Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1184 din 27 noiembrie 2001

privind constituirea echipelor mixte de control pentru verificarea producatorilor de alcool si bauturi alcoolice spirtoase

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 820 din 19 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor masuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda si evaziune fiscala in domeniul alcoolului si bauturilor alcoolice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Constituirea Comisiei centrale de coordonare
    (1) Se constituie Comisia centrala de coordonare a echipelor mixte de control pentru verificarea producatorilor de alcool si bauturi alcoolice spirtoase, denumita in continuare Comisie centrala, alcatuita din reprezentantii urmatoarelor institutii:
    a) ministere si organe centrale de specialitate: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul de Interne, Ministerul Sanatatii si Familiei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
    b) asociatii patronale din ramura alcoolului si bauturilor alcoolice, legal infiintate.
    (2) Conducatorii institutiilor prevazute la alin. (1) vor stabili, prin acte interne, competentele ce revin, potrivit legii, reprezentantului propriu in Comisia centrala.
    (3) Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice asigura coordonarea activitatii Comisiei centrale.
    (4) Componenta nominala a Comisiei centrale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Constituirea echipelor mixte de control judetene
    (1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Comisia centrala va constitui echipe mixte de control in teritoriu, la nivelul tuturor judetelor.
    (2) Echipele mixte de control prevazute la alin. (1) vor avea in componenta:
    a) cate un reprezentant al serviciilor descentralizate din teritoriu ale ministerelor si organelor centrale de specialitate mentionate la art. 1 alin. (1) lit. a);
    b) cate un reprezentant al asociatiilor patronale mentionate la art. 1 alin. (1) lit. b).
    (3) Coordonarea echipei mixte de control la nivelul judetului se asigura de catre reprezentantul directiei generale a finantelor publice judetene.
    Art. 3
    Competentele echipelor mixte de control judetene
    (1) Echipele mixte de control judetene vor verifica, conform competentelor stabilite de lege pentru fiecare dintre membrii lor, la fiecare agent economic producator de alcool, distilate de orice fel sau bauturi alcoolice spirtoase:
    a) detinerea licentelor de fabricatie emise conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 123/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si respectarea conditiilor prevazute de lege pentru acestea;
    b) detinerea autorizatiilor de comercializare emise conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si respectarea conditiilor prevazute de lege pentru acestea;
    c) respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor;
    d) respectarea normelor sanitare, de avizare si autorizare a functionarii, elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    e) respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 17/240/2000 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea bauturilor alcoolice distilate destinate comercializarii;
    f) respectarea normelor legale in materie fiscala, a disciplinei financiar-bancare si a normelor de comert.
    (2) In cadrul controlului se vor preleva probe pentru toate produsele fabricate, in vederea stabilirii calitatii, concentratiei alcoolice si a modului de respectare a retetei de fabricatie. Probele prelevate vor fi transmise pentru analize la laboratoarele de specialitate acreditate in tara, costul analizelor urmand sa fie suportat de agentii economici controlati. Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor acorda asistenta de specialitate privind prelevarea probelor, analiza si evaluarea rezultatelor de laborator, din punct de vedere al riscurilor pentru sanatatea publica.
    (3) In toate situatiile de constatare a neindeplinirii sau nerespectarii conditiilor de acordare si detinere a licentelor de fabricatie, precum si a autorizatiilor de comercializare echipele mixte de control vor proceda la sigilarea instalatiilor in vederea incetarii activitatii de productie.
    Art. 4
    Graficul de control
    (1) Echipele mixte de control judetene constituite potrivit prezentei hotarari vor efectua controale generale periodice si controale tematice, potrivit graficelor proprii de control avizate de Comisia centrala.
    (2) Controalele generale periodice se vor realiza cel putin de doua ori pe an.
    (3) Controalele tematice se vor efectua potrivit legislatiei speciale aplicabile.
    Art. 5
    Procedura de lucru a echipelor mixte de control
    (1) Procedura de lucru a echipelor mixte de control se stabileste de catre Comisia centrala prin decizie.
    (2) Echipele mixte de control au obligatia respectarii prevederilor-cadru din procedura stabilita potrivit alin. (1), asigurand indeplinirea obiectivelor specifice proprii, in mod operativ si cu maxima eficienta, in stricta conformitate cu legislatia aplicabila.
    Art. 6
    Documentele de control si circuitul acestora
    (1) Procesele-verbale de control intocmite ca urmare a fiecarei actiuni de verificare intreprinse vor fi redactate structurat pe capitole, conform obiectivelor de control, si vor fi semnate de fiecare membru al echipei mixte de control, de supraveghetorul fiscal in cazurile producatorilor de alcool, precum si de reprezentantii autorizati ai agentului economic verificat.
    (2) Cate un exemplar al procesului-verbal va fi transmis in termen de 3 zile:
    a) organelor teritoriale mentionate la art. 2 alin. (2);
    b) Comisiei centrale spre informare.
    (3) Documentele de control intocmite de echipele mixte de control judetene se pastreaza la Ministerul Finantelor Publice si la directiile generale ale finantelor publice judetene.
    (4) In vederea anularii licentelor de fabricatie si/sau a autorizatiilor de comercializare, procesele-verbale de control vor fi depuse, prin grija reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice si ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, la organele competente ale celor doua ministere.
    (5) Analiza procesului-verbal de control si dispunerea masurilor de anulare a licentelor de fabricatie si/sau a autorizatiilor de comercializare se vor efectua in termen de 10 zile de la data depunerii acestor documente la organele competente.
    (6) Procesele-verbale care contin masuri sanctionatorii, altele decat cele prevazute la alin. (4), se transmit organelor teritoriale competente.
    Art. 7
    Coordonarea la nivel central
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va comunica lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare, Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor lista cuprinzand agentii economici carora le-au fost anulate licentele de fabricatie, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Directia generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice va informa lunar Comisia centrala cu privire la masurile luate.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

    ANEXA 1

                             COMPONENTA
Comisiei centrale de coordonare a echipelor mixte de control pentru verificarea producatorilor de alcool si bauturi alcoolice spirtoase

    1. Gheorghe Oana    - secretar de stat, reprezentant al Ministerului
                          Finantelor Publice
    2. Neculae Plaiasu  - comisar general al Garzii financiare, reprezentant al
                          Ministerului Finantelor Publice
    3. Mihai Lungu      - secretar de stat, reprezentant al Ministerului
                          Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
    4. G-ral de divizie - secretar de stat, reprezentant al Ministerului de
       Toma Zaharia       Interne
    5. Rovana Plumb     - secretar de stat, reprezentant al Autoritatii
                          Nationale pentru Protectia Consumatorilor
    6. Radu Deac        - secretar de stat, reprezentant al Ministerului
                          Sanatatii si Familiei
    7. Mihai Simpetru   - presedinte al Asociatiei Patronale "VINROM"
    8. Romulus Dascalu  - presedinte al Asociatiei producatorilor de alcool si
                          bauturi spirtoase "GARANT"
    9. Radu Murariu       vicepresedinte al Organizatiei Patronale de Ramura
                          "ROMFERMENT"



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1184/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1184 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu