Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 153 din 24 martie 1970

pentru stabilirea si sanctionarea unor contraventii privind regulile de convietuire sociala, ordinea si linistea publica

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 33 din 13 aprilie 1970


SmartCity3


    Succesele repurtate de poporul roman in opera de constructie socialista, progresul continuu al economiei, stiintei si culturii, activitatea educativa desfasurata prin scoala, alte institutii cultural-educative, organizatii de stat si obstesti, au determinat o profunda innoire spirituala a societatii noastre, cresterea constiintei politico-cetatenesti a maselor largi populare.
    Ca urmare a ridicarii la un nivel tot mai inalt a gradului de responsabilitate sociala, oamenii muncii iau atitudine impotriva acelora care, sub influenta unor mentalitati inapoiate, refuza sa se incadreze intr-o activitate utila, duc o viata parazitara, tulbura ordinea si linistea publica, incalca cele mai elementare norme de convietuire sociala, provocind indignarea cetatenilor.
    Sarcini deosebite revin familiei, scolii, organizatiilor de masa si obstesti, colectivelor de munca, precum si grupelor de sprijin ale militiei, care prin activitati instructiv-educative, prin concursul dat organelor de mentinere a ordinii publice, trebuie sa-si aduca in continuare o mai mare contributie in prevenirea si combaterea tuturor manifestarilor antisociale, contrare regulilor de buna-cuviinta, ce exprima conceptii straine principiilor de viata socialista.
    Totodata, se impune luarea de masuri si pe plan legislativ pentru lichidarea manifestarilor incompatibile cu tinuta morala a omului societatii socialiste si asigurarea ordinii publice necesare exercitarii nestingherite a drepturilor garantate de lege tuturor cetatenilor.

    In acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei urmatoarele fapte, savirsite de persoane care se sustrag de la indatorirea cetateneasca de a-si asigura mijloacele de existenta prin munca, tinzind la practicarea unui mod de viata parazitar, daca aceste fapte nu se savirsesc in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sint considerate infractiuni:
    a) apelarea la mila publicului, de catre o persoana care, desi are capacitate de munca sau posibilitati de intretinere, recurge la aceasta pentru a-si asigura mijloace de subzistenta sau a-si spori veniturile, precum si determinarea unei persoane la savirsirea unor astfel de fapte, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor legale de intretinere a acesteia sau pentru obtinerea unor foloase materiale;
    b) atragerea de persoane, sub orice forma, savirsita in localuri, parcuri, pe strazi sau in alte locuri publice, in vederea practicarii de raporturi sexuale cu acestea, pentru a obtine foloase materiale;
    c) organizarea, ingaduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decit cele autorizate, potrivit legii - in scopul dobindirii, pe aceasta cale, a unor venituri ilicite;
    d) initierea sau constituirea unor grupuri de persoane care, prin comportarea lor, exprima o conceptie de viata parazitara sau anarhica, contrara regulilor elementare de buna-cuviinta, straina principiilor de convietuire socialista, precum si sprijinirea sub orice forma a unor astfel de grupuri sau aderarea la acestea.
    Art. 2
    Constituie contraventie urmatoarele fapte prin care se aduce atingere ordinii si linistii publice, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni:
    a) savirsirea de catre o persoana, in public, de acte, gesturi, fapte ori folosirea de expresii indecente, jignitoare, obscene, de natura sa provoace indignarea cetatenilor;
    b) comportarea jignitoare fata de organul de urmarire penala sau de mentinere a ordinii publice, aflat in exercitiul functiunii, ori impiedicarea acestuia de a-si indeplini obligatiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul militiei ori al altui organ judiciar sau de a lua masurile necesare pentru mentinerea ordinii publice;
    c) alungarea din locuinta comuna a sotului sau a sotiei, a copiilor, precum si a oricaror alte persoane aflate in intretinere;
    d) provocarea de scandal in localuri publice;
    e) portul, fara drept, al cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori al altor asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere sau lovire, precum si folosirea armelor de tir cu aer comprimat, in locuri si imprejurari in care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor;
    f) urmarirea sau acostarea unei persoane, daca fapta este insotita de cuvinte sau gesturi necuviincioase;
    g) tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor, prin producerea de zgomote, cu orice aparat sau alt obiect ori prin strigate sau larma;
    h) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol ori a organelor de mentinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, dupa caz, prin solicitarea interventiei la fata locului, fara motiv intemeiat, daca fapta nu este sanctionata contraventional potrivit altor dispozitii legale.
    Contraventiile prevazute la lit. a-e se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la 20 zile la 3 luni sau cu amenda de la 500 la 2.000 lei, iar cele prevazute la lit. f-h cu inchisoare contraventionala de la 10 zile la o luna sau cu amenda de la 300 la 1.500.
    In cazul contraventiei prevazute la lit. c este necesara sesizarea partii vatamate; retragerea plingerii ori impacarea partilor, intervenite pina la raminerea definitiva a hotaririi, inlatura aplicarea sanctiunii.
    Pentru minori si persoane puse sub interdictie, sesizarea se poate face si de catre organele de ocrotire sociala.
    Art. 3
    Constituie, de asemenea, contraventie urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint infractiuni:
    a) manifestarea unei atitudini de dezinteres in luarea masurilor necesare de catre parinti sau persoanele carora li s-a incredintat spre crestere si educare un minor ori au sub ingrijire un alienat ori debil mintal pus sub observatie, pentru a-l impiedica de la fapte de vagabondaj, cersetorie sau prostitutie; lasarea fara supraveghere a unui bolnav mintal periculos de catre persoane care au indatorirea de a-l ingriji sau pazi, precum si neanuntarea organelor sanitare sau ale militiei in caz de scapare de sub paza sau supraveghere;
    b) aruncarea asupra unei persoane, constructii sau asupra unui mijloc de transport, cu pietre sau alte obiecte, ori cu substante iritante, corosive sau care murdaresc;
    c) intreruperea curentului electric sau stingerea, fara drept, a lampilor ce servesc la iluminatul public pe strazi, in parcuri, sali de spectacol sau in alte locuri publice;
    d) vinzarea sau darea de bauturi alcoolice spre consum intr-un local sau in alt loc public, de catre orice persoana, unui minor sub 14 ani;
    e) refuzul consumatorului de a parasi un local public in care se consuma bauturi alcoolice, dupa ora legala de inchidere sau la cererea indreptatita a unui angajat al localului;
    f) ingaduirea raminerii consumatorilor in localuri publice in care se consuma bauturi alcoolice, dupa ora legala de inchidere, de catre angajatii localului, sau primirea de catre acestia a consumatorilor in astfel de localuri, in zilele si orele cind, potrivit dispozitiilor legale, localurile sint inchise;
    g) lasarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
    h) ridicarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica ori a celor prin care se semnaleaza existenta unui pericol pentru viata persoanelor;
    i) scrierea sau desenarea, fara drept, pe peretii cladirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinta comuna aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum si dezlipirea sau distrugerea, fara drept, a reclamelor, anunturilor si afiselor legal expuse in locuri anume destinate, daca fapta nu este sanctionata contraventional potrivit altor dispozitii legale;
    j) nerespectarea masurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfasurare a manifestarilor cultural-sportive, intrunirilor sau a altor manifestari publice;
    k) refuzul unei persoane, fara motiv intemeiat, de a participa, la cererea justificata a organelor competente, la prevenirea sau inlaturarea urmarilor in caz de inundatie, calamitate sau alt pericol public, precum si nerespectarea masurilor de ordine luate in asemenea situatii;
    l) refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale ori de a prezenta actul de identitate, la cererea organelor de urmarire sau de mentinere a ordinii publice aflate in exercitarea atributiilor de serviciu;
    m) neprezentarea la sediul militiei, fara motiv intemeiat, la invitatia facuta de un ofiter sau subofiter de militie, a unei persoane a carei prezentare este necesara pentru exercitarea atributiilor ce revin militiei potrivit legii, altele decit cele privind cauzele penale.
    Contraventiile prevazute la lit. a-d se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 1.000 lei, iar cele prevazute la lit. e-m, cu amenda de la 100 la 600 lei.
    Art. 4
    Sanctiunea inchisorii contraventionale poate fi aplicata minorilor numai daca au implinit virsta de 16 ani; in acest caz, limitele sanctiunii prevazute in art. 1 si 2 se reduc la jumatate.
    In cazul minorilor care nu au implinit virsta de 16 ani se va face aplicarea prevederilor art. 8 din Legea privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.
    Art. 5
    Daca o persoana a savirsit mai multe contraventii constatate prin acelasi proces-verbal, in cazul in care pentru toate faptele sau numai pentru unele din ele s-a stabilit sanctiunea inchisorii contraventionale, se va aplica o singura sanctiune care nu va putea depasi 6 luni, iar daca contravenientul este un minor care a implinit 16 ani, sanctiunea aplicata nu va depasi 3 luni.
    Art. 6
    In cazul contraventiilor prevazute in art. 1 si 2 din prezentul decret nu sint aplicabile dispozitiile referitoare la plata a jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 25 si 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 7
    Lucrurile care au servit la savirsirea contraventiei daca sint ale contravenientului, precum si lucrurile dobindite prin savirsirea contraventiei, daca nu sint restituite persoanei vatamate, sint supuse confiscarii in cazul contraventiilor prevazute la art. 1 lit. c si art. 2 lit. e.
    Art. 8
    Contraventiile se constata de primar sau de ofiterii si subofiterii de militie. In orase, municipii si in sectoarele municipiului Bucuresti, contraventiile se constata si de catre imputerniciti ai primarului anume desemnati prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular.
    Ofiterii si subofiterii de militie, precum si primarul sau imputernicitii acestuia prevazuti la alineatul 1 sint obligati sa intervina si sa ia masuri legale ori de cite ori iau cunostinta despre incalcarea regulilor de convietuire sociala sau a celor privind ordinea si linistea publica prevazute in prezentul decret.
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 3, agentul constatator, odata cu constatarea, aplica si sanctiunea.
    Art. 9
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor prevazute la art. 3 se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
    Plingerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, insotita de copia acestuia, se depune, dupa caz, la comitetul executiv al consiliului popular sau la organul de militie din care face parte agentul constatator.
    Art. 10
    Plingerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor prevazute la art. 3 se solutioneaza dupa cum urmeaza:
    a) de comitetul executiv al consiliului popular, in cazul procesului-verbal incheiat de primar sau de imputernicitii acestuia;
    b) de seful organului de militie din care face parte ofiterul sau subofiterul de militie care a incheiat procesul-verbal. In cazul proceselor-verbale incheiate de ofiterii sau subofiterii de la posturi de militie comunale, plingerea se solutioneaza de seful inspectoratului de militie caruia ii este subordonat postul sau de alti ofiteri ierarhic superiori agentului constatator, anume imputerniciti de seful inspectoratului de militie. Daca procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost incheiat de seful unui organ de militie, plingerea se solutioneaza de seful organului de militie ierarhic superior.
    Art. 11
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 1 si 2, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii este indestulatoare, aplica amenda, procedind potrivit dispozitiilor Legii nr. 32/1968.
    In caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de indata judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia. Ministrul justitiei poate dispune ca in municipiul Bucuresti solutionarea unor asemenea pricini sa se faca la anumite judecatorii.
    Daca identitatea sau domiciliul faptuitorului nu pot fi stabilite, cind exista temere de disparitie ori lasarea sa in libertate ar prezenta un pericol pentru ordinea publica, organul de militie va conduce de indata pe faptuitor inaintea instantei de judecata. In situatia in care trimiterea nu se va putea face de indata, organul de militie, pe baza unui proces-verbal motivat, va putea retine contravenientul pe care il va inainta instantei de judecata in cel mult 24 ore de la constatarea contraventiei.
    Judecarea pricinii poate avea loc si in zilele de sarbatoare legala.
    Art. 12
    Presedintele judecatoriei fixeaza termen de urgenta, cu citarea contravenientului.
    Agentul care a constatat contraventia sau organul din care acesta face parte nu se citeaza.
    In situatia prevazuta la art. 11 alin. 3, pricina se judeca in ziua sesizarii instantei, afara de cazul in care este necesara administrarea unor probe. In acest caz, judecarea se va face in cel mult 5 zile, contravenientul putind fi arestat preventiv, pe baza mandatului emis de instanta.
    Art. 13
    Instanta de judecata este formata dintr-un singur judecator.
    In cazul in care contravenientul este minor participarea procurorului la judecata este obligatorie. Totodata minorului i se va asigura asistenta juridica necesara in conditiile legii.
    Judecatorul se pronunta asupra legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si, dupa caz, aplica sanctiunea si ia masura confiscarii ori anuleaza procesul-verbal.
    Art. 14
    Hotarirea instantei de judecata este executorie.
    Contravenientul poate cere reexaminarea cauzei in termen de 24 ore de la pronuntare, daca a fost prezent la dezbateri sau de la comunicare, daca a fost lipsa.
    Procurorul poate cere reexaminarea cauzei in termen de 24 ore de la pronuntare.
    Cererea de reexaminare se solutioneaza in termen de 3 zile de aceeasi instanta, in complet format din 2 judecatori.
    Presedintele judecatoriei poate suspenda, pina la solutionare, executarea sanctiunii aplicate.
    Hotarirea data in cererea de reexaminare este definitiva.
    Art. 15
    Executarea hotaririi judecatoresti, in ce priveste inchisoarea contraventionala, se face potrivit dispozitiilor codului de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator.
    Sanctiunea inchisorii contraventionale se executa in arestul militiei sau in locuri anume destinate ale penitenciarelor.
    In timpul executarii inchisorii contraventionale, cei sanctionati sint obligati sa presteze activitati de interes obstesc pentru care sint apti. Regimul de executare a inchisorii contraventionale se stabileste de ministrul afacerilor interne.
    Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de un an de la data raminerii definitive a hotaririi judecatoresti.
    Art. 16
    In cazul contraventiilor savirsite de un elev sau student, organul care aplica sanctiunea va incunostinta, dupa raminerea definitiva a acesteia, unitatea de invatamint, in vederea luarii, daca este cazul, si a masurilor prevazute in regulamente sau alte dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea institutiilor de invatamint.
    Cind faptele prevazute la art. 1 si 2 au fost savirsite de un minor, acelasi organ va sesiza, totodata, si comisia pentru ocrotirea minorilor, in vederea luarii, daca este cazul, a unei masuri educative.
    Daca faptele prevazute la art. 1 si 2 au fost savirsite de un angajat sau membru cooperator, va fi incunostintata unitatea unde contravenientul isi are locul de munca, pentru antrenarea opiniei publice, a fortei educative a colectivului din care acesta face parte, in scopul combaterii unor asemenea manifestari.
    Art. 17
    In cazul in care contraventiile prevazute la art. 1 si 2 sint savirsite de un militar, procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, daca procesul-verbal este intemeiat, sanctiuni potrivit regulamentului disciplinei militare.
    In situatia in care contravenientul este incorporat pentru indeplinirea serviciului militar, inainte de pronuntarea hotaririi judecatoresti, ori inainte de inceperea executarii sanctiunii inchisorii contraventionale, procesul-verbal sau, dupa caz, hotarirea, se trimite, de asemenea, comandantului unitatii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica sanctiuni potrivit regulamentului disciplinei militare.
    Art. 18
    Executarea inchisorii contraventionale pentru faptele prevazute la art. 1 si 2, savirsite de cetateni straini sau persoane fara cetatenie care nu au domiciliul in Republica Socialista Romania, poate fi inlocuita prin obligarea la plata unei amenzi, fixindu-se ca echivalent al unei zile de inchisoare contraventionala o suma de la 25 la 200 lei.
    Inlocuirea executarii inchisorii contraventionale poate fi dispusa, la cererea contravenientului, de judecatorie prin hotarirea de aplicare a sanctiunii.
    Dupa pronuntarea hotaririi sau in timpul executarii acesteia, inlocuirea executarii inchisorii contraventionale poate fi dispusa, la cererea contravenientului, de instanta de executare sau, dupa caz, de instanta in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere. Cuantumul amenzii se stabileste, dupa caz, pentru intreaga sanctiune pronuntata sau pentru restul sanctiunii de executat. Hotarirea este definitiva.
    Suma datorata drept amenda care inlocuieste executarea inchisorii contraventionale se depune la Banca Romana de Comert Exterior in lei proveniti din schimb de valuta facut in acest scop la cursurile in vigoare pentru operatiunile necomerciale.
    In caz de neindeplinire a obligatiei de plata a amenzii care inlocuieste executarea sanctiunii inchisorii contraventionale, instanta de executare procedeaza la punerea in executare a sanctiunii.
    Art. 19
    Dispozitiile prezentului decret se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 20
    Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2291/1969 pentru stabilirea si sanctionarea unor contraventii privind ordinea si linistea publica, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 153/1970

 
26.08.2014 08:52:49  Anonim  a scris :
pai cum sa nu existe comentariu??? -Unde e atitudinea cetateneasca???Cand umbla in tara fel si fel de gasti de "infractori",interlopi !!!!!cum ar fi in P.Neamt niste jigodii de cica minori care fura,ataca si-n plina zi pe bietii oameni,femei neajutorate etc,iar interlopii isi fac de cap;degeaba exista atatea "politii":politie locala,jandarmerie,politie judet,SRI,etc Luati atitudine fratilor!!!!!!!!!!Faceti odata ceva!!!!!!!!!!!Sa se vada ceva !!!!Nu asteptati numai recompense.Ca nici cetateanu nu poate lua atitudine daca aceste structuri nu ia initiativa!!!Nici primaria nu misca nimic!!!
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu