E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 42 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 2 din actul OUG 117 2001 in legatura cu articolul 28 din actul Ordonanţa 27 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 117 din 20 septembrie 2001

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor masuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda si evaziune fiscala in domeniul alcoolului si al bauturilor alcoolice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 613 din 28 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera a) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "a) alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricola, bauturile alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic;"
    2. Titlul sectiunii a II-a va avea urmatorul cuprins:
    "Accize pentru alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricola, bauturile alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic"
    3. Partea introductiva a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    In grupa <<alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricola, bauturi alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic>>, sunt cuprinse:"
    4. Litera a) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "a) Alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricola, produsele obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturile alcoolice obtinute din alcool etilic rafinat sau din distilate, altele decat distilatul de vin"
    5. Alineatul 1 de la litera a) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In subgrupa <<alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricola, produse obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturi alcoolice obtinute din alcool etilic rafinat sau din distilate, altele decat distilatul de vin>>, sunt cuprinse urmatoarele: alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, alte distilate de origine agricola, votca, rom, lichioruri, rachiuri pe baza de alcool etilic rafinat, whisky, gin, rom si rachiuri din trestie de zahar, alte bauturi alcoolice spirtoase, precum si orice alte produse care contin alcool etilic, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum."
    6. La articolul 4 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale si orice alte distilate de origine agricola, provenite din tara sau din import, utilizate ca materie prima in obtinerea bauturilor alcoolice spirtoase, acciza se plateste o singura data de catre agentul economic producator sau importator de astfel de materii prime.
    (4) Pentru bauturile alcoolice spirtoase produse in tara din alcool etilic rafinat, distilate din cereale si orice alte distilate de origine agricola, provenite din tara sau din import, nu se datoreaza accize."
    7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) In cazul produselor prevazute la art. 3 provenite din import sau din tara, utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse supuse accizelor - altele decat bauturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic rafinat, distilate din cereale si orice alte distilate de origine agricola - agentii economici prelucratori vor deduce, pe baza de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele platite in vama sau la achizitionarea de pe piata interna a materiei prime."
    8. La articolul 8 se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
    "(11) Sub incidenta prevederilor prezentului articol intra si urmatoarele produse: alcoolul sanitar, distilatele din cereale, distilatul de vin si orice alte distilate de origine agricola. Documentele fiscale speciale utilizate pentru circulatia acestor produse vor avea inscriptionate, dupa caz, cuvintele: <<Alcool sanitar>> sau <<Distilat>>."
    9. Literele f) si h) ale articolului 25 se abroga.
    10. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Pentru produsele prevazute la art. 25 lit. a) alin. 3, lit. b), g) si i), scutirea de la plata accizelor se acorda prin restituirea accizelor efectiv platite la achizitionarea produselor respective, pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitatile folosite cu destinatiile expres mentionate in prezenta ordonanta."
    11. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Agentii economici - producatori interni, importatori, comercianti in sistem angro si en detail -, care realizeaza venituri din vanzarile de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola, bauturi alcoolice, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei de comercializare emise de:
    a) Ministerul Finantelor Publice, pentru agentii economici producatori si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola si de bauturi alcoolice spirtoase obtinute din acestea;
    b) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul bauturilor alcoolice - altele decat cele de la lit. a) -, inclusiv tuica si rachiurile naturale, al produselor din tutun si al cafelei."
    12. Alineatul (3) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru comercializarea - in calitate de agent economic producator intern sau importator - a produselor prevazute la alin. (1) lit. a), autorizatia se emite anual cu percepere de taxe. Cererile si documentatia necesare in vederea eliberarii autorizatiilor anuale se depun cu cel putin 60 de zile inainte de data expirarii autorizatiei de comercializare, eliberata anterior."
    13. La articolul 36 se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Vor fi autorizati in calitate de agenti economici producatori de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricola numai agentii economici care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru autorizarea agentilor economici producatori de alcool si de bauturi alcoolice - altele decat vinurile, tuica si rachiurile naturale -, si care prezinta adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte detinerea in proprietate a cladirilor, a capacitatilor de productie, precum si detinerea in proprietate sau in concesionare a terenurilor.
    (5) In ceea ce priveste cuantumul taxei de autorizare distilatele din cereale sunt asimilate alcoolului, iar distilatul de vin si alte distilate de origine agricola - cu exceptia celor din cereale -, sunt asimilate bauturilor alcoolice."
    14. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    (1) Listele cuprinzand autorizatiile de comercializare in vigoare eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producatori interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola si de bauturi alcoolice obtinute din acestea vor fi publicate de organul fiscal emitent in prima decada a fiecarui trimestru, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Listele cuprinzand autorizatiile de comercializare emise de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor fi publicate de catre acestea in prima decada a fiecarui trimestru, intr-un ziar local de mare tiraj."
    15. Litera A si pozitiile nr. 1 si 2 din anexa nr. 1 "Lista cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)" vor avea urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
Nr.                                                                    Acciza
crt.  Denumirea produsului sau a grupei de produse        U.M.       (echivalent
                                                                      euro/U.M.)
________________________________________________________________________________
  0                           1                            2              3
________________________________________________________________________________
"A. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate
din cereale, orice alte distilate de origine
agricola, bauturi alcoolice, precum si orice alte
produse destinate industriei alimentare sau
consumului, care contin alcool etilic

1. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate
din cereale, orice alte distilate de origine
agricola, bauturi alcoolice si orice alte produse
destinate industriei alimentare sau consumului,
care contin alcool etilic, cu o concentratie mai
mare de 0,5% in volum; vinuri, produse pe baza de
vin si produse pe baza de distilat din vin, cu o
concentratie in alcool de peste 22% in volum;
coniac, armaniac si vinars
    1.1. Alcool brut                                hl alcool pur*1)      0
    1.2. Alcool etilic rafinat, distilate din
         cereale si orice alte distilate de
         origine agricola                           hl alcool pur        65
    1.3. Bauturi alcoolice spirtoase obtinute pe
         baza de alcool etilic rafinat si bauturi
         alcoolice obtinute din distilate din
         cereale si din alte distilate de origine
         agricola                                   hl alcool pur        65
    1.4. Alte produse destinate industriei
         alimentare sau consumului, care contin
         alcool etilic, cu o concentratie mai mare
         de 0,5%; vinuri, produse pe baza de vin si
         produse pe baza de distilat din vin, cu o
         concentratie in alcool de peste 22% in
         volum; coniac, armaniac si vinars          hl alcool pur        65
2. Bauturi alcoolice naturale, inclusiv distilatul
de vin                                              hl alcool pur        65"
________________________________________________________________________________

    Art. 2
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta intra sub incidenta regimului de supraveghere prevazut la art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si producatorii de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricola.
    (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta agentii economici producatori de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricola au obligatia sa se doteze cu contoare avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, necesare pentru determinarea cantitatii, precum si cu mijloace de masurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice a produselor rezultate din instalatiile de distilare, redistilare sau rafinare.
    Art. 3
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) productia si comercializarea de alcool tehnic obtinut prin fermentarea materiilor prime agricole de origine vegetala, altul decat cel rezultat ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat;
    b) productia si comercializarea alcoolului sanitar de catre agentii economici, altii decat producatorii de alcool etilic rafinat legal autorizati;
    c) comercializarea pe piata interna a alcoolului sanitar vrac;
    d) circulatia si comercializarea in vrac a distilatelor din cereale, a distilatului de vin si a altor distilate de origine agricola, indiferent de concentratia alcoolica a acestora, cu exceptia cazurilor in care agentii economici producatori livreaza aceste distilate agentilor economici legal autorizati sa prelucreze si sa imbutelieze produsele finale rezultate;
    e) comercializarea alcoolului brut de catre agentii economici.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) - e) se sanctioneaza cu amenda intre 1 miliard lei si 5 miliarde lei si confiscarea produselor, iar in cazul in care acestea au fost vandute, cu confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si, dupa caz, anularea autorizatiilor de comercializare.
    Art. 4
    (1) Necomercializarea in fiecare trimestru al anului pentru care s-a obtinut autorizatia de comercializare in calitate de producator de alcool etilic rafinat, de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricola a unei cantitati egale cu cel putin 10% din cantitatea avuta in vedere la autorizare atrage suspendarea autorizatiei de comercializare, oprirea productiei si sigilarea instalatiilor de productie.
    (2) Reluarea activitatii de productie si comercializare a produselor prevazute la alin. (1) se va face numai dupa ce agentul economic in cauza va prezenta organului emitent al autorizatiei un certificat de atestare fiscala, din care sa rezulte ca nu are obligatii restante fata de bugetul de stat, precum si contracte scrise incheiate cu agenti economici utilizatori legali de astfel de produse, din care sa rezulte ca sunt posibile obtinerea si comercializarea in trimestrul imediat urmator a unei cantitati de produse de cel putin 10% din cantitatea avuta in vedere la autorizare. Contractele vor fi vizate de organele fiscale teritoriale in a caror raza isi desfasoara activitatea agentul economic producator.
    Art. 5
    (1) Achizitionarea de produse supuse regimului de autorizare se poate efectua numai de la agentii economici legal autorizati. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor si/sau confiscarea veniturilor realizate din vanzarea produselor astfel achizitionate, precum si cu anularea autorizatiei de comercializare.
    (2) Vanzarea de produse supuse regimului de autorizare in vederea prelucrarii sau comercializarii se poate efectua numai catre agentii economici autorizati in calitate de producatori sau comercianti in sistem angro sau en detail. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor vandute si confiscarea veniturilor realizate din vanzarea acestora, precum si cu anularea autorizatiei de comercializare.
    Art. 6
    (1) Suspendarea sau anularea autorizatiilor de comercializare se va face de organul fiscal emitent - in baza deciziilor comisiilor instituite potrivit legii pentru emiterea autorizatiilor de comercializare -, ca urmare a actelor de control emise de organele de specialitate cu atributii in acest sens.
    (2) In situatia existentei unor acte de control aflate in diferite stadii de contestare se va proceda la suspendarea autorizatiilor pana la solutionarea litigiului, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate a autorizatiilor cu o perioada egala cu perioada suspendarii acestora.
    (3) In situatia in care actele de control nu sunt contestate in termen legal, autorizatia va fi anulata.
    Art. 7
    (1) Agentii economici producatori de alcool sanitar - altii decat agentii economici producatori de alcool etilic rafinat legal autorizati -, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor declara la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stocurile existente de alcool sanitar vrac si imbuteliat. Listele de inventariere vor fi vizate de organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea agentul economic in cauza. Stocurile inventariate vor putea fi valorificate numai sub supraveghere fiscala, in termen de 30 de zile de la data declararii. Cantitatile ramase nevalorificate in termen vor fi confiscate.
    (2) Agentii economici producatori de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricola vor declara in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stocurile existente de astfel de produse. Listele de inventariere vor fi vizate de organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea agentul economic in cauza, iar valorificarea acestora va putea fi efectuata numai in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedeclararea in termen a stocurilor de alcool sanitar, de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricola;
    b) valorificarea stocurilor de alcool sanitar dupa termenul prevazut la alin. (1).
    (4) Contraventia prevazuta la alin. (3) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei si confiscarea cantitatilor de alcool sanitar si de distilate nedeclarate.
    (5) Contraventia prevazuta la alin. (3) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei si confiscarea veniturilor realizate din vanzarea alcoolului sanitar.
    Art. 8
    (1) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    (2) Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se fac de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si din unitatile sale teritoriale, imputernicit in acest scop.
    Art. 9
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor constitui, prin hotarare a Guvernului, echipe mixte de control, care vor verifica la toti agentii economici producatori de alcool si bauturi alcoolice spirtoase detinerea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare a acestor produse, precum si indeplinirea conditiilor legale pentru aceasta, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 123/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Echipele mixte de control vor fi formate din reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerului de Interne, Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor si ai asociatiilor patronale din ramura alcoolului si bauturilor alcoolice, legal infiintate.
    (3) In toate situatiile de constatare a neindeplinirii conditiilor de acordare si detinere a licentelor de fabricatie, precum si a autorizatiilor de comercializare se vor intocmi procese-verbale pentru anularea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare si se va proceda la sigilarea instalatiilor in vederea incetarii activitatii de productie.
    (4) Anularea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare se va face de catre organele competente cu eliberarea acestora, in baza actelor de control incheiate de comisiile mixte special constituite.
    (5) Lista cuprinzand agentii economici care se gasesc in aceasta situatie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, de catre Directia generala de administrarea veniturilor publice si a monopolurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 10
    Prezenta ordonanta de urgenta va intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 117/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 117 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu