Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 149 din  6 februarie 2003

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din 17 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 5.16 va avea urmatorul cuprins:
    "5.16. Pentru cladirile aflate in indiviziune contribuabilii persoane fizice raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile referitoare la impozitul pe cladiri stabilit in conditiile art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanta. Impozitul se imparte conform cotelor-parti de proprietate, iar cotei-parti din impozitul pe cladiri corespunzator i se aplica, dupa caz, majorarea prevazuta la art. 5 alin. (2) din Ordonanta, in raport de ordinea numerica rezultata din aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta, datorata de fiecare contribuabil, dupa caz."
    2. Termenele prevazute la alineatul 2 al punctului 9.05, respectiv la punctul 62.05, se modifica din 15 decembrie 2002 in 28 februarie 2003.
    3. Punctul 35.01 va avea urmatorul cuprins:
    "35.01. Prin discoteca, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevazuta cu instalatii electronice speciale de lumini, precum si de redare si auditie de muzica, unde se danseaza, indiferent cum este denumita ori de felul cum este organizata ca activitate, respectiv:
    a) integrata sau conexa activitatilor comerciale de natura celor ce intra sub incidenta diviziunii 55 sau activitatilor de spectacole specifice clasei 9233 din CAEN;
    b) integrata sau conexa oricaror alte activitati nementionate la lit. a);
    c) individuala;
    d) cu sau fara disc-jockey.
    Nu sunt de natura discotecilor activitatile prilejuite de organizarea de nunti, de botezuri si de revelioane.
    Prin videoteca, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevazuta cu instalatii electronice speciale de redare si vizionare de filme; nu este de natura videotecii activitatea care intra sub incidenta clasei 9213 din CAEN.
    Pentru determinarea impozitului pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, prin incinta se intelege spatiul inchis in interiorul unei cladiri, suprafata teraselor sau suprafata de teren afectata pentru organizarea acestor activitati artistice si distractive."
    4. Punctul 61.03 va avea urmatorul cuprins:
    "61.03. Autoritatile administratiei publice locale pot acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 491/2002, cu completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 592 din 12 august 2002.
    Autoritatile administratiei publice locale pot acorda inlesniri la plata taxelor notariale de timbru instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, pe baza ordinului ministrului administratiei publice pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil. Pentru acordarea de inlesniri la plata taxelor judiciare de timbru instituite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza procedura prevazuta la art. 74 - 81 din Codul de procedura civila."
    5. Alineatul 1 al punctului 72.01 va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene, dupa caz, pot majora anual impozitele si taxele locale prevazute de Ordonanta, exclusiv taxele prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din aceasta, cu pana la 50%, inclusiv, in functie de conditiile locale specifice zonei. Hotararea privind majorarea anuala se adopta in luna mai a fiecarui an si se aplica in anul fiscal urmator."
    6. Punctul 72.02 va avea urmatorul cuprins:
    "72.02. Pentru anul fiscal 2003 consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene, dupa caz, pot adopta hotarari privind majorarea cu pana la 50%, inclusiv, a impozitelor si taxelor locale prevazute de Ordonanta, exclusiv a taxelor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din aceasta, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    7. Punctul 74.12 va avea urmatorul cuprins:
    "74.12. In cazul in care pana la data eliberarii certificatului de mostenitor mostenitorii nu au achitat taxa stabilita in conditiile legii si ale pct. 74.11, debitul privind taxa asupra succesiunilor se trimite spre executare la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale competente, iar acesta are obligatia sa confirme debitul prin adresa prevazuta in anexa III, Model ITL-2 - Regim special.
    Daca procedura succesorala se dezbate in termen de 6 luni de la data decesului, taxa asupra succesiunii se reduce cu 50% .
    De reducerea prevazuta la alineatul precedent beneficiaza si cei care solicita dezbaterea succesiunii in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului act normativ."
    8. Alineatul 2 al punctului 74.17 va avea urmatorul cuprins:
    "Taxele de timbru pentru indeplinirea actelor notariale pot fi incasate prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
    a) de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale;
    b) de catre notarii publici, pe chitantiere proprii, dar distincte de cele prin care sunt incasate onorariile;
    c) depuse de catre contribuabili, prin mandat postal, recipisa de trimitere facand dovada platii."
    9. Dupa alineatul 2 al punctului 74.17 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
    "Taxele de timbru pentru indeplinirea actelor notariale incasate de catre notarii publici se vireaza, in suma totala, pana cel mai tarziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta, prin ordine de plata, catre fiecare unitate administrativ-teritoriala, respectiv sector al municipiului Bucuresti beneficiara/beneficiar. In cazul taxelor de timbru pentru activitatea notariala prevazute la pct. 74.07 si 74.09, la ordinul de plata se anexeaza un borderou in care vor fi precizate sumele platite de catre contribuabili si elementele de identificare a acestora.
    Autoritatile administratiei publice locale nu datoreaza comisioane pentru incasarea taxelor de timbru pentru indeplinirea actelor notariale."
    10. Punctul 74.25 va avea urmatorul cuprins:
    "74.25. Taxele prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanta nu se supun prevederilor art. 72 din Ordonanta."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 149/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 149 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu