Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 178 din 25 februarie 2009

privind plata sumelor aprobate ca justa despagubire si neachitate in anii 2007 2008 pentru obiectivul de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors" - sectiunea 2B

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 139 din 5 martie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Sumele alocate ca justă despăgubire şi neachitate în anii 2007-2008 pentru secţiunea 2B din cadrul obiectivului de investiţie „Autostrada Braşov-Cluj-Borş" vor fi plătite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

a) pentru amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor", din cadrul obiectivului de investiţie „Autostrada Braşov-Cluj-Borş", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004, cu completările ulterioare, suma globală estimată de 205 mii lei, conform anexei nr. 1;

b) pentru amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna şi Săndulesti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţie „Autostrada Braşov-Cluj-Borş", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, suma globală estimată de 14.800 mii lei, conform anexei nr. 2.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) se alocă de la bugetul de stat pe anul 2009 prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limitele prevederilor anuale aprobate cu această destinaţie pentru obiectivul de investiţie menţionat la art. 1 lit. a) şi b).

Art. 3. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor", din cadrul obiectivului de investiţie „Autostrada Braşov-Cluj-Borş"

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa rezultată din măsurători

- m2 -

1

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2244

1.838,00

1.838,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

2

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2323,2324

796,00

796,00

0,00

POP M. FLORIN

3

CLUJ

MIHAI VITEAZU

400/1

842,00

842,00

0,00

SONEA I. SPIRIDON, RAFAILA MARIA

4

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2163

460,00

460,00

0,00

BOGDAN LETIŢIA

5

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2165

466,00

466,00

0,00

GHERMAN S. ROMULUS

6

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2167

464,00

464,00

0,00

DEUSAN GRIGORE- BENIAMIN,

DEUSAN ANCUTA- DANIELA,

POPA VASILE ADRIAN,

POPA DANIELA ANCA

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din 

acte

- m2 -

Suprafaţa rezultată din măsurători

- m2 -

7

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2611

76,00

76,00

0,00

BULEAI. IONEL

8

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2617

57,00

57,00

0,00

BADO S. EMMA

9

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2626

64,00

64,00

0,00

BAJKA D. MARGARETA

10

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2623

68,00

68,00

0,00

LUP S. NICOLAE- MARIUS

11

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2603

3,00

3,00

0,00

KONDRAT ELISABETA

12

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1871

8,00

8,00

0,00

DOBOŞ A. VALERIA

13

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1870

13,00

13,00

0,00

COROBAN P. SAVINA

14

CLUJ

MOLDOVENEŞTI

257

9,00

9,00

0,00

FORMAN I. NICOLAE, KOMAROMI ELISABETA

15

CLUJ

MOLDOVENEŞTI

259

171,00

171,00

0,00

BAYKA ALEXANDRU, BAYKAIOAN, BAYKA MATE,  CSEP ROZALIA

16

CLUJ

MOLDOVENEŞTI

261

200,00

200,00

0,00

HALMAGYI K. KAROLY

17

CLUJ

TURDA

3066

1.295,00

1.295,00

0,00

SARBU PAVEL

18

CLUJ

TURENI

1384

108,00

108,00

0,00

VOMIR IOSIF

6.938,00

0,00

ANEXA Nr. 2

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor" din cadrul obiectivului de investiţie „Autostrada Braşov-Cluj-Borş"

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa rezultată din măsurători

- m2 -

1

CLUJ

GILAU

2906

2.866,00

2.866,00

0,00

BINDER I. ANA

2

CLUJ

GILĂU

2876

55,00

55,00

0,00

NEAMTI I.TODOR DODEA A. MIRCEA- SANDU

3

CLUJ

GILAU

2875

2.546,00

2.546,00

0,00

DODEAV. LILIANA-REGHINA

4

CLUJ

GILAU

2896

9.055,00

9.055,00

0,00

S.C. FLUOTEX CONF S.R.L.

5

CLUJ

GILĂU

2608

2.213,00

2.213,00

0,00

VĂDAN N. GRIGORE

S.C. CAPAFINANCE IFN S.A.

6

CLUJ

GILĂU

2531,2532

729,00

729,00

0,00

SZABO I. GHEORGHE SZABO I. ILEANA SZABO I. MARTIN SZABO I. ELISABETA SZABO I. IOAN

7

CLUJ

GILAU

2568

1.687,00

1.687,00

0,00

TAMAS AL. ALEXANDRU

8

CLUJ

GILAU

2914

269,00

269,00

0,00

COMUNA GILAU, judeţul Cluj

9

CLUJ

GILAU

2866

1.935,00

1.935,00

0,00

COMUNA GILAU, judeţul Cluj

10

CLUJ

GILĂU

2528/1

46,00

46,00

0,00

POP VIORICA DINA POP CORNEL LĂPUŞTE I. PETRU

11

CLUJ

GILĂU

2372/1

209,00

209,00

0,00

HINDRICH I. IOSIF KEGYE I. LEANCA

12

CLUJ

GILAU

523

1.398,00

1.398,00

0,00

BULBOACA I. IOAN

13

CLUJ

GILAU

527

1.585,00

1.585,00

0,00

MARINCA V. MARIA

14

CLUJ

GILAU

543

2.401,00

2.401,00

0,00

VELE I. IOAN

15

CLUJ

GILAU

3065

217,00

217,00

0,00

COMUNA GILAU

16

CLUJ

GILAU

3067

1.522,00

1.522,00

0,00

COMUNA GILAU

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

17

CLUJ

GILAU

3079

594,00

594,00

0,00

COMUNA GILAU

18

CLUJ

GILAU

327/1

7.495,00

7.495,00

0,00

COMUNA GILAU

19

CLUJ

GILAU

2365

2.528,86

2.528,86

0,00

RACOŢI I. IOAN

20

CLUJ

GILAU

2366/1

249,00

249,00

0,00

RACOŢI I. IOAN

21

CLUJ

GILAU

385/1

624,00

624,00

0,00

BALLA ŞT. IOAN

22

CLUJ

GILAU

550

2.800,05

2.800,05

0,00

BORBELY M. ECATERINA

23

CLUJ

GILAU

3025

80,00

80,00

0,00

KULCSAR M. MARTIN

24

CLUJ

GILAU

3069

1.731,00

1.731,00

0,00

COMUNA GILAU

25

CLUJ

GILAU

2574/1

19,00

19,00

0,00

CORDOŞ GH. IOAN

26

CLUJ

GILAU

2574/2

4.886,00

4.886,00

0,00

27

CLUJ

GILAU

2576/1

1.414,00

1.414,00

0,00

NEMEŞ N. LUCREŢIA

28

CLUJ

GILĂU

2576/2

917,00

917,00

0,00

NEMEŞ V.ALEXANDRU

NAGY G. LASZLO

29

CLUJ

GILAU

2572

2.505,00

2.505,00

0,00

MAIER V. MARIA

30

CLUJ

GILAU

3885

3.041,00

3.041,00

0,00

CONSILIUL LOCAL GILAU

31

CLUJ

GILAU

486/1

38,00

38,00

0,00

TOPAN S. IOAN

32

CLUJ

GILĂU

486/2

54,00

54,00

0,00

TOPAN S. ANICA

MAN D. ANA

33

CLUJ

LUNA

1628

42.052,00

42.052,00

0,00

CHERECHES D. IOAN

CHERECHES DOINA SEVAN I. IOAN- LUCIAN

SEVAN ANA

CĂMĂRĂSAN I. CRISTIAN-IOAN CĂMĂRĂSAN ANA-SIMONA

TRIF I. EUGEN- VALENTIN

TRIF LILIANA MIRELA

BOTOS SORIN MIREL

BOTOS GABRIELA CĂLUGĂR DANIEL- CONSTANTIN CĂLUGĂR COSMINA

34

CLUJ

SANDULEŞTI

895

146,00

146,00

0,00

COMUNA SANDULEŞTI

35

CLUJ

SANDULEŞTI

707/1,707/2

2,00

2,00

0,00

BAL V. IOAN

36

CLUJ

SANDULEŞTI

924

12,00

12,00

0,00

COMUNA SANDULEŞTI

37

CLUJ

SANDULEŞTI

663/1

61,00

61,00

0,00

CĂLUGĂR V. EVLAVIE

CĂLUGĂR V TEODOR

CĂLUGĂR IOAN CĂLUGĂR VASILE

38

CLUJ

SANDULEŞTI

664/1

14,00

14,00

0,00

CĂLUGĂR V EVLAVIE

CĂLUGĂR V TEODOR

CĂLUGĂR IOAN CĂLUGĂR VASILE

39

CLUJ

SANDULEŞTI

741/1

92,00

92,00

0,00

DUMA I. IOAN

DUMAV. VALERIA LAZĂR MARIA

SOTOC VALENTINA

40

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1660, 1661

4.089,00

4.089,00

0,00

DEAK L. IOSIF

41

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1623

1.125,00

1.125,00

0,00

MORARIU A. MARIA

BIDIGAI. MIOARA

MURESAN I. CAMELIA- LILIANA

42

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1749

553,00

553,00

0,00

MORARIU A. MARIA

BIDIGAI. MIOARA

MUREŞAN I. CAMELIA- LILIANA

43

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1689

334,00

334,00

0,00

MINDRUTIU I.VIRGIL MÂNDRUTIU I. EUGEN MÂNDRUTIU-IANCU I. IOAN

44

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1566

1.230,00

1.230,00

0,00

MÂNDRUTIU I. EUGEN

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din măsurători

- m2 -

45

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1615

156,00

156,00

0,00

BULGARIA I.O. SAMOIL-OCTAVIAN MÂNDRUTIU M. IOAN MÂNDRUTIU M. MIREL-IOAN

RETESAN M. LIANA

NISTOR M. MIHAELA CARMEN

46

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1710

1.253,00

1.253,00

0,00

MOLDOVAN M. ANA

47

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1617

123,00

123,00

0,00

MARINCA M. MIHAIL STEF M. MARIA PĂCURAR M. ANA VESA CORNELIA MATHYOS MIHAELA JIGA DANIEL JIGA LIVIU

48

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1635

9.656,00

9.656,00

0,00

COROIAN DUMITRU MOLDAN T. ANA NEGRUT T. SUSANA MOLDOVAN J. NICOLAE COROJAN P. RAREŞ

49

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1638

1.212,00

1.212,00

0,00

PETEAN I. LUCRETIA OPREA I. ANA

RÎŞCU I. LIANA

50

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1560

1.317,00

1.317,00

0,00

CUCUREAN I. ANA CUCUREAN IOAN CUCUREAN TRAIAN

51

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1655

1.048,00

1.048,00

0,00

TUREAN GH. IOAN TUREAN A. AURELIA SÂRB P. ANA CÂMPEAN P. MARIA

52

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1676, 1677, 1678

1.789,00

1.789,00

0,00

OROS N. IOAN

OROS TRAIAN

TRIFA N. ANA DRAGOTĂ N. ANA OROS IOAN

53

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1670

4.254,00

4.254,00

0,00

MORAR P. ANA SAFAR V ADOLFINA

54

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1740

1.840,00

1.840,00

0,00

UNGUREANU SILVIA SIPOS KARSAI ROZALIA BARTHA MARGARETA GYORGY LIDERANA BARTHA G.NICULAE KARSAI M. IDA BIHARI ILEANA

55

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1746

1.227,00

1.227,00

0,00

LUDUSAN V SUSANA

RUSU MARIA

IONESCU MINERVA

DUCA VANA

CÂMPIAN V IOAN

CÂMPIAN V. VASILE, prin moştenitori

CERNUCAN CORNELIA

56

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1737

2.355,00

2.355,00

0,00

CENAN I. TODORA SILAŞI CAROLINA

57

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1734

1.173,00

1.173,00

0,00

ANDRUS I. IOAN FLOREA IOAN

58

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1731

482,00

482,00

0,00

LAZAR G. MARIOARA-DORINA BERCHEŞAN IOAN

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din

acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

59

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1581, 1583

364,00

364,00

0,00

RUSU G. CRISTINA ANTON V. AURELIA TULAI V. CĂTĂLINA

60

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1641

3.976,00

3.976,00

0,00

BIRIS M. TEODORA TUREAN A. AURELIA CÂMPEAN P. MARIA

61

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1716

469,00

469,00

0,00

DUCA G. GRIGORIE

62

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1681

687,00

687,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

63

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1682

139,00

139,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

64

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1808

476,00

476,00

0,00

GIURGIU I. NICOLAE FERDEAN C. PETRU FERDEAN C. IOAN

65

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1781

256,00

256,00

0,00

BARTHA MARGARETA GYORGY LIDERANA SIPOS KARSAI ROZALIA

BARTHA G. NICULAE KARSAI M. IDA BIHARI ILEANA PORUTIU VICTORIA UNGUREANU G. SILVIA

66

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1867

367,00

367,00

0,00

POPOVICI G. CORNEL- AUREL

POPOVICI GHEORGHE- IOAN

67

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1793

2.822,00

2.822,00

0,00

MACICASAN GH. IOAN RUSU GH. ANA

68

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1802

1.689,00

1.689,00

0,00

ROMAN T. MIRCEA

69

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1805

1.716,00

1.716,00

0,00

TOLTEA L. ANA

70

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1790

651,00

651,00

0,00

MUREŞAN I. EMILIA

71

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1817

4.100,00

4.100,00

0,00

RUSU CAROLINA SIBIAN ANA

72

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1815

1.053,00

1.053,00

0,00

HIDISAN I. ANA-MARIA

73

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1879

274,00

274,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

74

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1787, 1788, 1789

630,00

630,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

75

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1863

10.132,00

10.132,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

76

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1840

3.631,00

3.631,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

77

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1862

1.606,00

1.606,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

78

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1864

2.406,00

2.406,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

79

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1841

804,00

804,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

80

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1846

722,00

722,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

81

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1778

2.619,00

2.619,00

0,00

DEAK L. IOSIF DEAK L. LAJOS ANTAL L. EMA

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

82

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1299

33,00

33,00

0,00

RUSU G. CRISTINA ANTON V. AURELIA TULAI V. CĂTĂLINA

83

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1324

87,00

87,00

0,00

PODAR A. ALEXANDRU

DARABAN LUCRETIA, prin moştenitori .

SEICHEA. LUCRETIA, prin moştenitori

84

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1473, 1475

330,00

330,00

0,00

ANTON I. IERONIM (IRONIM)

ANTON MARIA ANTON SAMOILĂ ADAM VIRGINIA ANTON ILIE

85

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1457,1459

288,00

288,00

0,00

GIURGIU I. ILIE

86

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1374,1376

628,00

628,00

0,00

CÂMPEAN CORNELIA (CÂMPIAN S.

CORNELIA)

DOMSA ANDREI

DOMSA CORNELIA

DOMŞA IOANA DELIA

87

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1357

3.304,00

3.304,00

0,00

URS I MARIA DARABAN M. MIHAI DARABAN GRIGORE DRAGOMIR CAROLINA PORUMB AURELIA

88

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1269, 1271

815,00

815,00

0,00

GROZAV. MIHAIL CRIŞAN SAUL

89

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1465

3.554,00

3.554,00

0,00

APAHIDEAN  T. SUSANA

APHIDEAN I. ILIE

90

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1430

2.386,00

2.386,00

0,00

GIURGIU D. IOAN

91

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1510, 1512

1.196,00

1.196,00

0,00

DARABAN I. IOAN

DARABAN ANA

TIMBUŞ MARIA, prin moştenitori

92

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1386, 1388

120,00

120,00

0,00

1.  BOAR D. MIHAIL-DOREL

2.  GIURGIU I. ILIE

93

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1607, 1608

760,00

760,00

0,00

1.  FURDUI P MARIA

2.  HIDISAN P VASILE

3.  HIDISAN DUMITRU

4.  FURDUI D. MARIA

5.  STOLNEANU ANA

6.  DOBRESCU MINERVA

7.  HIDISAN IOAN

8.  PETRESCU MARIA

94

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1952

6.219,00

6.219,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, JUDEŢUL CLUJ

95

CLUJ

PETRESTII DE JOS

1996

500,00

500,00

0,00

REGIA AUTONOMA DE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL CLUJ

96

CLUJ

PETRESTII DE JOS

1915/1

320,00

320,00

0,00

FENESAN L. LUCRETIA

97

CLUJ

FLOREŞTI

4049, 4051

313,00

313,00

0,00

MUSKAST FRANCISC

98

CLUJ

FLOREŞTI

407

225,00

225,00

0,00

MATIS V VASILE CHIRCA SILVIA

99

CLUJ

FLOREŞTI

4496

316,00

316,00

0,00

GURZO ISTVAN

100

CLUJ

FLOREŞTI

4225

688,00

688,00

0,00

PETRISOR VASILE POP I. VIOREL

101

CLUJ

FLOREŞTI

4493

238,00

238,00

0,00

SUCIU VIORICA CAPUSAN MARIA IANCU IOAN

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

102

CLUJ

FLOREŞTI

4293, 4295

321,00

321,00

0,00

SZATMARI S. ELENA

103

CLUJ

FLOREŞTI

4298

48,00

48,00

0,00

SZATMARI S. ELENA

104

CLUJ

FLOREŞTI

4460

53,00

53,00

0,00

VARGA I. IOAN

105

CLUJ

FLOREŞTI

4462

600,00

600,00

0,00

ALBERT I. CSABA ALBERT GH. ESTERA FERENCZ ANA SZAKSZON ANA

106

CLUJ

FLOREŞTI

4464

1.064,00

1.064,00

0,00

TRIFAN CONSTANTIN- ADRIAN

TRIFAN TEODORA

107

CLUJ

FLOREŞTI

4291

122,00

122,00

0,00

GURZO AL. ALEXANDRU

PAP M. ANA

108

CLUJ

FLOREŞTI

4451

64,00

64,00

0,00

JAKAB ALEXANDRU

109

CLUJ

FLOREŞTI

4259, 4260, 4262

1.907,00

1.907,00

0,00

MUSZKA M. PARASCHIVA BARAZSULY M. MARTIN

BARAZSULY M. ŞTEFAN

BARAZSULY M. GAVRIL

110

CLUJ

FLOREŞTI

4480

1.862,00

1.862,00

0,00

COMUNA FLOREŞTI

111

CLUJ

SĂVĂDISLA

3098

2.882,00

2.882,00

0,00

GÂRBOVAN G. MARIA

112

CLUJ

SĂVĂDISLA

3113

1.692,00

1.692,00

0,00

GEORGIU V GAVRIL

113

CLUJ

SĂVĂDISLA

3180

737,00

737,00

0,00

IEPURE ŞT. VICTORIA

114

CLUJ

SĂVĂDISLA

3065

1.223,00

1.223,00

0,00

IGNAT OCTAVIAN

115

CLUJ

SĂVĂDISLA

3034

173,00

173,00

0,00

MARIŞ I. ELISABETA

116

CLUJ

SĂVĂDISLA

3154,3156

781,00

781,00

0,00

MAIER V. CORNELIA

117

CLUJ

SĂVĂDISLA

3131

209,00

209,00

0,00

MAGHIARI N. ŞTEFAN

118

CLUJ

SĂVĂDISLA

3146

106,00

106,00

0,00

MAGHIARI N. ŞTEFAN

119

CLUJ

SĂVĂDISLA

3092

915,00

915,00

0,00

MATEI V IOAN

120

CLUJ

SĂVĂDISLA

3157

327,00

327,00

0,00

MATEI A. IOAN

121

CLUJ

SĂVĂDISLA

3111

826,00

826,00

0,00

MESEŞAN A. ELVIRA

122

CLUJ

SĂVĂDISLA

3163

1.889,00

1.889,00

0,00

MATEI A. CORNEL MESEŞAN A. ELVIRA

123

CLUJ

SĂVĂDISLA

3129

145,00

145,00

0,00

TOTH N. ILEANA

124

CLUJ

SĂVĂDISLA

2849

2,00

2,00

0,00

KUN ST. ELISABETA KUN S. MARTIN

125

CLUJ

SĂVĂDISLA

2606

866,00

866,00

0,00

KUN ST. ELISABETA

GEBEFUGI IOAN

KUN SANDOR A. MARTIN

KUN A. ALEXANDRU

GABOR VASILE

126

CLUJ

SĂVĂDISLA

3003

1.284,00

1.284,00

0,00

KUN A. ALEXANDRU

127

CLUJ

SĂVĂDISLA

2677

609,00

609,00

0,00

MATE B. ANA

128

CLUJ

SĂVĂDISLA

2799

139,00

139,00

0,00

SZILAGYI ST. ŞTEFAN

129

CLUJ

SĂVĂDISLA

2702

377,00

377,00

0,00

GONCZI MARIA LASZLO R. ŞTEFAN LASZLO ST. ŞTEFAN GONCZI ŞT. MARIA

130

CLUJ

SĂVĂDISLA

2558

2.153,00

2.153,00

0,00

TAMASAL. ILEANA VINCZE ŞT. ŞTEFAN

131

CLUJ

SĂVĂDISLA

2885

565,00

565,00

0,00

KUN-GAZDAM. ELISABETA

132

CLUJ

SĂVĂDISLA

2528

23,00

23,00

0,00

BÂRDOS P CSABA-PETER KUN-PETER M. ILEANA BÂRDOS A. ELISABETA VENCZEL M. HEDI-ERIKA

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

133

CLUJ

SĂVĂDISLA

2561

973,00

973,00

0,00

KIS ST. ADALBERT KISS ST. ERNEST

134

CLUJ

SAVADISLA

2732

152,00

152,00

0,00

KISS I. ILEANA

135

CLUJ

SĂVĂDISLA

2646

630,00

630,00

0,00

KIS P. PETRU

136

CLUJ

SĂVĂDISLA

2857

907,00

907,00

0,00

KUN M. ALEXANDRU

137

CLUJ

SĂVĂDISLA

2818

452,00

452,00

0,00

KUN-ANDRAS M. MARTON

KUN ANDRAS MAGDALENA

KUN ATTILA ZSOLT KUN ANDRAS TIBOR KUN ANDRAS BOGLARKA

KUN ANDRAS IOZSEF

138

CLUJ

SĂVĂDISLA

2536

1.651,00

1.651,00

0,00

SZILAGYI I. ELISABETA

KUN BALOG IOSIF KUN B. ŞTEFAN

139

CLUJ

SĂVĂDISLA

2917

693,00

693,00

0,00

BARDOS M. ILEANA KUN M. ADALBERT

140

CLUJ

SĂVĂDISLA

2773

17,00

17,00

0,00

KUN-JAGER S. ILONA KUN-PETER ALEXANDRU

141

CLUJ

SĂVĂDISLA

2661

440,00

440,00

0,00

KUN-JAGER S. ILONA KUN-PETER ALEXANDRU

142

CLUJ

SĂVĂDISLA

2754

572,00

572,00

0,00

KUN-ANDRAS D. MATILDA

KUN G. ILONA

KUN A. ALEXANDRU KUN A. ŞTEFAN GASKO ALEXANDRU

143

CLUJ

SĂVĂDISLA

2708

1.088,00

1.088,00

0,00

KUN ST. ELISABETA

GEBEFUGI IOAN

KUN SANDORA. MARTIN

KUN A. ALEXANDRU

GABOR VASILE

144

CLUJ

SĂVĂDISLA

2600

507,00

507,00

0,00

SANTA-GEBE IOLANDA

VARI ANA

145

CLUJ

SĂVĂDISLA

2795

277,00

277,00

0,00

KISS LUDOVIC

KISS IOAN

RACZ ELISABETA MATYAS BELA

RACZ A. ADALBERT

146

CLUJ

SĂVĂDISLA

2847

114,00

114,00

0,00

VARADI M. BELA VARADI M. LADISLAU

VARADI M. IOSIF HERES EVA

TAMAS I. ILEANA

147

CLUJ

SĂVĂDISLA

2920

332,00

332,00

0,00

RACZ I. ZOLTAN SUTO I. ILEANA

KUN P I. VIORICA RACZ I. ŞTEFAN RACZ I. IOSIF

RACZ P ZSUZSANNA

148

CLUJ

SĂVĂDISLA

2897

733,00

733,00

0,00

KUN LADISLAU LASZLO R. ALEXANDRU

KUN M. ELISABETA

149

CLUJ

SAVADISLA

3007

564,00

564,00

0,00

FARKAS AL. PIROSKA

150

CLUJ

SĂVĂDISLA

2833

251,00

251,00

0,00

VALKAI-IANI M. GYONGYI

151

CLUJ

SĂVĂDISLA

2812

230,00

230,00

0,00

AMBRUS D. IOAN GYORGY I. ILEANA

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

152

CLUJ

SĂVĂDISLA

2671

197,00

197,00

0,00

APAI F. ELISABETA

153

CLUJ

SĂVĂDISLA

2591

70,00

70,00

0,00

ASZTALOS I. VIORICA

LASZLO ZOLTAN LASZLO VIORICA

154

CLUJ

SĂVĂDISLA

2714

196,00

196,00

0,00

BALLA ELISABETA FILLER A. FRANCISC

155

CLUJ

SĂVĂDISLA

2699

612,00

612,00

0,00

BARAZSULY ST. ILEANA

GYURKA ELISABETA BARAZSULY C. ILONA

GYURKA SZ. PIROSKA

156

CLUJ

SĂVĂDISLA

2762

154,00

154,00

0,00

BARAZSULY-CZ I. VIORICA

157

CLUJ

SĂVĂDISLA

2902

748,00

748,00

0,00

KIS-BANCSI GH. ALEXANDRU

158

CLUJ

SĂVĂDISLA

2797

230,00

230,00

0,00

KISS ST. ANA

159

CLUJ

SĂVĂDISLA

2580

795,00

795,00

0,00

BARDOS P. CSABA-PETER

KUN-PETER M. ILEANA

BARDOS A. ELISABETA

VENCZEL M. HEDI-ERIKA

160

CLUJ

SĂVĂDISLA

2999

575,00

575,00

0,00

BARDOS P. CSABA-PETER

KUN-PETER M. ILEANA

BARDOS A. ELISABETA

VENCZEL M. HEDI-ERIKA

161

CLUJ

SĂVĂDISLA

2764

747,00

747,00

0,00

LASZLO-CSURBIRO I. ALEXANDRU

KUN-P I. ELISABETA GABOR I. ILEANA

162

CLUJ

SĂVĂDISLA

2624

673,00

673,00

0,00

POPAT. MARCEL POPA L. MARGARETA BARDOS MARTON BARDOS PETER BARDOS ROZALIA BARDOS ROZALIA SUTO PARASCHIVA FILLER ANA BALASZ ELISABETA KIS CATARI NA KIS P. VARVARA BARDOS MARTIN BARDOS BELA BAZSO MARTIN BAZSO IOSIF FODOR CĂTĂLINA FILLER ANA DIMENY IOAN DIMENY EUGEN ORBAN IOAN

163

CLUJ

SĂVĂDISLA

3189

3.705,00

3.705,00

0,00

CHIŢEŞ GH. LIVIU-CĂTĂLN

164

CLUJ

SĂVĂDISLA

3109

3.366,00

3.366,00

0,00

COMAN D. FLORENTINA

165

CLUJ

SĂVĂDISLA

3062

441,00

441,00

0,00

COTA G. DANIEL

166

CLUJ

SĂVĂDISLA

3118,3119

505,00

505,00

0,00

CRIŞAN V ALEXANDRU

167

CLUJ

SĂVĂDISLA

3116

1.370,00

1.370,00

0,00

BODEA AL. ALEXANDRU

168

CLUJ

SĂVĂDISLA

3123

2.825,00

2.825,00

0,00

BODEA A. IOAN

169

CLUJ

SĂVĂDISLA

3039

1.181,00

1.181,00

0,00

BODEA A. IOAN

170

CLUJ

SĂVĂDISLA

3076

1.110,00

1.110,00

0,00

GÂRBOVAN G. ILIE

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

171

CLUJ

SĂVĂDISLA

3124,3125

856,00

856,00

0,00

BOTA N. ELVIRA-SILVIA

172

CLUJ

SĂVĂDISLA

3073

1.550,00

1.550,00

0,00

FĂRĂGĂU D. MARIA MICHEŞ SILVIA

173

CLUJ

SAVADISLA

3121

4.095,00

4.095,00

0,00

FENEŞAN G. FLORICA

174

CLUJ

SĂVĂDISLA

3186

593,00

593,00

0,00

FENEŞAN G. FLORICA

175

CLUJ

SĂVĂDISLA

3051,3052

884,00

884,00

0,00

GÂRBOVAN T. DUMITRU

176

CLUJ

SAVADISLA

3059

334,00

334,00

0,00

GARBOVAN T. IONEL

177

CLUJ

SĂVĂDISLA

3133,3134

6.971,00

6.971,00

0,00

GÂRBOVAN G. MARIA

178

CLUJ

SĂVĂDISLA

3090

19,00

19,00

0,00

GÂRBOVAN V VIORICA

179

CLUJ

SAVADISLA

3035

1.805,00

1.805,00

0,00

GARBOVAN GH. VIRONICA

180

CLUJ

SAVADISLA

3082

998,00

998,00

0,00

GARBOVAN GH. VIRONICA

181

CLUJ

SĂVĂDISLA

3047

768,00

768,00

0,00

HODREA N. NICOLAE

182

CLUJ

SĂVĂDISLA

3048

715,00

715,00

0,00

GHIOR MARIA

183

CLUJ

SAVADISLA

3150

1.614,00

1.614,00

0,00

IEPURE V IOAN

184

CLUJ

SĂVĂDISLA

3159

1.824,00

1.824,00

0,00

IEPURE V. MIRCEA

185

CLUJ

SĂVĂDISLA

3107

4.629,00

4.629,00

0,00

IEPURE G. TEOFIL

186

CLUJ

SAVADISLA

3191

3.993,00

3.993,00

0,00

IEPURE G. TEOFIL

187

CLUJ

SAVADISLA

3085

964,00

964,00

0,00

IEPURE RODICA

188

CLUJ

SĂVĂDISLA

3067

148,00

148,00

0,00

IGNAT G. MARIA

189

CLUJ

SĂVĂDISLA

3041,3043

359,00

359,00

0,00

IGNAT V VALERIA

190

CLUJ

SAVADISLA

3114

227,00

227,00

0,00

IGNAT D. SILVIE

191

CLUJ

SĂVĂDISLA

3057

1.830,00

1.830,00

0,00

MATEI GH. GHEORGHE

192

CLUJ

SĂVĂDISLA

3145

115,00

115,00

0,00

MAJA V. CORNELIA

193

CLUJ

SĂVĂDISLA

3174

1.204,00

1.204,00

0,00

MAXIM R. GHEORGHE

194

CLUJ

SĂVĂDISLA

3138

1.405,00

1.405,00

0,00

SCARLAT R. MARIA MAXIM R. IOAN

195

CLUJ

SĂVĂDISLA

3171

1.053,00

1.053,00

0,00

SCARLAT R. MARIA MAXIM R. IOAN

196

CLUJ

SĂVĂDISLA

3177

1.577,00

1.577,00

0,00

MAXIM D. ROMULUS

197

CLUJ

SĂVĂDISLA

3088

1.455,00

1.455,00

0,00

DOGARU G. ANETA NECIU V MIHAI GLIGA V. NATALIA POP G. LIVIA

NECIU V. AUREL

198

CLUJ

SĂVĂDISLA

3025

10.974,00

10.974,00

0,00

PAROHIA ORTODOXA ROMANA STOLNA

199

CLUJ

SĂVĂDISLA

3030, 3031

536,00

536,00

0,00

PETRIŞOR I. GAVRIL

200

CLUJ

SĂVĂDISLA

3055

3.729,00

3.729,00

0,00

PETRIŞOR I. GAVRIL

201

CLUJ

SĂVĂDISLA

3148

1.807,00

1.807,00

0,00

PETRIŞOR I. GAVRIL

202

CLUJ

SAVADISLA

3044, 3046

40,00

40,00

0,00

PORUMB D. MARIA-MARINELA

203

CLUJ

SĂVĂDISLA

3037

3.895,00

3.895,00

0,00

PRIGOANĂ V LIVIU

204

CLUJ

SĂVĂDISLA

3165

652,00

652,00

0,00

ŞUŞMAN I. VASILE

205

CLUJ

SĂVĂDISLA

557/1

520,00

520,00

0,00

BALOGH GH. ANA BALOGH L. ISTVAN

206

CLUJ

SĂVĂDISLA

2239

7,00

7,00

0,00

GYORKOS-MANYI I. JOLAN

207

CLUJ

SĂVĂDISLA

2136/1

95,00

95,00

0,00

KIS B. SANDOR-BELA

208

CLUJ

SAVADISLA

3027

617,00

617,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte - m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

209

CLUJ

SĂVĂDISLA

3028

2.210,00

2.210,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

210

CLUJ

SĂVĂDISLA

3139

313,00

313,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

211

CLUJ

SĂVĂDISLA

3140

2.347,00

2.347,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

212

CLUJ

SĂVĂDISLA

3142

646,00

646,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

213

CLUJ

SĂVĂDISLA

3192

1.019,00

1.019,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

214

CLUJ

SĂVĂDISLA

3168

1.564,00

1.564,00

0,00

NECIU V. IOAN

215

CLUJ

SĂVĂDISLA

3161

1.295,00

1.295,00

0,00

ŞUŞMAN I. VASILE

216

CLUJ

SĂVĂDISLA

2829

418,00

418,00

0,00

LASZLO-CSURBIRO ST. ANA

217

CLUJ

SĂVĂDISLA

2689

389,00

389,00

0,00

NEMET M. SZABOLCS LASZLO E. ILEANA

218

CLUJ

SĂVĂDISLA

2900

306,00

306,00

0,00

NEMET M. SZABOLCS LASZLO E. ILEANA

219

CLUJ

SĂVĂDISLA

2598

28,00

28,00

0,00

MATEIAN A. VERONICA LASZLO VIORICA PRIGOANĂ V. LIVIU

220

CLUJ

SĂVĂDISLA

2871

827,00

827,00

0,00

LASZLO A. ILEANA

221

CLUJ

SĂVĂDISLA

2726

599,00

599,00

0,00

VARI ANA

222

CLUJ

SĂVĂDISLA

2890

702,00

702,00

0,00

KIS L. JANOS

223

CLUJ

SĂVĂDISLA

2760

762,00

762,00

0,00

BAZSO P. IOLANDA BAZSO I. IOAN

224

CLUJ

SĂVĂDISLA

2809

653,00

653,00

0,00

BAZSO P. I OLANDA BAZSO I. IOAN

225

CLUJ

SĂVĂDISLA

2539

69,00

69,00

0,00

BAZSO I. IOAN BAZSO P. IOLANDA

226

CLUJ

SĂVĂDISLA

2658

929,00

929,00

0,00

BARAZSULY-NEMET ST. LEVENTE

KISS B. ELISABETA

GYURKA P FR. FRANCISC

227

CLUJ

SĂVĂDISLA

2814

495,00

495,00

0,00

BARAZSULY-NEMET ŞT. LEVENTE

228

CLUJ

SĂVĂDISLA

2583

848,00

848,00

0,00

KISS ST. ILEANA KUN-GYORGY F. FERENCZ

229

CLUJ

SĂVĂDISLA

2784

531,00

531,00

0,00

KUN-SANDOR C. ZITA KUN-P A. SANDOR KUN S. LEVENTE

230

CLUJ

SĂVĂDISLA

2865

498,00

498,00

0,00

MATYAS A. ANDRAS PETRI I. ILEANA

231

CLUJ

SĂVĂDISLA

2522/1

2.077,00

2.077,00

0,00

KISS P. VARVARA BARDOS IOSIF BALAZS ELISABETA KISS CATARI NA DIMENYANNA BENEDEK ZOLTAN BARDOS BELA

KISS M. VARVARA BAZSO-M. M. IOSIF FILLER A. OTTO

232

CLUJ

SĂVĂDISLA

2911

186,00

186,00

0,00

BARDOS FRANCISC BAZSO P. PETRU

233

CLUJ

SĂVĂDISLA

2655

1.072,00

1.072,00

0,00

GONCZI EMERIC GONCZI A. ECATERINA

234

CLUJ

SĂVĂDISLA

2752

1.138,00

1.138,00

0,00

BAZSO-MAGYAR A. ALEXANDRU

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

235

CLUJ

SĂVĂDISLA

2735

620

620

0,00

KUN P. ILONA LASZLO ELISABETA CSEGEZI M. ALEXANDRU CSEGEZI ECATERINA

236

CLUJ

SĂVĂDISLA

2530

94,00

94,00

0,00

KISS G. GHEORGHE CZAKO M. MARTIN

237

CLUJ

SĂVĂDISLA

2577

415,00

415,00

0,00

GYORKOS-MANYI F. FRANCISC

COMPOK F. GHIZELA ENYEDI ŞT. ELENA

238

CLUJ

SĂVĂDISLA

2907

289,00

289,00

0,00

GABOR F. ADALBERT

239

CLUJ

SĂVĂDISLA

2821

379,00

379,00

0,00

GONCZI I.ANA GONCZI F. FRANCISC

240

CLUJ

SĂVĂDISLA

2928

759,00

759,00

0,00

KISS-GAZDA ELISABETA GYORKOS G. LENCA-ILEANA

241

CLUJ

SĂVĂDISLA

2626

803,00

803,00

0,00

POPAT. MARCEL POPA L. MARGARETA BARDOS MARTON BARDOS PETER BARDOS ROZALIA BARDOS ROZALIA SUTO PARASCHIVA FILLER ANA

BALASZ ELISABETA

KIS CATARI NA

KIS P. VARVARA BARDOS MARTIN BARDOS BELA BAZSO MARTIN BAZSO IOSIF

FODOR CĂTĂLINA FILLER ANA

DIMENY IOAN DIMENY EUGEN ORBAN IOAN

242

CLUJ

SĂVĂDISLA

2628

13,00

13,00

0,00

POPAT. MARCEL POPA L. MARGARETA BARDOS MARTON BARDOS PETER BARDOS ROZALIA BARDOS ROZALIA SUTO PARASCHIVA FILLER ANA

BALASZ ELISABETA KIS CATARI NA

KIS P. VARVARA BARDOS MARTIN BARDOS BELA BAZSO MARTIN BAZSO IOSIF

FODOR CĂTĂLINA FILLER ANA

DIMENY IOAN DIMENY EUGEN ORBAN IOAN

243

CLUJ

SĂVĂDISLA

2887

583,00

583,00

0,00

KISS I. IOSIF

244

CLUJ

SĂVĂDISLA

2597

673,00

673,00

0,00

BAZSO GH. PETRU BOTAR ERZSEBET

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

245

CLUJ

SĂVĂDISLA

2619

240,00

240,00

0,00

SZILAGYI ŞTEFAN BARAZSULY SANDOR VINCZE A. IOLANDA

246

CLUJ

SĂVĂDISLA

2569

207,00

207,00

0,00

VARADI M. BELA VARADI M. LADISLAU

VARADI M. IOSIF HERES M. EVA

247

CLUJ

SĂVĂDISLA

2567

202,00

202,00

0,00

VARADI M. BELA VARADI M. LADISLAU

VARADI M. IOSIF HEREŞ M. EVA

248

CLUJ

SĂVĂDISLA

2634

7.439,00

7.439,00

0,00

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ FLORESTI, FILIALA SAT VLAHA

249

CLUJ

SĂVĂDISLA

2635

11.044,00

11.044,00

0,00

250

CLUJ

SĂVĂDISLA

2573

1.062,00

1.062,00

0,00

BARDOS S. ROZALIA

251

CLUJ

SĂVĂDISLA

2630

1.070,00

1.070,00

0,00

BARDOS M. VASILE BARDOS M. MARTIN

252

CLUJ

SĂVĂDISLA

3005

2.203,00

2.203,00

0,00

BARDOS ŞTEFAN BARDOS I. MARGARETA

253

CLUJ

SĂVĂDISLA

2924

334,00

334,00

0,00

BARDOS ŞTEFAN BARDOS I. MARGARETA

254

CLUJ

SĂVĂDISLA

2803

68,00

68,00

0,00

BAZSO-DOMBI A. ALEXANDRU-TIBERIU

255

CLUJ

SĂVĂDISLA

2854, 2856

253,00

253,00

0,00

LEITMANN MIHALY BAZSO I. ELISABETA

256

CLUJ

SĂVĂDISLA

1877/1

97,00

97,00

0,00

BALAZS A. ECATERINA

257

CLUJ

SĂVĂDISLA

1875/1

216,00

216,00

0,00

BORDY M. IRINA

258

CLUJ

SĂVĂDISLA

1484/1

41,00

41,00

0,00

GYORKOS-MANYI I. MARGIT

259

CLUJ

SĂVĂDISLA

1482/1

59,00

59,00

0,00

GYORKOS-MANYI I. IMRE

260

CLUJ

SĂVĂDISLA

3020

11,00

11,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

261

CLUJ

SĂVĂDISLA

2913

1.776,00

1.776,00

0,00

KISS T. JUDITH

KISS P. PETRU

262

CLUJ

SĂVĂDISLA

2863

168,00

168,00

0,00

GABOR F. ADALBERT BARDOS GHERASIM

263

CLUJ

SĂVĂDISLA

2525/1

780,00

780,00

0,00

BARDOS S. ŞTEFAN

264

CLUJ

SĂVĂDISLA

3014

1.474,00

1.474,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

265

CLUJ

SĂVĂDISLA

3189

3.705,00

3.705,00

0,00

CHIŢEŞ GH. LIVIU-CATALIN

266

CLUJ

SĂVĂDISLA

3143

721,30

144,00

24,00

11,00

230,00

721,30

144,00 24,00 11,00

230,00

PETREAGH. DĂNUŢ-PETRU

267

CLUJ

SĂVĂDISLA

3095

1.862,00

1.862,00

0,00

DUMA G. ILIE

268

CLUJ

SĂVĂDISLA

3183

522,00

522,00

0,00

MITROFAN V VASILE MITROFAN V IOAN

269

CLUJ

SĂVĂDISLA

2686

100,00

100,00

0,00

RESZEG S. EVA-OLGA RACZ S. ERIKA

270

CLUJ

SĂVĂDISLA

3070

1.801,00

1.801,00

0,00

BORANGIC T AURELIA MATEI D. OVIDIU-DAN

271

CLUJ

SĂVĂDISLA

2895

26,00

26,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

272

CLUJ

SĂVĂDISLA

2915

136,00

136,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

273

CLUJ

SĂVĂDISLA

2937

234,00

234,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa

construcţiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale

Suprafaţa rezultată din acte

- m2 -

Suprafaţa

rezultată din

măsurători

- m2 -

274

CLUJ

SAVADISLA

2869

2.558,00

2.558,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

275

CLUJ

SAVADISLA

2853

11.052,00

11.052,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

276

CLUJ

SAVADISLA

2842

510,00

510,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

277

CLUJ

SAVADISLA

2804

4.740,00

4.740,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

278

CLUJ

SAVADISLA

2750

587,00

587,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

279

CLUJ

SAVADISLA

2746

137,00

137,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

280

CLUJ

SAVADISLA

2615

1.172,00

1.172,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

281

CLUJ

SAVADISLA

2616

844,00

844,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

282

CLUJ

SAVADISLA

2617

34.515,00

34.515,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

283

CLUJ

SAVADISLA

2613

364,00

364,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

284

CLUJ

SAVADISLA

2614

3.773,00

3.773,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

285

CLUJ

SAVADISLA

2611

1.110,00

1.110,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

286

CLUJ

SAVADISLA

2612

3.543,00

3.543,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

287

CLUJ

SAVADISLA

2586

251,00

251,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

288

CLUJ

SAVADISLA

2844, 2845

1.174,00

1.174,00

0,00

COMUNA SAVADISLA

289

CLUJ

SAVADISLA

3079

1.668,00

1.668,00

0,00

GARBOVAN V VIORICA

290

CLUJ

SAVADISLA

2967

308,00

308,00

0,00

COMUNA SAVADISLA, JUDEŢUL CLUJ

KUN P. ALEXANDRU

291

CLUJ

SAVADISLA

2965

684,00

684,00

0,00

COMUNA SAVADISLA, JUDEŢUL CLUJ

KUN S. MARTON

292

CLUJ

SAVADISLA

2963

702,00

702,00

0,00

COMUNA SAVADISLA, JUDEŢUL CLUJ VARADI ILONA

293

CLUJ

SAVADISLA

2932

292,00

292,00

0,00

BAZSO SUSANA

COMUNA SAVADISLA, JUDEŢUL CLUJ

294

CLUJ

SAVADISLA

2519

600,00

600,00

0,00

NEACSU I. ANGEL NEACSU P. PAULA-OANA

S.C. LIVINSTAL S.R.L.

295

CLUJ

SAVADISLA

2859

76,00

76,00

0,00

GABOR M. MARTIN GABORV. VASILE

296

CLUJ

SAVADISLA

2961

204,00

204,00

0,00

VARADI F. FRANCISC

297

CLUJ

SAVADISLA

1634/1

14,00

14,00

0,00

LISOVSCHI I. LUCIA LISOVSCHI I. CLAUDIUS-IOAN

298

CLUJ

SAVADISLA

1392/1

458,00

458,00

0,00

HODREA T. AUREL

299