Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. VII din 20 noiembrie 2000

ACT EMIS DE: CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE - SECTIILE UNITE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 19 februarie 2001


SmartCity3


    Sub presedintia presedintelui Curtii Supreme de Justitie, Paul Florea, s-a luat in examinare recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, referitor la aplicarea dispozitiilor art. 26 si 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.
    Ministerul Public a fost reprezentat de Ion Ionescu, prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    Prim-adjunctul procurorului general a sustinut recursul in interesul legii, cerand sa se decida in sensul ca dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 23 din Legea nr. 50/1991 se prescrie in termen de 2 ani de la savarsirea faptei, ca in cazul constructiilor in curs de executare data savarsirii faptei este data constatarii contraventiei, iar in cazul constructiilor finalizate fapta se considera savarsita la data terminarii constructiei, precum si ca obtinerea autorizatiei de construire in timpul executarii lucrarilor sau dupa finalizarea acestora nu inlatura caracterul ilicit al faptei, ci constituie doar o imprejurare ce poate fi avuta in vedere la individualizarea sanctiunii contraventionale.

    SECTIILE UNITE,
deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:
    In aplicarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor instantele judecatoresti nu au un punct de vedere unitar in legatura cu termenul de prescriptie a dreptului de a constata savarsirea contraventiei si de a aplica sanctiunea, cu privire la stabilirea datei savarsirii contraventiei, precum si referitor la efectele obtinerii autorizatiei de construire in timpul executarii lucrarilor sau dupa finalizarea acestora.
    Astfel:
    1. Potrivit dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 50/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, "constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, eliberata in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor".
    In art. 23 din Legea nr. 50/1991 sunt enumerate faptele care constituie contraventii, iar in art. 24 din lege au fost stabilite organele carora le revine competenta de a constata contraventiile si procedura de aplicare a sanctiunii.
    In art. 26 din Legea nr. 50/1991 s-a prevazut ca "dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 23 se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei". Pe de alta parte, potrivit art. 30 din aceeasi lege, "in masura in care prezenta lege nu dispune altfel, se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor".
    Prin nici o dispozitie a Legii nr. 32/1968 nu este reglementat insa termenul in care trebuie constatata contraventia, ci se prevede numai la art. 13 alin. 1 ca "aplicarea sanctiunii pentru contraventii se prescrie in termen de 3 luni de la data savarsirii faptei", fiind exceptate contraventiile la normele privind impozitele, taxele, primele de asigurare prin efectul legii si disciplina financiara, pentru care se mentioneaza la alin. 4 al aceluiasi articol ca "aplicarea sanctiunii se prescrie in termen de 1 an de la data savarsirii faptei".
    Cu toate acestea au fost instante care au considerat ca si in materia contraventiilor prevazute la art. 23 din Legea nr. 50/1991 sunt aplicabile dispozitiile art. 13 alin. 1 din Legea nr. 32/1968, potrivit carora termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii este de 3 luni de la data savarsirii faptei.
    Alte instante, dimpotriva, s-au pronuntat in sensul ca prevederile Legii nr. 50/1991, avand caracter special, deroga de la dispozitiile Legii nr. 32/1968, astfel ca reglementarile acesteia referitoare la termenul de prescriptie a aplicarii sanctiunii contraventionale nu sunt aplicabile in materia contraventiilor la Legea nr. 50/1991.
    Aceste din urma instante au procedat corect.
    Asa cum s-a aratat, in art. 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (republicata) se prevede ca "dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 23 se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei".
    Este adevarat ca, potrivit art. 30 din aceeasi lege, in materia stabilirii si sanctionarii contraventiilor sunt aplicabile si prevederile Legii nr. 32/1968, dar "numai in masura in care prezenta lege (nr. 50/1991) nu dispune altfel".
    In atare situatie, tinandu-se seama de caracterul special al reglementarilor Legii nr. 50/1991, este evident ca aplicarea prevederilor acesteia are prioritate in raport cu aplicarea prevederilor Legii nr. 32/1968, care constituie norma cu caracter general in materia stabilirii si sanctionarii contraventiilor.
    2. In legatura cu data savarsirii contraventiei, unele instante, luand in considerare dispozitia inscrisa in art. 17 din Legea nr. 32/1968, au apreciat ca asemenea fapte se consuma instantaneu si, ca urmare, neconsemnarea datei savarsirii acestora in procesul-verbal de constatare este sanctionata cu nulitatea.
    Alte instante, dimpotriva, au considerat ca faptele contraventionale reglementate prin Legea nr. 50/1991, care este o lege speciala, nu se consuma instantaneu, ca in cazul contraventiilor prevazute de Legea nr. 32/1968, intrucat edificarea constructiilor la care se refera se realizeaza in timp, pe etape de lucrari, contravenientul savarsind fapta din momentul inceperii constructiei si pana la terminarea acesteia.
    Aceste din urma instante au procedat corect.
    Intr-adevar, spre deosebire de Legea nr. 32/1968, care este legea-cadru de stabilire si sanctionare a contraventiilor, contraventiile prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor constau in fapte a caror durata de savarsire in timp este evidenta, depinzand de parcurgerea unor etape de realizare a lucrarilor.
    Or, in raport cu aceasta modalitate specifica privind savarsirea faptei, care ii imprima caracter continuu, contraventia trebuie considerata ca se comite pe intregul parcurs al edificarii constructiei, astfel ca ea poate fi sanctionata din momentul inceperii lucrarilor si pana la terminarea lor, iar in cazul constructiilor finalizate, pana la implinirea termenului inscris in art. 26 din Legea nr. 50/1991.
    De aceea, este evident ca in cazul constructiilor in curs de executare nu poate fi considerata ca data a savarsirii faptei decat data constatarii contraventiei, iar in cazul constructiilor finalizate data savarsirii faptei este cea a terminarii constructiei, momente din care trebuie calculata si curgerea termenului de prescriptie prevazut la art. 26 din Legea nr. 50/1991.
    3. Instantele nu au procedat unitar nici in situatiile in care autorizatia de construire a fost obtinuta in timpul executarii lucrarilor sau dupa finalizarea acestora.
    Astfel, unele instante au considerat ca obtinerea autorizatiei de construire ulterior constatarii contraventiei atrage nulitatea procesului-verbal intocmit de organele de control, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.
    Mai mult, au fost si instante care s-au pronuntat in sensul ca se impune anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei si in situatia in care petitionarul dovedeste ca a efectuat demersuri pentru eliberarea autorizatiei de construire, concretizate in obtinerea certificatului de urbanism dupa constatarea contraventiei.
    Alte instante, dimpotriva, au considerat ca obtinerea autorizatiei de construire dupa finalizarea lucrarilor sau chiar in timpul executarii acestora nu inlatura caracterul ilicit al faptei si nici efectele procesului-verbal de constatare a contraventiei.
    Aceste din urma instante au procedat corect.
    Potrivit art. 3 din Legea nr. 50/1991, lucrarile de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare sau orice alt fel de lucrari la care se refera acest text de lege pot fi efectuate numai pe baza autorizatiei de construire, eliberata la cerere, insotita, conform art. 5 din aceeasi lege, de certificatul de urbanism.
    Este adevarat ca la art. 25 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 se prevede posibilitatea ca organele care au aplicat amenda sa stabileasca prin procesul-verbal de constatare a contraventiei un termen in care contravenientul sa poata solicita si obtine autorizatia necesara.
    O atare posibilitate insa, lasata la aprecierea organelor care constata ca lucrarile indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru eliberarea unei autorizatii, are efecte limitate, circumscrise doar la edificarea constructiei, reglementarea din partea finala a alineatului mentionat precizand in aceasta privinta ca "masurile de desfiintare a constructiilor vor fi dispuse numai dupa expirarea termenului stabilit".
    Efectuarea demersurilor pentru obtinerea autorizatiei de construire si chiar obtinerea ei dupa inceperea lucrarilor nu poate justifica aprecierea ca persoana contravenienta a fost de buna-credinta atata timp cat procesul-verbal de constatare a nerespectarii conditiilor cerute de lege este legal indeplinit, iar inceperea oricarei lucrari de construire in sensul prevederilor Legii nr. 50/1991 este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei de construire prevazute la art. 4 din aceasta lege.
    De aceea obtinerea autorizatiei de construire pe parcursul executarii lucrarilor sau dupa finalizarea acestora nu poate avea ca efect inlaturarea caracterului ilicit al faptei, ci constituie doar o imprejurare ce poate fi avuta in vedere numai la individualizarea sanctiunii contraventionale.

    In consecinta, fata de considerentele ce preceda, in temeiul art. 26 lit. b) din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicata, precum si al art. 329 din Codul de procedura civila, recursul in interesul legii urmeaza a se admite, statuandu-se ca dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 23 din Legea nr. 50/1991 se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei, ca in cazul constructiilor in curs de executare data savarsirii faptei este data constatarii contraventiei, iar in cazul constructiilor finalizate fapta se considera savarsita la data terminarii constructiei, precum si ca obtinerea autorizatiei de construire in timpul executarii lucrarilor sau dupa finalizarea acestora nu inlatura caracterul ilicit al faptei, ci constituie doar o imprejurare ce poate fi avuta in vedere la individualizarea sanctiunii contraventionale.

    PENTRU ACESTE MOTIVE
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    In aplicarea dispozitiilor art. 26 si 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, stabileste urmatoarele:
    1. Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 23 din aceasta lege se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.
    2. In cazul constructiilor in curs de executare data savarsirii faptei este data constatarii contraventiei, iar in cazul constructiilor finalizate fapta se considera savarsita la data terminarii constructiei.
    3. Obtinerea autorizatiei de construire in timpul executarii lucrarilor sau dupa finalizarea acestora nu inlatura caracterul ilicit al faptei, o atare imprejurare putand fi avuta in vedere numai la individualizarea sanctiunii contraventionale.
    Obligatorie pentru instante, conform art. 329 alin. 3 teza a II-a din Codul de procedura civila.
    Pronuntata in sedinta publica la data de 20 noiembrie 2000.

           PRESEDINTELE CURTII SUPREME DE JUSTITIE,
                         PAUL FLOREA

                              Prim magistrat asistent,
                              Ioan RaileanuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 7/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 7 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu