E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1610 din 23 decembrie 2003

privind aprobarea Programului social pentru perioada 2003 - 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 45 din 20 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si tinand seama de prevederile Programului de guvernare pe perioada 2001 - 2004, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Parlamentului nr. 39/2000 pentru acordarea increderii Guvernului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Programul social pentru perioada 2003 - 2004, Planul de actiuni pentru realizarea Programului social in perioada 2003 - 2004 si Lista proiectelor de acte normative pentru realizarea Programului social in perioada 2003 - 2004, prevazute in anexele nr. 1 - 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Ministerele si autoritatile administratiei publice centrale vor actiona pentru realizarea masurilor din Programul social pentru perioada 2003 - 2004 si din Planul de actiuni pentru realizarea Programului social in perioada 2003 - 2004, la termenele prevazute.
    (2) Ministerele vor elabora si vor supune spre adoptare proiectele de acte normative necesare pentru ducerea la indeplinire a Programului social pentru perioada 2003 - 2004.
    Art. 3
    (1) Ministerele, prefecturile si consiliile judetene vor analiza si vor informa lunar asupra stadiului de realizare a Programului social pentru perioada 2003 - 2004, stabilind masurile necesare.
    (2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va sintetiza informarile ministerelor si autoritatilor administratiei publice locale si va prezenta lunar Guvernului un raport cu privire la realizarea Planului de actiuni pentru realizarea Programului social in perioada 2003 - 2004 si a proiectelor de acte normative pentru implementarea acestui program, propunand masurile corespunzatoare pentru incadrarea in termenele stabilite.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

    ANEXA 1

                                PROGRAMUL SOCIAL
                         pentru perioada 2003 - 2004

    I. Importanta programului social

    Guvernul Romaniei isi propune adoptarea unui program social cuprinzator pentru perioada 2003 - 2004, pentru a da raspuns necesitatilor si preocuparilor celor mai largi categorii ale populatiei, in vederea indeplinirii si in al patrulea an a prevederilor Programului de guvernare pentru perioada 2001 - 2004.
    Scopul Programului social pentru perioada 2003 - 2004 este consolidarea politicii sociale a Guvernului, precum si promovarea solidaritatii sociale. Orientarea spre eficienta economica trebuie conjugata cu preocuparea pentru dimensiunea umana a progresului, pentru ca mecanismele pietei concurentiale nu pot rezolva contradictiile pe care le genereaza, ele trebuind sa fie corelate cu interesele sociale si cu nevoia de a asigura securitatea existentei umane. Astfel, o politica sociala viabila trebuie sa asigure un nivel al protectiei sociale corespunzator cerintelor unui trai decent. In acest scop, Programul social pentru perioada 2003 - 2004 angajeaza resursele financiare si institutionale disponibile atat la nivel national, cat si la nivel local.
    Adoptarea Programului social pentru perioada 2003 - 2004 vine in concordanta cu actuala reconstructie a intregului sistem de politica sociala, cu optiunea social-democrata, precum si cu modelul social european conturat cu tot mai multa claritate. Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale, ale carui prioritati pentru perioada 2002 - 2004 vizand absorbtia excluziunii sociale severe si a starii de saracie se regasesc in planul de actiuni al actualului program social, ofera o abordare sistematica atat la nivel de principiu, cat si la nivel practic a problemei grave a saraciei din societatea romaneasca. Politica sociala deplaseaza astfel accentul de la solutii punctuale la o reconstructie sociala globala a unei societati prospere economic, active, competente, coezive si solidare.
    Politica sociala promovata de Guvern urmareste asigurarea unui nivel corespunzator de protectie sociala, servicii sociale cat mai accesibile intregii populatii, sanse reale pentru toti cetatenii si garantia exercitarii de catre acestia a drepturilor fundamentale si sociale, pe baza unei mai bune coordonari a programelor specifice.
    Guvernul porneste de la premisa ca, pentru a sustine cresterea productivitatii si pentru a facilita adaptarea la marile schimbari impuse de reforma, sunt necesare politici sociale si de ocupare a fortei de munca eficiente.
    In Programul social pentru perioada 2003 - 2004 Guvernul Romaniei aplica in continuare principiul de baza al politicii sociale comunitare, "consolidarea rolului politicii sociale ca factor productiv", considerand ca cea mai mare parte a cheltuielilor sociale destinate educatiei, sanatatii si sprijinirii familiei semnifica o investitie in resursele umane, cu efecte economice pozitive.
    Programul social pentru perioada 2003 - 2004 cuprinde cheltuieli sociale care respecta atat angajamentele luate prin Programul de guvernare pe perioada 2001 - 2004, cat si principiile directoare ale politicii sociale europene, care au ca obiectiv politic principal consolidarea coeziunii sociale. Guvernul Romaniei intelege sa mobilizeze resurse suplimentare pentru cheltuieli sociale si in concordanta cu necesitatea atingerii tintelor macroeconomice propuse in Programul de guvernare pe perioada 2001 - 2004, precum si in acordurile incheiate cu institutiile financiare internationale.

    II. Obiectivele programului social

    Conform masurilor propuse in actualul program social, familiile cu venituri reduse vor beneficia si in iarna 2003 - 2004 de ajutoare pentru plata incalzirii locuintei, intentia Guvernului fiind de reducere a gradului de indatorare a familiilor. Familiile cu venituri reduse vor primi alocatii familiale complementare si cele monoparentale, alocatii de sustinere de la data de 1 ianuarie 2004, dupa ce copiii din familiile defavorizate au beneficiat de rechizite gratuite la inceputul anului scolar 2003 - 2004. Va continua si se va extinde programul prin care toti copiii beneficiaza de produse lactate si de panificatie pe durata anului scolar, masura vizand copiii din gradinitele cu program normal de 4 ore si din clasele I - IV.
    In preocuparea pentru protectia sociala a persoanelor varstnice, Guvernul va continua procesul de recorelare si de indexare a pensiilor in raport cu rata inflatiei, iar de la data de 1 ianuarie 2004 va acorda pentru agricultori pensii in cuantum dublu fata de pensiile din decembrie 2000. In continuare este necesara asigurarea fondurilor pentru acordarea medicamentelor in regim gratuit si compensat.
    Pentru sprijinirea producatorilor agricoli, Guvernul a decis acordarea in anul agricol 2003 - 2004 a unui sprijin direct de 2 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafetele de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv.
    In acelasi timp actiunile Programului social pentru perioada 2003 - 2004 asigura continuarea si incheierea cu cele mai bune rezultate a negocierilor pentru integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.
    Cele cinci obiective ale programului social sunt: 1. protectia sociala a familiei; 2. realizarea de locuinte cu caracter social; 3. imbunatatirea si extinderea accesului populatiei la utilitatile sociale; 4. reducerea impactului social al restructurarii economice; 5. ameliorarea starii de sanatate a populatiei.
    Aceste obiective vizeaza:
    a) protectia sociala a familiei, in special a categoriilor vulnerabile si defavorizate:
    - acordarea alocatiei de stat pentru copii;
    - acordarea alocatiei familiale complementare si a celei de sustinere pentru familiile monoparentale, de la data de 1 ianuarie 2004, diferentiat pe transe de venit si in functie de numarul copiilor;
    - asigurarea gratuita de produse lactate si de panificatie pentru copiii din clasele I - IV si din gradinitele cu program normal de 4 ore;
    - acordarea de burse unor studenti din mediul rural;
    - acordarea de burse pentru continuarea studiilor, in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale;
    - recorelarea si indexarea pensiilor;
    - dublarea pensiilor agricultorilor de la data de 1 ianuarie 2004;
    - distribuirea pentru pensionari a tichetelor de calatorie pe calea ferata, cu mijloace auto si fluviale, cu reducere de 50%;
    - acordarea pentru pensionari a biletelor de tratament subventionate de la bugetul asigurarilor sociale de stat;
    - derularea de programe nationale de sanatate, pentru ameliorarea indicatorilor mortalitatii infantile, mortalitatii materne, natalitatii, incidentei anemiei la copii, bolilor cu transmitere sexuala sau prin alte forme de transmisie (sifilis, hepatita, SIDA, tuberculoza), bolilor cardiovasculare;
    - programe cu finantare internationala;
    - diminuarea bazei impozabile pentru calculul impozitului pe venitul persoanei fizice, in functie de situatia proprie si de numarul persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului, acordarea de deduceri suplimentare pentru persoanele aflate in intretinere;
    - neimpunerea indemnizatiei de maternitate si pentru cresterea copilului, acordata conform legii;
    - actualizarea la inflatie a baremului de impunere si a sumelor fixe si recalcularea impozitului pe veniturile realizate in anul 2003;
    - neimpunerea sumelor reprezentand burse primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;
    - deductibilitatea din venitul anual global a contributiilor la schemele facultative de pensii ocupationale, in limita echivalentului in lei a 200 euro pe an;
    b) ameliorarea conditiilor de viata si de locuire:
    - asigurarea populatiei cu energie electrica, termica si gaze naturale, precum si cu produse agroalimentare in perioada toamna - iarna;
    - acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintelor pe timp de iarna, diferentiat in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie;
    - realizarea de locuinte sociale, de locuinte pentru tineri destinate inchirierii;
    - atribuirea de terenuri pentru tineri, in vederea construirii de locuinte;
    - racordarea de noi familii la sisteme centralizate de alimentare cu apa potabila;
    - reabilitarea locuintei de domiciliu, sustinuta prin deducerea din venitul anual global a unei sume in limita a 15 milioane lei anual;
    - deductibilitatea din venitul anual global a primelor de asigurare pentru locuinta de domiciliu, in limita echivalentului in lei a 200 euro pe an;
    - scutiri la plata impozitului pe cladiri, impozitului pe teren, a taxei pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora in cazul persoanelor invalide de gradul I si II;
    - acordarea de competente consiliilor locale in vederea scutirii la plata impozitelor pe cladiri si impozitului pe teren sau reducerea acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim pe economie ori constau in exclusivitate din ajutor social si/sau pensie de asistenta sociala;
    - scutirea de la plata impozitului pe cladiri, pe toata perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitare termica, precum si de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica, in cazul persoanelor fizice care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate;
    c) imbunatatirea conditiilor sociale in contextul restructurarii economice:
    - cresterea in termeni reali a salariilor nete in anul 2004;
    - crearea de noi locuri de munca, prin stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor, prin acordarea de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau prin masuri active de stimulare a mobilitatii fortei de munca;
    - acordarea de credite si stimulente financiare pentru dezvoltarea de noi afaceri si extinderea celor existente;
    - organizarea burselor locurilor de munca;
    - acordarea a 2 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv;
    d) sustinerea actiunilor si factorilor care determina coeziunea sociala:
    - cresterea calitatii serviciilor oferite copiilor si parintilor acestora, astfel incat acestea sa raspunda mai bine nevoilor specifice;
    - crearea de centre medico-sociale si de adaposturi pentru nevoile persoanelor aflate in situatie de risc: persoane cu nevoi speciale, persoane fara adapost si victime ale violentei in familie;
    - cresterea accesului la asistenta medicala pentru segmentele de populatie defavorizate;
    - cresterea ponderii interventiilor preventive, a asistentei medicale primare si ambulatorii de specialitate;
    - indexarea venitului minim lunar garantat;
    - deductibilitatea din venitul anual global a contributiilor pentru asigurarile private de sanatate, in limita echivalentului in lei a 200 euro pe an;
    - reducerea cotei de taxa pe valoarea adaugata pentru medicamente de la 19% la 9% incepand cu data de 1 ianuarie 2004;
    - integrarea in munca a persoanelor cu nevoi speciale si implementarea planurilor individuale ale acestora;
    - finantarea unor lucrari de intretinere, constructie si reparatie la cladirile institutiilor de asistenta sociala in perioada 2003 - 2004;
    e) corelarea permanenta a politicilor economice cu cele sociale, in vederea realizarii unor progrese armonizate cu prevederile Agendei pentru politica sociala, adoptata de Consiliul European la reuniunea din decembrie 2000 de la Nisa. Prin indeplinirea masurilor prevazute in Programul social pentru perioada 2003 - 2004, se vor ameliora indicatorii structurali de coeziune si de calitate a angajarii fortei de munca.
    Guvernul este preocupat ca politica sociala promovata sa fie durabila, viabila si in acord cu cerintele unor categorii largi ale populatiei, astfel incat sa se coreleze cu realizarile reformei economice. Programul social pentru perioada 2003 - 2004 raspunde acestor cerinte.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    PLANUL DE ACTIUNI PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL IN PERIOADA 2003 - 2004

    OBIECTIVUL 1: PROTECTIA SOCIALA A FAMILIEI

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |                         Actiunea                                       |
|act. |                                                                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Autoritatea   |Autoritatea   | Termenul   | Stadiul    |    Evaluarea   |
|     |responsabila  |colaboratoare |            | realizarii |    actiunii    |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
| 1.1.| Asigurarea gratuita de produse lactate si de panificatie pentru copiii |
|     | din clasele I - IV si din gradinitele cu program normal de 4 ore, in   |
|     | anul scolar 2003 - 2004.                                               |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2004        |            |Numar de        |
|     |Educatiei,    |Finantelor    |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Cercetarii si |Publice       |lunara      |            |Suma cheltuita  |
|     |Tineretului;  |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Administratiei|              |            |            |                |
|     |si Internelor |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
| 1.2.| Acordarea alocatiilor pentru familiile cu copii: alocatia de stat      |
|     | pentru copii si alocatia familiala complementara, a doua prestatie     |
|     | acordandu-se familiilor de la 01.01.2004, diferentiat pe transe de     |
|     | venit si in functie de numarul copiilor;                               |
|     | Numarul estimat de beneficiari ai acestor alocatii este de             |
|     | cca. 1.104.000 familii cu copii, pentru care se preconizeaza un efort  |
|     | bugetar de 4.897,1 mld. lei, pentru anul 2004.                         |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2004        |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |Finantelor    |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |Publice       |trimestriala|            |Suma cheltuita  |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei;     |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Educatiei,    |              |            |            |                |
|     |Cercetarii si |              |            |            |                |
|     |Tineretului   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
| 1.3.| Indexarea venitului minim lunar garantat, in functie de care se acorda |
|     | ajutorul social, diferentiat in raport cu numarul de persoane pe o     |
|     | familie.                                                               |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2004        |            |Suma cheltuita  |
|     |Muncii,       |Finantelor    |Raportare   |            |Numar           |
|     |Solidaritatii |Publice       |lunara      |            |beneficiari:    |
|     |Sociale si    |              |            |            |familii,        |
|     |Familiei      |              |            |            |persoane        |
|     |              |              |            |            |singure.        |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
| 1.4.| Indexarea trimestriala a pensiilor, in functie de rata inflatiei.      |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2004        |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |Apararii      |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |Nationale;    |trimestriala|            |Suma cheltuita  |
|     |Sociale si    |Ministerul    |            |            |                |
|     |Familiei;     |Administratiei|            |            |                |
|     |Casa Nationala|si Internelor,|            |            |                |
|     |de Pensii si  |Ministerul    |            |            |                |
|     |Alte Drepturi |Finantelor    |            |            |                |
|     |de Asigurari  |Publice       |            |            |                |
|     |Sociale       |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
| 1.5.| Continuarea procesului de recorelare a pensiilor.                      |
|     | Posibili beneficiari: aproximativ 2,6 mil.                             |
|     | Efort bugetar: aproximativ 5.167 mld. lei.                             |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Casa Nationala|Ianuarie    |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |de Pensii si  |2004        |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |Alte Drepturi |Iunie 2004  |            |Suma cheltuita  |
|     |Sociale si    |de Asigurari  |            |            |                |
|     |Familiei      |Sociale       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
| 1.6.| Cresterea in termeni reali a pensiilor agricultorilor cu pana la 100%  |
|     | fata de luna decembrie 2000. Dublarea pensiilor agricultorilor se      |
|     | realizeaza incepand cu 1 ianuarie 2004, cu un efort financiar de       |
|     | 7.000 mld. lei. Vor beneficia cca. 1,1 mil. persoane.                  |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Casa Nationala|Sem. I 2004 |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |de Pensii si  |            |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |Alte Drepturi |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Sociale si    |de Asigurari  |            |            |                |
|     |Familiei      |Sociale       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
| 1.7.| Distribuirea pentru pensionari a tichetelor de calatorie pe calea      |
|     | ferata, cu mijloace auto si fluviale, cu reducere de 50% .             |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2004        |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |Transporturi- |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |lor,          |trimestriala|            |Suma cheltuita  |
|     |Sociale si    |Constructiilor|            |            |                |
|     |Familiei      |si Turismului |            |            |                |
|     |Casa Nationala|              |            |            |                |
|     |de Pensii si  |              |            |            |                |
|     |Alte Drepturi |              |            |            |                |
|     |de Asigurari  |              |            |            |                |
|     |Sociale       |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
| 1.8.| Acordarea pentru pensionari a biletelor de tratament subventionate de  |
|     | la bugetul asigurarilor sociale de stat.                               |
|     | Numar beneficiari: 380.000                                             |
|     | Efort bugetar: 2.714,5 mld. lei                                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Casa Nationala|2004        |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |de Pensii si  |            |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |Alte Drepturi |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Sociale si    |de Asigurari  |            |            |                |
|     |Familiei      |Sociale       |            |            |                |
|     |Casa Nationala|              |            |            |                |
|     |de Pensii si  |              |            |            |                |
|     |Alte Drepturi |              |            |            |                |
|     |de Asigurari  |              |            |            |                |
|     |Sociale       |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
| 1.9.| Acordarea de ajutoare anuale pentru veteranii de razboi in vederea     |
|     | acoperirii unei parti din costul chiriei, energiei electrice si        |
|     | termice, pentru nevoi casnice.                                         |
|     | Beneficiari: cca. 190.000                                              |
|     | Efort bugetar: aproximativ 61 mld. lei                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |Apararii      |2003        |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |Nationale;    |Decembrie   |            |Suma cheltuita  |
|     |Sociale si    |Ministerul    |2004        |            |                |
|     |Familiei      |Administratiei|            |            |                |
|     |Casa Nationala|si Internelor |            |            |                |
|     |de Pensii si  |              |            |            |                |
|     |Alte Drepturi |              |            |            |                |
|     |de Asigurari  |              |            |            |                |
|     |Sociale       |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.10.| Implementarea planurilor individuale pentru persoanele cu handicap.    |
|     | 20% din persoanele cu handicap din institutii; 100% din persoanele cu  |
|     | handicap de pe listele de asteptare; 50% din persoanele cu handicap din|
|     | familie; 100% din tinerii (peste 18 ani) cu handicap din institutii.   |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |31.12.2004  |            |Numar de planuri|
|     |Muncii,       |judetene,     |            |            |individuale     |
|     |Solidaritatii |consiliile    |            |            |implementate    |
|     |Sociale si    |locale ale    |            |            |                |
|     |Familiei      |sectoarelor   |            |            |                |
|     |Autoritatea   |municipiului  |            |            |                |
|     |Nationala     |Bucuresti si  |            |            |                |
|     |pentru        |Serviciile    |            |            |                |
|     |Persoane cu   |Publice de    |            |            |                |
|     |Handicap      |Asistenta     |            |            |                |
|     |              |Sociala       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.11.| Finalizarea programului vizand restructurarea a 4 institutii           |
|     | rezidentiale, 1 centru total inchis, 3 centre in proceduri de          |
|     | inchidere.                                                             |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |31.12.2004  |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |judetene,     |            |            |institutii      |
|     |Solidaritatii |consiliile    |            |            |restructurate   |
|     |Sociale si    |locale ale    |            |            |Numar de        |
|     |Familiei      |sectoarelor   |            |            |persoane        |
|     |Autoritatea   |municipiului  |            |            |integrate social|
|     |Nationala     |Bucuresti si  |            |            |                |
|     |pentru        |Serviciile    |            |            |                |
|     |Persoane cu   |Publice de    |            |            |                |
|     |Handicap      |Asistenta     |            |            |                |
|     |              |Sociala       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.12.| Crearea de servicii comunitare adecvate si disponibile, in fiecare     |
|     | judet si sector al municipiului Bucuresti.                             |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |31.12.2004  |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |judetene,     |            |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |consiliile    |            |            |Numar si tip de |
|     |Sociale si    |locale ale    |            |            |servicii        |
|     |Familiei      |sectoarelor   |            |            |comunitare      |
|     |Autoritatea   |municipiului  |            |            |Numar de locuri |
|     |Nationala     |Bucuresti si  |            |            |de munca        |
|     |pentru        |Serviciile    |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Persoane cu   |Publice de    |            |            |                |
|     |Handicap      |Asistenta     |            |            |                |
|     |              |Sociala       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.13.| Implementarea modelului de depistare precoce a persoanelor susceptibile|
|     | de a intra in sistemul de protectie specifica, 10 judete pilot/sectoare|
|     | ale municipiului Bucuresti.                                            |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |31.12.2004  |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |judetene,     |            |            |persoane        |
|     |Solidaritatii |consiliile    |            |            |depistate       |
|     |Sociale si    |locale ale    |            |            |                |
|     |Familiei      |sectoarelor   |            |            |                |
|     |Autoritatea   |municipiului  |            |            |                |
|     |Nationala     |Bucuresti si  |            |            |                |
|     |pentru        |Serviciile    |            |            |                |
|     |Persoane cu   |Publice de    |            |            |                |
|     |Handicap      |Asistenta     |            |            |                |
|     |              |Sociala       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.14.| Infiintarea centrelor de suport comunitar si realizarea retelelor      |
|     | locale de sprijin comunitar;                                           |
|     | 8 judete pilot/sectoare ale municipiului Bucuresti.                    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |31.12.2004  |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |judetene,     |            |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |consiliile    |            |            |Numar de centre |
|     |Sociale si    |locale ale    |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Familiei      |sectoarelor   |            |            |                |
|     |Autoritatea   |municipiului  |            |            |                |
|     |Nationala     |Bucuresti si  |            |            |                |
|     |pentru        |Serviciile    |            |            |                |
|     |Persoane cu   |Publice de    |            |            |                |
|     |Handicap      |Asistenta     |            |            |                |
|     |              |Sociala       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.15.| Crearea de centre de criza si de facilitati de tipul "respite care"    |
|     | (capacitate 20 locuri), in fiecare judet si sector al municipiului     |
|     | Bucuresti.                                                             |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |31.12.2004  |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |judetene,     |            |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |consiliile    |            |            |Numar de centre |
|     |Sociale si    |locale ale    |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Familiei      |sectoarelor   |            |            |                |
|     |Autoritatea   |municipiului  |            |            |                |
|     |Nationala     |Bucuresti si  |            |            |                |
|     |pentru        |Serviciile    |            |            |                |
|     |Persoane cu   |Publice de    |            |            |                |
|     |Handicap      |Asistenta     |            |            |                |
|     |              |Sociala       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.16.| Asigurarea de locuri suficiente in centre de zi si de locuri de munca  |
|     | protejate; 100% din persoanele de pe listele de asteptare; 20% din     |
|     | persoanele institutionalizate.                                         |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |31.12.2004  |            |Numar de locuri |
|     |Muncii,       |judetene,     |            |            |de munca        |
|     |Solidaritatii |consiliile    |            |            |protejate       |
|     |Sociale si    |locale ale    |            |            |Numar de locuri |
|     |Familiei      |sectoarelor   |            |            |in centrele de  |
|     |Autoritatea   |municipiului  |            |            |zi              |
|     |Nationala     |Bucuresti si  |            |            |Suma cheltuita  |
|     |pentru        |Serviciile    |            |            |                |
|     |Persoane cu   |Publice de    |            |            |                |
|     |Handicap      |Asistenta     |            |            |                |
|     |              |Sociala       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.17.| Infiintarea de locuinte protejate sau de tip familial; 100% din        |
|     | persoanele de pe listele de asteptare                                  |
|     | 20% din persoanele institutionalizate.                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |31.12.2004  |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |judetene,     |            |            |locuinte        |
|     |Solidaritatii |consiliile    |            |            |protejat        |
|     |Sociale si    |locale ale    |            |            |Numar de        |
|     |Familiei      |sectoarelor   |            |            |beneficiari     |
|     |Autoritatea   |municipiului  |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Nationala     |Bucuresti si  |            |            |                |
|     |pentru        |Serviciile    |            |            |                |
|     |Persoane cu   |Publice de    |            |            |                |
|     |Handicap      |Asistenta     |            |            |                |
|     |              |Sociala       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.18.| Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatilor de terapie  |
|     | ocupationala prin arta si/sau sport; 50% din persoanele de pe listele  |
|     | de asteptare                                                           |
|     | 20% din persoanele institutionalizate.                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |31.12.2004  |            |Suma cheltuita  |
|     |Muncii,       |judetene,     |            |            |Numar de        |
|     |Solidaritatii |consiliile    |            |            |beneficiari     |
|     |Sociale si    |locale ale    |            |            |Tipuri de       |
|     |Familiei      |sectoarelor   |            |            |activitati      |
|     |Autoritatea   |municipiului  |            |            |                |
|     |Nationala     |Bucuresti si  |            |            |                |
|     |pentru        |Serviciile    |            |            |                |
|     |Persoane cu   |Publice de    |            |            |                |
|     |Handicap      |Asistenta     |            |            |                |
|     |              |Sociala       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.19.| Cel putin 5.000 de copii vor beneficia de conditii mai bune de crestere|
|     | si educare, prin desfiintarea altor 50 de institutii de tip vechi.     |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Decembrie   |Estimarile  |Numar de        |
|     |Muncii,       |              |2004        |au fost     |institutii      |
|     |Solidaritatii |              |            |facute avand|desfiintate     |
|     |Sociale si    |              |            |in vedere   |Numar de        |
|     |Familiei      |              |            |obiectivele |beneficiari     |
|     |Autoritatea   |              |            |programelor |Suma cheltuita  |
|     |Nationala     |              |            |aflate in   |pe sursa de     |
|     |pentru        |              |            |curs de     |finantare       |
|     |Protectia     |              |            |derulare    |                |
|     |Copilului si  |              |            |(Phare 2001,|                |
|     |Adoptie;      |              |            |Programul   |                |
|     |              |              |            |finantat de |                |
|     |Consiliile    |              |            |BDCE si     |                |
|     |judetene      |              |            |Programul   |                |
|     |              |              |            |ChildNet),  |                |
|     |              |              |            |precum si   |                |
|     |              |              |            |cele care   |                |
|     |              |              |            |urmeaza a fi|                |
|     |              |              |            |contractate |                |
|     |              |              |            |(Programe de|                |
|     |              |              |            |interes     |                |
|     |              |              |            |national)   |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.20.| Cresterea calitatii serviciilor oferite copiilor si parintilor         |
|     | acestora, astfel incat acestea sa raspunda mai bine nevoilor lor, in   |
|     | special prin dezvoltarea sistemului de licentiere si inspectie.        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |Este in curs|Numar de        |
|     |Muncii,       |              |            |de          |institutii      |
|     |Solidaritatii |              |            |desfasurare |licentiate      |
|     |Sociale si    |              |            |procesul de |Numar de        |
|     |Familiei      |              |            |elaborare a |beneficiari     |
|     |Autoritatea   |              |            |standardelor|Suma cheltuita  |
|     |Nationala     |              |            |minime      |                |
|     |pentru        |              |            |pentru      |                |
|     |Protectia     |              |            |servicii si |                |
|     |Copilului si  |              |            |a fost      |                |
|     |Adoptie;      |              |            |initiat un  |                |
|     |              |              |            |proiect     |                |
|     |Consiliile    |              |            |pilot pentru|                |
|     |judetene      |              |            |inspectia   |                |
|     |              |              |            |serviciilor |                |
|     |              |              |            |de protectie|                |
|     |              |              |            |a copilului.|                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.21.| Asigurarea de cazarmament, echipament pentru dotare initiala si        |
|     | inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite  |
|     | si materiale cultural-sportive, precum si de sume de bani pentru nevoi |
|     | personale tuturor copiilor protejati in institutii si de catre         |
|     | asistenti maternali profesionisti si mamelor din centrele maternale,   |
|     | incepand cu luna ianuarie 2004. Copiii si mamele din centrele maternale|
|     | vor beneficia la iesirea din sistemul de protectie a copilului de o    |
|     | indemnizatie care se acorda o singura data, egala cu valoarea          |
|     | salariului de baza minim brut pe tara.                                 |
|     | Efortul bugetar in 2004 este estimat la cel putin 400 miliarde lei.    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |Drepturile  |Numar de        |
|     |Muncii,       |              |            |sunt        |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |              |            |reglementate|Suma cheltuita  |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|     |Autoritatea   |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Protectia     |              |            |            |                |
|     |Copilului si  |              |            |            |                |
|     |Adoptie;      |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Consiliul     |              |            |            |                |
|     |judetean      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.22.| Asigurarea rechizitelor scolare gratuite pentru elevii care provin din |
|     | familiile cu venituri reduse.                                          |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2003 - 2004 |            |Numar de        |
|     |Educatiei,    |              |            |            |beneficiari     |
|     |Cercetarii si |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Tineretului   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.23.| Programul de reabilitare a scolilor si caminelor.                      |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2003 - 2004 |            |Numar de scoli  |
|     |Educatiei,    |              |            |            |reabilitate     |
|     |Cercetarii si |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Tineretului   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.24.| Asigurarea de tabere scolare pentru elevi si studenti.                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2003 - 2004 |            |Numar de        |
|     |Educatiei,    |              |            |            |beneficiari     |
|     |Cercetarii si |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Tineretului   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.25.| Acordarea de burse pentru continuarea studiilor in vederea prevenirii  |
|     | si combaterii marginalizarii sociale.                                  |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2003 - 2004 |            |Numar de        |
|     |Educatiei,    |Muncii,       |            |            |beneficiari     |
|     |Cercetarii si |Solidaritatii |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Tineretului   |Sociale si    |            |            |                |
|     |              |Familiei      |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.26.| Acordarea de burse unor studenti din mediul rural.                     |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2003 - 2004 |            |Numar de        |
|     |Educatiei,    |              |            |            |beneficiari     |
|     |Cercetarii si |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Tineretului   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.27.| Subventionarea locurilor din caminele pentru studenti.                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2003 - 2004 |            |Numar de        |
|     |Educatiei,    |              |            |            |beneficiari     |
|     |Cercetarii si |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Tineretului   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.28.| Acordarea de burse pentru alfabetizare in vederea prevenirii si        |
|     | combaterii marginalizarii sociale.                                     |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2003 - 2004 |            |Numar de        |
|     |Educatiei,    |Muncii,       |            |            |beneficiari     |
|     |Cercetarii si |Solidaritatii |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Tineretului   |Sociale si    |            |            |                |
|     |              |Familiei      |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.29.| Crearea si modernizarea de centre sociale, prin investitii in servicii |
|     | sociale.                                                               |
|     | 387,722 miliarde ROL                                                   |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Agentii de    |31.12.2004  |            |Valoare         |
|     |Integrarii    |Dezvoltare    |            |            |investitii      |
|     |Europene      |Regionala     |            |            |sociale         |
|     |              |(ADR) 1-8     |            |            |Numar de centre |
|     |              |Ministerul    |            |            |sociale noi     |
|     |              |Muncii,       |            |            |Numar de centre |
|     |              |Solidaritatii |            |            |sociale         |
|     |              |Sociale si    |            |            |modernizate     |
|     |              |Familiei      |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |persoane care   |
|     |              |              |            |            |beneficiaza     |
|     |              |              |            |            |direct de       |
|     |              |              |            |            |asistenta       |
|     |              |              |            |            |sociala         |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.30.| Crearea de centre sociale si centre de urgenta prin schema de granturi |
|     | pentru servicii sociale                                                |
|     | (Phare 2001)                                                           |
|     |                                                                        |
|     | 14,67 milioane EURO                                                    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |(ADR) 1-7     |2004        |            |Valoare         |
|     |Integrarii    |Ministerul    |(cu         |            |investitii      |
|     |Europene      |Muncii,       |continuare  |            |sociale         |
|     |              |Solidaritatii |in 2005)    |            |Numar de centre |
|     |              |Sociale si    |Raportare   |            |sociale         |
|     |              |Familiei      |trimestriala|            |Numar de centre |
|     |              |              |            |            |de urgenta      |
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |persoane care   |
|     |              |              |            |            |beneficiaza     |
|     |              |              |            |            |direct de       |
|     |              |              |            |            |asistenta       |
|     |              |              |            |            |sociala         |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.31.| Reabilitarea si dotarea scolilor din invatamantul profesional si tehnic|
|     | (Phare 2001)                                                           |
|     |                                                                        |
|     | 21,33 milioane EURO                                                    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |ADR 1-8       |2004        |            |Valoare proiecte|
|     |Integrarii    |              |(cu         |            |de reabilitare  |
|     |Europene      |              |continuare  |            |si dotare scoli |
|     |              |              |in 2005)    |            |Volum de lucrari|
|     |              |              |Raportare   |            |executate (in   |
|     |              |              |trimestriala|            |unitati fizice) |
|     |              |              |            |            |Numar de scoli  |
|     |              |              |            |            |reabilitate     |
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |calculatoare    |
|     |              |              |            |            |instalate       |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.32.| Dezvoltarea infrastructurii cu caracter social (Banca Mondiala - 3 mil.|
|     | USD si DFID - 75.000 Lire sterline)                                    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |31.12.2004  |            |Valoarea        |
|     |Muncii,       |judetene      |            |            |investitiilor   |
|     |Solidaritatii |Consiliile    |            |            |sociale         |
|     |Sociale si    |locale        |            |            |Numar de noi    |
|     |Familiei      |              |            |            |servicii sociale|
|     |              |              |            |            |dezvoltate      |
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |persoane care   |
|     |              |              |            |            |beneficiaza     |
|     |              |              |            |            |direct de       |
|     |              |              |            |            |serviciile      |
|     |              |              |            |            |sociale         |
|     |              |              |            |            |dezvoltate      |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.33.| Formarea personalului din sistemul national de asistenta sociala       |
|     | (Phare 2001 - se estimeaza formarea a 6000 de persoane care lucreaza in|
|     | cadrul serviciilor publice de asistenta sociala de la nivel local.     |
|     | Suma alocata 1,3 milioane EURO)                                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |Trim. IV    |            |Numarul de      |
|     |Muncii,       |judetene      |2004        |            |persoane care   |
|     |Solidaritatii |Consiliile    |            |            |lucreaza in     |
|     |Sociale si    |locale        |            |            |reteaua de      |
|     |Familiei      |              |            |            |asistenta       |
|     |              |              |            |            |sociala locala  |
|     |              |              |            |            |formate         |
|     |              |              |            |            |Numar de module |
|     |              |              |            |            |de formare      |
|     |              |              |            |            |realizate       |
|     |              |              |            |            |Numar de sesiuni|
|     |              |              |            |            |de formare      |
|     |              |              |            |            |organizate      |
|     |              |              |            |            |Suma cheltuita  |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.34.| Realizarea unei strategii de comunicare in asistenta sociala           |
|     | (Phare 2001 - rezultatele asteptate sunt:               |
|     | - formarea unui numar de 50 de persoane in comunicare;                 |
|     | - 5.000.000 de pliante;                                                |
|     | - 600.000 brosuri;                                                     |
|     | - 6.000 postere;                                                       |
|     | - organizarea la nivel local de intalniri si dezbateri publice intre   |
|     | actorii implicati in domeniu                                           |
|     | Valoarea estimata este de 1,5 milioane EURO)                           |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliile    |Trim. IV    |            |Numarul de      |
|     |Muncii,       |judetene      |2004        |            |materiale de    |
|     |Solidaritatii |Consiliile    |            |            |informare       |
|     |Sociale si    |locale        |            |            |realizate       |
|     |Familiei      |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |persoane formate|
|     |              |              |            |            |in comunicare   |
|     |              |              |            |            |Numarul de      |
|     |              |              |            |            |intalniri zonale|
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |participanti la |
|     |              |              |            |            |dezbateri       |
|     |              |              |            |            |Suma cheltuita  |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|1.35.| Realizarea sistemului informatic de gestiune a prestatiilor sociale -  |
|     | prima faza ce consta in analiza de sistem si proiectarea cerintelor    |
|     | pentru soft si hard in viziunea noului sistem propus.                  |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |31.12.2004  |            |Suma cheltuita  |
|     |Muncii,       |              |            |            |                |
|     |Solidaritatii |              |            |            |                |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|

    OBIECTIVUL 2: REALIZAREA DE LOCUINTE CU CARACTER SOCIAL

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |                                  Actiunea                              |
|act. |                                                                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Autoritatea   |Autoritatea   |  Termenul  | Stadiul    |    Evaluarea   |
|     |responsabila  |colaboratoare |            | realizarii |    actiunii    |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|2.1. | Programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate          |
|     | inchirierii, cu finantare de la bugetul de stat si din creditul extern |
|     | acordat de BDCE                                                        |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2004        |            |Numar de        |
|     |Transporturi- |Finantelor    |            |            |apartamente     |
|     |lor,          |Publice       |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Constructiilor|              |            |            |                |
|     |si Turismului;|              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala a   |              |            |            |                |
|     |Locuintelor   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|2.2. | Programul de constructii de locuinte sociale realizat conform          |
|     | prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu finantare de la bugetul  |
|     | de stat, in completarea sumelor alocate de la bugetele locale.         |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2004        |            |Numar de        |
|     |Transporturi- |Finantelor    |            |            |apartamente     |
|     |lor,          |Publice       |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Constructiilor|              |            |            |                |
|     |si Turismului;|              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala a   |              |            |            |                |
|     |Locuintelor;  |              |            |            |                |
|     |Consilii      |              |            |            |                |
|     |Locale        |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|2.3. | Programul de constructii de locuinte sociale realizate din credit      |
|     | extern, cu finantare din creditul extern contractat conform            |
|     | Hotararii Guvernului nr. 687/1997                                      |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2004        |            |Numar de        |
|     |Transporturi- |Finantelor    |            |            |apartamente     |
|     |lor,          |Publice       |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Constructiilor|              |            |            |                |
|     |si Turismului;|              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala a   |              |            |            |                |
|     |Locuintelor   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|2.4. | Atribuirea de terenuri in proprietate pentru construirea de locuinte si|
|     | anexe gospodaresti de catre tinerii din mediul rural, conform          |
|     | Legii nr. 646/2002                                                     |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2004        |            |Numar           |
|     |Administratiei|              |            |            |beneficiari     |
|     |si Internelor;|              |            |            |Suprafata       |
|     |Consilii      |              |            |            |atribuita/      |
|     |locale        |              |            |            |beneficiar      |
|     |Consilii      |              |            |            |Suprafata totala|
|     |judetene      |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Agriculturii, |              |            |            |                |
|     |Padurilor,    |              |            |            |                |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|2.5. | Atribuirea de terenuri din domeniul privat al unitatilor               |
|     | administrativ-teritoriale pentru construirea de catre tineri a         |
|     | locuintelor proprietate personala, conform Legii nr. 15/2003           |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2004        |            |Numar           |
|     |Administratiei|              |            |            |beneficiari     |
|     |si Internelor |              |            |            |Suprafata       |
|     |              |              |            |            |atribuita/      |
|     |              |              |            |            |beneficiar      |
|     |              |              |            |            |Suprafata totala|
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|2.6. | Finantarea unor lucrari pentru amenajare, modernizare - 6 unitati de   |
|     | asistenta sociala pentru persoane varstnice.                           |
|     | - camine pentru persoane varstnice, centre de zi, centre de ingrijire  |
|     | si asistenta                                                           |
|     | Estimarile au fost facute avand in vedere termenele de finalizare a    |
|     | lucrarilor prevazute in contractele de executie incheiate              |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consilii      |Dec. 2004   |            |85.203 mil. lei |
|     |Muncii,       |locale sau    |            |            |                |
|     |Solidaritatii |Consilii      |            |            |                |
|     |Sociale si    |judetene      |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|2.7. | Finantarea unor lucrari de constructii cantine de ajutor social - 2    |
|     | unitati                                                                |
|     | Estimarile au fost facute avand in vedere termenele de finalizare a    |
|     | lucrarilor prevazute in contractele de executie incheiate              |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consilii      |Dec. 2003   |            |3.437 mil. lei  |
|     |Muncii,       |locale        |            |            |                |
|     |Solidaritatii |              |            |            |                |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|2.8. | Finantarea unor lucrari de reparatii si amenajare la unitatile         |
|     | medico-sociale.                                                        |
|     | Finantarea se va asigura in limita fondurilor alocate in bugetul de    |
|     | stat cu aceasta destinatie si potrivit aprobarii prin Hotararile de    |
|     | Guvern initiate de MMSSF                                               |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consilii      |permanent   |            |                |
|     |Muncii,       |locale        |            |            |                |
|     |Solidaritatii |              |            |            |                |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|2.9. | Continuarea finantarii unor lucrari de reparatii, amenajari si         |
|     | modernizari la institutii publice: scoli - 9 unitati, gradinite pentru |
|     | copii - 3 unitati, biserici - 6 unitati, drumuri - 2 unitati.          |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |permanent   |            |                |
|     |Muncii,       |              |            |            |                |
|     |Solidaritatii |              |            |            |                |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|

    OBIECTIVUL 3: IMBUNATATIREA SI EXTINDEREA ACCESULUI POPULATIEI LA UTILITATILE SOCIALE

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |                         Actiunea                                       |
|act. |                                                                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Autoritatea   |Autoritatea   | Termenul   | Stadiul    |    Evaluarea   |
|     |responsabila  |colaboratoare |            | realizarii |    actiunii    |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.1. | Acordarea pentru intreaga populatie a subventiei rezultate din         |
|     | diferentele de pret pe Gcal. la centralele termice si pretul national  |
|     | de referinta.                                                          |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Autoritatile  |Ministerul    |Permanent   |            |Suma cheltuita  |
|     |Administratiei|Finantelor    |            |            |                |
|     |Publice       |Publice       |            |            |                |
|     |locale;       |              |            |            |                |
|     |Consilii      |              |            |            |                |
|     |Judetene      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.2. | Acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintelor pe timp de iarna   |
|     | (nov. 2003 - martie 2004), diferentiat in functie de venitul mediu net |
|     | lunar pe membru de familie, prin cuprinderea in bugetul de stat si in  |
|     | bugetele locale a sumelor necesare transferului catre furnizorii de    |
|     | servicii.                                                              |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Administratia |2004        |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |publica       |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Solidaritatii |locala;       |trimestriala|            |Suma cheltuita  |
|     |Sociale si    |Ministerul    |            |            |                |
|     |Familiei      |Administratiei|            |            |                |
|     |              |si Internelor |            |            |                |
|     |              |Consilii      |            |            |                |
|     |              |judetene;     |            |            |                |
|     |              |Ministerul    |            |            |                |
|     |              |Finantelor    |            |            |                |
|     |              |Publice       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.3. | Imbunatatirea sistemului de incalzire a populatiei, prin asigurarea    |
|     | stocurilor necesare de combustibili in iarna 2003 - 2004, precum si    |
|     | prin executarea reparatiilor si reviziilor programate. Surse:          |
|     | - veniturile proprii ale unitatilor pentru reparatii si revizii;       |
|     | - resursele proprii si subventiile acordate in avans potrivit legii,   |
|     | precum si credite cu garantia statului.                                |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Suma economisita|
|     |Administratiei|              |            |            |                |
|     |si Internelor;|              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Economiei si  |              |            |            |                |
|     |Comertului;   |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Autoritatile  |              |            |            |                |
|     |Administratiei|              |            |            |                |
|     |Publice Locale|              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.4. | Imbunatatirea sistemului de incalzire a populatiei, datorita reducerii |
|     | pierderilor in sistemele de transport si distributie a energiei        |
|     | termice, prin reabilitarea retelelor de transport si a punctelor       |
|     | termice.                                                               |
|     | Asigurarea pentru anul 2003 a fondurilor necesare pentru lucrarile de  |
|     | modernizare si reabilitare a centralelor din subordinea autoritatilor  |
|     | publice locale, in conformitate cu                                     |
|     | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 si                       |
|     | Hotararea Guvernului nr. 1012/2003                                     |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Autoritatile  |2003 - 2004 |            |Suma economisita|
|     |Administratiei|Administratiei|Raportare   |            |                |
|     |si Internelor |Publice Locale|trimestriala|            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.5. | Cresterea numarului de consumatori racordati la sisteme centralizate de|
|     | alimentare cu apa potabila, prin urgentarea implementarii programelor  |
|     | noi de investitii pentru extinderea, retehnologizarea, reabilitarea si |
|     | modernizarea sistemelor de alimentare cu apa in localitati urbane, pe  |
|     | baza programelor ISPA si SAMTID (cofinantate de BERD si BEI).          |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Autoritati    |Multianual  |            |Numar de        |
|     |Administratiei|publice       |            |            |beneficiari     |
|     |si Internelor;|locale;       |            |            |Sume cheltuite  |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |Ministerul    |            |            |                |
|     |Transporturi- |Integrarii    |            |            |                |
|     |lor,          |Europene      |            |            |                |
|     |Constructiilor|              |            |            |                |
|     |si Turismului;|              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Agriculturii, |              |            |            |                |
|     |Padurilor,    |              |            |            |                |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.6. | Cresterea numarului de consumatori racordati la sisteme centralizate de|
|     | alimentare cu apa potabila, prin urgentarea implementarii programelor  |
|     | noi de dezvoltare a infrastructurii rurale (SAPARD si PDR).            |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |Multianual  |            |Numar de        |
|     |Administratiei|Transporturi- |            |            |beneficiari     |
|     |si Internelor;|lor,          |            |            |Suma cheltuita  |
|     |              |Constructiilor|            |            |                |
|     |Ministerul    |si Turismului;|            |            |                |
|     |Agriculturii, |              |            |            |                |
|     |Padurilor,    |Autoritati    |            |            |                |
|     |Apelor si     |publice locale|            |            |                |
|     |Mediului;     |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Transporturi- |              |            |            |                |
|     |lor,          |              |            |            |                |
|     |Constructiilor|              |            |            |                |
|     |si Turismului |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.7. | Continuarea actiunilor privind realizarea retelei de piete de gros     |
|     | pentru legume, fructe si alte produse agroalimentare, pentru           |
|     | imbunatatirea conditiilor de comercializare, supravegherea calitatii   |
|     | produselor si transparenta preturilor practicate.                      |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Agentia       |Ministerul    |Permanent   |            |Numar de        |
|     |Nationala     |Agriculturii, |            |            |piete de gros   |
|     |pentru        |Padurilor,    |            |            |deschise        |
|     |Intreprinderi |Apelor si     |            |            |                |
|     |Mici si       |Mediului;     |            |            |                |
|     |Mijlocii si   |              |            |            |                |
|     |Cooperatie    |Ministerul    |            |            |                |
|     |              |Administratiei|            |            |                |
|     |              |si Internelor |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.8. | Acordarea de alocatii financiare nerambursabile intreprinderilor mici  |
|     | si mijlocii, destinate investitiilor fezabile din domeniul industriei  |
|     | alimentare. Proiect de sustinere a dezvoltarii IMM din industria       |
|     | alimentara.                                                            |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Agentia       |Organizatia   |2003 - 2004 |            |Numar de        |
|     |Nationala     |Natiunilor    |            |            |locuri de munca |
|     |pentru        |Unite pentru  |            |            |nou create      |
|     |Intreprinderi |Dezvoltare    |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Mici si       |Industriala   |            |            |                |
|     |Mijlocii si   |Viena         |            |            |                |
|     |Cooperatie    |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.9. | Cresterea numarului de gospodarii deservite de utilitati publice, prin |
|     | finantare nerambursabila a proiectelor locale de infrastructura mica   |
|     | (Phare 2001)                                                           |
|     | 25,33 milioane EURO                                                    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |ADR 1-7       |2004 (cu    |            |Valoare proiecte|
|     |Integrarii    |              |continuare  |            |de              |
|     |Europene      |              |in 2005)    |            |infrastructura  |
|     |              |              |Raportare   |            |implementate    |
|     |              |              |trimestriala|            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |localitati care |
|     |              |              |            |            |beneficiaza de  |
|     |              |              |            |            |proiecte de     |
|     |              |              |            |            |infrastructura  |
|     |              |              |            |            |mica            |
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |gospodarii      |
|     |              |              |            |            |deservite de noi|
|     |              |              |            |            |lucrari de      |
|     |              |              |            |            |utilitati       |
|     |              |              |            |            |publice         |
|     |              |              |            |            |Volum de lucrari|
|     |              |              |            |            |executate (in   |
|     |              |              |            |            |unitati fizice) |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.10.| Dezvoltarea infrastructurii locale si regionale prin finantare lucrari |
|     | de constructii.                                                        |
|     | (Phare 2000)                                                           |
|     | 46,7 milioane EURO                                                     |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |ADR 1-8       |2004 (cu    |            |Valoare         |
|     |Integrarii    |              |continuare  |            |proiecte de     |
|     |Europene      |              |in 2005)    |            |infrastructura  |
|     |              |              |Raportare   |            |implementate    |
|     |              |              |trimestriala|            |Volum de lucrari|
|     |              |              |            |            |executate (in   |
|     |              |              |            |            |unitati fizice) |
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |localitati care |
|     |              |              |            |            |beneficiaza de  |
|     |              |              |            |            |proiecte de     |
|     |              |              |            |            |infrastructura  |
|     |              |              |            |            |Numar de locuri |
|     |              |              |            |            |de munca        |
|     |              |              |            |            |temporare       |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.11.| Dezvoltarea infrastructurii locale si regionale prin finantare lucrari |
|     | de constructii.                                                        |
|     | (Phare 2001)                                                           |
|     | 21 milioane EURO                                                       |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |ADR 1-8       |2004 (cu    |            |Valoare         |
|     |Integrarii    |              |continuare  |            |proiecte de     |
|     |Europene      |              |in 2005)    |            |infrastructura  |
|     |              |              |Raportare   |            |implementate    |
|     |              |              |trimestriala|            |Volum de lucrari|
|     |              |              |            |            |executate (in   |
|     |              |              |            |            |unitati fizice) |
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |localitati care |
|     |              |              |            |            |beneficiaza de  |
|     |              |              |            |            |proiecte de     |
|     |              |              |            |            |infrastructura  |
|     |              |              |            |            |Numar de locuri |
|     |              |              |            |            |de munca        |
|     |              |              |            |            |temporare       |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.12.| Sprijinirea crescatorilor de animale, prin:                            |
|     | - asigurarea cu material de reproductie cu valoare zootehnica ridicata |
|     | - subventia materialului seminal utilizat la insamantarea artificiala  |
|     | (55 mld. lei)                                                          |
|     | - acordare de prime pentru femelele de reproductie si vitei, in functie|
|     | de categoria biologica (545 mld. lei)                                  |
|     | - construirea de adaposturi de vaci de lapte, achizitionarea de        |
|     | juninci, instalatii zootehnice (suma alocata 200 mld. lei).            |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Sem. I 2004 |            |Suma cheltuita  |
|     |Agriculturii, |              |            |            |Numar crescatori|
|     |Padurilor,    |              |            |            |de animale      |
|     |Apelor si     |              |            |            |beneficiari     |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.13.| Punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate  |
|     | cresterii si ingrasarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi|
|     | combinate dezafectate - continuare 2003                                |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Sem. I 2004 |            |Numar           |
|     |Agriculturii, |              |            |            |constructii     |
|     |Padurilor,    |              |            |            |                |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.14.| Acordarea de ajutor financiar pentru productia interna de seminte,     |
|     | certificata oficial, destinata pentru insamantare in campaniile        |
|     | agricole din primavara si toamna anului 2003 si din primavara          |
|     | anului 2004                                                            |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Sem. I 2004 |            |Suma cheltuita  |
|     |Agriculturii, |              |            |            |                |
|     |Padurilor,    |              |            |            |                |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.15.| Acordarea de sume ca despagubiri in cazul declararii starii de         |
|     | calamitate in agricultura                                              |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Suma cheltuita  |
|     |Agriculturii, |              |            |            |                |
|     |Padurilor,    |              |            |            |                |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.16.| Subventionarea primelor de asigurare pentru producatorii agricoli      |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Suma cheltuita  |
|     |Agriculturii, |              |            |            |                |
|     |Padurilor,    |              |            |            |                |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.17.| Suplimentarea despagubirilor acordate producatorilor agricoli in caz de|
|     | calamitate                                                             |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Suma cheltuita  |
|     |Agriculturii, |              |            |            |                |
|     |Padurilor,    |              |            |            |                |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.18.| SAPARD M 2.1 Dezvoltarea infrastructurilor rurale                      |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Numar           |
|     |Agriculturii, |              |            |            |beneficiari     |
|     |Padurilor,    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.19.| SAPARD M 2.2 Managementul resurselor de apa                            |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Numar           |
|     |Agriculturii, |              |            |            |beneficiari     |
|     |Padurilor,    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|3.20.| SAPARD M 3.1 Investitii in exploatatii agricole                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Numar           |
|     |Agriculturii, |              |            |            |beneficiari     |
|     |Padurilor,    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|

    OBIECTIVUL 4: REDUCEREA IMPACTULUI SOCIAL AL RESTRUCTURARII ECONOMICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |                                   Actiunea                             |
|act. |                                                                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Autoritatea   |Autoritatea   | Termenul   | Stadiul    |    Evaluarea   |
|     |responsabila  |colaboratoare |            | realizarii |    actiunii    |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.1. | Persoane ocupate din randul somerilor in cadrul programelor speciale,  |
|     | componente ale PNOFM - 53.055 persoane:                                |
|     | - Programul special pentru Valea Jiului, 7.125 persoane                |
|     | - Programul special Delta Dunarii, 230 persoane                        |
|     | - Programe speciale pentru 215 localitati din zone defavorizate si     |
|     | localitati cu rata inalta a somajului, 45.700 persoane                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |31.12.2004  |            |Numar persoane  |
|     |Muncii,       |              |            |            |incadrate in    |
|     |Solidaritatii |              |            |            |munca           |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.2  | Persoane ocupate in cadrul PNOFM, prin stimularea angajatorilor pentru |
|     | incadrarea in munca a somerilor - 60.000 persoane, din care:           |
|     | Incadrarea somerilor peste 45 ani, intretinatori unici de familie:     |
|     | 12.000 persoane, 304,2 mld. lei                                        |
|     | Incadrarea absolventilor institutiilor de invatamant: 13.500 persoane, |
|     | 661,9 mld. lei                                                         |
|     | Incadrarea persoanelor cu handicap: 52 mld. lei                        |
|     | Incadrarea prin incheierea de contracte de solidaritate in baza        |
|     | Legii nr. 116/2002: 3.000 persoane, 193 mld. lei                       |
|     | Incadrarea prin ocuparea temporara a somerilor in lucrari pentru       |
|     | dezvoltarea comunitatilor locale: 28.000 persoane, 802,6 mld. lei      |
|     | Incadrarea somerilor care mai au 3 ani pana la pensie: 3.000 persoane, |
|     | 99 mld. lei                                                            |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |31.12.2004  |            |Numar persoane  |
|     |Muncii,       |              |            |            |incadrate in    |
|     |Solidaritatii |              |            |            |munca           |
|     |Sociale si    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.3. | Ocuparea, in cadrul PNOFM, prin acordarea de servicii de consultanta si|
|     | asistenta pentru inceperea unei activitati independente.               |
|     | 2.000 persoane                                                         |
|     | 58,7 mld. lei                                                          |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |31.12.2004  |            |Numar persoane  |
|     |Muncii,       |              |            |            |incadrate in    |
|     |Solidaritatii |              |            |            |munca           |
|     |Sociale si    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.4. | Persoane ocupate potrivit PNOFM prin masuri active de stimulare a      |
|     | somerilor care se incadreaza inainte de expirarea perioadei pentru care|
|     | primesc indemnizatie                                                   |
|     | 80.000                                                                 |
|     | 340,2 mld. lei                                                         |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |31.12.2004  |            |Numar persoane  |
|     |Muncii,       |              |            |            |incadrate in    |
|     |Solidaritatii |              |            |            |munca           |
|     |Sociale si    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.5. | Persoane ocupate in cadrul PNOFM prin masuri active de stimulare a     |
|     | mobilitatii fortei de munca                                            |
|     | 6.000 persoane                                                         |
|     | 67,2 mld. lei                                                          |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |31.12.2004  |            |Numar persoane  |
|     |Muncii,       |              |            |            |incadrate in    |
|     |Solidaritatii |              |            |            |munca           |
|     |Sociale si    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.6. | Crearea de noi locuri de munca prin acordarea de credite IMM cu dobanda|
|     | avantajoasa (50% din dobanda de referinta a BNR in judetele cu rata    |
|     | somajului sub media pe tara, respectiv 25% in judetele cu rata         |
|     | somajului peste media pe tara) 10.000 locuri de munca din care cel     |
|     | putin 5.000 pe care vor fi incadrati someri                            |
|     | 1.000 mld. lei                                                         |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Banca         |31.12.2004  |            |Numar de locuri |
|     |Muncii,       |finantatoare  |            |            |de munca nou    |
|     |Solidaritatii |              |            |            |create          |
|     |Sociale si    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.7. | Acordarea de credite nerambursabile pentru crearea de locuri de munca  |
|     | pe care vor fi angajati in exclusivitate someri                        |
|     | 5.000 locuri de munca                                                  |
|     | 500 mld. lei                                                           |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Banca         |31.12.2004  |            |Numar de locuri |
|     |Muncii,       |finantatoare  |            |            |de munca nou    |
|     |Solidaritatii |              |            |            |create          |
|     |Sociale si    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.8. | Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca in   |
|     | vederea ocuparii:                                                      |
|     | - prin organizarea de cursuri cu incadrare la absolvire 100%           |
|     | - prin organizarea de cursuri cu incadrarea a 60% din absolventi in    |
|     | decursul a 6 luni de la absolvire                                      |
|     | 20.000 persoane formate                                                |
|     | 100 mld. lei                                                           |
|     | 16.000 persoane formate si incadrate                                   |
|     | 4.000 formate/2.400 persoane incadrate                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |      -       |31.12.2004  |            |Numar persoane  |
|     |Muncii,       |              |            |            |formate/numar   |
|     |Solidaritatii |              |            |            |persoane        |
|     |Sociale si    |              |            |            |incadrate in    |
|     |Familiei      |              |            |            |munca           |
|     |              |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.9. | Organizarea burselor locurilor de munca:                               |
|     | - pentru femei: martie 2004                                            |
|     | - bursa generala: aprilie 2004                                         |
|     | - pentru persoane de etnie rroma: mai 2004                             |
|     | - pentru studenti: mai 2004                                            |
|     | - pentru persoane cu handicap: iunie 2004                              |
|     | - pentru absolventii institutiilor de invatamant: septembrie 2004      |
|     | - in judetele afectate de disponibilizari: in cursul anului 2004 in    |
|     | functie de necesitati                                                  |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2004        |            |Rezultatele     |
|     |Muncii,       |              |            |            |organizarii     |
|     |Solidaritatii |              |            |            |burselor        |
|     |Sociale si    |              |            |            |locurilor de    |
|     |Familiei      |              |            |            |munca se vor    |
|     |              |              |            |            |regasi in       |
|     |Agentia       |              |            |            |realizarea      |
|     |Nationala     |              |            |            |indicatorilor   |
|     |pentru        |              |            |            |PNOFM           |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.10.| Organizarea echipelor, elaborarea si implementarea programelor de      |
|     | acompaniament social pentru judetele afectate de disponibilizari       |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Autoritati    |In cursul   |            |Numar de        |
|     |Muncii,       |locale        |anului 2004 |            |programe de     |
|     |Solidaritatii |Parteneri     |in functie  |            |acompaniament   |
|     |Sociale si    |sociali       |de          |            |Suma cheltuita  |
|     |Familiei      |              |necesitati  |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.11.| Certificarea calitatii serviciilor oferite de ANOFM prin care se       |
|     | urmareste:                                                             |
|     | - descentralizarea acordarii unor servicii;                            |
|     | - implicarea activa in mediul economic si social;                      |
|     | - asigurarea operativitatii serviciilor, a eficientizarii serviciilor  |
|     | astfel incat timpul de deplasare al beneficiarilor (someri si agenti   |
|     | economici) sa nu depaseasca 45 minute iar timpul de asteptare la       |
|     | agentii sa fie de maxim 15 minute;                                     |
|     | - cresterea calitatii serviciilor de formare profesionala si           |
|     | modernizarea centrelor proprii de calificare/recalificare in vederea   |
|     | autorizarii acestora in conformitate cu prevederile legislatiei privind|
|     | formarea profesionala a adultilor                                      |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |      -       |31.12.2004  |            |Indicatori PNOFM|
|     |Muncii,       |              |            |            |                |
|     |Solidaritatii |              |            |            |                |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|     |AJOFM         |              |            |            |                |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Ocuparea      |              |            |            |                |
|     |Fortei        |              |            |            |                |
|     |de Munca      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.12.| Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatilor intreprinderilor    |
|     | mici si mijlocii                                                       |
|     | 416,804 miliarde ROL                                                   |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |ADR 1 - 8     |31.12.2004  |            |Valoare ajutor  |
|     |Integrarii    |              |Raportare   |            |financiar pentru|
|     |Europene      |              |trimestriala|            |IMM-uri         |
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |intreprinderi   |
|     |              |              |            |            |nou create/     |
|     |              |              |            |            |dezvoltate      |
|     |              |              |            |            |Numar de locuri |
|     |              |              |            |            |de munca create |
|     |              |              |            |            |in mod direct   |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.13.| Finantarea nerambursabila a intreprinderilor noi, microintreprinderilor|
|     | si intreprinderilor mici si mijlocii recent infiintate (Phare 2000)    |
|     | 16,83 milioane EURO                                                    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |ADR 1 - 8     |31.12.2004  |            |Valoarea totala |
|     |Integrarii    |              |Raportare   |            |a investitiilor |
|     |Europene      |              |trimestriala|            |Valoarea        |
|     |              |              |            |            |ajutorului      |
|     |              |              |            |            |financiar       |
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |intreprinderi   |
|     |              |              |            |            |dezvoltate      |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.14.| Asistenta pentru IMM-uri (Phare 2001)                                  |
|     | 16,87 milioane EURO                                                    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |ADR 1 - 7     |31.12.2004  |            |Valoarea totala |
|     |Integrarii    |              |Raportare   |            |a investitiilor |
|     |Europene      |              |trimestriala|            |Valoarea        |
|     |              |              |            |            |ajutorului      |
|     |              |              |            |            |financiar       |
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |IMM-uri         |
|     |              |              |            |            |dezvoltate      |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.15.| Dezvoltarea resurselor umane in contextul restructurarii               |
|     | industriale (Phare 2000)                                               |
|     | 20,91 milioane EURO                                                    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |ADR 1 - 8     |31.12.2004  |            |Valoarea totala |
|     |Integrarii    |              |Raportare   |            |a investitiei in|
|     |Europene      |              |trimestriala|            |resurse umane   |
|     |              |              |            |            |Numar de someri |
|     |              |              |            |            |calificati/     |
|     |              |              |            |            |recalificati    |
|     |              |              |            |            |Numar de someri |
|     |              |              |            |            |implicati in    |
|     |              |              |            |            |masuri active de|
|     |              |              |            |            |ocupare         |
|     |              |              |            |            |Numar de        |
|     |              |              |            |            |angajati        |
|     |              |              |            |            |instruiti       |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.16.| Cresterea salariului de baza minim brut pe tara                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |Trim. I 2004|            |Suma cheltuita  |
|     |Muncii,       |Finantelor    |            |            |                |
|     |Solidaritatii |Publice       |            |            |                |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.17.| Asigurarea cresterii in termeni reali a salariilor nete, incepand cu   |
|     | 1 ianuarie 2004.                                                       |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |2004        |            |Suma cheltuita  |
|     |Muncii,       |Finantelor    |            |            |                |
|     |Solidaritatii |Publice       |            |            |                |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.18.| Acordarea in anul agricol 2003 - 2004 a unui sprijin direct de         |
|     | 2 milioane lei/ha in vederea sprijinirii producatorilor agricoli si    |
|     | pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv.             |
|     | Suma alocata: 11.600 mld. lei.                                         |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2004        |            |Numar de        |
|     |Agriculturii, |              |            |            |beneficiari     |
|     |Padurilor,    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Apelor si     |              |            |            |                |
|     |Mediului      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.19.| Crearea de noi locuri de munca prin acordarea de stimulente financiare |
|     | antreprenorilor care angajeaza disponibilizati din minerit (sau membri |
|     | ai familiei acestora). Sunt prevazute a se crea un numar de 4100 de    |
|     | locuri de munca pe baza acestui program. Suma totala alocata acestui   |
|     | program este de 2,75 mil. USD din care 1,1 mil. USD contributia        |
|     | Romaniei.                                                              |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |31.12.2004  |            |Numar de locuri |
|     |Economiei si  |              |            |            |de munca nou    |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |create          |
|     |              |              |trimestriala|            |Suma cheltuita  |
|     |Agentia       |              |            |            |                |
|     |Nationala     |              |            |            |                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Dezvoltarea si|              |            |            |                |
|     |Implementarea |              |            |            |                |
|     |Programelor de|              |            |            |                |
|     |Reconstructie |              |            |            |                |
|     |a Zonelor     |              |            |            |                |
|     |Miniere       |              |            |            |                |
|     |(ANDIPRZM)    |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.20.| Angajarea in activitati economice a persoanelor din zonele miniere prin|
|     | acordarea de microcredite pentru dezvoltarea de noi afaceri si/sau     |
|     | extinderea celor existente. Prin acest program se vor crea circa       |
|     | 1000 de noi afaceri in care vor fi angajate peste 3000 de persoane.    |
|     | Programul se deruleaza prin intermediul a doua agentii de microcredit  |
|     | CHF Romania si CDE Romania, agentii declarate castigatoare in urma     |
|     | organizarii licitatiei.                                                |
|     | Valoarea totala a programului este de 5,7 mil. USD din care 340.000 USD|
|     | contributia Guvernului Romaniei CASPIS                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |            |31.12.2004  |Numar de locuri |
|     |Economiei si  |              |            |            |de munca nou    |
|     |Comertului;   |              |            |            |create          |
|     |              |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Agentia       |              |            |Raportare   |                |
|     |Nationala     |              |            |trimestriala|                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Dezvoltarea si|              |            |            |                |
|     |Implementarea |              |            |            |                |
|     |Programelor de|              |            |            |                |
|     |Reconstructie |              |            |            |                |
|     |a Zonelor     |              |            |            |                |
|     |Miniere       |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.21.| Crearea a circa 2.800 de locuri de munca, prin sprijin acordat         |
|     | dezvoltarii infrastructurii economice a localitatilor din zonele       |
|     | miniere.                                                               |
|     | - oferirea de asistenta tehnica gratuita pentru dezvoltarea a          |
|     | circa 600 de noi afaceri care vor angaja 1.800 de persoane;            |
|     | - dezvoltarea a peste 500 de intreprinderi existente si cresterea      |
|     | numarului angajatilor acestora cu circa 1.000 de persoane;             |
|     | - sprijin in dezvoltarea a 50 de noi proiecte finantate din fonduri    |
|     | externe atrase impreuna cu autoritatile locale pentru refacerea de     |
|     | utilitati sociale;                                                     |
|     | - servicii de consultanta juridica si financiara;                      |
|     | Valoarea totala a programului este de 3,1 mil. USD din care            |
|     | 518.232 USD contributia Guvernului Romaniei                            |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |            |31.12.2004  |Numar de locuri |
|     |Economiei si  |              |            |            |de munca nou    |
|     |Comertului;   |              |            |            |create          |
|     |              |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Agentia       |              |            |Raportare   |                |
|     |Nationala     |              |            |trimestriala|                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Dezvoltarea si|              |            |            |                |
|     |Implementarea |              |            |            |                |
|     |Programelor de|              |            |            |                |
|     |Reconstructie |              |            |            |                |
|     |a Zonelor     |              |            |            |                |
|     |Miniere       |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.22.| Crearea a peste 500 de locuri de munca prin incubarea a circa 100 de   |
|     | afaceri in spatiile de afaceri amenajate in 10 incinte devenite        |
|     | disponibile in urma inchiderii minelor                                 |
|     | Centrele de afaceri vor fi la:                                         |
|     | - Leurda, judetul Gorj                                                 |
|     | - Lonea Pilier, judetul Hunedoara                                      |
|     | - Teliuc, judetul Hunedoara                                            |
|     | - Anina, judetul Caras-Severin                                         |
|     | - Moldova Noua, judetul Caras-Severin                                  |
|     | - Varzari, judetul Bihor                                               |
|     | - Nistru, judetul Maramures                                            |
|     | - Rodna, judetul Bistrita-Nasaud                                       |
|     | - Baraolt, judetul Covasna                                             |
|     | - Campulung, judetul Arges                                             |
|     | Valoarea totala a programului este de 6,8 mil. USD din care            |
|     | 1,1 mil. USD contributia Guvernului Romaniei.                          |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |            |31.12.2004  |Numar de locuri |
|     |Economiei si  |              |            |            |de munca nou    |
|     |Comertului;   |              |            |            |create          |
|     |              |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Agentia       |              |            |Raportare   |                |
|     |Nationala     |              |            |trimestriala|                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Dezvoltarea si|              |            |            |                |
|     |Implementarea |              |            |            |                |
|     |Programelor de|              |            |            |                |
|     |Reconstructie |              |            |            |                |
|     |a Zonelor     |              |            |            |                |
|     |Miniere       |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.23.| Angajarea a circa 1.500 persoane prin servicii de informare publica si |
|     | dialog social oferite in cadrul acestui program prin punere la         |
|     | dispozitia persoanelor fizice si a agentilor economici a informatiilor |
|     | privind oportunitatile de angajare corelate cu aptitudinile si         |
|     | calificarile acestora, precum si oportunitati de dezvoltare de noi     |
|     | afaceri sau a celor existente.                                         |
|     | Valoarea totala a programului este de 937.000 USD din care 156.000 USD |
|     | contributia Guvernului Romaniei.                                       |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |            |31.12.2004  |Numar de locuri |
|     |Economiei si  |              |            |            |de munca nou    |
|     |Comertului;   |              |            |            |create          |
|     |              |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Agentia       |              |            |Raportare   |                |
|     |Nationala     |              |            |trimestriala|                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Dezvoltarea si|              |            |            |                |
|     |Implementarea |              |            |            |                |
|     |Programelor de|              |            |            |                |
|     |Reconstructie |              |            |            |                |
|     |a Zonelor     |              |            |            |                |
|     |Miniere       |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.24.| Crearea de circa 200 de locuri de munca prin dezvoltarea a 70 de noi   |
|     | proiecte cu caracter social in zonele miniere, prin acordarea de       |
|     | finantari nerambursabile in cadrul <<Schemei de Dezvoltare Sociala>>.  |
|     | Programul finanteaza in sistem grant mici proiecte (maxim 5000 lire    |
|     | sterline) care rezolva probleme de sanatate, instruire, alimentare cu  |
|     | apa, refacerea fondului locativ etc.                                   |
|     | Din luna octombrie se va desfasura etapa a doua cu o valoare de        |
|     | 200.000 lire sterline, fonduri oferite de Departamentul pentru         |
|     | Dezvoltare Internationala al Guvernului Marii Britanii.                |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |            |31.03.2004  |Numar de locuri |
|     |Economiei si  |              |            |            |de munca nou    |
|     |Comertului;   |              |            |            |create          |
|     |              |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Agentia       |              |            |Raportare   |                |
|     |Nationala     |              |            |trimestriala|                |
|     |pentru        |              |            |            |                |
|     |Dezvoltarea si|              |            |            |                |
|     |Implementarea |              |            |            |                |
|     |Programelor de|              |            |            |                |
|     |Reconstructie |              |            |            |                |
|     |a Zonelor     |              |            |            |                |
|     |Miniere       |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.25.| Alimentarea cu gaze naturale a unor noi localitati prin realizarea     |
|     | conductei de transport gaze Dn 400 mm Apa - Negresti Oas - Sighetu     |
|     | Marmatiei, L = 66 km                                                   |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |30          |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Judetean      |septembrie  |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |Satu Mare si  |2004        |            |Suma cheltuita  |
|     |S.N.T.G.N.    |Baia Mare     |            |            |                |
|     |TRANSGAZ S.A. |              |Raportare   |            |                |
|     |Medias        |              |semestriala |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.26.| Alimentarea cu gaze naturale a unor noi localitati prin realizarea     |
|     | conductei de transport gaze Dn 500/400 mm Turcinesti - Motru, L = 50 km|
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |31 decembrie|            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Judetean Gorj |2004        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |si Compania   |            |            |Suma cheltuita  |
|     |S.N.T.G.N.    |Nationala     |Raportare   |            |                |
|     |TRANSGAZ S.A. |Lignitul      |semestriala |            |                |
|     |Medias        |Oltenia       |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.27.| Alimentarea cu gaze naturale a unor noi localitati prin realizarea     |
|     | conductei de transport gaze Dn 500 mm pentru alimentarea municipiului  |
|     | Oltenita, L = 70 km*                                                  |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |2004 (cu    |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Judetean Ilfov|continuare  |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |si Calarasi   |in 2005)    |            |Suma cheltuita  |
|     |S.N.T.G.N.    |              |            |            |                |
|     |TRANSGAZ S.A. |              |Raportare   |            |                |
|     |Medias        |              |semestriala |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.28.| Alimentarea cu gaze naturale a unor noi localitati prin realizarea     |
|     | conductei de transport gaze Dn 400 mm Gherla - Cluj - Huedin*        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |2004 (cu    |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Judetean Cluj |continuare  |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |in 2005)    |            |Suma cheltuita  |
|     |S.N.T.G.N.    |              |            |            |                |
|     |TRANSGAZ S.A. |              |            |            |                |
|     |Medias        |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.29.| Alimentarea cu gaze naturale a doua noi localitati in judetul Arges    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |2004        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |semestriala |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.30.| Alimentarea cu gaze naturale in localitatea Rucar, judetul Arges       |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |2004        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |semestriala |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.31.| Alimentarea cu gaze naturale a unei noi localitati in judetul Dambovita|
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |2004        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |semestriala |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.32.| Alimentarea cu gaze naturale a doua noi localitati in judetul Teleorman|
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |WIEE          |2004 (cu    |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Consiliul     |continuare  |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |Local         |in 2005)    |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |Raportare   |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |semestriala |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.33.| Alimentarea cu gaze naturale a unei noi localitati in judetul Giurgiu  |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |WIEE          |2004 (cu    |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Consiliul     |continuare  |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |Local         |in 2005)    |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |Raportare   |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |semestriala |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.34.| Alimentarea cu gaze naturale a unei noi localitati in judetul Calarasi |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |WIEE          |2004 (cu    |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Consiliul     |continuare  |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |Local         |in 2005)    |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |Raportare   |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |semestriala |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.35.| Alimentarea cu gaze naturale a doua noi localitati in judetul Valcea   |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2004 (cu    |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |continuare  |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |in 2005)    |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |Raportare   |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |semestriala |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.36.| Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Colonesti, judetul Olt      |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Iunie 2004  |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |semestriala |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |            |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.37.| Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Podari, judetul Olt         |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2004 (cu    |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |continuare  |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |in 2005)    |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |Raportare   |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |semestriala |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.38.| Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Oboga, judetul Olt          |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |2004        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |semestriala |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.39.| Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Turnu-Severin, judetul      |
|     | Mehedinti                                                              |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |2004 (cu    |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Local         |continuare  |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |in 2005)    |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |Raportare   |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |semestriala |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.40.| Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Vanatori, judetul Galati    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |2004 (cu    |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |continuare  |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |in 2005)    |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |Raportare   |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |semestriala |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.41.| Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Tulcea, judetul Tulcea      |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |INSPET        |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Consiliul     |2004        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |Local         |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |semestriala |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.42.| Alimentarea cu gaze naturale a doua noi localitati in judetul Buzau    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |2004        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |semestriala |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.43.| Dezvoltare sistem de alimentare cu gaze naturale a localitatii         |
|     | Valea Calugareasca, judetul Prahova                                    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |2004        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |semestriala |            |                |
|     |Sud S.A.      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.44.| Alimentarea cu gaze naturale a trei noi localitati in judetul Alba     |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Iunie 2004  |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |semestriala |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |            |            |                |
|     |Nord S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.45.| Alimentarea cu gaze naturale a unei localitati in judetul Satu Mare    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |Iunie 2004  |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Local         |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |semestriala |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |            |            |                |
|     |Nord S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.46.| Alimentarea cu gaze naturale a doua noi localitati in judetul Maramures|
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |Iunie 2004  |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Local         |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |semestriala |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |            |            |                |
|     |Nord S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.47.| Alimentarea cu gaze naturale a doua noi localitati in judetul          |
|     | Bistrita-Nasaud                                                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |Permanent   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Local         |            |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |            |            |                |
|     |Nord S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.48.| Alimentarea unei noi localitati in judetul Bistrita-Nasaud             |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Local         |2003        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |semestriala |            |                |
|     |Nord S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.49.| Extindere retea de gaze naturale peste medie pentru alimentare cu gaze |
|     | naturale, zona agroindustriala in localitatea Vaslui                   |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |            |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. Distrigaz|              |            |            |                |
|     |Nord S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.50.| Alimentarea cu gaze naturale a trei noi localitati in judetul Iasi     |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |Iunie 2004  |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Local         |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |semestriala |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. DISTRIGAZ|              |            |            |                |
|     |NORD S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.51.| Alimentare cu gaze naturale a unei noi localitati in judetul Mures     |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |            |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. DISTRIGAZ|              |            |            |                |
|     |NORD S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.52.| Alimentare cu gaze naturale a cartierului Cismea in municipiul Botosani|
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |2003        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. DISTRIGAZ|              |semestriala |            |                |
|     |NORD S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.53.| Alimentare cu gaze naturale a doua cartiere in municipiul Botosani     |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Iunie 2004  |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |semestriala |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. DISTRIGAZ|              |            |            |                |
|     |NORD S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.54.| Alimentare cu gaze naturale a doua cartiere din localitatea Sibiu      |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Iunie 2004  |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |semestriala |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. DISTRIGAZ|              |            |            |                |
|     |NORD S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.55.| Alimentare cu gaze naturale a doua cartiere din localitatea Timisoara  |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Iunie 2004  |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |semestriala |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. DISTRIGAZ|              |            |            |                |
|     |NORD S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.56.| Alimentare cu gaze naturale a cartierului Gheraiesti, localitatea Bacau|
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Local         |2003        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. DISTRIGAZ|              |semestriala |            |                |
|     |NORD S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.57.| Alimentare cu gaze naturale a cartierului Cetatea Fetei, localitatea   |
|     | Cluj                                                                   |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |              |2003        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. DISTRIGAZ|              |semestriala |            |                |
|     |NORD S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|4.58.| Extindere conducta de gaze naturale, localitatea Tg. Frumos - et. I    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Consiliul     |Decembrie   |            |Numar de        |
|     |Economiei si  |Local         |2003        |            |beneficiari     |
|     |Comertului;   |              |Raportare   |            |Suma cheltuita  |
|     |S.C. DISTRIGAZ|              |semestriala |            |                |
|     |NORD S.A.     |              |            |            |                |
|     |Targu Mures   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|

    OBIECTIVUL 5: AMELIORAREA STARII DE SANATATE A POPULATIEI

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |                                   Actiunea                             |
|act. |                                                                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Autoritatea   |Autoritatea   | Termenul   | Stadiul    |    Evaluarea   |
|     |responsabila  |colaboratoare |            | realizarii |    actiunii    |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.1. | Acordarea de medicamente gratuite pensionarilor cu venituri            |
|     | de pana la 1.400.000/luna, prin suplimentarea listei medicamentelor    |
|     | gratuite necesare afectiunilor cu incidenta majora asupra morbiditatii |
|     | la persoanele varstnice.                                               |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Numar de        |
|     |Sanatatii;    |              |            |            |beneficiari     |
|     |              |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Casa Nationala|              |Raportare   |            |                |
|     |de Asigurari  |              |lunara      |            |                |
|     |de Sanatate   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.2. | Derularea de programe nationale si dezvoltarea retelei serviciilor de  |
|     | sanatate, pentru ameliorarea indicatorilor mortalitatii infantile,     |
|     | mortalitatii materne, natalitatii, incidentei anemiei la copii, bolilor|
|     | cu transmisie sexuala sau prin alte forme de transmisie (sifilis,      |
|     | hepatita, SIDA, tuberculoza), bolilor cardiovasculare.                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Suma cheltuita  |
|     |Sanatatii;    |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Casa Nationala|              |Raportare   |            |                |
|     |de Asigurari  |              |lunara      |            |                |
|     |de Sanatate   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.3. | Controlul preventiv al pacientilor din localitatile de provincie si in |
|     | zonele putin accesibile, prin implicarea medicului de familie si a     |
|     | asistentului comunitar.                                                |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Casa Nationala|              |Raportare   |            |Numar de        |
|     |de Asigurari  |              |lunara      |            |beneficiari     |
|     |de Sanatate;  |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Sanatatii     |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.4. | Cresterea calitatii ingrijirilor medicale, prin dezvoltarea unor       |
|     | servicii medicale integrate (asistenta primara si de prevenire, de     |
|     | specialitate in ambulatoriu, spital, la domiciliu si de urgenta) in    |
|     | scopul realizarii unui raport corespunzator cost-eficienta.            |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Casa Nationala|2003 - 2004 |            |Suma cheltuita  |
|     |Sanatatii     |de Asigurari  |Raportare   |            |                |
|     |              |de Sanatate   |lunara      |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.5. | Imbunatatirea accesului la serviciile sociale prin:                    |
|     | - Dezvoltarea unor retele coordonate de ingrijiri medicale, sociale si |
|     | comunitare la nivel local, prin sistemul comunitar (social), moase,    |
|     | infirmiere                                                             |
|     | - Crearea de centre medico-sociale in intampinarea persoanelor aflate  |
|     | in situatie de risc: pensionari, persoane cu handicap, persoane fara   |
|     | adapost, victime ale violentei in familie, persoane cu afectiuni       |
|     | psihice etc.                                                           |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Casa Nationala|              |2003 - 2004 |            |Numar de        |
|     |de Asigurari  |              |Raportare   |            |beneficiari     |
|     |de Sanatate;  |              |trimestriala|            |Numar de locuri |
|     |              |              |            |            |de munca        |
|     |Ministerul    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Sanatatii;    |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Muncii,       |              |            |            |                |
|     |Solidaritatii |              |            |            |                |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.6. | Cresterea accesului la asistenta medicala pentru segmentele de         |
|     | populatie defavorizate: populatia din mediul rural, din segmentul      |
|     | sarac, persoanele neasigurate etc.                                     |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |Permanent   |            |Numar de        |
|     |Sanatatii;    |              |            |            |beneficiari     |
|     |              |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Casa Nationala|              |Raportare   |            |                |
|     |de Asigurari  |              |lunara      |            |                |
|     |de Sanatate   |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.7. | Cresterea accesului populatiei la medicamente prin includerea celor mai|
|     | ieftine medicamente pe lista celor compensate si gratuite.             |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Casa Nationala|              |Raportare   |            |Sume economisite|
|     |de Asigurari  |              |trimestriala|            |Numar de        |
|     |de Sanatate;  |              |            |            |beneficiari     |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Sanatatii;    |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.8. | Supravegherea medicala activa a mamei, copilului, familiilor cu risc   |
|     | social si a persoanelor fara locuinta.                                 |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Casa Nationala|              |Raportare   |            |Numar de        |
|     |de Asigurari  |              |lunara      |            |beneficiari     |
|     |de Sanatate;  |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Sanatatii     |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.9. | Dezvoltarea ingrijirilor destinate persoanelor vulnerabile la          |
|     | domiciliu, in stationare/camine de zi, prin retele sociale si in       |
|     | institutii cu paturi devenite disponibile prin reorganizarea           |
|     | teritoriala a unitatilor subordonate MSF.                              |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Casa Nationala|              |Raportare   |            |Numar de        |
|     |de Asigurari  |              |lunara      |            |beneficiari     |
|     |de Sanatate;  |              |            |            |Numar de locuri |
|     |              |              |            |            |de munca        |
|     |Ministerul    |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |Sanatatii     |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.10.| Extinderea activitatii asistentului medical comunitar cuprinzand 3     |
|     | poli: ocrotire copii, batrani si femei gravide.                        |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Casa Nationala|              |Raportare   |            |Numar de locuri |
|     |de Asigurari  |              |semestriala |            |de munca        |
|     |de Sanatate;  |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |              |              |            |            |Numar           |
|     |Ministerul    |              |            |            |beneficiari     |
|     |Sanatatii     |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.11.| Informarea populatiei prin actiuni intersectoriale (invatamant,        |
|     | agricultura, asistenta sociala) si elaborarea unei strategii nationale |
|     | in domeniul prevenirii bolilor, al promovarii sanatatii si a educatiei |
|     | sanitare.                                                              |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Casa Nationala|              |Permanent   |            |Suma cheltuita  |
|     |de Asigurari  |              |            |            |                |
|     |de Sanatate;  |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Sanatatii     |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.12.| Cresterea ponderii interventiilor preventive, asistentei medicale      |
|     | primare, asistentei ambulatorii de specialitate si ingrijitorilor la   |
|     | domiciliu prin utilizarea de stimulente financiare si instrumente de   |
|     | reglementare.                                                          |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Casa Nationala|              |Permanent   |            |Numar de        |
|     |de Asigurari  |              |            |            |beneficiari     |
|     |de Sanatate;  |              |            |            |Suma cheltuita  |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Sanatatii     |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.13.| Transformarea unor spitale si/sau sectii exterioare, neperformante, in |
|     | unitati de asistenta medico-sociala, in subordinea consiliilor         |
|     | judetene, consiliilor locale si in coordonarea MMSSF, ANPH sau MAI.    |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |Permanent   |            |Numar de unitati|
|     |Sanatatii;    |Muncii,       |            |            |Suma cheltuita  |
|     |              |Solidaritatii |            |            |                |
|     |Ministerul    |Sociale si    |            |            |                |
|     |Administratiei|Familiei;     |            |            |                |
|     |si Internelor |Casa Nationala|            |            |                |
|     |              |de Asigurari  |            |            |                |
|     |              |de Sanatate   |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.14.| Transformarea unor imobile din domeniul public al statului si          |
|     | administrarea MS in locuinte sociale.                                  |
|     | CASPIS                                                                 |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Ministerul    |Sem. II 2004|            |Numar de        |
|     |Sanatatii;    |Finantelor    |            |            |apartamente     |
|     |              |Publice       |            |            |Suma cheltuita  |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Transporturi- |              |            |            |                |
|     |lor,          |              |            |            |                |
|     |Constructiilor|              |            |            |                |
|     |si Turismului;|              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Administratiei|              |            |            |                |
|     |si Internelor;|              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Muncii,       |              |            |            |                |
|     |Solidaritatii |              |            |            |                |
|     |Sociale si    |              |            |            |                |
|     |Familiei      |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.15.| Imbunatatirea serviciilor de sanatate publica prin cresterea eficientei|
|     | programelor nationale de sanatate.                                     |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |Casa Nationala|2004 (cu    |            |Numar           |
|     |Sanatatii;    |de Asigurari  |continuare  |            |beneficiari     |
|     |              |de Sanatate   |in 2005)    |            |Suma cheltuita  |
|     |              |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|
|5.16.| Stimularea dezvoltarii sectorului medical privat.                      |
|     |________________________________________________________________________|
|     |Ministerul    |              |    2004    |            |Numar contracte |
|     |Sanatatii;    |              |            |            |                |
|     |              |              |            |            |                |
|     |Ministerul    |              |            |            |                |
|     |Administratiei|              |            |            |                |
|     |si Internelor |              |            |            |                |
|_____|______________|______________|____________|____________|________________|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    LISTA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL
                           IN PERIOADA 2003 - 2004

    OBIECTIVUL 1: PROTECTIA SOCIALA A FAMILIEI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          Tema actului normativ                          |
|crt.|_________________________________________________________________________|
|    |  Tip act   |   Autoritatea     |  Autoritatea |    Termen    |Stadiul   |
|    |  normativ  |   responsabila    |  avizatoare  |              |realizarii|
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.1 | Alocatia complementara acordata diferentiat pe transe de venit si in    |
|    | functie de numarul copiilor                                             |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Ordonanta de|Ministerul Muncii, |Ministerul    |Trim. IV 2003 | Realizat |
|    |urgenta a   |Solidaritatii      |Finantelor    |              | in avans |
|    |Guvernului  |Sociale si Familiei|Publice       |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.2 | Indexarea trimestriala a pensiilor, in functie de rata inflatiei        |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare de |Ministerul Muncii, |Ministerul    |Trim. I 2004  |          |
|    |Guvern      |Solidaritatii      |Finantelor    |Trim. II 2004 |          |
|    |            |Sociale si Familiei|Publice       |Trim. III 2004|          |
|    |            |       CNPAS       |              |Trim. IV 2004 |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.3 | Indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat pentru anul 2004  |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare de |Ministerul Muncii, |Ministerul    |Trim. IV 2004 | Realizat |
|    |Guvern      |Solidaritatii      |Finantelor    |              | in avans |
|    |            |Sociale si Familiei|Publice;      |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|    |            |                   |Ministerul    |              |          |
|    |            |                   |Justitiei     |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.4 | Continuarea procesului de recorelare a pensiilor                        |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare de |Ministerul Muncii, |Ministerul    |     2004     |          |
|    |Guvern      |Solidaritatii      |Finantelor    |              |          |
|    |            |Sociale si Familiei|Publice       |              |          |
|    |            |       CNPAS       |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.5 | Stabilirea ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul     |
|    | chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice,   |
|    | cuvenit veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi, revolutionarilor,   |
|    | precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat         |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare de |Ministerul Muncii, |Ministerul    |     2004     |          |
|    |Guvern      |Solidaritatii      |Finantelor    |              |          |
|    |            |Sociale si         |Publice       |              |          |
|    |            |Familiei;          |              |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|    |            |Ministerul Apararii|              |              |          |
|    |            |Nationale          |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.6 | Asigurarea sustenabilitatii sistemului de pensii; promovarea si         |
|    | aprobarea unui sistem alternativ de pensii:                             |
|    | - asigurarea cadrului legislativ si institutional in vederea organizarii|
|    | si functionarii sistemului de pensii ocupationale                       |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Proiect de  |Ministerul Muncii, |Ministerul    |     2004     |          |
|    |lege        |Solidaritatii      |Finantelor    |              |          |
|    |            |Sociale si Familiei|Publice;      |              |          |
|    |            |       CNPAS       |              |              |          |
|    |            |                   |Comisia de    |              |          |
|    |            |                   |Supraveghere a|              |          |
|    |            |                   |Asigurarilor  |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.7 | Asigurarea sustenabilitatii sistemului de pensii; promovarea si         |
|    | aprobarea unui sistem alternativ de pensii:                             |
|    | - asigurarea cadrului legislativ si institutional in vederea organizarii|
|    | si functionarii componentei de pensii bazata pe capitalizare cu         |
|    | contributie obligatorie, administrata privat                            |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Proiect de  |Ministerul Muncii, |Ministerul    |     2004     |          |
|    |lege        |Solidaritatii      |Finantelor    |              |          |
|    |            |Sociale si Familiei|Publice       |              |          |
|    |            |       CNPAS       |              |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.8 | Asigurarea sustenabilitatii sistemului de pensii prin utilizarea unor   |
|    | venituri provenite din privatizare pentru sustinerea sistemului public  |
|    | de pensii.                                                              |
|    | Se au in vedere prevederile Legii nr. 19/2000                           |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Proiect de  |Ministerul Muncii, |Ministerul    |     2003     |          |
|    |lege        |Solidaritatii      |Finantelor    |              |          |
|    |            |Sociale si Familiei|Publice;      |              |          |
|    |            |       CNPAS       |    APAPS     |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.9 | Asigurarea cadrului institutional pentru supravegherea si acordarea     |
|    | beneficiilor pentru accidente de munca si boli profesionale prin        |
|    | includerea in structura CNPAS.                                          |
|    | Modificarea de urgenta a Legii nr. 346/2002                             |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Ordonanta de|Ministerul Muncii, |Ministerul    |     2003     | Realizat |
|    |urgenta     |Solidaritatii      |Finantelor    |              | in avans |
|    |            |Sociale si Familiei|Publice;      |              |          |
|    |            |       CNPAS       |              |              |          |
|    |            |                   |Ministerul    |              |          |
|    |            |                   |Sanatatii     |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.10| Stabilirea standardelor minime de calitate pentru anumite tipuri de     |
|    | servicii sociale                                                        |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Ordin       |Ministerul Muncii, |              |Trim. IV 2004 |          |
|    |            |Solidaritatii      |              |              |          |
|    |            |Sociale si Familiei|              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.11| Organizarea si functionarea Comisiei de Mediere Sociala                 |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare de |Ministerul Muncii, |Ministerul    |Trim. I 2004  |          |
|    |Guvern      |Solidaritatii      |Finantelor    |              |          |
|    |            |Sociale si Familiei|Publice;      |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|    |            |                   |Ministerul    |              |          |
|    |            |                   |Justitiei     |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|1.12| Elaborarea metodologiei de acreditare si a criteriilor de evaluare      |
|    | pentru institutiile de asistenta sociala publice sau private            |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare de |Ministerul Muncii, |Ministerul    |Trim. IV 2004 |          |
|    |Guvern      |Solidaritatii      |Finantelor    |              |          |
|    |            |Sociale si Familiei|Publice;      |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|    |            |                   |Ministerul    |              |          |
|    |            |                   |Sanatatii     |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|

    OBIECTIVUL 2: REALIZAREA DE LOCUINTE CU CARACTER SOCIAL

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          Tema actului normativ                          |
|crt.|_________________________________________________________________________|
|    |  Tip act   |   Autoritatea     |  Autoritatea |    Termen    |Stadiul   |
|    |  normativ  |   responsabila    |  avizatoare  |              |realizarii|
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|2.1 | Dezvoltarea constructiei de locuinte, cu precadere a programelor        |
|    | destinate unor persoane si familii defavorizate                         |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Ordonanta de|Ministerul         |Ministerul    |Trim. IV 2004 |          |
|    |modificare a|Transporturilor,   |Finantelor    |              |          |
|    |Legii       |Constructiilor si  |Publice       |              |          |
|    |nr. 114/1996|Turismului         |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|

    OBIECTIVUL 3: IMBUNATATIREA SI EXTINDEREA ACCESULUI POPULATIEI LA UTILITATILE SOCIALE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          Tema actului normativ                          |
|crt.|_________________________________________________________________________|
|    |  Tip act   |   Autoritatea     |  Autoritatea |    Termen    |Stadiul   |
|    |  normativ  |   responsabila    |  avizatoare  |              |realizarii|
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|3.1 | Program privind asigurarea populatiei si economiei nationale cu energie |
|    | electrica, termica si gaze naturale pentru iarna 2003 - 2004            |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare de |Ministerul         |Ministerul    |    10.2003   | Realizat |
|    |Guvern      |Administratiei     |Finantelor    |              | in avans |
|    |            |si Internelor;     |Publice       |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|    |            |Ministerul         |              |              |          |
|    |            |Economiei si       |              |              |          |
|    |            |Comertului         |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|

    OBIECTIVUL 4: REDUCEREA IMPACTULUI SOCIAL AL RESTRUCTURARII ECONOMICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          Tema actului normativ                          |
|crt.|_________________________________________________________________________|
|    |  Tip act   |   Autoritatea     |  Autoritatea |    Termen    |Stadiul   |
|    |  normativ  |   responsabila    |  avizatoare  |              |realizarii|
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|4.1 | Cresterea salariului de baza minim brut pe tara                         |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare de |Ministerul Muncii, |Ministerul    |Trim. I 2004  |          |
|    |Guvern      |Solidaritatii      |Finantelor    |              |          |
|    |            |Sociale si Familiei|Publice       |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|4.2 | Modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul           |
|    | asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca - in   |
|    | scopul diversificarii masurilor active prin:                            |
|    | - stimularea incadrarii absolventilor ca urmare a stabilirii de         |
|    | subventii diferentiate in functie de nivelul studiilor absolvite        |
|    | - stimularea ocuparii persoanelor care se afla in apropierea varstei de |
|    | pensionare                                                              |
|    | - accesul studentilor la credite acordate in conditii avantajoase in    |
|    | vederea initierii unor afaceri                                          |
|    | - stimularea formarii profesionale a persoanelor din mediul rural cu    |
|    | venituri sub nivelul indemnizatiei de somaj                             |
|    | - organizarea de cursuri de formare profesionala pentru persoanele care |
|    | si-au intrerupt activitatea pentru: cresterea copiilor, satisfacerea    |
|    | stagiului militar, pensionarea din motive medicale                      |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Lege        |Ministerul Muncii, |              |Sem. I 2004   |          |
|    |            |Solidaritatii      |              |              |          |
|    |            |Sociale si Familiei|              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|

    OBIECTIVUL 5: AMELIORAREA STARII DE SANATATE A POPULATIEI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          Tema actului normativ                          |
|crt.|_________________________________________________________________________|
|    |  Tip act   |   Autoritatea     |  Autoritatea |    Termen    |Stadiul   |
|    |  normativ  |   responsabila    |  avizatoare  |              |realizarii|
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.1 | Actualizarea de catre Guvern a listelor cuprinzand medicamentele din    |
|    | Nomenclatorul de medicamente de care beneficiaza asiguratii pe baza de  |
|    | prescriptie medicala, cu si fara contributie personala                  |
|    | - in vederea suplimentarii listei medicamentelor gratuite acordate      |
|    | pensionarilor cu venituri de pana la 1.400.000 lei/luna cu cele necesare|
|    | afectiunilor cu incidenta majora asupra morbiditatii la persoanele      |
|    | varstnice                                                               |
|    | - in vederea inscrierii prioritare a medicamentelor romanesti pe lista  |
|    | medicamentelor compensate si gratuite                                   |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare de |Ministerul         |Ministerul    |     2004     |          |
|    |Guvern      |Sanatatii;         |Finantelor    |              |          |
|    |            |                   |Publice       |              |          |
|    |            |Casa Nationala de  |              |              |          |
|    |            |Asigurari de       |              |              |          |
|    |            |Sanatate           |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.2 | Imbunatatirea accesului la serviciile sociale prin crearea de centre    |
|    | medico-sociale in intampinarea persoanelor aflate in situatie de risc:  |
|    | pensionari, persoane cu handicap, persoane fara adapost, victime ale    |
|    | violentei in familie etc.                                               |
|    | CASPIS                                                                  |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare de |Ministerul         |Ministerul    |  31.12.2004  |          |
|    |Guvern      |Sanatatii;         |Finantelor    |              |          |
|    |            |                   |Publice       |              |          |
|    |            |Casa Nationala de  |              |              |          |
|    |            |Asigurari de       |              |              |          |
|    |            |Sanatate           |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.3 | Transformarea unor spitale si/sau sectii exterioare, neperformante, in  |
|    | unitati de asistenta medico-sociala, in subordinea consiliilor judetene,|
|    | consiliilor locale si in coordonarea MMSSF, ANPH sau MAI                |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarari ale|Consilii judetene  |Ministerul    |  permanent   |          |
|    |consiliilor |si/sau locale      |Sanatatii;    |              |          |
|    |judetene    |                   |              |              |          |
|    |si/sau      |                   |Ministerul    |              |          |
|    |locale      |                   |Administratiei|              |          |
|    |            |                   |si Internelor |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.4 | Transformarea unor imobile din domeniul public al statului si           |
|    | administrarea MS in locuinte sociale                                    |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarari de |Ministerul         |Ministerul    |Sem. II 2004  |          |
|    |Guvern      |Sanatatii;         |Finantelor    |              |          |
|    |            |                   |Publice;      |              |          |
|    |            |Ministerul         |              |              |          |
|    |            |Transporturilor,   |Ministerul    |              |          |
|    |            |Constructiilor si  |Muncii,       |              |          |
|    |            |Turismului;        |Solidaritatii |              |          |
|    |            |                   |Sociale si    |              |          |
|    |            |Ministerul         |Familiei      |              |          |
|    |            |Administratiei si  |              |              |          |
|    |            |Internelor         |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.5 | Cresterea ponderii interventiilor preventive, educative, asistentei     |
|    | medicale primare, asistentei ambulatorii de specialitate si             |
|    | ingrijitorilor la domiciliu prin utilizarea de stimulente financiare si |
|    | instrumente de reglementare                                             |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Ordine ale  |Ministerul         |Ministerul    | 2003 - 2004  |          |
|    |ministrului |Sanatatii;         |Educatiei,    |              |          |
|    |sanatatii   |                   |Cercetarii si |              |          |
|    |            |Casa Nationala de  |Tineretului   |              |          |
|    |            |Asigurari de       |              |              |          |
|    |            |Sanatate           |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.6 | Restructurarea sistemului public de ingrijiri de sanatate, cu accent pe |
|    | medicina primara si ambulatorie de specialitate                         |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Ordine ale  |Ministerul         |Casa Nationala| 2003 - 2004  |          |
|    |ministrului |Sanatatii          |de Asigurari  |              |          |
|    |sanatatii   |                   |de Sanatate   |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.7 | Asigurarea transparentei in alocarea si gestiunea fondurilor publice    |
|    | destinate ingrijirilor de sanatate, in scopul prevenirii si sanctionarii|
|    | actelor de coruptie                                                     |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Ordine ale  |Ministerul         |Ministerul    | 2003 - 2004  |          |
|    |ministrului |Sanatatii;         |Comunicatiei  |              |          |
|    |sanatatii   |                   |si Tehnologiei|              |          |
|    |            |Casa Nationala de  |Informatiei;  |              |          |
|    |            |Asigurari de       |              |              |          |
|    |            |Sanatate           |Autoritatile  |              |          |
|    |            |                   |Administratiei|              |          |
|    |            |                   |Publice Locale|              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.8 | Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite populatiei in sistem   |
|    | public si privat                                                        |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarari de |Ministerul         |Casa Nationala|     2004     |          |
|    |Guvern      |Sanatatii          |de Asigurari  |              |          |
|    |            |                   |de Sanatate;  |              |          |
|    |Ordine ale  |                   |              |              |          |
|    |ministrului |                   |Ministerul    |              |          |
|    |sanatatii   |                   |Administratiei|              |          |
|    |            |                   |si Internelor;|              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|    |            |                   |Ministerul    |              |          |
|    |            |                   |Finantelor    |              |          |
|    |            |                   |Publice;      |              |          |
|    |            |                   |              |              |          |
|    |            |                   |Ministerul    |              |          |
|    |            |                   |Muncii,       |              |          |
|    |            |                   |Solidaritatii |              |          |
|    |            |                   |Sociale si    |              |          |
|    |            |                   |Familiei      |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.9 | Imbunatatirea serviciilor de sanatate publica prin cresterea eficientei |
|    | programelor nationale de sanatate                                       |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Ordin al    |Ministerul         |Ministerul    |     2004     |          |
|    |ministrului |Sanatatii;         |Finantelor    |              |          |
|    |sanatatii   |                   |Publice       |              |          |
|    |            |Casa Nationala de  |              |              |          |
|    |            |Asigurari de       |              |              |          |
|    |            |Sanatate           |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.10| Derularea de programe nationale si dezvoltarea retelei serviciilor de   |
|    | sanatate, pentru ameliorarea indicatorilor mortalitatii infantile,      |
|    | mortalitatii materne, natalitatii, incidentei anemiei la copii, bolilor |
|    | cu transmisie sexuala sau prin alte forme de transmisie (sifilis,       |
|    | hepatita, SIDA, tuberculoza), bolilor cardiovasculare                   |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarare a  |Ministerul         |Ministerul    |  permanent   |          |
|    |Guvernului  |Sanatatii;         |Finantelor    |              |          |
|    |            |                   |Publice       |              |          |
|    |   Ordine   |Casa Nationala de  |              |              |          |
|    |   comune   |Asigurari de       |              |              |          |
|    |Ministerul  |Sanatate           |              |              |          |
|    |Sanatatii si|                   |              |              |          |
|    |Casa        |                   |              |              |          |
|    |Nationala   |                   |              |              |          |
|    |de Asigurari|                   |              |              |          |
|    |de Sanatate |                   |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.11| Stimularea dezvoltarii sectorului medical privat                        |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarari de |Ministerul         |Ministerul    |     2004     |          |
|    |Guvern      |Sanatatii;         |Finantelor    |              |          |
|    |            |                   |Publice       |              |          |
|    |            |Ministerul         |              |              |          |
|    |            |Administratiei si  |              |              |          |
|    |            |Internelor         |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|
|5.12| Cresterea accesibilitatii sistemului de asigurari de sanatate pentru    |
|    | populatie                                                               |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |Hotarari de |Ministerul         |Ministerul    |  permanent   |          |
|    |Guvern      |Sanatatii;         |Finantelor    |              |          |
|    |            |                   |Publice       |              |          |
|    |Ordine ale  |Casa Nationala de  |              |              |          |
|    |ministrului |Asigurari de       |              |              |          |
|    |sanatatii si|Sanatate           |              |              |          |
|    |presedinte- |                   |              |              |          |
|    |lui Casei   |                   |              |              |          |
|    |Nationale   |                   |              |              |          |
|    |de Asigurari|                   |              |              |          |
|    |de Sanatate |                   |              |              |          |
|____|____________|___________________|______________|______________|__________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1610/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1610 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu