Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.188 din 30.03.2017

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 06 aprilie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1 Se aprobă modelele formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, prevăzute în anexele nr. 1-48, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Tipărirea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-48 se face pe hârtie ofset.(2) Formularele prevăzute în anexele nr. 22, 35, 38, 40 şi 41 se asigură, la solicitarea persoanei fizice sau juridice, de către instituţia care eliberează documentele solicitate prin acestea. 3. Anexele nr. 22 - 24 , 35 - 37 şi 40 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezenta hotărâre. 4. După anexa nr. 42 se introduc 6 noi anexe, anexele nr. 43 -48, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 8-13 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu Ministrul delegat pentru afaceri europene, Ana Birchall ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE

(nr. şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea)

Timp necesar pentru completarea formularului Minim: 2’00" Mediu: 3’00" Maxim: 5’00"

S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar seria ......... numărul ........ ............ data ........ .......... CERERE pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar Subsemnatul (numele de familie): ........ ............, prenumele........ .............., numele anterior ........ ........ .............., fiul/fiica lui ........ ........ ........... şi ........ ........ ............, născut(ă) în anul .............., luna ................, ziua ............... în ........ ............., judeţul (sectorul) ........ ..............., cu domiciliul în ........ ........ ........., judeţul (sectorul) ........ ..............., str. ........ ........ ........ nr. ....., bl. ....., ap. .... . Posed actul de identitate seria ..... nr. ............... CNP l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l SAALLZZNNNNNC Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru ........ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. . Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal1. Rezultatul verificării Semnătura ........ ............. Data ........ ........ ........ 1 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se fac în scopul eliberării certificatului de cazier judiciar şi a unor situaţii statistice anonimizate. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana fizică ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul General al Poliţiei Române Inspectoratul de Poliţie Judeţean .......... Cazier judiciar -Seria ..... nr. ........ ......... Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ..... Certificat de cazier judiciar Nr. ........ ............. din ........ ........ ........

Numele Prenumele
Data naşterii C.N.P.
Locul naşterii
Ultimul domiciliu

Solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar. S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: ........ ................ ........... Şeful cazierului judiciar, ........ ................ .............. (grad, nume şi prenume)

L.S.

CONFIDENŢIAL! ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana fizică înscrisă în cazierul judiciar ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul General al Poliţiei Române Inspectoratul de Poliţie Judeţean .......... Cazier judiciar -Seria ..... nr. ........ ......... Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ..... Certificat de cazier judiciar Nr. ........ ............. din ........ ........ ........

Numele Prenumele
Data naşterii C.N.P.
Locul naşterii
Ultimul domiciliu

Solicitantul este înscris în cazierul judiciar cu următoarele date: S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: ........ ................ ........ .......... Şeful cazierului judiciar, ........ ................ .............. (grad, nume şi prenume)

L.S.

CONFIDENŢIAL! ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Cerere privind eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana juridică FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE

(nr. şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea)

Timp necesar pentru completare Minim: 2’00’’ Mediu: 3’00’’ Maxim: 5’00’’

S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar seria ............. numărul ........ ............. data .............. CERERE pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar Subscrisa (denumirea)1 ........ ................ ........ .........., denumirea anterioară ........ ................ ................ ........, număr de ordine în registrul comerţului ........ ................ ..............., codul unic de înregistrare ........ ........ ............., cod fiscal ........ ........ ............, naţionalitatea ........ ................ .............., cu sediul în: ţara ........ ........ ..........., localitatea ........ ................ ............., judeţul (sectorul) ........ ........ ........, str. ........ ........ nr. ....., bl. ........, ap. ....... . Reprezentant legal/persoană împuternicită: nume ........ ........ ............., prenume ........ ................ ......... posedă: actul de identitate seria ..... nr. ............... , CNP l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l SAALLZZNNNNNC Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru ........ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... . Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal2. Rezultatul verificării Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite ........ ........ ............ Data ........ .............. 1 Cererea va fi completată cu atributele de identitate ale filialei, în cazul în care aceasta este persoana juridică solicitantă a certificatului de cazier judiciar. 2 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se fac în scopul eliberării certificatului de cazier judiciar şi a unor situaţii statistice anonimizate. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul General al Poliţiei Române Inspectoratul de Poliţie Judeţean .......... Cazier judiciar -Seria ..... nr. ........ ......... Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ..... Certificat de cazier judiciar Nr. .............. din ..............

Subscrisa (denumirea)
Număr de ordine în registrul comerţului
C.U.I. Cod fiscal
Sediul

Solicitanta nu este înscrisă în cazierul judiciar. S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la ........ ................ ........ .......... Şeful cazierului judiciar, ........ ................ .............. (grad, nume şi prenume)

L.S.

ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică înscrisă în cazierul judiciar ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul General al Poliţiei Române Inspectoratul de Poliţie Judeţean .......... Cazier judiciar -Seria ..... nr. ........ ......... Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ..... Certificat de cazier judiciar Nr. ................ din ........ ........

Subscrisa (denumirea)
Număr de ordine în registrul comerţului
C.U.I. Cod fiscal
Sediul

Solicitanta este înscrisă în cazierul judiciar cu următoarele date: S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: ........ ................ ................ ................ ......... Şeful cazierului judiciar, ........ ................ .............. (grad, nume şi prenume)

L.S.

ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) CERERE pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE

Timp necesar pentru completarea formularului Minim: 2’00’’ Mediu: 3’00’’ Maxim: 5’00’’

(nr. şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea1) (nr. şi data înregistrării la unitatea competentă a elibera certificatul) S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar seria .......... numărul .............. data ............. CERERE pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar Subsemnatul (numele de familie) ........ ..............., prenumele ........ ................, numele anterior ........ ........ ........., fiul/fiica lui ........ ........ .......... şi ........ ........ ..............., născut(ă) în anul ..........., luna ........ .........., ziua ......... în ........ ........ .........., judeţul (sectorul) ........ ..........., cu domiciliul în ........ .............., judeţul (sectorul) ........ ........ ........, str. ........ ........ ......... nr. ........, bl. ............, ap. ........... . Posed actul de identitate seria ..... nr. ............... CNP l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l SAALLZZNNNNNC Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar din (statul membru UE) ........ ........ ............, acesta fiindu-mi necesar pentru ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ . Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal2. Rezultatul verificării Semnătura ........ ............. Data ........ ........ ........ 1 Cererea va fi transmisă Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române [conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]. 2 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se fac în scopul eliberării certificatului de cazier judiciar şi a unor situaţii statistice anonimizate. ANEXA Nr. 8(Anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Cerere pentru eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar pentru persoana fizică Emitent ........ ............ Nr. ..... din ............... CONFIDENŢIAL (după completare) Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ....... Nr. înregistrare ............ data înregistrării .......... CĂTRE* Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ............... Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 20 alin. (5) şi art. 22 alin. (4) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să dispuneţi verificarea şi eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar privind pe: Numele ........ ................ ................ ................ ............. Prenumele ........ ................ ................ ................ ........ Nume anterior ........ ................ ................ ........ ........... Fiul/Fiica lui ........ ........ ........ şi al (a) ........ ........ .......... Născut(ă): anul ........, luna ........ ..............., ziua ............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în localitatea ........ ........ ............, judeţul ........ ........ ........, ţara ........ ........ ........ Cetăţenie: ........ ........ ........... Domiciliat(ă): în localitatea ........ ................ .........., str. ........ ................ ............. nr. ....., bl. ........., sc. ......, et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul ........ ........ ......... Identitatea: s-a stabilit prin: ............, seria ....... nr. ........ ........., eliberat de ........ ................ ................ ........ ........... . Porecle şi nume false: ........ ........ .............., de profesie ........ ........ ............. Motivul verificării ........ ................ ................ ......... S-a obţinut consimţământul expres al persoanei pentru care se efectuează verificarea |_| . Funcţia, numele şi prenumele L.S. ........ .......... CONFIDENŢIAL! ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 * Cererea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică pentru care se solicită comunicarea extrasului de pe cazierul judiciar. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. ANEXA Nr. 9( Anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Specimen extras de pe cazierul judiciar al persoanei fizice ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul General al Poliţiei Române Inspectoratul de Poliţie Judeţean .......... Cazier judiciar -Nr. ............/........... Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ........ ............ Către ........ ................ ................ ................ ............. Extras de pe cazierul judiciar La adresa dumneavoastră nr. ............... din ........ ........ privind pe:

Numele Prenumele
Data naşterii C.N.P.
Locul naşterii
Ultimul domiciliu

Vă comunicăm faptul că sus-numitul(a) ........ ................* înscris(ă) în cazierul judiciar. Şeful cazierului judiciar, ........ ................ .............. (grad, nume şi prenume)

L.S.

CONFIDENŢIAL! ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 Datele furnizate în prezentul extras pot fi folosite doar în scopul pentru care au fost solicitate. * Se completează cu menţiunea „este"/„nu este",după caz. ANEXA Nr. 10( Anexa nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) CERERE privind eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar pentru persoana juridică Emitent ........ ............ Nr. ..... din ............... Nr. înregistrare ............ data înregistrării .......... CĂTRE1) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ........ ........ ......... - Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative - Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative - În conformitate cu art. 20 alin. (5) şi art. 22 alin. (4) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să dispuneţi verificarea şi eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar privind pe: Denumirea2) ........ ................ ................ ................ .......... Denumire anterioară ........ ................ ................ .............. Sediul social în: localitatea ........ ........ ..........., judeţul/sectorul ........ .............., str. ........ ............... nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ........, cod poştal ........ ........., ţara ........ ............... Naţionalitatea ........ ................ ........ ........ Numărul de ordine în registrul comerţului ........ ................ ........ Codul unic de înregistrare........ ........ ......... Cod fiscal ........ ........ .......... Motivul verificării ........ ................ ................ ............ S-a obţinut consimţământul expres al persoanei pentru care se efectuează verificarea |_|. Funcţia, numele şi prenumele L.S. ........ .......... 1) Cererea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, cererea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. 2) Cererea va fi completată cu atributele de identitate ale filialei, în cazul în care aceasta face obiectul cercetărilor/judecăţii/verificărilor specifice. ANEXA Nr. 11( Anexa nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Specimen extras de pe cazierul judiciar al persoanei juridice ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul General al Poliţiei Române Inspectoratul de Poliţie Judeţean .......... Cazier judiciar -Nr. ............/........... Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. ........... Către ........ ................ ............ Extras de pe cazierul judiciar La Adresa dumneavoastră nr. .............. din ........ ........ referitoare la:

Subscrisa (denumirea)
Număr de ordine în registrul comerţului
C.U.I. Cod fiscal
Sediul

Vă comunicăm faptul că persoana juridică ........ .............* înscrisă în cazierul judiciar. Şeful cazierului judiciar, ........ ................ .............. (grad, nume şi prenume)

L.S.

Datele furnizate în prezentul extras pot fi folosite doar în scopul pentru care au fost solicitate. *Se completează cu menţiunea „este"/„nu este", după caz. ANEXA Nr. 12( Anexa nr. 47 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Cerere privind extrase din cazierul judiciar MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE DIRECŢIA CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

(a) Informaţii despre statul solicitant: Statul membru: Autoritatea centrală (autorităţile centrale): Persoana de contact: Telefon (cu prefix): Fax (cu prefix): Adresa de e-mail: Adresa de corespondenţă: Numărul de referinţă al dosarului, dacă este cunoscut:
(b) Informaţii despre identitatea persoanei care face obiectul cererii (*): Numele complet (prenume şi toate numele): Nume anterioare: Pseudonimul şi/sau numele de împrumut, dacă există: Sex: M  F  Cetăţenia: Data naşterii (în cifre: zz-ll-aaaa): Locul naşterii (oraşul şi ţara): Numele tatălui: Numele mamei: Reşedinţa sau adresa cunoscută: Numărul de identitate sau tipul şi numărul documentului de identitate al persoanei: Amprentele: Alte date de identificare disponibile: (*) Pentru a facilita identificarea persoanei, ar trebui furnizate cât mai multe informaţii.
(c) Scopul cererii: Vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare (1)  procesul penal (Vă rugăm să precizaţi autoritatea în faţa căreia se desfăşoară procesul, precum şi numărul dosarului, dacă este disponibil.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (2)  cerere în afara contextului procesului penal (Vă rugăm să precizaţi autoritatea în cadrul căreia se desfăşoară procedurile, precum şi numărul de dosar, dacă este disponibil, şi să bifaţi căsuţa corespunzătoare.): (i)  din partea unei autorităţi judiciare ........ ................ ................ ................ ......... (ii)  din partea unei autorităţi administrative competente ........ ................ ................ ................ ......... (iii)  din partea persoanei vizate de informaţiile privind cazierul judiciar ........ ................ ................ ................ ......... Scopul pentru care sunt solicitate informaţiile: Autoritatea solicitantă:  persoana vizată nu şi-a dat consimţământul pentru divulgarea acestor informaţii (în cazul în care persoanei vizate i s-a cerut consimţământul în conformitate cu legislaţia statului membru solicitant).
Persoana de contact pentru alte informaţii suplimentare necesare: Nume: Telefon: Adresă de e-mail: Alte informaţii (de exemplu, urgenţa cererii):
Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 13( Anexa nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010) Răspuns la cerere privind extrase din cazierul judiciar MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE DIRECŢIA CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

(a) Informaţii despre statul solicitant: Statul membru: Autoritatea centrală (autorităţile centrale): Persoana de contact: Telefon (cu prefix): Fax (cu prefix): Adresa de e-mail: Adresa de corespondenţă: Numărul de referinţă al dosarului, dacă este cunoscut:
(b) Informaţii despre identitatea persoanei care face obiectul cererii (*): Numele complet (prenume şi toate numele): Nume anterioare: Pseudonimul şi/sau numele de împrumut, dacă există: Sex: M  F  Cetăţenia: Data naşterii (în cifre: zz-ll-aaaa): Locul naşterii (oraşul şi ţara): Numele tatălui: Numele mamei: Reşedinţa sau adresa cunoscută: Numărul de identitate sau tipul şi numărul documentului de identitate al persoanei: Amprentele: Alte date de identificare disponibile: (*) Pentru a facilita identificarea persoanei, ar trebui furnizate cât mai multe informaţii.
Informaţii legate de persoana în cauză Vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare. Autoritatea subsemnată confirmă că:  nu există nicio informaţie cu privire la condamnări în cazierul judiciar al persoanei în cauză;  există informaţii cu privire la condamnări înscrise în cazierul judiciar al persoanei în cauză; se anexează o listă a respectivelor condamnări;  există alte informaţii înscrise în cazierul judiciar al persoanei în cauză; se anexează respectivele informaţii (facultativ);  există informaţii cu privire la condamnări înscrise în cazierul judiciar al persoanei în cauză, dar statul membru de condamnare a precizat că informaţiile despre aceste condamnări nu pot fi retransmise în alt scop decât cel al procesului penal. Cererea de informaţii suplimentare poate fi trimisă direct către ........ ................ .......... (Vă rugăm indicaţi statul membru de condamnare.);  în conformitate cu legislaţia naţională a statului membru solicitat, nu se poate da curs cererilor formulate în alt scop decât cel al procesului penal.
Persoana de contact pentru alte informaţii suplimentare necesare: Nume: Telefon: Adresă de e-mail: Alte informaţii (limitarea utilizării datelor din cerere în afara procesului penal): Vă rugăm să precizaţi numărul de pagini anexate la formularul de răspuns:
Informaţiile transmise pot fi folosite numai în scopul solicitat.
Întocmit la: Data: Semnătura şi ştampila oficială (dacă este cazul): Numele şi funcţia/organizaţia:

Condamnări:SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 188/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 188 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu