E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1016 din 25 iunie 2004

privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 664 din 23 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si avand in vedere art. 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia.
    Art. 2
    Schimbul de informatii prevazut la art. 1 se realizeaza pentru:
    a) temele de standarde din programele nationale de standardizare intocmite de catre organismele de standardizare nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, prevazute in anexa nr. 1, si de catre Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO), in vederea elaborarii unui standard nou sau a modificarii unui standard, cu exceptia situatiei in care standardul reprezinta o transpunere identica sau echivalenta a unui standard international ori european;
    b) proiectele de reglementari tehnice, cu exceptia situatiei in care acestea transpun integral textul unui standard international sau european.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
    a) serviciilor de difuzare a programelor de radio;
    b) serviciilor de difuzare a programelor de televiziune, definite conform art. 1 lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce intra sub incidenta legislatiei din domeniul serviciilor de telecomunicatii, definite conform prevederilor legislatiei armonizate in vigoare;
    d) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce intra sub incidenta legislatiei armonizate din domeniul serviciilor financiare; lista nonexhaustiva a serviciilor financiare este prevazuta in anexa nr. 2;
    e) masurilor considerate necesare pentru a proteja persoanele si, in special, muncitorii care utilizeaza produse in procesul muncii, cu conditia ca aceste masuri sa nu afecteze produsele respective;
    f) regulilor stabilite de catre sau pentru piete reglementate in sensul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si regulilor stabilite de catre sau pentru alte piete ori organisme care desfasoara activitati de compensare sau de decontare pentru acele piete, pentru care exista doar obligatia comunicarii la Comisie a textului definitiv.
    Art. 4
    (1) In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    1. produs - orice produs fabricat industrial si orice produs agricol, inclusiv produsele din peste;
    2. serviciu - serviciu al societatii informationale, respectiv serviciul furnizat in mod normal contra cost, la distanta, prin mijloace electronice si la solicitarea individuala a destinatarului serviciului. In sensul acestei definitii, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) serviciu furnizat la distanta - serviciu furnizat fara ca partile sa fie simultan prezente;
    b) serviciu furnizat prin mijloace electronice - serviciu transmis initial si primit la destinatie prin intermediul echipamentului electronic pentru procesarea, inclusiv arhivarea digitala si depozitarea datelor, si care este integral transmis, transferat si receptionat prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
    c) serviciu furnizat la solicitarea individuala a destinatarului serviciului - serviciu furnizat prin transmiterea datelor ca urmare a unei cereri individuale.
    Lista serviciilor, altele decat cele definite mai sus, este prevazuta in anexa nr. 3;
    3. specificatie tehnica - cerinta continuta intr-un document, care stabileste caracteristicile unui produs, cum ar fi nivel de calitate, performanta, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinte care se aplica produsului cu privire la numele sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, testare si metode de testare, ambalare, marcare sau etichetare si proceduri pentru evaluarea conformitatii; termenul se refera inclusiv la metode de fabricatie si procese utilizate pentru produse agricole, pentru produse destinate consumului uman si animal, pentru produse medicale definite conform legislatiei in vigoare, precum si la metode de fabricatie si procese utilizate la alte produse, atunci cand acestea au efect asupra caracteristicilor lor;
    4. alta cerinta - o cerinta, alta decat o specificatie tehnica, impusa unui produs in scopul protejarii in special a consumatorilor sau mediului si care afecteaza ciclul de viata al produsului dupa introducerea acestuia pe piata, cum ar fi cerinta de utilizare, reciclare, reutilizare sau eliminare a produsului, atunci cand aceste conditii pot influenta semnificativ compozitia sau natura produsului ori comercializarea sa;
    5. regula referitoare la servicii - cerinta de natura generala referitoare la initierea si desfasurarea activitatilor de furnizare a serviciilor definite la pct. 2, in special prevederile referitoare la furnizorul de servicii, la servicii si destinatarul serviciilor, exclusiv regulile care nu vizeaza in mod specific serviciile definite la pct. 2.
    In sensul acestei definitii, se considera ca o regula vizeaza in mod specific serviciile societatii informationale daca, avand in vedere expunerea de motive si partea sa operativa, scopul si obiectul specifice ale tuturor sau ale unei parti a prevederilor sale sunt de a reglementa astfel de servicii intr-o maniera explicita si directionata. O regula nu se considera ca vizeaza in mod specific serviciile societatii informationale daca afecteaza asemenea servicii numai intr-o maniera implicita sau in mod accidental;
    6. reglementare tehnica - specificatie tehnica sau alta cerinta ori regula referitoare la servicii, inclusiv dispozitii administrative relevante a caror respectare este obligatorie pentru comercializarea, furnizarea unui serviciu, stabilirea unui operator pentru un serviciu sau utilizarea in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o importanta parte a acestui stat, precum si prevederile legale si administrative care interzic fabricarea, importul, comercializarea sau utilizarea unui produs ori prestarea sau utilizarea unui serviciu ori infiintarea ca furnizor de servicii, cu exceptia celor prevazute la art. 8. Constituie, de asemenea, reglementari tehnice urmatoarele:
    a) prevederile legale si administrative care se refera fie la specificatii tehnice sau la alte cerinte ori reguli privitoare la servicii, fie la coduri profesionale ori de practica, daca acestea se refera la specificatii tehnice sau la alte cerinte ori reguli privitoare la servicii, si a caror respectare confera prezumtia de conformitate cu obligatiile impuse de prevederile legale si administrative;
    b) acordurile voluntare in care o autoritate publica este parte contractanta si care vizeaza, in interes general, respectarea specificatiilor tehnice sau a altor cerinte ori reguli referitoare la servicii, cu exceptia caietelor de sarcini pentru achizitii publice;
    c) specificatiile tehnice sau alte cerinte ori reguli referitoare la servicii care sunt legate de masuri fiscale sau financiare ce afecteaza utilizarea produselor sau serviciilor prin incurajarea respectarii unor asemenea specificatii tehnice sau altor cerinte ori reguli referitoare la servicii; sunt excluse specificatiile tehnice sau alte cerinte ori reguli referitoare la servicii in legatura cu regimurile nationale de securitate sociala;
    7. proiect de reglementare tehnica - textul unei specificatii tehnice sau al altei cerinte ori al unei reguli referitoare la servicii, inclusiv al unei dispozitii administrative, formulat in scopul adoptarii sale ca reglementare tehnica, textul fiind intr-un stadiu de pregatire in care pot fi inca facute modificari substantiale;
    8. organizatie europeana de standardizare - o organizatie de standardizare dintre cele prevazute in anexa nr. 4;
    9. piata interna europeana - spatiul economic al statelor membre ale Uniunii Europene unde marfurile, serviciile, capitalul si forta de munca pot circula liber.
    (2) Reglementarile tehnice se stabilesc de catre autoritatile publice centrale si alte autoritati cu functie de reglementare desemnate de catre statele membre ale Uniunii Europene, care sunt cuprinse in lista elaborata de catre Comisie, in cadrul Comitetului permanent prevazut la art. 13 alin. (1).
    (3) In vederea actualizarii de catre Comisie a listei prevazute la alin. (2), prin cuprinderea autoritatilor romane, la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana vor fi desemnate autoritatile cu functie de reglementare, altele decat cele ale administratiei publice centrale.
    (4) Termenii standard, proiect de standard, standard international, standard european, standard national, program de standardizare si organism national de standardizare se definesc conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 355/2002.
    Art. 5
    (1) Primirea, transmiterea si solicitarea informatiilor si documentelor ce fac obiectul schimbului de informatii in domeniul standardelor intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisie, conform prevederilor prezentei hotarari, sunt in responsabilitatea Asociatiei de Standardizare din Romania (ASRO).
    (2) Pentru indeplinirea dispozitiilor prevazute la alin. (1), ASRO organizeaza in cadrul sau o structura specifica, denumita Centrul pentru schimb de informatii pentru standarde.
    (3) Primirea, transmiterea si solicitarea informatiilor si documentelor ce fac obiectul schimbului de informatii in domeniul reglementarilor tehnice intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisie sunt in responsabilitatea Ministerului Economiei si Comertului.
    (4) Pentru indeplinirea dispozitiilor prevazute la alin. (3), Ministerul Economiei si Comertului organizeaza in cadrul sau, in limita numarului de posturi aprobate, Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementari tehnice.
    Art. 6
    (1) Centrul pentru schimb de informatii pentru standarde are urmatoarele atributii principale:
    a) transmite Comisiei, organismelor si organizatiilor de standardizare prevazute in anexele nr. 1 si 4 informatii cu privire la temele noi de standarde ce fac obiectul programului national de standardizare, in vederea elaborarii unui standard nou sau a modificarii unui standard, cu exceptia situatiei in care standardul reprezinta o transpunere identica sau echivalenta a unui standard international ori european;
    b) primeste de la organismele de standardizare prevazute in anexa nr. 1 informatii cu privire la temele noi de standarde ce fac obiectul programului national de standardizare, in vederea elaborarii unui standard nou sau a modificarii unui standard, cu exceptia situatiei in care standardul reprezinta o transpunere identica ori echivalenta a unui standard international sau european;
    c) transmite informatiile prevazute la lit. b) persoanelor desemnate potrivit art. 9 alin. (1) lit. b);
    d) transmite, la solicitare, Comisiei intregul program national de standardizare sau numai anumite parti ale acestuia;
    e) solicita Comisiei transmiterea in intregime sau in parte a programelor nationale de standardizare din tari membre ale Uniunii Europene, in situatia in care este necesara o evaluare a acestora ori o comparare cu programul ASRO;
    f) transmite Comisiei, organismelor si organizatiilor de standardizare prevazute in anexele nr. 1 si 4, la solicitarea acestora, proiectele standardelor si informeaza Comisia si organismele de standardizare respective cu privire la actiunile intreprinse in urma observatiilor primite la un proiect de standard;
    g) solicita, daca este cazul, organismelor de standardizare prevazute in anexa nr. 1 proiectele de standarde si transmite acestor organisme observatiile formulate in legatura cu aceste proiecte.
    (2) Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementari tehnice are urmatoarele atributii principale:
    a) comunica imediat Comisiei, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari, orice proiect de reglementare tehnica si motivele care au impus elaborarea sa, daca acestea nu sunt suficient de clar specificate in proiect; exceptie face situatia in care proiectul de reglementare tehnica transpune integral textul unui standard international sau european, caz in care este suficient a se comunica informatia referitoare la standardul in cauza. In situatia in care proiectul are ca obiect limitarea comercializarii sau utilizarii unei substante chimice, a unui proces sau produs care poate aduce prejudicii legate de sanatatea publica, de protectia consumatorilor sau a mediului, transmite, de asemenea, un rezumat sau referinte la datele relevante referitoare la substanta, procesul ori produsul in cauza, inclusiv substituentii disponibili, atunci cand asemenea informatii exista, si comunica efectele anticipate ale masurilor referitoare la sanatatea publica, la protectia consumatorilor si a mediului, impreuna cu o analiza a evaluarii riscului, realizata conform principiilor generale de evaluare a riscului referitor la substante chimice existente sau, dupa caz, substante noi, prevazute in legislatia armonizata in vigoare;
    b) transmite, o data cu comunicarea prevazuta la lit. a), textul prevederilor legale si al dispozitiilor de reglementare de referinta, la care se raporteaza in principal si direct proiectul, in situatia in care pentru evaluarea implicatiilor proiectului de reglementare tehnica este necesara cunoasterea acestora si daca acest text nu a fost transmis anterior;
    c) retransmite proiectul de reglementare tehnica prevazut la lit. a) in aceleasi conditii, daca acesta a suferit modificari care conduc la: schimbarea semnificativa a obiectului proiectului, scurtarea programului de implementare prevazut initial, adaugarea de specificatii sau cerinte noi ori transformarea acestora in specificatii sau cerinte mai restrictive;
    d) primeste observatiile formulate de catre Comisie si statele membre ale Uniunii Europene in legatura cu proiectele de reglementari tehnice inaintate pentru analiza, conform prevederilor lit. a) - c), si transmite observatiile respective persoanelor de contact desemnate de catre autoritatea responsabila pentru elaborarea si promovarea proiectului de reglementare tehnica, pentru ca elaboratorul sa tina cont, in masura posibilitatilor, de acestea la definitivarea reglementarii tehnice;
    e) comunica fara intarziere Comisiei textul definitiv al reglementarii tehnice;
    f) transmite Comisiei, in legatura cu proiectele de reguli referitoare la servicii, informatii cu privire la actiunile propuse a se intreprinde ca urmare a primirii unor opinii detaliate formulate de catre Comisie si statele membre ale Uniunii Europene si, daca este cazul, informeaza Comisia cu privire la motivele pentru care o opinie detaliata nu poate fi luata in considerare;
    g) transmite organelor administratiei publice centrale, precum si autoritatilor cu functie de reglementare din domeniu opiniile detaliate formulate de catre Comisie si statele membre ale Uniunii Europene in legatura cu proiectele de reglementari tehnice elaborate de Romania;
    h) informeaza Comisia cu privire la motivele ce determina situatiile de urgenta, prevazute de prezenta hotarare, care impun adoptarea imediata si aplicarea de urgenta a unor reglementari tehnice sau reguli referitoare la servicii si pentru care nu se pot respecta termenele stabilite prin prezenta hotarare;
    i) primeste de la statele membre ale Uniunii Europene informatii de tipul celor prevazute la lit. a) - c);
    j) solicita organelor administratiei publice sau, dupa caz, autoritatilor cu functie de reglementare din domeniu, prin reprezentantii lor desemnati conform prevederilor prezentei hotarari, sa formuleze observatii si opinii detaliate in legatura cu proiectele prevazute la lit. i) si transmite observatiile si opiniile detaliate formulate in legatura cu acestea Comisiei si statului membru al Uniunii Europene elaborator al proiectului.
    (3) Informarea prevazuta la alin. (1) lit. a) se realizeaza conform regulilor pentru prezentarea unitara a informatiei, a planului si criteriilor pentru prezentarea acesteia si trebuie sa precizeze daca tema standardului in cauza:
    a) transpune un standard international fara a fi echivalent cu acesta;
    b) este un standard national nou;
    c) modifica un standard national.
    (4) Observatiile sau punctele de vedere in legatura cu specificatiile tehnice sau cu alte cerinte ori cu regulile referitoare la servicii, asa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c), vor avea in vedere numai aspectele care pot obstructiona comertul sau regulile referitoare la servicii, libera circulatie a serviciilor ori libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii; observatiile nu vor avea in vedere aspectele fiscale sau financiare ale masurii.
    (5) In situatia in care un proiect de reglementare tehnica este parte a unor masuri ce trebuie comunicate Comisiei in stadiu de proiect, conform prevederilor unor alte acte normative, comunicarea prevazuta la alin. (2) lit. a) - c) poate fi facuta in baza prevederilor acestora, cu mentionarea faptului ca aceasta comunicare constituie, de asemenea, o informare in intelesul prezentei hotarari. Pentru aceasta categorie de proiecte de reglementari tehnice absenta unui raspuns, formulat de catre Comisie ca urmare a transmiterii proiectului, nu afecteaza deciziile care ar putea fi luate in conformitate cu alte acte normative.
    Art. 7
    (1) In scopul armonizarii punctelor de vedere cu cele ale Comisiei si statelor membre ale Uniunii Europene in legatura cu un proiect de reglementare tehnica, organele administratiei publice si celelalte autoritati cu functie de reglementare trebuie:
    a) sa amane adoptarea unui proiect de reglementare tehnica pentru o perioada de 3 luni de la data la care acesta a fost primit de catre Comisie, ca urmare a comunicarii prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) - c);
    b) sa amane adoptarea unui proiect de reglementare tehnica, avand forma unui acord, definit conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b), pentru o perioada de 4 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. a) - c), daca Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliata, in termen de 3 luni de la data aceleiasi comunicari, in sensul ca masura avuta in vedere poate crea obstacole in calea liberei circulatii a marfurilor in cadrul pietei interne europene;
    c) sa amane cu 6 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. a) - c) adoptarea oricaror proiecte de reglementari tehnice, fara a se incalca prevederile lit. e) - g), cu exceptia proiectelor de reguli referitoare la servicii, daca in termen de 3 luni de la data aceleiasi comunicari Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliata in sensul ca masura avuta in vedere poate crea obstacole in calea liberei circulatii a marfurilor in cadrul pietei interne europene;
    d) sa amane cu 4 luni de la data la care Comisia a primit comunicarea prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. a) - c), fara incalcarea prevederilor lit. f) si g), adoptarea oricaror proiecte de reguli referitoare la servicii, daca in termen de 3 luni de la data aceleiasi comunicari Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliata in sensul ca masura avuta in vedere poate crea un obstacol in calea liberei circulatii a serviciilor sau a stabilirii prestatorilor de servicii in cadrul pietei interne europene. Opiniile detaliate formulate nu pot afecta in nici un fel masurile din domeniul politicii culturale, in special din domeniul audiovizualului, adoptate in conformitate cu legislatia comunitara, avand in vedere diversitatea lingvistica, caracteristicile specifice nationale si regionale, precum si patrimoniul cultural. Transmiterea informatiilor cu privire la actiunile propuse pentru luarea in considerare a opiniilor detaliate sau, dupa caz, motivatia pentru care o opinie detaliata nu este luata in considerare se comunica conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f);
    e) sa amane adoptarea proiectelor de reglementari tehnice cu 12 luni de la data la care acestea au fost primite de catre Comisie, ca urmare a comunicarii prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) - c). Exceptie fac proiectele de reguli referitoare la servicii, daca in termen de 3 luni de la acea data Comisia comunica intentia de a propune sau de a adopta o directiva, un regulament ori o decizie referitoare la subiectul respectiv;
    f) sa amane adoptarea proiectelor de reglementari tehnice cu 12 luni de la data la care au fost primite de catre Comisie, ca urmare a comunicarii prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) - c), daca in intervalul de 3 luni calculat de la aceasta data Comisia face cunoscut ca respectivul proiect de reglementare tehnica face obiectul unei propuneri de directiva, regulament sau decizie, pentru elaborare si prezentare Consiliului;
    g) sa prelungeasca perioada prevazuta la lit. e) si f) la 18 luni, in situatia in care Consiliul adopta o pozitie comuna, alta decat una dintre cele prevazute la alin. (2).
    (2) Prevederile alin. (1) lit. e) - g) nu se aplica in urmatoarele situatii:
    - Comisia informeaza ca nu mai intentioneaza sa propuna sau sa adopte un act comunitar obligatoriu;
    - Comisia informeaza cu privire la decizia retragerii proiectului sau a propunerii sale;
    - Comisia sau Consiliul a adoptat un act comunitar obligatoriu.
    (3) Obligatiile prevazute la alin. (1) nu se aplica in cazurile in care:
    a) se impune pregatirea reglementarilor tehnice intr-un interval de timp foarte scurt pentru adoptare si aplicare de urgenta, nefiind posibile consultari datorita unor situatii urgente, generate de circumstante grave si imprevizibile referitoare la protectia sanatatii publice sau a securitatii, protectia animalelor ori a plantelor, iar pentru regulile referitoare la servicii si la ordinea publica, in special la protectia minorilor;
    b) trebuie sa se adopte si sa se aplice imediat reguli referitoare la servicii financiare, datorita unor situatii de urgenta, generate de circumstante grave referitoare la protectia securitatii si integritatii sistemului financiar, in special la protectia depunatorilor, investitorilor si a persoanelor asigurate.
    (4) In situatiile prevazute la alin. (3) Comisia este informata cu privire la motivele care au determinat masurile luate, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. h).
    Art. 8
    (1) Dispozitiile art. 6 alin. (2), (4) si (5), art. 7 si ale art. 13 alin. (2) nu se aplica prevederilor legale si administrative sau acordurilor voluntare in baza carora Romania si, dupa caz, statele membre ale Uniunii Europene:
    a) se supun prevederilor actelor comunitare obligatorii care au ca rezultat adoptarea de specificatii tehnice sau de reguli referitoare la servicii in Comunitatea Europeana;
    b) indeplinesc obligatiile ce decurg din acorduri internationale care au ca rezultat adoptarea de specificatii tehnice comune sau de reguli comune referitoare la servicii in Comunitatea Europeana;
    c) fac uz de clauzele de salvgardare prevazute de acte comunitare obligatorii;
    d) aplica prevederile referitoare la schimbul de informatii din legislatia privind securitatea generala a produsului;
    e) se limiteaza la a executa o sentinta a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;
    f) se limiteaza la a modifica o reglementare tehnica, definita conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6, in baza unei solicitari formulate de catre Comisie in scopul eliminarii unui obstacol in calea comertului sau, in cazul regulilor referitoare la servicii, in calea liberei circulatii a serviciilor ori a libertatii de stabilire a prestatorilor de servicii.
    (2) Dispozitiile art. 7 nu se aplica prevederilor legislative si administrative care privesc interzicerea fabricatiei, atat timp cat ele nu obstructioneaza libera circulatie a produselor, precum si specificatiilor tehnice sau altor cerinte ori reguli referitoare la servicii, definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c).
    (3) Prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) - g) si alin. (2) nu se aplica acordurilor definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b).
    Art. 9
    (1) In scopul indeplinirii sarcinilor ce ii revin in calitate de organism national de standardizare, ASRO are urmatoarele obligatii:
    a) sa ia masuri de organizare a activitatii structurilor sale cu responsabilitati in domeniul standardizarii, pentru a asigura operativ primirea, transmiterea, solicitarea si prelucrarea informatiilor si documentelor prevazute la art. 6 alin. (1) de la si catre Centrul pentru schimb de informatii pentru standarde;
    b) sa desemneze si sa comunice Centrului pentru schimb de informatii pentru standarde persoanele responsabile pentru fiecare dintre activitatile ce decurg din prevederile art. 6 alin. (1);
    c) sa publice proiectele de standarde astfel incat partile interesate, stabilite conform prevederilor prezentei hotarari, sa poata formula observatii in legatura cu acestea;
    d) sa isi dea acordul ca organismele de standardizare prevazute in anexa nr. 1 sa participe la activitatile din programul sau de standardizare;
    e) sa isi dea acordul ca o tema din programul sau de standardizare sa se discute la nivel european, conform regulilor stabilite de organizatiile europene de standardizare, si sa nu ia nici o masura care ar putea sa prejudicieze o decizie in acest sens.
    (2) Este interzis ca in perioada in care se elaboreaza un standard european ca urmare a solicitarii Comisiei sau dupa aprobarea acestuia sa fie luate masuri care pot prejudicia armonizarea avuta in vedere la nivel european si, in special, sa se publice un standard nou sau revizuit care nu este complet armonizat cu standardul european aprobat in domeniul avut in vedere.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) activitatile desfasurate de catre ASRO la solicitarea unei autoritati publice, pentru elaborarea unei specificatii tehnice sau a unui standard pentru produse specifice, daca aceste activitati se realizeaza in scopul adoptarii unei reglementari tehnice referitoare la aceste produse. Informatiile cu privire la solicitarile primite, proiectele de reglementari tehnice si motivele care le-au generat se transmit Comisiei, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a) - c).
    Art. 10
    Organele administratiei publice centrale, precum si celelalte autoritati cu functie de reglementare au urmatoarele obligatii:
    a) sa se organizeze pentru a asigura operativ primirea, transmiterea, solicitarea si prelucrarea informatiilor si documentelor prevazute la art. 6 alin. (2) de la si catre Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementari tehnice;
    b) sa desemneze si sa comunice Compartimentului pentru schimb de informatii pentru reglementari tehnice persoanele de contact responsabile pentru fiecare dintre activitatile ce decurg din prevederile art. 6 alin. (2);
    c) sa ia in considerare, in cadrul procesului de definitivare a proiectelor de reglementari tehnice, observatiile primite de la Comisie si de la celelalte state membre ale Uniunii Europene;
    d) sa ia masurile corespunzatoare pentru planificarea elaborarii si adoptarii reglementarilor tehnice conform prevederilor art. 7.
    Art. 11
    Reglementarile tehnice adoptate trebuie sa mentioneze in preambul o referire la prezenta hotarare.
    Art. 12
    Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este, in sensul prezentei hotarari, autoritatea responsabila pentru elaborarea si promovarea reglementarilor tehnice in domeniul serviciilor societatii informationale.
    Art. 13
    (1) Reprezentarea Romaniei la lucrarile Comitetului permanent de pe langa Comisie, infiintat in scopul aplicarii procedurii de furnizare a informatiilor in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale, este asigurata de catre reprezentantii ASRO, ai Ministerului Economiei si Comertului si ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
    (2) Reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului, ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si ai ASRO la lucrarile Comitetului permanent de pe langa Comisie, precum si celelalte persoane fizice si/sau juridice care pot fi consultate in vederea obtinerii unei opinii specializate in legatura cu informatiile transmise in aplicarea prezentei hotarari au obligatia asigurarii confidentialitatii in legatura cu procedurile Comitetului permanent si cu informatiile in cauza. Informatiile care privesc reglementarile tehnice sunt publice, cu exceptia cazului in care statul membru al Uniunii Europene care a furnizat informatiile solicita motivat si explicit pastrarea confidentialitatii acestora.
    Art. 14
    Metodologia referitoare la circuitul informatiilor la nivel national intre Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementari tehnice si autoritatile administratiei publice centrale si alte autoritati cu functie de reglementare se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului integrarii europene.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu exceptia prevederilor art. 5 alin. (2) si (4) care intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 17
    Pe data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.587/2002 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003.
    Art. 18
    Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial nr. L204 din 21 iulie 1998, privind procedura pentru schimb de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, amendata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial nr. L204 din 5 august 1998.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                  LISTA
organismelor de standardizare ale statelor membre ale Uniunii Europene

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Tara    |                  Denumirea organismului                    |
|crt.|            |                                                            |
|____|____________|____________________________________________________________|
|  1.| BELGIA     |IBN/BIN| Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut |
|    |            |       | voor Normalisatie                                  |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |CEB/BEC| Comite electrotechnique belge/Belgisch             |
|    |            |       | Elektrotechnisch Comite                            |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
|  2.| DANEMARCA  |DS     | Dansk Standard                                     |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |NTA    | Telestyrelsen, National Telecom Agency             |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
|  3.| GERMANIA   |DIN    | Deutsches Institut fur Normung e.V.                |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |DKE    | Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und   |
|    |            |       | VDE                                                |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
|  4.| GRECIA     |ELOT   | Ellenichos Organidmos Typopoiedes                  |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
|  5.| SPANIA     |AENOR  | Asociacion Espanola de Normalizacion y             |
|    |            |       | Certificacion                                      |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
|  6.| FRANTA     | AFNOR | Association francaise de normalisation             |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |UTE    | Union technique de l'electricite - Bureau de       |
|    |            |       | normalisation aupres de l'AFNOR                    |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
|  7.| IRLANDA    |NSAI   | National Standards Authority of Ireland            |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |ETCI   | Electrotechnical Council of Ireland                |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
|  8.| ITALIA     |UNI    | Ente nazionale italiano di unificazione            |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |CEI    | Comitato elettrotecnico italiano                   |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
|  9.| LUXEMBURG  |ITM    | Inspection du travail et des mines                 |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |SEE    | Service de l'energie de l'Etat                     |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
| 10.| OLANDA     |NNI    | Nederlands Normalisatie - instituut                |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |NEC    | Nederlands Elektrotechnisch Comite                 |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
| 11.| AUSTRIA    |ON     | Osterreichisches Normungsinstitut                  |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |OVE    | Osterreichisches Verband fur Elektrotechnik        |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
| 12.| PORTUGALIA |IPQ    | Instituto Portugues da Qualidade                   |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
| 13.| REGATUL    |BSI    | British Standards Institution                      |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    | UNIT       |BEC    | British Electrotechnical Committee                 |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
| 14.| FINLANDA   |SFS    | Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finlands       |
|    |            |       | Standardiseringsforbund SFS rf                     |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |THK    | Telehallintokeskus                                 |
|    |            |/TFC   | Teleforvaltningscentralen                          |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |SESKO  | Suomen Sahkoteknillinen Standardisoimisyhdistys    |
|    |            |       | SESKO ry Finlands Elektrotekniska                  |
|    |            |       | Standardiseringsforening SESKO rf                  |
|____|____________|_______|____________________________________________________|
| 15.| SUEDIA     |SIS    | Standardiseringen i Sverige                        |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |SEK    | Svenska elektriska kommissionen                    |
|    |            |_______|____________________________________________________|
|    |            |ITS    | Informationstekniska standardiseringen             |
|____|____________|_______|____________________________________________________|

    ANEXA 2

                                   LISTA
                           serviciilor financiare

    1. Servicii de investitii
    2. Operatiuni de asigurare si reasigurare
    3. Servicii bancare
    4. Operatiuni referitoare la fondurile de pensii
    5. Servicii referitoare la tranzactii la termen sau cu optiuni.

    ANEXA 3

                                   LISTA
serviciilor care nu sunt cuprinse in definitia prevazuta la art. 4 alin. (1) pct. 2 din hotarare

    1. Servicii care nu sunt furnizate "la distanta"
    Serviciile furnizate in prezenta fizica a prestatorului si a beneficiarului, chiar daca acest lucru presupune utilizarea echipamentului electronic:
    a) examinarea medicala sau tratamentul efectuat cu utilizarea echipamentului electronic, la cabinetul medicului, in cazul in care pacientul este prezent fizic;
    b) consultarea unui catalog electronic intr-un magazin, clientul fiind la fata locului;
    c) rezervarea biletelor de avion la o agentie, prin intermediul retelei de computere, in prezenta fizica a clientului;
    d) punerea la dispozitie de jocuri electronice intr-un club specializat, in cazul in care clientul este prezent fizic.
    2. Servicii care nu sunt furnizate prin "mijloace electronice"
    2.1. Servicii cu continut material, chiar daca sunt furnizate prin intermediul dispozitivelor electronice, cum sunt:
    a) furnizarea prin masini automate de numerar, bancnote sau de bilete, bilete de transport;
    b) accesul la retelele de sosele si parcari auto etc., chiar daca la intrare/iesire exista dispozitive electronice care controleaza accesul si/sau asigura corectitudinea platilor;
    2.2. Servicii off-line: distribuire de CD-rom sau de soft-uri pe dischete.
    2.3. Servicii care nu sunt furnizate prin sisteme electronice de stocare si prelucrare a datelor;
    a) servicii de telefonie vocala;
    b) servicii de telefax/telex;
    c) servicii prestate via telefonie vocala sau telefax;
    d) consultarea unui medic prin telefon/telefax;
    e) consultarea unui avocat prin telefon/telefax;
    f) comercializare directa prin telefon/telefax.
    3. Servicii care nu sunt furnizate "la solicitarea individuala a destinatarului serviciului".
    Servicii furnizate prin transmiterea de date fara solicitare individuala, in scopul receptiei simultane de catre un numar nelimitat de destinatari individuali, transmisie punct multipunct:
    a) servicii de difuzare a programelor de televiziune, inclusiv servicii de difuzare a programelor de televiziune locala, la cerere, conform legislatiei in vigoare;
    b) servicii de difuzare a programelor de radio;
    c) teletext (televizat).

    ANEXA 4

                                    LISTA
                    organizatiilor europene de standardizare

______________________________________________________________________
Nr.                       Denumirea organizatiei
crt.
______________________________________________________________________
  1. CEN      Comitetul European de Standardizare
  2. CENELEC  Comitetul European de Standardizare in Electrotehnica
  3. ETSI     Institutul European de Standardizare in Telecomunicatii
______________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1016/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1016 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu