Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 10 din 18 februarie 2008

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 221 din 21 martie 2008Văzând Referatul de aprobare nr. 68.944 din 28 septembrie 2007, întocmit de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, cu modificările ulterioare,

luând în consideraţie prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE care stabileşte regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală,

având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE care stabileşte regulile specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art.   1. - Se aprobă  Norma sanitară veterinară care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezenta normă sanitară veterinară a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE care stabileşte regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE care stabileşte regulile specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman.

Art. 3. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 117/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea cărnii proaspete destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 15 ianuarie 1999, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 11 octombrie 2004.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

ANEXA

NORMĂ   SANITARĂ  VETERINARĂ

care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman

CAPITOLUL I

Definiţii

Art. 1. -In sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

A. Produse de origine animală:

(i) alimente de origine animală,  inclusiv mierea şi sângele;

(ii) moluştele   bivalve,   echinodermele,   tunicatele  şi gasteropodele  marine vii,  destinate  consumului uman; şi

(iii) alte animale destinate preparării pentru a fi furnizate vii consumatorului final.

1. Carne

1.1. carne - părţi comestibile ale animalelor la care se face referire la pct. 1.2-1.8, inclusiv sângele.

1.2.  ungulate domestice - animale domestice din specia bovine, inclusiv speciile Bubalus şi Bison, porcine, ovine şi caprine, precum şi solipede domestice;

1.3. pasăre - păsări de fermă, inclusiv păsările ce nu sunt considerate ca fiind domestice, dar care sunt crescute ca animale domestice, cu excepţia ratitelor;

1.4.   lagomorfe - iepuri domestici, iepuri sălbatici şi rozătoare;

1.5.  vânat sălbatic:

a)   ungulatele sălbatice şi lagomorfele, precum şi alte mamifere terestre care sunt vânate pentru consum uman şi sunt considerate a fi vânat sălbatic, în baza legislaţiei aplicabile în România, inclusiv mamiferele ce trăiesc în teritorii închise, în condiţii de libertate similare cu cele ale vânatului sălbatic;

b) păsările sălbatice care sunt vânate pentru consum uman;

1.6.   vânat de crescătorie - ratite de crescătorie şi mamiferele terestre de crescătorie, altele decât cele prevăzute la pct. 1.2;

1.7.   vânat sălbatic mic - vânatul sălbatic cu pene şi lagomorfele care trăiesc în libertate;

1.8.  vânat sălbatic mare - mamiferele terestre sălbatice care trăiesc în libertate şi nu se încadrează în definiţia vânatului sălbatic mic;

1.9. carcasă - corpul unui animal după tăiere şi toaletare;

1.10.  carne proaspătă - carne care nu a fost supusă niciunui proces de conservare, cu excepţia refrigerării, congelării sau congelării rapide, inclusiv carnea care este ambalată sub vid sau în atmosferă controlată;

1.11.   organe - carne proaspătă, alta decât carcasa, incluzând viscerele şi sângele;

1.12. viscere - organele din cavitatea toracică, abdominală şi pelvină, precum şi traheea şi esofagul, iar în cazul păsărilor, ingluviul;

1.13. carne tocată - carne dezosată care a fost supusă unei operaţiuni de tocare în fragmente şi care conţine mai puţin de 1% sare;

1.14.  carne separată mecanic sau CSM - produsul obţinut prin îndepărtarea cărnii de pe oasele acoperite cu carne, după dezosare, sau de la carcasele de pasăre, utilizând mijloace mecanice care determină distrugerea sau modificarea structurii fibrei musculare;

1.15. carne preparată - carnea proaspătă, incluzând carnea ce a fost tăiată în bucăţi, căreia i s-au adăugat alimente, condimente ori aditivi sau care a fost supusă unui proces de prelucrare insuficient pentru a modifica structura internă a fibrei musculare a cărnii şi a determina astfel dispariţia caracteristicilor cărnii proaspete.

2.  Moluşte bivalvevii:

2.1. moluşte bivalve - moluşte lamelibranhiate care se hrănesc prin filtrare.

3.  Produse din pescuit:

3.1.  produse din pescuit - toate animalele marine sau de apă dulce, cu excepţia moluştelor bivalve vii, echinodermelor vii, tunicatelor vii şi gasteropodelor marine vii şi a tuturor mamiferelor, reptilelor şi broaştelor, sălbatice sau de crescătorie, incluzând toate formele, părţile şi produsele comestibile ale acestor animale;

3.2.  produse din pescuit separate mecanic - orice produs obţinut prin îndepărtarea cărnii din produsele din pescuit, utilizând mijloace mecanice care determină distrugerea sau modificarea structurii fibrei musculare;

3.3. produse din pescuit proaspete - produsele din pescuit neprocesate, întregi sau preparate, inclusiv produsele ambalate sub vid sau în atmosferă modificată, care nu au fost supuse niciunui alt tratament în afară de răcire pentru a se asigura conservarea;

3.4. produse din pescuit preparate - produsele din pescuit neprocesate care au fost supuse unei operaţiuni ce afectează integritatea anatomică a acestora, precum eviscerarea, decapitarea, felierea, filetarea şi porţionarea.

4.  Pulpe de broască şi melci:

4.1. pulpe de broască - partea posterioară a corpului unei broaşte eviscerate şi jupuite din specia Ranna spp., familia Ranidae, separată printr-o secţiune transversală efectuată în spatele membrelor anterioare;

4.2. melci - gasteropode terestre din speciile Helix pomatia Linne, Helix aspersa Muller, Helix lucorum şi speciile din familia Achatinidae.

5.  Lapte:

5.1. lapte crud- lapte produs prin secreţia glandei mamare a unor animale de fermă, care nu a fost încălzit la o temperatură mai mare de 40°C sau nu a fost supus unui tratament cu efect echivalent.

6.  Ouă:

6.1. ouă - ouă în coajă, altele decât cele sparte, incubate sau tratate termic, ce sunt produse de păsări de fermă şi sunt proprii pentru consum uman direct ori pentru prepararea de produse din ouă;

6.2.   ou lichid - conţinutul neprocesat al oului, după îndepărtarea cojii;

6.3.   ouă crăpate - ouă cu coaja crăpată, dar cu membranele intacte.

7. Produse procesate:

7.1. produse din carne - produse procesate ce rezultă din procesarea cărnii sau din procesarea ulterioară a unor astfel de produse procesate, astfel încât suprafaţa de tăiere să indice faptul că produsul nu mai are caracteristicile cărnii proaspete;

7.2.  produse lactate - produse procesate ce rezultă din procesarea laptelui crud ori din procesarea ulterioară a unor astfel de produse procesate;

7.3.  produse din ouă - produse procesate ce rezultă din procesarea ouălor ori a diferitelor componente sau amestecuri ale acestora ori din procesarea ulterioară a unor astfel de produse procesate;

7.4. produse din pescuit procesate - produse procesate ce rezultă din procesarea produselor din pescuit sau din procesarea ulterioară a unor astfel de produse procesate;

7.5.  grăsimi animale procesate - sortimente de grăsime derivată din carne procesată, incluzând oase, şi care sunt destinate consumului uman;

7.6. jumări- resturi de procesare ce conţin proteină, după separarea parţială a grăsimii şi a apei;

7.7.   gelatină - proteină naturală, solubilă, sub formă gelificată sau nu, obţinută prin hidroliza parţială a colagenului produs din oase, piei prelucrate şi neprelucrate, tendoane şi sinovii de la animale;

7.8.  colagen - produsul pe bază de proteină derivată din oase, piei prelucrate şi neprelucrate şi tendoane, obţinut în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE care stabileşte regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală;

7.9.   stomacuri, vezici urinare şi intestine tratate - stomacuri, vezici urinare şi intestine ce au fost supuse unui tratament precum sărarea, încălzirea sau uscarea, după ce acestea au fost obţinute şi curăţate;

7.10.  miere - substanţă semilichidă, dulce şi aromată, bogată în zaharuri, vitamine şi enzime, produsă de albine din nectarul florilor.

B. Produse de origine animală supuse certificării veterinare - carnea proaspătă, inclusiv viscerele, obţinute în unităţile de tăiere autorizate sanitar-veterinar, provenite de la animalele ungulate domestice din speciile bovine, incluzând speciile Bubalus şi Bison , porcine, ovine, caprine şi solipede.

C.  Marcă de sănătate - ştampila aplicată de medicul veterinar oficial în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, care atestă că produsele au fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi că produsele au fost supuse controalelor oficiale în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE, care stabileşte regulile specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman.

D. Marcă de identificare - ştampila aplicată de operatorul din sectorul alimentar în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, care atestă că produsele au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-veterinar şi care respectă prevederile Regulamentelor Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE şi 853/2004/CE.

E. Număr de autorizare veterinară - numărul unic acordat de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale şi pentru Siguranţa Alimentelor sau, după caz, de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti unităţilor autorizate sanitar-veterinar.

CAPITOLUL II

Dispoziţii generale

Art. 2. - Produsele de origine animală definite la art. 1 sunt admise pentru consumul uman numai dacă poartă marca de sănătate sau marca de identificare în conformitate cu cap. III şi IV.

Art. 3. - Produsele de origine animală definite la art. 1 lit. B, care au fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, sunt admise pentru consumul uman numai dacă sunt însoţite de certificat de sănătate publică veterinară în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - Produsele de origine animală definite la art. 1, care au fost obţinute în unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi care fac obiectul vânzării directe către consumatorul final sau vânzării cu amănuntul, sunt identificate în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

Art. 5. - Produsele de origine animală definite la art. 1, obţinute în gospodăriile populaţiei pentru consumul propriu, nu sunt supuse marcării/identificării în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 6. - Marca de sănătate sau identificare trebuie să fie lizibilă, să nu se poată şterge şi să aibă caractere uşor descifrabile.

Art. 7. - Modelele mărcilor de sănătate şi, respectiv, ale mărcilor de identificare pentru produsele de origine animală definite la art. 1 sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

CAPITOLUL III

Marcarea de sănătate a cărnii proaspete

Art. 8. - (1) Marca de sănătate este aplicată numai cărnii provenite de la ungulate domestice, mamifere vânat de crescătorie, altele decât animale lagomorfe, şi vânat sălbatic mare, care au fost supuse inspecţiei ante-mortem şi post-mortem, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE şi numai în cazul în care nu există motive pentru a se declara carnea improprie pentru consumul uman.

(2) Marca de sănătate poate fi aplicată înainte ca rezultatele examenului trichineloscopic să fie disponibile, în cazul în care medicul veterinar oficial este sigur că acea carne care provine de la animalul respectiv şi nu va fi introdusă pe piaţă decât dacă rezultatele analizelor sunt satisfăcătoare.

(3)  Marca de sănătate se aplică pe suprafaţa externă a carcasei, prin ştampilare cu tuş sau cu foc, astfel încât în cazul în care carcasele sunt tăiate în semicarcase sau sferturi ori semicarcasele sunt tăiate în 3 piese, fiecare piesă să poarte marca de sănătate.

(4)  Marcarea se efectuează sub responsabilitatea medicului veterinar oficial. Medicul veterinar oficial păstrează în condiţii de siguranţă, sub responsabilitatea proprie, instrumentele destinate marcării, pe care le predă personalului veterinar auxiliar la începerea operaţiunii de marcare şi numai în perioada necesară desfăşurării acesteia. Instrumentele se păstrează în cutii metalice, închise cu sistem de siguranţă. Pe faţa interioară a capacului cutiei sau în cutie se va păstra inventarul cuprinzând evidenţa ştampilelor. Cutia metalică se păstrează într-un dulap închis cu cheie. Predarea şi primirea ştampilelor se fac sub semnătură în registrul de evidenţă destinat monitorizării mişcării ştampilelor.

(5)   Marca de sănătate se aplică şi pe documentele comerciale însoţitoare eliberate de producător sau poate fi imprimată şi pe etichetă sau ambalaj, în vederea asigurării trasabilităţii acestora.

Art. 9. - Marca de sănătate trebuie să fie :

a)  o ştampilă de formă ovală, de 6,5 cm lăţime şi 4,5 cm înălţime în cazul cărnii obţinute în unităţi autorizate pentru schimburi intracomunitare, ce poartă următoarele informaţii scrise cu caractere lizibile:

(i) în partea superioară: „ROMÂNIA" sau codul ISO al ţării „RO", scris cu majuscule;

(ii) în  centru:  numărul  de  autorizare al  abatorului, acordat de către autoritatea veterinară centrală;

(iii) în partea de jos: abrevierea CE sau EC. Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm. Dimensiunile şi caracterele mărcii pot fi reduse pentru marcarea de sănătate a mieilor, a iezilor şi a purceilor;

b) marca de sănătate aplicată pe carnea obţinută în unităţile aprobate pentru perioadă de tranziţie este o ştampilă de formă rotundă, având diametrul de 3,5 cm, cu următoarele înscrisuri :

(i) în partea superioară: „ROMÂNIA", cu majuscule;

(ii) în centru: indicativul judeţului, urmat fără întrerupere de numărul de autorizare al unităţii. Imediat sub acesta se înscrie numărul de identificare al medicului veterinar   oficial    care    asigură   supravegherea veterinară a unităţii;

(iii) în   partea   inferioară:   „CONTROLAT   SANITAR-VETERINAR", cu majuscule. Literele trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 0,8 cm, iar cifrele, de cel puţin 1 cm. Dimensiunile şi caracterele mărcii pot fi reduse pentru marcarea de sănătate a mieilor, a iezilor şi a purceilor.

Art. 10. -In vederea aplicării Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România, carnea obţinută de la porcinele domestice crescute în fermele comerciale şi vaccinate cu vaccin de tip Marker, carnea obţinută de la porcinele crescute în exploataţiile nonprofesionale şi vaccinate cu vaccin viu atenuat, precum şi carnea obţinută de la porcinele sălbatice se vor marca astfel:

a) în cazul cărnii proaspete de porcine domestice crescute în ferme comerciale şi vaccinate cu vaccin Marker, care a fost obţinută în:

(i) unităţile autorizate pentru schimburi intracomunitare, marca  de  sănătate  este  o  ştampilă  de formă hexagonală, având dimensiunile 6,5/3,5 cm, cu următoarele înscrisuri:

1. în partea superioară: „ROMÂNIA", cu majuscule;

2.  în centru: numărul de autorizare al unităţii, acordat de autoritatea veterinară centrală pentru efectuarea unor activităţi de comerţ intracomunitar;

3.     în partea inferioară: „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm. Dimensiunile şi caracterele mărcii pot fi reduse pentru marcarea de sănătate a purceilor:

(ii) unităţile aprobate pentru perioadă de tranziţie, marca de sănătate este o ştampilă de formă rotundă, având diametrul de 3,5 cm, cu următoarele înscrisuri:

1. în partea superioară: „ROMÂNIA",cu majuscule;

2.  în centru: indicativul judeţului, urmat fără întrerupere de numărul de aprobare al unităţii;

3. în partea inferioară: „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm. Dimensiunile şi caracterele mărcii pot fi reduse pentru marcarea de sănătate a purceilor;

b) în cazul cărnii proaspete de porcine sălbatice, care a fost obţinută în:

(i) unităţi aprobate pentru schimburi intracomunitare, este o ştampilă de formă pentagonală, înscrisă într-un dreptunghi cu grosimea liniei de 2 mm, având dimensiunile laturii mari de 6,5 cm şi cele ale laturii mici de 3,5 cm, cu următoarele înscrisuri :

1. în partea superioară: „ROMÂNIA", cu majuscule;

2. în centru: numărul de autorizare al unităţii de prelucrare a vânatului sălbatic, acordat de autoritatea veterinară centrală;

3.     în partea inferioară: „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm;

(ii) unităţile aprobate pentru perioadă de tranziţie, este o ştampilă de formă pentagonală, înscrisă într-un dreptunghi cu grosimea liniei 2 mm, având dimensiunile laturii mari de 6,5 cm şi cele ale laturii mici de 3,5 cm, cu următoarele înscrisuri:

1. în partea superioară: „ROMÂNIA", cu majuscule;

2.  în centru: indicativul judeţului, urmat fără întrerupere de numărul de aprobare al unităţii;

3. în partea inferioară: „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm;

c) carnea provenită de la porcinele crescute în exploataţiile nonprofesionale vaccinate cu vaccin viu atenuat se marchează cu o marcă de sănătate de formă pătrată cu latura de 4 cm, care conţine următoarele înscrisuri:

1.  în partea superioară: „ROMÂNIA" sau codul ISO al ţării, „RO", cu majuscule;

2. în centru: codul judeţului şi numărul de autorizare sanitară veterinară al unităţii de tăiere;

3. în partea inferioară: „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,5 cm, iar cifrele, de 0,8 cm.

Art. 11. - Carnea provenită de la animalele tăiate de necesitate în afara abatorului trebuie să poarte o marcă specială de sănătate, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 5,5 cm/3,5 cm, cu următoarele înscrisuri:

1. în partea superioară: „ROMÂNIA", cu majuscule;

2.  în centru: numărul de autorizare al unităţii în care a fost efectuată inspecţia post-mortem;

3. în partea inferioară: cu majuscule, „NECESITATE". Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm.

Art. 12. - Pentru carnea de porcine pentru care, în conformitate cu cap. IV art. 16 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 2.075/2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa trichinellei în carne, s-a utilizat metoda trichineloscopică, se aplică suplimentar mărcilor de sănătate prevăzute la art. 9, 10 şi 11 o ştampilă de formă dreptunghiulară cu dimensiunile 5,5 cm/3,5 cm în care este scris cu majuscule „EXAMEN TRICHINELOSCOPIC CU REZULTAT NEGATIV".

Literele trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 0,8 cm.

Art. 13. - Carnea provenită de la porcine care sunt supuse prevederilor din Directiva 92/119/CEE se marchează cu o ştampilă de formă pătrată cu colţurile rotunjite, cu latura de 4 cm, având inscripţionat în partea superioară codul ISO al ţării, „RO", sub care se înscrie numărul de autorizaţie sanitară veterinară al unităţii de sacrificare.

Art. 14. - Carnea provenită de la animale din specia ovine sub 18 luni se marchează suplimentar cu o ştampilă de formă rotundă cu diametrul de 3 cm, în care se înscrie cu majuscule „TO", aplicată lângă marca de sănătate.

Art. 15. -In cazul cărnii improprii pentru consumul uman se aplică o ştampilă de formă triunghiulară, cu latura de 6 cm, care are înscris în centru, cu majuscule, „CONFISCAT", dimensiunea cifrelor fiind de 1 cm.

Art. 16. - Pentru ştampilarea cu tuş se vor folosi următorii coloranţi: E 155 BROWN HT, E 133 BRILIANT BLEU FCF, E 129 RED ALLURA AE, amestec E 133 şi E 129.

Art. 17. - Carnea de vânat sălbatic provenită din vânatul sălbatic nejupuit poate să poarte o marcă de sănătate numai în cazul în care, după jupuirea într-o întreprindere de manipulare a vânatului, aceasta a făcut obiectul inspecţiei post-mortem şi a fost declarată corespunzătoare pentru consumul uman.

Art. 18. - Modelele de marcă de sănătate prevăzute la art. 10 vor fi utilizate numai pe perioada aplicării Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România, după această perioadă urmând a fi utilizate modelele corespunzătoare categoriei de unităţi prevăzute la art. 9.

CAPITOLUL IV

Marcarea de identificare a produselor de origine anima

Art. 19. - Operatorii cu activitate în domeniul alimentar sunt obligaţi să îşi identifice produsele de origine animală obţinute cu o marcă de identificare aplicată în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare şi trebuie să dispună măsuri pentru a se asigura că:

a) marca de identificare este aplicată înainte ca produsul să părăsească unitatea;

b)  se aplică o nouă marcă unui produs în cazul în care materialul de împachetare şi/sau de ambalare este îndepărtat ori produsul este prelucrat ulterior în unitate, caz în care noua marcă trebuie să indice numărul de autorizare al unităţii unde au loc aceste operaţiuni;

c) sunt elaborate şi sunt implementate sisteme şi proceduri pentru identificarea operatorilor cu activitate în domeniul alimentar de la care au primit şi cărora le-au fost livrate produse de origine animală.

Art. 20. - (1) Marca de identificare trebuie să fie lizibilă, să nu se poată şterge şi să aibă caractere uşor descifrabile. Aceasta trebuie să fie clar vizibilă pentru autorităţile competente.

(2) Marca de identificare aplicată într-o unitate situată în România trebuie să conţină în partea superioară numele ţării, respectiv „ROMÂNIA", sau codul ISO al ţării, „RO", în centru să aibă numărul de autorizare sanitară veterinară al unităţii şi să fie de formă:

a) ovală, în cazul produselor de origine animală obţinute în unităţile autorizate pentru schimburi intracomunitare, şi conţine în partea de jos abrevierea CE sau EC;

b) ovală, în cazul produselor din carne de porcine domestice sau sălbatice tratate termic în conformitate cu prevederile comunitare specifice, care au fost obţinute în unităţile autorizate pentru schimburi intracomunitare, şi conţine în partea de jos abrevierea CE sau EC;

c) rotundă, în cazul produselor de origine animală obţinute în unităţile care beneficiază de perioadă de tranziţie, şi conţine în partea de jos „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR";

d)  hexagonală, în cazul produselor din carne obţinute de la porcinele domestice fabricate în unităţile autorizate pentru schimburi intracomunitare, şi conţine în partea de jos „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR";

e)   pentagonală, înscrisă într-un dreptunghi, în cazul produselor din carne de porcine sălbatice, şi conţine în partea de jos „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR".

Art. 21. -In vederea aplicării prevederilor Deciziei Comisiei Europene 2007/27/CE de adoptare a anumitor măsuri tranzitorii privind livrările de lapte crud şi prelucrarea acestuia în unităţile de procesare din România având în vedere cerinţele regulamentelor Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004 şi nr. 853/2004, modificată de Decizia 2007/557/CE, produsele lactate obţinute în unităţile de procesare în conformitate cu cerinţele structurale comunitare, care au fost autorizate să recepţioneze şi să proceseze lapte conform şi neconform cu standardele Uniunii Europene fără separare/pe linii separate, se vor marca astfel:

a)   în cazul produselor lactate obţinute în unităţile de procesare în conformitate cu cerinţele structurale comunitare, care au fost autorizate să recepţioneze şi să proceseze lapte conform şi neconform cu standardele UE fără separare, marca de identificare este o ştampilă de formă rotundă, având diametrul de 3,5 cm, cu următoarele înscrisuri:

1. în partea superioară: „ROMÂNIA", cu majuscule;

2.  în centru: numărul de autorizare al unităţii, acordat de autoritatea centrală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, alcătuit din litera „L", urmată fără întrerupere de codul cifric;

3.     în partea inferioară: „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule;

b)   în cazul produselor lactate obţinute în unităţile de procesare în conformitate cu cerinţele structurale comunitare, care au fost autorizate să recepţioneze şi să proceseze lapte conform şi neconform cu standardele UE pe linii separate:

(i) produsele lactate obţinute din lapte conform cu standardele UE vor fi marcate cu o ştampilă de formă ovală, de 6,5 cm lăţime şi 4,5 cm înălţime, cu următoarele înscrisuri:

1. în partea superioară: „ROMÂNIA" sau codul ISO al ţării, „RO", cu majuscule;

2.  în centru: numărul de autorizare al unităţii, acordat de autoritatea veterinară centrală, alcătuit din litera „L", urmată fără întrerupere de codul cifric;

3. în partea inferioară: abrevierea CE sau EC.

Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm;

(ii) produsele lactate obţinute din lapte neconform cu standardele UE vor fi marcate cu o ştampilă de formă rotundă, având diametrul de 3,5 cm, cu următoarele înscrisuri:

1. în partea superioară: „ROMÂNIA", cu majuscule;

2. în centru: numărul de autorizare al unităţii, acordat de autoritatea veterinară centrală, alcătuit din litera „L" urmată fără întrerupere de codul cifric;

3. în partea inferioară: „CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Dimensiunile şi caracterele mărcii pot fi reduse proporţional, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

Art. 22. - Modelele de marcă de identificare prevăzute la art. 21 vor fi utilizate numai pe perioada aplicării Deciziei Comisiei 2007/27/CE de adoptare a anumitor măsuri tranzitorii privind livrările de lapte crud şi prelucrarea acestuia în unităţile de procesare din România având în vedere cerinţele regulamentelor Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE şi nr. 853/2004/CE, modificată de Decizia 2007/557/CE, după această perioadă urmând a fi utilizate modelele corespunzătoare categoriei de unităţi prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. a).

Art. 23. - (1) In funcţie de prezentarea diferitelor produse de origine animală, marca de identificare poate să fie aplicată direct pe produs, pe materialul de ambalare sau pe materialul de împachetare ori poate să fie tipărită pe o etichetă fixată pe produs, pe materialul de împachetare sau pe materialul de ambalare. De asemenea, marca de identificare poate fi o plăcuţă din material rezistent şi care nu se poate îndepărta.

(2) In cazul pachetelor ce conţin carne tranşată sau organe, marca de identificare trebuie să fie aplicată pe o etichetă fixată sau imprimată pe materialul de împachetare, în aşa fel încât aceasta să fie distrusă când pachetul este deschis. Această condiţie nu se impune dacă procesul de deschidere distruge materialul de împachetare. Atunci când ambalajul oferă aceeaşi protecţie ca materialul de împachetare, eticheta poate fi fixată pe ambalaj.

(3) Pentru produsele de origine animală care sunt introduse în containere de transport sau în pachete mari şi sunt destinate pentru manipulare, procesare, ambalare sau împachetare ulterioară în altă unitate, marca de identificare trebuie să fie aplicată la suprafaţa externă a containerului sau a materialului de împachetare.

(4) In cazul produselor de origine animală sub formă lichidă, granulată sau pudră transportate în vrac, precum şi în cazul produselor din pescuit transportate în vrac nu este necesară aplicarea mărcii de identificare dacă documentaţia însoţitoare conţine următoarele informaţii: denumirea ţării de origine, numărul de autorizare sanitară veterinară al unităţii şi abrevierea CE.

(5)  Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (2) lit. a), în cazul produselor lactate, marca de identificare poate:

a) să indice locul de pe ambalaj sau de pe pachet unde este înscris numărul de autorizare sanitară veterinară al unităţii;

b)  să indice numai iniţialele ţării, „RO", şi numărul de autorizare sanitară veterinară al unităţii, în cazul în care produsele lactate sunt ambalate în sticle reutilizabile.

(6) In cazul în care o unitate produce atât alimente la care se aplică prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE, cât şi alimente la care acesta nu se aplică, operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot să aplice aceeaşi marcă de identificare pentru ambele tipuri de alimente.

CAPITOLUL V

Certificarea de sănătate publică veterinară a cărnii proaspete

Art. 24. - (1) Certificatul de sănătate publică veterinară se emite de către medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere, numai pentru carnea proaspătă destinată consumului uman care a fost considerată corespunzătoare în urma controalelor, verificărilor şi inspecţiilor efectuate de autoritatea veterinară competentă în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

(2) Certificatul de sănătate publică veterinară se emite pentru fiecare mijloc de transport al cărnii sau, după caz, pentru fiecare lot de carne.

(3) Emiterea certificatului de sănătate publică veterinară este condiţionată de verificarea prealabilă a cărnii care face obiectul expedierii, precum şi a mijloacelor de transport.

(4)  Certificatul se completează la toate rubricile, citeţ, fără ştersături, în 3 exemplare: pentru mijlocul de transport, pentru unitatea de sacrificare şi pentru medicul veterinar oficial emitent. Pe primul exemplar se inscripţionează „ORIGINAL", iar pe exemplarele 2 şi 3, „COPIE".

(5)  Originalul certificatului de sănătate publică veterinară însoţeşte transportul până la destinaţia finală. Atunci când produsele certificate se distribuie mai multor destinatari, fiecărui destinatar cuprins în certificat i se eliberează o fotocopie a certificatului original, pe care este inscripţionată cantitatea distribuită, iar originalul rămâne la ultimul destinatar. Fotocopiile vor purta suplimentar în colţul din dreapta sus al certificatului menţiunea „Conform cu originalul".

(6)  Certificatul de sănătate publică veterinară trebuie să fie tipărit pe o singură filă, faţă-verso, format A4. Certificatele trebuie să fie înseriate cu un număr de serie care se tipăreşte pe fiecare certificat în parte şi care este format din indicativul judeţului, urmat fără întrerupere de seria formată din minimum 8 cifre.

(7)  Gestiunea seriilor şi a certificatelor de sănătate publică repartizate unităţilor de sacrificare intră în responsabilitatea serviciului de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a medicilor veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a unităţilor de tăiere.

(8)  Certificatul de sănătate publică veterinară va fi redactat conform modelului din anexa nr. 2.

(9) In situaţia în care reglementările Uniunii Europene impun certificarea altor produse de origine animală decât carnea obţinută în unităţile de tăiere, redactarea certificatelor de sănătate publică se va efectua conform precizărilor dispuse.

(10)  Medicii veterinari oficiali împuterniciţi de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, nu trebuie să certifice informaţii de care nu au cunoştinţă personal sau pe care nu le pot verifica.

(11)  Medicii veterinari oficiali împuterniciţi de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, nu trebuie să semneze certificate în alb sau incomplete ori certificate referitoare la carnea pe care nu au inspectat-o sau care nu mai este sub controlul lor.

(12)  Medicii veterinari oficiali împuterniciţi de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pot să elibereze un certificat sanitar-veterinar în baza altui certificat sau atestat numai dacă se află în posesia respectivului document înainte de a semna.

(13)    Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se va asigura că medicii veterinari împuterniciţi pentru a elibera certificate sanitare veterinare nu au niciun interes comercial direct pentru carnea pe care o certifică sau la societăţile comerciale ori în localităţile de unde provine carnea. Medicii veterinari trebuie să fie în totalitate conştienţi de semnificaţia conţinutului fiecărui certificat pe care îl semnează.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 25. - (1) Utilizarea sau aplicarea pe produse sau pe documentele însoţitoare a unor mărci de sănătate/identificare false sau care au fost retrase de autoritatea veterinară competentă se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

(2)  Confecţionarea mărcii de sănătate/identificare intră în responsabilitatea operatorului alimentar.

(3) In cazul în care unitatea îşi schimbă obiectul de activitate sau când autoritatea veterinară competentă dispune retragerea mărcii de sănătate/identificare, operatorul este obligat să anunţe autoritatea veterinară competentă şi să predea marca de sănătate/identificare.

Art. 26. - Certificarea exporturilor de produse de origine animală către ţările terţe se realizează numai după obţinerea acordului scris din partea Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi în baza certificatului de sănătate stabilit de autorităţile veterinare din ţările terţe.

Art. 27. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

*) Modelele mărcilor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară

I. MODELELE MĂRCILOR DE SĂNĂTATE

Figura nr. 1

Modelul mărcii de sănătate pentru marcarea cărnii obţinute în unităţi autorizate pentru schimburi intracomunitare

Figura nr. 2

Modelul mărcii de sănătate pentru marcarea cărnii obţinute în unităţi care beneficiază de perioadă de tranziţie

Figura nr. 3

Modelul mărcii de sănătate pentru carnea proaspătă de porc provenită de la porci vaccinaţi obţinută în unităţi autorizate pentru schimburi intracomunitare şi utilizată numai pe teritoriul României

Figura nr. 4

Modelul mărcii care se aplică pe carnea şi pe produsele de origine animală necorespunzătoare pentru consum uman

Figura nr. 5

Modelul mărcii de sănătate pentru carnea provenită de la porcinele domestice, crescute în exploataţii nonprofesionale, vaccinate cu vaccin viu atenuat

Figura nr. 6

Modelul mărcii de sănătate pentru carnea provenită de la porcine supuse prevederilor pct. 1 lit. f) din Directiva 92/119/CEE

Figura nr. 7

Marca specială de sănătate, pentru carnea provenită de la animalele tăiate de necesitate în afara abatorului

Figura nr. 8

Ştampila specială aplicată pe carnea provenită de la porcine pentru care examenul pentru decelarea Trichinella sp. a fost efectuat prin metodă trichineloscopică

Figura nr. 9

Modelul mărcii de sănătate pentru carnea provenită de la vieri, porci criptorhizi, hermafrodiţi şi porci masculi necastraţi cu o greutate a carcasei de peste 80 kg, obţinută în unităţile care beneficiază de o perioadă de tranziţie

Figura nr. 10

Modelul mărcii de sănătate pentru carnea provenită de la vieri, porci criptorhizi, hermafrodiţi şi porci masculi necastraţi cu o greutate a carcasei de peste 80 kg, obţinută în unităţile autorizate pentru schimburi intracomunitare

Figura nr. 12

Modelul mărcii de sănătate pentru carnea proaspătă de porcine sălbatice vaccinate obţinută în unităţi aprobate pentru perioadă de tranziţie

Figura nr. 11

Modelul mărcii de sănătate pentru carnea proaspătă de porcine sălbatice vaccinate obţinută în unităţi autorizate pentru schimburi intracomunitare

Figura nr. 13

Modelul ştampilei suplimentare pentru carnea de la animale din specia ovină sub 18 luni

II. MODELELE MĂRCILOR DE IDENTIFICARE

Figura nr. 1

Modelul mărcii de identificare pentru marcarea produselor de origine animală, cu excepţia cărnii proaspete obţinute în unităţi autorizate pentru schimburi intracomunitare

Figura nr. 2

Modelul mărcii de identificare pentru marcarea produselor de origine animală, cu excepţia cărnii proaspete obţinute în unităţi care beneficiază de perioadă de tranziţie

Figura nr. 3

Modelul mărcii de identificare pentru produsele din carne de porc sau care conţin carne de porc provenită de la porci vaccinaţi, obţinute în unităţi autorizate pentru schimburi intracomunitare şi utilizate numai pe teritoriul României

Figura nr. 4

Modelul mărcii de identificare pentru produsele din carne de porc provenită de la porcinele sălbatice vaccinate obţinute în unităţi autorizate pentru schimburi intracomunitare

Figura nr. 5

Modelul mărcii de identificare pentru marcarea produselor lactate obţinute în unităţi de procesare în conformitate cu cerinţele structurale comunitare autorizate să recepţioneze şi să proceseze lapte conform şi neconform fără separare

Figura nr. 6

Modelul mărcii de identificare pentru marcarea produselor lactate obţinute din lapte conform cu standardele UE în unităţi de procesare în conformitate cu cerinţele structurale comunitare autorizate să recepţioneze şi să proceseze lapte conform şi neconform cu standardele UE pe linii separate

Figura nr. 7

Modelul mărcii de identificare pentru marcarea produselor lactate obţinute din lapte neconform cu standardele UE în unităţi de procesare în conformitate cu cerinţele structurale comunitare autorizate să recepţioneze şi să proceseze lapte conform şi neconform cu standardele UE pe linii separate

ANEXA Nr. 2  la norma sanitară veterinară

ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI                                                                  

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.................................................................................

Seria

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PUBLICA VETERINARA

pentru carne proaspătă

Nr................

Emitent: - medic veterinar oficial: Dr........................................................................................................................................................................ ...

               - Circumscripţia sanitară veterinară si pentru siguranţa alimentelor:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

I. Identitatea cărnii

III. Atestat de sănătate publică veterinară

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific următoarele:

-  carnea/organele provine/provin de la animale sănătoase, originare din efective şi localităţi nesupuse unei restricţii veterinare de sănătate:

-  urmare a inspecţiei ante-mortem şi post-mortem. carnea/organele a fost/au fost găsită/găsite aptă/apte condiţionat pentru consum uman;

- mijloacele de transport îndeplinesc condiţiile de igienă.

Emis în.......................................................

                         (localitatea)

la...............................................................

                            (data)

Numele, prenumele, numărul de autentificare şi parafa medicului veterinar oficial 

........................................................................................................................

NOTĂ:

•   Certificatul se foloseşte numai pe teritoriul României.

•    Se bazează ceea ce nu corespunde.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 10/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 10 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 4 2007
    After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called DR AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     ATTENTION!! DO YOU NEED AN AFFORDABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PERSONAL LOAN TODAY Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com Do you require funding for Business investment, Home Loans, Real estate development or Personal loan without cost/stress and Quick approval? We are investors providing reliable loans to individual and funding for business and projects start up. Do you need a genuine, reputable and fast loan? We offer loan ranging from $5,000.00 to $650,000.000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Interested individuals should contact us via Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval today Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu