E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 42 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 117 2001 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 2 din actul OUG 117 2001 in legatura cu articolul 28 din actul Ordonanţa 27 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 117 din 20 septembrie 2001

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor masuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda si evaziune fiscala in domeniul alcoolului si al bauturilor alcoolice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 613 din 28 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera a) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "a) alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricola, bauturile alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic;"
    2. Titlul sectiunii a II-a va avea urmatorul cuprins:
    "Accize pentru alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricola, bauturile alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic"
    3. Partea introductiva a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    In grupa <<alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricola, bauturi alcoolice, precum si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic>>, sunt cuprinse:"
    4. Litera a) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "a) Alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricola, produsele obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturile alcoolice obtinute din alcool etilic rafinat sau din distilate, altele decat distilatul de vin"
    5. Alineatul 1 de la litera a) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In subgrupa <<alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricola, produse obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturi alcoolice obtinute din alcool etilic rafinat sau din distilate, altele decat distilatul de vin>>, sunt cuprinse urmatoarele: alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, alte distilate de origine agricola, votca, rom, lichioruri, rachiuri pe baza de alcool etilic rafinat, whisky, gin, rom si rachiuri din trestie de zahar, alte bauturi alcoolice spirtoase, precum si orice alte produse care contin alcool etilic, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum."
    6. La articolul 4 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale si orice alte distilate de origine agricola, provenite din tara sau din import, utilizate ca materie prima in obtinerea bauturilor alcoolice spirtoase, acciza se plateste o singura data de catre agentul economic producator sau importator de astfel de materii prime.
    (4) Pentru bauturile alcoolice spirtoase produse in tara din alcool etilic rafinat, distilate din cereale si orice alte distilate de origine agricola, provenite din tara sau din import, nu se datoreaza accize."
    7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) In cazul produselor prevazute la art. 3 provenite din import sau din tara, utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse supuse accizelor - altele decat bauturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic rafinat, distilate din cereale si orice alte distilate de origine agricola - agentii economici prelucratori vor deduce, pe baza de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele platite in vama sau la achizitionarea de pe piata interna a materiei prime."
    8. La articolul 8 se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
    "(11) Sub incidenta prevederilor prezentului articol intra si urmatoarele produse: alcoolul sanitar, distilatele din cereale, distilatul de vin si orice alte distilate de origine agricola. Documentele fiscale speciale utilizate pentru circulatia acestor produse vor avea inscriptionate, dupa caz, cuvintele: <<Alcool sanitar>> sau <<Distilat>>."
    9. Literele f) si h) ale articolului 25 se abroga.
    10. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Pentru produsele prevazute la art. 25 lit. a) alin. 3, lit. b), g) si i), scutirea de la plata accizelor se acorda prin restituirea accizelor efectiv platite la achizitionarea produselor respective, pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitatile folosite cu destinatiile expres mentionate in prezenta ordonanta."
    11. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Agentii economici - producatori interni, importatori, comercianti in sistem angro si en detail -, care realizeaza venituri din vanzarile de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola, bauturi alcoolice, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei de comercializare emise de:
    a) Ministerul Finantelor Publice, pentru agentii economici producatori si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola si de bauturi alcoolice spirtoase obtinute din acestea;
    b) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul bauturilor alcoolice - altele decat cele de la lit. a) -, inclusiv tuica si rachiurile naturale, al produselor din tutun si al cafelei."
    12. Alineatul (3) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru comercializarea - in calitate de agent economic producator intern sau importator - a produselor prevazute la alin. (1) lit. a), autorizatia se emite anual cu percepere de taxe. Cererile si documentatia necesare in vederea eliberarii autorizatiilor anuale se depun cu cel putin 60 de zile inainte de data expirarii autorizatiei de comercializare, eliberata anterior."
    13. La articolul 36 se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Vor fi autorizati in calitate de agenti economici producatori de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricola numai agentii economici care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru autorizarea agentilor economici producatori de alcool si de bauturi alcoolice - altele decat vinurile, tuica si rachiurile naturale -, si care prezinta adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte detinerea in proprietate a cladirilor, a capacitatilor de productie, precum si detinerea in proprietate sau in concesionare a terenurilor.
    (5) In ceea ce priveste cuantumul taxei de autorizare distilatele din cereale sunt asimilate alcoolului, iar distilatul de vin si alte distilate de origine agricola - cu exceptia celor din cereale -, sunt asimilate bauturilor alcoolice."
    14. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    (1) Listele cuprinzand autorizatiile de comercializare in vigoare eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producatori interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola si de bauturi alcoolice obtinute din acestea vor fi publicate de organul fiscal emitent in prima decada a fiecarui trimestru, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Listele cuprinzand autorizatiile de comercializare emise de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor fi publicate de catre acestea in prima decada a fiecarui trimestru, intr-un ziar local de mare tiraj."
    15. Litera A si pozitiile nr. 1 si 2 din anexa nr. 1 "Lista cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)" vor avea urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
Nr.                                                                    Acciza
crt.  Denumirea produsului sau a grupei de produse        U.M.       (echivalent
                                                                      euro/U.M.)
________________________________________________________________________________
  0                           1                            2              3
________________________________________________________________________________
"A. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate
din cereale, orice alte distilate de origine
agricola, bauturi alcoolice, precum si orice alte
produse destinate industriei alimentare sau
consumului, care contin alcool etilic

1. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate
din cereale, orice alte distilate de origine
agricola, bauturi alcoolice si orice alte produse
destinate industriei alimentare sau consumului,
care contin alcool etilic, cu o concentratie mai
mare de 0,5% in volum; vinuri, produse pe baza de
vin si produse pe baza de distilat din vin, cu o
concentratie in alcool de peste 22% in volum;
coniac, armaniac si vinars
    1.1. Alcool brut                                hl alcool pur*1)      0
    1.2. Alcool etilic rafinat, distilate din
         cereale si orice alte distilate de
         origine agricola                           hl alcool pur        65
    1.3. Bauturi alcoolice spirtoase obtinute pe
         baza de alcool etilic rafinat si bauturi
         alcoolice obtinute din distilate din
         cereale si din alte distilate de origine
         agricola                                   hl alcool pur        65
    1.4. Alte produse destinate industriei
         alimentare sau consumului, care contin
         alcool etilic, cu o concentratie mai mare
         de 0,5%; vinuri, produse pe baza de vin si
         produse pe baza de distilat din vin, cu o
         concentratie in alcool de peste 22% in
         volum; coniac, armaniac si vinars          hl alcool pur        65
2. Bauturi alcoolice naturale, inclusiv distilatul
de vin                                              hl alcool pur        65"
________________________________________________________________________________

    Art. 2
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta intra sub incidenta regimului de supraveghere prevazut la art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si producatorii de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricola.
    (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta agentii economici producatori de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricola au obligatia sa se doteze cu contoare avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, necesare pentru determinarea cantitatii, precum si cu mijloace de masurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice a produselor rezultate din instalatiile de distilare, redistilare sau rafinare.
    Art. 3
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) productia si comercializarea de alcool tehnic obtinut prin fermentarea materiilor prime agricole de origine vegetala, altul decat cel rezultat ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat;
    b) productia si comercializarea alcoolului sanitar de catre agentii economici, altii decat producatorii de alcool etilic rafinat legal autorizati;
    c) comercializarea pe piata interna a alcoolului sanitar vrac;
    d) circulatia si comercializarea in vrac a distilatelor din cereale, a distilatului de vin si a altor distilate de origine agricola, indiferent de concentratia alcoolica a acestora, cu exceptia cazurilor in care agentii economici producatori livreaza aceste distilate agentilor economici legal autorizati sa prelucreze si sa imbutelieze produsele finale rezultate;
    e) comercializarea alcoolului brut de catre agentii economici.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) - e) se sanctioneaza cu amenda intre 1 miliard lei si 5 miliarde lei si confiscarea produselor, iar in cazul in care acestea au fost vandute, cu confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si, dupa caz, anularea autorizatiilor de comercializare.
    Art. 4
    (1) Necomercializarea in fiecare trimestru al anului pentru care s-a obtinut autorizatia de comercializare in calitate de producator de alcool etilic rafinat, de distilate din cereale, distilat de vin si de orice alte distilate de origine agricola a unei cantitati egale cu cel putin 10% din cantitatea avuta in vedere la autorizare atrage suspendarea autorizatiei de comercializare, oprirea productiei si sigilarea instalatiilor de productie.
    (2) Reluarea activitatii de productie si comercializare a produselor prevazute la alin. (1) se va face numai dupa ce agentul economic in cauza va prezenta organului emitent al autorizatiei un certificat de atestare fiscala, din care sa rezulte ca nu are obligatii restante fata de bugetul de stat, precum si contracte scrise incheiate cu agenti economici utilizatori legali de astfel de produse, din care sa rezulte ca sunt posibile obtinerea si comercializarea in trimestrul imediat urmator a unei cantitati de produse de cel putin 10% din cantitatea avuta in vedere la autorizare. Contractele vor fi vizate de organele fiscale teritoriale in a caror raza isi desfasoara activitatea agentul economic producator.
    Art. 5
    (1) Achizitionarea de produse supuse regimului de autorizare se poate efectua numai de la agentii economici legal autorizati. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor si/sau confiscarea veniturilor realizate din vanzarea produselor astfel achizitionate, precum si cu anularea autorizatiei de comercializare.
    (2) Vanzarea de produse supuse regimului de autorizare in vederea prelucrarii sau comercializarii se poate efectua numai catre agentii economici autorizati in calitate de producatori sau comercianti in sistem angro sau en detail. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor vandute si confiscarea veniturilor realizate din vanzarea acestora, precum si cu anularea autorizatiei de comercializare.
    Art. 6
    (1) Suspendarea sau anularea autorizatiilor de comercializare se va face de organul fiscal emitent - in baza deciziilor comisiilor instituite potrivit legii pentru emiterea autorizatiilor de comercializare -, ca urmare a actelor de control emise de organele de specialitate cu atributii in acest sens.
    (2) In situatia existentei unor acte de control aflate in diferite stadii de contestare se va proceda la suspendarea autorizatiilor pana la solutionarea litigiului, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate a autorizatiilor cu o perioada egala cu perioada suspendarii acestora.
    (3) In situatia in care actele de control nu sunt contestate in termen legal, autorizatia va fi anulata.
    Art. 7
    (1) Agentii economici producatori de alcool sanitar - altii decat agentii economici producatori de alcool etilic rafinat legal autorizati -, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor declara la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stocurile existente de alcool sanitar vrac si imbuteliat. Listele de inventariere vor fi vizate de organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea agentul economic in cauza. Stocurile inventariate vor putea fi valorificate numai sub supraveghere fiscala, in termen de 30 de zile de la data declararii. Cantitatile ramase nevalorificate in termen vor fi confiscate.
    (2) Agentii economici producatori de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricola vor declara in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stocurile existente de astfel de produse. Listele de inventariere vor fi vizate de organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea agentul economic in cauza, iar valorificarea acestora va putea fi efectuata numai in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedeclararea in termen a stocurilor de alcool sanitar, de distilate din cereale, distilat de vin si orice alte distilate de origine agricola;
    b) valorificarea stocurilor de alcool sanitar dupa termenul prevazut la alin. (1).
    (4) Contraventia prevazuta la alin. (3) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei si confiscarea cantitatilor de alcool sanitar si de distilate nedeclarate.
    (5) Contraventia prevazuta la alin. (3) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei si confiscarea veniturilor realizate din vanzarea alcoolului sanitar.
    Art. 8
    (1) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    (2) Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se fac de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si din unitatile sale teritoriale, imputernicit in acest scop.
    Art. 9
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor constitui, prin hotarare a Guvernului, echipe mixte de control, care vor verifica la toti agentii economici producatori de alcool si bauturi alcoolice spirtoase detinerea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare a acestor produse, precum si indeplinirea conditiilor legale pentru aceasta, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 123/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Echipele mixte de control vor fi formate din reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerului de Interne, Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor si ai asociatiilor patronale din ramura alcoolului si bauturilor alcoolice, legal infiintate.
    (3) In toate situatiile de constatare a neindeplinirii conditiilor de acordare si detinere a licentelor de fabricatie, precum si a autorizatiilor de comercializare se vor intocmi procese-verbale pentru anularea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare si se va proceda la sigilarea instalatiilor in vederea incetarii activitatii de productie.
    (4) Anularea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de comercializare se va face de catre organele competente cu eliberarea acestora, in baza actelor de control incheiate de comisiile mixte special constituite.
    (5) Lista cuprinzand agentii economici care se gasesc in aceasta situatie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, de catre Directia generala de administrarea veniturilor publice si a monopolurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 10
    Prezenta ordonanta de urgenta va intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 117/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 117 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu