E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 464 1991 abrogat de Hotărârea 474 1999
Hotărârea 464 1991 in legatura cu Hotărârea 768 1994
Articolul 5 din actul Hotărârea 464 1991 abrogat de articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993
Articolul 14 din actul Hotărârea 464 1991 abrogat de articolul 8 din actul Hotărârea 206 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 464 1991 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 523 1992
Articolul 3 din actul Hotărârea 464 1991 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 5 1992
Articolul 10 din actul Hotărârea 464 1991 modificat de Hotărârea 71 1992
Articolul 11 din actul Hotărârea 464 1991 abrogat de articolul 6 din actul Hotărârea 803 1991
Hotărârea 464 1991 modificat de articolul 27 din actul Hotărârea 776 1991
Hotărârea 464 1991 in legatura cu Ordin 748 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 464 din  5 iulie 1991

cu privire la reglementarea regimului preturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din 26 iulie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Preturile cu ridicata

    Art. 1
    Incepand cu data de 1 iulie 1991 plafoanele indicative ale preturilor, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 239/1991, se abroga.
    Art. 2
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat formeaza si adapteaza preturile cu ridicata si tarifele pentru materii prime de baza, energie electrica si termica, unii combustibili lichizi, precum si pentru transporturi de marfuri pe calea ferata, prin negociere cu agentii economici beneficiari, pe proprie raspundere, cu exceptia cazurilor prevazute de reglementarile legale in vigoare, pentru care se va cere avizul ministerelor de resort si al Departamentului pentru preturi si protectia concurentei - Ministerul Economiei si Finantelor, dupa caz.
    Preturile pentru marfurile din productia interna, negociate potrivit alineatului precedent, nu vor putea depasi pe cele internationale, in conditii de livrare FOB si de parametri calitativi comparabile.
    Art. 3
    Preturile cu ridicata la titei, energie electrica si alte materii prime din import se adapteaza lunar, in functie de modificarile intervenite in nivelul preturilor de aprovizionare din import. La gaze naturale, preturile se modifica trimestrial cu maximum 10%.
    Art. 4
    Preturile cu ridicata si tarifele pentru produsele din ramurile intermediare si cele finale se formeaza si se adapteaza de catre regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, pe proprie raspundere, pe baza actiunii conjugate a cererii si ofertei, prin negociere cu agentii economici beneficiari, indiferent de forma de proprietate a acestora, avandu-se in vedere preturile si tarifele produselor si serviciilor stabilite potrivit art. 2 si 3.
    Pentru situatiile prevazute la art. 48 din Legea nr. 15/1990, negocierea preturilor cu ridicata si a tarifelor dintre agentii economici se va face potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1154/1990.
    Art. 5
    La dimensionarea preturilor cu ridicata si tarifelor potrivit prevederilor art. 4, materiile prime, materialele si celelalte produse, precum si serviciile provenite din import - indiferent de forma de proprietate a agentului economic importator - vor fi luate in calcul la preturile cu ridicata si tarifele determinate pe baza preturilor externe in valuta, exprimate in lei la cursul de schimb in vigoare, la care se adauga, in cazurile prevazute de reglementarile legale, taxele vamale si impozitul pe circulatia marfurilor, precum si comisionul declarat al societatii comerciale de export-import.
    Art. 6
    Pentru materiile prime din industria extractiva prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare se acorda, in mod temporar, regiilor autonome si societatilor comerciale producatoare, subventii de la bugetul public national, stabilite pe unitatea de produs, in conditii de parametri tehnici si calitativi acceptati de beneficiari.
    Nivelul subventiilor se aproba prin buget, in conditiile prevederilor Legii nr. 15/1990.
    Art. 7
    Preturile cu ridicata si tarifele in lei pentru produsele si serviciile ce se livreaza sau se presteaza la export, indiferent de forma de proprietate a agentului economic care efectueaza exportul, sunt cele rezultate din preturile si tarifele externe negociate si incasate, exprimate in lei la cursul de schimb in vigoare, din care se deduc, dupa caz, taxele vamale, impozitul pe circulatia marfurilor si comisionul societatii comerciale de export-import.
    Diferentele dintre preturile si tarifele in lei determinate potrivit alineatului precedent si cheltuielile de fabricatie sau de prestare se reflecta in rezultatele economice si financiare ale agentului economic producator sau prestator.

    CAP. 2
    Preturile produselor agricole

    Art. 8
    Preturile de contractare si de achizitie garantate de stat pentru produsele agricole vegetale de baza din recolta anului 1991, precum si pentru cele animale ce se preiau la fondul de stat, se stabilesc si se adapteaza de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 9
    Preturile cu ridicata ale produselor agricole de la fondul de stat se determina de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei pe baza preturilor de contractare si de achizitie garantate de stat si a comisionului societatilor comerciale achizitoare, stabilit conform reglementarilor legale.
    Art. 10
    Pentru cantitatile de ingrasaminte chimice, substantele de combatere a daunatorilor si medicamente de uz veterinar, ce se livreaza agriculturii, precum si pentru furajele din import, inclusiv boabe soia, diferentele fata de preturile cu ridicata in vigoare la 31 martie 1991 se acopera societatilor comerciale producatoare si celor de export-import, cu capital de stat, de la bugetul public national.
    Art. 11
    Pentru cantitatile de motorina destinate agriculturii se restituie impozitul pe circulatia marfurilor cuprins in pretul cu ridicata, in raport cu cantitatile de produse agricole livrate la fondul de stat. Modalitatile de restituire a impozitului pe circulatia marfurilor si conditiile de aplicare a acestei masuri se stabilesc prin norme emise de Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Industriei - Departamentul industriei chimice si petrochimice.

    CAP. 3
    Preturile cu amanuntul

    Art. 12
    Preturile cu amanuntul la produsele ce se executa si se comercializeaza de cel putin trei agenti economici se formeaza pe baza preturilor cu ridicata negociate potrivit prevederilor prezentei hotarari, precum si a adaosului comercial declarat al unitatilor de desfacere, justificat de nivelul cheltuielilor si o rata a profitului stabilita in conditii de concurenta.
    Art. 13
    In conformitate cu programul privind protectia sociala, pentru produsele si serviciile importante pentru populatie, din tara sau din import, comercializate de regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare, preturile cu amanuntul si tarifele in vigoare la 30 iunie 1991 se mentin neschimbate pana la data intrarii in vigoare a efectelor indexarii veniturilor. Fac exceptie de la aceasta prevedere laptele de consum (inclusiv laptele praf) si untul, pentru care Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va face propuneri de preturi in termen de 7 zile de la data prezentei hotarari in numele si pe raspunderea producatorilor, cu respectarea principiilor de concurenta prevazute in art. 48 din Legea nr. 15/1990.
    Art. 14
    Preturile cu amanuntul la bunurile de consum provenite din import, cu exceptia medicamentelor de uz uman pentru care se va emite o reglementare speciala, se formeaza pe baza preturilor externe exprimate in lei la cursul de schimb in vigoare, taxelor vamale, comisionul societatii comerciale de export -import si a adaosului comercial declarate, precum si a impozitului pe circulatia marfurilor stabilit si adaptat de Ministerul Economiei si Finantelor in functie de natura produselor si raportul dintre cerere si oferta.
    Art. 15
    Cresterea preturilor cu ridicata si a tarifelor potrivit prevederilor prezentei hotarari la produsele si serviciile prevazute in anexa nr. 2, fata de nivelul in vigoare la 30 iunie 1991, se subventioneaza de la bugetul public national, potrivit normelor metodologice emise in acest scop de Ministerul Economiei si Finantelor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 16
    Preturile cu ridicata si tarifele pentru produsele si serviciile executate sau prestate de catre agentii economici, altii decat regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, se stabilesc in mod liber, indiferent de numarul agentilor economici, in functie de cerere si oferta, prin negocierea partilor, pe baza concurentei libere si loiale, potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991, fiind interzisa practicarea preturilor de specula sau de monopol.
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat negociaza preturile cu ridicata si tarifele cu agentii economici din sectorul privat si cooperatist, pentru marfurile aprovizionate si serviciile in scop productiv sau pentru revanzare, in limita preturilor si tarifele negociate la acelasi produs sau serviciu cu furnizorii si prestatorii din sectorul de stat.
    Art. 17
    Preturile cu amanuntul ale produselor cuprinse in anexa nr. 2 la prezenta hotarare, realizate de agentii economici prevazuti la art. 16 alin. 1, identice cu cele din sectorul de stat, executate din materii prime si materiale provenite din acest sector si care fac, temporar, obiectul sarcinilor de livrare stabilite prin balante, sunt supuse controlului in conditii similare controlului efectuat asupra unitatilor din sectorul public.
    Art. 18
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat negociaza preturile si tarifele potrivit prevederilor prezentei hotarari, pana la 30 septembrie 1991.
    Preturile si tarifele practicate la data de 30 septembrie 1991 se declara si se inregistreaza de catre agentii economici, indiferent de forma de proprietate a acestora, la organele teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor - Departamentul pentru preturi si protectia concurentei, pana la data de 5 octombrie 1991.
    Renegocierea preturilor si tarifelor dupa aceasta data, in vederea majorarii acestora fata de nivelul declarat si inregistrat, se poate face numai daca modificarea este anuntata cu cel putin trei luni inainte agentilor economici beneficiari si populatiei, precum si organelor locale ale Ministerului Economiei si Finantelor-Departamentul pentru preturi si protectia concurentei.
    Se excepteaza de la aceasta regula marfurile prevazute la art. 3 din prezenta hotarare.
    Art. 19
    Preturile cu ridicata si tarifele ce se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari se aplica de la data stabilita in cadrul negocierii dintre parti.
    Se interzice agentilor economici cu activitate de productie sau comerciala, cu capital de stat, de a stoca produsele pentru a le livra la preturi majorate.
    Pana la negocierea noilor preturi, produsele vor fi livrate si comercializate la vechile preturi.
    Pentru importurile angajate anterior prezentei hotarari, decontarea in lei se va face la cursul in vigoare la data cumpararii valutei pentru plata acreditivelor la termen.
    Art. 20
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va prezenta, pana la 15 iulie 1991, proiectul de hotarare pentru indexarea salariilor si pensiilor, in functie de nivelul previzionat al evolutiei preturilor de consum, diferentiat pe categorii de venituri si tinandu-se seama de nivelul realizat in perioada anterioara.
    Art. 21
    Preturile la produsele de tehnica militara destinate exclusiv sectorului de aparare se stabilesc potrivit Hotararii Guvernului nr. 826/1990.
    Art. 22
    Practicarea de preturi de monopol, a unor preturi peste cele externe in conditii de livrare FOB si de parametri calitativi comparabili, a unor preturi in afara concurentei loiale prin intelegere intre producatori si/sau comercianti, precum si orice alte incalcari ale prevederilor prezentei hotarari se sanctioneaza potrivit art. 7 lit. d) si alin. final al aceluiasi articol din
    Hotararea Guvernului nr. 211/1991, daca fapta nu constituie infractiune, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 8 si 9 din aceeasi hotarare si, dupa caz, prin anularea subventiilor, impozitarea cu 95% a intregului profit sau actionarea in justitie.
    Art. 23
    Prevederile prezentei hotarari se aplica de la data de 1 iulie 1991.
    Pe aceeasi data se abroga:
    - pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 201/1990;
    - Hotararea Guvernului nr. 489/1990;
    - art. 10, 14 si 31, precum si anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1109/1990;
    - Hotararea Guvernului nr. 1355/1990;
    - Hotararea Guvernului nr. 239/1991;
    - art. 3 alin. ultim din Hotararea Guvernului nr. 438/1991.
    De asemenea, aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1154/1990 se limiteaza numai la stabilirea preturilor si tarifelor pentru intern.

                      PRIM-MINISTRU
                       PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                          LISTA
materiilor prime din industria extractiva la care se acorda temporar subventii de la bugetul public national

    1. Carbune brun
    2. Huila energetica spalata
    3. Huila energetica sortata
    4. Huile mixte si slam
    5. Huila bruta de Valea Jiului
    6. Huila spalata pentru cocs
    7. Huila spalata pentru semicocs
    8. Antracit
    9. Cupru in concentrate
    10. Plumb in concentrate
    11. Zinc in concentrate
    12. Minereu de fier
    13. Sulf tehnic cu 99,5% S
    14. Concentrat de zirconiu
    15. Concentrat de ilmenit.

    ANEXA 2

                        LISTA
produselor si serviciilor importante pentru populatie care se subventioneaza de la bugetul public national

    1. Combustibili pentru incalzit si prepararea hranei, inclusiv lemne de foc
    2. Energie electrica
    3. Energie termica
    4. Chirii pentru locuinte
    5. Abonamente pentru transportul de calatori urban si interurban
    6. Transport fluvial in Delta si pe relatia Orsova-moldova Noua si Braila- Harsova, pentru localnici
    7. Paine
    8. Zahar
    9. Ulei comestibil
    10. Lapte de consum (inclusiv lapte praf)
    11. Unt
    12. Caiete si manuale scolare
    13. Taxe pentru intretinerea copiilor in crese si gradinite (exclusiv cele particulare)
    14. Proteze, produse ortopedice si vata medicinala.

--------------------
    NOTA:
    Lista sortimentelor pentru care se vor acorda subventii de la bugetul public national va fi stabilita de ministerele de resort impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor.

                                               


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 464/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 464 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 464/1991
Hotărârea 474 1999
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Hotărârea 768 1994
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii
Hotărârea 206 1993
privind unele masuri pentru continuarea liberalizarii preturilor si tarifelor
Hotărârea 523 1992
cu privire la completarea listei materiilor prime din industria extractiva la care se acorda temporar subventii de la bugetul de stat, precum si modul de acoperire a subventiilor suplimentare necesare
Ordonanţa 5 1992
privind taxele speciale de consumatie (accize) pentru produse din import si din tara
Hotărârea 71 1992
referitoare la garantarea rambursarii creditului in cadrul Programului de garantii de credite C.C.C. - programul G.S.M. - 102 al Statelor Unite ale Americii, precum si pentru modificarea art. 10 din Hotarirea Guvernului nr. 464/1991 cu privire la reglementarea regimului preturilor
Hotărârea 803 1991
cu privire la acordarea unor bonificatii la pretul carburantilor destinati consumului tehnologic
Hotărârea 776 1991
cu privire la regimul preturilor si tarifelor, in conditiile unificarii cursurilor de schimb ale leului
Ordin 748 1991
cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu