Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 83 din 29 septembrie 2004

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea si certificarea produselor de origine animala destinate consumului uman, cu exceptia carnii proaspete

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI


SmartCity3

              AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 927 din 11 octombrie 2004

    In temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 215/2004,
    vazand Referatul de aprobare nr. 1.282 din 24 septembrie 2004, intocmit de Directia generala sanitara veterinara,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara privind marcarea si certificarea produselor de origine animala destinate consumului uman, cu exceptia carnii proaspete, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala sanitara veterinara, institutele centrale de profil si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alta dispozitie contrara.
    Art. 5
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii.

              Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare
              Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
                              Liviu Harbuz

    ANEXA 1

                        NORMA SANITARA VETERINARA
privind marcarea si certificarea produselor de origine animala destinate consumului uman, cu exceptia carnii proaspete

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin urmatorii termeni se intelege:
    - produse de origine animala:
        - produse din carne - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 322/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate care reglementeaza producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animala;
        - produse din carne de pasare, vanat de crescatorie si carne de iepure de crescatorie - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 98/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile de sanatate a animalelor si de sanatate publica care reglementeaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene si importul in Romania de produse care nu sunt supuse cerintelor si regulilor specifice;
        - produse din carne de vanat salbatic - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 119/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile de sacrificare si comercializare a vanatului salbatic;
        - carne tocata si carne preparata - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 490/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile pentru producerea si comercializarea carnii tocate si a carnii preparate;
        - lapte si produse lactate - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, laptelui tratat termic si a produselor pe baza de lapte;
        - peste si produse din pescuit - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 329/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare pentru producerea si comercializarea produselor din pescuit;
        - produse din oua - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 356/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate si igiena pentru producerea si comercializarea produselor din oua;
    - marca de sanatate publica veterinara - stampila aplicata in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, care atesta salubritatea si sanatatea produsului destinat consumului uman;
    - numar de autorizare veterinara - numarul acordat de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana si a municipiului Bucuresti unitatilor aprobate pentru categoria de produse de origine animala definite in prezentul articol si inscris pe autorizatia veterinara de functionare;
    - preambalare (conditionare) - operatiunea prin care se realizeaza protectia produselor de origine animala prin folosirea unui invelis in contact direct cu produsul;
    - ambalare - operatiunea prin care se realizeaza protectia produselor de origine animala conditionate in al doilea invelis (ambalaj), care nu intra in contact direct cu produsul.

    CAP. 2
    Dispozitii generale

    Art. 2
    Produsele de origine animala definite la art. 1 sunt admise pentru consum uman numai daca poarta marca de sanatate publica veterinara si daca sunt insotite de certificat de sanatate publica veterinara.
    Art. 3
    Produsele de origine animala definite la art. 1, prelucrate in gospodaria proprie, pot fi admise pentru consumul uman fara marca de sanatate numai pentru consum propriu.
    Art. 4
    Marca de sanatate se aplica in unitatea de prelucrare a produselor de origine animala, iar certificatul de sanatate publica veterinara se emite de catre medicul veterinar oficial din aceeasi unitate.
    Art. 5
    Marcarea trebuie sa fie usor vizibila, realizata cu caractere lizibile, care nu se pot sterge si care sunt usor de distins.

    CAP. 3
    Marcarea produselor de origine animala

    Art. 6
    In scopul admiterii pentru consum uman a produselor de origine animala definite la art. 1, marcarea se efectueaza sub responsabilitatea medicului veterinar oficial.

    A. Produsele din carne
    1. Marcarea produselor din carne se efectueaza in timpul sau imediat dupa fabricare in unitatea producatoare sau intr-un centru de ambalare ori reambalare.
    2. Marca de sanatate poate fi aplicata direct pe produs sau pe ambalajul sau.
    3. Atunci cand produsele din carne sunt preambalate si ambalate individual, marca de sanatate se aplica pe ambalaj.
    4. In cazul in care produsele din carne care poarta o marca de sanatate sunt ambalate ulterior intr-un centru de ambalare sau sunt destinate unui centru de reambalare, marca de sanatate se aplica de asemenea pe ambalaj.
    5. Marca de sanatate nu este necesara in cazul in care:
    (i) este aplicata pe suprafata externa a ambalajului comun mai multor produse destinate comercializarii catre consumatorul final;
    (ii) produsele din carne sunt destinate transportului catre o unitate autorizata pentru procesare sau ambalare ulterioara;
    (iii) produsele din carne nu sunt preambalate sau ambalate, dar sunt vandute angro de catre producator unui detailist in vederea comercializarii directe catre consumatorul final. In acest caz marca de sanatate se aplica pe containerul care le transporta.
    6. Marca de sanatate care se aplica pe produsele din carne destinate exportului in Uniunea Europeana este o stampila de forma ovala avand dimensiunile de 6,5/4,5 cm, care contine urmatoarele informatii:
    - in partea superioara: "ROMANIA", cu litere majuscule;
    - in centru: numarul de aprobare al unitatii sau centrului de reambalare acordat de autoritatea veterinara centrala pentru efectuarea unor activitati de export;
    - in partea inferioara: "INSPECTAT GUVERNAMENTAL", cu litere majuscule.
    Inscriptiile de pe stampila se efectueaza in limba engleza.
    Caracterele literelor au inaltimea de 0,8 cm si ale cifrelor, de 1 cm.
    7. Marca de sanatate care se aplica pe produsele din carne destinate consumului pentru piata nationala este o stampila de forma rotunda cu diametrul de 3,5 cm, care contine urmatoarele informatii:
    - in partea superioara: "ROMANIA", cu litere majuscule;
    - in centru: indicativul judetului si al municipiului Bucuresti, urmat fara intrerupere de numarul de autorizare veterinara al unitatii;
    - in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR VETERINAR", cu litere majuscule.
    8. Marca de sanatate poate fi aplicata direct pe produs prin mijloace autorizate sau poate fi imprimata pe ambalaj ori pe o eticheta fixata pe produs.
    In cazul produselor in recipiente ermetic inchise, marca de sanatate se aplica lizibil fie pe capac, fie pe corpul cutiei.
    Marca de sanatate poate fi confectionata dintr-o placuta din material rezistent care nu se poate indeparta si care poarta informatiile specificate in stampila.
    In cazul in care marca de sanatate se aplica pe ambalajele destinate ambalarii produselor care se vand direct catre consumator, dimensiunile pot fi reduse.

    B. Produse din carne de pasare, carne de vanat de crescatorie si carne de iepure de crescatorie
    Marcarea produselor din carne de pasare, din vanat salbatic, vanat de crescatorie si carne de iepure de crescatorie se efectueaza in conditiile precizate la lit. A.

    C. Produse din carne de vanat salbatic
    1. Marcarea produselor din carne de vanat salbatic destinate exportului in Uniunea Europeana se efectueaza cu o stampila de forma pentagonala care contine urmatoarele informatii:
    - in partea superioara: "ROMANIA", cu litere majuscule;
    - in centru: numarul de aprobare al sectiei de prelucrare a vanatului salbatic, acordat de autoritatea veterinara centrala;
    - in partea inferioara: "INSPECTAT GUVERNAMENTAL", cu litere majuscule.
    Inscriptiile de pe stampila se efectueaza in limba engleza.
    Caracterele cifrelor au inaltimea de 0,8 cm, iar ale literelor, de 1 cm pentru vanatul salbatic mare si de 0,2 cm pentru vanatul salbatic mic.
    2. Marca de sanatate care se aplica pe produsele din carne de vanat salbatic destinate consumului pentru piata nationala este o stampila de forma rotunda cu diametrul de 3,5 cm, care contine urmatoarele informatii:
    - in partea superioara: "ROMANIA", cu litere majuscule;
    - in centru: indicativul judetului si al municipiului Bucuresti, urmat de numarul de autorizare veterinara al unitatii;
    - in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR VETERINAR", cu litere majuscule.
    Caracterele literelor si cifrelor vor avea dimensiunile precizate la pct. 1.
    In cazul in care marca de sanatate se aplica pe ambalajele destinate ambalarii produselor care se vand direct catre consumator, dimensiunile pot fi reduse.

    D. Carnea tocata si carnea preparata
    1. Carnea tocata trebuie sa poarte o marca de sanatate conform cap. VI din anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind producerea si comercializarea carnii tocate si a carnii preparate, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si mediului nr. 490/2002.
    2. Marca de sanatate se aplica pe ambalaj sau pe o eticheta aplicata pe ambalaj.
    3. Carnea preparata care poarta o marca de sanatate trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:
    (i) carnea preparata obtinuta din carne proaspata de la animalele de macelarie sau de la vanat de crescatorie trebuie sa corespunda prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 401/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete;
    (ii) carnea preparata obtinuta din carne de pasare si vanat mic de crescatorie cu par sau pene, marca de sanatate trebuie sa corespunda prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 402/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate care reglementeaza producerea si comertul cu carne proaspata de pasare;
    (iii) carnea preparata obtinuta din carne de vanat salbatic, marca de sanatate trebuie sa corespunda prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 119/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate animala si de sanatate publica referitoare la uciderea vanatului salbatic si comercializarea carnii de vanat salbatic.

    E. Lapte si produse din lapte
    1. Marcarea laptelui de consum si a produselor din lapte trebuie efectuata in timpul ambalarii sau imediat dupa ambalarea produselor in unitate.
    2. Marca de sanatate poate fi aplicata:
    (i) direct pe produs, daca produsul este ambalat individual, pe ambalajul intim in contact direct cu produsul;
    (ii) pe ambalajul de transport;
    (iii) pe eticheta aplicata pe ambalaj.
    3. In cazul produselor de volum unic ambalate individual si apoi introduse intr-un ambalaj mic sau in cazul in care bucati portionate din produsele ambalate individual sunt livrate catre consumatorul final, marca de sanatate se aplica numai pe ambalajul colectiv.
    4. In cazul produselor la care marcarea s-a efectuat pe produs, pe ambalaj sau pe eticheta, care se vor introduce intr-un ambalaj colectiv, marca de sanatate se aplica si pe ambalajul colectiv.
    5. Marca de sanatate care se aplica pe produsele lactate destinate exportului in Uniunea Europeana este o stampila de forma ovala cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, care contine urmatoarele informatii:
    - in partea superioara: "ROMANIA", cu litere majuscule;
    - in centru: numarul de aprobare al unitatii, acordat de autoritatea veterinara centrala pentru activitatea de export;
    - in partea inferioara: "INSPECTAT GUVERNAMENTAL", cu litere majuscule.
    Inscriptiile de pe stampila se efectueaza in limba engleza.
    Caracterele literelor au inaltimea de 0,8 cm, iar ale cifrelor, de 1 cm.
    6. Marca de sanatate care se aplica pe produsele din lapte destinate consumului pentru piata nationala este o stampila de forma rotunda cu diametrul de 3,5 cm, care contine urmatoarele informatii:
    - in partea superioara: "ROMANIA", cu litere majuscule;
    - in centru: indicativul judetului si al municipiului Bucuresti, urmat fara intrerupere de numarul de autorizare veterinara al unitatii;
    - in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR VETERINAR", cu litere majuscule.
    In cazul in care marca de sanatate se aplica pe ambalajele destinate ambalarii produselor care se vand direct catre consumator, dimensiunile pot fi reduse.

    F. Peste si produse din pescuit
    1. Marcarea produselor din pescuit trebuie sa fie efectuata vizibil in timpul prelucrarii sau imediat dupa obtinerea produsului in unitate.
    2. Marca de sanatate poate fi aplicata:
    (i) pe ambalaj;
    (ii) pe o eticheta aplicata pe ambalaj.
    3. Marca de sanatate care se aplica pe produsele din pescuit destinate exportului in Uniunea Europeana este o stampila de forma ovala cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, care contine urmatoarele informatii:
    - in partea superioara: "ROMANIA", cu litere majuscule;
    - in centru: numarul de aprobare al unitatii, acordat de autoritatea veterinara centrala pentru activitatea de export;
    - in partea inferioara: "INSPECTAT GUVERNAMENTAL", cu litere majuscule.
    Caracterele literelor au inaltimea de 0,8 cm, iar ale cifrelor, de 1 cm.
    Inscrisurile din stampila se redacteaza in limba engleza.
    4. Marca de sanatate care se aplica pe produsele din pescuit destinate consumului pentru piata nationala este o stampila de forma rotunda cu diametrul de 3,5 cm, care contine urmatoarele informatii:
    - in partea superioara: "ROMANIA", cu litere majuscule;
    - in centru: indicativul judetului si al municipiului Bucuresti, urmat fara intrerupere de numarul de autorizare al unitatii;
    - in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR VETERINAR", cu litere majuscule.
    In cazul in care marca de sanatate se aplica pe ambalajele destinate ambalarii produselor care se vand direct catre consumator, dimensiunile pot fi reduse.

    G. Moluste, gasteropode si pulpe de broasca
    Marca de sanatate se aplica pe ambalaj conform precizarilor lit. F referitoare la marcarea produselor din pescuit.

    H. Produsele din oua
    1. Marcarea produselor din oua trebuie sa fie efectuata vizibil imediat dupa obtinerea produsului in unitate.
    2. Marca de sanatate poate fi aplicata:
    (i) pe ambalaj;
    (ii) pe o eticheta aplicata pe ambalaj.
    3. Marca de sanatate care se aplica pe produsele din oua destinate exportului in Uniunea Europeana este o stampila de forma ovala cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, care contine urmatoarele informatii:
    - in partea superioara: "ROMANIA", cu litere majuscule;
    - in centru: numarul de aprobare al unitatii, acordat de autoritatea veterinara centrala pentru activitatea de export;
    - in partea inferioara: "INSPECTAT GUVERNAMENTAL", cu litere majuscule.
    Caracterele literelor au inaltimea de 0,8 cm, iar ale cifrelor, de 1 cm.
    Inscrisurile din stampila se redacteaza in limba engleza.
    4. Marca de sanatate care se aplica pe produsele din oua destinate consumului pentru piata nationala este o stampila de forma rotunda cu diametrul de 3,5 cm, care contine urmatoarele informatii:
    - in partea superioara: "ROMANIA", cu litere majuscule;
    - in centru: indicativul judetului si al municipiului Bucuresti, urmat fara intrerupere de numarul de autorizare veterinara al unitatii;
    - in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR VETERINAR", cu litere majuscule.
    In cazul in care marca de sanatate se aplica pe ambalajele destinate ambalarii produselor care se vand direct catre consumator, dimensiunile pot fi reduse.

    CAP. 4
    Certificarea de sanatate publica veterinara

    Art. 7
    (1) Certificatul de sanatate publica veterinara pentru produsele de origine animala definite la art. 1, destinate consumului uman, se emite de catre medicul veterinar oficial din unitatea de prelucrare.
    (2) Certificatul de sanatate publica veterinara se emite pentru fiecare mijloc de transport al produselor.
    (3) Emiterea certificatului de sanatate publica veterinara este conditionata de verificarea prealabila a produselor care fac obiectul expedierii, precum si a mijloacelor de transport.
    (4) Certificatul se completeaza la toate rubricile citet, fara stersaturi, in 3 exemplare (pentru mijlocul de transport, pentru unitate si pentru medicul veterinar oficial emitent). Pe primul exemplar se inscriptioneaza "ORIGINAL", iar pe exemplarele 2 si 3, "COPIE".
    (5) Originalul certificatului de sanatate publica veterinara insoteste transportul pana la destinatia finala. Atunci cand produsele certificate se distribuie la mai multi destinatari, fiecarui destinatar cuprins in certificat i se elibereaza o fotocopie a certificatului original, iar originalul ramane la ultimul destinatar. Fotocopiile vor purta suplimentar in coltul din dreapta sus al certificatului mentiunea "Conform cu originalul".
    (6) Certificatul de sanatate publica veterinara trebuie sa fie tiparit pe o singura fila, fata-verso, format A4. Certificatele trebuie sa fie inseriate; numarul de serie se tipareste pe fiecare certificat in parte si este format din indicativul judetului urmat fara intrerupere de seria formata din minimum 8 cifre.
    Art. 8
    Modelul certificatului de sanatate publica veterinara pentru produsele de origine animala definite la art. 1 este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 9
    Indicativul judetelor si al municipiului Bucuresti este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 10
    Modelele marcilor de sanatate pentru produsele de origine animala definite la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3 la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta norma sanitara veterinara.

    ANEXA 1
    la norma sanitara veterinara

                                               Seria: ....................

    GUVERNUL ROMANIEI

    AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA
    SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

    DIRECTIA GENERALA SANITARA VETERINARA

    DIRECTIA SANITAR-VETERINARA
    SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ....................

    CERTIFICAT DE SANATATE PUBLICA VETERINARA PENTRU PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA
                  Nr. .............. din data de .................

    Autoritatea veterinara locala: ............................................
    Medic veterinar oficial emitent: ..........................................

    I. Identificarea produselor
    Felul/natura produselor: ..................................................
    Specia: ...................................................................
    Natura ambalajelor: .......................................................
    Numarul de ambalaje/unitati de ambalaj: ...................................
    Numarul lotului: ..........................................................
    Greutatea bruta: ..........................................................
    Greutatea neta: ...........................................................
    Data fabricatiei: .........................................................
    Temperatura de depozitare si transport: ................................. .

    II. Originea produselor
    Adresa si numarul de autorizare veterinara ale unitatii producatoare sau ale unitatii de depozitare: .....................................................

    III. Destinatia produselor
    Produsele de origine animala se expediaza din localitatea (locul de incarcare) ....................................................... la (locul de destinatie) ................................., cu urmatorul mijloc de transport:
...............................................................................
                           (auto, numar de inmatriculare)
    - Numarul sigiliului (daca este cazul): ...................................
    - Numele si adresa expeditorului: .........................................
    - Numele si adresa destinatarului: ...................................... .

    IV. Atestat de sanatate publica veterinara
    Subsemnatul .............................................., medic veterinar oficial, certific urmatoarele:
    - produsele de origine animala la care se refera prezentul certificat au fost obtinute in unitati autorizate si aflate sub control veterinar;
    - produsele au fost verificate inainte de expediere, corespund normelor veterinare in vigoare si sunt apte pentru consum uman;
    - mijloacele de transport indeplinesc conditiile de igiena.

       __________                         Emis in ...............
      /          \                                (localitatea)
     /  Stampila  \                       la ....................
    |  oficiala*)  |                              (data)
     \            /                    Numele, prenumele, semnatura
      \__________/                 si parafa medicului veterinar oficial
                                   .....................................

------------
    *) Semnatura si tusul trebuie sa fie de alta culoare decat textul imprimat. Certificatul se foloseste numai pe teritoriul Romaniei.

    ANEXA 2
    la norma sanitara veterinara

                              INDICATIVUL
                 judetelor si al municipiului Bucuresti

    ____________________________
    Judetul          Indicativul
                     judetului
    ____________________________
    Alba                  AB
    Arad                  AR
    Arges                 AG
    Bacau                 BC
    Bihor                 BH
    Bistrita-Nasaud       BN
    Botosani              BT
    Brasov                BV
    Braila                BR
    Buzau                 BZ
    Caras-Severin         CS
    Calarasi              CL
    Cluj                  CJ
    Constanta             CT
    Covasna               CV
    Dambovita             DB
    Dolj                  DJ
    Galati                GL
    Giurgiu               GR
    Gorj                  GJ
    Harghita              HR
    Hunedoara             HD
    Ialomita              IL
    Iasi                  IS
    Ilfov                 IF
    Maramures             MM
    Mehedinti             MH
    Mures                 MS
    Neamt                 NT
    Olt                   OT
    Prahova               PH
    Satu Mare             SM
    Salaj                 SJ
    Sibiu                 SB
    Suceava               SV
    Teleorman             TR
    Timis                 TM
    Tulcea                TL
    Vaslui                VS
    Valcea                VL
    Vrancea               VN
    Bucuresti             B
    ____________________________

    ANEXA 3*)
    la norma sanitara veterinara

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                            MODELE DE STAMPILE
pentru marcarea produselor de origine animala, cu exceptia carnii proaspete

           ___________________
          /                   \
         /       ROMANIA       \
        /                       \
       /                         \
      |          AR 597           |
       \                         /
        \       CONTROLAT       /
         \  SANITAR VETERINAR  /
          \___________________/

    Figura nr. 1
    Modelul stampilei de sanatate pentru produsele de origine animala destinate comercializarii pe piata nationala.

               __________
              /          \
             /  ROMANIA   \
            /              \
           /     AR 567     \
           \                /
            \   CONTROLAT  /
             \   SANITAR  /
              \ VETERINAR/
               \        /
                \      /
                 \    /
                  \  /
                   \/

    Figura nr. 2
    Modelul stampilei de sanatate pentru marcarea produselor din carne de vanat salbatic destinata comercializarii pe piata nationala.

              ____________
             /            \
            /   ROMANIA    \
           /                \
          /                  \
         |        234         |
          \                  /
           \   GOVERNMENT   /
            \  INSPECTED   /
             \____________/

    Figura nr. 3
    Modelul stampilei de sanatate pentru produsele de origine animala destinate exportului.

               __________
              /          \
             /  ROMANIA   \
            /              \
           /      362       \
           \                /
            \  GOVERNMENT  /
             \ INSPECTED  /
              \          /
               \        /
                \      /
                 \    /
                  \  /
                   \/

    Figura nr. 4
    Modelul stampilei de sanatate pentru marcarea produselor din carne de vanat salbatic destinate exportului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 83/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 83 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu