Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 342 din 20 septembrie 1997

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 333 din 27 noiembrie 1997


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Viorel Mihai Ciobanu   - judecator
    Mihai Constantinescu   - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Raul Petrescu          - procuror
    Valer-Vasilie Bica     - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 3 septembrie 1997, in prezenta reclamantei si a procurorului, in lipsa celorlalte parti legal citate, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 18 septembrie 1997, apoi pentru data de 29 septembrie 1997.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 3 octombrie 1996, pronuntata in Dosarul nr. 4.677/1996, Judecatoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, invocata de paratii Tatu Vasile, Tatu Ioan si Tatu Gheorghe, in proces cu Kopp Cristina-Simona, intr-o cauza civila, "pentru sistare indiviziune".
    Autorii exceptiei de neconstitutionalitate a art. 47 din Legea nr. 18/1991 contesta dreptul reclamantei de a dobandi prin mostenire o cota-parte din dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren. In motivarea acestei opinii se sustine ca textul mentionat, facand parte dintr-o lege anterioara Constitutiei, contravine art. 41 alin. (2) din Constitutie, text care prevede ca "cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor".
    Textul art. 47 din Legea nr. 18/1991, a carui constitutionalitate se contesta, este urmatorul:
    "Persoanele fizice care nu au cetatenia romana si domiciliul in Romania, precum si persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Romania nu pot dobandi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre vii.
    Persoanele prevazute in alineatul precedent, care dobandesc in proprietate terenuri prin mostenire, sunt obligate sa le instraineze in termen de un an de  la data dobandirii, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a acestora in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
    Persoanele prevazute la alin. 1, care au dobandit in proprietate terenuri inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt obligate sa le instraineze in termen de un an de la aceasta data, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a terenurilor in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala."
    Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considera ca textul art. 41 alin. (2) din Constitutie, fiind imperativ si nefacand trimitere la lege, nu ingaduie aplicarea alin. 2 al art. 47 din Legea nr. 18/1991, potrivit caruia strainii si apatrizii pot dobandi, prin mostenire, terenuri in proprietate, dar au obligatia de a le instraina in termen de un an. Exceptia priveste, in egala masura, art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, care, circumstantiind interdictia de dobandire a terenurilor de catre persoanele respective, se refera la "acte intre vii", ceea ce are intelesul ca dobandirea prin acte pentru cauza de moarte este ingaduita de Legea fondului funciar.
    Exceptia are in vedere, tot astfel, in felul in care a fost formulata de autorii ei, intelesul notiunii de "cetatean strain", folosita de Constitutie, in raport si cu prevederile art. 47 din Legea nr. 18/1991; in opinia autorilor, prin cetateni straini ar trebui sa se inteleaga orice persoana avand cetatenie straina, chiar si in situatiile in care aceasta are dubla cetatenie, dintre care una romana, si domiciliul in strainatate.
    Judecatoria Sibiu, exprimandu-si opinia, considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, in esenta, pentru urmatoarele considerente:
    - Constitutia prevede, prin art. 41 alin. (2), ca proprietatea privata este in mod egal ocrotita de lege, indiferent de titular si, de asemenea, prin art. 42, ca dreptul de mostenire este garantat, fara a face distinctie dupa cum mostenitorul este sau nu cetatean roman;
    - termenul de un an prevazut la art. 47 din Legea nr. 18/1991 este un termen de decadere, la implinirea caruia, stingandu-se insusi dreptul subiectiv pe care titularul nu l-a exercitat, proprietatea asupra terenului trece in proprietatea statului. Asa fiind, mostenitorul dobandeste un drept de proprietate afectat de un termen de decadere.
    In vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate s-au solicitat, potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere Camerei Deputatilor, Senatului si Guvernului.
    In punctul de vedere al Guvernului se considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata, pentru urmatoarele motive:
    - prin art. 41 alin. (2) partea finala din Constitutie se stabileste in mod clar ca cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor;
    - art. 42 din Constitutie garanteaza dreptul la mostenire, indiferent de titular;
    - art. 47 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 nu face altceva decat sa puna de acord cele doua texte din Constitutie, recunoscand dreptul de mostenire cetateanului strain asupra unui teren, de indata ce succesiunea s-a deschis, daca cel in cauza are vocatiune succesorala, legala sau testamentara, dar interzicandu-i sa-l detina mai mult de un an, interval in care terenul trebuie instrainat, sub sanctiunea trecerii lui, in mod gratuit, in proprietatea statului;
    - asa fiind, dreptul de proprietate dobandit prin mostenire isi modifica continutul material, pentru a se putea concilia garantarea dreptului la mostenire cu interdictia dobandirii terenurilor de catre un strain, in sensul ca, prin subrogatie reala, locul bunului - daca instrainarea nu se realizeaza printr-o liberalitate - ii ia pretul acestuia;
    - continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, potrivit art. 41 alin. (1) partea a doua din Constitutie, ceea ce s-a si facut prin art. 47 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.
    Camera Deputatilor si Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare si actele dosarului, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reclamantei si cele ale procurorului, precum si dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Desi Legea nr. 18/1991 este anterioara Constitutiei, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate a art. 47 din aceasta lege, fiind vorba despre efecte pe care legea - in vigoare si in prezent - le produce dupa adoptarea Constitutiei.
    Fata de continutul textului art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, care priveste "persoanele fizice care nu a u cetatenia romana si domiciliul in Romania", precum si "persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Romania", dispunand ca toate aceste persoane "nu pot dobandi in proprietate in Romania terenuri de orice fel prin acte intre vii", este de observat ca acesta are in vedere strainii si apatrizii care au domiciliul in strainatate, interzicandu-le sa dobandeasca in proprietate terenuri prin acte intre vii; rezulta ca strainii si apatrizii care au domiciliul in Romania pot sa dobandeasca terenuri. Concluzia este valabila si pentru persoanele juridice straine care ar avea sediul in Romania, desi in prezent, potrivit legii romane, persoanele juridice cu sediul in Romania au nationalitatea romana.
    Or, art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie, prevazand imperativ ca "strainii si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor", nu face nici o distinctie privind domiciliul strainilor si al apatrizilor, ceea ce duce neindoielnic la concluzia ca, oriunde ar domicilia, aceste persoane nu pot dobandi terenuri in tara noastra.
    Cat priveste persoanele juridice straine, acestea nu sunt nemijlocit avute in vedere in reglementarea constitutionala mentionata. Este insa neindoielnic ca nici acestea - indiferent unde si-ar afla sediul - nu pot dobandi in proprietate terenuri in Romania.
    Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra problemelor privind raportul dintre cetatenia persoanelor fizice si nationalitatea persoanelor juridice, atunci cand a examinat constitutionalitatea Legii privind modificarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, prin Decizia nr. 73 din 16 aprilie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 29 aprilie 1997. Prin modificarea Legii investitiilor straine - modificare a carei constitutionalitate a fost confirmata prin decizia mentionata - s-a consacrat, din nou, indirect dar neindoielnic, ca numai persoanele juridice de nationalitate romana pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor.
    Textul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 limiteaza, pentru persoanele fizice sau juridice straine, dreptul de a dobandi terenuri in Romania prin acte intre vii. Rezulta - si alineatul 2 al art. 47 se refera expres la aceasta solutie - ca strainii si apatrizii, respectiv persoanele juridice de nationalitate straina, pot dobandi in Romania terenuri prin acte motis causa.
    Or, prevederea din art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie nu ingaduie nici un fel de distinctie intre categoriile de acte juridice prin care terenurile ar fi dobandite de straini si apatrizi si nici nu trimite la o eventuala reglementare prin lege a conditiilor in care o asemenea dobandire ar putea avea loc.
    Asa fiind, rezulta fara indoiala ca textul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 este in intregime potrivnic prevederilor constitutionale mentionate.
    Textul alin. 2 al art. 47 din Legea nr. 18/1991 cuprinde o reglementare care nu reprezinta decat consecinta consacrarii, prin alin. 1, in dezacord cu prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, a dreptului strainilor, apatrizilor si persoanelor juridice de nationalitate straina de a dobandi in proprietate terenuri prin mostenire.
    Ca urmare, alin. 2 al art. 47 este, deopotriva cu alineatul ce il preceda, neconstitutional.
    Trebuie, de altfel, observat ca - independent de argumentele evocate, din care rezulta neconstitutionalitatea primelor doua alineate ale art. 47 din Legea nr. 18/1991 - alin. 2 al acestui articol consacra, pentru ipoteza in care dobanditorul terenurilor - strain sau apatrid - nu da urmare obligatiei prevazute de acest text, de a instraina in termen de un an suprafata mostenita, o masura sanctionatorie avand, la randul ei, un caracter neconstitutional.
    Este vorba despre trecerea terenurilor, in mod gratuit, in proprietatea statului, ceea ce echivaleaza cu o veritabila confiscare, interzisa de art. 41 alin. (7) din Constitutie. Intr-adevar, o asemenea masura, care priveste bunuri dobandite licit, nu are nici caracterul unei sanctiuni contraventionale si nici pe acela al unei pedepse, spre a se putea, eventual, justifica prin aplicarea prevederilor art. 41 alin. (8) al legii fundamentale.
    Astfel, chiar daca dispozitiile din lege, ce ingaduie dobandirea, de catre straini si apatrizi, a unor terenuri prin acte mortis causa, ar fi constitutionale, ceea ce nu este cazul, sanctiunea prevazuta in alin. 2 al art. 47 din lege, fiind potrivnica dispozitiilor constitutionale, ar face inoperanta obligatia consacrata prin textul respectiv.
    In ceea ce priveste alin. 3 al art. 47 din Legea nr. 18/1991, care stabileste termenul de un an pentru instrainarea terenurilor dobandite in proprietate de catre persoanele fizice si juridice straine, inainte de intrarea in vigoare a legii, precum si sanctiunea trecerii lor in mod gratuit in proprietatea statului, in cazul neindeplinirii acestei obligatii, de asemenea, textul nu se afla in concordanta cu dispozitiile constitutionale. Aceasta deoarece termenul de un an de la data intrarii in vigoare a legii si-a produs efectele, fiind astfel expirat, iar masura confiscarii - ceea ce reprezinta de fapt trecerea gratuita a pamantului in proprietatea statului - este interzisa de art. 41 alin. (7) din Constitutie, in cazul averii dobandite licit, alin. (8) al aceluiasi articol statuand ca numai bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii pot fi confiscate. Or, ipoteza alin. 3 al art. 47 din Legea fondului funciar se refera la o dobandire licita a terenurilor.
    Referitor la chestiunea ridicata de autorii exceptiei de neconstitutionalitate - daca cetatenii romani care au si o alta cetatenie urmeaza sa fie asimilati strainilor sub aspectul dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor -, aceasta reprezinta un punct de vedere al partilor, intrucat o asemenea problema nu decurge din textul art. 47 al Legii nr. 18/1991. Asa fiind, urmeaza ca instanta judecatoreasca sa se pronunte asupra ei, avand in vedere ca, atunci cand Constitutia a dorit ca cele doua categorii de persoane fizice sa nu aiba acelasi statut juridic, a prevazut-o in mod expres, ca in art. 16 alin. (3) - "persoana care are numai cetatenie romana" - in legatura cu ocuparea functiilor si demnitatilor publice.
    Pentru considerentele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata de Tatu Vasile, Tatu Ioan si Tatu Gheorghe in Dosarul nr. 4.677/1996 al Judecatoriei Sibiu si constata ca dispozitiile art. 47 alin. 1, 2 si 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Definitiva si obligatorie.
    Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Pronuntata in sedinta publica din 29 septembrie 1997.

            PRESEDINTELE
            CURTII CONSTITUTIONALE,
            prof. univ. dr. IOAN MURARU

                         Magistrat asistent,
                         Valer Vasilie BicaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 342/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 342 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 342/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu