Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 30 din 10 februarie 1998

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 113 din 16 martie 1998


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Viorel Mihai Ciobanu   - judecator
    Mihai Constantinescu   - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Victor Dan Zlatescu    - judecator
    Paula C. Pantea        - procuror
    Florentina Geangu      - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, invocata de Beleiu Gheorghe in Dosarul nr. 16.960/1997 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 3 februarie 1998, in prezenta lui Beleiu Gheorghe Justin, fiul autorului exceptiei, a reprezentantului Ministerului Public si in lipsa celorlalte parti legal citate, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 10 februarie 1998.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin actiunea formulata, Beleiu Gheorghe a chemat in judecata Universitatea Independenta "Titu Maiorescu", solicitand instantei obligarea paratei la respectarea conventiei didactice incheiate intre parti. In motivarea cererii reclamantul a aratat ca parata, prin Adresa nr. 219 din 1 septembrie 1997, i-a comunicat ca, incepand cu luna octombrie 1997, intelege sa rezilieze conventia intervenita, deoarece dispozitiile art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic nu permit continuarea acestei colaborari.
    La termenul de judecata din data de 18 septembrie 1997 reclamantul a invocat exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, sustinand, in esenta, ca ele sunt contrare art. 38 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia dreptul la munca nu poate fi ingradit, iar restrangerea unor drepturi nu este posibila decat in cazurile limitative prevazute la art. 49 din Constitutie. Mai arata ca dispozitiile contestate sunt contrare art. 20 din Constitutie, deoarece incalca art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, la care tara noastra este parte.
    Prin Incheierea din 18 septembrie 1997, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a suspendat judecarea cauzei si, in temeiul art. 23 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, a trimis dosarul Curtii Constitutionale pentru a se pronunta asupra exceptiei de neconstitutionalitate. Intrucat incheierea nu continea opinia instantei, Curtea a cerut indeplinirea acestei obligatii legale si, ca urmare, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si-a completat incheierea, exprimand opinia ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 138/1997, s-au solicitat puncte de vedere presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece prin textul criticat (art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997), "pornind de la norma didactica (...) si pentru asigurarea unui invatamant superior de calitate", a fost limitat cumulul cadrelor didactice universitare la cel mult doua norme didactice. Se opineaza, de asemenea, ca nu sunt incalcate prevederile art. 20 din Constitutie si nici cele din pactele si acordurile internationale privind dreptul la munca. Se apreciaza ca nu sunt incalcate nici prevederile art. 38 din Constitutie, care prevad ca alegerea profesiei si a locului de munca sunt libere, si nici ale art. 49 din Constitutie, pentru ca limitarea a fost instituita prin lege si fara incalcarea dreptului la munca, in vederea asigurarii unui invatamant de calitate.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
    In sedinta publica din data de 3 februarie 1998, fiul autorului exceptiei a depus la dosarul cauzei certificatul de deces al tatalui sau si a solicitat continuarea judecarii si admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulata.
    Reprezentanta Ministerului Public a pus concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
    In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate invocata. Aceasta a fost legal investita, iar solutionarea exceptiei se impune, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 25 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997, Curtea, o data legal sesizata, procedeaza la examinarea constitutionalitatii, nefiind aplicabile dispozitiile referitoare la suspendarea, intreruperea sau stingerea procesului.
    Potrivit art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, "Personalul didactic din invatamantul de stat, precum si cel al institutiilor de invatamant privat autorizate sau acreditate, poate indeplini cel mult doua norme didactice, cu acordul conducerii unitatii din invatamant unde este titular cu carnet de munca".
    In acelasi timp insa, art. 38 alin. (1) din Constitutie prevede ca "Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei si alegerea locului de munca sunt libere". In acelasi sens sunt si dispozitiile art. 6 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, ratificat de Romania prin Decretul nr. 212/1974, potrivit carora "... dreptul la munca cuprinde dreptul pe care il are orice persoana de a obtine posibilitatea sa-si castige existenta printr-o munca liber-aleasa sau acceptata", iar statele au obligatia garantarii acestui drept.
    Prevederile art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, limitand activitatea cadrelor didactice la cel mult doua norme, contravin dispozitiilor constitutionale citate.
    De asemenea, textul criticat incalca si dispozitiile art. 49 din legea fundamentala, care reglementeaza expres si limitativ in ce cazuri exercitiul unor drepturi sau libertati poate fi ingradit. Acestea sunt: apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si libertatilor cetatenesti, desfasurarea instructiei penale si prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. Or, nici unul dintre aceste cazuri nu motiveaza restrictia instituita prin art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
    Pe de alta parte, prin restrictia impusa se aduce atingere si principiului autonomiei universitare, instituit prin art. 32 alin. (6) din Constitutie, deoarece interdictia angajarii de cadre universitare, in conditiile art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, afecteaza desfasurarea procesului de invatamant in institutiile de invatamant superior de stat sau private, care functioneaza legal.
    Ingradirea prevazuta de textul atacat contravine si principiului egalitatii cetatenilor in fata legii, reglementat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece cadrele universitare ar fi astfel intr-o situatie de inferioritate fata de alte categorii de salariati care pot presta activitati prin cumul si pentru care nu exista restrictii.
    Limitarea activitatii cadrelor didactice la un numar redus de norme didactice, pe motiv ca astfel se poate asigura un invatamant de calitate, nu poate fi retinuta, deoarece nu numarul de norme confera, prin el insusi, calitatea prestatiei unui cadru didactic universitar, ci calificarea profesionala, experienta didactica si seriozitatea cu care fiecare profesor isi realizeaza menirea.
    In acelasi sens Curtea Constitutionala s-a pronuntat si prin Decizia nr. 114/1994, constatand ca art. 32 din Legea nr. 88/1993, care prevedea o restrictie asemanatoare, este neconstitutional. Cum, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii, la elaborarea si adoptarea Legii nr. 128/1997 ar fi fost necesar sa se aiba in vedere decizia mai sus citata.
    Fata de toate aceste considerente, exceptia de neconstitutionalitate urmeaza a fi admisa, textul art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 fiind neconstitutional.

    Ca urmare, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata de Beleiu Gheorghe in Dosarul nr. 16.960/1997 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si constata ca dispozitiile art. 93 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic sunt neconstitutionale.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din 10 februarie 1998.

        PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
           prof. univ. dr. IOAN MURARU

                                Magistrat asistent,
                                Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 30/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 30 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 30/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu