E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 42 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 2 din actul OUG 117 2001 in legatura cu articolul 28 din actul Ordonanţa 27 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 117 din 20 septembrie 2001

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor masuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda si evaziune fiscala in domeniul alcoolului si al bauturilor alcoolice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 613 din 28 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera a) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "a) alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricola, bauturile alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic;"
    2. Titlul sectiunii a II-a va avea urmatorul cuprins:
    "Accize pentru alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricola, bauturile alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic"
    3. Partea introductiva a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    In grupa <<alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricola, bauturi alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic>>, sunt cuprinse:"
    4. Litera a) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "a) Alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricola, produsele obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturile alcoolice obtinute din alcool etilic rafinat sau din distilate, altele decat distilatul de vin"
    5. Alineatul 1 de la litera a) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In subgrupa <<alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricola, produse obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturi alcoolice obtinute din alcool etilic rafinat sau din distilate, altele decat distilatul de vin>>, sunt cuprinse urmatoarele: alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, alte distilate de origine agricola, votca, rom, lichioruri, rachiuri pe baza de alcool etilic rafinat, whisky, gin, rom si rachiuri din trestie de zahar, alte bauturi alcoolice spirtoase, precum si orice alte produse care contin alcool etilic, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum."
    6. La articolul 4 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale si orice alte distilate de origine agricola, provenite din tara sau din import, utilizate ca materie prima in obtinerea bauturilor alcoolice spirtoase, acciza se plateste o singura data de catre agentul economic producator sau importator de astfel de materii prime.
    (4) Pentru bauturile alcoolice spirtoase produse in tara din alcool etilic rafinat, distilate din cereale si orice alte distilate de origine agricola, provenite din tara sau din import, nu se datoreaza accize."
    7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) In cazul produselor prevazute la art. 3 provenite din import sau din tara, utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse supuse accizelor - altele decat bauturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic rafinat, distilate din cereale si orice alte distilate de origine agricola - agentii economici prelucratori vor deduce, pe baza de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele platite in vama sau la achizitionarea de pe piata interna a materiei prime."
    8. La articolul 8 se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
    "(11) Sub incidenta prevederilor prezentului articol intra si urmatoarele produse: alcoolul sanitar, distilatele din cereale, distilatul de vin si orice alte distilate de origine agricola. Documentele fiscale speciale utilizate pentru circulatia acestor produse vor avea inscriptionate, dupa caz, cuvintele: <<Alcool sanitar>> sau <<Distilat>>."
    9. Literele f) si h) ale articolului 25 se abroga.
    10. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Pentru produsele prevazute la art. 25 lit. a) alin. 3, lit. b), g) si i), scutirea de la plata accizelor se acorda prin restituirea accizelor efectiv platite la achizitionarea produselor respective, pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitatile folosite cu destinatiile expres mentionate in prezenta ordonanta."
    11. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Agentii economici - producatori interni, importatori, comercianti in sistem angro si en detail -, care realizeaza venituri din vanzarile de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola, bauturi alcoolice, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei de comercializare emise de:
    a) Ministerul Finantelor Publice, pentru agentii economici producatori si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola si de bauturi alcoolice spirtoase obtinute din acestea;
    b) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul bauturilor alcoolice - altele decat cele de la lit. a) -, inclusiv tuica si rachiurile naturale, al produselor din tutun si al cafelei."
    12. Alineatul (3) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru comercializarea - in calitate de agent economic producator intern sau importator - a produselor prevazute la alin. (1) lit. a), autorizatia se emite anual cu percepere de taxe. Cererile si documentatia necesare in vederea eliberarii autorizatiilor anuale se depun cu cel putin 60 de zile inainte de data expirarii autorizatiei de comercializare, eliberata anterior."
    13. La articolul 36 se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Vor fi autorizati in calitate de agenti economici producatori de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricola numai agentii economici care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru autorizarea agentilor economici producatori de alcool si de bauturi alcoolice - altele decat vinurile, tuica si rachiurile naturale -, si care prezinta adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte detinerea in proprietate a cladirilor, a capacitatilor de productie, precum si detinerea in proprietate sau in concesionare a terenurilor.
    (5) In ceea ce priveste cuantumul taxei de autorizare distilatele din cereale sunt asimilate alcoolului, iar distilatul de vin si alte distilate de origine agricola - cu exceptia celor din cereale -, sunt asimilate bauturilor alcoolice."
    14. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    (1) Listele cuprinzand autorizatiile de comercializare in vigoare eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producatori interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola si de bauturi alcoolice obtinute din acestea vor fi publicate de organul fiscal emitent in prima decada a fiecarui trimestru, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Listele cuprinzand autorizatiile de comercializare emise de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor fi publicate de catre acestea in prima decada a fiecarui trimestru, intr-un ziar local de mare tiraj."
    15. Litera A si pozitiile nr. 1 si 2 din anexa nr. 1 "Lista cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)" vor avea urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
Nr.                                                                    Acciza
crt.  Denumirea produsului sau a grupei de produse        U.M.       (echivalent
                                                                      euro/U.M.)
________________________________________________________________________________
  0                           1                            2              3
________________________________________________________________________________
"A. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate
din cereale, orice alte distilate de origine
agricola, bauturi alcoolice, precum si orice alte
produse destinate industriei alimentare sau
consumului, care contin alcool etilic

1. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate
din cereale, orice alte distilate de origine
agricola, bauturi alcoolice si orice alte produse
destinate industriei alimentare sau consumului,
care contin alcool etilic, cu o concentratie mai
mare de 0,5% in volum; vinuri, produse pe baza de
vin si produse pe baza de distilat din vin, cu o
concentratie in alcool de peste 22% in volum;
coniac, armaniac si vinars
    1.1. Alcool brut                                hl alcool pur*1)      0
    1.2. Alcool etilic rafinat, distilate din
         cereale si orice alte distilate de
         origine agricola                           hl alcool pur        65
    1.3. Bauturi alcoolice spirtoase obtinute pe
         baza de alcool etilic rafinat si bauturi
         alcoolice obtinute din distilate din
         cereale si din alte distilate de origine
         agricola                                   hl alcool pur        65
    1.4. Alte produse destinate industriei
         alimentare sau consumului, care contin
         alcool etilic, cu o concentratie mai mare
         de 0,5%; vinuri, produse pe baza de vin si
         produse pe baza de distilat din vin, cu o
         concentratie in alcool de peste 22% in
         volum; coniac, armaniac si vinars          hl alcool pur        65
2. Bauturi alcoolice naturale, inclusiv distilatul
de vin                                              hl alcool pur        65"
________________________________________________________________________________

    Art. 2
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta intra sub incidenta regimului de supraveghere prevazut la art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si producatorii de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricola.
    (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta agentii economici producatori de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricola au obligatia sa se doteze cu contoare avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, necesare pentru determinarea cantitatii, precum si cu mijloace de masurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice a produselor rezultate din instalatiile de distilare, redistilare sau rafinare.
    Art. 3
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) productia si comercializarea de alcool tehnic obtinut prin fermentarea materiilor prime agricole de origine vegetala, altul decat cel rezultat ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat;
    b) productia si comercializarea alcoolului sanitar de catre agentii economici, altii decat producatorii de alcool etilic rafinat legal autorizati;
    c) comercializarea pe piata interna a alcoolului sanitar vrac;
    d) circulatia si comercializarea in vrac a distilatelor din cereale, a distilatului de vin si a altor distilate de origine agricola, indiferent de concentratia alcoolica a acestora, cu exceptia cazurilor in care agentii economici producatori livreaza aceste distilate agentilor economici legal autorizati sa prelucreze si sa imbutelieze produsele finale rezultate;
    e) comercializarea alcoolului brut de catre agentii economici.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) - e) se sanctioneaza cu amenda intre 1 miliard lei si 5 miliarde lei si confiscarea produselor, iar in cazul in care acestea au fost vandute, cu confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si, dupa caz, anularea autorizatiilor de comercializare.
    Art. 4
    (1) Necomercializarea in fiecare trimestru al anului pentru care s-a obtinut autorizatia de comercializare in calitate de producator de alcool etilic rafinat, de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricola a unei cantitati egale cu cel putin 10% din cantitatea avuta in vedere la autorizare atrage suspendarea autorizatiei de comercializare, oprirea productiei si sigilarea instalatiilor de productie.
    (2) Reluarea activitatii de productie si comercializare a produselor prevazute la alin. (1) se va face numai dupa ce agentul economic in cauza va prezenta organului emitent al autorizatiei un certificat de atestare fiscala, din care sa rezulte ca nu are obligatii restante fata de bugetul de stat, precum si contracte scrise incheiate cu agenti economici utilizatori legali de astfel de produse, din care sa rezulte ca sunt posibile obtinerea si comercializarea in trimestrul imediat urmator a unei cantitati de produse de cel putin 10% din cantitatea avuta in vedere la autorizare. Contractele vor fi vizate de organele fiscale teritoriale in a caror raza isi desfasoara activitatea agentul economic producator.
    Art. 5
    (1) Achizitionarea de produse supuse regimului de autorizare se poate efectua numai de la agentii economici legal autorizati. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor si/sau confiscarea veniturilor realizate din vanzarea produselor astfel achizitionate, precum si cu anularea autorizatiei de comercializare.
    (2) Vanzarea de produse supuse regimului de autorizare in vederea prelucrarii sau comercializarii se poate efectua numai catre agentii economici autorizati in calitate de producatori sau comercianti in sistem angro sau en detail. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor vandute si confiscarea veniturilor realizate din vanzarea acestora, precum si cu anularea autorizatiei de comercializare.
    Art. 6
    (1) Suspendarea sau anularea autorizatiilor de comercializare se va face de organul fiscal emitent - in baza deciziilor comisiilor instituite potrivit legii pentru emiterea autorizatiilor de comercializare -, ca urmare a actelor de control emise de organele de specialitate cu atributii in acest sens.
    (2) In situatia existentei unor acte de control aflate in diferite stadii de contestare se va proceda la suspendarea autorizatiilor pana la solutionarea litigiului, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate a autorizatiilor cu o perioada egala cu perioada suspendarii acestora.
    (3) In situatia in care actele de control nu sunt contestate in termen legal, autorizatia va fi anulata.
    Art. 7
    (1) Agentii economici producatori de alcool sanitar - altii decat agentii economici producatori de alcool etilic rafinat legal autorizati -, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor declara la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stocurile existente de alcool sanitar vrac si imbuteliat. Listele de inventariere vor fi vizate de organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea agentul economic in cauza. Stocurile inventariate vor putea fi valorificate numai sub supraveghere fiscala, in termen de 30 de zile de la data declararii. Cantitatile ramase nevalorificate in termen vor fi confiscate.
    (2) Agentii economici producatori de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricola vor declara in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stocurile existente de astfel de produse. Listele de inventariere vor fi vizate de organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea agentul economic in cauza, iar valorificarea acestora va putea fi efectuata numai in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedeclararea in termen a stocurilor de alcool sanitar, de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricola;
    b) valorificarea stocurilor de alcool sanitar dupa termenul prevazut la alin. (1).
    (4) Contraventia prevazuta la alin. (3) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei si confiscarea cantitatilor de alcool sanitar si de distilate nedeclarate.
    (5) Contraventia prevazuta la alin. (3) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei si confiscarea veniturilor realizate din vanzarea alcoolului sanitar.
    Art. 8
    (1) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    (2) Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se fac de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si din unitatile sale teritoriale, imputernicit in acest scop.
    Art. 9
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor constitui, prin hotarare a Guvernului, echipe mixte de control, care vor verifica la toti agentii economici producatori de alcool si bauturi alcoolice spirtoase detinerea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare a acestor produse, precum si indeplinirea conditiilor legale pentru aceasta, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 123/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Echipele mixte de control vor fi formate din reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerului de Interne, Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor si ai asociatiilor patronale din ramura alcoolului si bauturilor alcoolice, legal infiintate.
    (3) In toate situatiile de constatare a neindeplinirii conditiilor de acordare si detinere a licentelor de fabricatie, precum si a autorizatiilor de comercializare se vor intocmi procese-verbale pentru anularea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare si se va proceda la sigilarea instalatiilor in vederea incetarii activitatii de productie.
    (4) Anularea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare se va face de catre organele competente cu eliberarea acestora, in baza actelor de control incheiate de comisiile mixte special constituite.
    (5) Lista cuprinzand agentii economici care se gasesc in aceasta situatie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, de catre Directia generala de administrarea veniturilor publice si a monopolurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 10
    Prezenta ordonanta de urgenta va intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 117/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 117 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu