Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1700 din 14 octombrie 2004

pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 968 din 21 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea urmatorul cuprins:
    "g) asigura, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, implementarea programelor finantate din Fondul social european si indeplineste rolul de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane;".
    2. La articolul 4^1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    (1) In structura Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca se organizeaza, la nivel de directie, Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane."
    3. Dupa alineatul (1) al articolului 4^1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane indeplineste atributiile delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane."
    4. La articolul 4^1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane indeplineste, la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, si atributiile de coordonare a activitatii Unitatilor de Implementare a Programului componentei <<Dezvoltarea Resurselor Umane>> a Subprogramului PHARE <<Coeziunea economica si sociala>>."
    5. Alineatul (8) al articolului 4^1 se abroga.
    6. La articolul 4^2, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
    "h) implementeaza masurile din Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane."
    7. Dupa articolul 4^2 se introduce un nou articol, articolul 4^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^3
    (1) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane devine operational incepand cu data de 1 noiembrie 2004 si va functiona cu un numar total de 50 de posturi in anul 2006, din care 16 posturi in anul 2004 si 50 de posturi in anul 2005.
    (2) Numarul total de 50 de posturi, prevazut la alin. (1), se asigura prin redistribuire in cadrul numarului maxim de posturi aprobat, respectiv 3.475 de posturi sau, dupa caz, prin suplimentarea acestui numar, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.
    (3) Structura functiilor publice si structura organizatorica a Organismului intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane se definitiveaza pana la data de 1 noiembrie 2004."
    8. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 14^1
    (1) Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Repartizarea mijloacelor de transport auto se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."
    9. Anexele nr. 1 si 2 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.
    10. Dupa anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 3, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 679/1999 privind stabilirea parcului normat de autovehicule si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si unitatilor subordonate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 31 august 1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1
    (anexa nr. 1 la statut)

    Numarul maxim de posturi*) = 186
    (exclusiv presedintele)

               AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

                        ____________________________
                       |                            |
                       | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                       |____________________________|
                        ______________|_____________
                       |                            |
                       |          PRESEDINTE        |
                       |____________________________|
          ____________________________|________________________________
         |              ______________|_____________     |             |
         |             |                            |    |             |
         |             |  DIRECTOR GENERAL EXECUTIV |    |             |
         |             |____________________________|    |             |
    _____|_____                       |           _______|____   ______|_______
   |DIRECTIA   |                      |          |DIRECTIA    | |DIRECTIA      |
   |AUDIT      |                      |          |RESURSE     | |COMUNICARE SI |
   |INTERN SI  |                      |          |UMANE SI    | |SECRETARIATUL |
   |CONTROL    |                      |          |SALARIZARE*)| |CONSILIULUI DE|
   |           |                      |          |            | |ADMINISTRATIE |
   |___________|                      |          |____________| |______________|
        ______________________________|_________________________________
 ______|______   |          |               |               |     ______|_____
|DIRECTIA     |  |          |               |               |    |ORGANISM    |
|MANAGEMENTUL |  |          |               |               |    |INTERMEDIAR |
|PIETEI MUNCII|  |          |               |               |    |PENTRU      |
|SI PROGRAME  |  |          |               |               |    |PROGRAMUL   |
|MASURI ACTIVE|  |          |               |               |    |OPERATIONAL |
|             |  |          |               |               |    |SECTORIAL   |
|             |  |          |               |               |    |PENTRU      |
|             |  |          |               |               |    |DEZVOLTAREA |
|             |  |          |               |               |    |RESURSELOR  |
|             |  |          |               |               |    |UMANE       |
|_____________|  |          |               |               |    |____________|
           ______|__   _____|______   ______|_______   _____|_____
          |DIRECTIA | |DIRECTIA    | |DIRECTIA      | |DIRECTIA   |
          |ECONOMICA| |MANAGEMENTUL| |RELATII       | |JURIDICA SI|
          |         | |BAZELOR     | |INTERNATIONALE| |METODOLOGIE|
          |         | |DE DATE     | |              | |           |
          |_________| |____________| |______________| |___________|

------------
    *) Include si Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu, care functioneaza la nivel de serviciu.

    NOTA:
    Pentru Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial dezvoltarea resurselor umane se suplimenteaza numarul de posturi din aparatul propriu cu 34, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, prin redistribuire de la unitatile subordonate Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

    ANEXA 2
    (anexa nr. 2 la statut)

                             INSTITUTIILE
care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

    1. In subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca functioneaza ca unitati cu personalitate juridica:
    a) agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
    2. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, au in structura urmatoarele tipuri de subunitati:
    a) agentii locale pentru ocuparea fortei de munca;
    b) centre proprii de formare profesionala.
    3. Institutiile prevazute la pct. 1 functioneaza cu un numar maxim de 3.475 de posturi, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, din care pentru aparatul propriu 186 de posturi, 3.174 de posturi pentru agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti, 115 posturi pentru centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
    4. Repartizarea numarului de posturi pentru institutiile mentionate la pct. 1 se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

    ANEXA 3
    (anexa nr. 3 la statut)

                              PARCUL NORMAT
         de mijloace de transport auto si consumul lunar de carburanti

________________________________________________________________________________
Nr.  Activitatile specifice              Tipul mijlocului    Parcul  Consumul de
crt.                                     de transport        normat  carburanti
                                                                     [litri/
                                                                     luna/
                                                                     vehicul*)]
________________________________________________________________________________
  1. Agentia Nationala pentru Ocuparea   autoturism             4        300
     Fortei de Munca                     autovehicul pentru
                                         transport persoane     1        350
  2. Agentiile judetene pentru ocuparea
     fortei de munca si a municipiului
     Bucuresti                           autoturism           101        250
  3. Centrele regionale de formare
     profesionala a adultilor            autoturism             6        250
  4. Centrul National de Pregatire       autoturism             1        250
     si Perfectionare a Personalului     autovehicul pentru
     Propriu                             transport marfa        1        350
                                         autovehicul pentru
                                         transport persoane     1        350
________________________________________________________________________________
    *) Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul total de autoturisme aprobat pentru fiecare dintre unitatile subordonate Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1700/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1700 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu