E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 180 din 28 februarie 2002

privind infiintarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din  5 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri extrabugetare, in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" care se desfiinteaza.
    (2) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei are sediul in municipiul Bucuresti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2.
    (3) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 2
    (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei are ca obiect principal de activitate supravegherea si controlul activitatilor din domeniul comunicatiilor, in conditiile legii, precum si implementarea la nivel national a proiectelor de administratie electronica, in conformitate cu strategia nationala in domeniul tehnologiei informatiei.
    (2) In realizarea obiectului sau de activitate Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. supravegherea si controlul respectarii reglementarilor, licentelor si autorizatiilor din domeniul comunicatiilor electronice, al postei, al audiovizualului si al tehnologiei informatiei;
    2. gestionarea frecventelor radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;
    3. monitorizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;
    4. controlul tehnic si certificarea conformitatii cu normele tehnice din domeniul comunicatiilor electronice, postei, audiovizualului si tehnologiei informatiei;
    5. supravegherea si controlul activitatilor desfasurate prin mijloace electronice;
    6. operarea Sistemului electronic de achizitii publice;
    7. implementarea la nivel national a proiectelor de promovare a administratiei electronice.
    (3) Se excepteaza de la supravegherea si controlul efectuate de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei activitatile efectuate de autoritatile publice abilitate din domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice.
    Art. 3
    (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei preia toate drepturile si obligatiile care reveneau Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" prin acte normative, conventii, acorduri interne si internationale, contracte si alte asemenea acte juridice.
    (2) Patrimoniul initial al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", conform datelor din bilantul contabil al acesteia la data de 31 decembrie 2001.
    (3) Personalul existent in cadrul Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" este preluat, pe baza de examen sau concurs organizat in conditiile legii, de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, in conformitate cu structura organizatorica.
    Art. 4
    (1) Conducerea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este asigurata de Consiliul de conducere si de directorul general.
    (2) Consiliul de conducere, denumit in continuare Consiliu, este compus din 7 membri, presedintele Consiliului fiind si directorul general al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
    (3) Membrii Consiliului si presedintele acestuia sunt numiti si sunt revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (4) Indemnizatia membrilor Consiliului si salariul directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (5) Atributiile Consiliului si ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
    Art. 5
    Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, iar structura sa organizatorica se aproba de catre Consiliu.
    Art. 6
    (1) Finantarea cheltuielilor aferente activitatii Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se asigura, in principal, din urmatoarele surse:
    a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radio;
    b) tarifele de supraveghere si control in domeniul comunicatiilor electronice, postei si tehnologiei informatiei, prevazute in actele normative in vigoare;
    c) tariful de inregistrare in Sistemul electronic de achizitii publice si tariful de utilizare a acestuia;
    d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative in vigoare.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se elaboreaza anual de catre aceasta institutie si se aproba de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei poate accepta donatii, contributii si sponsorizari, in conditiile legii.
    (4) Tarifele percepute de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru activitatile specifice, cu exceptia celor stabilite prin legi speciale, se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, in conditiile legii.
    (5) Pentru efectuarea incasarilor si platilor necesare Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va dispune de conturi si subconturi la unitatile de trezorerie ale Ministerului Finantelor Publice sau la unitati bancare, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Salarizarea personalului Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se face conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999.
    (2) Personalul preluat de la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor", in conditiile art. 3, isi pastreaza drepturile salariale avute la data desfiintarii acesteia pana la negocierea, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, a contractului colectiv de munca.
    Art. 8
    (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit actelor normative in vigoare Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va fi sprijinit operativ de autoritatile administratiei publice locale, de organele de politie sau de catre alte autoritati publice, in vederea identificarii, localizarii si sanctionarii, in conditiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislatiei in vigoare din domeniul comunicatiilor electronice, postei, audiovizualului si al tehnologiei informatiei, precum si in domeniul protectiei radioelectrice.
    (3) Personalul imputernicit al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va avea, pe baza de delegatie, acces liber in orice loc in care se afla echipamente, aparate si instalatii din domeniul comunicatiilor electronice, postei, audiovizualului si al tehnologiei informatiei sau in care se afla ori se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (4) Accesul personalului Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei la obiectivele apartinand institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice, daca in aceste obiective se afla sau se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, se face pe baza conventiilor stabilite cu fiecare dintre institutiile publice respective.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 153/1997 privind infiintarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 5 mai 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) Pe aceeasi data art. 8 si pct. 3 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Adriana Ticau,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 180/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 180 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu