Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 30 din 10 februarie 1998

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 113 din 16 martie 1998


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Viorel Mihai Ciobanu   - judecator
    Mihai Constantinescu   - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Victor Dan Zlatescu    - judecator
    Paula C. Pantea        - procuror
    Florentina Geangu      - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, invocata de Beleiu Gheorghe in Dosarul nr. 16.960/1997 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 3 februarie 1998, in prezenta lui Beleiu Gheorghe Justin, fiul autorului exceptiei, a reprezentantului Ministerului Public si in lipsa celorlalte parti legal citate, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 10 februarie 1998.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin actiunea formulata, Beleiu Gheorghe a chemat in judecata Universitatea Independenta "Titu Maiorescu", solicitand instantei obligarea paratei la respectarea conventiei didactice incheiate intre parti. In motivarea cererii reclamantul a aratat ca parata, prin Adresa nr. 219 din 1 septembrie 1997, i-a comunicat ca, incepand cu luna octombrie 1997, intelege sa rezilieze conventia intervenita, deoarece dispozitiile art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic nu permit continuarea acestei colaborari.
    La termenul de judecata din data de 18 septembrie 1997 reclamantul a invocat exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, sustinand, in esenta, ca ele sunt contrare art. 38 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia dreptul la munca nu poate fi ingradit, iar restrangerea unor drepturi nu este posibila decat in cazurile limitative prevazute la art. 49 din Constitutie. Mai arata ca dispozitiile contestate sunt contrare art. 20 din Constitutie, deoarece incalca art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, la care tara noastra este parte.
    Prin Incheierea din 18 septembrie 1997, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a suspendat judecarea cauzei si, in temeiul art. 23 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, a trimis dosarul Curtii Constitutionale pentru a se pronunta asupra exceptiei de neconstitutionalitate. Intrucat incheierea nu continea opinia instantei, Curtea a cerut indeplinirea acestei obligatii legale si, ca urmare, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si-a completat incheierea, exprimand opinia ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 138/1997, s-au solicitat puncte de vedere presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece prin textul criticat (art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997), "pornind de la norma didactica (...) si pentru asigurarea unui invatamant superior de calitate", a fost limitat cumulul cadrelor didactice universitare la cel mult doua norme didactice. Se opineaza, de asemenea, ca nu sunt incalcate prevederile art. 20 din Constitutie si nici cele din pactele si acordurile internationale privind dreptul la munca. Se apreciaza ca nu sunt incalcate nici prevederile art. 38 din Constitutie, care prevad ca alegerea profesiei si a locului de munca sunt libere, si nici ale art. 49 din Constitutie, pentru ca limitarea a fost instituita prin lege si fara incalcarea dreptului la munca, in vederea asigurarii unui invatamant de calitate.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
    In sedinta publica din data de 3 februarie 1998, fiul autorului exceptiei a depus la dosarul cauzei certificatul de deces al tatalui sau si a solicitat continuarea judecarii si admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulata.
    Reprezentanta Ministerului Public a pus concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
    In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate invocata. Aceasta a fost legal investita, iar solutionarea exceptiei se impune, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 25 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997, Curtea, o data legal sesizata, procedeaza la examinarea constitutionalitatii, nefiind aplicabile dispozitiile referitoare la suspendarea, intreruperea sau stingerea procesului.
    Potrivit art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, "Personalul didactic din invatamantul de stat, precum si cel al institutiilor de invatamant privat autorizate sau acreditate, poate indeplini cel mult doua norme didactice, cu acordul conducerii unitatii din invatamant unde este titular cu carnet de munca".
    In acelasi timp insa, art. 38 alin. (1) din Constitutie prevede ca "Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei si alegerea locului de munca sunt libere". In acelasi sens sunt si dispozitiile art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, ratificat de Romania prin Decretul nr. 212/1974, potrivit carora "... dreptul la munca cuprinde dreptul pe care il are orice persoana de a obtine posibilitatea sa-si castige existenta printr-o munca liber-aleasa sau acceptata", iar statele au obligatia garantarii acestui drept.
    Prevederile art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, limitand activitatea cadrelor didactice la cel mult doua norme, contravin dispozitiilor constitutionale citate.
    De asemenea, textul criticat incalca si dispozitiile art. 49 din legea fundamentala, care reglementeaza expres si limitativ in ce cazuri exercitiul unor drepturi sau libertati poate fi ingradit. Acestea sunt: apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si libertatilor cetatenesti, desfasurarea instructiei penale si prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. Or, nici unul dintre aceste cazuri nu motiveaza restrictia instituita prin art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
    Pe de alta parte, prin restrictia impusa se aduce atingere si principiului autonomiei universitare, instituit prin art. 32 alin. (6) din Constitutie, deoarece interdictia angajarii de cadre universitare, in conditiile art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, afecteaza desfasurarea procesului de invatamant in institutiile de invatamant superior de stat sau private, care functioneaza legal.
    Ingradirea prevazuta de textul atacat contravine si principiului egalitatii cetatenilor in fata legii, reglementat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece cadrele universitare ar fi astfel intr-o situatie de inferioritate fata de alte categorii de salariati care pot presta activitati prin cumul si pentru care nu exista restrictii.
    Limitarea activitatii cadrelor didactice la un numar redus de norme didactice, pe motiv ca astfel se poate asigura un invatamant de calitate, nu poate fi retinuta, deoarece nu numarul de norme confera, prin el insusi, calitatea prestatiei unui cadru didactic universitar, ci calificarea profesionala, experienta didactica si seriozitatea cu care fiecare profesor isi realizeaza menirea.
    In acelasi sens Curtea Constitutionala s-a pronuntat si prin Decizia nr. 114/1994, constatand ca art. 32 din Legea nr. 88/1993, care prevedea o restrictie asemanatoare, este neconstitutional. Cum, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii, la elaborarea si adoptarea Legii nr. 128/1997 ar fi fost necesar sa se aiba in vedere decizia mai sus citata.
    Fata de toate aceste considerente, exceptia de neconstitutionalitate urmeaza a fi admisa, textul art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 fiind neconstitutional.

    Ca urmare, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata de Beleiu Gheorghe in Dosarul nr. 16.960/1997 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si constata ca dispozitiile art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic sunt neconstitutionale.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din 10 februarie 1998.

        PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
           prof. univ. dr. IOAN MURARU

                                Magistrat asistent,
                                Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 30/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 30 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 30/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu