Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 342 din 20 septembrie 1997

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 333 din 27 noiembrie 1997


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Viorel Mihai Ciobanu   - judecator
    Mihai Constantinescu   - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Raul Petrescu          - procuror
    Valer-Vasilie Bica     - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 3 septembrie 1997, in prezenta reclamantei si a procurorului, in lipsa celorlalte parti legal citate, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 18 septembrie 1997, apoi pentru data de 29 septembrie 1997.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 3 octombrie 1996, pronuntata in Dosarul nr. 4.677/1996, Judecatoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, invocata de paratii Tatu Vasile, Tatu Ioan si Tatu Gheorghe, in proces cu Kopp Cristina-Simona, intr-o cauza civila, "pentru sistare indiviziune".
    Autorii exceptiei de neconstitutionalitate a art. 47 din Legea nr. 18/1991 contesta dreptul reclamantei de a dobandi prin mostenire o cota-parte din dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren. In motivarea acestei opinii se sustine ca textul mentionat, facand parte dintr-o lege anterioara Constitutiei, contravine art. 41 alin. (2) din Constitutie, text care prevede ca "cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor".
    Textul art. 47 din Legea nr. 18/1991, a carui constitutionalitate se contesta, este urmatorul:
    "Persoanele fizice care nu au cetatenia romana si domiciliul in Romania, precum si persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Romania nu pot dobandi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre vii.
    Persoanele prevazute in alineatul precedent, care dobandesc in proprietate terenuri prin mostenire, sunt obligate sa le instraineze in termen de un an de  la data dobandirii, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a acestora in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
    Persoanele prevazute la alin. 1, care au dobandit in proprietate terenuri inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt obligate sa le instraineze in termen de un an de la aceasta data, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a terenurilor in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala."
    Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considera ca textul art. 41 alin. (2) din Constitutie, fiind imperativ si nefacand trimitere la lege, nu ingaduie aplicarea alin. 2 al art. 47 din Legea nr. 18/1991, potrivit caruia strainii si apatrizii pot dobandi, prin mostenire, terenuri in proprietate, dar au obligatia de a le instraina in termen de un an. Exceptia priveste, in egala masura, art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, care, circumstantiind interdictia de dobandire a terenurilor de catre persoanele respective, se refera la "acte intre vii", ceea ce are intelesul ca dobandirea prin acte pentru cauza de moarte este ingaduita de Legea fondului funciar.
    Exceptia are in vedere, tot astfel, in felul in care a fost formulata de autorii ei, intelesul notiunii de "cetatean strain", folosita de Constitutie, in raport si cu prevederile art. 47 din Legea nr. 18/1991; in opinia autorilor, prin cetateni straini ar trebui sa se inteleaga orice persoana avand cetatenie straina, chiar si in situatiile in care aceasta are dubla cetatenie, dintre care una romana, si domiciliul in strainatate.
    Judecatoria Sibiu, exprimandu-si opinia, considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, in esenta, pentru urmatoarele considerente:
    - Constitutia prevede, prin art. 41 alin. (2), ca proprietatea privata este in mod egal ocrotita de lege, indiferent de titular si, de asemenea, prin art. 42, ca dreptul de mostenire este garantat, fara a face distinctie dupa cum mostenitorul este sau nu cetatean roman;
    - termenul de un an prevazut la art. 47 din Legea nr. 18/1991 este un termen de decadere, la implinirea caruia, stingandu-se insusi dreptul subiectiv pe care titularul nu l-a exercitat, proprietatea asupra terenului trece in proprietatea statului. Asa fiind, mostenitorul dobandeste un drept de proprietate afectat de un termen de decadere.
    In vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate s-au solicitat, potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere Camerei Deputatilor, Senatului si Guvernului.
    In punctul de vedere al Guvernului se considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata, pentru urmatoarele motive:
    - prin art. 41 alin. (2) partea finala din Constitutie se stabileste in mod clar ca cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor;
    - art. 42 din Constitutie garanteaza dreptul la mostenire, indiferent de titular;
    - art. 47 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 nu face altceva decat sa puna de acord cele doua texte din Constitutie, recunoscand dreptul de mostenire cetateanului strain asupra unui teren, de indata ce succesiunea s-a deschis, daca cel in cauza are vocatiune succesorala, legala sau testamentara, dar interzicandu-i sa-l detina mai mult de un an, interval in care terenul trebuie instrainat, sub sanctiunea trecerii lui, in mod gratuit, in proprietatea statului;
    - asa fiind, dreptul de proprietate dobandit prin mostenire isi modifica continutul material, pentru a se putea concilia garantarea dreptului la mostenire cu interdictia dobandirii terenurilor de catre un strain, in sensul ca, prin subrogatie reala, locul bunului - daca instrainarea nu se realizeaza printr-o liberalitate - ii ia pretul acestuia;
    - continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, potrivit art. 41 alin. (1) partea a doua din Constitutie, ceea ce s-a si facut prin art. 47 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.
    Camera Deputatilor si Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare si actele dosarului, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reclamantei si cele ale procurorului, precum si dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Desi Legea nr. 18/1991 este anterioara Constitutiei, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate a art. 47 din aceasta lege, fiind vorba despre efecte pe care legea - in vigoare si in prezent - le produce dupa adoptarea Constitutiei.
    Fata de continutul textului art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, care priveste "persoanele fizice care nu a u cetatenia romana si domiciliul in Romania", precum si "persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Romania", dispunand ca toate aceste persoane "nu pot dobandi in proprietate in Romania terenuri de orice fel prin acte intre vii", este de observat ca acesta are in vedere strainii si apatrizii care au domiciliul in strainatate, interzicandu-le sa dobandeasca in proprietate terenuri prin acte intre vii; rezulta ca strainii si apatrizii care au domiciliul in Romania pot sa dobandeasca terenuri. Concluzia este valabila si pentru persoanele juridice straine care ar avea sediul in Romania, desi in prezent, potrivit legii romane, persoanele juridice cu sediul in Romania au nationalitatea romana.
    Or, art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie, prevazand imperativ ca "strainii si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor", nu face nici o distinctie privind domiciliul strainilor si al apatrizilor, ceea ce duce neindoielnic la concluzia ca, oriunde ar domicilia, aceste persoane nu pot dobandi terenuri in tara noastra.
    Cat priveste persoanele juridice straine, acestea nu sunt nemijlocit avute in vedere in reglementarea constitutionala mentionata. Este insa neindoielnic ca nici acestea - indiferent unde si-ar afla sediul - nu pot dobandi in proprietate terenuri in Romania.
    Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra problemelor privind raportul dintre cetatenia persoanelor fizice si nationalitatea persoanelor juridice, atunci cand a examinat constitutionalitatea Legii privind modificarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, prin Decizia nr. 73 din 16 aprilie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 29 aprilie 1997. Prin modificarea Legii investitiilor straine - modificare a carei constitutionalitate a fost confirmata prin decizia mentionata - s-a consacrat, din nou, indirect dar neindoielnic, ca numai persoanele juridice de nationalitate romana pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor.
    Textul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 limiteaza, pentru persoanele fizice sau juridice straine, dreptul de a dobandi terenuri in Romania prin acte intre vii. Rezulta - si alineatul 2 al art. 47 se refera expres la aceasta solutie - ca strainii si apatrizii, respectiv persoanele juridice de nationalitate straina, pot dobandi in Romania terenuri prin acte motis causa.
    Or, prevederea din art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie nu ingaduie nici un fel de distinctie intre categoriile de acte juridice prin care terenurile ar fi dobandite de straini si apatrizi si nici nu trimite la o eventuala reglementare prin lege a conditiilor in care o asemenea dobandire ar putea avea loc.
    Asa fiind, rezulta fara indoiala ca textul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 este in intregime potrivnic prevederilor constitutionale mentionate.
    Textul alin. 2 al art. 47 din Legea nr. 18/1991 cuprinde o reglementare care nu reprezinta decat consecinta consacrarii, prin alin. 1, in dezacord cu prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, a dreptului strainilor, apatrizilor si persoanelor juridice de nationalitate straina de a dobandi in proprietate terenuri prin mostenire.
    Ca urmare, alin. 2 al art. 47 este, deopotriva cu alineatul ce il preceda, neconstitutional.
    Trebuie, de altfel, observat ca - independent de argumentele evocate, din care rezulta neconstitutionalitatea primelor doua alineate ale art. 47 din Legea nr. 18/1991 - alin. 2 al acestui articol consacra, pentru ipoteza in care dobanditorul terenurilor - strain sau apatrid - nu da urmare obligatiei prevazute de acest text, de a instraina in termen de un an suprafata mostenita, o masura sanctionatorie avand, la randul ei, un caracter neconstitutional.
    Este vorba despre trecerea terenurilor, in mod gratuit, in proprietatea statului, ceea ce echivaleaza cu o veritabila confiscare, interzisa de art. 41 alin. (7) din Constitutie. Intr-adevar, o asemenea masura, care priveste bunuri dobandite licit, nu are nici caracterul unei sanctiuni contraventionale si nici pe acela al unei pedepse, spre a se putea, eventual, justifica prin aplicarea prevederilor art. 41 alin. (8) al legii fundamentale.
    Astfel, chiar daca dispozitiile din lege, ce ingaduie dobandirea, de catre straini si apatrizi, a unor terenuri prin acte mortis causa, ar fi constitutionale, ceea ce nu este cazul, sanctiunea prevazuta in alin. 2 al art. 47 din lege, fiind potrivnica dispozitiilor constitutionale, ar face inoperanta obligatia consacrata prin textul respectiv.
    In ceea ce priveste alin. 3 al art. 47 din Legea nr. 18/1991, care stabileste termenul de un an pentru instrainarea terenurilor dobandite in proprietate de catre persoanele fizice si juridice straine, inainte de intrarea in vigoare a legii, precum si sanctiunea trecerii lor in mod gratuit in proprietatea statului, in cazul neindeplinirii acestei obligatii, de asemenea, textul nu se afla in concordanta cu dispozitiile constitutionale. Aceasta deoarece termenul de un an de la data intrarii in vigoare a legii si-a produs efectele, fiind astfel expirat, iar masura confiscarii - ceea ce reprezinta de fapt trecerea gratuita a pamantului in proprietatea statului - este interzisa de art. 41 alin. (7) din Constitutie, in cazul averii dobandite licit, alin. (8) al aceluiasi articol statuand ca numai bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii pot fi confiscate. Or, ipoteza alin. 3 al art. 47 din Legea fondului funciar se refera la o dobandire licita a terenurilor.
    Referitor la chestiunea ridicata de autorii exceptiei de neconstitutionalitate - daca cetatenii romani care au si o alta cetatenie urmeaza sa fie asimilati strainilor sub aspectul dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor -, aceasta reprezinta un punct de vedere al partilor, intrucat o asemenea problema nu decurge din textul art. 47 al Legii nr. 18/1991. Asa fiind, urmeaza ca instanta judecatoreasca sa se pronunte asupra ei, avand in vedere ca, atunci cand Constitutia a dorit ca cele doua categorii de persoane fizice sa nu aiba acelasi statut juridic, a prevazut-o in mod expres, ca in art. 16 alin. (3) - "persoana care are numai cetatenie romana" - in legatura cu ocuparea functiilor si demnitatilor publice.
    Pentru considerentele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata de Tatu Vasile, Tatu Ioan si Tatu Gheorghe in Dosarul nr. 4.677/1996 al Judecatoriei Sibiu si constata ca dispozitiile art. 47 alin. 1, 2 si 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Definitiva si obligatorie.
    Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Pronuntata in sedinta publica din 29 septembrie 1997.

            PRESEDINTELE
            CURTII CONSTITUTIONALE,
            prof. univ. dr. IOAN MURARU

                         Magistrat asistent,
                         Valer Vasilie BicaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 342/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 342 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 342/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu