Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 302 din  3 noiembrie 1948

pentru nationalizarea institutiilor sanitare particulare

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 256 din  3 noiembrie 1948


SmartCity3


    Text corectat conform rectificarii aparuta in Monitorul Oficial nr. 265 din 13 noiembrie 1948.

    CAP. 1

    Art. 1
    Se nationalizeaza toate institutiile sanitare (spitale, policlinici, case de sanatate, maternitati, etc.), in functiune, sau care si-au incetat functiunea in total sau in parte, care nu se gasesc in proprietatea Statului, fie ele institutiuni individuale, societati de orice fel sau asociatii, in conformitate cu tabloul anexat, care face parte integranta din lege.
    Institutiunile sanitare prevazute in tabloul anexat, sunt considerate nationalizate, chiar daca sunt indicate partial sau inexact, sau daca si-au schimbat denumirea sau adresa.
    De asemenea, se considera nationalizate institutiunile sanitare, daca ele sunt indicate prin numele persoanei fizice sau juridice ce le-a detinut sub orice titlu intre 1 ianuarie 1938 si data publicarii prezentei legi.
    Institutiunile nationalizate trec in proprietatea Statului, ca bunuri comune ale intregului popor, libere de orice sarcini, administrate prin Ministerul Sanatatii.
    Actiunile si partile sociale ale societatilor, asociatiilor sau asociatilor din institutiile sanitare nationalizate, prin prezenta lege, trec in proprietatea Statului libere de orice sarcini.
    Directorii, administratorii sau consiliile de administratie ale institutiilor nationalizate, isi inceteaza activitatea si functiile, pe data publicarii legii de fata, ramanand la dispozitia organelor ce vor lua in primire sau celor ale Ministerului Sanatatii, pentru predare, inventariere si orice informatii necesare.
    Art. 2
    Odata cu institutiunile principale, se nationalizeaza si toate institutiile anexe sau ajutatoare: laboratoare, sectii de radiologii, farmacii, fizioterapie, servicii de consultatii etc.
    De asemenea, se nationalizeaza orice instalatii, mobilier, efecte de spital, materiale consumabile, instrumentar, mijloace de transport, local, etc., care servesc in mod permanent activitatii institutiei nationalizate, fie ca ele apartin institutiei nationalizate sau altui proprietar si sunt detinute si utilizate in folosul institutiei, sub orice titlu.
    Art. 3
    Societatile sau asociatiile nationalizate de orice fel, care poseda mai multe unitati sanitare, se nationalizeaza in intregime, chiar daca numai una din unitati se incadreaza in prevederile legii de fata.
    Art. 4
    Incepand de la data publicarii prezentei legi, nici o institutie nu va putea instraina, nici in total si nici in parte si nici muta utilajul, instalatiile sau mobilierul sau sub orice titlu ar fi detinut, fara autorizatia Ministerului Sanatatii, sub sanctiunile prevazute de lege.
    Instrainarile sau contractarile, avand de obiect cele mentionate in aliniatul precedent, sunt nule de drept, nulitatea fiind de ordine publica si putand fi invocata din oficiu si de oricine.
    Art. 5
    Nu intra in prevederile legii de fata si nu se nationalizeaza, institutiile sanitare sau partea de capital a acestora, care se gasesc in proprietatea unui Stat, facand parte din Natiunile Unite, care a dobandit aceste bunuri sau drepturi ca urmare executarii Tratatului de Pace sau prin achitarea unor obligatii de despagubiri, izvorand din starea de razboi.
    De asemenea, nu intra in prevederile legii de fata, institutiile sanitare sau parti ale institutiilor sanitare, ale statelor sus-aratate, chiar daca, pe baza drepturilor aratate in aliniatul precedent, ele au fost infiintate si deschise, conform conventiilor, ulterior datei de 23 august 1944, sau a Tratatului de Pace. Tratatele incheiate de institutiile acestor state cu particularii, persoane fizice sau juridice, ale caror institutii sau participare este nationalizata, trec asupra Ministerului Sanatatii si raman in vigoare astfel cum au fost stipulate si vor fi executate de ambele parti.

    CAP. 2
    Efectele nationalizarii

    Art. 6
    Prin efectul nationalizarii, institutiile sanitare, trec in proprietatea Statului, cu fondul de comert si cu toate obligatiile contractate in vederea functionarii lor; institutiile sanitare particulare sub forma de societate sau asociatiuni, isi pastreaza patrimoniul, precum el va reiesi din bilantul incheiat in vederea predarii catre noua conducere desemnata de Stat, in urma nationalizarii, in activul si pasivul intreprinderilor de orice fel nationalizate, intrand:
    a) La activ, toate bunurile imobile si mobile, corporale si incorporale, precum: terenuri, cladiri, instalatiuni sanitare, hartii de valoare, cambii, numerar, sume datorate institutiei, accesorii, materiale sanitare si farmaceutice;
    b) La pasiv, totalitatea obligatiunilor institutiei.
    Prin efectul prezentei legi, institutiile sanitare nationalizate, se substituie in toate drepturile si obligatiunile vechilor institutii sanitare.
    Art. 7
    Noua conducere a institutiei sanitare nationalizate, va putea cere, in termen de 6 luni de zile de la publicarea prezentei legi, sa declare nule obligatiunile sau tranzactiunile incheiate de institutiile respective, inainte de nationalizare, care au fost incheiate cu scopul vadit de a pagubi institutia, in folosul personal al contractantului sau a unei persoane fizice sau juridice, straine.
    Judecarea acestor cereri este de competenta comisiei instituita prin art. 7 din Legea nr. 119 din 1948, care va judeca in aceleasi conditiuni.

    CAP. 3
    Procedura nationalizarii

    Art. 8
    La intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii va numi directori sau administratori, care vor lua in primire conducerea institutiilor nationalizate, pe baza inventarelor de la proprietarii sau reprezentantii, ori imputernicitii acestora.
    Noii directori si administratori vor exercita toate atributiile vechilor organe de conducere.
    In caz de lipsa a proprietarilor, reprezentantilor sau imputernicitilor lor, institutia va fi preluata in prezenta autoritatilor politienesti in comune urbane, sau a autoritatilor comunale, in comunele rurale.
    Art. 9
    Pana in momentul preluarii institutiilor de catre noua conducere, conform inventarului si bilantului pe care intreprinderile sunt obligate sa le incheie in acest scop, vechea conducere sta la dispozitia celei noi, pentru orice lamuriri, fiind responsabila pentru lipsurile constatate, afara de lipsurile si pagubele provenite din actele de administratie ale noii conduceri.
    Art. 10
    La predarea institutiei se va incheia un proces-verbal, in triplu exemplar, la care se vor alatura copii de pe inventare si bilant. Un exemplar al procesului-verbal se va inmana vechiului proprietar, un altul se va pastra de institutie, ultimul se va inainta Ministerului Sanatatii.

    CAP. 4
    Despagubiri

    Art. 11
    Statul va acorda despagubiri proprietarilor si actionarilor institutiunilor nationalizate, conform art. 11 din Legea nr. 119 din 1948.
    Art. 12
    Despagubirile cuvenite proprietarilor se vor stabili de comisiuni, functionand pe langa Curti, formate din 3 magistrati numiti de Ministerul de Justitie.
    Impotriva deciziunilor acestor comisiuni, nu exista nici o cale de atac.
    Art. 13
    Din drepturile de despagubire, se vor scadea datoriile institutiilor sanitare prevazute in pasivul acestora, precum si cele izvorand din evaziuni fiscale, sau alte operatiuni contrare legii, ca si pierderile provenite din reaua administratie a acestor institutii, inainte de nationalizare.
    Art. 14
    Nu se acorda despagubiri:
    a) Acelora care, fiind in serviciul Statului, judetelor sau comunelor, s-au imbogatit in timpul cat erau in serviciu prin fapte ilicite constatate judecatoreste;
    b) Acelora care au plecat din tara in mod clandestin ori fraudulos, precum si acelora care nu se intorc in tara, dupa expirarea termenului de valabilitate a actelor de calatorie eliberate de autoritatile romane.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 15
    Se pedepsesc cu 5 - 10 ani, munca silnica si confiscarea intregii averi, acei, care, indiferent prin ce mijloace, cu intentiune, vor zadarnici sau vor incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezenta lege, vor tainui parte din patrimoniul institutiunilor, sau vor vatama, nimici, instraina, muta, exporta, sau micsora, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii.
    Cu aceeasi pedeapsa se vor sanctiona si acei care intentionat, vor prezenta organelor Statului, date inexacte sau incomplete, asupra acestor bunuri.
    Art. 16
    Se pedepsesc cu inchisoare corectionala de la 4 - 10 ani si cu amenda de la 50.000 - 500.000 lei, functionarii publici sau persoanele imputernicite in temeiul prezentei legi, care nu vor executa sau vor zadarnici executarea insarcinarilor ce le revin, potrivit prevederilor ei.

    TABEL ANEXA
    de spitalele care urmeaza a fi nationalizate

    Judetul Arad

    Sanatoriul Dr. Poszgoy, Arad.
    Spitalul evreiesc "Terapia", Arad.

    Judetul Arges

    Sanatoriul Martoiu Victor, Pitesti.
    Sanatoriul Popescu, Pitesti.

    Judetul Botosani

    Sanatoriul Israelit, Botosani.

    Judetul Baia

    Maternitatea evreiasca, Falticeni.

    Judetul Bacau

    Sanatoriul Dr. Vatas Ludovic, Bacau.
    Maternitatea materna, Bacau.
    Spitalul Dr. Aroneanu, Bacau.

    Judetul Bihor

    Sanatoriul T.B.C., Oradea.
    Sanatoriul Sft. Iosif, Oradea.
    Spitalul Mizericordienilor, Oradea.
    Maternitatea U.F.D.R., Oradea.
    Spitalul evreiesc, Oradea.

    Judetul Brasov

    Sanatoriul Diaconeselor, Brasov.
    Sanatoriul Dr. Dogaru, Brasov.
    Sanatoriul Dr. Pildner Steinberg, Brasov.
    Casa de nastere com. Noua U.F.D.R., com. Noua.

    Judetul Buzau

    Sanatoriul particular Dr. C-tin. Ionescu, Putna.

    Judetul Covurlui

    Spitalul Israelit, Galati.

    Judetul Caras

    Sanatoriul Velicesk, Bocsa Montana.

    Judetul Cluj

    Sanatoriul Parc, Cluj.
    Maternitatea Sft. Maria, Cluj.
    Sanatoriul Diaconeselor reformate, Cluj.
    Sanatoriul Dr. Liubas, Cluj.
    Spitalul israelit, Cluj.

    Judetul Ciuc

    Spitalul particular mixt Sft. Vicentiu, Miercurea Ciuc.
    Spitalul de chirurgie a Bunurilor Private, Gheorghieni.
    Casa de nastere Maria, Miercurea Ciuc.

    Judetul Constanta

    Sanatoriul Dr. Gafencu, Constanta.
    Sanatoriul Diaconeselor, Constanta.

    Judetul Dorohoi

    Spitalul israelit, Dorohoi.

    Judetul Dambovita

    Sanatoriul Dr. Bibicescu, Zarafoaia.

    Judetul Dolj

    Sanatoriul Bolintineanu, Craiova.
    Dr. Baculescu, Craiova.
    Sanatoriul Nicolin Titu, Craiova.
    Sanatoriul Dr. Capraciu, Craiova.
    Sanatoriul Laptes Emil, Craiova.

    Judetul Gorj

    Sanatoriul Dr. Haznas Nicolae, Tg. Jiu.
    Sanatoriul Dr. Adamisteanu Aurel, Tg. Jiu.
    Sanatoriul Dr. Popescu Aurelian, Tg. Jiu.

    Bucuresti

    Sanatoriul Dr. Bibescu, Bucuresti.
    Sanatoriul Central, Bucuresti.
    Sanatoriul V. Costescu, Bucuresti.
    Sanatoriul Roseteanu, Bucuresti.
    Sanatoriul Dr. Jovin, Bucuresti.
    Spitalul Panduri, Bucuresti.
    Sanatoriul Sft. Vincent de Paul, Bucuresti.
    Maternitatea Paul Greceanu, Bucuresti.
    Policlinica Dr. E. Stanca, Bucuresti.
    Sanatoriul Dr. Paun, Bucuresti.
    Sanatoriul Abramovici, Bucuresti.
    Fundatia Radu Cristian, Bucuresti.
    Societatea Salvarea, Bucuresti.
    Spitalul Xenocrat, Bucuresti.
    Caminul Colegiul Medicilor, Bucuresti.
    Spitalul "Iubirea de Oameni", Bucuresti.
    Caritas, Bucuresti.
    Maternitatea Caritas, Bucuresti.

    Judetul Ilfov

    Com. Gradinari, Sanatoriul T.B.C., Ilfov.

    Judetul Iasi

    Sanatoriul Dr. Tzaicu, Iasi.
    Spitalul israelit si maternitatea israelita, Iasi.
    Spitalul Dr. Ghelerter, Iasi.

    Judetul Odorhei

    Sanatoriul Imreh Dominic, Odorhei.

    Judetul Neamt

    Spitalul israelit, Piatra Neamt.

    Judetul Nasaud

    Sanatoriul Dr. Spovala, Bistrita.

    Judetul Mures

    Maternitatea prop. bisericii reformate si romano-catolice, Tg. Mures.
    Spitalul proprietatea Episcopiei ort. Reghin.

    Judetul Prahova

    Sanatoriul Botescu, Ploiesti.
    Sanatoriul Berceanu, Sinaia.
    Sanatoriul Bucegi, Predeal.
    Sanatoriul Dr. Cosmuta, Predeal.

    Judetul Putna

    Sanatoriul Dr. Braileanu, Focsani.

    Judetul Roman

    Spitalul comunitatii israelite, Roman.

    Judetul Romanati

    Sanatoriul Dr. Baja, Corabia.

    Judetul Satu Mare

    Spitalul ord. Mizericordienilor, Satu Mare.
    Spitalul evreiesc, Satu Mare.

    Judetul Sibiu

    Sanatoriul Maternitatea "Antal", Sibiu.
    Maternitatea Dr. Gheorghiu, Sibiu.

    Judetul Timis Torontal

    Sanatoriul Dr. Hacighian, Timisoara.
    Sanatoriul Dr. Burian, Timisoara.
    Spitalul Sft. Ana, Timisoara.
    Spitalul Mizericordienilor, Timisoara.
    Sanatoriul Filip, Timisoara.
    Sanatoriul Freud, Timisoara.
    Sanatoriul Pauli, Lovrin.
    Spitalul evreiesc, Timisoara.

    Judetul Trei Scaune

    Sanatoriul Dr. Fechete, Sft. Gheorghe.
    Sanatoriul Torok, Tg. Sacuiesc.
    Casa de nastere Dr. Fogoianu, Sft. Gheorghe.

    Judetul Tarnava Mare

    Sanatoriul Rupea, Rupea.
    Sanatoriul Condrea, Sighisoara.
    Sanatoriul Medias, Medias.

    Judetul Tecuci

    Sanatoriul Dr. Capota, Tecuci.

    Judetul Vaslui

    Spitalul israelit Vaslui, Vaslui.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 302/1948

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 302 din 1948
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 302/1948
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu