E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 1847 2004 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 737 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1847 2004 modifica articolul 24 din actul Hotărârea 737 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1847 2004 abrogă articolul 24 din actul Hotărârea 737 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1847 2004 abrogă articolul 24 din actul Hotărârea 737 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1847 2004 abrogă articolul 24 din actul Hotărârea 737 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1847 2004 abrogă articolul 24 din actul Hotărârea 737 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1847 2004 abrogă articolul 24 din actul Hotărârea 737 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1847 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 737 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1847 2004 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 737 2003
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1847 din 28 octombrie 2004

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1096 din 24 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 4 litera B, punctul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "9. indeplineste, potrivit legii, atributiile pentru perfectionarea activitatii unitatilor de implementare a programelor PHARE din domeniul de competenta al ministerului;".
    2. La articolul 4 litera B, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:
    "14^1. asigura presedintia, secretariatul si organizarea reuniunilor subcomitetului de coordonare <<Dezvoltarea resurselor umane si servicii sociale>>, aferent subprogramului PHARE <<Coeziune economica si sociala>>;".
    3. La articolul 4 litera D, punctul 12 se abroga.
    4. Alineatul (2) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane indeplineste atributiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare."
    5. Dupa alineatul (2) al articolului 24 se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1), (2^2), (2^3) si (2^4), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane deleaga atributii catre organismele intermediare desemnate conform legii pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.
    (2^2) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane indeplineste atributiile de coordonare a asistentei de preaderare in domeniul de competenta al ministerului.
    (2^3) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane indeplineste atributiile de autoritate de implementare pentru componenta <<Dezvoltarea resurselor umane>> a Subprogramului PHARE 2003 <<Coeziune economica si sociala>> si de agentie de implementare pentru componenta <<Dezvoltarea resurselor umane>> a Subprogramului PHARE 2004 - 2006 <<Coeziune economica si sociala>>.
    (2^4) Ca urmare a atributiilor ce-i revin in calitate de agentie de implementare pentru componenta <<Dezvoltarea resurselor umane>> a Subprogramului PHARE 2004 - 2006 <<Coeziune economica si sociala>>, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei se constituie urmatoarele unitati la nivel de compartimente:
    a) Unitatea pentru verificare tehnica si conformitate in subordinea directa a secretarului de stat coordonator pentru afaceri europene si relatii externe;
    b) Unitatea de control financiar <<Dezvoltarea resurselor umane>> in subordinea directa a secretarului de stat coordonator pentru afaceri europene si relatii externe;
    c) Unitatea de monitorizare si managementul sistemului informatic in cadrul Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane;
    d) Unitatea de audit PHARE <<Dezvoltarea resurselor umane>> in cadrul Directiei audit intern si control;
    e) Unitatea de plati PHARE <<Dezvoltarea resurselor umane>> in cadrul Directiei generale economice si financiare."
    6. Alineatul (3) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane va functiona cu un numar total de 40 de posturi in anul 2005, din care 32 de posturi in anul 2004."
    7. Alineatul (5) al articolului 24 se abroga.
    8. Articolele 24^1, 24^2, 24^3, 24^4 si 24^5 se abroga.
    9. Anexa nr. 1 se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    10. Pozitia 4 de la litera A punctul I din anexa nr. 3 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Directii de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate."
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Valentin Mocanu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

    Numar maxim de posturi: 425
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor)

                               __________________
                              |                  |
                              |     MINISTRU     |
                              |__________________|
                              | CABINET MINISTRU |
     ________________         |__________________|
    |                |                 |               _________________
    |MINISTRU-DELEGAT|_________________|              | Informare si    |
    |________________|                 |______________| Relatii Publice |
 ___|CABINET         |                 |              |_________________|
|   |MINISTRU-DELEGAT|                 |
|   |________________|                 |
|      ________________________________|_____________________________________
|  ___|____   ____|___   ____|___  _________|________  |  ________|_________ |
| |SECRETAR| |SECRETAR| |SECRETAR|| SECRETAR DE STAT | | |SECRETAR DE STAT  ||
| |DE STAT | |DE STAT | |DE STAT ||__________________| | |__________________||
| |________| |________| |________||PRESEDINTELE ANOFM| | |PRESEDINTELE CNPAS||
|     |           |         |     |__________________| | |__________________||
|     |           |         |        |      :          |          :        | |
|     |           |         |        | .....:.......   |  ........:....... | |
|     |           |         |        | : Agentia   :   |  :Casa Nationala: | |
|     |           |         |        | : Nationala :   |  :de Pensii si  : | |
|     |           |         |        | : pentru    :   |  :Alte Drepturi : | |
|     |           |         |        | : Ocuparea  :   |  :de Asigurari  : | |
|     |           |         |        | : Fortei de :   |  :Sociale       : | |
|     |           |         |        | : Munca     :   |  :              : | |
|     |           |         |        | :...........:   |  :..............: | |
|     |           |         |        |          _______|________           | |
|     |           |         |        |         |SECRETAR GENERAL|          | |
|     |           |         |        |         |________________|          | |
|    _|__        _|_____    |        |             :   |                   | |
|...|.|..|......|.|.....|...|........|.............:...|...................|.|.
|:  |:|: |:     |:|:    |  :|    :   |:      :  :     :|       :   :   :  :| |:
|:  |:|: |:...  |:|:    |  :|    :   |:      :  :     :|       :   :   :  :| |:
|:  |:|: |__ :  |:|:    |  :|___ :   |:      : _:_____:|_______:___:__ :  :| |:
|:  |:|:....|:  |:|:    |  :|   |:   |:      :| :|    :|      |:  |:  |:  :| |:
|:  |:|___ :|:  |:|:   _|_ :|  _|:_  |:      :| :|   _:|_     |:  |:  |:  :| |:
|:  |:....|:|:  |:|:  | A |:| | B  | |:      :| :|  | C  |    |:  |:  |:  :| |:
|:  |___ :|:|:  |:|:  |___|:| |____| |:      :| :|  |____|    |:  |:  |:  :| |:
|:...   |:|:|:  |:|:..  |  :|     |  |:....  :| :|     |      |:  |:  |:  :| |:
|__ :   |:|:|:  |:|_ :  |  :|     |  |___ :  :| :|     |      |:  |:  |:  :| |:
   |:   |:|:|:  |:  |:  |  :|     |      |:  :| :|     |      |:  |:  |:  :| |:
  _|:_  |:|:|:  |:  |:  |  :|    _|__    |:  :| :|   __|_     |:  |:  |:  :| |:
 |_  _| |:|:|: _|:  |:_ | _:|  _|_  _|_  |:_ :| :| _|_  _|_  _|:_ |: _|:_ :| |:
| D|| E||:|:|:| H || I ||| L || M || N || O |:| :|| R || S ||  T ||:|  V |:| |:
|__||__||:|:|:|___||___|||___||___||___||___|:| :||___||___||____||:|____|:| |:
    ____|:|:|:....      |_             ___|  :| :|__          ____|:  ....:| |:
   |.....:|:|___ :      __|_          |      :| :...|        |.....:  : ___| |:
   |:    _|:_  _|:_   _|_  _|_        |     _:|_  _:|_      _|:_     _:|_  __|:
   |:   | F  || G  | | J || K |       |    |  P || Q  |    | U  |   | X  ||  Y |
   |:   |____||____| |___||___|       |    |____||____|    |____|   |____||____|
 __|:_____________            ________|_________
|Corpul Atasatilor|          | Egalitate de     |
|pe Probleme de   |          | Sanse intre      |
|Munca si Sociale |          | Femei si Barbati |
|_________________|          |__________________|

    Semnificatia modulelor din organigrama de mai sus este urmatoarea:
    A - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane*)
    B - Directia Generala Politici Asistenta Sociala
    C - Directia Generala Economica si Financiara
    D - Directia Dialog Social
    E - Directia Relatii cu Parlamentul si Metodologie
    F - Directia Protectia Drepturilor Cetatenilor Romani care Lucreaza in Strainatate
    G - Directia Evidenta si Monitorizare
    H - Directia Relatii Externe si Organizatii Internationale
    I - Directia Negocieri de Aderare si Preluare Acquis Comunitar
    J - Directia Programare si Evaluare
    K - Directia Contractare si Implementare
    L - Directia Politici pentru Familie
    M - Directia Politici, Strategie si Metodologie Asistenta Sociala
    N - Directia Programe, Finantare Servicii si Prestatii Sociale
    O - Directia Politici Forta de Munca
    P - Directia Management Resurse Umane
    Q - Directia Legislatia Muncii
    R - Directia Investitii si Patrimoniu
    S - Directia Bugete
    T - Directia Politici Salariale
    U - Directia Coordonare Proiecte Finantate din Imprumuturi Rambursabile
    V - Directia Strategie si Sinteze
    X - Directia Politici Asigurari Sociale
    Y - Directia Audit Intern si Control
           
    *) organizata la nivel de directie generalaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1847/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1847 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu