E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 471 din 20 decembrie 1971    * Republicat

cu privire la asigurarile de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 13 din 27 februarie 1988


SmartCity3


    *) Republicat in temeiul art. VI din Decretul Consiliului de Stat nr. 35/1988, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 10 februarie 1988, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Decretul nr. 471/1971 a fost publicat in Buletinul Oficial nr. 161 din 28 decembrie 1971

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    TITLUL 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Activitatea de asigurare de stat contribuie, prin mijloace specifice, la crearea conditiilor necesare indeplinirii obiectivelor politicii partidului si statului privind dezvoltarea planificata a economiei nationale, extinderea relatiilor economice externe si a turismului. Prin aportul pe care il aduce la mentinerea continuitatii procesului de productie si a integritatii proprietatii socialiste si personale, prin crearea pentru populatie a unor mijloace suplimentare de prevedere si economisire, activitatea de asigurare contribuie la progresul economic si social al tarii.
    Asigurarile de stat exprima relatii economice specifice, de intrajutorare si sprijin reciproc, puse in slujba fauririi societatii socialiste multilateral dezvoltate.
    Art. 2
    Prin crearea si utilizarea fondului de asigurare, constituit din incasarile de prime, asigurarile au rolul, in conformitate cu prevederile legale sau contractuale, de a contribui la refacerea bunurilor avariate sau distruse - acordand despagubiri asiguratilor ca urmare a calamitatilor naturii si accidentelor - si la repararea unor prejudicii de care asiguratii raspund potrivit legii, precum si de a plati sumele asigurate in cazul producerii unor evenimente privind viata si integritatea persoanelor. Totodata, asigurarile participa la finantarea actiunilor de prevenire si combatere a unor evenimente producatoare de pagube*) si la educarea asiguratilor in sprijinul grijii pentru conservarea bunurilor proprietate socialista si personala. Prin fondurile pe care le centralizeaza temporar si prin rezervele constituite, asigurarile contribuie la finantarea si creditarea economiei nationale.
    Operatiunile de reasigurare, completind activitatea de asigurare prin cedarea si primirea unor riscuri pe piata internationala de asigurari, contribuie la divizarea si omogenizarea unor raspunderi asumate si la largirea cooperarii economice internationale.
    Art. 3
    Asigurarile isi aduc contributia la satisfacerea necesitatilor mereu crescande ale economiei si ale populatiei, prin dezvoltarea continua a formelor de asigurare si perfectionarea instrumentelor de aplicare a acestora, pe baza experientei acumulate si a practicii internationale, si prin desfasurarea unei activitati eficiente, rentabile.
    Art. 4
    In Republica Socialista Romania activitatea de asigurare este exercitata de Administratia Asigurarilor de Stat, care realizeaza asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila, sub forma asigurarilor prin efectul legii si facultative si efectueaza operatiunile de reasigurare cu organizatii din strainatate.
    Art. 5
    Asigurarile prin efectul legii au la baza, o data cu indemnizarea celor asigurati, interesul economic si social al intregii colectivitati in apararea avutiei nationale, mentinerea continuitatii procesului de productie si protejarea victimelor unor accidente.
    In asigurarile prevazute in alineatul precedent, raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite prin lege.
    Art. 6
    Asigurarile facultative se incheie pentru bunuri, persoane ori riscuri necuprinse in asigurarile prin efectul legii sau in completarea acestor asigurari.
    In asigurarile facultative, raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de asigurare.
    Art. 7
    Administratia Asigurarilor de Stat are obligatia sa efectueze constatarea producerii evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor si a sumelor asigurate, potrivit dispozitiilor prezentului decret.

------------------------
    *) Potrivit prevederilor art. 21 alin. 3 din Legea nr. 1/1985, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 18 noiembrie 1985, varsamintele la bugetul de stat din primele de asigurare ale Administratiei Asigurarilor de Stat, determinate potrivit legii, se fac in intregime venituri la bugetul republican.

    TITLUL 2
    Asigurarile prin efectul legii

    CAP. 1
    Asigurarea de bunuri

    Art. 8
    Sunt cuprinse in asigurarea prin efectul legii, potrivit prezentului decret, urmatoarele bunuri:
    A. Bunuri apartinand persoanelor fizice:
    a) cladirile si alte constructii;
    b) bovinele, porcinele, de la varsta de 6 luni; cabalinele, catirii, ovinele, caprinele, de la varsta de 1 an.
    B. Bunuri apartinand cooperativelor agricole de productie, asociatiilor economice intercooperatiste si unitatile economice ale acestora:
    a) cladirile si alte constructii;
    b) motoarele, masinile, instalatiile, mijloacele de transport, precum si inventarul gospodaresc si uneltele inregistrate in evidentele unitatii;
    c) materiile prime, materialele, combustibilii, semifabricatele si produsele finite;
    d) produsele animaliere, agricole si viticole, furajele, precum si recolta inmagazinata a livezilor;
    e) culturile agricole si rodul viilor;
    f) bovinele, cabalinele, catirii, porcinele, ovinele, caprinele, de la varsta de 6 luni.
    De asemenea, se cuprind in asigurare bunurile prevazute la pct. B lit. a), b) si f) apartinand intovarasirilor de tarani, reproducatorii sau alte animale din speciile si virstele prevazute la pct. B lit f), primite in folosinta de acele intovarasiri, precum si de celelalte unitati agricole cooperatiste, de la comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, precum si animalele prevazute la pct. A si B in cazul in care sunt primite spre crestere sau ingrasare pe baza de contractari cu organizatii socialiste.
    Art. 9
    Administratia Asigurarilor de Stat acorda despagubiri pentru bunurile cuprinse in asigurare, in urmatoarele cazuri:
    a) pentru cladiri, alte constructii, precum si pentru bunurile prevazute in art. 8 pct. B lit. b) - d), in caz de pagube produse de:
    - incendiu, trasnet, explozie, chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu, ploaie torentiala inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindina, inundatie, furtuna, uragan, cutremur de pamant de minimum 6 grade pe scara Richter, prabusire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada, cadere pe cladiri sau alte constructii a unor corpuri;
    - distrugeri sau stricaciuni pricinuite de masurile de salvare in timpul producerii evenimentului asigurat.
    Pentru cladiri si alte constructii se acorda despagubiri si in cazurile in care, pentru a se opri intinderea incendiului sau la o amenintare brusca de inundatie, de prabusire sau alunecare de teren, a fost nevoie, dupa caz, sa se darime ori sa se demonteze cladirea sau alta constructie, ori sa fie mutata in alt loc, precum si in cazurile in care in urma unui cutremur de pamant, inundatii, prabusiri sau alunecari de teren a devenit imposibila folosirea cladirii sau a altei constructii si este necesara, dupa caz, demontarea sau mutarea in alt loc a acestora;
    b) pentru culturi agricole si rodul viilor, in caz de pagube produse de ploaie torentiala inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindina, furtuna, uragan, incendiu, prabusire sau alunecare de teren. Se acorda despagubiri numai pentru pagubele la valoarea productiei, suferite prin pierderi cantitative, cu exceptia culturilor de tutun la care se acopera si pagubele suferite prin pierderi calitative de pe urma grindinei;
    c) pentru animale, in caz de pieire in urma bolilor, inclusiv sub forma de epizootii, sau a accidentelor.
    Se acorda despagubiri si in caz de pagube produse ca urmare a:
    - taierii sau uciderii animalelor, in conditiile prevazute de lege, in legatura cu aplicarea unor masuri sanitare veterinare speciale pentru prevenirea si combaterea epizootiilor;
    - taierii animalelor in situatii deosebite, in conditiile prevazute de lege, in caz de boli infectioase, alte boli grave, incurabile sau accidente care pun in pericol iminent viata animalelor;
    - scoaterii animalelor din gospodarie pentru combaterea anemiei infectioase.
    Art. 10
    Asigurarea incepe:
    a) pentru cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice, din momentul dobandirii lor, iar daca la acea data ori cand proprietarul construieste el insusi constructiile nu au pereti si acoperis, de la data cand aceasta conditie a fost indeplinita; in cazul constructiilor cu mai multe etaje, asigurarea incepe pentru intreaga constructie sau pentru o parte a ei de la data cand constructia sau partea de constructie are pereti, iar constructia are acoperis sau partea de constructie planseu superior. Pentru cladiri si alte constructii apartinand unitatilor agricole cooperatiste, asigurarea incepe din momentul dobandirii lor sau din momentul inceperii constructiei;
    b) pentru motoare, masini, instalatii, mijloace de transport, inventar gospodaresc si unelte inregistrate in evidentele unitatii, materii prime, materiale, combustibili, semifabricate, produse finite si produse animaliere, din momentul dobandirii sau al producerii bunurilor;
    c) pentru furaje, produse agricole si viticole, din momentul recoltarii lor (secerisului, culesului, scoaterii radacinoaselor), iar pentru recolta livezilor, din momentul inmagazinarii ei;
    d) pentru culturile agricole insamintate, in caz de pagube produse de ploaie torentiala inclusiv efectele indirecte ale acesteia, precum si de prabusire sau alunecare de teren, din momentul insamintarii lor, iar in caz de pagube produse de grindina, furtuna, uragan si incendiu, din momentul rasaririi lor; pentru culturile agricole rasadite, precum si pentru rodul viilor si pentru hamei, in caz de pagube produse de toate riscurile cuprinse in asigurare, din momentul rasadirii lor, respectiv din momentul aparitiei inflorescentei;
    e) pentru animale, din momentul dobandirii lor, iar daca la acea data ori cand animalele au fost obtinute in gospodarie proprie prin prasire nu au varsta de cuprindere in asigurare, de la data cand aceasta conditie a fost indeplinita.
    Art. 11
    Asigurarea inceteaza:
    a) pentru cladiri si alte constructii, din momentul cand nu mai apartin asiguratului sau de cand nu mai pot fi folosite pentru locuit ori pentru vreo alta destinatie economica din cauza degradarii sau ruinarii;
    b) pentru culturile agricole si rodul viilor, din momentul recoltarii lor (secerisului, culesului, scoaterii radacinoaselor);
    c) pentru toate celelalte bunuri cuprinse in asigurare, din momentul, dupa caz, al consumarii, scoaterii din evidente sau iesirii lor din gospodarie, ori de cand nu mai pot fi folosite potrivit cu destinatia lor din cauza degradarii.
    Art. 12
    Sumele la care se face asigurarea se stabilesc in felul urmator:
    a) pentru cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice, precum si pentru culturi agricole, rodul viilor si animale, pe baza normelor de asigurare prevazute in anexele 1-3, care fac parte integranta din prezentul decret;
    b) pentru cladiri, alte constructii si celelalte bunuri cuprinse in asigurare, cu exceptia celor prevazute la lit. a), apartinand unitatilor agricole cooperatiste, la valorile cu care acele bunuri au fost inscrise in evidentele contabile. Daca unitatile agricole cooperatiste nu au fost in fiinta in anul precedent celui pentru care se stabilesc sumele la care se face asigurarea, aceste sume, pentru furaje, produse agricole si viticole, precum si pentru recolta inmagazinata a livezilor, se stabilesc 25% din valoarea productiei planificate, socotita la preturile de achizitie ale statului, iar pentru celelalte bunuri, la valoarea lor inscrisa in evidentele operative ori, in lipsa acestora, la inventarele intocmite la constituirea unitatilor agricole cooperatiste.
    Art. 13
    Primele de asigurare, stabilite pe baza inregistrarii bunurilor sau prin reportare, se platesc in proportiile si la termenele urmatoare:
    a) de catre persoanele fizice:
    - pentru cladiri si alte constructii situate in municipii si orase, precum si in localitatile componente ale acestora:
    50% pana la 31 martie
    50% pana la 30 septembrie
    - pentru celelate bunuri:
    40% pana la 1 iunie
    60% pana la 1 noiembrie
    b) de catre unitatile agricole cooperatiste;
    - pentru culturi agricole si rodul viilor:
    50% pana la 15 aprilie
    50% pana la 1 octombrie
    - pentru animale:
    50% pana la 31 martie
    50% pana la 30 aprilie
    - pentru cladiri si alte constructii si bunuri:
    100% pana la 15 martie.
    In cazul in care pana la primul termen de plata operatiunile de inregistrare sau de reportare nu au fost efectuate, primele de asigurare pe anul in curs se platesc in cuantumul datorat pentru anul precedent, in proportiile si la termenele prevazute in prezentul articol, fara nici o instiintare prealabila.
    Diferentele in plus sau in minus rezultate dupa stabilirea primelor de asigurare, fata de cele ale anului precedent, se regularizeaza, dupa caz, prin plata, compensare sau restituire, pana la urmatorul termen de plata.
    Art. 15
    Pentru plata cu anticipatie a primelor de asigurare se acorda urmatoarele reduceri:
    a) 5% din prima de asigurare anuala, daca aceasta se achita in intregime:
    - de catre persoanele fizice pana la 15 martie al anului in curs;
    - de catre unitatile agricole cooperatiste pana la 1 martie al anului in curs;
    b) 3% din prima de asigurare platita cu anticipatie, daca prima de asigurare anuala se achita in intregime:
    - de catre persoanele fizice pana la 15 mai al anului in curs;
    - de catre unitatile agricole cooperatiste pana la 15 martie al anului in curs.
    In cazul in care prima de asigurare pe anul in curs nu a fost stabilita pana la termenele prevazute in alineatul precedent, reducerile de 5% si 3% se acorda cu conditia achitarii in termenele fixate a unei sume egale cu prima de asigurare datorata pe anul precedent.
    Reducerile se aplica numai daca s-au achitat restantele din primele de asigurare pe anii precedenti si din anul in curs.
    Art. 16
    Pentru bunurile cuprinse in asigurare care nu au fost declarate sau au fost omise cu ocazia inregistrarii ori raportarii, primele de asigurare se stabilesc si se incaseaza pentru tot timpul cat bunurile nu au fost inregistrate sau primele reportate, insa pe cel mult 2 ani in urma, in afara de anul in curs; revizuirea primelor stabilite se admite pe aceeasi perioada.
    Primele sau diferentele de prima stabilite retroactiv potrivit alineatului precedent se platesc in doua rate egale, prima rata in termen de 30 de zile si a doua in termen de 60 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata.
    Art. 17
    Ministrul finantelor are dreptul sa acorde, de la caz la caz, reduceri si scutiri de prime de asigurare si majorari de intarziere, precum si amanari sau esalonari de plata, in situatia unor calamitati produse de riscuri necuprinse in asigurare, incetarii din viata a asiguratului o data cu producerea evenimentului asigurat sau ca urmare a acestuia ori in alte situatii in care imprejurarile de fapt justifica aceasta. Pentru unitatile agricole cooperatiste aceste inlesniri se acorda la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene sau ale municipiului Bucuresti.
    Inlesnirile prevazute in alineatul precedent pot fi acordate si de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti si de unitatile Administratiei Asigurarilor de Stat, potrivit competentelor date de ministrul finantelor, in urmatoarele limite, de fiecare caz:
    a) pentru reduceri si scutiri de prime de asigurare si majorari de intarziere:
    - pana la 1.000 lei  pentru persoanele fizice;
    - pana la 25.000 lei pentru unitatile agricole cooperatiste;
    b) pentru amanari si esalonari de plata a primelor de asigurare si a majorarilor de intarziere, pentru orice suma:
    - pana la 31 decembrie al anului in curs, in caz de amanari;
    - pe termen de 12 luni, in caz de esalonari.
    Pe perioada amanarii sau esalonarii platii primelor de asigurare nu se calculeaza majorari de intarziere.
    Art. 18
    Asiguratii sunt obligati sa intretina bunurile cuprinse in asigurare in bune conditii, indeosebi cu respectarea, dupa caz, a regulilor agrotehnice, zooveterinare si de prevenire a incendiilor, luand, potrivit cu imprejurarile, masuri impotriva incendiilor, imbolnavirii sau pieirii animalelor ori a altor riscuri prevazute in art. 9, precum si pentru limitarea pagubelor.
    Art. 19
    Asiguratii sunt obligati sa instiinteze, in scris, pieirea animalelor sau distrugerea totala ori partiala a altor bunuri cuprinse in asigurare, in urmatoarele termene:
    a) in cazul pieirii animalelor sau distrugerii totale ori partiale a cladirilor si altor bunuri, cu exceptia celor prevazute la lit. b), cel mai tarziu in 24 de ore de la data producerii evenimentului asigurat;
    b) in cazul distrugerii ori vatamarii culturilor agricole sau rodului viilor, cel mai tarziu in 5 zile de la data producerii evenimentului asigurat.
    Instiintarea se face, in localitatile rurale, biroului executiv al consiliului popular comunal, iar in localitatile urbane, unitatii Administratiei Asigurarilor de Stat, sau, daca in localitate nu functioneaza o unitate a Administratiei Asigurarilor de Stat, biroului sau comitetului executiv al consiliului popular orasenesc sau municipal.
    Art. 20
    Despagubirile ce se platesc de Administratia Asigurarilor de Stat, neputand fi mai mari decat cuantumul pagubelor, se stabilesc dupa starea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat, iar la culturile agricole si rodul viilor, si in functie de valoarea productiei.
    Despagubirile nu pot depasi valoarea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat, iar la culturile agricole si rodul viilor, valoarea productiei. De asemenea, despagubirile nu pot depasi nici suma la care se face asigurarea pentru pagubele la bunurile prevazute la art. 8 pct. A lit. b) si pct. B lit. a), b), e) si f).
    Art. 21
    Administratia Asigurarilor de Stat nu acorda despagubiri asiguratilor care la data producerii evenimentului asigurat au prime de asigurare restante la asigurarea de bunuri prin efectul legii, indiferent de felul bunurilor cuprinse in asigurare.
    In cazul in care asiguratii platesc primele de asigurare care erau restante la data producerii evenimentului asigurat, precum si majorarile de intarziere stabilite, dupa caz, potrivit art. 49 alin. 1 sau 3, cel mai tarziu in 2 ani de la expirarea termenelor de plata prevazute in art. 14, pentru totalitatea bunurilor cuprinse in asigurarea prin efectul legii, Administratia Asigurarilor de Stat acorda despagubirile cuvenite.
    In situatia neindeplinirii conditiei prevazute in alineatul precedent, inauntrul termenului de 2 ani, Administratia Asigurarilor de Stat nu mai urmareste incasarea primelor restante, iar asiguratii care au avut pagube produse din riscuri asigurate sunt decazuti din drepturile de despagubire.
    In cazurile prevazute in alin. 1, Administratia Asigurarilor de Stat constata si evalueaza pagubele produse din riscuri asigurate si calculeaza despagubirile, urmand ca dosarele de pagube sa se tina in evidenta pana la plata primelor de asigurare restante, precum si a majorarilor de intarziere stabilite, dupa caz, potrivit art. 49 alin. 1 sau 3.
    Art. 22
    Administratia Asigurarilor de Stat nu acorda despagubiri daca paguba s-a produs ori in masura in care aceasta s-a marit ca urmare a:
    a) intentiei asiguratului sau a oricarei persoane fizice majore care, in mod statornic, locuieste si gospodareste impreuna cu asiguratul, ori, dupa caz, a unui membru din conducerea unitatii agricole cooperatiste, lucrind in aceasta calitate;
    b) culpei persoanelor prevazute la lit. a), constand in:
    - neinsamintarea la timpul optim, nerespectarea densitatii plantelor stabilita de lege sau neefectuarea in termen a lucrarilor agricole, daca au determinat diminuarea productiei culturilor;
    - furajarea si adapostirea necorespunzatoare a animalelor, neanuntarea la timp a organelor veterinare despre imbolnavirea animalelor sau neexecutarea masurilor dispuse de aceste organe, daca au dus la pieirea animalelor;
    - nerespectarea altor obligatii prevazute in art. 18, in cazurile stabilite de ministrul finantelor.
    Art. 23
    Administratia Asigurarilor de Stat are dreptul sa refuze plata despagubirilor in cazul in care asiguratii nu au instiintat, in termenul stabilit, pieirea animalelor sau distrugerea totala ori partiala a altor bunuri cuprinse in asigurare, desi au avut posibilitatea sa o faca, daca din acest motiv nu s-au putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.
    Art. 24
    In limita despagubirilor platite, Administratia Asigurarilor de Stat este subrogata in toate drepturile asiguratilor contra celor raspunzatori de producerea pagubei.
    Asiguratii raspund de prejudiciile aduse Administratiei Asigurarilor de Stat prin acte care ar impiedica realizarea dreptului prevazut la alineatul precedent.
    Ministrul finantelor poate aproba, in cazuri justificate, renuntarea, in total sau in parte, la exercitarea dreptului prevazut in alin. 1.

    CAP. 2
    Asigurarea calatorilor pentru cazurile de accidente

    Art. 25
    Asigurarea prin efectul legii a calatorilor pentru cazurile de accidente se aplica in calatoriile cu punct de plecare si punct de destinatie pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, efectuate in transporturile organizate, potrivit legii, de organizatiile socialiste si cu mijloace de transport la care sunt admisi calatori, pe cai ferate, rutiere si de apa, precum si in transporturile aeriene publice, speciale sau de serviciu. Organizatiile socialiste si mijloacele de transport sunt cele stabilite de ministrul finantelor.
    Art. 26
    Sunt cuprinsi in asigurarea prin efectul legii, potrivit prezentului decret:
    a) calatorii cu plata transportului;
    b) calatorii fara plata transportului, insa cu plata primei de asigurare;
    c) copii care calatoresc gratuit conform tarifelor de calatorie fara plata primei de asigurare.
    Art. 27
    Calatorii prevazuti in art. 26 lit. a) si b) sunt asigurati pe toata durata calatoriei pentru care s-a eliberat legitimatia sau documentul care da dreptul la calatorie, inclusiv in timpul cat se afla in incinta statiei, autogarii sau alte asemenea incinte, inainte de plecarea mijlocului de transport si dupa sosirea la destinatie a mijlocului de transport.
    In transporturile aeriene, calatorii sunt asigurati si in timpul cat sunt preluati de catre imputernicitii organizatiei de transport aerian.
    Copii care calatoresc gratuit sunt asigurati pe toata durata calatoriei, in conditiile alineatelor precedente.
    Art. 28
    Suma asigurata pentru un calator este de 25.000 lei in transporturile pe caile ferate, rutiere si de apa, precum si de 35.000 lei in transporturile aeriene.
    Art. 29
    Administratia Asigurarilor de Stat plateste intreaga suma asigurata in caz de deces sau de invaliditate permanenta totala sau o parte corespunzatoare gradului de invaliditate in caz de invaliditate permanenta partiala, ca urmare a unui accident produs in timpul calatoriei si in legatura cu aceasta, daca decesul sau invaliditatea s-au ivit in decurs de un an de la data accidentului.
    In caz de invaliditate permanenta, suma cuvenita se plateste asiguratului, iar in caz de deces al acestuia, mostenitorilor sai, in calitate de beneficiari, creditorii asiguratului neavand dreptul sa urmareasca aceasta suma.
    Art. 30
    In cazul in care dupa plata sumei asigurate cuvenite pentru invaliditate permanenta partiala asiguratul decedeaza ca urmare a aceluiasi accident, Administratia Asigurarilor de Stat plateste diferenta pana la intreaga suma asigurata.
    Art. 31
    Administratia Asigurarilor de Stat nu plateste suma asigurata daca accidentul a fost produs cu intentie de catre calatorul accidentat.
    Art. 32
    Pretentiile asiguratului sau mostenitorilor sai fata de organizatiile care transporta calatori, in legatura cu accidentul produs si cu urmarile acestuia, se sting in limita sumei asigurate platite de Administratia Asigurarilor de Stat.
    Art. 33
    Primele de asigurare se stabilesc potrivit tarifului de prime prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul decret.
    Primele de asigurare se platesc de catre calatori. Pentru cei ce calatoresc in contul unei organizatii socialiste sau sunt transportati in interesul acesteia, primele de asigurare se platesc de catre organizatia socialista.

    CAP. 3
    Asigurarea de raspundere civila pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule

    Art. 34
    Persoanele fizice si cele juridice care detin autovehicule supuse inmatricularii, ce sunt folosite pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, se asigura prin efectul legii pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.
    Fac exceptie de la dispozitiile alineatului precedent persoanele juridice pentru tramvaiele pe care le detin, persoanele fizice si cele juridice pentru autovehiculele cu o capacitate cilindrica pana la 69 cmc inclusiv, precum si persoanele care poseda documente internationale de asigurare valabile pe teritoriul Republicii Socialiste Romania.
    Art. 35
    Administratia Asigurarilor de Stat acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund in fata legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule care au loc pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil.
    Despagubirile se platesc si pentru pagubele produse de existenta sau functionarea instalatiilor montate pe autovehicule.
    Despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare si cheltuieli de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea unor bunuri.
    Despagubirile, astfel cum sunt prevazute in alineatele precedente, se acorda si in cazul in care cel care conducea autovehiculul, raspunzator de producerea accidentului, este o alta persoana decat asiguratul.
    Despagubirile se platesc si atunci cand persoanele pagubite nu au domiciliul, resedinta sau sediu in Republica Socialista Romania.
    Administratia Asigurarilor de Stat acorda despagubiri, in caz de vatamare corporala sau deces al unei persoane, chiar daca autorul accidentului a ramas neidentificat.
    Art. 36
    Pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, Administratia Asigurarilor de Stat acorda despagubiri pentru pagube de peste 300 lei si pana la 100.000 lei inclusiv.
    Despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii dintre parti, cu acordul Administratiei Asigurarilor de Stat, in cazurile si conditiile prevazute in instructiunile ministrului finantelor, ori prin hotarare judecatoreasca, a unei comisii de judecata sau a altui organ de jurisdictie, pronuntate, conform legii, in Republica Socialista Romania.
    Despagubirile se platesc de catre Administratia Asigurarilor de Stat nemijlocit persoanelor fizice sau celor juridice pagubite, in masura in care acestea nu au fost despagubite de asigurat, despagubiri ce nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului.
    Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.
    Art. 37
    Primele de asigurare se stabilesc potrivit tarifului de prime prevazut in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentul decret.
    Art. 38
    Asiguratii detinatori de autovehicule inmatriculate in Republica Socialista Romania datoreaza primele de asigurare de la 1 ianuarie ale anului inmatricularii autovehiculelor pana la 31 decembrie al anului radierii acestora.
    Art. 39
    Asiguratii care folosesc pe teritoriul Republicii Socialiste Romania autovehicule inmatriculate in strainatate si nu poseda documente internationale de asigurare datoreaza primele pe luni de asigurare corespunzatoare perioadei de la intrarea pana la iesirea autovehiculelor din tara.
    Art. 40
    Asiguratii prevazuti in art. 38 platesc primele anual, pana la sfarsitul lunii martie a fiecarui an, pentru anul in curs.
    In cazul inmatricularii autovehiculelor dupa trecerea termenului de plata, primele se platesc in cel mult 15 zile de la data inmatricularii.
    Art. 41
    Asiguratii prevazuti in art. 39 sunt obligati sa plateasca primele de asigurare la ghiseele de schimb valutar aflate la frontiera sau la oricare din unitatile Administratiei Asigurarilor de Stat, acestea eliberind si documentele de asigurare. Primele de asigurare se platesc cel mai tarziu a doua zi de la intrarea autovehiculelor pe teritoriul Republicii Socialiste Romania sau de la data expirarii documentelor de asigurare. La iesirea din tara, organele vamale de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste Romania vor putea controla documentele de asigurare, in conditiile stabilite de ministrul finantelor.
    Art. 42
    Dispozitiile art. 16 se aplica in mod corespunzator si asiguratilor prevazuti in art. 38, iar dispozitiile art. 17 se aplica si asiguratilor prevazuti in art. 38 si 39.
    Art. 43
    Asiguratii sunt obligati sa instiinteze, in scris, in termen de 24 de ore de la producerea accidentului, unitatea Administratiei Asigurarilor de Stat in a carei raza de activitate s-a produs accidentul si sa comunice, de indata, pretentiile formulate de cei pagubiti, precum si primirea oricaror acte in legatura cu accidentul, aceleiasi unitati a Administratiei Asigurarilor de Stat ori aceleia in raza careia isi au domiciliul, resedinta sau sediul.
    De asemenea, asiguratii sunt obligati sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor produse, precum si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele indicatii scrise ale Administratiei Asigurarilor de Stat.
    In caz de neindeplinire a vreuneia din obligatiile prevazute in alineatele precedente, asiguratii raspund fata de Administratia Asigurarilor de Stat pentru prejudiciul astfel cauzat.
    Art. 44
    Pentru stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti Administratia Asigurarilor de Stat va avea in vedere, potrivit legii, repararea integrala a prejudiciilor materiale prin acoperirea cuantumului pagubelor la bunuri - fara a depasi valoarea acestora din momentul producerii accidentului - in limitele legale prevazute, precum si a pagubelor provenite din nerealizarea de venituri din pricina accidentului si din cheltuielile prilejuite de acel accident in cazul vatamarii corporale ori decesului unor persoane.
    Despagubirile cuvenite strainilor se vor plati in lei sau in valuta potrivit reglementarii legale.
    Art. 45
    In asigurarea persoanelor fizice si a celorlalti detinatori de autovehicule, afara de organizatiile socialiste, Administratia Asigurarilor de Stat recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, in urmatoarele cazuri:
    a) accidentul a fost produs cu intentie;
    b) accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau in timpul comiterii altor infractiuni savarsite cu intentie;
    c) accidentul a fost produs in timpul cand autorul infractiunii savarsite cu intentie incerca sa se sustraga de la urmarire;
    d) persoana raspunzatoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fara consimtamantul asiguratului.
    Ministrul finantelor poate aproba, in cazuri justificate, renuntarea, in total sau in parte, la dreptul prevazut in alineatul precedent.
    Art. 46
    Organizatiile socialiste asigurate recupereaza pentru Administratia Asigurarilor de Stat despagubirile platite de aceasta, de la proprii lor conducatori auto raspunzatori de producerea pagubelor.
    Recuperarea se face, in cazul persoanelor incadrate in munca, potrivit legislatiei muncii, iar in cazul militarilor sau membrilor organizatiilor cooperatiste, potrivit dispozitiilor legilor speciale.
    Art. 47
    Drepturile persoanelor pagubite prin producerea accidentelor de autovehicule se exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei.
    Cu toate acestea, Administratia Asigurarilor de Stat poate fi chemata in judecata de persoanele pagubite in cazurile in care cel care a produs accidentul de autovehicul:
    a) a ramas necunoscut;
    b) a incetat din viata si nu exista o persoana care sa raspunda pentru paguba produsa;
    c) fiind strain, a parasit tara inainte de judecarea procesului.
    Art. 48
    Organele militiei vor pune la dispozitie organelor financiare de pe langa comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare si unitatilor Administratiei Asigurarilor de Stat documentatia privind evidenta autovehiculelor.
    Ministrul finantelor si ministrul de interne vor emite norme de lucru pentru aplicarea dispozitiilor alineatului precedent.

    CAP. 4
    Dispozitii comune privind asigurarile prin efectul legii

    Art. 49
    Pentru neplata in termen a primelor la asigurare prin efectul legii de bunuri si la asigurarea prin efectul legii de raspundere civila se aplica, pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intarziere, o majorare de 1% in cazul organizatiilor socialiste si de 2% in cazul celorlalte categorii de asigurati. Majorarile astfel calculate nu pot fi mai mici de 10 lei, indiferent de cuantumul debitului de plata, si nici mai mari decat debitul exigibil, daca acestea depasesc 10 lei.
    La asigurarea prin efectul legii de raspundere civila, in caz de neplata in termen, primele de asigurare pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate se platesc majorate pana la de 10 ori.
    La asigurarea prin efectul legii a bunurilor apartinand unitatilor agricole cooperatiste, in cazurile prevazute in art. 21 alin. 2, majorarile de intarziere, care nu pot fi mai mari decat debitul exigibil, se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) daca cuantumul despagubirii este mai mic decat cel al primelor de asigurare restante, asupra acestora se aplica majorari de intarziere de 1%, pentru fiecare luna sau fractiune de luna care depaseste termenele de plata;
    b) daca cuantumul despagubirii este mai mare decat cel al primelor de asigurare restante, se aplica majorari de intarziere de:
    - 10% asupra primelor de asigurare restante, daca depasirea termenelor de plata este de pana la 90 de zile;
    - 20% asupra primelor de asigurare restante, daca depasirea termenelor de plata este de la 90 de zile pana 1 an;
    - 30% asupra primelor de asigurare restante, daca depasirea termenelor de plata este de la 1 an pana la 2 ani.
    Art. 50
    Primele de asigurare urmarite prin popriri asupra retributiei sau pensiei sunt scutite de majorari de intarziere de la data infiintarii popririi.
    Art. 51
    Actul prin care se stabilesc primele de asigurare, precum si dispozitia de incasare a acestora, constituie titlu executor.
    Art. 52
    Asiguratii sunt obligati sa puna la dispozitia Administratiei Asigurarilor de Stat toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor, pentru constatarea producerii evenimentelor asigurate si evaluarea pagubelor, precum si pentru stabilirea dreptului la despagubiri sau la sume asigurate.

    TITLUL 3
    Asigurarile facultative

    CAP. 1
    Sfera asigurarilor facultative

    Art. 53
    Administratia Asigurarilor de Stat incheie contracte, in lei si valuta, potrivit legii, pentru asigurari facultative:
    a) de bunuri, pentru cazurile de avariere, distrugere, furt sau alte evenimente;
    b) de persoane, pentru cazurile de invaliditate, deces, ajungerea la o anumita varsta sau alte evenimente;
    c) de raspundere civila, pentru vatamarea corporala sau decesul unor persoane, avarierea ori distrugerea unor bunuri si alte pagube pentru care exista raspunderi potrivit legii.
    Art. 54
    Normele privind bunurile, persoanele si riscurile ce se asigura, tarifele de prime, sume asigurate si celelalte norme de aplicare a asigurarilor facultative se stabilesc de ministrul finantelor prin conditiile de asigurare, care fac parte integranta din contractul de asigurare. Riscurile care formeaza obiect al reasigurarii, limitele retinerilor proprii si ale participantilor, precum si conditiile reasigurarii, se stabilesc de Administratia Asigurarilor de Stat.
    Prin conditiile de asigurare nu se poate deroga de la dispozitiile ce reglementeaza contractul de asigurare, prevazute in cap. 2 din prezentul titlu, decat in cazurile anumite prevazute in acele dispozitii, iar in alte cazuri numai in favoarea asiguratului sau a beneficiarului.
    Art. 55
    Ministrul finantelor stabileste asigurarile de persoane la care se constituie rezerva de prime, corespunzatoare obligatiilor de plata scadente in viitor ale Administratiei Asigurarilor de Stat decurgand din aceste asigurari, precum si normele de constituire a rezervei de prime.
    Art. 56
    Ministrul finantelor poate acorda Administratiei Asigurarilor de Stat dreptul de a stabili primele pentru unele asigurari facultative, prin asimilare sau in limitele tarifelor aprobate.

    CAP. 2
    Contractul de asigurare

    Sectiune 1
    Incheierea contractului, drepturi si obligatii
    Art. 57
    Prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga sa plateasca o prima Administratiei Asigurarilor de Stat, iar aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anume eveniment, obligindu-se ca, la producerea evenimentului, sa plateasca asiguratului sau unei terte persoane, denumita beneficiar, o indemnizatie - despagubire sau suma asigurata - in limitele convenite.
    Art. 58
    Contractul de asigurare se incheie in scris. El nu se poate dovedi prin martori chiar daca exista inceput de dovada scrisa.
    Art. 59
    Consimtamantul Administratiei Asigurarilor de Stat pentru incheierea contractului de asigurare rezulta si din trimiterea unui document de asigurare precum polita de asigurare sau certificat, din cererea de plata a primei ori din inscrisul prin care se constata primirea acestei plati sau din orice inscris din care reiese vointa Administratiei Asigurarilor de Stat de a incheia contractul.
    Documentul de asigurare poate fi, dupa caz, nominal, la ordin sau la purtator.
    Art. 60
    Persoana cu care urmeaza sa se incheie asigurarea este obligata sa raspunda in scris la intrebarile formulate tot astfel de Administratia Asigurarilor de Stat, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc, pe care le cunoaste.
    Sunt esentiale imprejurarile hotaratoare pentru incheierea contractului sau pentru conditiile in care acesta se incheie.
    In cazurile prevazute in conditiile de asigurare, daca imprejurarile esentiale privind riscul se schimba in cursul executarii contractului, asiguratul este obligat sa comunice Administratiei Asigurarilor de Stat schimbarea, imediat ce a cunoscut-o.
    Art. 61
    Daca asiguratul a dat raspunsuri neexacte sau necomplete ori daca nu a facut de indata Administratiei Asigurarilor de Stat comunicarea cu privire la schimbarea imprejurarilor esentiale privind riscul, Administratia Asigurarilor de Stat are dreptul, inainte de producerea evenimentului asigurat, sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a contractului sau sa-l denunte in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat contractul.
    Dupa producerea evenimentului asigurat, Administratia Asigurarilor de Stat are dreptul sa reduca indemnizatia cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita, sau sa refuze plata indemnizatiei, daca fata de acele imprejurari contractul nu s-ar fi incheiat.
    In cazurile prevazute in alin. 1, daca asiguratul a fost de rea-credinta, Administratia Asigurarilor de Stat, inainte de producerea evenimentului asigurat, va denunta contractul, iar dupa producerea acelui eveniment va refuza plata indemnizatiei.
    In asigurarea de persoane asupra vietii, Administratia Asigurarilor de Stat va putea sa exercite drepturile de denuntare a contractului sau refuzul platii indemnizatiei, prevazute in alineatele precedente, numai inauntrul unui termen de doi ani de la incheierea contractului sau de la repunerea in vigoare a acestuia.
    Art. 62
    Raspunderea Administratiei Asigurarilor de Stat incepe la termenele prevazute in contractul de asigurare.
    Art. 63
    Daca inainte de a incepe raspunderea Administratiei Asigurarilor de Stat evenimentul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum si in cazul in care, dupa inceperea raspunderii Administratiei Asigurarilor de Stat, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila, contractul se reziliaza de drept.
    Art. 64
    Asiguratul este obligat sa plateasca primele la termenele stabilite in conditiile de asigurare.
    Plata primelor se face la sediul Administratiei Asigurarilor de Stat sau organelor imputernicite in acest scop.
    Art. 65
    Daca nu s-a convenit altfel, contractul de asigurare se reziliaza in cazul in care sumele datorate de asigurat cu titlu de prima nu sunt platite in termen de doua luni de la scadenta.
    Art. 66
    Administratia Asigurarilor de Stat are dreptul de a compensa primele ce i se mai datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare in temeiul oricarui contract, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului.
    Art. 67
    Asiguratul este obligat sa comunice Administratiei Asigurarilor de Stat producerea evenimentului asigurat, in termenul prevazut in conditiile de asigurare.
    In caz de neindeplinire a obligatiei prevazute in alineatul precedent, Administratia Asigurarilor de Stat are dreptul sa refuze plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.
    Art. 68
    In asigurarea de bunuri si de raspundere civila, Administratia Asigurarilor de Stat nu datoreaza indemnizatie, daca evenimentul asigurat a fost produs cu intentie de catre asigurat sau, cand este cazul, si de beneficiar ori de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, lucrind in aceasta calitate.
    In lipsa de prevedere contrara in conditiile de asigurare, prevederile alineatului precedent se aplica si in cazul in care evenimentul asigurat a fost produs cu intentie de catre:
    a) persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul;
    b) prepusii asiguratului sau beneficiarului.
    Art. 69
    Daca nu s-a convenit altfel, Administratia Asigurarilor de Stat nu datoreaza indemnizatia in cazul in care evenimentul asigurat a fost produs de operatiuni militare in timp de razboi.
    La contractul de asigurare de persoane la care se constituie rezerva de prime, in caz de deces al asiguratului produs de operatiuni militare in timp de razboi, Administratia Asigurarilor de Stat plateste rezerva de prime aferenta contractului, indiferent de timpul care a trecut de la incheierea acestuia.
    Art. 70
    In cazurile prevazute in conditiile de asigurare, la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, contractul de asigurare se reinnoieste de drept, pentru o noua perioada, egala cu cea anterioara, daca una din parti nu il denunta.
    In cazul contractului de asigurare pe durata nelimitata, acesta se poate denunta de catre oricare din parti.
    Dupa producerea evenimentului asigurat si plata indemnizatiei de asigurare, Administratia Asigurarilor de Stat poate sa denunte contractul de asigurare, daca acesta a ramas in vigoare.
    Asiguratul poate sa denunte contractul de asigurare dupa comunicarea de catre Administratia Asigurarilor de Stat a unor modificari dispuse prin conditiile de asigurare.
    In cazurile prevazute in alineatele precedente, denuntarea contractului se poate face in termenele prevazute in conditiile de asigurare.
    Art. 71
    In cazul in care contractul de asigurare se reziliaza, primele de asigurare platite pentru perioada ulterioara rezilierii se restituie.
    In cazul in care contractul de asigurare este denuntat ori modificat, restituirea sau, dupa caz, modificarea primelor se va face conform conditiilor de asigurare.
    Art. 72
    Pentru partea din valoare sau riscurile neacoperite in asigurarea prin efectul legii de bunuri sau de raspundere civila se pot incheia contracte de asigurare avand acelasi obiect.
    Art. 73
    In limitele indemnizatiei platite in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, Administratia Asigurarilor de Stat este subrogata in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.
    Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse Administratiei Asigurarilor de Stat prin acte care ar impiedica realizarea dreptului prevazut in alineatul precedent.
    Ministrul finantelor poate stabili cazurile in care nu se exercita dreptul prevazut in alin. 1.
    Sectiune 2
    Asigurarea de bunuri
    Art. 74
    In asigurarea de bunuri, Administratia Asigurarilor de Stat se obliga ca, la producerea evenimentului asigurat, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desemnat o despagubire.
    Art. 75
    Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat.
    In cazul in care a fost desemnat un beneficiar, conditia prevazuta in alineatul precedent trebuie indeplinita de acesta.
    Art. 76
    Asiguratul este obligat sa intretina bunul asigurat in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentului asigurat. Administratia Asigurarilor de Stat are dreptul sa verifice modul in care bunul asigurat este intretinut.
    In cazurile prevazute in conditiile de asigurare, la producerea evenimentului asiguratul este obligat sa ia, pe seama Administratiei Asigurarilor de Stat si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor.
    Art. 77
    In cazurile stabilite in conditiile de asigurare, Administratia Asigurarilor de Stat nu datoreaza despagubirea daca pagubele au fost din culpa - alta decat cea prevazuta in art. 68 - de catre:
    a) asigurat sau beneficiar ori un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, lucrind in aceasta calitate;
    b) persoanele prevazute in art. 68 alin. 2 lit. a) si b).
    Art. 78
    Despagubirile ce se platesc de Administratia Asigurarilor de Stat se stabilesc dupa starea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat, iar la culturile agricole si rodul viilor, si in functie de valoarea productiei.
    Despagubirile nu pot depasi suma la care s-a facut asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat, iar la culturile agricole si rodul viilor, valoarea productiei, daca nu s-a prevazut altfel in conditiile de asigurare.
    In cazul in care contractul de asigurare s-a incheiat pentru o suma inferioara valorii bunului, despagubirea cuvenita se poate reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in contract si valoarea bunului.
    Art. 79
    In lipsa de prevedere contrara in conditiile de asigurare, in cazul in care bunul asigurat este instrainat, contractul de asigurare se reziliaza.
    Sectiunea 3
    Asigurarea de persoane
    Art. 80
    In asigurarea de persoane, Administratia Asigurarilor de Stat se obliga ca, la producerea evenimentului asigurat, sa plateasca o suma asigurata.
    Asigurarea in vederea unui eveniment privind o alta persoana decat aceea care a incheiat contractul este permisa numai in cazurile determinate prin conditiile de asigurare.
    Suma asigurata se plateste asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta.
    In cazul decesului asiguratului, daca nu s-a desemnat un beneficiar, suma asigurata se plateste mostenitorilor asiguratului, in calitate de beneficiari.
    Art. 81
    Desemnarea beneficiarului se poate face fie la incheierea contractului, fie in cursul executarii acestuia prin declaratie scrisa comunicata Administratiei Asigurarilor de Stat ori prin testament.
    Inlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricand in cursul executarii contractului, in modul prevazut in alineatul precedent.
    Art. 82
    Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari, desemnati sau mostenitori, acestia au drepturi egale asupra sumei asigurate.
    Art. 83
    Administratia Asigurarilor de Stat nu datoreaza suma asigurata daca evenimentul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului in termen de doi ani de la incheierea contractului de asigurare ori prin comiterea cu intentie de catre asigurat ori beneficiar a unor fapte grave prevazute in conditiile de asigurare.
    Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, suma asigurata se plateste celorlalti beneficiari, desemnati sau mostenitori.
    Art. 84
    In asigurarile la care se constituie rezerva de prime si in care primele au fost platite timp de cel putin trei ani, asiguratul poate sa inceteze plata primelor cu dreptul la asigurarea cu suma redusa proportional cu rezerva de prime sau sa denunte contractul cerind sa i se restituie partea din rezerva stabilita conform conditiilor de asigurare, dar care nu poate sa fie mai mica de 75%.
    Art. 85
    Asiguratul poate sa ceara repunerea in vigoare a asigurarii la care se constituie rezerva de prime, in cazurile prevazute de asigurare.
    Art. 86
    Suma asigurata se datoreaza independent de alte sume cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurarea prin efectul legii.
    Art. 87
    Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca suma asigurata cuvenita beneficiarului.
    Administratia Asigurarilor de Stat are dreptul sa opuna beneficiarului toate apararile pe care le putea opune asiguratului in temeiul contractului de asigurare.
    Sectiunea 4
    Asigurarea de raspundere civila
    Art. 88
    In asigurarea de raspundere civila, Administratia Asigurarilor de Stat se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde fata de terte persoane in baza legii si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil.
    Prin contractul de asigurare se poate cuprinde in asigurare si raspunderea civila a altor persoane decat cea a persoanei care a incheiat contractul.
    Art. 89
    Administratia Asigurarilor de Stat plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit, in masura in care acesta nu a fost despagubit de asigurat, despagubire ce nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
    Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.
    Drepturile persoanelor pagubite se vor exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei.
    Art. 90
    Despagubirea se stabileste pe baza intelegerii dintre parti, cu acordul Administratiei Asigurarilor de Stat, in cazurile si conditiile prevazute in conditiile de asigurare, ori prin hotarare judecatoreasca, arbitrala, a unei comisii de judecata sau a altui organ, care in cazul evenimentelor intimplate in Republica Socialista Romania vor trebui sa fie pronuntate, conform legii, de organul de jurisdictie roman competent.
    Art. 91
    Administratia Asigurarilor de Stat nu plateste despagubirea daca evenimentul asigurat a fost produs prin comiterea cu intentie de catre asigurat a unor fapte grave prevazute in conditiile de asigurare.
    Sectiunea 5
    Reasigurarea
    Art. 92
    Prin reasigurare:
    a) Administratia Asigurarilor de Stat, in calitate de reasigurator, in schimbul primei de reasigurare, contribuie, corespunzator cu raspunderile preluate, la suportarea sumelor pe care reasiguratul le plateste la producerea evenimentului care a facut obiectul reasigurarii, in afara de cazul de rea-credinta din partea acestuia;
    b) Administratia Asigurarilor de Stat, in calitate de reasigurat, cedeaza prime de reasigurare in schimbul carora reasiguratorul contribuie, corespunzator cu raspunderile preluate, la suportarea sumelor pe care Administratia Asigurarilor de Stat le plateste la producerea evenimentului care a facut obiectul reasigurarii.
    Art. 93
    Reasigurarea nu stinge obligatiile asiguratorului si nu stabileste nici un raport juridic intre asigurat si reasigurator.
    Sectiunea 6
    Dispozitii speciale privind contractul de asigurare
    Art. 94
    Prin conditiile de asigurare se poate prevedea ca asiguratii sa aiba dreptul la anumite castiguri prin tragere la sorti sau ca sumele asigurate sa le fie platite pe baza de amortizare.
    Art. 95
    Drepturile asiguratilor asupra sumelor rezultand din rezerva de prime ce se constituie la asigurarile de persoane pentru obligatii de plata scadente in viitor nu sunt supuse prescriptiei.
    Art. 96
    Dispozitiile prezentului capitol, precum si celelalte dispozitii ale titlului 3, se aplica in mod corespunzator si in cazul asigurarii de catre Administratia Asigurarilor de Stat a altor interese patrimoniale decat cele prevazute in acest capitol. Ele se aplica asigurarilor maritime sau asigurarilor de aviatie, in masura in care, prin lege sau prin acorduri internationale la care Republica Socialista Romania este parte, nu se prevede altfel.

    TITLUL 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 97
    Modul de inregistrare a bunurilor cuprinse in asigurarea prin efectul legii, procedura de stabilire si de incasare a primelor de asigurare, de instiintare si constatare a producerii evenimentelor asigurate, precum si celelalte norme de executare a dispozitiilor privind asigurarile prin efectul legii si facultative, se stabilesc prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 98
    In asigurarea de bunuri si in asigurarea de raspundere civila, drepturile persoanelor pagubite  impotriva celor raspunzatori de producerea pagubelor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce nu se va fi platit de Administratia Asigurarilor de Stat.
    Art. 99
    Unitatile agricole cooperatiste platesc primele la asigurarile prin efectul legii si la cele facultative cu prioritate, din avansurile banesti primite, dupa platile pentru livrari de marfuri, executari de lucrari si prestari de servicii.
    Art. 100
    Sumele asigurate in asigurarea prin efectul legii a calatorilor si in asigurarile facultative de persoane se datoreaza independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurarile sociale si independent de repararea pagubei de catre cei raspunzatori de producerea ei, cu exceptia prevazuta in art. 32.
    Art. 101
    Organele militiei, alte organe de urmarire penala in caz de infractiuni, unitatile de pompieri si celelalte organe de stat care constata si cerceteaza accidentele de autovehicule sau alte evenimente asigurate vor comunica, la cerere, unitatilor Administratiei Asigurarilor de Stat, actele si datele cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentelor asigurate si la pagubele provocate, in vederea stabilirii si platii de catre Administratia Asigurarilor de Stat a despagubirilor si a sumelor asigurate.
    Ministrul apararii nationale si ministrul de interne, cu avizul ministrului finantelor, vor emite norme de lucru pentru aplicarea dispozitiilor alineatului precedent de catre organele din subordinea lor.
    Art. 102
    Ministrul finantelor si ministrul sanatatii vor stabili criteriile de determinare a gradelor de invaliditate permanenta in materia asigurarii prin efectul legii a calatorilor si a asigurarilor facultative de persoane.
    Art. 103
    Ministrul finantelor va emite instructiuni - aplicabile in raporturile izvorate din asigurare - cuprinzand normele tehnice de constatare a producerii evenimentelor asigurate, evaluare a pagubelor, precum si de stabilire si plata a despagubirilor si a sumelor asigurate, inclusiv cazurile in care despagubirea se stabileste tinandu-se seama de proportia dintre suma la care s-a facut asigurarea si valoarea bunurilor.
    Art. 104
    Prezentul decret intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, cu exceptia dispozitiilor pct. 5 de la nota de sub pct. B din anexa nr. 1, care se aplica de la 1 ianuarie 1972.*)
    Pentru anul 1972, primele la asigurarea prin efectul legii a bunurilor apartinand asociatiilor intercooperatiste agricole si unitatilor economice ale acestora si diferentele de prime la asigurarea prin efectul legii a celorlalte bunuri se datoreaza pe luni calendaristice si se platesc in proportiile si la termenele stabilite de ministrul finantelor, iar la asigurarea prin efectul legii de raspundere civila, primele de asigurare se datoreaza de catre asiguratii prevazuti in art. 38, pe luni calendaristice si se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data intrarii in vigoare a decretului de fata. In cazul asiguratilor prevazuti in art. 39, primele de asigurare se datoreaza pe luni de asigurare si se platesc in situatia acelora care la intrarea in vigoare a decretului se aflau in tara, potrivit dispozitiilor art. 41, care se va aplica in mod corespunzator.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret se abroga Legea nr. 216/1930 pentru reglementarea contractului de asigurare, Decretul nr. 38/1952 privind unele asigurari si infiintarea Administratiei Asigurarilor de Stat, cu modificarile ulterioare - cu exceptia dispozitiilor referitoare la asigurarea culturilor agricole apartinand cetatenilor, care se abroga pe data de 1 ianuarie 1972 -, Decretul nr. 146/1955 pentru asigurarea bunurilor apartinand gospodariilor agricole colective, precum si orice alte dispozitii contrare decretului de fata.

-------------------------
    NOTA:
    Potrivit prevederilor art. IV  din Decretul Consiliului de Stat nr. 35/1968, sumele la care se fac asigurarile, stabilite potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 471/1971, republicat, se vor avea in vedere in toate cazurile in care folosirea acestor sume drept criteriu sau baza de calcul este prevazuta de reglementarile in vigoare.
    Potrivit prevederilor art. V din acelasi decret, dispozitiile art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 471/1971 se aplica pentru primele de asigurare datorate de asigurati incepand cu anul 1988, inclusiv in cazul acelor asigurati ale caror cereri de despagubiri nu au fost solutionate pana la data de 1 ianuarie 1988.
    Regularizarea despagubirilor pentru daunele produse in anul 1987 la bunurile apartinand unitatilor agricole cooperatiste, neachitate pana la data de 31 decembrie 1987, se va face, in baza reglementarilor anterioare, pana la 29 februarie 1988.
    Pentru cladirile si alte constructii apartinand persoanelor fizice, aflate in evidenta organelor financiare la data de 31 decembrie 1987, sumele la care se fac asigurarile se stabilesc prin majorarea sumelor totale asigurate la aceasta data, in functie de caracteristicile locuintei din gospodarie, cu 40-45% pentru cele situate in municipii si orase, precum si in localitatile componente ale acestora, si cu 30-35% pentru cele situate in alte localitati, potrivit normelor tehnice ale ministrului finantelor.

    ANEXA 1

  NORMELE DE ASIGURARE SI TARIFELE DE PRIME LA ASIGURAREA PRIN EFECTUL LEGII
  A CLADIRILOR SI ALTOR CONSTRUCTII APARTINAND PERSOANELOR FIZICE, PRECUM SI
  TARIFUL DE PRIME LA ASIGURAREA PRIN EFECTUL LEGII A CLADIRILOR SI ALTOR
  CONSTRUCTII SI BUNURI APARTINAND UNITATILOR AGRICOLE COOPERATISTE

    A. Normele de asigurare pentru cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Felul si destinatia cladirilor si altor constructii        Norma de
crt.          cuprinse in asigurare                             asigurare pe
                                                                  m.p.
                                                                 - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  I. Cladiri si alte constructii situate in comune, inclusiv in
    comunele suburbane, precum si in satele apartinatoare
     municipiilor si oraselor
1. Cladiri de locuit, cu exceptia celor de la pct. 3:
  a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte
     materiale asemanatoare                                          335
  b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci,
     chirpici, pamant batut si alte materiale asemanatoare           230
2. Alte cladiri, cu exceptia celor de la pct. 3:
  a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte
     materiale asemanatoare                                          240
  b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci,
     chirpici, pamant batut si alte materiale asemanatoare           100
3. Cladiri si alte constructii pentru orice destinatie
   cu pereti de orice fel, acoperite cu stuf, paie,
   trestie sau coceni                                                100
  II. Cladiri si alte constructii situate in municipii si
     orase, precum si in localitatile componente ale acestora
1. Constructii, cu exceptia celor de la pct. 2-6:
  a) cu pereti din beton sau in cadre de beton armat:
     - cu incalzire centrala                                         840
     - fara incalzire centrala                                       785
  b) cu pereti din caramida arsa sau piatra, fara cadre de
     beton armat, si alte materiale asemanatoare:
     - cu instalatii (de apa, lumina etc.)                           725
     - fara instalatii                                               580
  c) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici,
     pamant batut si alte materiale asemanatoare:
     - cu instalatii (de apa, lumina etc.)                           365
     - fara instalatii                                               290
2. Constructii anexe din afara corpului principal de cladiri:
  a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si
     alte materiale asemanatoare                                     145
  b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci,
     chirpici, pamant batut si alte materiale asemanatoare            75
3. Cladiri servind pentru ocupatii profesionale (ateliere etc.):
  a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si
     alte materiale asemanatoare                                     365
  b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici,
     pamant batut si alte materiale asemanatoare                     220
4. Subsoluri locuibile                                         60%  din norma
5. Mansarde locuibile                                          50%  pe m.p. a
6. Pivnite din corpul cladirilor:                                   cladirii
   a) tencuite sau pavate                                      50%  din care
   b) netencuite si nepavate                                   30%  fac parte
-------------------------------------------------------------------------------
    B. Tariful de prime pentru cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice
-------------------------------------------------------------------------------
                                                           Prima anuala la
                                                        fiecare 100 de lei din
Nr.  Cladiri si alte constructii cuprinse in               suma la care se face
crt.             asigurare                                     asigurarea
                                                                - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1.  La cladiri si alte constructii situate in comune,
   inclusiv in comunele suburbane, precum si in satele
   apartinatoare municipiilor si oraselor                       0,40
2.  La cladiri si alte constructii situate in municipii
   si orase, precum si in localitatile componente ale
   acestora                                                     0,30
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------
    NOTA:
    1. Ministrul finantelor are dreptul sa incadreze, prin asimilare, in normele de asigurare prevazute, unele categorii de cladiri sau alte constructii care nu sunt exceptate de la cuprinderea in asigurare.
    2. Normele de asigurare servesc pentru stabilirea sumei la care se face asigurarea in vederea calcularii primelor de asigurare.
    3. Suprafata se determina prin masuratoarea exterioara a cladirii sau altei constructii.
    4. La cladiri sau alte constructii cu etaje se adauga, la suprafata parterului, suprafetele etajelor, spre a se obtine suprafata si suma totala la care se face asigurarea cladirii sau altei constructii.
    5. Nu sunt cuprinse in asigurare:
    a) cladirile si alte constructii degradate sau ruinate care nu mai pot servi pentru locuit sau pentru vreo alta destinatie economica;
    b) imprejmuirile, constructiile subterane fara cladiri deasupra lor (bordeie in pamant, ghetariile in pamant), puturile, digurile, santurile, iezaturile si constructiile de ameliorare;
    c) constructiile usoare aflate in afara perimetrului construibil al localitatilor si folosite temporar cum sunt; baracile, colibele, saivanele si altele asemanatoare;
    d) cladirile (atat cele de locuit, cat si nelocuite) si alte constructii care sunt fara stapan, potrivit evidentelor organelor financiare de pe langa comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare;
    e) constructiile care au mai putin de trei pereti, daca nu fac corp comun cu cladiri sau alte constructii;
    f) cotetele de lemn pentru animale mici sau pasari.

    C. Tariful de prime pentru cladiri si alte constructii si bunuri apartinand unitatilor agricole cooperatiste
-------------------------------------------------------------------------------
                                                           Prima anuala la fie-
                                                           care 100 de lei din
Nr.      Felul bunurilor cuprinse in                       suma la care se face
crt.              asigurare                                      asigurarea
                                                                   - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1. Cladiri si alte constructii, cu exceptia celor de
   la pct. 6                                                         0,27
2. Motoare, masini cu exceptia batozelor, instalatii,
   mijloace de transport, inventar gospodaresc si unelte
   inregistrate in evidentele unitatii, precum si stupi
   de albine (fara familiile de albine)                              0,53
3. Materii prime, materiale, combustibili, semifabricate,
   produse finite, produse animaliere, produse agricole
   cu exceptia furajelor, produse viticole si recolta
   inmagazinata a livezilor                                          0,53
4. Furaje                                                            0,93
5. Batoze                                                            1,19
6. Solarii si tunele - constructii speciale din stalpi de
   lemn, beton, metalici sau alte materiale, cu peretii
   laterali si acoperisul din panouri de materiale de
   polietilena, simple folii de polietilena sau alte
   materiale                                                         1,19
-------------------------------------------------------------------------------

----------------------
    NOTA:
    Nu sunt cuprinse in asigurare:
    a) ambarcatiunile;
    b) cladiri si alte constructii degradate sau ruinate care nu mai pot servi pentru locuit sau pentru vreo alta destinatie economica;
    c) imprejmuirile, constructiile subterane fara cladiri deasupra lor (bordeiele in pamant, ghetariile in pamant), puturile, digurile, santurile, iezaturile si constructiile de ameliorare;
    d) bunurile prevazute la pct. 2 si 5 din tariful de prime, care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinatia lor din cauza degradarii.

    ANEXA 2

  NORMELE DE ASIGURARE SI TARIFELE DE PRIME LA ASIGURAREA PRIN EFECTUL LEGII
  A CULTURILOR AGRICOLE SI A RODULUI VIILOR APARTINAND UNITATILOR AGRICOLE
  COOPERATISTE
-------------------------------------------------------------------------------
                                                           Prima anuala la fie-
                                                           care 100 de lei din
Nr.      Felul culturilor cuprinse               Norma de  suma la care se face
crt.          in asigurare                       asigurare    asigurarea
                                                  pe ha         - lei -
                                                  - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
    I. Culturi agricole
1. - Grau, orz, ovaz, secara, floarea-soarelui,  !
  sorg pentru samanta si paie (maturi), bob, ca- !
  melina sativa, canepa pentru fuior si samanta, !
  hrisca, latir si lupin pentru boabe, linte, ma-!
  zariche si mei pentru boabe, naut, orzisor, or-!
  zoaica, rapita, soia, teisor (abutilon)        !
   - Porumb, culturi in porumb                   !      900          2,90
   - Plante de nutret                            !
   - Bumbac, fasole, mazare, mustar              !
2. - Cartofi, cicoare si sfecla de zahar, numai  -
  pentru radacini                                !
   - Legume si zarzavaturi neirigate, in pentru  !
  fuior si samanta, alune de pamant, hibiscus,   !     1500          5,00
  iuca si lufa, mac si susan pentru samanta      -
3. - Plante medicinale si aromate, cicoare pentru-
  samanta, hamei, pepeni, sfecla de zahar si sfe-!
  cla de nutret pentru samanta, tutun            !     2500          4,70
   - Orez                                        !
   - Legume si zarzavaturi irigate               -
    II. Rodul viilor
4. - La vite altoite si nealtoite                      5500     !
5. - La vite hibrizi producatori directi               1500     !    9,50
-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------
    NOTA:
    1. Ministrul finantelor are dreptul sa incadreze, prin asimilare, in grupele de culturi, acele culturi agricole care nu sunt prevazute in prezenta anexa  si care nu sunt exceptate de la cuprinderea in asigurare.
    2. Primele de asigurare stabilite pentru culturi agricole si rodul viilor nu se modifica in cursul anului sau cu prilejul constatarii evenimentului asigurat, in cazul existentei altor culturi decat cele inregistrate sau pentru care s-au reportat primele.
    3. Nu sunt cuprinse in asigurare:
    a) finetele naturale, plantele cultivate sub plante protectoare, ierburile semanate pentru fertilizare sau pentru pasunat;
    b) plantele decorative (gradini de flori, tufisuri, pomi, pajisti etc.);
    c) livezile de pomi fructiferi, arborii si arbustii fructiferi, butucii de vie, plantatiile de capsuni, zmeura si alte fructe;
    d) plantatiile de paduri;
    e) pepinierele de orice fel;
    f) culturile aflate in sere si rasadnite;

    ANEXA 3

  NORMELE DE ASIGURARE SI TARIFELE DE PRIME LA ASIGURAREA PRIN EFECTUL LEGII
  A ANIMALELOR
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Norma de asigurare  Prima anuala la fie-
                                       pe cap de animal    care 100 de lei din
Nr.      Felul animalelor cuprinse     ------------------- suma la care se face
crt.          in asigurare             La unitati               asigurarea
                                       agricole  La persoane-------------------
                                         coope-    fizice  La unitati
                                        ratiste   - lei -   agricole La persoa-
                                        - lei -             coopera-  ne fizice
                                                             tiste     - lei -
                                                             - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 1                 2                        3         4         5         6
-------------------------------------------------------------------------------
1. Bovine (tauri, boi, bivoli, vaci, bivolite):           -
  a) de orice rasa, de 6 luni sau peste                    !
  6 luni pana la 1 an                        800       800 !
  b) tauri si vaci de rasa comuna, boi                     !    1,80      3,20
  de orice rasa, tauri de bivoli, bivoli                   !
  si bivolite, de 1 an sau peste 1 an       1500      1500 !
  c) tauri si vaci de rasa de 1 an sau                     !
  peste 1 an                                1800      1800 -
2. Cabaline (armasari, cai, iepe) si catiri:              -
  a) de 6 luni sau peste 6 luni pana la                    !
  1 an                                       800       -   !    6,00     10,50
  b) de la 1 an sau peste 1 an pana la                     !
  2 ani                                      800       800 !
  c) de 2 ani sau peste 2 ani pana la                      !
  18 ani inclusiv                           1700      1700 -
3. Porcine (vieri, porci, scroafe) de 6 luni
  sau peste 6 luni                           500       500      4,80      8,00
4. Ovine si caprine (berbeci, batali, oi,
  capre si tapi):
  a) de 6 luni sau peste 6 luni              300       -        6,30         -
  b) de 1 an sau peste 1 an                   -        300         -      8,00
-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------
    NOTA:
    1. Cabalinele si catirii, peste 18 ani, se asigura pentru 50% din normele prevazute la pct. 2 lit. c) din prezenta anexa, aplicandu-se prima de asigurare aferenta normei de asigurare intregi.
    2. Se considera animale de rasa atat cele de rasa pura, cat si metisii. Bovinele de rasa sunt cele mentionate in indrumarile tehnice ale ministrului finantelor.
    3. Nu sunt cuprinse in asigurare:
    a) animalele din gospodariile persoanelor fizice situate in municipii si orare, precum si in localitatile componente ale acestora, care nu sunt supuse inregistrarii in registrul agricol;
    b) animalele apartinand nomazilor;

    ANEXA 4

  TARIFUL DE PRIME LA ASIGURAREA PRIN EFECTUL LEGII A CALATORILOR PENTRU
                    CAZURILE DE ACCIDENTE
    I. In transporturile pe caile ferate, rutiere, de apa si aeriene publice:
    1. Pentru calatoriile cu plata transportului:
  a) in transporturile pe caile ferate      3%   - din costul legitimatiei
  b) in transporturile pe caile rutiere     3,5% !      de calatorie
  c) in transporturile pe caile de apa      2,5% !        sau al
  d) in transporturile aeriene publice      5%   -      transportului
  Primele de asigurare se includ in pretul calatoriei.
2. Pentru calatoriile fara plata transportului:
  a) pentru legitimatiile de orice fel,          2 lei pentru o luna sau frac-
    cu exceptia abonamentelor scolare            tiune de luna de asigurare,
                                                 ori 0,25 lei pentru fiecare
                                                 calatorie la care da dreptul
                                                 legitimatia
  b) pentru abonamente scolare                   1,50 lei pentru o luna sau
                                                 fractiune de luna de asigurare
    Primele de asigurare se achita la eliberarea legitimatiilor de calatorie si nu sunt supuse restituirii in caz de nefolosire a legitimatiilor.
    II. In transporturile aeriene utilitare,     4 lei de fiecare zbor si
       speciale sau de serviciu                     calator.

---------------------------
    NOTA:
    Nu sunt cuprinsi in asigurare:
    a) calatorii din traficul international;
    b) personalul mijlocului de transport cand calatoreste in aceasta calitate;
    c) personalul postal de serviciu pe mijlocul de transport cand calatoreste in aceasta calitate.

    ANEXA 5

  TARIFUL DE PRIME LA ASIGURAREA PRIN EFECTUL LEGII DE RASPUNDERE CIVILA
             PENTRU PAGUBELE PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE
-------------------------------------------------------------------------------
                                                           Prima de asigurare
                                                           anuala pentru fieca-
                                                           re autovehicul inma-
Nr.                Felul autovehiculului                   triculat in Republi-
crt.                                                      ca Socialista Romania
                                                               - lei -
                                                           --------------------
                                                           Organizatii  Alte
                                                           socialiste categorii
                                                                      de asigu-
                                                                        rati
-------------------------------------------------------------------------------
1. Autoturisme, autostatioane, autobuze, autocare, micro-
buze, autocamioane, autofurgoane, autodube, autobasculante,
autocisterne, autocamionete, autofurgonete, autotractoare
rutiere, autoizoterme, autofrigorifice, autospeciale (auto-
vehicule pentru gospodaria comunala sau pentru stingerea
incendiilor, autosanitare, autodepanatoare, autovehicule
cu instalatii de radioficare, caravane cinematografice,
autoateliere, automacarale si altele asemanatoare), trolei-
buze si alte autovehicule, cu sau fara remorci                  175       550
2. Motocicluri cu o capacitate cilindrica mai mare de 69 cmc
(motociclete, scutere, mototriciclete si altele asemanatoa-
re), cu sau fara atas                                            40        80
-------------------------------------------------------------------------------

----------------
    NOTA:
    a) Primele de asigurare prevazute mai sus se platesc si pentru fiecare autorizatie de circulatie de garaj.
    b) Pentru infirmi, detinatori de mototriciclete adaptate infirmitatii lor, inclusiv pentru mototricicletele primite de acestia in folosinta, primele de asigurare se reduc cu 50%.
    c) Primele de asigurare pentru autovehiculele apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se stabilesc de aceste organe impreuna cu Ministerul Finantelor sub forma unei sume forfetare si se platesc centralizat centralei Administratiei Asigurarilor de Stat.
    d) Pentru fiecare autovehicul inmatriculat in strainatate primele de asigurare sunt:
    - la autovehiculele prevazute la pct. 1, pentru o luna sau fractiune de luna de asigurare ......................................................... 100 lei
      la motociclurile prevazute la pct. 2, pentru o luna sau o fractiune de luna de asigurare ..................................................... 50 lei.

                                                


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 471/1971

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 471 din 1971
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu