Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 358 din  5 august 2003

referitoare la stabilirea sanctiunilor pentru incalcarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 de catre Societatea de Asigurare Reasigurare OMNIASIG - S.A.

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 152 din 20 februarie 2004


SmartCity3


    Comisia Consiliului Concurentei
    I. In baza:
    1. Decretului nr. 1.075 din 21 decembrie 2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;
    2. Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;
    3. Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 bis din 25 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    4. Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 bis din 9 iunie 1997;
    5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante in scopul stabilirii partii substantiale de piata, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 bis din 4 aprilie 1997;
    6. Investigatiei declansate in Dosarul nr. RS-171 din 22 iunie 2000, prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 59 din 19 iulie 2000;
    7. Prevederilor Deciziei Plenului Consiliului Concurentei nr. 317 din 14 iulie 2003, prin care s-a finalizat investigatia;
    8. Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 142 din 15 iulie 2003, prin care s-a stabilit componenta Comisiei care va decide cuantumul amenzilor aplicate pentru practicile anticoncurentiale savarsite de catre 12 societati de asigurare, prin incheierea unei intelegeri privind stabilirea nivelului minim al primelor de asigurare pentru asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei (asigurare tip Carte Verde);
    9. Procesului-verbal nr. V2-1.463 din 30 iulie 2003.
    II. Avand in vedere:
    1. Decizia Plenului Consiliului Concurentei nr. 317 din 14 iulie 2003
    1.1. Prin aceasta decizie Plenul Consiliului Concurentei a stabilit ca societatile de asigurari Societatea Comerciala Asigurarea Romaneasca ASIROM - S.A. (denumita in continuare ASIROM)*1), Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA - S.A. (denumita in continuare ASTRA)*2), Societatea Comerciala METROPOL - Compania Internationala de Asigurari si Reasigurari - S.A. (denumita in continuare METROPOL)*3), Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF - S.A. (denumita in continuare ARDAF)*4), Societatea Comerciala ALLIANZ TIRIAC Asigurari - S.A. (denumita in continuare ALLIANZ)*5), Societatea de Asigurare Reasigurare OMNIASIG - S.A. (denumita in continuare OMNIASIG)*6), Grupul de Asigurari Roman GRUP AS - S.A. (denumit in continuare GRUP AS)*7), Societatea de Asigurare UNITA - S.A. (denumita in continuare UNITA)*8) si Societatea Comerciala Asigurare Reasigurare AGI ROMANIA - S.A. (denumita in continuare AGI ROMANIA)*9), INTERAMERICAN ROMANIA INSURANCE - S.A. (denumita in continuare INTERAMERICAN)*10), ASITRANS - S.A. Asigurari Reasigurari (denumita in continuare ASITRANS)*11) si ASA Asigurari ATLASSIB - S.A. (denumita in continuare ATLASSIB)*12) se fac vinovate de incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 prin incheierea si/sau punerea in practica a unei intelegeri avand ca obiect fixarea - in cadrul Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (denumit in continuare BAAR) - a unor niveluri minime de prime la asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde).
------------
    *1) Sediul social: bd. Carol I nr. 31 - 33, sectorul 2, Bucuresti; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/304/1991.
    *2) Sediul social: str. Puskin nr. 1, sectorul 1, Bucuresti; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/305/1991.
    *3) Sediul social: bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, sectorul 3, Bucuresti; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/12.428/1991.
    *4) Sediul social: str. Samuil Micu nr. 7, Cluj-Napoca, judetul Cluj; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 12/4.169/1992.
    *5) Sediul social: str. Caderea Bastiliei nr. 80 - 84, sectorul 1, Bucuresti; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/15.882/1994.
    *6) Sediul social: aleea Alexandru nr. 48, sectorul 1, Bucuresti; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/8.364/1994.
    *7) Sediul social: Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sectorul 3, Bucuresti; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/6.961/1995.
    *8) Sediul social: str. Ofcea nr. 9, Timisoara, judetul Timis; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 35/21/1991.
    *9) Sediul social: bd. Mircea Voda nr. 34, bl. M1, et. 2, sectorul 3, Bucuresti; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/10.595/1995.
    *10) Sediul social: sos. Cotroceni nr. 20, sectorul 6, Bucuresti; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/15.656/1994.
    *11) Sediul social: str. Gramond nr. 8, sectorul 4, Bucuresti; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/2.241/1994.
    *12) Sediul social: str. Noica bl. 4, ap. 20, sc. B, et. 4, Sibiu; nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 32/1.053/1996.

    1.2. La data de 20 mai 1999, la sediul BAAR*13) a fost organizata intalnirea reprezentantilor urmatoarelor societati de asigurari: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMANIA. Aceasta intalnire a avut ca scop analizarea nivelului primei pentru asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei (denumita in continuare asigurare tip Carte Verde).
    Dupa analizarea propunerilor concrete avansate de catre participanti, acestia au hotarat ca BAAR "sa recomande societatilor de asigurare un nivel minim al primelor de asigurare, care sa fie avut in vedere de catre societatile de asigurare la stabilirea primelor ce vor fi practicate incepand cu data de 15 iunie 1999, ora 0", nivel majorat fata de cel practicat la acea data. Aceasta hotarare, incluzand si nivelul minim recomandat al primelor de asigurare, a fost transmisa de catre BAAR prin Circulara nr. 5.067 din 24 mai 1999 catre "toti membrii BAAR autorizati sa elibereze documente internationale de asigurare - Carte Verde".
------------
    *13) Sediul social: sos. Stefan cel Mare nr. 30, bl. 26, sc. A, et. 6, ap. 16, sectorul 2, Bucuresti.

    1.3. La data de 22 iunie 1999, in sedinta Comitetului de directie al BAAR s-a hotarat ca "nivelul minim de prime la asigurarea de raspundere civila auto, stabilit in sedinta din 20 mai 1999, sa se aplice incepand cu data de 15 iulie 1999, ora 0,00, si nu din 15 iunie 1999"; aceasta hotarare a fost transmisa membrilor BAAR prin Circulara BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999.
    1.4. Transmiterea de catre BAAR a hotararii luate de catre reprezentantii celor 9 societati de asigurare a facut ca aceste niveluri minime "recomandate" ale primelor sa capete caracter de "obligatii" pentru toate societatile de asigurare membre BAAR, care erau autorizate sa practice asigurarea tip Carte Verde. Prin urmare, societatile de asigurare autorizate sa elibereze documente de asigurare internationala tip Carte Verde au considerat ca aceste niveluri minime "recomandate" ale primelor au un caracter obligatoriu si le-au aplicat in consecinta. Cu titlu exemplificativ, la data de 25 octombrie 2001, ASTRA a mentionat*14) ca "prima de asigurare practicata de ASTRA privind asigurarea de raspundere civila pentru autovehicule cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei este de 45 de USD [...] Primele sunt fixe, nenegociabile si sunt practicate de toate societatile de asigurare printr-o conventie ce a fost agreata in cadrul BAAR"; in acelasi sens, UNITA*15) a precizat: "societatea UNITA a inteles sa se alinieze acestor tarife minimale". De asemenea, conform celor declarate de catre ASIROM*16), "prima de asigurare pentru asigurarea tip Carte Verde pentru o perioada de 15 zile, pentru autoturisme, este de 45 de USD".
------------
    *14) Prin Adresa inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. SG - 1.008 din 26 octombrie 2001.
    *15) Prin Adresa UNITA nr. SIAR/92.591 din 5 iulie 2000, inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. V2 639 din 6 iulie 2000.
    *16) Prin Adresa ASIROM nr. 25.870 din 26 octombrie 2001, inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. SG 1.015 din 26 octombrie 2001.

    1.5. Aplicarea de catre societatile de asigurare a nivelurilor minime "recomandate" ca fiind obligatorii rezulta si din adresele inaintate BAAR de catre unii dintre membrii sai privind nerespectarea, de catre alte societati de asigurare membre BAAR, a nivelurilor minime "recomandate". Cu titlu exemplificativ, la data de 22 iulie 1999*17), UNITA a instiintat BAAR ca ASTRA, sucursala Arad, nu a respectat hotararea Comitetului de directie al BAAR din data de 22 iunie 1999 referitoare la stabilirea nivelului minim al primelor la asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei. De asemenea, la data de 19 august 1999*18), ASIT aduce la cunostinta BAAR ca "ASIT a respectat si continua sa respecte intocmai tariful minimal recomandat de BAAR prin Circulara nr. 5.813 din 28 iunie 1999. Din pacate, am constatat ca nu toti membrii inteleg sa respecte recomandarile BAAR, desi reprezentantii societatilor autorizate de acesta sa elibereze documente de asigurare Carte Verde au fost in unanimitate de acord cu acest tarif in sedinta din 20 mai 1999 [...] Societatea noastra a considerat ca atat conducerea, cat si membrii BAAR trebuie sa inteleaga consecintele grave pe care le-ar putea avea o practica gresita de vanzare a documentelor de asigurare Carte Verde la preturi de dumping [...], avandu-se in vedere principiul solidaritatii intre societatile membre BAAR".
------------
    *17) Prin Adresa nr. AB 41.716 din 16 iulie 1999, inregistrata la BAAR cu nr. 6.139 din 22 iulie 1999.
    *18) Prin Adresa nr. 5.130 din 19 august 1999, inregistrata la BAAR cu nr. 8.120 din 30 august 1999.

    1.6. Ca urmare a informatiilor primite de catre BAAR cu privire la nerespectarea, de catre unii dintre membrii sai, a acestor niveluri minime, in sedinta din data de 3 septembrie 1999, Adunarea generala extraordinara a membrilor BAAR a hotarat ca se vor sanctiona societatile de asigurare care nu vor respecta nivelurile minime "recomandate", accentuand prin aceasta masura punitiva caracterul lor obligatoriu, si nu de "recomandare", stiut fiind faptul ca nu se poate sanctiona nerespectarea unei "recomandari", ci numai a unei obligatii asumate. Astfel, potrivit rezolutiei Adunarii generale extraordinare BAAR, incepand cu data de 20 septembrie 1999, ora 0,00, s-a decis "sa se respecte cu strictete Circulara BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999 cu referire la recomandarea privind tariful minimal de prime la asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei [...] nerespectarea acesteia poate atrage chiar retragerea dreptului societatii dumneavoastra de a elibera documente internationale de asigurare Carte Verde". Aceasta rezolutie a Adunarii generale extraordinare BAAR a fost transmisa membrilor BAAR prin Circulara BAAR nr. 8.165 din 10 septembrie 1999.
    1.7. Intelegerea intervenita in cadrul BAAR intre societatile membre BAAR, avand ca obiect fixarea in mod concertat a nivelului minim de prime pentru asigurarea tip Carte Verde, a avut ca efect majorarea primelor de asigurare cu aproximativ 10 USD. Totodata fixarea acestor niveluri minime ale primelor a avut ca efect eliminarea concurentei pe piata relevanta si prejudicierea consumatorilor, deoarece, incepand cu momentul aplicarii acestora, consumatorul a fost privat astfel de posibilitatea de a alege, societatile autorizate practicand aceleasi niveluri de prime, mai mari decat cele practicate anterior.
    1.8. La momentul incheierii intelegerii, 26 de societati de asigurari de autovehicule erau membre BAAR, dintre acestea 9 fiind autorizate sa practice asigurarea tip Carte Verde, si anume: ASIROM, UNITA, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, METROPOL, ASTRA si AGI ROMANIA. Incepand cu data de 1 decembrie 1999, au mai fost autorizate sa practice aceasta categorie de asigurari si societatile: INTERAMERICAN (1 decembrie 1999 - 18 februarie 2002), ASIGURARE-REASIGURARE "INDUSTRIILOR ARGES" - S.A.*19), denumita in continuare ASIRAG (1 iunie 2000), ASITRANS (1 ianuarie 2001) si ATLASSIB (1 iulie 2001). Cu exceptia ASIRAG, celelalte 3 societati de asigurari, autorizate ulterior sa practice asigurarea tip Carte Verde, desi nu s-au numarat printre initiatorii intelegerii in cauza, au aplicat in practica niveluri minime de prime pentru aceasta categorie de asigurare, stabilite in cadrul BAAR de catre celelalte 9 societati de asigurari autorizate anterior.
------------
    *19) Sediul social: bd. I.C. Bratianu bl. A5 - A7, parter, Pitesti, judetul Arges.

    1.9. BAAR este o organizatie profesionala, infiintata de asiguratorii de autovehicule din Romania, neguvernamentala, creata in scopul dezvoltarii si cooperarii in domeniul asigurarilor de autovehicule si reprezentarii societatilor membre in relatiile cu alte organizatii din tara si strainatate. BAAR a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor, abrogata in prezent prin Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, si ale art. 102 din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, abrogata in prezent prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
    1.10. BAAR asa cum era constituit si conform statutului in vigoare la data savarsirii practicii anticoncurentiale, avea misiunea de a apara interesele legale ale membrilor sai in relatiile interne si internationale, fara a indeplini si rolul de Birou platitor si Birou gestionar, in sensul rambursarii catre birourile gestionare din strainatate a sumelor platite de acestea cu titlu de despagubiri pentru pagube produse de asiguratii de raspundere civila Carte Verde ai societatilor de asigurare membre ale BAAR, respectiv de a plati sumele datorate catre terte persoane pagubite, in Romania; functia de administrare si gestionare a Fondului Comun Carte Verde, in calitate de Biroul platitor si Birou gestionar, i-a fost conferita prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2002; Adunarea generala si Comitetul de directie ale BAAR nu aveau atributii in stabilirea nivelului primelor de asigurari.
    1.11. Prin urmare, societatile de asigurare: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMANIA au incalcat dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, prin incheierea si punerea in practica a unei intelegeri avand ca obiect fixarea, in cadrul BAAR, a unor niveluri minime de prime la asigurarea tip Carte Verde. Totodata, desi nu au participat la incheierea intelegerii anticoncurentiale in cauza, fiind autorizate de catre BAAR ulterior, societatile INTERAMERICAN, ASITRANS si ATLASSIB au pus in practica aceasta intelegere, incalcand astfel prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996. ASIRAG nu a fost membra a intelegerii anticoncurentiale in cauza si nu a pus in practica aceasta intelegere.
    1.12. Includerea prevederilor conform carora BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurarile tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurari atat in art. 5 lit. c) din noul Statut al BAAR, cat si in art. 2 alin. (1) pct. 3 din Normele privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde), puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2002, a intarit caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime si a "legiferat" practic intelegerea anticoncurentiala deja existenta intre societatile de asigurare in cadrul BAAR. Aceste prevederi contravin legislatiei in domeniul concurentei, fixarea unor tarife minime pentru asigurarile de tip Carte Verde fiind de natura a impiedica concurenta in detrimentul beneficiarilor acestor servicii. De la data intrarii in vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2002 nu se mai poate retine vinovatia societatilor de asigurare.
    1.13. Consiliul Concurentei, in temeiul art. 54 din Legea nr. 21/1996, a constatat nulitatea art. 5 lit. c) din noul Statut al BAAR, aprobat de Adunarea generala BAAR in sedinta din 18 decembrie 2001. In mod concret, aceasta prevedere are urmatorul continut: "BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurarile Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurari". Totodata, in temeiul art. 27 lit. a) si al art. 50 lit. a) din Legea nr. 21/1996, Consiliul Concurentei a solicitat Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor modificarea Normelor privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde), puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2002, in sensul eliminarii pct. 3 de la art. 2 alin. (1), conform caruia BAAR "stabileste nivelul minim al tarifelor de prime si limita maxima a cheltuielilor de achizitionare pentru asigurarea Carte Verde, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor".
    1.14. Motivatiile BAAR si ale societatilor de asigurare nu pot fi de natura sa justifice o intelegere asupra fixarii, in mod concertat, a nivelurilor minime ale primelor si aplicarea acestora de catre societatile de asigurare.
    1.15. Cu toate acestea, nu se poate face abstractie de faptul ca fixarea unor niveluri minime ale primelor a avut loc in contextul sanctiunilor impuse de Conventie in cazul neindeplinirii obligatiei de restituire a sumelor platite de catre Biroul gestionar tertelor persoane pagubite, ceea ce atragea raspunderea biroului sub egida caruia a fost eliberat documentul de asigurare - BAAR; BAAR trebuia, in ultima instanta, sa suporte contravaloarea despagubirii. Imposibilitatea onorarii obligatiilor de plata ar fi condus la eliminarea Romaniei din sistemul international Carte Verde.
    1.16. Piata produsului
    Produsul care defineste piata il reprezinta asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei, eliberata de catre o societate de asigurari autorizata, pentru a acoperi raspunderea ce rezulta din folosirea unui autovehicul.
    Aceasta asigurare acopera despagubirile acordate pentru daunele materiale si vatamarile corporale provocate de autoturismul pentru care s-a eliberat documentul de asigurare in urma unui accident in care acesta a fost implicat si gasit raspunzator pentru provocarea lui.
    1.17. La data de 25 ianuarie 1949, Subcomitetul de transporturi rutiere al Comisiei Economice ONU pentru Europa a sugerat asiguratorilor - in vederea protejarii tertilor pagubiti prin accidente de autovehicule - crearea unui document de asigurare de tip uniform, a unui Birou national in fiecare tara care adera la acest sistem si a unui organ central - Consiliul Birourilor, cu sediul la Londra. Conventia Tip Interbirouri (denumita in continuare Conventie) are ca obiect punerea in practica a acestor dispozitii adoptate la 25 ianuarie 1949, inlocuite prin anexa nr. 2 a Rezolutiei unificate asupra facilitatii transporturilor rutiere adoptate de Comitetul permanent de lucru la cea de-a 74-a sesiune din 25 - 29 iunie 1949 (denumita Recomandarile de la Geneva).
    1.18. Conform acestei Conventii: (i) certificat de asigurare inseamna Cartea internationala de asigurare auto (Carte Verde), in modelul sau modelele aprobate de Comitetul permanent de lucru pentru transporturi rutiere; (ii) polita de asigurare inseamna o polita de asigurare eliberata de un membru al Biroului emitent unui asigurat, pentru a acoperi raspunderea ce rezulta din folosirea unui autovehicul; (iii) Birou inseamna organizatia infiintata de asiguratori si recunoscuta de guvernul din acea tara ca organizatie care indeplineste solicitarile si dispozitiile din Recomandarile de la Geneva; (iv) Birou gestionar inseamna biroul (si/sau un membru al acelui birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea in tara sa pentru gestionarea si regularizarea daunelor in conformitate cu prevederile Conventiei si legii sale nationale; (v) Birou emitent inseamna biroul (si/sau un membru al acestui birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar, in conformitate cu prevederile Conventiei; (vi) Birou de asistenta inseamna biroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o reclamatie, in conformitate cu prevederile Conventiei.
    1.19. Pe langa facilitarea liberei circulatii transfrontaliere a persoanelor si a bunurilor, Conventia are drept scop atat indemnizarea victimelor accidentelor de autovehicule, de catre Biroul gestionar al tarii unde s-a produs accidentul, cat si rambursarea cu maxima rapiditate (in vederea reintregirii fondului de garantie din care sunt indemnizate aceste victime) a sumelor platite de Biroul gestionar, de catre Biroul emitent (platitor) sau de catre un membru al acestui birou, sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar.
    1.20. In conformitate cu dispozitiile Conventiei, documentul international de asigurare "Carte Verde" este emis sub autoritatea si egida Biroului emitent si este oferit de catre societatile de asigurare membre ale acestui birou posesorilor de autovehicule care doresc sa calatoreasca in strainatate si care incheie cu acestea un contract de asigurare de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei. Acest document garanteaza ca, in fiecare tara tranzitata de asigurat, Biroul gestionar al acelei tari isi asuma pentru acel autovehicul, in mod obligatoriu, raspunderea pe care ar avea-o o societate de asigurare locala, potrivit reglementarilor legale privitoare la raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin accidente de autovehicule in vigoare in tara Biroului gestionar.
    1.21. Daca asiguratul de raspundere civila auto aflat in tara Biroului gestionar produce un accident, victima se va adresa Biroului gestionar, care o va despagubi in numele Biroului emitent. Dupa efectuarea platii, Biroul gestionar care a regularizat dauna se va adresa, in mod direct sau prin intermediul Biroului emitent, asiguratorului care a eliberat documentul international de asigurare, iar in cazul in care acest asigurator nu efectueaza plata, din orice motiv, inclusiv din cauze de insolvabilitate, Biroul gestionar se va regresa impotriva Biroului emitent, care va suporta intotdeauna, in ultima instanta, despagubirea acordata de catre Biroul gestionar.
    1.22. In Romania BAAR este recunoscut de Guvernul Romaniei ca organizatie care da curs solicitarilor si dispozitiilor din Recomandarile de la Geneva, in conformitate cu art. 3 lit. g) din Conventie.
    1.23. Piata relevanta geografica
    Avand in vedere repartizarea in teritoriu a societatilor de asigurare autorizate sa practice asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei, precum si a beneficiarilor, piata geografica relevanta este piata nationala.
    1.24. Plenul Consiliului Concurentei a autorizat Comisia sa stabileasca amenzile ce vor fi aplicate societatilor de asigurari sub nivelul minim prevazut de Normele Consiliului Concurentei privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevazute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996.
    2. Dispozitiile art. 56 din Legea nr. 21/1996
    Conform dispozitiilor art. 56 teza a 2-a lit. a) din Legea nr. 21/1996, incalcarea art. 5 alin. (1) din lege se sanctioneaza cu amenda de la 5 la 250 milioane lei, iar pentru agentii economici cu o cifra de afaceri de peste 2,5 miliarde lei, cu o amenda in suma de pana la 10% din cifra de afaceri.
    Cifrele de afaceri ale societatilor de asigurari au fost calculate conform art. 68 lit. b) din Legea nr. 21/1996 si transmise Comisiei Consiliului Concurentei de catre societatile de asigurare in cauza si de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    Avand in vedere ca cifra de afaceri a OMNIASIG*20) a fost in anul 2002 de 1.505.989.678.420 lei, deci a depasit 2.500.000.000 lei, rezulta ca amenda ce va fi aplicata acestui agent economic vinovat de incalcarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 va reprezenta pana la 10% din cifra de afaceri.
------------
    *20) Transmisa prin Adresa OMNIASIG nr. 0872 din 18 iulie 2003, inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. V2-1.389 din 21 iulie 2003.

    3. Prevederile Normelor privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevazute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996, emise in aplicarea art. 57 din Legea nr. 21/1996
    Conform acestor norme, la individualizarea sanctiunilor ce vor fi aplicate agentilor economici pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 21/1996 se va tine cont de urmatoarele aspecte:
    3.1. Impactul si consecintele practicii anticoncurentiale asupra mediului concurential si asupra consumatorilor: efectul negativ se estimeaza prin analiza pietelor relevante, a cotei de piata detinute de catre agentul economic implicat, a duratei practicii anticoncurentiale, a efectelor structurale si/sau conjuncturale ale acesteia.
    3.1.1. Durata practicii si efectele acesteia asupra mediului concurential
    Nivelul minim al primelor de asigurare de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei a fost stabilit de catre "reprezentantii societatilor de asigurare autorizate sa elibereze documente de asigurare tip <<Carte Verde>> in sedinta din 20 mai 1999", conform Circularei BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999.
    Hotararea BAAR cuprinzand nivelul minim "recomandat" al primelor de asigurare de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei a fost transmisa de catre acesta, prin circularele nr. 5.067 din 24 mai 1999 si nr. 5.813 din 28 iunie 1999, catre "toti membrii BAAR autorizati sa elibereze documente internationale de asigurare - Carte Verde"; aceasta "recomandare" privind nivelul minim al primelor pentru asigurarea tip Carte Verde a avut in fapt caracter obligatoriu, aspect confirmat de aplicarea in practica a acestor niveluri minime de catre toate societatile care au participat la luarea deciziei in cadrul BAAR si de catre 3 dintre cele 4 societati autorizate ulterior sa elibereze documentul international de asigurare Carte Verde.
    Intelegerea intervenita in cadrul BAAR intre societatile membre BAAR, avand ca obiect fixarea in mod concertat a nivelului minim de prime pentru asigurarea tip Carte Verde a avut ca efect majorarea primelor de asigurare cu aproximativ 10 USD. Totodata fixarea acestor niveluri minime ale primelor a avut ca efect eliminarea concurentei pe piata relevanta si prejudicierea consumatorilor, deoarece, incepand cu momentul aplicarii acestora, consumatorul a fost privat astfel de posibilitatea de a alege, societatile autorizate practicand aceleasi niveluri de prime, mai mari decat cele practicate anterior.
    Totodata includerea prevederilor conform carora BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurarile tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurari, atat in art. 5 lit. c) din noul Statut al BAAR, cat si in art. 2 alin. (1) pct. 3 din Normele privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde), puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2002, a intarit caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime si a "legiferat" practic intelegerea anticoncurentiala deja existenta intre societatile de asigurare in cadrul BAAR. Aceste prevederi contravin legislatiei in domeniul concurentei, fixarea unor tarife minime pentru asigurarile de tip Carte Verde fiind de natura a impiedica concurenta in detrimentul beneficiarilor acestor servicii.
    CONCLUZIE: Incalcarea prevederilor legale s-a materializat in incheierea si punerea in practica a unei intelegeri pe orizontala, intervenita intre societatile de asigurare: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMANIA, avand ca obiect fixarea, in cadrul BAAR, a unor niveluri minime de prime la asigurarea tip Carte Verde. Totodata, desi nu au participat la incheierea intelegerii anticoncurentiale in cauza, fiind autorizate de catre BAAR ulterior, societatile INTERAMERICAN, ASITRANS si ATLASSIB au pus in practica aceasta intelegere. Prin urmare, cele 12 societati de asigurari au incalcat dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996. Societatea ASIRAG nu a fost membra a intelegerii anticoncurentiale in cauza si nu a pus in practica aceasta intelegere.
    Durata in care intelegerea anticoncurentiala a afectat piata relevanta definita in cauza a fost de 3,5 ani (iunie 1999 - octombrie 2002). Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2002, prin care s-au pus in aplicare Normele privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde), s-a legiferat ca atributie a BAAR stabilirea tarifelor de prime tehnice minimale pentru asigurarile tip Carte Verde si a cuantumului cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurari, intarindu-se astfel caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime. De la data intrarii in vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2002 (octombrie 2002), nu se mai poate retine vinovatia societatilor de asigurare.
    Avand in vedere aceste aspecte, din punct de vedere al gravitatii fapta se inscrie in categoria incalcarilor grave ale regulilor de concurenta, pe urmatoarea scara:
    - incalcari minore;
    - incalcari grave;
    - incalcari foarte grave.
    Din punct de vedere al perioadei in care intelegerea anticoncurentiala a afectat piata relevanta definita in speta - 3,5 ani - fapta se inscrie in categoria incalcarilor de durata medie ale concurentei, pe urmatoarea scara:
    - incalcari de scurta durata: in general, mai putin de 1 an;
    - incalcari de durata medie: 1 - 5 ani;
    - incalcari de durata mare: in general, mai mult de 5 ani.
    Aceste incadrari au fost realizate avand in vedere prevederile Instructiunilor Comisiei Europene referitoare la metoda de stabilire a amenzilor impuse conform art. 15(2) din Reglementarea nr. 17/1962 si art. 65(5) din Tratatul ECSC (98/C9/03), publicate in Jurnalul Oficial C 009 din 14 ianuarie 1998*21).
------------
    *21) Art. 15(2) din Reglementarea nr. 17/1962 este similar art. 56 din Legea nr. 21/1996.

    3.1.2. Cota de piata
    Cota de piata detinuta de catre OMNIASIG in anul 2002, cota calculata in functie de volumul primelor brute incasate din asigurari de tip Carte Verde, a fost de 9,10% .
    3.2. Situatia economica si financiara a contravenientului, pozitia pe piata, puterea de influentare asupra pietei: situatia financiara a agentului economic implicat intr-o practica anticoncurentiala este caracterizata de cifra de afaceri si alti indicatori financiari, dupa caz.
    OMNIASIG
    Anul 2002 (anul anterior emiterii deciziei):
    Cifra de afaceri: 1.505.989.678.420 lei
    Profit net: 33,448 milioane lei
    3.3. Pozitia autorului fata de fapta si consecintele acesteia, prin savarsirea ei din culpa sau cu intentie (constand in fapte si acte anticoncurentiale care au ca scop impiedicarea, denaturarea sau restrangerea concurentei ori cauze care au mai facut obiectul unor decizii anterioare ale Consiliului Concurentei in care au fost incriminati aceiasi agenti economici), amploarea si repetarea actiunilor anticoncurentiale
    3.3.1. Prin Decizia Comisiei Consiliului Concurentei nr. 403/2001, OMNIASIG a fost sanctionata pentru incalcarea art. 16 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, prin omisiunea notificarii concentrarii economice realizate prin dobandirea controlului asupra Societatii Comerciale AGRAS - S.A.
    3.3.2. Fata de aceste aspecte se retine faptul ca motivul sanctiunilor aplicate OMNIASIG a fost acela de omisiune a notificarii unor operatiuni de concentrare economica, deci nu suntem in prezenta aceluiasi tip de incalcare a Legii nr. 21/1996 savarsita de catre acelasi agent economic care constituie subiectul prezentei decizii (OMNIASIG).
    3.4. Circumstante agravante si/sau circumstante atenuante
    3.4.1. Circumstante atenuante:
    - fixarea unor niveluri minime ale primelor a avut loc in contextul sanctiunilor impuse de Conventie in cazul neindeplinirii obligatiei de restituire a sumelor platite de catre Biroul gestionar tertelor persoane pagubite, ceea ce atragea raspunderea biroului sub egida caruia a fost eliberat documentul de asigurare - BAAR; BAAR trebuia, in ultima instanta, sa suporte contravaloarea despagubirii;
    - imposibilitatea onorarii obligatiilor de plata ar fi condus la eliminarea Romaniei din sistemul international Carte Verde.
    3.5. Nivelul minim al amenzii pentru contraventia savarsita de catre OMNIASIG, prevazut de Normele Consiliului Concurentei privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevazute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 2.000.000.000 lei.
    In temeiul art. 56 lit. a) coroborat cu art. 57 si art. 60 alin. (3) din Legea nr. 21/1996,

    DECIDE:

    Art. 1
    Cuantumul amenzii ce va fi aplicat Societatii de Asigurare Reasigurare OMNIASIG - S.A. pentru incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 prin incheierea si punerea in practica a unei intelegeri avand ca obiect fixarea, in cadrul BAAR, a unor niveluri minime de prime la asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde) este de 390.000.000 (treisutenouazecimilioane) lei.
    Art. 2
    Suma reprezentand amenda se va vira in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data primirii prezentei decizii de catre Societatea de Asigurare Reasigurare OMNIASIG - S.A. la bugetul de stat, cu ordin de plata tip trezorerie, in contul 361280051300 deschis la Banca Nationala a Romaniei - Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria Sectorului 1, cu mentiunea: "amenzi aplicate conform Legii nr. 21/1996". Pe versoul ordinului de plata se va mentiona: cod cont: 20220103. O copie de pe ordinul de plata va fi transmisa neintarziat Consiliului Concurentei.
    Art. 3
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Societatii de Asigurare Reasigurare OMNIASIG - S.A., in termen de 30 de zile de la comunicare.
    Art. 4
    Prezenta decizie intra in vigoare la data comunicarii sale de catre Secretariatul general al Consiliului Concurentei.
    Art. 5
    Prezenta decizie poate fi atacata, conform art. 60 alin. (4) din Legea nr. 21/1996, la presedintele Consiliului Concurentei, in termen de 15 zile de la comunicare.
    Art. 6
    Departamentul servicii si Secretariatul general din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari ducerea la indeplinire a prezentei decizii.
    Art. 7
    Secretariatul general va transmite aceasta decizie la:

    Societatea de Asigurare Reasigurare OMNIASIG - S.A.
    Sediul social: aleea Alexandru nr. 48, sectorul 1, Bucuresti
    Nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/8.364/1994
    Telefon/fax: 231.20.35/231.50.28.

                      COMISIA CONSILIULUI CONCURENTEI

                              Vicepresedinte,
                              Vasile Seclaman

                         Consilieri de concurenta,
                              Viorel Munteanu
                               Alexe GavrilaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 358/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 358 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 358/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu