Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 171 din 13 mai 1983

privind imbunatatirea activitatii in domeniul industriei extractive de petrol si gaze

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 35 din 16 mai 1983


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Activitatea de extractie a titeiului si gazelor se organizeaza pe brigazi de productie petroliera, brigazi de productie de gaze naturale, brigazi de foraj, schele de productie petroliera, schele de productie de gaze naturale, schele de foraj si trusturi de foraj-extractie.
    Art. 2
    Brigazile de productie petroliera, de productie de gaze naturale si de foraj, unitati de baza fara personalitate juridica, cu activitate complexa, sunt titulare de plan pentru sarcinile stabilite, functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si gestiunii economice si se organizeaza potrivit anexei nr. 1*).
    Brigazile isi desfasoara activitatea in regim continuu de lucru, pe 3 schimburi a cate 8 ore, in toate zilele saptamanii.
    Art. 3
    Brigazile de productie petroliera si de productie de gaze naturale raspund de realizarea productiei planificate de titei sau de gaze, dupa caz, in care scop:
    a) asigura realizarea productiei, supravegheaza functionarea continua a sondelor la parametrii stabiliti; colecteaza si separa titeiul si gazele in instalatiile de separare; efectueaza lucrari pentru marirea factorului de recuperare a titeiului si gazelor din zacaminte;
    b) executa lucrari de interventii la sondele in productie pentru mentinerea lor in stare de functionare;
    c) realizeaza la termenele stabilite lucrarile de punere in productie a sondelor terminate din foraj si de reparatii ale sondelor avariate;
    d) executa intretinerea mecano-energetica a utilajelor si instalatiilor din dotare si asigura functionarea permanenta a acestora la parametrii stabiliti.
    Art. 4
    Brigada de foraj asigura si raspunde de:
    a) realizarea volumului de foraj planificat pe total si pe sortimente;
    b) desfasurarea intregului proces de sapare a sondelor, in vederea atingerii obiectivelor geologice si de productie;
    c) aplicarea tehnologiilor moderne pentru cresterea vitezelor de lucru;
    d) exploatarea rationala a instalatiilor si mentinerea lor in permanenta stare de functionare.
    Art. 5
    Brigazile de productie petroliera, de productie de gaze naturale si de foraj lucreaza in acord global; retributia intregului personal muncitor al brigazilor se face in raport direct cu gradul de indeplinire a planului productiei fizice de titei extras, gaze utilizabile, gazolina, etan, metri forati, dupa caz, fara nici o limitare, cu conditia respectarii nivelului de cheltuieli planificate.
    Art. 6
    Pe data de 1 aprilie 1983 se infiinteaza schelele de productie petroliera, schelele de productie de gaze naturale si schelele de foraj, prevazute in anexa nr. 2, avand denumirea, sediul, subordonarea, obiectul de activitate si grupa de ramuri prevazute in aceeasi anexa.
    Schelele se infiinteaza prin reorganizarea schelelor de extractie a titeiului, schelelor de foraj si a Intreprinderii de extractie gaz metan Medias, care se desfiinteaza.
    Art. 7
    Schelele de productie petroliera, schelele de productie de gaze naturale si schelele de foraj functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, in conformitate cu prevederile legale privind organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, sunt titulare de plan, raspund pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan.
    Indicatorii de plan pentru schelele de productie petroliera, schelele de productie de gaze naturale si schelele de foraj se stabilesc de Ministerul Petrolului, impreuna cu trusturile de foraj-extractie. Raportarea indeplinirii sarcinilor de plan se face ministerului si trusturilor de foraj-extractie de care apartin.
    Art. 8
    Schelele de productie petroliera, schelele de productie de gaze naturale se organizeaza pe 3 tipuri si au structurile de organizare  prevazute in anexele nr. 3*), 4*) si 5*), iar schelele de foraj, pe 2 tipuri si au structurile de organizare prevazute in anexele nr. 6*) si 7*).
    Incadrarea schelelor pe tipuri de organizare se face de Ministerul Petrolului, potrivit criteriilor din anexa nr. 8*).
    Art. 9
    Schelele de productie petroliera, schelele de productie de gaze naturale si schelele de foraj se incadreaza la infiintare in grade de organizare astfel: gradul I schelele de tipul mare, gradul II de tipul mijlociu si gradul III de tipul mic.
    Art. 10
    Pe data de 1 aprilie 1983 trusturile petrolului in intreprinderile prevazute in anexa nr. 9 se reorganizeaza avand denumirea, sediul si obiectul de activitate prevazute in aceeasi anexa.
    Art. 11
    Trusturile de foraj-extractie sunt titulare de plan pentru activitatea economica pe care o desfasoara, se organizeaza si functioneaza ca intreprinderi, pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, in conformitate cu normele legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, avand structura de organizare prevazuta in anexa nr. 10*).
    Art. 12
    Trusturile de foraj-extractie au in subordine sau in componenta schele de productie petroliera, schele de productie de gaze naturale, schele de foraj, precum si unitati fara personalitate juridica, grupuri de santiere de constructii-montaje petroliere, baze de ateliere pentru reparatii si reconditionare de material tubular, baze de aprovizionare, unitati scolare sau, dupa caz, brigazi de productie petroliera si de foraj.
    Art. 13
    Pe data de 1 aprilie 1983 Trustul de constructii si instalatii petroliere Ploiesti isi schimba denumirea in "Trustul de constructii speciale petroliere Ploiesti", avand ca obiect de activitate: constructia si montajul instalatiilor si obiectivelor speciale petroliere de importanta deosebita, lucrari de montaje electroenergetice si de automatizare in petrol si gaze, constructia de conducte si drumuri magistrale pentru petrol si gaze, executia de lucrari de constructii si montaje petroliere in exterior, proiectari si prestari de servicii in legatura cu aceste activitati.
    Art. 14
    Intreprinderea "Energopetrol" Campina din subordinea Ministerului Petrolului se organizeaza ca unitate fara personalitate juridica in cadrul Trustului de constructii speciale petroliere Ploiesti si isi pastreaza structura organizatorica avuta la data prezentului decret.
    Art. 15
    Pe data de 1 aprilie 1983 se infiinteaza:
    a) Intreprinderea mecanica pentru gaz metan Medias, cu sediul in municipiul Medias, judetul Sibiu, in subordinea Centralei gazului metan Medias, avand ca obiect de activitate: confectii si reparatii de utilaj petrolier, echipament de ardere si reglare a gazelor, de elemente de mecanizare si automatizare pentru industria extractiva de petrol si gaze si pentru distributia gazelor; fabricatia pieselor de schimb pentru aceste utilaje si echipamente; proiectarea tehnologica pentru prototipuri si autoutilare, asistenta tehnica si asigurarea activitatii de service pentru produsele de profil, precum si prestari de servicii in legatura cu obiectul sau de activitate;
    b) Intreprinderea mecanica pentru petrol Gaesti, cu sediul in orasul Gaesti, judetul Dambovita, in subordinea Ministerului Petrolului, avand ca obiect de activitate: confectii si reparatii de utilaj petrolier, piese de schimb si aparatura specifica industriei extractive de petrol si gaze, activitatea de service proiectari tehnologice, precum si prestari de servicii in legatura cu aceste activitati.
    Intreprinderile se infiinteaza prin reorganizarea Uzinei mecanice pentru gaz metan Medias si a Uzinei de produse pentru constructii Gaesti si se incadreaza in gradul III de organizare, grupa III de ramura.
    Art. 16
    Intreprinderile infiintate potrivit art. 15 functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridica, in conformitate cu normele legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat.
    Muncitorii din intreprinderile infiintate potrivit art. 15 vor fi retribuiti pe baza retelei tarifare constructii de masini A, diferentiata pentru munca in acord si munca in regie, potrivit Legii retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974.
    Art. 17
    Baza de aprovizionare, recuperari materiale si fabricatii auxiliare Baicoi din subordinea Ministerului Petrolului, se organizeaza in "Baza de aprovizionare pentru petrol si recuperari materiale Floresti", cu sediul in comuna Floresti, judetul Prahova, in subordinea Ministerului Petrolului, avand ca obiect de activitate: aprovizionarea tehnico-materiala a unitatilor de petrol si gaze cu materiale si produse specifice activitatii de foraj si extractie, in cantitati nevagonabile pe consumator; recuperari si reconditionari de material tubular si alte materiale din industria de petrol si gaze. Baza exercita prin subunitatile sale functia de depozit pentru unitatile din subordinea Ministerului Petrolului pe care le deserveste.
    Baza de aprovizionare pentru petrol si recuperari materiale Floresti se incadreaza in grupa I de organizare, grupa V de ramura, si are structura de organizare prevazuta in anexa nr. 11*).
    Art. 18
    Lista unitatilor de informare documentara, prevazuta in anexa nr. 3 la art. 3 din Decretul nr. 138/1974 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de informare documentara, se completeaza cu "Oficiul de informare documentara pentru petrol si gaze", in subordinea Ministerului Petrolului.
    Art. 19
    Anexele pentru industria extractiva la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice se modifica si se completeaza potrivit prevederilor anexei nr. 12*).
    Art. 20
    Incadrarea in grade de organizare a unitatilor din cadrul trusturilor, schelelor si intreprinderilor reorganizate sau infiintate in anul 1983 este cea prevazuta in anexa nr. 13*).
    Art. 21
    Prevederile de la art. 2 - anexa nr. 1 la Decretul nr. 232/1982 privind modificarea preturilor de productie si de livrare in industrie, a tarifelor in transporturi si a preturilor de deviz pentru activitatea de constructii-montaj, referitoare la trusturile de petrol se aplica si pentru schelele de productie petroliera si schelele de productie de gaze naturale.
    Art. 22
    Schelele de productie petroliera, schelele de productie de gaze si schelele de foraj pot efectua operatiuni financiar-bancare la filialele si sucursalele bancilor finantatoare cele mai apropiate de sediul schelelor, indiferent de organul central de care apartin sucursalele sau filialele respective.
    Art. 23
    Schelele de productie petroliera, schelele de productie de gaze naturale, schelele de foraj, grupurile de santiere si intreprinderile nou infiintate si incadrate in gradul I de organizare se doteaza cu cate un autoturism destinat transportului de persoane in interes de serviciu, completandu-se anexa nr. 1 la Decretul nr. 277/1979 privind unele masuri pentru rationalizarea consumului de carburanti si gospodarirea economicoasa a parcului de autovehicule.
    Se aproba dotarea suplimentara a brigazilor de productie petroliera, a brigazilor de productie de gaze naturale, a brigazilor de foraj si a schelelor de productie petroliera, schelelor de productie de gaze naturale si schelelor de foraj cu 285 autovehicule de transport marfa sub 1,5 tone capacitate, 25 microbuze, un autoturism pentru activitate de service si 24 autoturisme pentru activitatea de interventie, completandu-se in mod corespunzator anexele nr. 9, 10 si 11 la Decretul nr. 277/1979 si anexa nr. VIII la Decretul nr. 377/1979 privind unele masuri pentru concentrarea parcului auto de folosinta locala sau proprie din dotarea unitatilor socialiste.
    Art. 24
    Activul si pasivul stabilit pe baza bilanturilor incheiate pe data de 31 martie 1983, impreuna cu indicatorii de plan economic si financiar, cu contractele incheiate de la unitatile care se reorganizeaza, trec la unitatile prevazute la art. 6, 10, 14 si 15.
    Personalul muncitor care trece la unitatile ce se infiinteaza sau reorganizeaza potrivit prevederilor prezentului decret se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 25
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor supune, spre aprobare, modificarile care decurg din aplicarea prezentului decret, in planul si structura bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea indicatorilor de plan economic si financiar aprobati pe anul 1983 pentru Ministerul Petrolului.
    Art. 26
    Alineatul 1 de la articolul 11 din Decretul nr. 270/1981 privind organizarea si functionarea Ministerului Petrolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Petrolului are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia plan economic-finante;
    b) Directia tehnica-investitii;
    c) Directia mecano-energetica;
    d) Directia de organizare, control, personal, invatamant;
    e) Directia de coordonare a productiei de titei si gaze;
    f) Directia de foraj si geologie;
    g) Directia de aprovizionare si cooperare."
    Anexele nr. 1, 2 si 3 la Decretul nr. 270/1981 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 14*), 15*), si 16 la prezentul decret.
    Art. 27
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a carui aplicare a fost prelungita prin Decretul nr. 462/1982, nu se aplica in anul 1983 posturilor din unitatile subordonate Ministerului Petrolului, precum si posturilor din aparatul ministerului.
    Art. 28
    Personalul muncitor transferat in interesul serviciului sau trecut in aceeasi unitate, in functii cu niveluri de retribuire mai mici, ca urmare a aplicarii prezentului decret, are dreptul timp de 3 luni de la data transferarii sau trecerii in asemenea functii la retributia tarifara avuta, potrivit prevederilor art. 21 din Decretul nr. 162/1973. Diferenta de retributie se suporta de unitatea la care personalul va fi incadrat.
    Art. 29
    Anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Consiliului de Ministri nr. 367/1973 privind unele masuri de reorganizare a centralelor industriale, unitatilor asimilate acestora, precum si a unor intreprinderi de stat, se modifica corespunzator prezentului decret.
    Art. 30
    Anexele nr. 1-16 fac parte integranta din prezentul decret.
-----------------
    ( *)  - Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.)


    ANEXA 2
                            LISTA
schelelor de productie petroliera, schelelor de productie de gaze naturale si schelelor de foraj care se infiinteaza.
--------------------------------------------------------------------------------
                       Sediul
                 --------------------
Nr.  Denumirea    locali-   judetul    Unitatea ca-   Obiectul de activi-  Gru-
crt. schelei      tatea                reia ii este        tate            pa de
                                       subordonata                        ramura
--------------------------------------------------------------------------------
 0       1          2          3            4                 5              6
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Schela de      comuna   Teleorman  Trustul de fo- Cercetarea si exploa-  III
    productie      Poeni               raj-extractie  tarea rationala a za-
    petroliera                         Bolintin       camintelor de titei si
    Poeni                                             gaze, extractia titeiu-
                                                      lui, a gazelor, creste-
                                                      rea gradului de recupe-
                                                      rare a titeiului din za-
                                                      caminte, productia de
                                                      gazolina si etan; pune-
                                                      rea in productie si re-
                                                      paratia capitala a son-
                                                      delor, intretinerea si
                                                      repararea utilajelor si
                                                      instalatiilor din dotare
 2. Schela de      orasul   Teleorman  Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Videle              raj-extractie
    petroliera                         Bolintin
    Videle
 3. Schela de      comuna   Giurgiu    Trustul de fo- Cercetarea si exploa- III
    productie      Clejani             raj-extractie  tarea rationala a za-
    petroliera                         Bolintin       camintelor de titei si
    Clejani                                           gaze, extractia  tite-
                                                      iului, a gazelor, cres-
                                                      terea gradului de recu-
                                                      perare a titeiului din
                                                      zacaminte, productia de
                                                      gazolina si etan; pune-
                                                      rea in productie si re-
                                                      paratia capitala a son-
                                                      delor, intretinerea si
                                                      repararea utilajelor si
                                                      instalatiilor din dotare
 4. Schela de      orasul   Dambovita  Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Titu                raj-extractie
    petroliera                         Bolintin
    Titu
 5. Schela de    municipiul  Braila    Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Braila              raj-extractie
    petroliera                         Bolintin
    Braila
 6. Schela de    municipiul  Dolj      Trustul de fo- Idem                  III
    productie     Craiova              raj-extractie
    petroliera                         Targu Jiu
    Craiova
 7. Schela de      orasul   Gorj       Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Ticleni             raj-extractie
    petroliera                         Targu Jiu
    Ticleni
 8. Schela de      comuna   Gorj       Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Stoina              raj-extractie
    petroliera                         Targu Jiu
    Stoina
 9. Schela de      comuna   Timis      Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Biled               raj-extractie
    petroliera                         Arad
    Sandra
10. Schela de      comuna   Bihor      Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Suplacu             raj-extractie
    petroliera       de                Arad
    Suplacu de     Barcau
    Barcau
11. Schela de      comuna   Arad       Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Pecica              raj-extractie
    petroliera                         Arad
    Pecica
12. Schela de      comuna   Arges      Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Poiana              raj-extractie
    petroliera     Lacului             Pitesti
    Mosoaia
13. Schela de      comuna   Olt        Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Potcoava            raj-extractie
    petroliera                         Pitesti
    Ciuresti
14. Schela de      orasul   Valcea     Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Dragasani           raj-extractie
    petroliera                         Pitesti
    Dragasani
15. Schela de      comuna   Dambovita  Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Valea               raj-extractie
    petroliera     Mare                Pitesti
    Gaesti
16. Schela de      orasul   Prahova    Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Baicoi              raj-extractie
    petroliera                         Boldesti
    Baicoi
17. Schela de      orasul   Prahova    Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Boldesti-           raj-extractie
    petroliera     Scaeni              Boldesti
    Boldesti
18. Schela de      comuna   Buzau      Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Berca               raj-extractie
    petroliera                         Boldesti
    Berca
19. Schela de      comuna   Dambovita  Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Aninoasa,           raj-extractie
    petroliera    municipiul           Boldesti
    Viforita      Targoviste
20. Schela de      orasul   Dambovita  Trustul de fo- Cercetarea si exploa- III
    productie      Moreni              raj-extractie  tarea rationala a za-
    petroliera                         Boldesti       camintelor de titei si
    Moreni                                            gaze, extractia tite-
                                                      iului, a gazelor, cres-
                                                      terea gradului de recu-
                                                      perare a titeiului din
                                                      zacaminte, productia de
                                                      gazolina si etan; pune-
                                                      rea in productie si re-
                                                      paratia capitala a son-
                                                      delor, intretinerea si
                                                      repararea utilajelor si
                                                      instalatiilor din dotare
21. Schela de      comuna   Bacau      Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Zemes               raj-extractie
    petroliera                         Moinesti
    Zemes
22. Schela de      comuna   Bacau      Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Zemes               raj-extractie
    petroliera                         Moinesti
    Modirzau
23. Schela de      orasul   Bacau      Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Comanesti           raj-extractie
    petroliera                         Moinesti
    Comanesti
24. Schela de    municipiul Sibiu      Centrala gazu- Exploatarea rationala III
    productie      Medias              lui metan      a zacamintelor de gaze
    de gaze na-                        Medias         naturale, extractia ga-
    turale                                            zelor, cresterea gradu-
    Medias                                            lui de recuperare a ga-
                                                      zelor din zacaminte,
                                                      punerea in productie si
                                                      reparatia capitala a
                                                      sondelor, intretinerea
                                                      si repararea utilajelor
                                                      si instalatiilor din
                                                      dotare
25. Schela de    municipiul Mures      Centrala ga-   Idem                  III
    productie      Targu               zului metan
    de gaze na-    Mures               Medias
    turale
    Targu Mures
26. Schela de    municipiul Prahova    Centrala ga-   Idem                  III
    productie      Ploiesti            zului metan
    de gaze na-                        Medias
    turale
    Ploiesti
27. Schela de      comuna   Gorj       Trustul de fo- Idem                  III
    productie      Turburea            raj-extractie
    de gaze                            Targu Jiu
    Turburea
28. Schela de    municipiul Sibiu      Centrala ga-   Forajul sondelor de    II
    foraj          Medias              zului metan    cercetare geologica,
    Medias                             Medias         de exploatare si injec-
                                                      tie, montajul instala-
                                                      tiilor de foraj si al
                                                      anexelor, intretinerea
                                                      si repararea utilaje-
                                                      lor si instalatiilor
                                                      din dotare
29. Schela de    municipiul Mures      Centrala ga-   Idem                   II
    foraj          Targu               zului metan
    Targu Mures    Mures               Medias
30. Schela de      Comuna   Braila     Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Ianca               raj-extractie
    Ianca                              Bolintin
31. Schela de      comuna   Giurgiu    Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Clejani             raj-extractie
    Balaria                            Bolintin
32. Schela de    municipiul    -       Trustul de fo- Idem                   II
    foraj         Bucuresti            raj-extractie
    Chitila                            Bolintin
33. Schela de      orasul   Gorj       Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Targu               raj-extractie
    Carbunesti    Carbunesti           Targu Jiu
34. Schela de      comuna   Gorj       Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Stoina              raj-extractie
    Stoina                             Targu Jiu
35. Schela de      comuna   Dolj       Trustul de fo- Idem                   II
    foraj         Melinesti            raj-extractie
    Melinesti                          Targu Jiu
36. Schela de      comuna   Arad       Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Felnac              raj-extractie
    Zadareni                           Arad
37. Schela de    municipiul Bihor      Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Oradea              raj-extractie
    Oradea                             Arad
38. Schela de      comuna   Arges      Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Bascov,             raj-extractie
    Bascov       municipiul            Pitesti
                   Pitesti
39. Schela de    municipiul Valcea     Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Ramnicu             raj-extractie
    Ramnicu        Valcea              Pitesti
    Valcea
40. Schela de      orasul   Prahova    Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Baicoi              raj-extractie
    Liliesti                           Boldesti
41. Schela de      orasul   Prahova    Trustul de fo- Idem                   II
    foraj         Boldesti-            raj-extractie
    Scaeni         Scaeni              Boldesti
42. Schela de      orasul   Dambovita  Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Moreni              raj-extractie
    Moreni                             Boldesti
43. Schela de      comuna   Bacau      Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Zemes               raj-extractie
    Zemes                              Moinesti
44. Schela de      orasul   Bacau      Trustul de fo- Idem                   II
    foraj         Comanesti            raj-extractie
    Comanesti                          Moinesti
45. Schela de      orasul   Bacau      Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Targu               raj-extractie
    Targu Ocna     Ocna                Moinesti
46. Schela de      comuna   Covasna    Trustul de fo- Idem                   II
    foraj          Ghelinta            raj-extractie
    Ghelinta                           Moinesti
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 9
                               LISTA
trusturilor si intreprinderilor care se reorganizeaza
--------------------------------------------------------------------------------
               Sediul vechi                    Sediul nou
              ------------------           -----------------
Nr. Denumirea  locali-   judetul Denumirea  locali-  judetul   Obiectul de acti-
crt.  veche    tatea                noua    tatea                   vitate
--------------------------------------------------------------------------------
 0      1        2          3        4        5         6             7
--------------------------------------------------------------------------------
1. Trustul pe- comuna   Giurgiu Trustul de   comuna   Giurgiu Asistenta tehnica
   trolului    Bolintin-        foraj-       Bolintin-        de specialitate la
   Bolintin    Vale             extractie    Vale             schelele pe care
                                Bolintin                      le coordoneaza
                                                              pentru cercetarea
                                                              geologica si ex-
                                                              ploatarea zacamin-
                                                              telor de titei si
                                                              gaze, realizarea
                                                              integrala a pro-
                                                              ductiei fizice, a-
                                                              plicarea metodelor
                                                              si tehnologiilor
                                                              moderne de foraj
                                                              si de extractie,
                                                              controlul desfasu-
                                                              rarii activitatii
                                                              de foraj si de ex-
                                                              tractie, respecta-
                                                              rea regimurilor
                                                              tehnologice, urma-
                                                              rirea realizarii
                                                              productiei si a
                                                              tuturor indicato-
                                                              rilor pe schele si
                                                              pe ansamblul trus-
                                                              tului; asigura e-
                                                              laborarea si urma-
                                                              reste realizarea
                                                              programelor de
                                                              crestere a gradu-
                                                              lui de recuperare
                                                              a titeiului din
                                                              zacaminte, aproba
                                                              documentatiile de
                                                              investitii, la ni-
                                                              velul competente-
                                                              lor stabilite de
                                                              lege pentru cen-
                                                              tralele industri-
                                                              ale, pentru sche-
                                                              lele din coordona-
                                                              re, executa cu
                                                              forte proprii lu-
                                                              crari de construc-
                                                              tii-montaj aferen-
                                                              te schelelor pe
                                                              care le coordonea-
                                                              za
2. Trustul pe- munici-  Gorj    Trustul de   munici-  Gorj           Idem
   trolului    piul             foraj-       piul
   Targu Jiu   Targu            extractie    Targu
               Jiu              Targu Jiu    Jiu
3. Trustul     munici-  Arad    Trustul de   munici-  Arad           Idem
   (intreprin- piul             foraj-       piul
   derea) de   Arad             extractie    Arad
   foraj-                       Arad
   extractie
   Arad
4. Trustul pe- munici-  Arges   Trustul de   munici-  Arges          Idem
   trolului    piul             foraj-       piul
   Pitesti     Pitesti          extractie    Pitesti
                                Pitesti
5. Trustul pe- munici-  Prahova Trustul de   orasul   Prahova        Idem
   trolului    piul             foraj-       Boldesti-
   Ploiesti    Ploiesti         extractie    Scaeni
                                Boldesti
6. Trustul pe- orasul   Bacau   Trustul de   orasul   Bacau          Idem
   trolului    Moinesti         foraj-       Moinesti
   Moinesti                     extractie
                                Moinesti
7. Intreprin-  munici-  Prahova Intreprinde- munici-  Prahova Fabricarea aditi-
   derea de    piul             rea de flu-  piul             velor si materia-
   cimentari,  Ploiesti         ide de foraj Ploiesti         lelor pentru flui-
   operatiuni                   si operatiuni                 de de foraj, ci-
   si trans-                    speciale pe-                  mentari si opera-
   porturi                      troliere                      tiuni speciale la
   speciale                     Ploiesti                      sonde, efectuarea
   Ploiesti                                                   de transporturi
                                                              tehnologice grele,
                                                              reparatii de scule
                                                              si dispozitive,
                                                              precum si repara-
                                                              tii la utilajele
                                                              mijloacele de
                                                              transport greu din
                                                              dotare, prestari
                                                              de servicii in le-
                                                              gatura cu aceste
                                                              activitati
8. Intreprin-  orasul   Prahova Intreprinde- orasul   Prahova Repararea motoare-
   derea de    Campina          rea de repa- Campina          lor, transforma-
   reparatii                    ratii utilaj                  toarelor, aparata-
   utilaje e-                   electric, au-                 jelor, utilajelor
   lectrice                     tomatizari si                 electrice, apara-
   Campina                      radiocomunica-                telor de masura si
                                tii Campina                   control, automati-
                                                              zari si radiocomu-
                                                              nicatii, precum si
                                                              confectii de echi-
                                                              pamente electrice,
                                                              prefabricate de
                                                              fortadistributie,
                                                              automatizare si
                                                              radicomunicatii;
                                                              repararea si con-
                                                              fectionarea de
                                                              scule de foraj-
                                                              extractie. Executa
                                                              activitatea de
                                                              service, cercetari
                                                              si proiectari in
                                                              legatura cu aceste
                                                              activitati
9. Intreprin-  comuna   Prahova Intreprinde- comuna   Prahova Confectii de uti-
   derea de    Poiana           rea de repa- Poiana           laj petrolier, a-
   reparatii   Campina,         ratii motoa- Campina          parate de masura
   tractoare   orasul           re grele si  orasul           si control speci-
   si motoare  Campina          instalatii   Campina,         fice industriei
   grele                        petroliere                    petroliere, piese
   Poiana                       Poiana                        de schimb, repara-
                                                              tii capitale de
                                                              tractoare pe se-
                                                              nile cu puteri
                                                              peste 80 CP cu si
                                                              fara echipament de
                                                              buldozer, motoare
                                                              termice industria-
                                                              le grele cu puteri
                                                              peste 80 CP, acti-
                                                              vitate de service,
                                                              cercetari si pro-
                                                              iectari in legatu-
                                                              ra cu aceste acti-
                                                              vitati.
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 16
                                 LISTA
unitatilor din subordinea directa a Ministerului Petrolului

              I. CENTRALE INDUSTRIALE SI UNITATI ASIMILATE ACESTORA
                        Centrala gazului metan Medias

   - Schela de foraj Medias
   - Schela de foraj Targu Mures
   - Schela de productie de gaze naturale Medias
   - Schela de productie de gaze naturale Targu Mures
   - Schela de productie de gaze naturale Ploiesti
   - Intreprinderea de exploatare conducte magistrale pentru gaz metan Medias
   - Intreprinderea de retele si instalatii de distributie a gazelor naturale
     Bucuresti
   - Intreprinderea de retele si instalatii de distributie a gazelor naturale
     Targu Mures
   - Intreprinderea de montaj conducte magistrale Brasov
   - Intreprinderea mecanica pentru gaz metan Medias.

              II. UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, INGINERIE TEHNOLOGICA
                               SI DE PROIECTARE
   - Institutul de cercetari si proiectari pentru petrol si gaze Campina.

             III. ALTE UNITATI
     1. Trustul de foraj-extractie Bolintin
   - Schela de foraj Ianca
   - Schela de foraj Balaria
   - Schela de foraj Chitila
   - Schela de productie petroliera Poeni
   - Schela de productie petroliera Videle
   - Schela de productie petroliera Clejani
   - Schela de productie petroliera Titu
   - Schela de productie petroliera Braila.

     2. Trustul de foraj-extractie Targu Jiu
   - Schela de foraj Carbunesti
   - Schela de foraj Stoina
   - Schela de foraj Melinesti
   - Schela de productie petroliera Craiova
   - Schela de productie petroliera Ticleni
   - Schela de productie petroliera Stoina
   - Schela de productie petroliera Turburea.

     3. Trustul de foraj-extractie Arad
   - Schela de foraj Zadareni
   - Schela de foraj Oradea
   - Schela de productie petroliera Suplacu de Barcau
   - Schela de productie petroliera Pecica
   - Schela de productie petroliera Sandra.

     4. Trustul de foraj-extractie Pitesti
   - Schela de foraj Bascov
   - Schela de foraj Ramnicu Valcea
   - Schela de productie petroliera Mosoaia
   - Schela de productie petroliera Ciuresti
   - Schela de productie petroliera Dragasani
   - Schela de productie petroliera Gaesti.

     5. Trustul de foraj-extractie Boldesti
   - Schela de foraj Liliesti
   - Schela de foraj Scaeni
   - Schela de foraj Moreni
   - Schela de productie petroliera Viforita
   - Schela de productie petroliera Moreni
   - Schela de productie petroliera Baicoi
   - Schela de productie petroliera Boldesti
   - Schela de productie petroliera Berca.

     6. Trustul de foraj-extractie Moinesti
   - Schela de foraj Zemes
   - Schela de foraj Comanesti
   - Schela de foraj Targu Ocna
   - Schela de foraj Ghelinta
   - Schela de productie petroliera Zemes
   - Schela de productie petroliera Modirzau
   - Schela de productie petroliera Comanesti.

     7. Intreprinderea de foraj si exploatare a sondelor marine "Petromar"
        Constanta
     8. Intreprinderea de utilaj petrolier si reparatii Teleajen
     9. Intreprinderea mecanica pentru petrol Gaesti
    10. Intreprinderea de reparatii motoare grele si instalatii petroliere
        Poiana
    11. Intreprinderea de reparatii utilaj electric, automatizari si
        radiocomunicatii Campina
    12. Trustul de constructii speciale petroliere Ploiesti
    13. Intreprinderea carotaj si perforari Ploiesti
    14. Intreprinderea de fluide de foraj si operatiuni speciale petroliere
        Ploiesti
    15. Intreprinderea de transport titei prin conducte Ploiesti
    16. Baza de aprovizionare pentru petrol si recuperari materiale Floresti
    17. Baza de aprovizionare cu piese de schimb Campina
    18. Intreprinderea de cooperare economica cu strainatatea in domeniul
        petrolului si gazelor "ROMPETROL"
    19. Centrul de calcul si lucrari auxiliare Bucuresti
    20. Muzeul republican al petrolului Ploiesti
    21. Oficiul de informare documentara
    22. Liceul industrial de petrol Medias
    23. Liceul industrial de petrol Arad
    24. Liceul industrial de petrol Marghita
    25. Liceul industrial de petrol Sannicolau Mare
    26. Liceul industrial de petrol Melinesti
    27. Liceul industrial de petrol Ticleni
    28. Liceul industrial de petrol Pitesti
    29. Liceul industrial de petrol Moreni
    30. Liceul industrial de petrol Targoviste
    31. Liceul industrial de petrol Berca
    32. Liceul industrial de petrol Campina
    33. Liceul industrial de petrol Teleajen
    34. Liceul industrial de petrol Ianca
    35. Liceul industrial de petrol Bolintin-Vale
    36. Liceul industrial de petrol Videle
    37. Liceul industrial de petrol Moinesti
    38. Liceul industrial de petrol Targu Ocna
    39. Liceul industrial de petrol Targu Secuiesc
    40. Liceul industrial de petrol Constanta.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 171/1983

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 171 din 1983
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu