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică împreună cu Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista primită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. (3) Până la lichidarea obligaţiilor de plată restante prevăzute la alin. (2) ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligaţii restante. Articolul 13Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1 la normele metodologice Judeţul ........ ................ ........ ..............1) Beneficiar ........ ................ ........ ..............2) Adresa ........ ................ ................ ............ Telefon/Fax/Adresa de e-mail ........ ................ ........ Nr. ......../Data ........ ................ ........ ........ Către ........ ................ .............3) CERERE privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013 Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ............4), în calitate de reprezentant legal al ........ ................ ........ ..............2), judeţul ........ ........ ..............1), identificată prin codul de înregistrare fiscală ........ ........ .........5), beneficiar al proiectului/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, prin prezenta cerere vă rog a confirma următoarele:

suma de ........ ......... lei reprezintă valoarea prefinanţării proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ........./codul proiectului .............;

suma de ........ ......... lei reprezintă valoarea cofinanţării din surse proprii ale beneficiarului rămasă de plată la data prezentei solicitări pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ......../proiectului .............;........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........6)

L.S.

........ ................ ........ ..............4) ........ ................ ........ ..............7) 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie denumirea beneficiarului solicitant (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz). 3) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal. 5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al beneficiarului. 6) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare. 7) Se înscrie funcţia reprezentatului legal. ANEXA Nr. 2 la normele metodologice Judeţul ........ ................ ........ ............1) Beneficiar ........ ........ ..............2) Adresa ........ ................ ................ ............ Telefon/fax/adresa de e-mail ........ ................ ........ Nr. ......../Data ........ ................ ........ ........ Către ........ ................ ............3) CERERE privind confirmarea valorii corecţiilor financiare aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile Subsemnatul(a), ........ ................ ........ .............. 4), în calitate de reprezentant legal al ........ ................ ........ ........... 2), judeţul ........ ........ ............... 1), identificată prin codul de înregistrare fiscală ........ .............5), beneficiar al proiectului/proiectelor finanţat/finanţate din fonduri externe nerambursabile, prin prezenta cerere vă rog a confirma următoarele:

suma de ....... lei, din care TVA în sumă de ........ ......... lei, reprezintă valoarea corecţiei financiare aplicate proiectului care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, aferentă contractului de finanţare nr. ....../codul proiectului .......... pentru contractul de lucrări/servicii/furnizare ........ ................ .......... nr./data semnării ........ ........ ........., încheiat cu ........ ................ ......... (numele contractorului) (inclusiv pentru actele adiţionale aferente), conform ........ ...........6), ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........7)

L.S.

........ ................ ........ ..............3) ........ ................ ........ ..............8) 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie denumirea beneficiarului solicitant (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz). 3) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal. 5) se înscrie codul de înregistrare fiscală al beneficiarului. 6) Se completează, după caz, cu nota de constatare nr. ........ .......... . 7) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare. 8) Se înscrie funcţia reprezentatului legal. ANEXA Nr. 3la normele metodologice Autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene ........ .............1) Nr. ........ ............./Data ........ ........ ........ Către ........ ................ ............2) NOTIFICARE privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013 La cererea dumneavoastră nr. ......../........., vă confirmăm următoarele:

suma de ....... lei reprezintă valoarea prefinanţării proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ....../codul proiectului ..........;

suma de ....... lei reprezintă valoarea cofinanţării din surse proprii ale beneficiarului rămasă de plată la data prezentei solicitări pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ....../codul proiectului ..........;........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........3)

L.S.

........ ................ ........ ..............4) ........ ................ ........ ..............5) 1) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. 2) Se înscrie denumirea beneficiarului (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui parteneriat, după caz) care a solicitat confirmarea. 3) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal. 5) Se înscrie funcţia reprezentantului legal. ANEXA Nr. 4la normele metodologice Autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene ........ ............. 1) Nr. ........ ............/Data ............ Către ........ ................ ............ 2) NOTIFICARE privind confirmarea valorii corecţiilor financiare aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile La cererea dumneavoastră nr. ......../........., vă confirmăm următoarele:

suma de ........ ........lei, din care TVA în sumă de ........ .........lei, reprezintă valoarea corecţiei financiare aplicate proiectului care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, aferentă contractului de finanţare nr. ....../codul proiectului .......... pentru contractul de lucrări/servicii/furnizare ........ ........ ............ nr./data semnării ........ ........ ........., încheiat cu ........ ................ .......... (inclusiv pentru actele adiţionale (numele contractorului) aferente), respectiv debit rămas de restituit de către beneficiar în sumă de ............. lei, din care TVA în sumă de .........lei, aferent corecţiei financiare stabilite prin nota/notele de constatare nr. ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 3)

L.S.

........ ................ ........ ..............4) ........ ................ ........ ..............5) 1) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. 2) Se înscrie denumirea beneficiarului (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz) care a solicitat confirmarea. 3) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract în parte. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal. 5) Se înscrie funcţia reprezentantului legal. ANEXA Nr. 5la normele metodologice DECLARAŢIE Subsemnatul/a, ........ ................ ................ .............., reprezentant legal al ........ ................ ........ ......... *), în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că ........ ................ ................ ........*) are în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile la care valoarea cheltuielilor neeligibile asociată acestora este detaliată astfel:

Nr. crt. Denumirea proiectului Contract de finanţare nr./data Valoarea contractului Valoarea cheltuielilor neeligibile Din care valoarea cheltuielilor neeligibile pentru care se solicită împrumut
TOTAL X X X X

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ........ ............ lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii. Data: ........ ................ Ordonator de credite, ........ ........ ......... (prenumele şi numele) L.S. *) Denumirea instituţiei beneficiare prevăzute la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. ANEXA Nr. 6la normele metodologice Judeţul ........ ................ ................ ........ ..............1) Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ .........2) Adresa ........ ................ ................ ........ ............... Telefon/Fax/Adresa de e-mail ........ ........ ............... SITUAŢIE privind valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor lei3) -

Nr. crt. Contract de finanţare nr./dată Valoarea notificată de autoritatea cu competenţe în gestiunea fondurilor europene din care: Cheltuieli neeligibile asociate proiectelor Valoarea cheltuielilor pentru care se solicită împrumut
prefinanţare din surse proprii ale beneficiarului cofinanţare din surse proprii ale beneficiarului
0 1 2=3+4 3 4 5 6
A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, din care:
a1) unitatea administrativ-teritorială
1
2
........ .............
SUBTOTAL
a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local
1
2
........ .............
SUBTOTAL
a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local
1
2
........ .............
SUBTOTAL
TOTAL A (a1+a2+a3)
0 1 2=3+4 3 4 5 6
B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
1
2
........ .............
instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
1
2
........ .............
TOTAL B
C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
1
2
........ .............
spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
1
2
........ .............
TOTAL C
D) asociaţia de dezvoltare intercomunitară
1
2
........ .............
asociaţia de dezvoltare intercomunitară
1
2
........ .............
TOTAL D
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
L.S.

Ordonator principal de credite, ........ ................ ........ .............. ........ ................ ........ .............. 2) ........ ................ ........ .............. 4) 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal. ANEXA Nr. 7la normele metodologice Judeţul ........ ................ ................ ........ ...........1) Unitatea administrativ-teritorială ........ ...............2) Adresa ........ ................ ................ ........ ........... Telefon/Fax/Adresa de e-mail ........ ........ ........... SITUAŢIE privind valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile lei3) -

Nr. crt. Contract de finanţare nr./data Valoarea corecţiei financiare notificate de autoritatea cu competenţe în gestiunea fondurilor europene Valoarea corecţiilor financiare pentru care se solicită împrumut
0 1 2 3
A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, din care:
a1) unitatea administrativ-teritorială
1
2
........ .............
SUBTOTAL
a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local
1
2
........ .............
SUBTOTAL
a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local
1
2
........ .............
SUBTOTAL
TOTAL A (a1+a2+a3)
B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
1
2
........ .............
instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
1
2
........ .............
TOTAL B
C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
1
2
........ .............
spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
1
2
........ .............
TOTAL C
0 1 2 3
D) asociaţia de dezvoltare intercomunitară
1
2
........ .............
asociaţia de dezvoltare intercomunitară
1
2
........ .............
TOTAL D
TOTAL GENERAL (A + B + C + D) X
L.S.

Ordonator principal de credite, ........ ................ ........ .............. ........ ................ ........ .............. 2) ........ ................ ........ .............. 4) 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal. ANEXA Nr. 8la normele metodologice DECLARAŢIE Subsemnatul/a, ........ ................ ................ .............., reprezentant legal al ........ ................ ........ ......... *), în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că ........ ................ ................ ........*) are în derulare proiecte finanţate din programe naţionale care necesită cofinanţare locală, astfel:

Denumirea instituţiei prin care se derulează programe naţionale Denumirea programului naţional Contract de finanţare nr./data Valoarea cofinanţării locale - lei - Valoarea cofinanţării locale pentru care se solicită împrumut - lei -
Total X X

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ........ ............ lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii. Data: ........ ................ Ordonator de credite, ........ ................ ............. (prenumele şi numele) L.S. *) Denumirea instituţiei beneficiare prevăzute la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. ANEXA Nr. 9la normele metodologice Judeţul ........ ................ ................ ........ .............1) Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ ........2) Adresa ........ ................ ................ ........ .............. Telefon/Fax/Adresa de e-mail ........ ........ ............. SITUAŢIA privind valoarea cofinanţării locale a proiectelor finanţate din programele naţionale, la data de ........ ........ ............. lei3) -

Nr. crt. Contract de finanţare nr./data Valoarea cofinanţării locale la programele naţionale Valoarea cofinanţării locale la programele naţionale pentru care se solicită împrumut
0 1 2 3
A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, din care:
a1) unitatea administrativ-teritorială
1
2
........ .............
SUBTOTAL
a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local
1
2
........ .............
SUBTOTAL
a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local
1
2
........ .............
SUBTOTAL
TOTAL A (a1 + a2 + a3)
B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
1
2
........ .............
instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
1
2
........ .............
TOTAL B
C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
1
2
........ .............
spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
1
2
........ .............
TOTAL C
TOTAL GENERAL (A + B + C) X
L.S.

Ordonator principal de credite, ........ ................ ........ .............. ........ ................ ........ .............. 2) ........ ................ ........ .............. 4) 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale. 4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal. ANEXA Nr. 10*)la normele metodologice *) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil. 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 4) Se completează cu: asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor/finanţarea corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile/asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale, după caz. 5) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal. 6) Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorităţii deliberative. 7) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 8) Se înscrie funcţia persoanei cu atribuţii în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-şef). NOTĂ: Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. ANEXA Nr. 11la normele metodologice Judeţul ........ ................/Municipiul Bucureşti: ........ ........ ......... Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială: ........ ................ Avizat pentru venituri proprii realizate, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/ Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ........ ............. Director executiv/Şef de administraţie ........ ............. Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale lei

Nr. crt. Denumirea indicatorilor Execuţie buget local1) la 31 decembrie 2012 Execuţie buget local1) la 31 decembrie 2013 Execuţie buget local1) la 31 decembrie 2014 Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării2)
2015 2016 2017 2018 2019 ..........
0 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 VENITURI PROPRII3)
2 Limită de îndatorare (70% din venituri proprii) X X X
3 Serviciul anual al datoriei publice locale existente4) (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6) X X X
4 Rambursare X X X
5 Dobânzi X X X
6 Comisioane X X X
7 Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 (rd. 2 – rd. 3) X X X

NOTĂ: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente. Ordonator principal de credite Primar/Preşedinte, ........ ................ ........ L.S. Director economic (contabil), ........ ................ .......... 1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3. 3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri“. 4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 12 la normele metodologice). ANEXA Nr. 12la normele metodologice Judeţul ........ ........ ............../Municipiul Bucureşti: ................ Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială: ........ ........ Situaţie privind serviciul datoriei publice locale existente lei

Nr. crt. Serviciul anual al datoriei publice locale Anul
2015 2016 2017 2018 2019 .........
I.1. Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă: finanţator ........ ............/valoare contract ........ ........ (a + b + c)
a) Rambursarea finanţării
b) Dobânzi
c) Comisioane
I.2. Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă finanţator ........ ........./valoare contract ............ (a + b + c)
a) Rambursarea finanţării
b) Dobânzi
c) Comisioane
I.n ........ ........ ..........
II. Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a + b + c)
a) Rambursarea finanţării rambursabile (I.1a + I.2a +...)
b) Dobânzi (I.1b + I.2b +...)
c) Comisioane (I.1c + I.2c +...)

Ordonator principal de credite Primar/Preşedinte, ........ ........ ............... L.S. Director economic (contabil), ........ ................ ............... curs de schimb: ........ ........ ............, valabil în data de ........ ................ ......... *) NOTĂ: Serviciul datoriei publice locale existente se detaliază pe fiecare finanţare rambursabilă contractată/garantată, aflată în derulare, prevăzută în declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 13 la normele metodologice, cu excepţia finanţărilor rambursabile prevăzute la art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţia se întocmeşte pe baza graficelor de rambursare a finanţărilor rambursabile. *) Se înscrie cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii situaţiei, utilizat la calcularea echivalentului în lei al finanţărilor rambursabile contractate/garantate în euro, dolari SUA etc. ANEXA Nr. 13la normele metodologice DECLARAŢIE Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ ..............., reprezentant legal al judeţului/municipiului/oraşului/comunei/sectorului ........ .............. al municipiului Bucureşti ........ ........ ............, în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că judeţul/municipiul/oraşul/comuna/sectorul ........ .............. al municipiului Bucureşti are în derulare următoarele finanţări rambursabile interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:

Finanţator Valoarea finanţării rambursabile (în valuta de contract) Destinaţia finanţării rambursabile*) Împrumutat Garant Data contractării/ garantării finanţării Durata finanţării rambursabile - ani - Rata anuală a dobânzii Comisioane
perioada de graţie perioada de rambursare

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ........ ............ lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii. Data: ........ ................ Ordonator principal de credite, ........ ................ (prenumele şi numele) L.S. *) În cazul finanţărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se va înscrie şi acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, POR 2007-2013 pentru Programul operaţional regional 2007-2013, POS Mediu pentru Programul operaţional sectorial „Mediu“, PCT HU-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Serbia-România etc.) ANEXA Nr. 14la normele metodologice ROMÂNIA Judeţul........ ................ ............1) Consiliul local al ........ ................ ........ ..........2) ........ ................ ................ ................ ............3) ........ ................ ................ ................ ............4)

STEMA UNITĂŢII/ SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

HOTĂRÂREA nr. ........... din ............. 2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum ........ ......... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, luând act de: a)Referatul de aprobare prezentat de către primarul ........ ........ ........2), în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. .........../........ ........... 2015; b)Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. ........ ............./........ ........ 2015;precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ........ ................ ................ ..............., Consiliul Local al ........ ........ ........2) ........ ................ ...............3) adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ............. lei, cu o maturitate de maximum .... ani. Articolul 2Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru ........ ............, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului. Articolul 3Din bugetul local al ........ ...........2) ........ ........ .........3) se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1. Articolul 4(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a ........ ........ ........2) ........ ................ .............3) următoarele date:a)hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; b)valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract; c)gradul de îndatorare a ........ ........ ........2) ........ ................ .............3); d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului; e)dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; f)plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Articolul 5Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul ........ ........ ...........2) ........ ........ ...............3). Articolul 6Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului........ ........ ........2), în termenul prevăzut de lege, primarului ........ ............2) şi prefectului judeţului ........ ................ ..........1) şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www........ ................ ...........5). Preşedintele de şedinţă,  ........ ................ .............. ........ ................ ........ ........ (prenumele şi numele)

L.S.

Contrasemnează: Secretarul ........ ........ ...............2)  ........ ................ ........ ........ ........ ................ ........ ........... (prenumele şi numele) NOTĂ: Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 1) Se înscrie denumirea judeţului. 2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante. 3) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 5) Se înscrie adresa paginii de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. ANEXA Nr. 15 la normele metodologice MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. ............../........ ........ ........ ................ ................ ........ ........, (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) Nr. ................/........ ............... CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT În temeiul prevederilor art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ............. din data de ........ .......... şi Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ......... din data de ........ .........., între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ........ ..........., reprezentat legal prin ........ ................ ........ .........., în calitate de ........ ........ .............., şi ........ ................ ................ ........ .........., cu sediul în ........ ........ ........, str. ........ .............. nr. ......, cod fiscal nr. ........ ........., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) reprezentată legal prin ........ ................ ..........., în calitate de ........ ..........., se încheie prezenta convenţie. Articolul 1(1) În baza art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri se acordă ........ ................ ................ ........ ............ un împrumut în sumă de ........ ............, (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.(2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de .... ani şi cu o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv ............. şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinaţia prevăzută la art. XII1........ ........ ........, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. Articolul 2Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în contul ............... „........ ........“, cod IBAN RO ........ ............ deschis pe numele ........ ................ ................ ........ ........, la unitatea Trezoreriei Statului ........ ......... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Articolul 3 (1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.(2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenţia „număr de zile calendaristice/360“, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.(3) Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este într-o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare. Articolul 4 (1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(2) Dobânda de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere. Articolul 5........ ................ ................ ........ ........... virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi de întârziere (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) în contul ............., cod IBAN ........ ................, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Articolul 6În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligaţiilor de plată restante. Articolul 7 (1) Ministerul Finanţelor Publice şi ........ ................ ................ ........ .......... sunt de acord ca problemele rezultate (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă. (2) În cazul rambursării anticipate parţial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenţii se va face prin act adiţional.1 Se înscrie, după caz:

alin. (1) pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;sau

alin. (2) lit. a) pentru finanţarea corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;sau

alin. (2) lit. b) pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale.
(3) Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi persoanele de contact menţionate mai jos:a)pentru ........ ................ ................ ........ ..........., domnul/doamna ........ ........ ............., în calitate de ........ ........ ..............., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) telefon ................, fax ........ ..........., e-mail ........ ................ ........ .........; b)pentru Ministerul Finanţelor Publice (str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureşti), domnii ........ ................ ..........., în calitate de ........ ................, e-mail ........ ........ .............., telefon ........ ..............., fax ........ ............... şi ........ ................ ..........., în calitate de ........ ................, e-mail ........ ........ .............., telefon ........ ..............., fax ........ ............... .
(4) Orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de contact şi numerele de telefon se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenţii, fără a fi necesară modificarea convenţiei de împrumut.
Articolul 8Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară. Articolul 9Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părţile implicate, ambele exemplare originale având aceeaşi valoare juridică. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Numele şi prenumele ........ ................ ........ ..........., Funcţia ........ ................ ............. Semnăturile autorizate şi ştampila ........ ................ ........... ........ ................ ................ ........ ......... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) Numele şi prenumele ........ ................ ........ ............. Funcţia ........ ................ .............. Semnăturile autorizate şi ştampila ........ ................ .............. ANEXA Nr. 16la normele metodologice MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. ........../.............. ........ ................ ................ ........ ........, (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) Nr. ........../.............. ACT ADIŢIONAL Nr. ........ .......... la Convenţia de împrumut nr. ....../......./2015 În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr. ....../....../2015 între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ........ ........, reprezentat legal prin ........ ........ ........, în calitate de ........ .............., şi ........ ................ ................ ........ ........., cu sediul în ........ ........ ........., str. ........ ............... nr. ....., cod fiscal nr. ........ .........., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) reprezentată legal prin ........ ........., în calitate de ........ ..........., se încheie prezentul act adiţional. Articolul 1Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut se modifică începând cu data de .............. şi devine .............. lei, ca urmare a rambursării anticipate parţial/integral a împrumutului contractat potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. Articolul 2Scadenţarul prevăzut la art. 3 alin. (3) din Convenţia de împrumut se reface având în vedere prevederile art. 1. Articolul 3Celelalte articole din Convenţia de împrumut rămân neschimbate. Articolul 4Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Numele şi prenumele ........ ........ ........... Funcţia ........ ................ ........ Semnăturile autorizate şi ştampila ........ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ........ ........ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) Numele şi prenumele ........ ........ ........... Funcţia ........ ................ ........ Semnăturile autorizate şi ştampila ........ ................ ................ ..........


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 234/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 234 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 234/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu