E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă Hotărârea 801 1992
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă Hotărârea 160 1992
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă Hotărârea 73 1992
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 1 din actul Hotărârea 53 1992
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 1 din actul Hotărârea 53 1992
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 modifica Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 4 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 6 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 7 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 10 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 11 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 12 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 13 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 14 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 17 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 19 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 21 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 22 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 24 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 2 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 776 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 5 din actul Hotărârea 464 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993 abrogă articolul 14 din actul Hotărârea 464 1991
A fost modificat de:
Articolul 7 din actul Hotărârea 206 1993 modificat de articolul 12 din actul Legea 105 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 206 1993 in legatura cu articolul 7 din actul Ordin 96 1995
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 216 1994
Articolul 7 din actul Hotărârea 206 1993 abrogat de articolul 6 din actul Hotărârea 555 1994
Hotărârea 206 1993 modificat de Ordin 201 1994
Hotărârea 206 1993 completat de Ordin 201 1994
Hotărârea 206 1993 modificat de Hotărârea 45 1994
Hotărârea 206 1993 completat de Hotărârea 45 1994
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 573 1994
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 571 1994
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 572 1994
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 1 1994
Hotărârea 206 1993 in legatura cu Ordin 569 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 206 1993 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 536 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 206 din  7 mai 1993

privind unele masuri pentru continuarea liberalizarii preturilor si tarifelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 136 din 28 iunie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Preturile si tarifele se stabilesc si se adapteaza de catre agentii economici, indiferent de forma de organizare si titularul dreptului de proprietate, prin negociere cu beneficiarii.
    La produsele si serviciile prevazute in anexa la prezenta hotarare, negocierea preturilor si tarifelor se face sub supravegherea Ministerului Finantelor - Departamentul de evolutie a preturilor si protectia concurentei. Pentru preturile cu amanuntul, supravegherea se exercita si de Ministerul Comertului.
    Preturile cu ridicata si tarifele negociate de agentii economici la materiile prime de baza, energie electrica si produse energetice nu vor fi mai mari decat cele de pe pietele internationale, in conditii de livrare si de parametri calitativi comparabili.
    Art. 2
    Pentru determinarea obligatiilor, pe teritoriul national, ale agentilor economici importatori, preturile cu ridicata ale bunurilor provenite din import se formeaza pe baza pretului extern, in conditiile de livrare franco - frontiera - romana, transformat in lei la cursul de schimb utilizat la plata taxelor vamale, taxei vamale, impozitului pe circulatia marfurilor sau accizei si altor taxe legale datorate bugetului.
    Art. 3
    Intentia de majorare a preturilor si tarifelor va fi notificata beneficiarilor cu cel putin 30 de zile inainte de aplicare. O copie dupa notificare va fi transmisa pentru informare si serviciilor teritoriale de preturi si protectie a concurentei, conform indrumarului emis in acest scop de Ministerul Finantelor.
    Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage dupa sine prelungirea posibilitatii de majorare a pretului sau tarifului la 6 luni.
    Art. 4
    Agentilor economici le este interzisa schimbarea unilaterala a pretului negociat pentru tranzactia incheiata.
    Art. 5
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare si titularul dreptului de proprietate, sunt obligati sa aduca la cunostinta beneficiarului si a populatiei:
    - preturile si tarifele practicate;
    - principalele caracteristici calitative si de confort ale produselor si serviciilor respective.
    Informarea beneficiarilor si a populatiei se face prin cataloage sau liste de preturi si tarife, afisate in magazine sau locuri de desfacere sau prestare a serviciilor, marcare, etichetare ori inscriptionare a preturilor pe produs sau loturi de marfa.
    Art. 6
    Controlul aplicarii prevederilor prezentei hotarari revine organelor competente ale Ministerului Finantelor, Ministerului Industriilor, Ministerului Comertului, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Ministerului Turismului, ale Politiei, altor organe centrale, celor ale administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti, cu atributii in domeniul preturilor si tarifelor, protectiei concurentei si consumatorilor, care constata abaterile si aplica masurile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare si titularul dreptului de proprietate, sunt obligati sa puna la dispozitia organelor prevazute la alineatul precedent datele si informatiile necesare.
    Personalul care exercita atributiile de control prevazute la alin. 1 va pastra caracterul confidential al tuturor informatiilor ce constituie secrete de productie sau comerciale de care a luat cunostinta in cadrul activitatii desfasurate.
    Art. 7
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari constituie contraventie, in masura in care se incadreaza in dispozitiile Legii nr. 12/1990, astfel cum a fost modificata si completata, si ale Legii nr. 11/1991 si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor acestora.
    Constituie, de asemenea, contraventie daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, nerespectarea dispozitiilor art. 1-3 din prezenta hotarare.
    Contraventiile prevazute la alin. 2 se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.
    Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei contraventii la prezenta hotarare sunt supuse confiscarii si se vor vira integral la bugetul de stat.
    Contraventiile prevazute la prezenta hotarare le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 8
    Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe aceeasi data se abroga:
    - art. 4, 6, 7, 10 - 14, 17, 19, 21, 22, si 24, precum si anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 776/1991;
    - art. 5 si 14 din Hotararea Guvernului nr. 464/1991;
    - art. 1 si anexa la Hotararea Guvernului nr. 53/1992;
    - Hotararea Guvernului nr. 73/1992;
    - Hotararea Guvernului nr. 160/1992;
    - Hotararea Guvernului nr. 801/1992.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor, Ministerul Industriilor, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Comertului, Ministerul Turismului si celelalte ministere de resort vor asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari.

                        PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VACAROIU

                               Contrasemneaza:
                               Ministru de stat,
                               ministrul finantelor,
                               Florin Georgescu

                               Ministru de stat,
                               presedintele Consiliului
                               pentru Coordonare, Strategie
                               si Reforma Economica,
                               Misu Negritoiu

    ANEXA 1

                      LISTA
produselor si serviciilor executate in tara, ale caror preturi si tarife se stabilesc si se adapteaza de regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat prin negociere cu beneficiarii, sub supravegherea
   Ministerului Finantelor - Departamentul de evolutie a preturilor
                             si protectia concurentei
                           - Energie electrica si termica
                           - Carbuni
                           - Titei
                           - Gaze naturale
                           - Minereu de fier
  - Minereuri si concentrate de metale neferoase, rare si pretioase
  - Metale neferoase si pretioase
  - Produse metalurgice feroase
  - Autovehicule rutiere (exclusiv cele cu destinatie civila)
  - Aeronave (exclusiv cele cu destinatie civila)
  - Produse petroliere
  - Ingrasaminte chimice (pana la 1 septembrie)
  - Antidaunatori (cele platite de la buget)
  - Medicamente de uz uman si medicamente de uz veterinar
  - Masa lemnoasa pe picior
  - Lemn de foc
  - Proteze si produse ortopedice
  - Paine
  - Lapte si produse lactate
  - Carne si preparate din carne
  - Chirii pentru locuinte din fondul de stat
  - Transport marfuri si calatori pe cale ferata
  - Transport fluvial in Delta si pe relatia Orsova, Moldova Noua,
    Braila - Harsova si Galati - Grindu, pentru localnici
  - Transportul urban de calatori in comun, inclusiv metroul
  - Servicii de posta si telecomunicatii
  - Intretinerea copiilor in crese si gradinite
  - Produse si servicii de gospodarire a apelor
  - Apa, canal, salubritate
  - Distributia energiei termice
  - Servicii medicale, inclusiv tarife pentru prestatiile prevazute in
    anexa la Hotararea Guvernului nr. 390/1991
    Prestari de servicii efectuate in conditiile legii de Ministerul
    de Interne.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 206/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 206 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 206/1993
Hotărârea 801 1992
cu privire la incheierea procesului de negociere a preturilor si tarifelor in baza prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 412 / 1992
Hotărârea 160 1992
pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele si serviciile de gospodarire a apelor
Hotărârea 73 1992
privind stabilirea tarifelor de calatorie pe baza de bilet si abonament la transportul in comun de calatori cu tramvaie, troleibuze si autobuze in municipiul Bucuresti si modul de acoperire a diferentelor de tarif
Hotărârea 53 1992
cu privire la negocierea preturilor la unele produse alimentare precum si la unele materiale destinate agriculturii
Hotărârea 776 1991
cu privire la regimul preturilor si tarifelor, in conditiile unificarii cursurilor de schimb ale leului
Hotărârea 464 1991
cu privire la reglementarea regimului preturilor
Legea 105 1997
pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor
Ordin 96 1995
privind aprobarea sistemelor tarifare ce vor fi practicate in structurile de primire turistice in anul 1996
Ordin 216 1994
privind sistemele tarifare care vor fi practicate in anul 1995, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integranta din prezentul ordin
Hotărârea 555 1994
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale din domeniul preturilor si tarifelor
Ordin 201 1994
privind completarea Indrumarului pentru aplicarea prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 206/1993 privind unele masuri pentru continuarea liberalizarii preturilor si tarifelor
Hotărârea 45 1994
de modificare si completare a Hotaririi Guvernului nr. 206/1993 privind unele masuri pentru continuarea liberalizarii preturilor si tarifelor
Ordin 573 1994
privind preturile de decontare pentru paste fainoase lungi tip spaghete si pentru paste fainoase scurte primite ca ajutor din partea Guvernului italian
Ordin 571 1994
privind preturile de decontare maxime pentru pentru 1.112,644 tone cartofi primiti ca ajutor din partea Guvernului italian
Ordin 572 1994
privind preturile de decontare maxime valabile pentru 225,306 tone fulgi de cartofi primiti ca ajutor din partea Guvernului italian
Ordin 1 1994
privind aprobarea sistemelor tarifare care vor fi practicate in anul 1994 pentru prestatii turistice
Ordin 569 1993
privind preturile de decontare cu ridicata si cu amanuntul maxime pentru unele produse alimentare primite ca ajutor din partea Guvernului Italian
Hotărârea 536 1993
privind majorarea primelor de productie la unele produse agricole si alimentare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu