Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1700 din 14 octombrie 2004

pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 968 din 21 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea urmatorul cuprins:
    "g) asigura, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, implementarea programelor finantate din Fondul social european si indeplineste rolul de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane;".
    2. La articolul 4^1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    (1) In structura Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca se organizeaza, la nivel de directie, Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane."
    3. Dupa alineatul (1) al articolului 4^1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane indeplineste atributiile delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane."
    4. La articolul 4^1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane indeplineste, la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, si atributiile de coordonare a activitatii Unitatilor de Implementare a Programului componentei <<Dezvoltarea Resurselor Umane>> a Subprogramului PHARE <<Coeziunea economica si sociala>>."
    5. Alineatul (8) al articolului 4^1 se abroga.
    6. La articolul 4^2, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
    "h) implementeaza masurile din Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane."
    7. Dupa articolul 4^2 se introduce un nou articol, articolul 4^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^3
    (1) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane devine operational incepand cu data de 1 noiembrie 2004 si va functiona cu un numar total de 50 de posturi in anul 2006, din care 16 posturi in anul 2004 si 50 de posturi in anul 2005.
    (2) Numarul total de 50 de posturi, prevazut la alin. (1), se asigura prin redistribuire in cadrul numarului maxim de posturi aprobat, respectiv 3.475 de posturi sau, dupa caz, prin suplimentarea acestui numar, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.
    (3) Structura functiilor publice si structura organizatorica a Organismului intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane se definitiveaza pana la data de 1 noiembrie 2004."
    8. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 14^1
    (1) Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Repartizarea mijloacelor de transport auto se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."
    9. Anexele nr. 1 si 2 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.
    10. Dupa anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 3, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 679/1999 privind stabilirea parcului normat de autovehicule si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si unitatilor subordonate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 31 august 1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1
    (anexa nr. 1 la statut)

    Numarul maxim de posturi*) = 186
    (exclusiv presedintele)

               AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

                        ____________________________
                       |                            |
                       | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                       |____________________________|
                        ______________|_____________
                       |                            |
                       |          PRESEDINTE        |
                       |____________________________|
          ____________________________|________________________________
         |              ______________|_____________     |             |
         |             |                            |    |             |
         |             |  DIRECTOR GENERAL EXECUTIV |    |             |
         |             |____________________________|    |             |
    _____|_____                       |           _______|____   ______|_______
   |DIRECTIA   |                      |          |DIRECTIA    | |DIRECTIA      |
   |AUDIT      |                      |          |RESURSE     | |COMUNICARE SI |
   |INTERN SI  |                      |          |UMANE SI    | |SECRETARIATUL |
   |CONTROL    |                      |          |SALARIZARE*)| |CONSILIULUI DE|
   |           |                      |          |            | |ADMINISTRATIE |
   |___________|                      |          |____________| |______________|
        ______________________________|_________________________________
 ______|______   |          |               |               |     ______|_____
|DIRECTIA     |  |          |               |               |    |ORGANISM    |
|MANAGEMENTUL |  |          |               |               |    |INTERMEDIAR |
|PIETEI MUNCII|  |          |               |               |    |PENTRU      |
|SI PROGRAME  |  |          |               |               |    |PROGRAMUL   |
|MASURI ACTIVE|  |          |               |               |    |OPERATIONAL |
|             |  |          |               |               |    |SECTORIAL   |
|             |  |          |               |               |    |PENTRU      |
|             |  |          |               |               |    |DEZVOLTAREA |
|             |  |          |               |               |    |RESURSELOR  |
|             |  |          |               |               |    |UMANE       |
|_____________|  |          |               |               |    |____________|
           ______|__   _____|______   ______|_______   _____|_____
          |DIRECTIA | |DIRECTIA    | |DIRECTIA      | |DIRECTIA   |
          |ECONOMICA| |MANAGEMENTUL| |RELATII       | |JURIDICA SI|
          |         | |BAZELOR     | |INTERNATIONALE| |METODOLOGIE|
          |         | |DE DATE     | |              | |           |
          |_________| |____________| |______________| |___________|

------------
    *) Include si Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu, care functioneaza la nivel de serviciu.

    NOTA:
    Pentru Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial dezvoltarea resurselor umane se suplimenteaza numarul de posturi din aparatul propriu cu 34, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, prin redistribuire de la unitatile subordonate Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

    ANEXA 2
    (anexa nr. 2 la statut)

                             INSTITUTIILE
care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

    1. In subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca functioneaza ca unitati cu personalitate juridica:
    a) agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
    2. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, au in structura urmatoarele tipuri de subunitati:
    a) agentii locale pentru ocuparea fortei de munca;
    b) centre proprii de formare profesionala.
    3. Institutiile prevazute la pct. 1 functioneaza cu un numar maxim de 3.475 de posturi, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, din care pentru aparatul propriu 186 de posturi, 3.174 de posturi pentru agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti, 115 posturi pentru centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
    4. Repartizarea numarului de posturi pentru institutiile mentionate la pct. 1 se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

    ANEXA 3
    (anexa nr. 3 la statut)

                              PARCUL NORMAT
         de mijloace de transport auto si consumul lunar de carburanti

________________________________________________________________________________
Nr.  Activitatile specifice              Tipul mijlocului    Parcul  Consumul de
crt.                                     de transport        normat  carburanti
                                                                     [litri/
                                                                     luna/
                                                                     vehicul*)]
________________________________________________________________________________
  1. Agentia Nationala pentru Ocuparea   autoturism             4        300
     Fortei de Munca                     autovehicul pentru
                                         transport persoane     1        350
  2. Agentiile judetene pentru ocuparea
     fortei de munca si a municipiului
     Bucuresti                           autoturism           101        250
  3. Centrele regionale de formare
     profesionala a adultilor            autoturism             6        250
  4. Centrul National de Pregatire       autoturism             1        250
     si Perfectionare a Personalului     autovehicul pentru
     Propriu                             transport marfa        1        350
                                         autovehicul pentru
                                         transport persoane     1        350
________________________________________________________________________________
    *) Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul total de autoturisme aprobat pentru fiecare dintre unitatile subordonate Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1700/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1700 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu