Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 342 din 20 septembrie 1997

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 333 din 27 noiembrie 1997


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Viorel Mihai Ciobanu   - judecator
    Mihai Constantinescu   - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Raul Petrescu          - procuror
    Valer-Vasilie Bica     - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 3 septembrie 1997, in prezenta reclamantei si a procurorului, in lipsa celorlalte parti legal citate, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 18 septembrie 1997, apoi pentru data de 29 septembrie 1997.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 3 octombrie 1996, pronuntata in Dosarul nr. 4.677/1996, Judecatoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, invocata de paratii Tatu Vasile, Tatu Ioan si Tatu Gheorghe, in proces cu Kopp Cristina-Simona, intr-o cauza civila, "pentru sistare indiviziune".
    Autorii exceptiei de neconstitutionalitate a art. 47 din Legea nr. 18/1991 contesta dreptul reclamantei de a dobandi prin mostenire o cota-parte din dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren. In motivarea acestei opinii se sustine ca textul mentionat, facand parte dintr-o lege anterioara Constitutiei, contravine art. 41 alin. (2) din Constitutie, text care prevede ca "cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor".
    Textul art. 47 din Legea nr. 18/1991, a carui constitutionalitate se contesta, este urmatorul:
    "Persoanele fizice care nu au cetatenia romana si domiciliul in Romania, precum si persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Romania nu pot dobandi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre vii.
    Persoanele prevazute in alineatul precedent, care dobandesc in proprietate terenuri prin mostenire, sunt obligate sa le instraineze in termen de un an de  la data dobandirii, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a acestora in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
    Persoanele prevazute la alin. 1, care au dobandit in proprietate terenuri inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt obligate sa le instraineze in termen de un an de la aceasta data, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a terenurilor in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala."
    Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considera ca textul art. 41 alin. (2) din Constitutie, fiind imperativ si nefacand trimitere la lege, nu ingaduie aplicarea alin. 2 al art. 47 din Legea nr. 18/1991, potrivit caruia strainii si apatrizii pot dobandi, prin mostenire, terenuri in proprietate, dar au obligatia de a le instraina in termen de un an. Exceptia priveste, in egala masura, art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, care, circumstantiind interdictia de dobandire a terenurilor de catre persoanele respective, se refera la "acte intre vii", ceea ce are intelesul ca dobandirea prin acte pentru cauza de moarte este ingaduita de Legea fondului funciar.
    Exceptia are in vedere, tot astfel, in felul in care a fost formulata de autorii ei, intelesul notiunii de "cetatean strain", folosita de Constitutie, in raport si cu prevederile art. 47 din Legea nr. 18/1991; in opinia autorilor, prin cetateni straini ar trebui sa se inteleaga orice persoana avand cetatenie straina, chiar si in situatiile in care aceasta are dubla cetatenie, dintre care una romana, si domiciliul in strainatate.
    Judecatoria Sibiu, exprimandu-si opinia, considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, in esenta, pentru urmatoarele considerente:
    - Constitutia prevede, prin art. 41 alin. (2), ca proprietatea privata este in mod egal ocrotita de lege, indiferent de titular si, de asemenea, prin art. 42, ca dreptul de mostenire este garantat, fara a face distinctie dupa cum mostenitorul este sau nu cetatean roman;
    - termenul de un an prevazut la art. 47 din Legea nr. 18/1991 este un termen de decadere, la implinirea caruia, stingandu-se insusi dreptul subiectiv pe care titularul nu l-a exercitat, proprietatea asupra terenului trece in proprietatea statului. Asa fiind, mostenitorul dobandeste un drept de proprietate afectat de un termen de decadere.
    In vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate s-au solicitat, potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere Camerei Deputatilor, Senatului si Guvernului.
    In punctul de vedere al Guvernului se considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata, pentru urmatoarele motive:
    - prin art. 41 alin. (2) partea finala din Constitutie se stabileste in mod clar ca cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor;
    - art. 42 din Constitutie garanteaza dreptul la mostenire, indiferent de titular;
    - art. 47 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 nu face altceva decat sa puna de acord cele doua texte din Constitutie, recunoscand dreptul de mostenire cetateanului strain asupra unui teren, de indata ce succesiunea s-a deschis, daca cel in cauza are vocatiune succesorala, legala sau testamentara, dar interzicandu-i sa-l detina mai mult de un an, interval in care terenul trebuie instrainat, sub sanctiunea trecerii lui, in mod gratuit, in proprietatea statului;
    - asa fiind, dreptul de proprietate dobandit prin mostenire isi modifica continutul material, pentru a se putea concilia garantarea dreptului la mostenire cu interdictia dobandirii terenurilor de catre un strain, in sensul ca, prin subrogatie reala, locul bunului - daca instrainarea nu se realizeaza printr-o liberalitate - ii ia pretul acestuia;
    - continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, potrivit art. 41 alin. (1) partea a doua din Constitutie, ceea ce s-a si facut prin art. 47 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.
    Camera Deputatilor si Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare si actele dosarului, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reclamantei si cele ale procurorului, precum si dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Desi Legea nr. 18/1991 este anterioara Constitutiei, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate a art. 47 din aceasta lege, fiind vorba despre efecte pe care legea - in vigoare si in prezent - le produce dupa adoptarea Constitutiei.
    Fata de continutul textului art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, care priveste "persoanele fizice care nu a u cetatenia romana si domiciliul in Romania", precum si "persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Romania", dispunand ca toate aceste persoane "nu pot dobandi in proprietate in Romania terenuri de orice fel prin acte intre vii", este de observat ca acesta are in vedere strainii si apatrizii care au domiciliul in strainatate, interzicandu-le sa dobandeasca in proprietate terenuri prin acte intre vii; rezulta ca strainii si apatrizii care au domiciliul in Romania pot sa dobandeasca terenuri. Concluzia este valabila si pentru persoanele juridice straine care ar avea sediul in Romania, desi in prezent, potrivit legii romane, persoanele juridice cu sediul in Romania au nationalitatea romana.
    Or, art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie, prevazand imperativ ca "strainii si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor", nu face nici o distinctie privind domiciliul strainilor si al apatrizilor, ceea ce duce neindoielnic la concluzia ca, oriunde ar domicilia, aceste persoane nu pot dobandi terenuri in tara noastra.
    Cat priveste persoanele juridice straine, acestea nu sunt nemijlocit avute in vedere in reglementarea constitutionala mentionata. Este insa neindoielnic ca nici acestea - indiferent unde si-ar afla sediul - nu pot dobandi in proprietate terenuri in Romania.
    Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra problemelor privind raportul dintre cetatenia persoanelor fizice si nationalitatea persoanelor juridice, atunci cand a examinat constitutionalitatea Legii privind modificarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, prin Decizia nr. 73 din 16 aprilie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 29 aprilie 1997. Prin modificarea Legii investitiilor straine - modificare a carei constitutionalitate a fost confirmata prin decizia mentionata - s-a consacrat, din nou, indirect dar neindoielnic, ca numai persoanele juridice de nationalitate romana pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor.
    Textul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 limiteaza, pentru persoanele fizice sau juridice straine, dreptul de a dobandi terenuri in Romania prin acte intre vii. Rezulta - si alineatul 2 al art. 47 se refera expres la aceasta solutie - ca strainii si apatrizii, respectiv persoanele juridice de nationalitate straina, pot dobandi in Romania terenuri prin acte motis causa.
    Or, prevederea din art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie nu ingaduie nici un fel de distinctie intre categoriile de acte juridice prin care terenurile ar fi dobandite de straini si apatrizi si nici nu trimite la o eventuala reglementare prin lege a conditiilor in care o asemenea dobandire ar putea avea loc.
    Asa fiind, rezulta fara indoiala ca textul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 este in intregime potrivnic prevederilor constitutionale mentionate.
    Textul alin. 2 al art. 47 din Legea nr. 18/1991 cuprinde o reglementare care nu reprezinta decat consecinta consacrarii, prin alin. 1, in dezacord cu prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, a dreptului strainilor, apatrizilor si persoanelor juridice de nationalitate straina de a dobandi in proprietate terenuri prin mostenire.
    Ca urmare, alin. 2 al art. 47 este, deopotriva cu alineatul ce il preceda, neconstitutional.
    Trebuie, de altfel, observat ca - independent de argumentele evocate, din care rezulta neconstitutionalitatea primelor doua alineate ale art. 47 din Legea nr. 18/1991 - alin. 2 al acestui articol consacra, pentru ipoteza in care dobanditorul terenurilor - strain sau apatrid - nu da urmare obligatiei prevazute de acest text, de a instraina in termen de un an suprafata mostenita, o masura sanctionatorie avand, la randul ei, un caracter neconstitutional.
    Este vorba despre trecerea terenurilor, in mod gratuit, in proprietatea statului, ceea ce echivaleaza cu o veritabila confiscare, interzisa de art. 41 alin. (7) din Constitutie. Intr-adevar, o asemenea masura, care priveste bunuri dobandite licit, nu are nici caracterul unei sanctiuni contraventionale si nici pe acela al unei pedepse, spre a se putea, eventual, justifica prin aplicarea prevederilor art. 41 alin. (8) al legii fundamentale.
    Astfel, chiar daca dispozitiile din lege, ce ingaduie dobandirea, de catre straini si apatrizi, a unor terenuri prin acte mortis causa, ar fi constitutionale, ceea ce nu este cazul, sanctiunea prevazuta in alin. 2 al art. 47 din lege, fiind potrivnica dispozitiilor constitutionale, ar face inoperanta obligatia consacrata prin textul respectiv.
    In ceea ce priveste alin. 3 al art. 47 din Legea nr. 18/1991, care stabileste termenul de un an pentru instrainarea terenurilor dobandite in proprietate de catre persoanele fizice si juridice straine, inainte de intrarea in vigoare a legii, precum si sanctiunea trecerii lor in mod gratuit in proprietatea statului, in cazul neindeplinirii acestei obligatii, de asemenea, textul nu se afla in concordanta cu dispozitiile constitutionale. Aceasta deoarece termenul de un an de la data intrarii in vigoare a legii si-a produs efectele, fiind astfel expirat, iar masura confiscarii - ceea ce reprezinta de fapt trecerea gratuita a pamantului in proprietatea statului - este interzisa de art. 41 alin. (7) din Constitutie, in cazul averii dobandite licit, alin. (8) al aceluiasi articol statuand ca numai bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii pot fi confiscate. Or, ipoteza alin. 3 al art. 47 din Legea fondului funciar se refera la o dobandire licita a terenurilor.
    Referitor la chestiunea ridicata de autorii exceptiei de neconstitutionalitate - daca cetatenii romani care au si o alta cetatenie urmeaza sa fie asimilati strainilor sub aspectul dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor -, aceasta reprezinta un punct de vedere al partilor, intrucat o asemenea problema nu decurge din textul art. 47 al Legii nr. 18/1991. Asa fiind, urmeaza ca instanta judecatoreasca sa se pronunte asupra ei, avand in vedere ca, atunci cand Constitutia a dorit ca cele doua categorii de persoane fizice sa nu aiba acelasi statut juridic, a prevazut-o in mod expres, ca in art. 16 alin. (3) - "persoana care are numai cetatenie romana" - in legatura cu ocuparea functiilor si demnitatilor publice.
    Pentru considerentele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata de Tatu Vasile, Tatu Ioan si Tatu Gheorghe in Dosarul nr. 4.677/1996 al Judecatoriei Sibiu si constata ca dispozitiile art. 47 alin. 1, 2 si 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Definitiva si obligatorie.
    Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Pronuntata in sedinta publica din 29 septembrie 1997.

            PRESEDINTELE
            CURTII CONSTITUTIONALE,
            prof. univ. dr. IOAN MURARU

                         Magistrat asistent,
                         Valer Vasilie BicaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 342/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 342 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 342/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu