Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.276 din 16.06.2005

privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro
ACT EMIS DE: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 29 iunie 2005SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare,în baza art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, cu modificările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor prevăzute în Decizia primului-ministru nr. 151/2004,în conformitate cu prevederile Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările ulterioare,în temeiul Metodologiei de examinare a informaţiilor referitoare la tranzacţiile suspecte nr. S/11.373 din 6 august 2004, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 1 din 6 august 2004,Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide: Articolul 1Se aprobă Raportul de tranzacţii suspecte, Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în forma şi conţinutul prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 2Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, raportarea operaţiunilor ce urmează a fi efectuate, care prezintă suspiciuni că au ca scop spălarea banilor, a operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi a operaţiunilor privind transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, se va efectua în forma prevăzută în anexele nr. 1-3, de către persoanele fizice şi juridice care intră sub incidenţa legii, pe suport de hârtie sau în formă electronică, caz în care se respectă regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor în formă electronică. Articolul 3Începând cu data de 1 iulie 2005, raportarea operaţiunilor efectuate în moneda naţională, prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările ulterioare, se va face de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, la nivel de leu nou, fără subdiviziunile leului, prin rotunjire. Articolul 4Prezenta decizie, împreună cu anexele nr. 1-3 şi anexa A, se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 5Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 657/2002 privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 7 ianuarie 2003, se abrogă.
Preşedintele Oficiului Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Iulian Ilie Dragomir,
secretar de stat
Anexa nr. 1 RAPORT de tranzacţii suspecte


   CAPITOLUL I - Informaţii generale despre raport şi identificarea                  entitatii raportoare I.0. Informaţii generale: ┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Data întocmirii ......... │Numărul de înregistrare la emitent ...........│ ├──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │                                                                         │ │Tipul entităţii raportoare ........ ................ ........ ...........│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizata. Date de identificare: ┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │Denumirea ........ ........ ............. │ Codul unic ......            │ ├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤ │Forma juridică de organizare ........ ................ ........ ........ │ ├────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤ │Numărul de înregistrare la Registrul        │Codul fiscal                │ │Comerţului ........ ........ .............. │                            │ └────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ Sediul social: ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Judeţul ........ ............... │ Localitatea........ ........ ........ │ ├─────────────────────────┬───────┴────────────┬──────────────────────────┤ │Strada ..........        │ Nr. .......        │Sector .............      │ └─────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┘ Subunitatea unde a avut loc activitatea raportată: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Sucursala ........ ................ ................ ........ .........  │ ├─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤ │Judeţul ........ ................│Localitatea ........ ........ .........│ └─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ I.B. Persoana fizică. Date de identificare: ┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Numele ........ ..........           │ Prenumele ........ .............  │ ├─────────────────────────────────────┴┬─────────────┬────────────────────┤ │Tipul documentului de identitate .... │Seria .......│Nr. doc...........  │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────────────┤ │Emis la data de ........ ............ │De ........ ........ ...........  │ ├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ........ ................ ........ ...............  │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Domiciliul: ┌────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Ţara .............. │Judeţul ..............│ Localitatea ................│ ├────────────────────┴────────────────┬─────┴───────┬─────────────────────┤ │Strada ........ ........ ............│ Nr......... │Sector.............  │ └─────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┘    CAPITOLUL II - Date de identificare ale clientului II.A. Persoana juridică română sau străină Date de identificare: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Denumirea ........ ................ ................ ........ .......... │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Forma juridică de organizare ........ ................ ........ ........ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤ │Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ..... │Codul fiscal......│ └──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine): ┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │Ţara ........ ............ │Localitatea ........ .............           │ └───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ Sediul social: ┌────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Ţara .......... │Judeţul .............. │Localitatea ........ ........   │ ├────────────────┴───────────────────┬───┴─────────┬──────────────────────┤ │Strada ........ ........ ...........│ Nr. ....... │Sector .............  │ └────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────────┘ Date de identificare ale reprezentantului legal: ┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Numele ........ ......... │Prenumele ........ ........ ...........       │ ├──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ........ ................ ........ ..........       │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ II.B. Persoana fizică română sau străină Date de identificare: ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Numele ........ ................ │Prenumele ........ ........ .......... │ ├──────────────────────────────┬──┴───────────────────────────────────────┤ │Data naşterii ............... │Locul naşterii ........ ........ ........ │ ├──────────────────────────────┴──┬───────────────────────────────────────┤ │Cetăţenia ........ ..............│Rezident/Nerezident ........ ......... │ ├─────────────────────────────────┴────┬─────────────┬────────────────────┤ │Tipul documentului de identitate .... │Seria .......│Nr. doc ........... │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────────────┤ │Emis la data de ........ ............ │De ........ ........ ............ │ ├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ........ ................ ................ ........ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Domiciliul sau reşedinţa: ┌────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐ │Ţara .............. │Judeţul .............. │Localitatea ............... │ ├────────────────────┴──────────────┬────────┴────┬───────────────────────┤ │Strada ........ ........ ........  │Nr.........  │Sector ............... │ └───────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┘ Telefon/fax: ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │Nr. telefon ........ ...........    │Fax ........ ........ ............  │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ II.C. Informaţi despre conturile şi subconturile clientului -                   persoană juridică sau fizică ┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Tipul contului ........ ............ │Nr. total conturi ................ │ └─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ II.C.1 Detalii despre conturi şi subconturi: ┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │Conturi ........ ........  │Subconturi ........ ........ ..............  │ └───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ II.D. Informaţii despre legăturile clientului cu alte persoane                      fizice sau juridice ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Tipul legăturii (în ce consta)....... │Nr. total legături ...............│ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ II.D.1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Denumirea ........ ................ ................ ...............     │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Forma juridică de organizare ........ ................ .............     │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Codul fiscal ........ ................ ................ ............     │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ II.D.2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul: ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │Numele ........ .............. │Prenumele ........ ........ ..........   │ ├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ........ ................ ........ ..............   │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ II.E. Operaţiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Tipul operaţiunii ........ .......... │Nr. operaţiuni ................   │ ├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ │Suma totală (monedă) ........ ................ ........ ..............   │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ II.F. - Persoana care conduce tranzacţia Date de identificare: ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │Numele ........ .............. │Prenumele ........ ........ ..........   │ ├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤ │Nr. actului de împuternicire ........ ................ ...............   │ ├──────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┤ │Tipul documentului de identitate .... │Seria .......│Nr. doc. ........   │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────┴────────────────────┤ │Emis la data de ........ ............ │De ........ ........ ..........   │ ├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ........ ................ ........ ..............   │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Domiciliul/Reşedinţa: ┌────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐ │Ţara .............. │Judeţul .............. │Localitatea ............... │ ├────────────────────┴───────────┬───────────┴┬───────────────────────────┤ │Strada ........ ............... │Nr......... │Sector .............       │ └────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────────┘    CAPITOLUL III - Data despre tranzacţie şi conturile implicate III.A. Descrerea tranzacţiei: ┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐ │Data tranzacţiei ....... │Suma tranzacţionată .............│Valută ..... │ ├──────────────────────┬──┴──────────────────────┬──────────┴─────────────┤ │Felul tranzacţiei ....│Stadiul tranzacţiei .....│Modalitatea de plată ...│ ├──────────────────────┴──────────┬──────────────┴────────────────────────┤ │Natura tranzacţiei ..............│Obiectul tranzacţiei ............      │ ├──────────────────────┬──────────┴───────────────┬───────────────────────┤ │Tipul contului ...... │Conturi utilizate ....... │Subconturi ........... │ └──────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘ III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei        realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoana juridică) Date de identificare: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Denumirea  ........ ................ ................ ........ ......... │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Forma juridică de organizare ........ ................ ........ ........ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤ │Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului .......│Codul fiscal ....│ └───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ Sediul: ┌───────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Ţara ..............│Judeţul ........... │Localitatea ........ .........  │ ├───────────────────┴──────────────────┬─┴───────────┬────────────────────┤ │Strada ........ ........ ............ │Nr. ........ │Sector ...........  │ └──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┘ III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau baneficiarul tranzacţiei         realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoană fizică) Date de identificare: ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │Numele ........ .............. │Prenumele ........ ........ ...........  │ ├───────────────────────────────┴────────┬─────────────┬──────────────────┤ │Tipul documentului de identitate ...... │Seria .......│Nr. doc ........  │ ├──────────────────────────────────────┬─┴─────────────┴──────────────────┤ │Emis la data de ........ ............ │De ........ ........ ...........  │ ├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ........ ................ ........ ...............  │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Domiciliul: ┌────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐ │Ţara .............. │Judeţul .............. │Localitatea ................│ ├────────────────────┴─────────────────┬─────┴───────┬────────────────────┤ │Strada ........ ........ ............ │Nr. ........ │Sector .............│ └──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┘ III.D. Descrierea elementelor neobişnuite/suspecte ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Descrierea operaţiunii ........ ................ ........ ...............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Descrierea elementelor considerate suspecte ........ ........ ...........│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Notă:Capitolul ISe completează numai unul din subcapitolele I.A şi I.B în funcţie de statutul juridic al persoanei raportoare.Numărul de înregistrare la emitent în cazul unui raport de tranzacţii suspecte pe suport hârtie va fi numărul de înregistrare propriu-zis al raportului. Pentru rapoartele în format electronic, numărul de înregistrare la emitent este un număr secvenţial (începând de la 01), care identifică în mod unic raportul pentru o versiune a aplicaţiei şi o anumită entitate raportoare.Valorile admisibile pentru rubricile:Tipul entităţii raportoare;Forma juridică de organizare;Tipul documentului de identitatesunt listate în tabelele respective din Anexa A.Capitolul IICompletarea tuturor rubricilor din Capitolul II este obligatorie. Subcapitolele se vor completa distinct pentru fiecare persoană/cont/operaţiune implicată în tranzacţia suspectă.În rubrica Rezident/Nerezident se pot completa numai 2 valori: `R` - pentru rezident sau `N` - pentru nerezident.Valorile admisibile pentru rubricile:Forma juridică de organizare;Tipul documentului de identitate;Tipul contului;Tipul legăturii;Tipul operaţiuniisunt listate în tabelele respective din Anexa A.Capitolul IIIToate rubricile din capitolul III sunt obligatorii şi vor fi completate de mai multe ori, dacă operaţiunea suspectă este formată din mai multe tranzacţii.La rubrica de la capitolul III. B se va specifica obligatoriu calitatea persoanei fizice sau juridice (ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacţiei).La rubrica Felul tranzacţiei se pot completa numai două valori: `D` - debit sau `C` - credit.La rubrica Stadiul tranzacţiei se pot completa numai două valori : `E` - executată sau `N` - neexecutată.Valorile admisibile pentru rubricile:Valută;Modalitatea de plată;Natura tranzacţiei;Obiectul tranzacţiei;Tipul contului;Forma juridică de organizare;Tipul documentului de identitatesunt listate în tabelele respective din Anexa A.Menţiune:Pentru transmiterea raportului în format electronic, ONPCSB va pune la dispoziţia entităţilor raportoare aplicaţia Data Entry şi manualul de utilizare. Anexa nr. 2  RAPORT    Persoana               juridică                  raportoare:    Data raportării:    Denumirea:    Adresa:    Curs euro BNR: Codul fiscal:    Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului:                                RAPORT    privind operaţiunile cu sume în numerar în lei sau în valută, a căror    limita minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent    dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiunii legate    între ele ┌───┬───┬───┬─────────────────────────┬────┬────┬──────────────────────┐ │Nr │   │   │Informaţii despre client │    │    │Data şi locul naşterii│ │crt│   │   │    (titularul de cont)  │    │    ├─────┬──────┬─────────┤ │   │ 1 │ 2 ├─────────────────────────┤ 11 │ 12 │  13 │  14  │   15    │ │   │   │   │      ADRESA             │    │    │     │      │         │ │   │   │   ├───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤    │    │     │      │         │ │   │   │   │ 3 │4*│5 │6 │7 │8 │9 │10 │    │    │     │      │         │ │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │    │    │     │      │         │ │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │    │    │     │      │         │ │   │   │   │   │  │  │  │  │  │  │   │    │    │     │      │         │ └───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴────┴────┴─────┴──────┴─────────┘ ┌───────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────────┐ │Informaţii despre persoana care│   │   │   │   │   │   │   │          │ │    efectuează tranzacţia      │   │   │   │   │   │   │   │          │ ├───┬───┬───────────────────────┤ 26│ 27│ 28│ 29│ 30│ 31│ 32│Observatii│ │   │   │     ADRESA            │   │   │   │   │   │   │   │          │ │16 │17 ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤   │   │   │   │   │   │   │          │ │   │   │18│19│20│21│22│23│24│25│   │   │   │   │   │   │   │          │ │   │   │  │  │  │  │  │  │  │  │   │   │   │   │   │   │   │          │ └───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────┘    Legenda:    ────────  1 - Sucursala  2 - Tip client  3 - Nume  4 - Prenume*)  5 - Ţara  6 - Judeţ  7 - Localitate  8 - Strada  9 - Nr. 10 - Sector 11 - Act identitate 12 - Cod client 13 - Data 14 - Ţara 15 - Localitatea 16 - Nume 17 - Prenume 18 - Ţara 19 - Judeţ 20 - Localitate 21 - Strada 22 - Nr. 23 - Sector 24 - Act identitate 25 - Cod numeric personal 26 - Contul în care se desfăşoară operaţiunea 27 - Data operaţiunii 28 - Fel operaţiunii 29 - Scop operaţiune 30 - Cod valută 31 - Suma tranzacţionată 32 - Echivalent euro _________    *)Pentru persoanele juridice, în coloana 3 se va completa denumirea      şi nu se va completa coloana Notă:Valorile admisibile pentru coloana Tip Client sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.În coloana Act identitate se va completa seria şi numărul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numărul de înmatriculare de la Registrul comerţului - pentru persoane juridice.În coloana Cod client se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice.În coloanele Data maşterii şi Data operaţiunii se vor completa datele calendaristice respective, în forma zi/luna/an.În cazul în care clientul este o persoană juridică, este obligatorie completarea tuturor Informaţiilor despre persoana împuternicită (coloanele 16 - 25).În coloana Fel operaţiune pot fi completate numai 2 valori: "D" - pentru depunere şi "R" pentru retragere.Operaţiunile de schimb valutar vor fi incluse în tabel o singură dată, şi anume: în coloana Suma operaţiunii se va trece suma de bani schimbată, exprimată în monedă străină respectivă (corespunzătoare coloanei Cod valută). În coloana Euro va fi completat echivalentul în euro al sumei de bani schimbate - exprimată în monedă străină. În coloana Fel operaţiune se va completa D în cazul schimbului din monedă străină în lei, respectiv R, în cazul schimbului din lei în monedă străină. În coloana Observaţii va fi completată suma tranzacţionată, exprimată în lei. Anexa nr. 3  RAPORT pentru transferurile extern în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro    CAPITOLUL I - Informaţii generale despre raport, entitatea raportoare şi entitatea externă  I.A. Informaţii generale despre raport: ┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Data întocmirii ........│Numărul de înregistrare la emitent .......      │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘ I.B. Entitatea raportoare; Date de identificare: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Denumirea ........ ................ ................ ........ .......... │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR) ....... │ ├─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤ │Subunitatea ........ ........... │Codul subunităţii ........ ........... │ └─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ I. C. Entitatea externă: Date de identificare: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Denumirea ........ ................ ................ ........ .......... │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ţara ........ ................ ................ ........ ............... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAPITOLUL II - Informaţii despre clientul entităţii raportoare                   (titularul contului) II.A. Persoana juridică română sau străină. Date de identificare: ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │Denumirea ........ ................ ........ ...........│Codul unic      │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ........│Codul fiscal    │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine): ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │Ţara ........ ........ ........│Localitatea ........ ........ .......... │ └───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ Sediul social: ┌─────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐ │Ţara ............│Judeţul ..........│Localitatea ........ .............. │ ├─────────────────┴───────────────┬──┴─────────┬──────────────────────────┤ │Strada ........ ........ ........│ Nr. .......│Sector .............      │ ├─────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Date de identificare ale reprezentantului legală ┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │Numele ........ ................│Prenumele ........ ........ ..........  │ ├────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ........ ................ ........ ...............  │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ II.B. Persoana fizică română sau străină Date de identificare: ┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │Numele ........ ................│Prenumele ........ ........ ........... │ ├────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ........ ................ ................ ........ │ ├────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │Tipul documentului de identitate .......│Seria .........│Nr. doc ....... │ ├──────────────────────────────────┬─────┴───────────────┴────────────────┤ │Emis la data de ........ .........│ De ........ ........ ............... │ ├──────────────────────────────────┴───┬──────────────────────────────────┤ │Cetăţenia ........ ........ ..........│Rezident/Nerezident ............. │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ Domiciliul sau reşedinţa: ┌────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Ţara .............. │Judeţul ..............│Localitatea ................ │ ├────────────────────┴───┬───────────────┬──┴─────────────────────────────┤ │Strada ........ ........│ Nr.  ........ │Sector ........ ............... │ └────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────────┘ II.C. Informaţii despre cont: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Felul contului (0=Individual; 1=Deţinut în comun; 2=Persoană juridică)...│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Contul ........ ................ ................ ........ ..............│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Tipul contului ........ ................ ................ ...............│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAPITOLUL III - Informaţi, despre clientul entităţii externe III.A. Persoana juridică Date de identificare: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Denumirea ........ ................ ................ ........ .......... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ III.B. Persoana fizică Date de identificarea ┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │Numele ........ .......... │Prenumele ........ ........ .........        │ └───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ III.C. Informaţii despre cont ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Contul ........ ................ ................ ........ ............. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAPITOLUL IV - Persoana care conduce tranzacţia (împuternicit) Date de identificarea ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Numele ........ ........ ........│Prenumele ........ ........ .......... │ ├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ........ ................ ................ ........ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤ │Tipul actului de împuternicire ........ ............ │Nr./Data ..........│ ├────────────────────────────────────────┬────────────┴┬──────────────────┤ │Tipul documentului de identitate ...... │Seria .......│Nr. doc. .........│ ├────────────────────────────────────────┼─────────────┴──────────────────┤ │Emis la data de ........ .............. │De ........ ........ ...........│ └────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ Domiciliul: ┌───────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Ţara ............. │Judeţul .............. │Localitatea ................ │ ├───────────────────┴──────────────────┬────┴────────┬────────────────────┤ │Strada ........ ........ ............ │Nr. ........ │Sector ............ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┘    CAPITOLUL V - Date despre tranzacţie V.A. Descrierea tranzacţiei: ┌──────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────┐ │Data tranzacţiei .........│Suma tranzacţionată .......... │Valută ...... │ ├──────────────────────────┴──────┬────────────────────────┴──────────────┤ │Felul tranzacţiei (D/C) ........ │Echivalent euro ........ ............. │ ├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤ │Detaliile operaţiunii ........ ................ ........ ............... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ V.B. Observatii: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ │........ ................ ................ ................ .............│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă:Capitolul I:Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu excepţia informaţiilor despre sucursală, în cazul în care entitatea raportoare nu are subunităţi.La subcapitolul I.C se vor completa informaţiile despre entitatea străină de la care sau către care se face transferul. Rubrica "Ţara" se referă la ţara de provenienţă sau de destinaţie a banilor care fac obiectul transferului, şi nu la ţara unde este situat sediul social central al entităţii străine.Capitolul II:Se completează numai unul dinte subcapitolele II. A şi II.B, în funcţie de statutul juridic al clientului (persoană fizică /persoană juridică).În cazul subcapitolului II. A este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepţia Judetului şi Sectorului, care vor fi completate în funcţie de context (judeţul va fi completat numai pentru România, mai puţin Bucureşti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucureşti).În cazul subcapitolului II. B este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepţia Judeţului Sectorului, care vor fi completate în funcţie de context (judeţul va fi completat numai pentru România, mai puţin Bucureşti iar sectorul va fi completat numai pentru Bucureşti).Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica "Tipul contului" sunt listate în tabelul respectiv din Anexa A.Capitolul III:Se completează numai unul dintre subcapitolele III. A şi III. B în funcţie de statutul juridic al clientului (persoană fizică/persoană juridică), fiind obligatorie completarea tuturor rubricilor.Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat.Capitolul IV:Informaţiile din capitolul IV se vor completa numai pentru plăţile externe (operaţiunile în care clientul băncii este ordonator).Atunci când titularul de cont este persoana care conduce tranzacţia, capitolul IV nu se va completa.Capitolul V:Completarea rubricilor din Capitolul V este obligatorie.Felul tranzacţiei (D/C) va fi definit în raport cu operaţia efectuată pentru clientul entităţii raportoare.Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operaţiunii" sunt listate în tabelul respectiv (Tip operaţiune) din Anexa A. Anexa A TABELE DE REFERINŢĂ (NOMENCLATOARE)1) Tabela VALUTE


────────────────────────────────────────   Cod_v     Den_v ──────────────────────────────────────── AUD     DOLAR AUSTRALIAN CAD     DOLAR CANADIAN CHF     FRANC ELVEŢIAN CZK     COROANA CEHEASCĂ DKK     COROANA DANEZA EGP     LIRA EGIPTEANĂ EUR     EURO GBP     LIRA STERLINĂ HKD     DOLAR HONG KOHG HUF     FORINT UNGURESC ILS     SEKEL ISRAELIAN JPY     YEN JAPONEZ KRW     WON COREAN MDL     LEU MOLDOVENESC NOK     COROANA NORVEGIANĂ PLN     ZLOT POLONEZ ROL     LEU ROMÂNIA RON     LEU NOU ROMÂNIA RUR     ROBLA RUSEASCĂ SEK     COROANĂ SUEDEZĂ SGD     DOLAR SINGAPOREZ TRL     LIRE TURCEŞTI USD     DOLAR SUA XDR     DST YUM     DINAR IUGOSLAV ────────────────────────────────────────
2) Tabela TIP CONT


──────────────────────────────────── COD_R NUME_R ────────────────────────────────────  1 CONT CURENT  2 DEPOZIT LA VEDERI  3 DEPOZIT LA TERMEN  4 DEPOZITE COLATERALE  5 CERTIFICATE DEPOZIT  6 CARNET DE ECONOMII  7 LIBRET DE ECONOMII  8 CONT DE CREDIT  9 CONT DE CARP 10 CONT DE FACTORING 11 CASETA DE SIGURANŢĂ 12 NICI UN CONT 13 ALT TIP DE CONT ────────────────────────────────────
3) Tabela TIP DOCUMENT


──────────────────────────────────── COD_D NUME_D ────────────────────────────────────   0 ALTE TIPURI   1 CARTE DE IDENTITATE   2 BULETIN DE IDENTITATE   3 PAŞAPORT   4 ADEVERINŢA PROVIZORIE   5 LEGITIMAŢIE PROVIZORIE ────────────────────────────────────
4) Tabela FORME DE ORGANIZARE


────────────────────────────────────────────────────────────────── COD_S  NUME_S ────────────────────────────────────────────────────────────────── AFJ    ALTA FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN ROMÂNIA ASF    ASOCIAŢIE FAMILIALA CON    CONCESIUNE INC    ÎNCHIRIERE LOC    LOCAŢIE DE GESTIUNE OC1    ORGANIZAŢII COOPERATISTE MEŞTEŞUGĂREŞTI OC2    ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CONSUM OC3    ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CREDIT PFA    PERSOANA FIZICA AUTORIZATA RA     REGIE AUTONOMĂ SA     SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI SCA    SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITA PE ACŢIUNI SCS    SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITA SIMPLA SNC    SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN NUME COLECTIV SRL    SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATA XXX    ALTA FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN STRĂINĂTATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
5) Tabela TIP DE LEGĂTURĂ


────────────────────────────────────────────── COD_L NUME_L ──────────────────────────────────────────────   0  ALT TIP DE LEGĂTURA   1  DELEGAT   2  GARANT   3  PERSOANA GIRATĂ   4  CO-TITULAR   5  MANDATAR   6  PROCURATOR   7  ASOCIAT   8  ÎMPUTERNICIT ──────────────────────────────────────────────
6) Tabela MODALITATE DE PLATĂ


────────────────────────────────────────────────── COD_M   NUME_M ──────────────────────────────────────────────────    0  ALT INSTRUMENT DE PLATA    1  NUMERAR    2  CEC NEBARAT    3  CEC BARAT    4  CEC DE VIRAMENT    5  CEC CERTIFICAT    6  CEC DE CĂLĂTORIE    7  ALTE TIPURI DE CEC    8  ORDIN DE PLATĂ (VIRAMENT)    9  CAMBIE - BILET LA ORDIN   10  CAMBIE - TRATA   11  ALTE TIPURI DE CAMBIE   12  CARD DE DEBIT   13  CARD DE CREDIT   14  CARD DE RETRAGERE NUMERAR   15  CARD DE GARANTARE CEC   16  CARD MULTIFUNCTIONAL   17  ALTE TIPURI DE CARD   18  CERTIFICAT DE PEPOZIT ──────────────────────────────────────────────────
7) Tabela NATURA TEANZACŢIEI


────────────────────────────────────── COD_TR  NUME_TR ──────────────────────────────────────     1  VÂNZARE     2  CUMPĂRARE     3  TRANSFER     4  CESIUNE    99  TRANZACŢII DE ALTA NATURA ──────────────────────────────────────
8) Tabela OBIECTUL TRANZACŢIEI


────────────────────────────────────── COD_OB  NUME_OB ──────────────────────────────────────     1  BANI     2  ACŢIUNI     3  TITLURI DE VALOARE     4  POLIŢE DE ASIGURARE     5  VALORI MOBILIARE     6  METALE PREŢIOASE     7  PIETRE PREŢIOASE    99  ALT OBIECT AL TRANZACŢIEI ──────────────────────────────────────
9) Tabela TIP OPERAŢIUNE


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── COD_OP  NUME_OP ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10  ÎNCAS. DIN VÂNZ.MARFA. (RA, SC CU CAPIT. DE ST.&COOP)  15  ÎNCAS. DIN VÂNZ.MARFA. (SC CAPIT.PRIV.,MIXT,AS.AGR.)  18  ÎNCASĂRI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP. DE STAT&COOP)  19  ÎNCASĂRI DIN SERVICII (SC CAP. PRIV.,MIXT,AS.AGR.)  20  ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI DE LOCUINŢE  24  ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURĂRI  25  ÎNCASĂRI DIN SCHIMB VALUTAR  28  ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI ACŢIUNI & DEPUNERI DE CAPITAL  32  DIVERSE ÎNCASĂRI  36  ÎNCASĂRI DE LA UNITĂŢILE CEC  37  DEPUNERI ÎN CONTUL PERSONAL  38  ÎNCASĂRI DE LA UNITĂŢILE DE POSTA  41  ÎNCASĂRI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITĂŢI BANCARE  46  DEPUNERI ÎN CONT PRIN POSTA  48  ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE ŞI TAXE PRIN CEC  50  PLATA SALARII ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE  52  RESTITUIRI DE CAPITAL ŞI DIVIDENDE  54  PLAŢI CU CARACTER SOCIAL (ALOC. INDEMNIZ., AJUT.)  62  CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE ÎN NUMERAR PERS.JUR.  63  CUMPĂRĂRI ŞI CONTR. PRODUSE AGR. DE LA PROD.PARTIC.  70  DIVERSE PLAŢI  75  SCHIMB VALUTAR  77  RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BĂNCI  80  PENSII  86  PLATI CĂTRE CEC  88  PLAŢI CĂTRE UNITĂŢILE DE POSTA  91  NUMERAR REMIS ALTOR UNITĂŢI BANCARE  99  ALTE OPERAŢIUNI ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10) Tabela ENTITĂŢI RAPORTOARE


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  COD_RP   NUME_RP ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    0  ALTA ENTITATE RAPORTOARE    1  BANCA    2  SUCURSALA UNEI BĂNCI STRĂINE    3  INSTITUŢIE DE CREDIT    4  SOCIETATE DE INVESTIŢII    5  SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR    6  FOND DE INVESTIŢII    7  SOCIETATE DE DEPOZITARE/DE CUSTODIE    8  SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE    9  FOND DE PENSII   10  ALTA INSTITUŢIE FINANCIARĂ   11  SOCIETATE DE FINANŢARE A TRANZACŢIILOR COMERCIALE   12  SOCIETATE DE LEASING   13  SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR.DE PLATA   14  SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATA   15  CASA DE SCHIMB VALUTAR   16  SOCIETATE DE CONSULTANTA   17  SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERAŢIUNI FINANCIARE   18  SOCIETATE DE ASIGURĂRI/REASIGURARI   19  AGENT ECONOMIC ÎN DIM. JOCURILOR DE NOROC/AMANET   20  PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA JURIDICĂ/NOTARIALA   21  PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA CONTABILA   22  PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA FINANCIAR-BANCARA   23  PERSOANE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PRIVATIZARE   24  OFICIUL POŞTAL   25  PERSOANĂ CE PRESTEAZĂ SERVICII DE TRANSMITERE BANI   26  AGENŢIE IMOBILIARA   27  PERSOANA FIZICA   28  PERSOANA FIZICA AUTORIZATA.   29  ALTA PERSOANA JURIDICĂ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 276/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 276 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Bună ziua, Sunteți un om de afaceri sau o femeie? Aveți nevoie de un împrumut de urgență? Afacerea sau proiectul dvs. necesită finanțare sau aveți nevoie de bani pentru a cumpăra o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă achita datoria? Și ați fost atât de greu să obțineți un împrumut de la băncile locale sau de la alte instituții financiare? Dacă răspunsul dvs. este da, vă sfătuiesc să contactați compania Global Finance prin (globalfinancingfund@gmail.com)   Compania Global Finance este o organizație globală de creditare dedicată furnizării de credite de numerar rapide, securizate și negarantate persoanelor fizice și companiilor la o rată a dobânzii subvenționată de 2,5%. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare din întreaga lume. Când aplicați cu noi, solicitați o companie de încredere care vă îngrijește de nevoile dvs. de finanțare. Vom avea grijă de voi în întregul proces. ** OFERIM TOATE SERVICIILE DE ÎMPRUMUT ** Pentru a afla mai multe despre finanțarea de la Global Finance, contactați-ne prin e-mail sau cu numărul WhatsApp de mai jos. Email: (globalfinancingfund@gmail.com) sau (reply.globalfinance@gmail.com) WhatsApp: (+17722073517) Așteptăm înainte să vă auzim cât mai curând posibil.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu