Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2334 din 14 decembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unor locuinte de serviciu pe care acesta le are in administrare

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1243 din 23 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 9 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind vanzarea de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unor locuinte de serviciu pe care acesta le are in administrare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Directorul Serviciului
                         de Telecomunicatii Speciale,
                         Tudor Tanase

                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind vanzarea de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unor locuinte de serviciu pe care acesta le are in administrare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Locuintele de serviciu, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, se pot vinde in conditiile legii personalului propriu, personalului militar trecut in rezerva sau in retragere, personalului civil pensionat sau disponibilizat, precum si mostenitorilor acestora, soti ori copii.
    Art. 2
    Locuinta de serviciu, in sensul prezentei metodologii, reprezinta locuinta definita la art. 2 lit. d) din Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    (1) Pot cumpara o singura locuinta de serviciu titularii contractelor de inchiriere, daca le detin in baza unui contract valabil incheiat.
    (2) Prin contract de inchiriere valabil incheiat se intelege contractul incheiat cu respectarea reglementarilor interne privind repartizarea si inchirierea locuintelor de serviciu.

    CAP. 2
    Vanzarea locuintelor de serviciu

    Art. 4
    (1) Vanzarea locuintei de serviciu se poate face cu plata integrala sau in rate. La incheierea contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate se va achita un avans minim de 20% din valoarea locuintei, stabilita la data vanzarii.
    (2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintelor se vor esalona pe o perioada de maximum 20 de ani, cu o dobanda anuala de 8% .
    (3) Ratele lunare nu pot depasi jumatate din veniturile familiei.
    Art. 5
    (1) Vanzarea locuintelor de serviciu se face prin structuri din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale abilitate prin ordin al directorului, denumite in continuare unitati vanzatoare, in baza urmatoarelor documente:
    a) raportul de cumparare a locuintei de serviciu, formulat de titularul contractului de inchiriere;
    b) dovada calitatii titularului contractului de inchiriere, demonstrata prin inscrisuri;
    c) contractul de inchiriere in original sau in copie certificata de unitatea militara care a inchiriat locuinta;
    d) dovada achitarii la zi a intretinerii si a chiriei, dupa caz;
    e) declaratii autentificate de la soti/sotii si membrii majori aflati in intretinere, din care sa rezulte ca nu se incadreaza in nici una dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare;
    f) adeverintele de salariu de la membrii de familie, din care sa rezulte veniturile si retinerile lunare;
    g) actul de identitate si cel de casatorie, in copie si in original.
    (2) Documentele se retin la dosarul de vanzare-cumparare a locuintei de serviciu, mai putin originalele actelor de stare civila, care vor fi certificate de reprezentantii unitatii vanzatoare.
    Art. 6
    (1) Cererea de cumparare a locuintei de serviciu se depune la unitatea vanzatoare care are in responsabilitate zona in care se gaseste locuinta. Unitatea vanzatoare verifica documentele prevazute la art. 5, planifica efectuarea masuratorilor, dupa caz, si intocmeste contractele de vanzare-cumparare.
    (2) Masuratorile se fac de catre persoane fizice sau juridice autorizate, iar costurile determinate de efectuarea lor se deduc din sumele incasate din vanzarea locuintelor.
    Art. 7
    (1) In cazul in care intr-o cladire sunt mai multe locuinte si spatii cu alta destinatie, o data cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobandeste si dreptul de proprietate pe cote-parti asupra constructiilor si instalatiilor, precum si asupra dotarilor care, prin natura lor, nu pot fi folosite decat in comun.
    (2) Dreptul de proprietate se dobandeste si asupra terenului aferent cladirii, pe cote-parti, proportional cu suprafata construita a locuintelor de serviciu, asa cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau prin fisele tehnice de masuratori ale terenului.
    Art. 8
    Contractul de vanzare-cumparare se incheie intre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, reprezentat de unitatile vanzatoare, si persoanele care au acest drept recunoscut de lege, dupa efectuarea evaluarii si prezentarea dovezii de achitare a pretului sau a avansului.
    Art. 9
    Plata integrala a locuintei, a avansului si a ratelor se face la unitatea vanzatoare in numerar la casierie, prin mandat postal sau direct in contul unitatii.
    Art. 10
    (1) Toate cheltuielile privind contractul de vanzare-cumparare sunt in sarcina cumparatorului.
    (2) Serviciul de Telecomunicatii Speciale, prin unitatile vanzatoare, isi garanteaza incasarea pretului prin constituirea ipotecii asupra locuintei in favoarea sa.

    CAP. 3
    Evaluarea locuintelor de serviciu

    Art. 11
    (1) Evaluarea locuintelor de serviciu destinate vanzarii se face prin unitatile vanzatoare din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, de catre persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit urmatoarelor criterii:
    a) locuintele de serviciu aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale date in folosinta inainte de anul 1990 se vor vinde la pretul calculat potrivit art. 6 alin. 1 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) locuintele de serviciu aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale date in folosinta dupa anul 1990, realizate sau achizitionate cu fonduri de la bugetul de stat, se vor evalua in temeiul art. 6 alin. 2 din Decretul-lege nr. 61/1990, al Legii nr. 85/1992 si al Hotararii Guvernului nr. 608/1990 privind stabilirea preturilor de vanzare ale locuintelor construite din fondurile statului, receptionate dupa 1 ianuarie 1990, si, respectiv, a pretului de achizitie actualizat cu rata inflatiei;
    c) locuintele de serviciu donate sau intrate in alt mod in patrimoniul Serviciului de Telecomunicatii Speciale se vor vinde la pretul din contabilitate, actualizat cu rata inflatiei.
    (2) La pretul de vanzare al locuintelor de serviciu se aplica taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 12
    Evaluarea se realizeaza dupa efectuarea verificarii documentelor prevazute la art. 5 alin. (1) si dupa aprobarea acestora.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 13
    Locuinta de serviciu care este ocupata de mai multi titulari de contracte de inchiriere poate fi vanduta, la cerere, titularilor respectivi numai in indiviziune.
    Art. 14
    (1) Pentru neachitarea la termenul scadent de catre cumparator a ratelor lunare, acesta datoreaza unitatii vanzatoare dobanzi si penalitati de intarziere prevazute de legislatia in vigoare.
    (2) In caz de neplata a 3 rate scadente de catre cumparatorul locuintei, unitatea vanzatoare va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului, in conditiile legii.
    Art. 15
    Pana la achitarea integrala a pretului, locuinta de serviciu nu va putea fi instrainata prin acte intre vii.
    Art. 16
    Locuintele cumparate nu pot fi restructurate si nu li se poate schimba destinatia pana la achitarea integrala a pretului.
    Art. 17
    Eventualele contestatii privind modul de solutionare a rapoartelor de cumparare a locuintelor de serviciu se rezolva, in conditiile legii, de catre o comisie numita prin ordin de zi al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
    Art. 18
    Unitatile vanzatoare sunt abilitate sa efectueze toate demersurile pentru desfasurarea in deplina legalitate a activitatii de vanzare a locuintelor de serviciu.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2334/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2334 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu