E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă Hotărârea 801 1992
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă Hotărârea 160 1992
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă Hotărârea 73 1992
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 1 din actul Hotărârea 53 1992
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 1 din actul Hotărârea 53 1992
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 modifica Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 4 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 6 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 7 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 10 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 11 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 12 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 13 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 14 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 17 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 19 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 21 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 22 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 24 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 2 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 5 din actul Hotărârea 464 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 14 din actul Hotărârea 464 1991
A fost modificat de:
Articolul 7 din actul Hotărârea 206 1993 modificat de articolul 12 din actul Legea 105 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 206 1993 in legatura cu articolul 7 din actul Ordin 96 1995
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 216 1994
Articolul 7 din actul Hotărârea 206 1993 abrogat de articolul 6 din actul Hotărârea 555 1994
Hotărârea 206 1993 modificat de Ordin 201 1994
Hotărârea 206 1993 completat de Ordin 201 1994
Hotărârea 206 1993 modificat de Hotărârea 45 1994
Hotărârea 206 1993 completat de Hotărârea 45 1994
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 573 1994
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 571 1994
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 572 1994
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 1 1994
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 569 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 206 1993 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 536 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 206 din  7 mai 1993

privind unele masuri pentru continuarea liberalizarii preturilor si tarifelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 136 din 28 iunie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Preturile si tarifele se stabilesc si se adapteaza de catre agentii economici, indiferent de forma de organizare si titularul dreptului de proprietate, prin negociere cu beneficiarii.
    La produsele si serviciile prevazute in anexa la prezenta hotarare, negocierea preturilor si tarifelor se face sub supravegherea Ministerului Finantelor - Departamentul de evolutie a preturilor si protectia concurentei. Pentru preturile cu amanuntul, supravegherea se exercita si de Ministerul Comertului.
    Preturile cu ridicata si tarifele negociate de agentii economici la materiile prime de baza, energie electrica si produse energetice nu vor fi mai mari decat cele de pe pietele internationale, in conditii de livrare si de parametri calitativi comparabili.
    Art. 2
    Pentru determinarea obligatiilor, pe teritoriul national, ale agentilor economici importatori, preturile cu ridicata ale bunurilor provenite din import se formeaza pe baza pretului extern, in conditiile de livrare franco - frontiera - romana, transformat in lei la cursul de schimb utilizat la plata taxelor vamale, taxei vamale, impozitului pe circulatia marfurilor sau accizei si altor taxe legale datorate bugetului.
    Art. 3
    Intentia de majorare a preturilor si tarifelor va fi notificata beneficiarilor cu cel putin 30 de zile inainte de aplicare. O copie dupa notificare va fi transmisa pentru informare si serviciilor teritoriale de preturi si protectie a concurentei, conform indrumarului emis in acest scop de Ministerul Finantelor.
    Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage dupa sine prelungirea posibilitatii de majorare a pretului sau tarifului la 6 luni.
    Art. 4
    Agentilor economici le este interzisa schimbarea unilaterala a pretului negociat pentru tranzactia incheiata.
    Art. 5
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare si titularul dreptului de proprietate, sunt obligati sa aduca la cunostinta beneficiarului si a populatiei:
    - preturile si tarifele practicate;
    - principalele caracteristici calitative si de confort ale produselor si serviciilor respective.
    Informarea beneficiarilor si a populatiei se face prin cataloage sau liste de preturi si tarife, afisate in magazine sau locuri de desfacere sau prestare a serviciilor, marcare, etichetare ori inscriptionare a preturilor pe produs sau loturi de marfa.
    Art. 6
    Controlul aplicarii prevederilor prezentei hotarari revine organelor competente ale Ministerului Finantelor, Ministerului Industriilor, Ministerului Comertului, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Ministerului Turismului, ale Politiei, altor organe centrale, celor ale administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti, cu atributii in domeniul preturilor si tarifelor, protectiei concurentei si consumatorilor, care constata abaterile si aplica masurile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare si titularul dreptului de proprietate, sunt obligati sa puna la dispozitia organelor prevazute la alineatul precedent datele si informatiile necesare.
    Personalul care exercita atributiile de control prevazute la alin. 1 va pastra caracterul confidential al tuturor informatiilor ce constituie secrete de productie sau comerciale de care a luat cunostinta in cadrul activitatii desfasurate.
    Art. 7
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari constituie contraventie, in masura in care se incadreaza in dispozitiile Legii nr. 12/1990, astfel cum a fost modificata si completata, si ale Legii nr. 11/1991 si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor acestora.
    Constituie, de asemenea, contraventie daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, nerespectarea dispozitiilor art. 1-3 din prezenta hotarare.
    Contraventiile prevazute la alin. 2 se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.
    Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei contraventii la prezenta hotarare sunt supuse confiscarii si se vor vira integral la bugetul de stat.
    Contraventiile prevazute la prezenta hotarare le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 8
    Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe aceeasi data se abroga:
    - art. 4, 6, 7, 10 - 14, 17, 19, 21, 22, si 24, precum si anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 776/1991;
    - art. 5 si 14 din Hotararea Guvernului nr. 464/1991;
    - art. 1 si anexa la Hotararea Guvernului nr. 53/1992;
    - Hotararea Guvernului nr. 73/1992;
    - Hotararea Guvernului nr. 160/1992;
    - Hotararea Guvernului nr. 801/1992.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor, Ministerul Industriilor, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Comertului, Ministerul Turismului si celelalte ministere de resort vor asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari.

                        PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VACAROIU

                               Contrasemneaza:
                               Ministru de stat,
                               ministrul finantelor,
                               Florin Georgescu

                               Ministru de stat,
                               presedintele Consiliului
                               pentru Coordonare, Strategie
                               si Reforma Economica,
                               Misu Negritoiu

    ANEXA 1

                      LISTA
produselor si serviciilor executate in tara, ale caror preturi si tarife se stabilesc si se adapteaza de regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat prin negociere cu beneficiarii, sub supravegherea
   Ministerului Finantelor - Departamentul de evolutie a preturilor
                             si protectia concurentei
                           - Energie electrica si termica
                           - Carbuni
                           - Titei
                           - Gaze naturale
                           - Minereu de fier
  - Minereuri si concentrate de metale neferoase, rare si pretioase
  - Metale neferoase si pretioase
  - Produse metalurgice feroase
  - Autovehicule rutiere (exclusiv cele cu destinatie civila)
  - Aeronave (exclusiv cele cu destinatie civila)
  - Produse petroliere
  - Ingrasaminte chimice (pana la 1 septembrie)
  - Antidaunatori (cele platite de la buget)
  - Medicamente de uz uman si medicamente de uz veterinar
  - Masa lemnoasa pe picior
  - Lemn de foc
  - Proteze si produse ortopedice
  - Paine
  - Lapte si produse lactate
  - Carne si preparate din carne
  - Chirii pentru locuinte din fondul de stat
  - Transport marfuri si calatori pe cale ferata
  - Transport fluvial in Delta si pe relatia Orsova, Moldova Noua,
    Braila - Harsova si Galati - Grindu, pentru localnici
  - Transportul urban de calatori in comun, inclusiv metroul
  - Servicii de posta si telecomunicatii
  - Intretinerea copiilor in crese si gradinite
  - Produse si servicii de gospodarire a apelor
  - Apa, canal, salubritate
  - Distributia energiei termice
  - Servicii medicale, inclusiv tarife pentru prestatiile prevazute in
    anexa la Hotararea Guvernului nr. 390/1991
    Prestari de servicii efectuate in conditiile legii de Ministerul
    de Interne.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 206/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 206 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 206/1993
Hotărârea 801 1992
cu privire la incheierea procesului de negociere a preturilor si tarifelor in baza prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 412 / 1992
Hotărârea 160 1992
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele si serviciile de gospodarire a apelor
Hotărârea 73 1992
privind stabilirea tarifelor de calatorie pe baza de bilet si abonament la transportul in comun de calatori cu tramvaie, troleibuze si autobuze in municipiul Bucuresti si modul de acoperire a diferentelor de tarif
Hotărârea 53 1992
cu privire la negocierea preturilor la unele produse alimentare precum si la unele materiale destinate agriculturii
Hotărârea 776 1991
cu privire la regimul preturilor si tarifelor, in conditiile unificarii cursurilor de schimb ale leului
Hotărârea 464 1991
cu privire la reglementarea regimului preturilor
Legea 105 1997
pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor
Ordin 96 1995
privind aprobarea sistemelor tarifare ce vor fi practicate in structurile de primire turistice in anul 1996
Ordin 216 1994
privind sistemele tarifare care vor fi practicate in anul 1995, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integranta din prezentul ordin
Hotărârea 555 1994
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale din domeniul preturilor si tarifelor
Ordin 201 1994
privind completarea Indrumarului pentru aplicarea prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 206/1993 privind unele masuri pentru continuarea liberalizarii preturilor si tarifelor
Hotărârea 45 1994
de modificare si completare a Hotaririi Guvernului nr. 206/1993 privind unele masuri pentru continuarea liberalizarii preturilor si tarifelor
Ordin 573 1994
privind preturile de decontare pentru paste fainoase lungi tip spaghete si pentru paste fainoase scurte primite ca ajutor din partea Guvernului italian
Ordin 571 1994
privind preturile de decontare maxime pentru pentru 1.112,644 tone cartofi primiti ca ajutor din partea Guvernului italian
Ordin 572 1994
privind preturile de decontare maxime valabile pentru 225,306 tone fulgi de cartofi primiti ca ajutor din partea Guvernului italian
Ordin 1 1994
privind aprobarea sistemelor tarifare care vor fi practicate in anul 1994 pentru prestatii turistice
Ordin 569 1993
privind preturile de decontare cu ridicata si cu amanuntul maxime pentru unele produse alimentare primite ca ajutor din partea Guvernului Italian
Hotărârea 536 1993
privind majorarea primelor de productie la unele produse agricole si alimentare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu