Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 149 din  6 februarie 2003

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din 17 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 5.16 va avea urmatorul cuprins:
    "5.16. Pentru cladirile aflate in indiviziune contribuabilii persoane fizice raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile referitoare la impozitul pe cladiri stabilit in conditiile art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanta. Impozitul se imparte conform cotelor-parti de proprietate, iar cotei-parti din impozitul pe cladiri corespunzator i se aplica, dupa caz, majorarea prevazuta la art. 5 alin. (2) din Ordonanta, in raport de ordinea numerica rezultata din aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta, datorata de fiecare contribuabil, dupa caz."
    2. Termenele prevazute la alineatul 2 al punctului 9.05, respectiv la punctul 62.05, se modifica din 15 decembrie 2002 in 28 februarie 2003.
    3. Punctul 35.01 va avea urmatorul cuprins:
    "35.01. Prin discoteca, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevazuta cu instalatii electronice speciale de lumini, precum si de redare si auditie de muzica, unde se danseaza, indiferent cum este denumita ori de felul cum este organizata ca activitate, respectiv:
    a) integrata sau conexa activitatilor comerciale de natura celor ce intra sub incidenta diviziunii 55 sau activitatilor de spectacole specifice clasei 9233 din CAEN;
    b) integrata sau conexa oricaror alte activitati nementionate la lit. a);
    c) individuala;
    d) cu sau fara disc-jockey.
    Nu sunt de natura discotecilor activitatile prilejuite de organizarea de nunti, de botezuri si de revelioane.
    Prin videoteca, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevazuta cu instalatii electronice speciale de redare si vizionare de filme; nu este de natura videotecii activitatea care intra sub incidenta clasei 9213 din CAEN.
    Pentru determinarea impozitului pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, prin incinta se intelege spatiul inchis in interiorul unei cladiri, suprafata teraselor sau suprafata de teren afectata pentru organizarea acestor activitati artistice si distractive."
    4. Punctul 61.03 va avea urmatorul cuprins:
    "61.03. Autoritatile administratiei publice locale pot acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 491/2002, cu completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 592 din 12 august 2002.
    Autoritatile administratiei publice locale pot acorda inlesniri la plata taxelor notariale de timbru instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, pe baza ordinului ministrului administratiei publice pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil. Pentru acordarea de inlesniri la plata taxelor judiciare de timbru instituite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza procedura prevazuta la art. 74 - 81 din Codul de procedura civila."
    5. Alineatul 1 al punctului 72.01 va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene, dupa caz, pot majora anual impozitele si taxele locale prevazute de Ordonanta, exclusiv taxele prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din aceasta, cu pana la 50%, inclusiv, in functie de conditiile locale specifice zonei. Hotararea privind majorarea anuala se adopta in luna mai a fiecarui an si se aplica in anul fiscal urmator."
    6. Punctul 72.02 va avea urmatorul cuprins:
    "72.02. Pentru anul fiscal 2003 consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene, dupa caz, pot adopta hotarari privind majorarea cu pana la 50%, inclusiv, a impozitelor si taxelor locale prevazute de Ordonanta, exclusiv a taxelor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din aceasta, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    7. Punctul 74.12 va avea urmatorul cuprins:
    "74.12. In cazul in care pana la data eliberarii certificatului de mostenitor mostenitorii nu au achitat taxa stabilita in conditiile legii si ale pct. 74.11, debitul privind taxa asupra succesiunilor se trimite spre executare la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale competente, iar acesta are obligatia sa confirme debitul prin adresa prevazuta in anexa III, Model ITL-2 - Regim special.
    Daca procedura succesorala se dezbate in termen de 6 luni de la data decesului, taxa asupra succesiunii se reduce cu 50% .
    De reducerea prevazuta la alineatul precedent beneficiaza si cei care solicita dezbaterea succesiunii in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului act normativ."
    8. Alineatul 2 al punctului 74.17 va avea urmatorul cuprins:
    "Taxele de timbru pentru indeplinirea actelor notariale pot fi incasate prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
    a) de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale;
    b) de catre notarii publici, pe chitantiere proprii, dar distincte de cele prin care sunt incasate onorariile;
    c) depuse de catre contribuabili, prin mandat postal, recipisa de trimitere facand dovada platii."
    9. Dupa alineatul 2 al punctului 74.17 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
    "Taxele de timbru pentru indeplinirea actelor notariale incasate de catre notarii publici se vireaza, in suma totala, pana cel mai tarziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta, prin ordine de plata, catre fiecare unitate administrativ-teritoriala, respectiv sector al municipiului Bucuresti beneficiara/beneficiar. In cazul taxelor de timbru pentru activitatea notariala prevazute la pct. 74.07 si 74.09, la ordinul de plata se anexeaza un borderou in care vor fi precizate sumele platite de catre contribuabili si elementele de identificare a acestora.
    Autoritatile administratiei publice locale nu datoreaza comisioane pentru incasarea taxelor de timbru pentru indeplinirea actelor notariale."
    10. Punctul 74.25 va avea urmatorul cuprins:
    "74.25. Taxele prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanta nu se supun prevederilor art. 72 din Ordonanta."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 149/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 149 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu