Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.472 din 25.09.2014

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice, AND 592“
ACT EMIS DE: Departamentul pentru Proiectie de Infrastructura si Investitii Straine
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 02 octombrie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice, AND 592“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin îndeplineşte procedura de notificare prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998, precum şi de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, Alexandru Năstase, secretar de stat
ANEXĂNORMATIV privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice, AND 592 Capitolul IObiectul şi domeniul de aplicare Secţiunea 1Principii generale Articolul 1Prezentul normativ se referă la utilizarea materialelor geosintetice şi produselor înrudite pentru ranforsarea structurilor rutiere suple, semirigide şi rigide cu straturi din mixturi asfaltice pentru lucrările de reabilitare/modernizare/reparaţii capitale/reparaţii curente a structurilor rutiere existente; Acestea pot îndeplini trei funcţii distincte: reducerea eforturilor, barieră de umiditate şi rol de armare a straturilor bituminoase. Utilizarea materialelor geosintetice nu este luată în considerare la dimensionarea structurilor rutiere. Articolul 2Pentru stabilirea corectă a soluţiei de proiectare a reabilitării şi alegerea tipului optim de material geosintetic trebuie evaluată mai întâi starea tehnică a structurii rutiere existente (conform Normativului CD 155-2001 şi AND 540-2003). Secţiunea a 2-aTerminologie Articolul 3Terminologia utilizată în acest normativ este conform SR 4032-1:2001 si SR EN ISO 10318:2006, iar termenii tehnici noi utilizaţi se definesc în cuprinsul normativului. Termenul de geosintetice (GSY, conf. SR EN ISO 10318:2006) utilizat în acest normativ este un termen generic care desemnează un produs din care cel puţin una dintre componente este pe bază de polimeri sintetici sau naturali, care se prezintă sub formă de foaie, bandă sau de structură tridimensională, utilizat în domeniul construcţiilor şi se referă la următoarele tipuri de materiale:

geotextile;

geogrile;

geocompozite;

geomembrane. Articolul 4Geotextil (GTX) este un material neţesut, permeabil, pe bază de polimeri, utilizat în domeniul construcţiilor. Articolul 5Geogrila (GGR) este o structură plană din fibre de sticlă sau pe bază de polimeri, constituită dintr-o reţea deschisă de elemente rezistente la tracţiune, legate între ele după un motiv regulat, şi utilizată în domeniul construcţiilor. Articolul 6Geocompozitele (GCO) sunt combinaţii de două sau mai multe materiale care au în componenţa lor cel puţin un geotextil sau înrudit cu geotextilul printre componenţi, folosit în domeniul construcţiilor. Articolul 7Geomembrane sub îmbrăcăminţi bituminoase (GBR) sunt un sistem compozit, alcătuit dintr-un geotextil dublat fie pe o parte, fie pe ambele părţi de o membrană impermeabilă din bitum cu cauciuc. Secţiunea a 3-aGeneralităţi Articolul 8Geotextilele (GTX), ca materiale rutiere, sunt realizate, în general, din materiale termoplastice precum polipropilenă sau poliester, dar pot conţine şi poliamide şi alţi polimeri. În geotextilele neţesute, filamentele sunt legate fie mecanic, fie prin lipire. Articolul 9Geogrilele (GGR), ca materiale rutiere, pot fi ţesute sau împletite din fibre de sticlă sau filamente de polimeri (polipropilenă sau poliester) ori pot fi tăiate sau presate din folii de plastic şi apoi posttensionate, pentru a le mări la maximum rezistenţa şi modulul de elasticitate dinamică. În mod curent, geogrilele au dimensiuni rectangulare variabile. Există şi forme de geogrile cu aspect de geocompozite la livrare, care, în urma punerii în operă, lucrează ca geogrila, materialul de închidere a ochiurilor intrând în compoziţia mixturilor asfaltice. Geogrila poate avea o membrană laminată foarte subţire, care se lipeşte de amorsă, dar este proiectată să se topească şi apoi să dispară atunci când se aplică stratul de acoperire cald din mixtură asfaltică. Unele geogrile pot avea împletituri subţiri (fâşii) de fibră permanente ce acoperă parţial deschiderile şi conduc la lipirea geogrilei de amorsă. Alte geogrile conţin o peliculă (folie) continuă, proiectată să ajute la pozare (adică să adere pe amorsă) şi să se topească atunci când s-a aplicat stratul cald de acoperire. Niciunul dintre aceste produse nu formează o barieră impermeabilă. Geogrilele sunt proiectate sa aibă modulul de elasticitate dinamică mare. Articolul 10Geocompozitele (GCO) sunt materiale compuse dintr-o geogrilă şi un geotextil, consolidate între ele. În acest caz, geotextilul are capacitatea de retenţie omogenă a bitumului şi permite colmatarea fisurilor existente, împiedicarea transmiterii acestora, precum şi funcţia de lipire pe stratul-suport, în timp ce geogrilele împiedică alungirea geotextilului şi au capacitatea de preluare şi distribuţie uniformă a eforturilor din trafic. Geocompozitul trebuie să asigure o retenţie optimă de bitum, să joace rol de barieră intermediară şi să dezvolte un modul de elasticitate dinamică mare la valori mici de deformaţie. Articolul 11Geomembranele sub îmbrăcăminţi bituminoase (sistem geocompozit alcătuit dintr-un geotextil dublat de o membrană din bitum cu cauciuc) pot fi pozate în benzi peste rosturile structurilor rutiere din beton de ciment sau sunt folosite pentru reparaţii provizorii la cedări locale în situaţii de urgenţă (cu sau fără refacerea complexului rutier) ale structurii rutiere. Articolul 12Geosinteticele tratate în prezentul normativ au următoarele roluri:

rol de reducere a eforturilor care întârzie sau opreşte propagarea fisurilor în stratul asfaltic;

rol de armare - preiau şi distribuie uniform eforturile din trafic (verticale);

rol de barieră intermediară - barieră împotriva infiltraţiilor de apă şi împiedică sau întârzie deteriorarea îmbrăcămintei. Articolul 13Tabelul 1 prezintă funcţiile pe care le îndeplinesc geosinteticele în straturile rutiere: antifisură, armare şi barieră de umiditate. Tabelul 1

Tip geosintetic Funcţia
Geotextile pentru reducerea eforturilor şi barieră interstrat (STR+B) Geotextilul neţesut este destinat încetinirii transmiterii fisurilor existente în straturile superioare. Aceste geotextile, folosite în combinaţie cu un strat de bitum pulverizat pe suprafaţa drumului existent, au funcţiile de reducere a eforturilor şi de etanşare şi sunt denumite şi membrane SAMI (Stress Aborting Membrane Interlayer). Aceste membrane separă straturile inferioare de asfalt de cele noi prin crearea unei bariere intermediare şi încetinesc transmiterea fisurilor din stratul inferior în stratul superior de asfalt. Membranele SAMI se recomandă a fi utilizate la reabilitarea/modernizarea/reparaţii capitale/reparaţii curente a/ale drumurilor cu trafic scăzut ≤ 0,3 m.o.s. pentru perioada de prognoză de 10 ani [drumuri judeţene (DJ), drumuri comunale (DC), străzi secundare]
Geogrile - pentru armare (R) Geogrilele (R) pot fi alcătuite din: fibre de sticlă sau polimeri. Geogrilele sunt folosite pentru preluarea încărcărilor din trafic şi distribuirea lor cât mai uniform pe suprafaţa orizontală. Aşezarea geogrilei se va face pe un strat de egalizare de 2 cm (dacă suprafeţele prezintă denivelări - conform reglementărilor tehnice în vigoare) sau conform recomandărilor producătorului.
Tip geosintetic Funcţia
Geocompozite - geosintetice pentru armare, reducerea eforturilor şi barieră interstrat (R+STR+B) Este combinaţia dintre: - o geogrilă (cu funcţia de armare R), - un geotextil neţesut, cu o retenţie bună de bitum cu funcţia de reducere a eforturilor (STR), - încetinirea transmiterii fisurilor din stratul inferior în cel superior şi ca barieră de umiditate (B). Aceste materiale pot fi utilizate pentru toate tipurile de lucrări: casete pentru lărgiri, acolo unde produsele pot fi aplicate direct pe suprafeţele de drum fisurate, frezate, pe dale de beton sau agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici.
Geomembrane - barieră interstrat (B) Este combinaţia dintre: - un geotextil, - o membrană din bitum cu cauciuc (cu funcţia de barieră (B). Se folosesc la rosturile structurilor rutiere din beton de ciment.

Articolul 14Tipuri de degradări pentru care se recomandă utilizarea geosinteticelor:

fisuri reflective sunt fisurile care apar în îmbrăcămintea asfaltică prin transmiterea discontinuităţilor (rosturi sau fisuri/crăpături) din straturile inferioare degradate (fig. 1).

Fig. 1*)

faianţările (fig. 2) sunt degradări (ansamblu de fisuri) datorate următoarelor cauze:

capacitate portantă insuficientă a complexului rutier;

infiltrarea apelor în corpul căii;

realizarea necorespunzătoare a încadrării părţii carosabile;

acţiunea traficului greu şi repetat;

oboseala îmbrăcăminţii;

contaminarea cu argilă a straturilor de fundaţie;

acţiunea îngheţ-dezgheţului.

Fig. 2*) Grosimea stratului sau straturilor asfaltice aşezate peste materialul geosintetic se va determina în cadrul unui studiu tehnic ţinând seama de normativele în vigoare. *) Figurile 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil. Secţiunea a 4-aReferinţe

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare - „Legea calităţii“
2. Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - „Legea protecţiei mediului“ şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare - „Legea apelor“
4. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare - „Legea securităţii şi sănătăţii în muncă“
5. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare - „Legea privind protecţia civilă“
6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare - „Legea privind apărarea împotriva incendiilor“
7. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - „Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţiile existente“
8. AND 540/2003 - „Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţii rutiere pentru structuri suple şi semirigide“
9. NP 111/2004 - „Normativ pentru straturi bituminoase peste strat de bază din beton de ciment“
10. SR 4032-1:2001 - „Lucrări de drumuri. Terminologie“
11. SR EN 1426:2007 - „Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetraţiei cu ac“
12. SR EN 1427:2007 - „Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi bilă “
13. SR EN 12593:2007 - „Bitumuri şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de rupere Fraass“
14. SR 61:1997 - „Bitumuri. Determinarea ductilităţii“
15. SR EN 13249:2001 cu A1:2011 - „Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie“
16. SR EN ISO 10318:2006 - „Geosintetice. Termeni şi definiţii“
17. SR EN 15381:2009 - „Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice“
18. STAS 10473-1:1987 - „Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment“
19. SR 183-1:1995 - „Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi din beton de ciment. Condiţii tehnice generale de calitate“
20. SR EN 13108-1:2006/AC:2008 - „Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice “
21. SR EN 13108-5:2006/AC:2008 - „Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri“
22. Regulament (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului - „Regulament de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii“

Capitolul IICondiţii tehnice Secţiunea 1Tipuri de materiale geosintetice şi caracteristicile acestora Articolul 15Producătorul de geosintetice şi produse înrudite trebuie să furnizeze beneficiarului date pe baza rezultatelor încercărilor specificate în tabelul 2 „Geotextile nemetalice şi produse înrudite utilizate pentru îmbrăcăminţi şi straturi de uzură asfaltice: funcţii, caracteristici relative la funcţii şi metode de încercare de utilizat“, conform SR EN 15381:2009 Tabelul 2

Nr. crt. Caracteristici Metodă de încercare Funcţie îndeplinită de geosintetic
Armare Reducerea eforturilor Barieră
1 Rezistenţă la tracţiune EN ISO 10319a H H H
2 Alungire sub sarcină maximă EN ISO 10319a H H H
3 Perforare dinamică EN 13433 H - - H
4 Încercare de perforare statică EN ISO 12236 H H H
5 Durabilitate Anexa B SR EN 15381 H H H
6 Rezistenţa la intemperii EN 12224 Anexa B1 SR EN 15381 S S S
7 Retenţia de bitum Anexa C SR EN 15381 - - H A
8 Punct de topire EN ISO 3146 S S S
9 Rezistenţă la lichide alcaline EN 14030 Anexa B2 SR EN 15381 S S S

H = necesar pentru armonizare A = pentru toate condiţiile de utilizare S = utilizări specifice

-“ = nu sunt utilizabile aEN ISO 10319 poate să nu fie adecvat pentru produse specifice (grile din fibră de sticlă). În aceste cazuri trebuie utilizate metode mai adecvate, de exemplu EN ISO 13493-1 sau ASTM D 6637-01. În toate cazurile trebuie realizate încercări de tracţiune pe produsele finite. Secţiunea a 2-aConsideraţii privind utilitatea şi utilizarea materialelor geosintetice Articolul 16Utilitatea unui strat de geosintetic intercalat între structura existentă degradată şi un strat nou de ranforsare constă în:

impermeabilizarea suprafeţei existente degradate, prin crearea unei bariere de umiditate formată din geotextil impregnat cu bitum (funcţia B);

întârzierea apariţiei fisurilor reflective (funcţia STR);

armarea (funcţia R) în cazul: casetelor de lărgire a drumurilor existente, ranforsarea cu straturi bituminoase a străzilor pavate, în intersecţii etc. Aceasta se va putea realiza după o analiză temeinică a structurii rutiere existente din punct de vedere al capacităţii portante şi al deformaţiilor posibile.Toate acestea conduc la mărirea duratei de exploatare a structurii rutiere. Articolul 17Geosinteticele se pot utiliza:

în zone cu fisuri şi faianţări pe suprafeţe mari, unde necesită o acoperire parţială sau, adesea, totală a suprafeţei;

în dreptul rosturilor dintre dalele unei îmbrăcăminţi din beton de ciment care urmează să fie ranforsată, se pot utiliza fâşii de geosintetice pe lăţimea de 1 m;

la casetele de lărgire în dreptul rosturilor dintre structura rutieră nouă şi cea existentă. Articolul 18Degradările sub formă de fisuri sau faianţări, precum şi degradările apărute prin reflexie vor fi evaluate prin indici de stare, conform reglementărilor tehnice în vigoare. În funcţie de starea de degradare a suprafeţei carosabile se stabilesc sectoare omogene pe care se aşterne geosinteticul ca material antifisură, înainte de aşternerea straturilor asfaltice de acoperire. Articolul 19Gradul de severitate al degradărilor suprafeţei structurii rutiere fisurate trebuie să fie redus sau mediu, astfel încât geosinteticul să poată fi eficient. Articolul 20În cazul structurilor rutiere suple, semirigide şi rigide se vor avea în vedere următoarele: 1. Structurile rutiere pentru care se foloseşte geosintetic în vederea întârzierii transmiterii fisurării sunt cele care prezintă fisuri din oboseală sau reflexie caracteristice stratului asfaltic. Nu se acceptă aşezarea geosinteticelor în cazul în care suprafaţa este foarte degradată, cu rupturi sau dislocări. Fisurile (deschideri <3 mm) nu necesită un tratament special înaintea aşternerii materialului geosintetic. Crăpăturile (deschideri >3 mm) vor fi colmatate înaintea aşternerii materialului geosintetic. Colmatarea se va face în funcţie de deschiderea crăpăturii în conformitate cu normele tehnice pentru lucrările de întreţinere a drumurilor. În cazul unor crăpături cu deschidere >20 mm se va face o analiză tehnică pentru a se stabili dacă structura rutieră existentă degradată nu necesită realizarea unor lucrări de refacere înaintea ranforsării şi implicit a acoperirii cu material geosintetic. 2. În vederea asigurării unei suprafeţe pe care să se aşeze geosinteticul se recomandă să se prevadă un strat de reprofilare/egalizare din mortar asfaltic sau mixtură antifisură de minimum 2 cm, cu excepţia cazului în care producătorul are alte recomandări. 3. Suprafaţa de bază pe care se aşterne geosinteticul trebuie să fie foarte curată şi uscată, fără apă, zăpadă sau gheaţă. Articolul 21În cazul structurilor rutiere rigide (beton de ciment cu rosturi), se vor respecta următoarele: 1. Structura rutieră pe care se aşază geosinteticul trebuie să fie stabilă, fără degradări majore (fragmentări şi tasări de dale, gropi, crăpături, rupturi etc.). 2. Deplasările relative verticale la rosturi sau la crăpături trebuie să respecte următoarea condiţie: factorul de eficienţă la transfer a încărcării (FET) la rosturi trebuie să fie peste 80%: FET = (dn/di)100>0,8 (conform AASHTO, 1993), unde: di este deflexiunea pe partea încărcată; dn - deflexiunea pe partea neîncărcată. 3. Utilizarea geosinteticelor devine aproape ineficientă pentru deplasări active (ale căror deschideri sunt influenţate de variaţia temperaturii sau deplasări verticale sub trafic) ale rosturilor şi fisurilor, mai ales dacă acestea sunt mari. Totuşi, transmiterea fisurilor poate fi întârziată pe termen scurt, utilizând, după umplerea rosturilor, benzi de geomembrană groasă, care au şi rol de etanşare. 4. În cazul în care există deplasări relative verticale la rosturi sau la crăpături, folosirea geosinteticului ca barieră de umiditate nu se justifică, deoarece există riscul ruperii lor. În această situaţie se vor efectua întâi lucrări de stabilizare a îmbrăcăminţii degradate şi după aceea se va trece la ranforsarea drumului şi, implicit, la utilizarea materialului geosintetic. Secţiunea a 3-aPerformanţe impuse geosinteticului (SR EN 15381:2009) Articolul 22 (1) Geotextilele neţesute pot avea moduli de elasticitate dinamică relativ mici mobilizând astfel numai eforturi limitate la niveluri mici ale deformaţiei; ele funcţionează ca disipatori de energie în dreptul fisurilor, deviindu-le propagarea pe verticală şi întârziind, în acest fel, reflectarea lor în stratul nou asfaltic.(2) Capacitatea de retenţie a bitumului de către geotextil este recomandată (cf. SR EN 15381) să fie minimum 0,9 l/m2. Retenţia minimă va fi direct influenţată de greutatea, grosimea geotextilului şi caracteristicile stratului suport la instalare (rugozitate, porozitate, planeitate etc.) (3) În vederea evitării infiltrării apei în straturile inferioare ale structurii rutiere, dar şi pentru întârzierea fisurării prin reflexie, se poate folosi un material geotextil impregnat cu bitum din fabrică, pentru a evita eventualele neplăceri legate de o cantitate mare de amorsă necesară. Articolul 23Proprietăţile fizico-mecanice minime necesare pentru geotextile utilizate cu rol de barieră de umiditate şi cu rol de disipator de tensiuni sunt prezentate în tabelul 3. Tabelul 3

Proprietăţi Valori minime
Rezistenţa la tracţiune (la rupere) min. 7 kN/m (714 kgf/m)
Alungire la tracţiune maximă 70%
Retenţia de bitum min. 0,90 l/m2
Punct de înmuiere + 10°C peste temperatura de aşternere a mixturii asfaltice

(1 N = 0,101971 kgf) Articolul 24(1) Geogrilele au moduli de elasticitate mult mai mari decât geotextilele, fiind capabile să preia tensiuni mari la niveluri reduse ale deformaţiei (au, în general, greutatea de 200...500 g/m2).(2) Geogrilele se utilizează la armarea straturilor asfaltice încetinind apariţia deformaţiilor permanente. Pentru a acţiona ca o ranforsare a stratului de acoperire, o geogrilă trebuie să fie bine întinsă sau uşor pretensionată şi trebuie să aibă o rigiditate suficientă.(3) În funcţie de materialul din care este realizată geogrila, aceasta poate avea deformabilităţi cu valori între 2 şi 3% şi preluarea de tensiuni mai mari decât ale asfaltului. Articolul 25Geocompozitele se recomandă a fi folosite pentru structuri rutiere în care este necesară atât încetinirea transmiterii fisurilor, rezistenţă mare la preluarea solicitărilor din trafic, armarea, cât şi impermeabilizarea. Articolul 26 (1) Geomembranele servesc ca membrană impermeabilizantă.(2) Geomembranele se aşază sub formă de fâşii, în general peste rosturi. Unele membrane au prevăzut un material adeziv pe o parte sau pe ambele şi se pot lipi de structura rutieră veche prin îndepărtarea filmului de protecţie de pe spatele membranei şi aşezarea ei pe rostul pregătit. În alte cazuri se aplică o amorsă adezivă pe structura rutieră înainte de aşezarea geomembranei, la recomandarea producătorului. Secţiunea a 4-aPrescripţii de proiectare Articolul 27La utilizarea în cadrul unei structuri rutiere a unui strat de material geosintetic se va ţine seama de următoarele elemente principale: 1. Starea de degradare a suprafeţei carosabile şi a structurii rutiere conform reglementărilor tehnice în vigoare. 2. Funcţiile ce vor fi îndeplinite de geosintetic în cadrul stratului asfaltic, conform tabelului 2 din prezentul normativ. 3. Caracteristicile de referinţă cuprinse în tabelul 3 din prezentul normativ - pentru geotextile. 4. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice din starturile de ranforsare, în conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice în vigoare. 5. Structura rutieră se va dimensiona conform normativelor în vigoare, făcându-se abstracţie de prezenţa materialului geosintetic. 6. Atât structura rutieră existentă, cât şi cea pentru ranforsare vor fi verificate la solicitările din trafic (NP 111), precum şi la acţiunea îngheţ-dezgheţ (STAS 1709/1,2,3). Articolul 28Geosinteticul poate fi utilizat în funcţie de trei parametri importanţi: 1. Starea structurii rutiere existente. Pentru o suprafaţă carosabilă afectată de fisuri datorate degradărilor de suprafaţă, se recomandă prevederea unui material geosintetic în conformitate cu tabelul 4. Tabelul 4

Denumire degradare Grad de severitate (AND 540) Deschiderea fisurii sau crăpăturii (mm) Lucrări pregătitoare Suprafaţa acoperită cu geosintetice
1 2 3 4 5
Fisuri, crăpături şi faianţări redus <5 colmatarea fisurilor şi crăpăturilor parţial, pe sectoare omogene, bine delimitate de către proiectant
mediu 5÷20 colmatarea fisurilor şi crăpăturilor pe toată suprafaţa
ridicat >20 se vor realiza ample lucrări de reparaţii nu este eficientă utilizarea materialului geosintetic decât după efectuarea reparaţiilor

NOTĂ: Un sector de drum este considerat omogen dacă este caracterizat de aceleaşi date referitoare la starea de degradare a îmbrăcăminţii rutiere (bună, medie, rea), conform normativului AND 540. 2. Calitatea suportului (strat de bază, fundaţie) Situaţiile în care este indicată utilizarea materialului geosintetic în funcţie de starea tehnică a structurii rutiere, conform reglementărilor tehnice în vigoare, este prezentată în tabelul 5. Tabelul 5

Calificativul stării de degradare Indice de degradare Se utilizează geosintetice
IG ID
rea < 77 > 13 DA*
mediocră 77 ÷ 90 7,5 ÷ 13 DA**
bună 90 ÷ 95 5 ÷ 7,5 Posibil***
foarte bună > 95 < 5 NU

* Se va studia, prin proiect, refacerea structurii rutiere sau ranforsarea ei cu utilizare de materiale geosintetice, precedată de reparaţii locale. ** Alegerea tipului de material geosintetic se face în funcţie de prevederile de la capitolul II - secţiunea a 2-a. *** Dacă se consideră necesară aşternerea unui covor asfaltic. 3. În cazul în care există cedări în straturile-suport, deci nişte deficienţe structurale, prevederea unui geosintetic nu va rezolva problema. În aceste situaţii, eficienţa geosinteticului ca strat antifisură este mult redusă, deoarece apar fisuri direct în stratul de acoperire. Materialul geosintetic va fi însă eficient ca barieră de umiditate, protejând stratul-suport împotriva pătrunderii apei. Articolul 29 (1) În funcţie de scopul urmărit şi de calitatea materialelor la alegerea geosinteticului se poate opta pentru:1. geotextil (funcţie STR + B) - în cazul unei suprafeţe stabile, fără deplasări relative verticale; acţionează ca factor de întârziere a transmiterii fisurilor şi, prin faptul că se impregnează cu bitum, ca element de hidroizolare; 2. geogrilă (funcţie R) - în cazul în care există şi riscul de deplasări verticale relative mici (de exemplu, între dale din beton de ciment), utilizarea geogrilelor este recomandată numai după remedierea defecţiunilor din structura rutieră existentă. Aşezarea geogrilei se va face pe un strat de egalizare de 2 cm (dacă suprafeţele prezintă denivelări) sau conform recomandărilor producătorului; 3. geocompozit (funcţie R + STR + B) - în cazul în care se urmăresc efecte cumulate ale geotextilului şi geogrilei. (2) Tipul de material ales trebuie să satisfacă condiţiile prevăzute în tabelul 3, precum şi cele de la articolul 35.(3) Montarea geosinteticului se realizează între suprafaţa carosabilă existentă şi primul strat de ranforsare (cap. III şi anexa V). Articolul 30Indiferent de tipul de geosintetic folosit, grosimea stratului de acoperire din mixtură asfaltică trebuie să fie de minimum 4-5 cm. Se recomandă o grosime de 9-10 cm (aşternut în două straturi: uzură + legătură) pentru ca la o viitoare frezare a suprafeţei îmbrăcăminţii asfaltice, geosinteticul să nu fie afectat, el trebuie să rămână în continuare în structura rutieră. Articolul 31(1) Pentru stratul de acoperire se va folosi numai mixtură asfaltică cilindrată la cald.(2) În cazul proiectării stratului de ranforsare pentru structurile rutiere rigide procesul este, în general, acelaşi ca şi în cazul structurilor rutiere flexibile. Secţiunea a 5-aEficienţa utilizării geosinteticului Articolul 32Se va studia cu atenţie necesitatea utilizării geosinteticului la structurile rutiere, în concordanţă cu prevederile AND 540. Articolul 33Costul geosinteticelor variază în funcţie de: tipul produsului utilizat, de cantitatea de geosintetic ce urmează a fi aşezată, experienţa locală la instalare, costurile cu forţa de muncă locală, condiţii generale ale pieţei. Articolul 34Se recomandă efectuarea de studii tehnico-economice comparative între soluţia cu/fără geosintetic, ţinând cont de beneficiile geosinteticelor asupra comportării în exploatare a drumurilor şi de starea de degradare a suprafeţei drumului implicat în analiză. Articolul 35Este cunoscut din literatura de specialitate că, atunci când deformaţia straturilor bituminoase este mai mare de 2,5 %, în interiorul structurii se dezvoltă fenomenul de fisurare, ce se propagă în diferite direcţii. Fisurarea se produce de la bază spre suprafaţa îmbrăcămintei bituminoase, sub încărcările din trafic, dar şi de sus în jos, sub acţiunea eforturilor din temperatură (contracţii). Pentru limitarea acestor degradări se utilizează materialele geosintetice - materiale cu elongaţii mici, dar cu rezistenţe mari la tracţiune. Folosirea materialelor geosintetice cu rol de armare prezintă următoarele beneficii în comportarea în exploatare a structurii rutiere:

prin armarea îmbrăcăminţii rutiere cu elemente antifisură se întârzie transmiterea acestora din stratul existent la stratul nou;

creşte durata de exploatare a structurilor rutiere prin preluarea eforturilor de întindere şi limitarea deformaţiilor stratului asfaltic.Aceste aspecte benefice se datorează faptului că:

rezistenţa la întindere a straturilor asfaltice este de cca 2 daN/cm2 (100 cm x 0,2 cm x 2 kg/cm2 = 40 kgf/m), iar a geosinteticelor este mult mai mare - 10...100 kN/m (10 x 1.000 x 0,10197 kgf = 1.020 kgf/m). Prin preluarea eforturilor de întindere de către geosintetic se limitează deformaţiile în stratul asfaltic.Geosinteticul trebuie să aibă:

rezistenţă mare la tracţiune în zona deformaţiilor mici ale asfaltului;

aderenţă bună la straturile asfaltice, atât la temperaturi pozitive (0...60° C la sol), cât şi la temperaturi negative (0...– 10–25° C) Fig. 3*) Geotextile Fig. 4*) (Conf. SR 10318:2006) *) Figurile 3 şi 4 sunt reproduse în facsimil. Capitolul IIIPrescripţii generale de execuţie Secţiunea 1Lucrări pregătitoare Articolul 36Prezentele prescripţii de execuţie sunt recomandabile, dar pot fi amendate de cele propuse în caietul de sarcini sau în agrementul tehnic, oferit de producător, pentru care acesta îşi asumă răspunderea. De altfel, se recomandă, cel puţin la prima utilizare a unui tip de material geosintetic, să fie prezent şi reprezentantul producătorului sau distribuitorului de geosintetic. Articolul 37Înainte de aplicarea geosinteticului, suprafaţa trebuie să fie curăţată (folosind o perie sau aer comprimat) şi uscată. Articolul 38Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor se va executa în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. Articolul 39Cuiburile/Gropile se vor repara conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare şi apoi suprafaţa carosabilă va fi pregătită pentru aşternerea geosinteticului. Secţiunea a 2-aCondiţii impuse la aşezarea geosinteticului Articolul 40Se amorsează şi în funcţie de starea tehnică a suprafeţei de rulare şi de recomandările producătorului, se aşterne un strat de mortar asfaltic cilindrat la cald, cu rol de reprofilare şi egalizare, în grosime de minimum 2 cm. Producătorul va preciza cu ce produse bituminoase a tratat geosinteticul şi trebuie să recomande tipul de amorsă ce trebuie folosit astfel încât să fie compatibilitate între geosintetic şi amorsa utilizată. Articolul 41(1) Stabilirea tipului de amorsă se va face în funcţie de instrucţiunile furnizate de producător după consultarea manualului de instalare a geosinteticului; ea este necesară pentru impregnarea materialului geotextil şi lipirea de straturile structurii rutiere; se recomandă ca amorsă bitumul. Acesta va fi din acelaşi tip de bitum ca acela utilizat în mortarul asfaltic sau straturile asfaltice de ranforsare. Se poate accepta şi emulsie bituminoasă, respectându-se indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte cantitatea prevăzută.(2) Aplicarea amorsei pentru geosintetic:

se execută mecanic;

cantitatea de amorsă să fie suficientă pentru a satura geotextilul şi pentru a-l lipi de suprafaţa existentă;

pentru emulsie - cu rupere rapidă - cantitatea va fi sporită conform recomandărilor şi procentului de bitum pe care îl conţine.Se precizează că materialul geotextil, prin caracteristicile sale (greutate, grosime, tip de material), este cel care cere o anumită cantitate de amorsă, pentru a fi saturat şi a corespunde rolului de barieră de umiditate. (3) Temperatura bitumului, T, în timpul operaţiei de amorsare, va fi suficient de mare pentru a permite o împrăştiere uniformă; T va fi < 140° - 145°C, dar în rezervor să nu fie mai mare de 163°C.(4) Lăţimea stratului de amorsă va fi egală cu a materialului geosintetic plus 15 cm.(5) Traficul nu va fi permis peste amorsă.(6) Excesul de material se va curăţa.(7) Temperaturi - temperatura aerului şi a suprafeţei pe care se aşează va fi:

cel puţin 10°C pentru amorsa cu bitum;

cel puţin 10°C pentru amorsarea cu emulsie.
(8) Se va acorda o atenţie deosebită cantităţii de amorsă necesare pentru geosintetic.
Articolul 42Aşezarea geosinteticului:

se va face peste amorsă, manual sau mecanic, fără a se crea cute sau pliuri;

se va aşterne înainte ca stratul de amorsă să se răcească, avându-se în vedere ca temperatura amorsei când se plasează geosinteticul să fie în concordanţă cu recomandarea producătorului privind caracteristicile materialelor geosintetice;

în cazul în care producătorul recomandă emulsie bituminoasă, geosinteticele se vor aşterne numai după ruperea emulsiei;

dacă este nevoie, se suplimentează cantitatea de amorsă în funcţie de recomandările producătorului;

peste geosintetic nu trebuie permis accesul vehiculelor, mai ales manevrele bruşte, întoarceri etc.;

pentru o bună aşternere (fără zone nelipite) a geosinteticului pe stratul de amorsă se va utiliza o perie cu peri de plastic sau alt material non-metalic cu care se va netezi materialul;

suprapunerea se va efectua conform tabelului 6, în cazul în care este necesară şi producătorul nu recomandă altfel. Articolul 43Recomandări privind suprapunerea fâşiilor de geosintetic: conform tabelului 6. Tabelul 6

Material geosintetic
Suprapunerea materialului geosintetic pentru: geotextile geogrile geocompozite
Rosturi transversale min. 15 cm min. 8 cm min. 8 cm
Rosturi longitudinale min. 10 cm min. 10 cm min. 10 cm

N O T Ă: Datele din tabelul 6 sunt orientative. Pentru stabilirea lăţimii de suprapunere se va ţine cont de prevederile caietului de sarcini al producătorului. Articolul 44Aşternerea stratului asfaltic de acoperire:

se va aşterne obligatoriu, în aceeaşi zi în care s-a aşternut geosinteticul;

excesul de amorsă poate fi înlăturat prin împrăştiere de nisip şi prin periere. Excesul de nisip se îndepărtează;

dacă începe ploaia înainte ca materialul geosintetic să fie acoperit cu stratul asfaltic, trebuie lăsat să se usuce înainte de aşternerea asfaltului;

se va respecta grosimea minimă a stratului asfaltic de acoperire în conformitate cu prevederile art. 30. Articolul 45Indiferent de starea suprafeţei vechi, pentru eliminarea pericolului reducerii duratei de viaţă a stratului de acoperire, se recomandă plasarea geosinteticului pe un strat de egalizare (reprofilare) de minimum 2 cm, în afara cazului în care producătorul prezintă alte prevederi şi îşi asumă răspunderea pentru acestea. Articolul 46Aşezarea geosinteticului trebuie urmată imediat de un cilindru compactor cu pneuri pentru a evita ruperea din acţiunea vântului sau traficului, în funcţie de recomandările producătorului. Articolul 47Păstrarea şi depozitarea geosinteticului se face în locuri uscate şi aerisite, conform recomandărilor producătorului. Secţiunea a 3-aRecomandări speciale Articolul 48În vederea reducerii la minimum a timpului de lucru, a rosturilor de lucru şi a pierderii de material, la comandarea produselor geosintetice se va specifica lăţimea rolelor în concordanţă cu lăţimea benzilor rutiere sau cu posibilitatea depozitării rolelor de geosintetic. Articolul 49În funcţie de tipul şi caracteristicile echipamentului de aplicare a geosinteticului, pentru a se elimina îndoirea în timpul aşezării acestuia, se va avea în vedere greutatea maximă a rolelor în vederea manevrării lor. Articolul 50În timpul depozitării, geosinteticele trebuie protejate de precipitaţii, de expunerea pe timp îndelungat la soare la temperaturi de peste 70°C (chiar dacă geosinteticul este marcat ca stabilizat la UV), de produse chimice, de foc/scântei. Articolul 51Se va acorda o atenţie deosebită realizării gradului de compactare a straturilor din mixturi asfaltice situate deasupra geosinteticului. Articolul 52De o mare importanţă este realizarea unei foarte bune impregnări cu bitum a geotextilului şi, totodată, crearea unei perfecte conlucrări a acestuia cu straturile asfaltice, prin respectarea tehnologiilor de execuţie (temperaturi, compactare). Capitolul IVControlul calităţii lucrărilor Articolul 53Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a straturilor asfaltice cu prevederea de geosintetice se execută pe faze. Secţiunea 1Controlul calităţii materialelor înainte de execuţie Articolul 54Materialele destinate executării straturilor de ranforsare bituminoase folosind geosintetic vor fi verificate în conformitate cu prescripţiile din standardele respective şi din fişele tehnice ale producătorului şi cu condiţiile arătate în prezentul normativ, la cap. I. Articolul 55Verificările şi determinările se execută de laboratoare autorizate şi constau în următoarele: 1. Bitum:

penetraţia la 25°, SR EN 1426.

punct de înmuiere, IB, SR EN 1427.Bitumul folosit pentru amorsă se va verifica dacă are aceleaşi caracteristici ca bitumul din stratul de acoperire (îmbrăcăminte). 2. Emulsie bituminoasă cationică:

conţinut de bitum, SR 8877-1 şi 2

vâscozitatea Engler la 20°C, SR 8877-1 şi 2

omogenitate, SR 8877-1 şi 2Bitumul din emulsia folosită pentru amorsă se va verifica dacă are aceleaşi caracteristici ca bitumul din stratul de acoperire (îmbrăcăminte). 3. Mixtură bituminoasă pentru stratul de egalizare/reprofilare (mortarul asfaltic): Bitumul din mortarul asfaltic şi straturile de acoperire (mixtură, binder, stratul de uzură) va avea aceleaşi caracteristici cu cel folosit la amorsare. Calitatea mixturii asfaltice va fi probată prin buletin de analiză conform normelor în vigoare. 4. Geosinteticul:

absorbţia de bitum: se determină conform anexei C a SR EN 15381;

rezistenţa la întindere;

alungirea maximă;

forţa de tracţiune la alungirea de 2% sau 3%;

punct de înmuiere/topire;

pentru celelalte caracteristici se va urmări respectarea cerinţelor din prezentul normativ şi/sau caietul de sarcini.Marcaj CE şi etichetarea În toate proiectele care conţin utilizarea geosinteticelor, proiectanţii trebuie să facă referire la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al produselor pentru construcţii (CPR). Un produs poate fi utilizat numai dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

are Certificat de constanţă a performanţei emis de un organism de certificare;

are o Declaraţie de performanţă (DoP) a producătorului.Prin întocmirea Declaraţiei de performanţă, producătorul îşi asumă răspunderea legală a conformităţii produsului cu performanţele declarate. Informaţia care trebuie conţinută în DoP este detaliată în anexele ZA a SR EN 15381. Prezenţa acestora dă dreptul producătorului de a aplica marcajul CE. Produsele geosintetice pentru lucrările de drumuri şi straturi asfaltice trebuie însoţite de documente care să conţină funcţiile şi performanţele acestora:

- armare R
- reducerea eforturilor STR
- barieră B
- armare, reducerea eforturilor şi barieră R + STR + B
- reducerea eforturilor şi barieră STR + B

Nivelul de încredere de 95% trebuie să fie indicat de producător, referitor la:

- rezistenţa la tracţiune kN/m
- forţa de tracţiune la alungirea de 2% sau 3% kN/m
- rezistenţa la perforare statică kN/m
- rezistenţa la perforare dinamică kN/m
- alungirea maximă %
- retenţia de bitum kg/m2

Articolul 56Determinările prevăzute la art. 55 se efectuează la fiecare lot de materiale aprovizionat pentru execuţia straturilor de ranforsare bituminoase folosind geosintetic. Secţiunea a 2-aControlul punerii în operă Articolul 57Execuţia stratului de egalizare din mortar asfaltic se va realiza conform reglementărilor tehnice în vigoare. Se va proceda la controlul calităţii în conformitate cu prevederile legale pentru execuţia straturilor asfaltice. Articolul 58Controlul execuţiei stratului de amorsă pentru geosintetic se va efectua prin verificarea:

cantităţii de bitum (emulsie) conform cu specificaţiile tehnice ale produsului sau cu determinări de laborator;

temperaturii, conform art. 41. Articolul 59Controlul aşternerii materialului geosintetic se va efectua prin verificarea următoarelor aspecte:

materialul să fie bine întins, fără pliuri, cute; nu trebuie să rămână nicio zonă desprinsă de suport;

în zonele de curbă ale drumului se va tăia materialul şi se va aşeza adaptându-se cu suprapunerile corespunzătoare pe toată suprafaţa;

pentru geosintetice se va urmări respectarea cantităţii de amorsă recomandată de producător;

la utilizarea emulsiei pentru amorsă se va urmări ruperea ei înainte de aşternerea geosinteticului;

se vor respecta temperaturile de lucru;

se recomandă ca testul de adezivitate să se verifice în conformitate cu reglementările europene în vigoare, metodologia care va sta la baza acestui test se va elabora ulterior. Articolul 60 (1) La controlul execuţiei stratului de acoperire acesta va trebui să îndeplinească caracteristicile stratului bituminos pe care îl reprezintă.(2) Se va proceda la controlul calităţii în conformitate cu prevederile legale pentru execuţia straturilor asfaltice.(3) Se va urmări în mod special realizarea gradului de compactare K = 98% şi absorbţia de apă Abs = max. 2%. Capitolul VRecepţia lucrărilor Articolul 61Recepţia lucrărilor se efectuează în două etape:

la terminarea lucrărilor;

recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie. Articolul 62Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează atunci când toate lucrările sunt terminate, la cel puţin o lună de la darea în circulaţie. Comisia de recepţie va examina lucrarea executată faţă de documentaţia tehnică aprobată şi documentaţia de control întocmită în timpul execuţiei conform prezentului normativ. Articolul 63Evidenţa tuturor verificărilor de la cap. IV face parte din documentaţia de control a recepţiei la terminarea lucrărilor. Articolul 64Eventualele degradări ce apar în termenul de garanţie a lucrărilor executate, precum şi propunerile făcute de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor vor fi remediate de constructor pe cheltuiala acestuia, în mod corespunzător şi la termenele stabilite conform normativelor tehnice în vigoare. Articolul 65Recepţia finală se face la expirarea perioadei de garanţie, timp în care se va face verificarea comportării în exploatare a lucrării executate şi se vor remedia eventualele degradări apărute în perioada de garanţie. Capitolul VINorme privind securitatea şi sănătatea în muncă Articolul 66Pe toată perioada de pregătire şi punere în operă a produselor geosintetice se vor respecta următoarele: 1. Montarea geosinteticelor pe teren se va face de echipe specializate, bine instruite, dotate cu echipament corespunzător de protecţie şi conduse de oameni competenţi. 2. Normele specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 357/1998. 3. În timpul montării geosinteticelor se va ţine seama de pericolele ce pot să apară din circulaţia autovehiculelor. În perioada execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare. La execuţia lucrărilor se va respecta legislaţia în vigoare privind situaţiile de urgenţă şi apărarea împotriva incendiilor - Legea nr. 307/2006, cu modificările ulterioare. Capitolul VIIConcluzii Articolul 67Funcţiile pe care le îndeplinesc geosinteticele în straturile rutiere sunt: antifisură, armare şi barieră de umiditate. Ele trebuie să respecte prevederile SR EN 15381:2009 şi ale tuturor reglementărilor în domeniu în vigoare. Geosinteticele se pot folosi astfel:

Geotextilele neţesute împiedică transmiterea fisurilor existente din straturile inferioare în straturile superioare. Acestea, în combinaţie cu un strat de bitum pulverizat pe suprafaţa drumului, au funcţie de etanşare (STR + B).Se recomandă a se utiliza la reabilitarea/modernizarea/ repararea drumurilor cu un trafic de calcul ≤0,3 m.o.s., pe bandă, pentru perioada de perspectivă de 10 ani (DJ; DC; străzi secundare etc.).

Geogrilele servesc pentru armarea asfaltului (R) pe drumuri cu trafic ≥ 0,3 m.o.s., pe bandă, pentru perioada de perspectivă de 10 ani. Ele sunt folosite pentru preluarea încărcărilor din trafic şi contribuie la repartizarea uniformă a acestora pe suprafeţele orizontale.Aşezarea geogrilei se va face pe un strat de egalizare de 2 cm (dacă suprafeţele prezintă denivelări) sau conform recomandărilor producătorului.

Geocompozitele antifisură (R + STR + B) sunt combinaţii dintre o grilă (care are funcţia de armare R) şi un geotextil neţesut cu o aderenţă bună la bitum (cu funcţia de reducere a eforturilor, împiedicarea transmiterii fisurilor din stratul inferior în cel superior - STR şi împiedicarea infiltraţiei apei în structura rutieră - B).Aceste materiale pot fi utilizate pentru toate tipurile de lucrări: casete pentru lărgiri, acolo unde produsele pot fi aplicate direct, pe suprafeţe de drumuri fisurate, frezate, pe dale de beton sau pe balast stabilizat cu ciment. Se vor utiliza conform prevederilor proiectelor de execuţie şi în special pe drumurile cu trafic ≥ 1,0 m.o.s., pe bandă, pentru perioada de perspectivă de 10 ani.

Geomembranele (B) se folosesc la straturile rutiere numai în cazuri excepţionale (a se vedea art. 21).Caracteristicile recomandabile pentru geosintetice trebuie să fie următoarele: 1. drumuri cu trafic foarte greu şi excepţional:

rezistenţa la tracţiune (transversală/longitudinală) 100/100 kN/m

rezistenţa la tracţiune la elongaţia de minimum 2% să fie > 22 kN/m2. drumuri cu trafic greu:

rezistenţa la tracţiune (transversală/longitudinală) min. 50/50 kN/m

rezistenţa la tracţiune la elongaţia de minimum 2% să fie > 11 kN/m3. drumuri cu trafic mediu, uşor şi foarte uşor:

rezistenţa la tracţiune (transversală/longitudinală) > 7/7 kN/m ANEXEANEXA Nr. Ila normativ Schemă privind adoptarea soluţiei de utilizare a geosinteticelor în structurile rutiere 1. Se vor aprofunda prescripţiile de proiectare (anexa nr. II la normativ). 2. Aprecierea utilităţii prezenţei geosinteticului în structura rutieră (anexa nr. III la normativ) 3. Cum alegem geosinteticul (anexa nr. IV la normativ) 4. Analiză economică a soluţiilor avute în vedere ANEXA Nr. IIla normativ Prescripţii de proiectare Pentru utilizarea unui material geosintetic într-o structură rutieră se va ţine seama de următoarele elemente principale: 1. starea de degradare a îmbrăcăminţii existente; 2. funcţiile ce vor fi îndeplinite de geosintetic în cadrul stratului asfaltic (tabel 2 din normativ);

geotextil

geogrilă

geocompozit

geomembrană;3. caracteristicile fizico-mecanice pe tipuri de geosintetice oferite de producător; 4. caracteristicile de referinţă prezentate în tabelul 2 din normativ. ANEXA Nr. IIIla normativ Aprecierea utilităţii prezenţei geosinteticului (în funcţie de cei trei parametrii importanţi) 1. Suprafeţele acoperite cu geosintetic depind de starea de degradare a structurii rutiere existente, determinată conform tabelului 4 din normativ. 2. Calificativul stării de degradare a suportului materialului geosintetic (strat de bază, fundaţie). 3. În cazul în care există cedări în stratul-suport, geosinteticul nu rezolvă problema decât după repararea stratului-suport. 4. Geosinteticul nu este luat în considerare la dimensionarea straturilor de ranforsare. ANEXA Nr. IVla normativ Cum alegem geosinteticul În funcţie de scopul urmărit şi de calitatea materialelor se poate opta pentru: 1. Geotextil - în cazul unei suprafeţe stabile, fără deplasări relative verticale; acţionează ca factor de întârziere a transmiterii fisurilor şi element de hidroizolare (prin impregnare cu bitum). 2. Geogrilă - în cazul în care există şi riscul de deplasare verticală relativă mică (între două dale de beton de ciment sau între zone cu rupturi în structura rutieră sau la rosturile de lărgire a părţii carosabile - întârzie transmiterea fisurilor, cât şi apariţia fisurilor noi ca urmare a diferenţelor de capacitate portantă, geogrila ranforsează, armează stratul asfaltic în care se montează). 3. Geocompozit - în cazul în care se urmăresc efectele cumulate ale geotextilului şi geogrilei, se utilizează geocompozitul. 4. Tipul de material ales trebuie să satisfacă condiţiile prezentate în tabelul 1 şi să ţină seama de valoarea traficului aferent drumului respectiv (cap. VII din normativ). 5. Se va analiza oferta privind datele de rezistenţă a geosinteticelor în zona deformaţiilor de 2...3%. 6. Indiferent de tipul de geosintetic folosit, grosimea stratului de acoperire din mixtură asfaltică să fie de minimum 4-5 cm. Se recomandă ca stratul de acoperire să fie de 9-10 cm ca la viitoarea corectare a suprafeţei de circulaţie (frezare etc.), geosinteticul să nu fie deranjat. ANEXA Nr. Vla normativ Schemă privind utilizarea materialelor geosintetice în structurile rutiere 1. Benzi de lărgire a părţii carosabile 2. Prevenirea deschiderii rostului longitudinal în straturile asfaltice 3. Prevenirea transmiterii fisurilor reflective în straturile de asfalt, în situaţiile:

fisurile şi crăpăturile unei fundaţii din agregate naturale stabilizate cu ciment

fisurile şi crăpăturile din îmbrăcăminţile vechi din beton de ciment4. Unde aşezăm geosinteticul: A. Benzi de lărgire a părţii carosabile*) B. Rost longitudinal în ax*) C. Prevenirea transmiterii fisurilor reflective în straturile de asfalt nou din straturile de fundaţie (agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici, strat vechi din beton de ciment etc.) - vezi fig. 1 şi 2 din normativ. D. Aşternerea geosinteticelor pe toată suprafaţa asfaltică a)Geosinteticul se va aşeza la nivelul structurii rutiere existente direct pe aceasta sau prin intermediul unui strat de mortar asfaltic de 2 cm grosime ori după cum recomandă producătorul de material geosintetic. b)Dacă peste structura rutieră existentă se aştern trei straturi asfaltice noi, geosinteticul se va aşeza între stratul de legătură şi cel de bază nou.La lucrările care necesită aşezarea geosinteticelor pe două niveluri (autostrăzi, aeroporturi etc.) se recomandă aşezarea primului strat pe suprafaţa structurii existente (cu măsurile necesare) şi cel deal doilea strat de geosintetic la nivelul situat între stratul de legătură şi stratul de bază nou (pentru a întârzia cât mai mult apariţia fisurilor pe noua suprafaţă de rulare). *) Reprezentările grafice de la lit. A şi B sunt reproduse în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 472/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 472 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu