E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1337 din 14 decembrie 2000

privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din 27 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 alin. (4) si art. 47 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare se aplica unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate in tara sau importate, destinate pietei interne.
    (2) In sensul prezentei hotarari, prin echipament electric de joasa tensiune se intelege orice aparat sau echipament proiectat sa fie utilizat la o tensiune nominala cuprinsa intre 50 V si 1.000 V in curent alternativ si intre 75 V si 1.500 V in curent continuu.
    (3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari echipamentele electrice si fenomenele fizice prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Echipamentele electrice prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) pot fi puse pe piata sau utilizate numai daca nu pun in pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice si bunurilor mobile si imobile, atunci cand sunt instalate, utilizate si intretinute conform destinatiei si specificatiilor.
    (2) Cerintele esentiale de securitate mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Echipamentele electrice care indeplinesc cerintele prevazute la art. 2 nu pot face obiectul interzicerii de punere pe piata si punere in functiune din considerente de securitate.
    Art. 4
    (1) Este interzisa punerea pe piata sau utilizarea echipamentelor electrice care nu indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2, potrivit legii.
    (2) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2, in ordinea specificata in continuare, daca echipamentele electrice sunt conforme cu:
    a) standardele nationale, care adopta standardele europene armonizate;
    b) standardele nationale pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
    (3) Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, lista cuprinzand standardele in vigoare pentru echipamentele electrice de joasa tensiune, care va fi actualizata periodic.
    Art. 5
    Se interzice distribuitorilor de energie electrica, in conditiile legii, sa impuna utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la retea si pentru furnizarea energiei electrice, conditii de securitate suplimentare celor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 6
    (1) Cand se constata ca un echipament electric nu satisface cerintele prevazute in anexa nr. 2 organele de control vor lua masuri de retragere de pe piata si de interzicere a punerii pe piata.
    (2) Reintroducerea pe piata a unui echipament electric se efectueaza numai in conditiile prevazute la art. 2.
    (3) In cazul situatiilor prevazute la alin. (1) organele de control vor informa in scris, dupa caz, Ministerul Industriei si Comertului sau Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 7
    (1) Inainte de a fi pus pe piata echipamentul electric prevazut la art. 1 trebuie sa fie marcat CS, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 lit. B, atestand conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotarari, in urma unui proces de evaluare a conformitatii.
    (2) Pentru echipamentele electrice care indeplinesc integral cerintele esentiale de securitate in conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) lit. a) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 4.
    (3) Pentru echipamentele electrice care nu se incadreaza in prevederile alin. (2) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 5.
    (4) Se excepteaza de la prevederile art. 7 alin. (1) si se admite punerea pe piata a echipamentelor electrice care au marcajul de conformitate CE aplicat de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
    (5) Pentru echipamentele electrice puse pe piata cu marcajul de conformitate CE producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si pastreaza dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. In cazul in care nu exista reprezentant autorizat al producatorului importatorul are obligatia de a detine dosarul tehnic de conformitate.
    (6) Dosarul tehnic de conformitate prevazut la alin. (5) va contine:
    a) adresele spatiilor pentru depozitare in Romania;
    b) informatii detaliate privind proiectarea si fabricarea echipamentelor electrice;
    c) rapoarte de incercari prin care producatorul demonstreaza conformitatea echipamentelor electrice cu standardele europene armonizate;
    d) declaratie de conformitate sau, dupa caz, certificat de conformitate.
    (7) In sensul prezentei hotarari, prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau.
    Art. 8
    (1) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica intr-un mod vizibil, usor lizibil si durabil, marcajul de conformitate CS pe echipament, ambalaj, instructiuni de exploatare sau pe certificatul de garantie.
    (2) In cazul in care echipamentului electric ii sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului de conformitate CS, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementari.
    Art. 9
    In domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune competenta organismelor de certificare, a laboratoarelor de incercari si a organismelor de inspectie este recunoscuta, dupa caz, de Ministerul Industriei si Comertului sau de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza unui proces de evaluare propriu, avandu-se in vedere criteriile prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 10
    Metodologia de evaluare prevazuta la art. 9 se elaboreaza de Ministerul Industriei si Comertului si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 11
    Lista cuprinzand organismele recunoscute va fi periodic actualizata de Ministerul Industriei si Comertului si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 12
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari se sanctioneaza conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru echipamentele electrice destinate consumatorilor, si ale Legii protectiei muncii nr. 90/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru echipamentele tehnice.
    Art. 13
    Constatarea incalcarii dispozitiilor prezentei hotarari si aplicarea sanctiunilor se fac de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor pentru echipamentele destinate consumatorilor si de organele autorizate in acest sens ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru echipamentele tehnice.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Aplicarea procedurii de evaluare a conformitatii va fi facultativa timp de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 16
    Orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Seful Oficiului
                       pentru Protectia Consumatorilor,
                       Corneliu Eliade Mihailescu

                       Ministrul muncii si protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

    ANEXA 1

                                LISTA
cuprinzand echipamentele electrice si fenomenele fizice care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari

    1. Echipament electric pentru utilizare in atmosfera exploziva
    2. Echipament electric pentru utilizare radiologica si medicala
    3. Componente electrice pentru lifturi de marfuri si de persoane
    4. Contoare de energie electrica
    5. Fise si prize de uz casnic
    6. Sisteme de supraveghere cu gard electric
    7. Interferente radioelectrice
    8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau pe calea ferata, care se supun prevederilor elaborate de organizatiile internationale la care Romania este parte
    9. Echipamente furnizate ca obiecte de muzeu, insotite de documente corespunzatoare in acest sens.

    ANEXA 2

                CERINTELE ESENTIALE DE SECURITATE
    pentru echipamentul electric de joasa tensiune

    1. Conditii generale
    a) Caracteristicile principale, indicatiile de recunoastere si de respectare care vor asigura functionarea echipamentului electric in siguranta si in scopurile pentru care a fost fabricat trebuie sa fie marcate pe echipament sau, daca acest lucru nu este posibil, intr-un document insotitor.
    b) Numele producatorului, denumirea firmei sau marca inregistrata trebuie sa fie aplicata in mod vizibil si lizibil pe echipamentul electric sau, daca nu este posibil, pe ambalaj.
    c) Echipamentul electric, precum si componentele sale trebuie sa fie fabricate astfel incat sa poata fi asamblate si conectate sigur si corect.
    d) Echipamentul electric trebuie sa fie proiectat si fabricat astfel incat sa se asigure protectia impotriva riscurilor prevazute la pct. 2 si 3, conditionat de utilizarea si intretinerea adecvata in scopul pentru care a fost fabricat.
    2. Protectia impotriva riscurilor care pot sa rezulte ca urmare a montarii si utilizarii echipamentului electric
    Masurile de natura tehnica trebuie sa fie prescrise cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
    a) persoanele si animalele domestice sunt protejate corespunzator fata de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura care pot fi cauzate de contactul electric direct sau indirect;
    b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;
    c) persoanele, animalele domestice si bunurile mobile si imobile sunt protejate corespunzator impotriva pericolelor de natura neelectrica cauzate de echipamentul electric, asa cum rezulta din experienta;
    d) izolatia este corespunzatoare unor cerinte previzibile.
    3. Protectia impotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric
    Masurile tehnice trebuie sa fie luate cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
    a) echipamentul electric satisface cerintele de natura mecanica in asa fel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;
    b) echipamentul electric este rezistent la influente de natura nemecanica in conditii previzibile de mediu, astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;
    c) echipamentul electric nu pericliteaza persoanele, animalele domestice si proprietatea in conditii previzibile de suprasarcini.

    ANEXA 3

    A. Declaratie de conformitate

    Noi, ....................................................................,
                       (numele furnizorului si adresa)
declaram pe propria raspundere ca produsul ...................................
..............................................................................
 (denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului, seriei, eventual sursele si
 numarul de exemplare de identificare a produsului ca denumire, tip, model)
    la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu urmatorul/urmatoarele standard/standarde sau cu alte reglementari tehnice:
..............................................................................
..............................................................................
 [titlul si/sau numarul si data publicarii standardului/standardelor sau a
           altui/altor document/documente) normativ/normative]
si respecta cerintele de securitate.
    Incercarile au fost realizate de laboratorul*)...........................,
                                                           (denumirea)
..............................................................................
                               (adresa)
    Raport de incercari/certificat de conformitate nr. ..... din ............,
                                                                    (data)
..............................................................................
                        (locul si data emiterii)
     .....................................................................
     (numele si semnatura sau marcajul echivalent al persoanei autorizate)
------------
    *) recunoscut de Ministerul Industriei si Comertului si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale conform criteriilor cuprinse in anexa nr. 6.

    B. Marcajul de conformitate

    Marcajul de conformitate C si S, cu forma prezentata in figura urmatoare:

    CS

    NOTA:
    Fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36
    In cazul in care marcajul CS trebuie sa fie marit sau micsorat este necesar sa se respecte proportiile prezentate in schita de mai sus.
    Componentele C si S ale marcajului CS trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala, care nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.

    ANEXA 4

                        CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca echipamentele electrice satisfac cerintele de securitate care sunt aplicabile. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa fixeze marcajul CS pe fiecare produs si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate. Modelul declaratiei de conformitate este prevazut in anexa nr. 3 lit. A.
    2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa intocmeasca un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organismelor de inspectie.
    3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie sa ateste conformitatea echipamentului electric cu principalele cerinte de securitate si, in masura in care este relevant, sa fie acoperite proiectarea, producerea si functionarea acestuia.
    4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:
    a) descrierea generala a echipamentului electric;
    b) instructiuni de exploatare, manual de utilizare;
    c) desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, subansambluri, circuitelor;
    d) descriere si explicatii necesare pentru intelegerea celor prezentate la lit. c);
    e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
    f) lista cuprinzand standardele care se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface cerintele esentiale de securitate in situatia neaplicarii integrale a standardelor;
    g) document de atestare a efectuarii tuturor incercarilor privind securitatea in conditiile prevederilor prezentei hotarari - rapoarte de incercari sau, dupa caz, certificat de conformitate in original emis de organisme recunoscute de Ministerul Industriei si Comertului sau de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
    h) declaratie de conformitate in original.
    5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie tinut la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la ultima punere pe piata a echipamentului electric, iar documentele continute trebuie sa fie redactate in limba romana. Atunci cand producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit in Romania, obligatia de a pastra documentatia tehnica revine importatorului sau persoanei care a introdus produsul pe piata romaneasca.
    6. Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea echipamentului electric fabricat cu documentatia tehnica prezentata la pct. 4 si cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 2.

    ANEXA 5

                           EXAMINAREA CS DE TIP

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat inainteaza o cerere de examinare CS de tip unui organism recunoscut ales de el.
    Solicitarea trebuie sa cuprinda:
    a) numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat;
    b) o declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a mai solicitat la alt organism recunoscut examinarea CS de tip;
    c) dosarul tehnic prevazut la pct. 2.
    Producatorul pune la dispozitie organismului recunoscut un esantion reprezentativ al productiei, numit generic "tip". Organismul recunoscut poate solicita si alte esantioane daca programul de incercari prevede acest lucru.
    2. Dosarul tehnic trebuie sa permita evaluarea conformitatii aparatului cu cerintele prezentei hotarari. El trebuie sa acopere (atat cat este necesar pentru evaluare) proiectarea, productia si functionarea. El trebuie sa cuprinda:
    a) descrierea generala a echipamentului electric;
    b) instructiuni de exploatare, manual de utilizare;
    c) desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
    d) descriere si explicatii necesare pentru intelegerea celor prezentate la lit. c);
    e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
    f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface cerintele esentiale de securitate in situatia neaplicarii integrale a standardelor;
    g) rapoarte de incercari.
    3. Organismul recunoscut examineaza dosarul tehnic, verifica daca echipamentul electric a fost fabricat in conformitate cu acest dosar, efectueaza controalele adecvate si incercarile necesare, convine cu producatorul locul unde vor fi efectuate controalele si incercarile necesare.
    4. In cazul in care echipamentul electric satisface cerintele prezentei hotarari, organismul recunoscut elibereaza producatorului sau reprezentantului sau autorizat un certificat de conformitate CS de tip. Certificatul va cuprinde:
    a) numele si adresa producatorului;
    b) concluziile verificarii;
    c) conditiile de validitate a certificatului;
    d) date de identificare a echipamentului electric aprobat.
    5. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat informeaza organismul recunoscut care detine dosarul tehnic ce a facut obiectul certificatului de conformitate CS de tip despre toate modificarile facute produsului aprobat. Aceste modificari trebuie aprobate daca afecteaza conformitatea cu cerintele esentiale sau cu conditiile de utilizare a produsului. Aceasta noua aprobare este eliberata sub forma unei anexe la certificatul de conformitate CS de tip.
    6. Fiecare organism desemnat transmite celorlalte organisme recunoscute informatii privind certificatele de conformitate CS de tip si anexele eliberate sau retrase.
    7. Celelalte organisme desemnate pot obtine o copie de pe certificatele de conformitate CS de tip si/sau de pe anexele acestora.
    8. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat va pastra dosarul tehnic impreuna cu un exemplar al certificatelor de conformitate CS de tip si al anexelor la acestea cel putin 10 ani de la punerea pe piata a ultimului echipament electric.
    9. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca produsele sunt conforme cu tipul de echipament electric descris in certificatul de conformitate CS de tip si satisfac cerintele cuprinse in reglementarile aplicabile. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia fixeaza marcajul CS pe fiecare produs si intocmeste in scris o declaratie de conformitate. Modelul declaratiei de conformitate este prezentat in anexa nr. 3 lit. A. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze declaratia de conformitate timp de 10 ani de la data realizarii echipamentului electric.
    10. Producatorul trebuie sa ia toate masurile pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea produselor realizate cu echipamentul electric descris in certificatul de conformitate CS de tip si cu cerintele cuprinse in reglementarile aplicabile.
    11. In cazul in care producatorul nu are sediul in Romania obligatia de a pune la dispozitie dosarul tehnic o va avea persoana responsabila cu introducerea echipamentului electric pe piata.

    ANEXA 6

                              CRITERIILE
    de evaluare a organismelor care trebuie recunoscute

    Conditii minime:
    1. sa dispuna de personal, mijloace si echipamente adecvate;
    2. competenta tehnica, experienta in domeniu si integritate profesionala a personalului;
    3. independenta in realizarea incercarilor, redactarea rapoartelor, eliberarea certificatelor si executarea functiei de verificare;
    4. pastrarea de catre personal a secretului profesional;
    5. existenta unei asigurari de raspundere civila.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1337/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1337 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu