E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 464 1991 abrogat de Hotărârea 474 1999
Hotărârea 464 1991 in legatura cu Hotărârea 768 1994
Articolul 5 din actul Hotărârea 464 1991 abrogat de articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993
Articolul 14 din actul Hotărârea 464 1991 abrogat de articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 464 1991 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 523 1992
Articolul 3 din actul Hotărârea 464 1991 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 5 1992
Articolul 10 din actul Hotărârea 464 1991 modificat de Hotărârea 71 1992
Articolul 11 din actul Hotărârea 464 1991 abrogat de articolul 6 din actul Hotărârea 803 1991
Hotărârea 464 1991 modificat de articolul 27 din actul Hotărârea 776 1991
Hotărârea 464 1991 in legatura cu Ordin 748 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 464 din  5 iulie 1991

cu privire la reglementarea regimului preturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din 26 iulie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Preturile cu ridicata

    Art. 1
    Incepand cu data de 1 iulie 1991 plafoanele indicative ale preturilor, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 239/1991, se abroga.
    Art. 2
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat formeaza si adapteaza preturile cu ridicata si tarifele pentru materii prime de baza, energie electrica si termica, unii combustibili lichizi, precum si pentru transporturi de marfuri pe calea ferata, prin negociere cu agentii economici beneficiari, pe proprie raspundere, cu exceptia cazurilor prevazute de reglementarile legale in vigoare, pentru care se va cere avizul ministerelor de resort si al Departamentului pentru preturi si protectia concurentei - Ministerul Economiei si Finantelor, dupa caz.
    Preturile pentru marfurile din productia interna, negociate potrivit alineatului precedent, nu vor putea depasi pe cele internationale, in conditii de livrare FOB si de parametri calitativi comparabile.
    Art. 3
    Preturile cu ridicata la titei, energie electrica si alte materii prime din import se adapteaza lunar, in functie de modificarile intervenite in nivelul preturilor de aprovizionare din import. La gaze naturale, preturile se modifica trimestrial cu maximum 10%.
    Art. 4
    Preturile cu ridicata si tarifele pentru produsele din ramurile intermediare si cele finale se formeaza si se adapteaza de catre regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, pe proprie raspundere, pe baza actiunii conjugate a cererii si ofertei, prin negociere cu agentii economici beneficiari, indiferent de forma de proprietate a acestora, avandu-se in vedere preturile si tarifele produselor si serviciilor stabilite potrivit art. 2 si 3.
    Pentru situatiile prevazute la art. 48 din Legea nr. 15/1990, negocierea preturilor cu ridicata si a tarifelor dintre agentii economici se va face potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1154/1990.
    Art. 5
    La dimensionarea preturilor cu ridicata si tarifelor potrivit prevederilor art. 4, materiile prime, materialele si celelalte produse, precum si serviciile provenite din import - indiferent de forma de proprietate a agentului economic importator - vor fi luate in calcul la preturile cu ridicata si tarifele determinate pe baza preturilor externe in valuta, exprimate in lei la cursul de schimb in vigoare, la care se adauga, in cazurile prevazute de reglementarile legale, taxele vamale si impozitul pe circulatia marfurilor, precum si comisionul declarat al societatii comerciale de export-import.
    Art. 6
    Pentru materiile prime din industria extractiva prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare se acorda, in mod temporar, regiilor autonome si societatilor comerciale producatoare, subventii de la bugetul public national, stabilite pe unitatea de produs, in conditii de parametri tehnici si calitativi acceptati de beneficiari.
    Nivelul subventiilor se aproba prin buget, in conditiile prevederilor Legii nr. 15/1990.
    Art. 7
    Preturile cu ridicata si tarifele in lei pentru produsele si serviciile ce se livreaza sau se presteaza la export, indiferent de forma de proprietate a agentului economic care efectueaza exportul, sunt cele rezultate din preturile si tarifele externe negociate si incasate, exprimate in lei la cursul de schimb in vigoare, din care se deduc, dupa caz, taxele vamale, impozitul pe circulatia marfurilor si comisionul societatii comerciale de export-import.
    Diferentele dintre preturile si tarifele in lei determinate potrivit alineatului precedent si cheltuielile de fabricatie sau de prestare se reflecta in rezultatele economice si financiare ale agentului economic producator sau prestator.

    CAP. 2
    Preturile produselor agricole

    Art. 8
    Preturile de contractare si de achizitie garantate de stat pentru produsele agricole vegetale de baza din recolta anului 1991, precum si pentru cele animale ce se preiau la fondul de stat, se stabilesc si se adapteaza de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 9
    Preturile cu ridicata ale produselor agricole de la fondul de stat se determina de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei pe baza preturilor de contractare si de achizitie garantate de stat si a comisionului societatilor comerciale achizitoare, stabilit conform reglementarilor legale.
    Art. 10
    Pentru cantitatile de ingrasaminte chimice, substantele de combatere a daunatorilor si medicamente de uz veterinar, ce se livreaza agriculturii, precum si pentru furajele din import, inclusiv boabe soia, diferentele fata de preturile cu ridicata in vigoare la 31 martie 1991 se acopera societatilor comerciale producatoare si celor de export-import, cu capital de stat, de la bugetul public national.
    Art. 11
    Pentru cantitatile de motorina destinate agriculturii se restituie impozitul pe circulatia marfurilor cuprins in pretul cu ridicata, in raport cu cantitatile de produse agricole livrate la fondul de stat. Modalitatile de restituire a impozitului pe circulatia marfurilor si conditiile de aplicare a acestei masuri se stabilesc prin norme emise de Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Industriei - Departamentul industriei chimice si petrochimice.

    CAP. 3
    Preturile cu amanuntul

    Art. 12
    Preturile cu amanuntul la produsele ce se executa si se comercializeaza de cel putin trei agenti economici se formeaza pe baza preturilor cu ridicata negociate potrivit prevederilor prezentei hotarari, precum si a adaosului comercial declarat al unitatilor de desfacere, justificat de nivelul cheltuielilor si o rata a profitului stabilita in conditii de concurenta.
    Art. 13
    In conformitate cu programul privind protectia sociala, pentru produsele si serviciile importante pentru populatie, din tara sau din import, comercializate de regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare, preturile cu amanuntul si tarifele in vigoare la 30 iunie 1991 se mentin neschimbate pana la data intrarii in vigoare a efectelor indexarii veniturilor. Fac exceptie de la aceasta prevedere laptele de consum (inclusiv laptele praf) si untul, pentru care Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va face propuneri de preturi in termen de 7 zile de la data prezentei hotarari in numele si pe raspunderea producatorilor, cu respectarea principiilor de concurenta prevazute in art. 48 din Legea nr. 15/1990.
    Art. 14
    Preturile cu amanuntul la bunurile de consum provenite din import, cu exceptia medicamentelor de uz uman pentru care se va emite o reglementare speciala, se formeaza pe baza preturilor externe exprimate in lei la cursul de schimb in vigoare, taxelor vamale, comisionul societatii comerciale de export -import si a adaosului comercial declarate, precum si a impozitului pe circulatia marfurilor stabilit si adaptat de Ministerul Economiei si Finantelor in functie de natura produselor si raportul dintre cerere si oferta.
    Art. 15
    Cresterea preturilor cu ridicata si a tarifelor potrivit prevederilor prezentei hotarari la produsele si serviciile prevazute in anexa nr. 2, fata de nivelul in vigoare la 30 iunie 1991, se subventioneaza de la bugetul public national, potrivit normelor metodologice emise in acest scop de Ministerul Economiei si Finantelor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 16
    Preturile cu ridicata si tarifele pentru produsele si serviciile executate sau prestate de catre agentii economici, altii decat regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, se stabilesc in mod liber, indiferent de numarul agentilor economici, in functie de cerere si oferta, prin negocierea partilor, pe baza concurentei libere si loiale, potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991, fiind interzisa practicarea preturilor de specula sau de monopol.
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat negociaza preturile cu ridicata si tarifele cu agentii economici din sectorul privat si cooperatist, pentru marfurile aprovizionate si serviciile in scop productiv sau pentru revanzare, in limita preturilor si tarifele negociate la acelasi produs sau serviciu cu furnizorii si prestatorii din sectorul de stat.
    Art. 17
    Preturile cu amanuntul ale produselor cuprinse in anexa nr. 2 la prezenta hotarare, realizate de agentii economici prevazuti la art. 16 alin. 1, identice cu cele din sectorul de stat, executate din materii prime si materiale provenite din acest sector si care fac, temporar, obiectul sarcinilor de livrare stabilite prin balante, sunt supuse controlului in conditii similare controlului efectuat asupra unitatilor din sectorul public.
    Art. 18
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat negociaza preturile si tarifele potrivit prevederilor prezentei hotarari, pana la 30 septembrie 1991.
    Preturile si tarifele practicate la data de 30 septembrie 1991 se declara si se inregistreaza de catre agentii economici, indiferent de forma de proprietate a acestora, la organele teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor - Departamentul pentru preturi si protectia concurentei, pana la data de 5 octombrie 1991.
    Renegocierea preturilor si tarifelor dupa aceasta data, in vederea majorarii acestora fata de nivelul declarat si inregistrat, se poate face numai daca modificarea este anuntata cu cel putin trei luni inainte agentilor economici beneficiari si populatiei, precum si organelor locale ale Ministerului Economiei si Finantelor-Departamentul pentru preturi si protectia concurentei.
    Se excepteaza de la aceasta regula marfurile prevazute la art. 3 din prezenta hotarare.
    Art. 19
    Preturile cu ridicata si tarifele ce se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari se aplica de la data stabilita in cadrul negocierii dintre parti.
    Se interzice agentilor economici cu activitate de productie sau comerciala, cu capital de stat, de a stoca produsele pentru a le livra la preturi majorate.
    Pana la negocierea noilor preturi, produsele vor fi livrate si comercializate la vechile preturi.
    Pentru importurile angajate anterior prezentei hotarari, decontarea in lei se va face la cursul in vigoare la data cumpararii valutei pentru plata acreditivelor la termen.
    Art. 20
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va prezenta, pana la 15 iulie 1991, proiectul de hotarare pentru indexarea salariilor si pensiilor, in functie de nivelul previzionat al evolutiei preturilor de consum, diferentiat pe categorii de venituri si tinandu-se seama de nivelul realizat in perioada anterioara.
    Art. 21
    Preturile la produsele de tehnica militara destinate exclusiv sectorului de aparare se stabilesc potrivit Hotararii Guvernului nr. 826/1990.
    Art. 22
    Practicarea de preturi de monopol, a unor preturi peste cele externe in conditii de livrare FOB si de parametri calitativi comparabili, a unor preturi in afara concurentei loiale prin intelegere intre producatori si/sau comercianti, precum si orice alte incalcari ale prevederilor prezentei hotarari se sanctioneaza potrivit art. 7 lit. d) si alin. final al aceluiasi articol din
    Hotararea Guvernului nr. 211/1991, daca fapta nu constituie infractiune, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 8 si 9 din aceeasi hotarare si, dupa caz, prin anularea subventiilor, impozitarea cu 95% a intregului profit sau actionarea in justitie.
    Art. 23
    Prevederile prezentei hotarari se aplica de la data de 1 iulie 1991.
    Pe aceeasi data se abroga:
    - pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 201/1990;
    - Hotararea Guvernului nr. 489/1990;
    - art. 10, 14 si 31, precum si anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1109/1990;
    - Hotararea Guvernului nr. 1355/1990;
    - Hotararea Guvernului nr. 239/1991;
    - art. 3 alin. ultim din Hotararea Guvernului nr. 438/1991.
    De asemenea, aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1154/1990 se limiteaza numai la stabilirea preturilor si tarifelor pentru intern.

                      PRIM-MINISTRU
                       PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                          LISTA
materiilor prime din industria extractiva la care se acorda temporar subventii de la bugetul public national

    1. Carbune brun
    2. Huila energetica spalata
    3. Huila energetica sortata
    4. Huile mixte si slam
    5. Huila bruta de Valea Jiului
    6. Huila spalata pentru cocs
    7. Huila spalata pentru semicocs
    8. Antracit
    9. Cupru in concentrate
    10. Plumb in concentrate
    11. Zinc in concentrate
    12. Minereu de fier
    13. Sulf tehnic cu 99,5% S
    14. Concentrat de zirconiu
    15. Concentrat de ilmenit.

    ANEXA 2

                        LISTA
produselor si serviciilor importante pentru populatie care se subventioneaza de la bugetul public national

    1. Combustibili pentru incalzit si prepararea hranei, inclusiv lemne de foc
    2. Energie electrica
    3. Energie termica
    4. Chirii pentru locuinte
    5. Abonamente pentru transportul de calatori urban si interurban
    6. Transport fluvial in Delta si pe relatia Orsova-moldova Noua si Braila- Harsova, pentru localnici
    7. Paine
    8. Zahar
    9. Ulei comestibil
    10. Lapte de consum (inclusiv lapte praf)
    11. Unt
    12. Caiete si manuale scolare
    13. Taxe pentru intretinerea copiilor in crese si gradinite (exclusiv cele particulare)
    14. Proteze, produse ortopedice si vata medicinala.

--------------------
    NOTA:
    Lista sortimentelor pentru care se vor acorda subventii de la bugetul public national va fi stabilita de ministerele de resort impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor.

                                               


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 464/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 464 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 464/1991
Hotărârea 474 1999
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Hotărârea 768 1994
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii
Hotărârea 206 1993
privind unele masuri pentru continuarea liberalizarii preturilor si tarifelor
Hotărârea 523 1992
cu privire la completarea listei materiilor prime din industria extractiva la care se acorda temporar subventii de la bugetul de stat, precum si modul de acoperire a subventiilor suplimentare necesare
Ordonanţa 5 1992
privind taxele speciale de consumatie (accize) pentru produse din import si din tara
Hotărârea 71 1992
referitoare la garantarea rambursarii creditului in cadrul Programului de garantii de credite C.C.C. - programul G.S.M. - 102 al Statelor Unite ale Americii, precum si pentru modificarea art. 10 din Hotarirea Guvernului nr. 464/1991 cu privire la reglementarea regimului preturilor
Hotărârea 803 1991
cu privire la acordarea unor bonificatii la pretul carburantilor destinati consumului tehnologic
Hotărârea 776 1991
cu privire la regimul preturilor si tarifelor, in conditiile unificarii cursurilor de schimb ale leului
Ordin 748 1991
cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu